privat

Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Факультет правничих наук

Факультет правничих наук

Кафедри

  fb f logo blue 50 Multi Color Logo

 

Загальна інформація

  fb f logo blue 50 Multi Color Logo

 

azarov

Декан -

Денис Сергійович АЗАРОВ
кандидат юридичних наук, доцент

4 корпус, кім. 302, тел. (044) 425 60 73,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офісні години:
вівторок - 15:00 – 17:00,
четвер - 15:00 – 17:00
 
Методист факультету –
Валентина Петрівна КУЧЕР,
(4 корпус, кім. 305, тел. (044) 425 60 73,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Останні кілька років факультет посідає перше місце серед юридичних факультетів та вищих навчальних закладів за середнім балом, який під час зовнішнього незалежного оцінювання набрали зараховані на навчання абітурієнти.

 

Факультет здійснює підготовку юристів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр права, що відповідає IV найвищому рівню акредитації.

 

З 2015 року відкрито набір на нову дворічну магістерську програму за напрямом «Право», яка має переваги, що вигідно вирізняють її від подібних програм інших університетів (докладніше про програму, її переваги та навчальний план).

На факультеті діє магістерська програма з публічного адміністрування – одна з найкращих українських програм такого тематичного спрямування (докладніше про програму - за посиланням).

Після закінчення магістерської програми випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

 

Головне завдання факультету правничих наук – підготовка правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики, які є свідомими, чесними, небайдужими, творчими особистостями, здатними незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

 

Особливість навчання на факультеті обумовлюється тим, що програми підготовки фахівців поєднують у собі відповідні навчальні дисципліни вітчизняної моделі напряму «Право» й адаптовані навчальні дисципліни європейських та американських моделей правничих шкіл. Програми, за якими відбувається підготовка студентів, відповідають українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування академічних знань та розвиток креативних навичок застосування їх на практиці.

 

На факультеті викладають висококваліфіковані науковці – запрошуються на роботу видатні вчені-правники та юристи-практики.

На факультеті використовуються сучасні методи викладання. Студентів не змушують зубрити закони і конспекти, проте вчать мислити, створюють умови для самостійного, вільного і творчого розвитку.

Більшість професорів і доцентів є авторами навчальних посібників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній освіті України.

Навчальний процес базується на активній науковій роботі викладачів, результати якої висвітлюються у численних наукових публікаціях у різних країнах, використовуються при підготовці урядових документів вищого рівня, а також у законотворчому процесі в Україні.

 

Багато викладачів факультету пройшли стажування за кордоном у провідних університетах США, Канади, Італії, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Угорщини. З метою поширення інформації про свої наукові дослідження видається фаховий збірник «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки», де представлено публікації, присвячені широкому спектр актуальних проблем, що стоять перед юридичною наукою сьогодення.

Навчальний план забезпечує справжню вибірковість навчальних дисциплін – лише частина курсів є обов’язковими для всіх, йдеться про фундаментальні дисципліни, без опанування яких фаховий правник відбутися не може (наприклад, загальна теорія права, історія права, цивільне право, кримінальне право, міжнародне публічне право тощо).

Вибіркові дисципліни – це широкий перелік курсів, з якого студент або студентка самостійно обирають, що слухати, а що – ні.

На окремих роках навчання питома вага вибіркових курсів сягає 50 %.

 

Завдяки широкому переліку вибіркових дисциплін кожен студент має можливість за власним уподобанням сформувати індивідуальну спеціалізацію, що дозволить йому віднайти свою персональну нішу на рику праці. Окрім цього студент може обрати для прослуховування будь-який курс який читається на будь-якому іншому факультеті.

 

В університеті загалом та факультеті зокрема створено умови для поглибленого оволодіння англійською мовою. Багато вибіркових курсів викладаються саме англійською мовою, діють англомовні сертифікатні програми. Значна частина курсів є авторськими, їх важко знайти в навчальних планах інших українських університетів, приміром, «Судова правотворчість», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Права громадян інших країн в ЄС», «Застосування правового прецеденту», «Переговори та медіація», «Міжнародні бізнесові транзакції», «Антропологічна експертиза національного законодавства України», «Деліктні зобов’язання у цивільному праві», «Податкові процедури та податкове адміністрування», «Захист у кримінальній справі» та багато інших.

 

Студенти мають можливість брати участь у сертифікатних програмах та програмах додаткової спеціалізації (miner), які діють на факультеті правничих наук, економічних наук, факультеті соціальних наук та соціальних технологій та інших факультетах, що підвищує конкурентоздатність випускника на ринку праці.

 

З 2007 року на кафедрі міжнародного права відкрито сертифікату програму «Міжнародний захист прав людини» для студентів бакалаврських програм усіх факультетів.

З вересня 2010 року на факультеті почала діяти сертифікатна програма з економічного, фінансового та податкового права.

На магістерській програмі запроваджено англомовну сертифікатну програму «Проблеми європейського права», викладати на якій залучено провідних українських та зарубіжних фахівців.

 

Факультет постійно співпрацює з провідними юридичними компаніями України, державними органами та громадськими організаціями, що значно розширює можливості студентів зі стажування та працевлаштування. Випускники магістерської програми з правознавства на високому професійному рівні надають юридичні послуги найрізноманітнішим підприємствам, установам та організаціям або успішно працюють в органах державної влади.

 

Здобуті під час навчання компетентності, дають можливість студентам і випускникам факультету за бажанням стажуватися та навчатись на магістерських і докторських програмах у школах права Європи та Північної Америки, серед яких Гарвардський та Пітсбурзький університети в США, Гейдельберзький університет у Німеччині, Оксфордський та Кембриджський університети у Великій Британії, Лундський університет у Швеції, Яґеллонський університет у Польщі тощо.

 

Студенти-правники організували низку власних організацій, які сприяють одержанню додаткових можливостей у науковій та практичній сферах.

Так, Студентське наукове товариство правників «Scholaris» організовує зустрічі з провідними науковцями та практиками у галузі права, самостійно та спільно з партнерами проводить різноманітні наукові заходи, серед яких насамперед вирізняються Міжнародний форум верховенства права та прав людини, а також міжнародна наукова конференція «Парламентські Читання».

 

У 2013 р. студентами, випускниками та адміністрацією факультету спільно було засновано спільноту Kyiv-Mohyla Moot Court Society, діяльність якої сфокусовано на підтримці та координації студентської діяльності, пов’язаної з участю у міжнародних змаганнях у формі модельних судових процесів та інших подібних заходах.

Члени спільноти щороку беруть участь у таких змаганнях, як Jessup Moot Court Competition, Telders Moot Court Competition, Vis International Commercial Arbitration Moot, Price Media Law Moot Court Competition, ICC Mediation Competition, Stetson International Environmental Moot Court Competition, ELSA Moot Court Competition in WTO law, The Brown-Mosten International Client Consultation Competition.

 

Крім значного наукового потенціалу, факультет правничих наук НаУКМА має достатню для виконання своїх завдань матеріально-технічну базу та навчально-методичні підрозділи, зокрема такі:

Центр ім. Жана Моне з європейських студій, що має на меті впровадження і викладання сучасних міждисциплінарних курсів з європейських студій для бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів НаУКМА українською та англійською мовами. Центр імені Жана Моне з європейських студій НаУКМА є одним з провідних науково-освітніх та ресурсних центрів з питань євроінтеграції в Україні і забезпечує високі сучасні стандарти викладання і досліджень у сфері європейських студій.

Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України, що займається навчальною та науковою діяльністю у сфері верховенства права, дослідженнями теоретичних проблем і практичного досвіду реалізації принципу верховенства права у різних сферах суспільного життя, а також у національній та міжнародній юридичній практиці.

Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка», де студенти набувають практичних навичок та вмінь у наданні правової допомоги фізичним і юридичним особам. На базі «Правничої клініки» створено Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти України, який проводить семінари, тренінги, науково-практичні конференції для студентів-консультантів і викладачів юридичних клінік вищих навчальних закладів України, літні школи тощо.

Центр міжнародного захисту прав людини, що здійснює навчальну діяльність та наукові дослідження у сфері міжнародного захисту прав людини. Центр на центр на постійній основі проводить науковий семінар «Голодомор в Україні у світлі Закону України "Про Голодомор 1932—1933 років" і міжнародного права».

Навчальна судова зала, устаткована спеціаль¬ними меблями й технічними засобами фіксації та відтворення судового процесу, в якій студенти проводять групові заняття й ділові ігри з таких професійно орієнтованих навчальних дисциплін, як конституційне, цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне і міжнародне право.

Центр інноваційних методик правничої освіти, який здійснює наукові дослідження, аналізує та узагальнює досягнуті результати і запроваджує новітні освітні технології в навчальний процес НаУКМА, а також ділиться своїми здобутками з іншими вищими навчальними закладами України.

Криміналістична лабораторія, створена для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Криміналістика», де за допомоги найсучаснішої криміналістичної техніки студенти набувають практичних знань, навичок, тактичних прийомів розслідування злочинів.

• У структурі Наукової бібліотеки НаУКМА створено спеціалізовану Правничу бібліотеку, у фондах якої, крім україномовної, представлено також багатоаспектну сучасну юридичну літературу англійською, польською, російською, французькою та іншими мовами.

 

Сторінка факультету у соцмережі - за посиланням.

 

 

Сертифікатні програми

Новини і події

Навчальні підрозділи

Навчально-методичні підрозділи

Напрямки наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Літня школа

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна