• Дні науки 2016
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИНаціонального університету «Києво-Могилянська академія» у 2015 році
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Social, Health, and Communication Studies Journal

Дні науки

Щороку на базі НаУКМА відбуваються міжвузівські й міжнародні наукові заходи, переважна більшість яких проходить у рамках Днів Науки НаУКМА. Відповідно до рішення Вченої ради НаУКМА, формат Днів Науки НаУКМА розширено з тим, щоб дні наукових форумів (симпозіумів, конференцій, презентацій, диспутів, дебатів тощо) збагачували життя університету не лише взимку, а й цілорічно.

 

 

Оргкомітет 2017

(ухвалений рішенням Вченої ради НаУКМА від 29 вересня 2016 р.)

 

 • Мелешевич А. А. – голова оргкомітету,
 • Кострова Л. І. – відповідальний секретар,
 • Ярошенко Т. О.
 • Азаров Д. С.
 • Глибовець М. М.
 • Голуб О. А.
 • Гуменна О. В.
 • Дяченко Л. І.
 • Микульський О.
 • Ожоган В. М.
 • Оксамитна С. М.
 • Ткачук М. Л.

Дочірні категорії

© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04655, Україна