Повідомлення

Помилка
 • JUser::_load: не можу завантажити користувача з ID: 45

Інформація про консультаційну допомогу

Консультаційну допомогу студент може отримати в деканаті факультету, на кафедрі, у відділі по роботі зі студентами.

У деканаті факультету студент може отримати інформацію щодо:

 • реєстрації студента на початку навчального року;
 • розкладу занять; довідки про навчання, академічної довідки;
 • навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;
 • стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;
 • індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • перезарахування дисциплін;
 • надання академічної відпустки, стажування, відрахування;
 • поновлення на навчання;
 • переведення на іншу спеціальність, форму навчання.

На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:

 • навчального плану підготовки за певним напрямом або спеціальністю; індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • запису на вибіркові дисципліни, сертифікатні програми, програми «Minor»;
 • обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;
 • проходження практики.

При відділі по роботі зі студентами працює психолого-медико-педагогічний консультант, діяльність якого включає:

 • групове консультування студентів;
 • індивідуальне консультування студентів та їх батьків;
 • профілактичну роботу серед студентів;
 • соціальний супровід студентів.