Навчальні підрозділи

Загальна інформація

Новини і події

Навчальні підрозділи

Навчально-методичні підрозділи

Напрямки наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Літня школа

Щоб забезпечити потреби навчального процесу, на факультеті функціонують 3 кафедри (Кафедра міжнародного права , кафедра державно-правових наук та кафедра державно-правових наук) із загальною чисельністю професорсько-викладацького складу понад 60 осіб, з яких більше 60% становлять професори, доктори наук та доценти, кандидати наук.

Факультет ставить за мету забезпечити навчальний процес висококваліфікованими науковими кадрами. Для цього на роботу запрошено видатних учених-правників та юристів-практиків. У різний час на факультеті викладали й викладають: М. І. Козюбра - д. ю. н., професор, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України (у відставці); М. Д. Савенко - к. ю. н., професор, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України; В. Л. Мусіяка - к. ю. н., професор, народний депутат України; В. М. Стретович - к. ю. н., доцент, народний депутат України; Ю. Б. Ключковський - к. ю. н., народний депутат України; О. Л. Копиленко - д. ю. н., професор, академік Академії правових наук України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України; З. В. Ромовська - д. ю. н., професор, заслужений юрист України, народний депутат України; В. Т. Маляренко - д. ю. н., професор, Голова Верховного Суду України; І. Б. Коліушко - Голова Центру політико-правових реформ, народний депутат України; Надзвичайний і повноважний посол України, заслужений юрист України, д. ю. н., професор В. А. Василенко; д. ю. н., професор В. І. Галаган; д. ю. н., професор О. М. Костенко. Більшість професорів і доцентів є авторами навчальних посібників, монографій, що посіли провідне місце у вищій юридичній освіті України. Навчальний процес засновано на активній науковій роботі викладачів, результати якої висвітлено в численних наукових публікаціях в різних країнах, їх використовують, готуючи урядові документів найвищого рівня, а також у законотворчому процесі України. Багато викладачів факультету пройшли стажування за кордоном у провідних університетах США, Канади, Італії, Великобританії, Німеччини, Польщі, Угорщини.

У рамках реалізації реформ Болонського процесу, який заохочує до розвитку програм обміну викладачів і студентів, та з метою надання студентам різнобічних знань у царині інших правових систем світу та в галузі юридичної компаративістики, факультет запрошує до викладання відомих фахівців права - викладачів західних університетів та юристів-практиків. НаУКМА також проводить активну політику сприяння поверненню на Батьківщину та працевлаштування українських правників із науковими ступенями з Європейських та Північно-Американських університетів. Завдяки цьому на факультеті правничих наук зростає кількість курсів у галузях міжнародного та порівняльного права, які викладають англійською мовою. Так, на маґістерській програмі "Правознавство" запроваджена англомовна сертифікатна програма "Проблеми європейського права", до викладання на якій залучені фахівці з України, Італії, Німеччини, США, а саме: А. А. Мелешевич, Ph.D., професор; С. В. Шевчук, к. ю. н., доцент; Альдо Берлінгуер, Ph.D., професор, університет Кальярі (Італія); Богдан А. Футей, суддя Федерального Суду США; Андреас Кнауль, Ph.D., адвокат (Німеччина).

У червні 2007 року вперше в Україні Факультет спільно з Гейдельберзьким університетом, університетом міста Майнц (ФРН) та Інститутом німецького права Ягеллонського університету (Польща) за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD) проводить Літню школу "Право в Німеччині" для викладачів і студентів старших курсів вищих юридичних закладів України.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна