Повідомлення

Запис на вибіркові дисципліни

Процедура формування індивідуальних навчальних планів відбувається згідно з календарним графіком організації освітнього процесу.