Повідомлення

Помилка
  • JUser::_load: не можу завантажити користувача з ID: 45

Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання

Навчальний процес у НаУКМА  побудований на  принципах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в НаУКМА оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни.

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року. Рекомендований розподіл кредитів на навчальний рік: осінній та весняний семестри – по 26 кредитів, додатковий навчальний період весняного семестру – 8 кредитів.

Для отримання першого (бакалаврсьго) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки бакалаврів відповідного напряму. Кількість кредитів навчального плану підготовки бакалаврів дорівнює 240 кредитам.

Для отримання  другого (магістерського)  рівня вищої освіти студенту необхідно набрати певну кількість залікових балів, визначену навчальним планом підготовки магістрів відповідної спеціальності. Кількість кредитів навчального плану підготовки магістрів дорівнює  120 кредитів.