Повідомлення

Запис на вибіркові дисципліни

Процедура формування індивідуальних навчальних планів на 2020-2021 н.р.

 

Шановні студенти!

Формування індивідуальних навчальних планів студентів за допомогою САЗ на 2020-2021н.р. буде проводитися з 10  по 25 березня 2020 р. 

Перед початком запису на дисципліни ознайомтеся з «Умовами входу до САЗ, порядком запису на вибіркові дисципліни за допомогою системи автоматизованого запису». Врахуйте, що на кожен етап відводиться певний час і, якщо ви пропустите якійсь з етапів, повернутися до нього буде неможливо.

 10.03- 13.03  відбудеться перший етап запису – свідомий вибір дисциплін студентами, під час якого ви можете записатися на обрані дисципліни та попередньо сформувати свій індивідуальний навчальний план.

УВАГА!!!Результати першого етапу не остаточні, формування індивідуальних навчальних планів на цьому етапі не завершується і друкувати їх не потрібно!

 16.03 – 18.03, до 15-ї години  відбудеться другий етап запису, під час якого студенти можуть дописуватися, а також можуть виписуватися, якщо це не призводить до зменшення кількості груп; якщо студента згідно з цим правилом виписати не можна, йому видається відповідне повідомлення.

  20.03 – 23.03 відбудеться третій етап запису, під час якого студенти можуть дописуватися на дисципліни, на які ще можливий запис, а виписуватися можуть тільки з резервних груп;

24.03 – Після закінчення запису на вибіркові дисципліниіндивідуальний план є сформованим і студент позбавляється можливості вносити дисципліни до індивідуального плану або виписуватися з обраних дисциплін.

До 25 .03 студент повинен роздрукувати сформований індивідуальний план у 2-х примірниках та обидва примірника занести до деканату. Спеціалістом факультету підписуються  обидва примірника. Один примірник залишається у деканаті, а другий студент забирає та зберігає протягом всього навчання.

 З усіх питань, пов’язаних із записом, звертайтесь до деканату, НМВ чи ІОЦ.

 

 

Шановні студенти!

 

Запис у групи з дисциплін, та корекція індивідуальних навчальних планів на додатковий період весняного семестру складається з чотирьох етапів і триватиме з 12 до 17 квітня. Перед початком запису в групи ознайомтеся з інструкцією щодо корекції індивідуальних навчальних планів, яка знаходиться в САЗ, у розділі «Інформація», пункт меню «Інструкції».

 

12 квітня розпочинається перший етап – ознайомлення з розкладом занять. На цьому етапі студент може ознайомитися з розкладами занять, які розміщені в САЗ (пункт меню «Розклад»). Якщо дисципліни, які студент має слухати згідно зі своїм ІНП мають дві або більше груп, студент приймає рішення щодо групи в яку йому треба записатися таким чином, щоб уникнути збігів у розкладі.

 

13 квітня відбудеться другий етап – запис у групи. На цьому етапі студентові надається можливість записатися в обрану групу (якщо груп більше, ніж одна) з дисциплін свого ІНП, а також переводитися з однієї групи до іншої. Якщо в групі немає вільних місць номер групи висвітлюється червоним і запис до цієї групи неможливий. Після завершення цього етапу студент втрачає можливість запису в групу та переведення з однієї групи до іншої. Якщо на цьому етапі студент не запишеться в жодну групу, тоді група буде вибрана автоматично (після завершення етапу запису в групи).

 

14 – 15 квітня відбудеться третій етап запису – корекція індивідуального плану студента. На цьому етапі студентові надається можливість виписатися з вибіркової дисципліни у випадку збігу в розкладі занять.

 

16 квітня – опрацювання заявок студентів спеціалістами деканатів та кафедр.

 

17 квітня відбудеться четвертий етап запису – фінальний дозапис. На цьому етапі студенти, у яких недостатня кількість кредитів в індивідуальному плані (у випадку поновлення, переведення, академічної мобільності та ін.), або які були автоматично виписані з дисциплін, що перейшли до статусу таких, що не відбулися, мають можливість записатися на інші дисципліни. Будь-які інші операції запису та виписування на цьому етапі заборонені.

Скориговані індивідуальні навчальні плани ви маєте роздрукувати, підписати та надати в деканат після закінчення карантину