Повідомлення

Помилка
  • JUser::_load: не можу завантажити користувача з ID: 45

Загальний опис закладу

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) - спадкоємець одного з найстаріших вищих навчальних закладів України і Центрально-Східної Європи, першого офіційно визнаного в східнослов’янському світі – Києво-Могилянської академії. Академія заснована 15 жовтня 1615 року як школа для дітей усіх станів на кошти, відписані знатною киянкою Галшкою Гулевичівною. 1632 року школа набула статусу колеґіуму, 1658 року колегіум офіційно набув юридичних прав вищої школи й титулу «академія» за Гадяцькою угодою. 1817 року рішенням Священного синоду Києво-Могилянську академію закрито, а на її території відкрито Київську Духовну семінарію.  1819 року її було перетворено на Київську духовну академію на території та в приміщеннях Києво-Могилянської академії, яка проіснувала до 1918 року.

Офіційне відродження Києво-Могилянської академії як сучасного університету почалося із здобуттям Україною незалежності. 19 вересня 1991 року розпорядженням Голови Верховної Ради України Києво-Могилянська академія відроджена на своїй історичній території як незалежний вищий навчальний заклад України - Університет «Києво-Могилянська академія». Перший набір спудеїв відбувся у вересні 1992 року. Навчальні програми та плани УКМА були схвалені на спеціальній нараді експертів ЮНЕСКО (22-23 травня 1993 року). Статусу Національного Університет набув  1994 року.

Державний  Національний університет «Києво-Могилянська академія» має IV рівень акредитації.

У НаУКМА надають сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання та впровадження наукової діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави, науки, економіки та культури, а також глобальними процесами розвитку людської цивілізації.

НаУКМА вперше в Україні запровадив: бакалаврські програми (1992); вільну траєкторію навчання - формування студентом власного навчального плану (Liberal Arts Education - 1992); 100-бальну кредитно-рейтингову систему оцінювання знань (1992); триместрову систему організації навчального процесу (1992); власний університетський диплом; можливість вступу на дві спеціальності; магістерські дворічні програми; докторські програми західного зразка (станом на 2009 р. це перші п'ять PhD-програм у межах першої в Україні чотирирічної Докторської школи, без державного фінансування); спеціальності та унікальні школи в співпраці з провідними західними університетами: соціальна робота, екологія, охорона громадського здоров'я, бізнес школа, школа журналістики. Єдині в Україні Центр мембранних технологій, Лабораторія генетики та клітинної біології.

У НаУКМА діють 7 факультетів, 26 бакалаврських програм, 36 магістерських програм, програми Minor та сертифікатні програми, 28 наукових центрів та лабораторій, Києво-Могилянська Бізнес-Школа (kmbs), Докторська школа (PhD-програми), Науково-педагогічний центр доуніверситської підготовки, Інститут післядипломної освіти. 

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 20 освітньо-науковими програмами на 20 спеціальностях.

НаУКМА має 9 навчальних корпусів,  наукову бібліотеку, інформаційно-комп'ютерний центр, видавничо-поліграфічний центр, культурно-мистецький центр.

З 1992 року НаУКМА та його підрозділи підписали та реалізували понад 200 угод із зарубіжними університетами та інституціями. 2005 року НаУКМА підписав Велику Хартію університетів про визнання і підтримку основоположних принципів діяльності університетів: самостійності університету, нероздільності викладання й дослідницької роботи, свободи в дослідницькій і викладацькій діяльності. НаУКМА брав активну участь у реалізації проекту університетської автономії.