privat

Факультет правничих наук

Публікації

Викладачі

Новини

Публікації

Анотації курсів

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 482 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12428
 • Кісельова Л. О. Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим’юка / Людмила Кісельова; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : НаУКМА, 2016. – 105 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11457
 • Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 454 с., [4] арк. фот. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  До 60-річчя від дня народження Володимира Панченка.
 • Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – 471 c., 27 с. фотогр. : іл., портр. – (Persona). –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 456 с. – Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Авт. зазначено на звороті тит. л
 • Кісельова Л. О. Виправдання слова : статті про українську літературу : від Шевченка до сьогодення / Людмила Кісельова. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 234 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. – До 200-ліття Тараса Шевченка. –  Micтить пoкaжчик.
 • З непокритою головою : українська жіноча проза / [Ольга Кобилянська, Леся Українка, Ірина Вільде та ін. ; упоряд., передм. Віра Агеєва]. - К. : Комора, 2013. - 410, [4] с. : фотогр. - Автори зазнач. на обкладинці.
 • Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 391 с. - Включ. бібліогр. - До 60-річчя від дня народження.
 • Панченко В. Є. Сонячний годинник : книга пілігрима / Володимир Панченко. - К. : Темпора, 2013. - 411, [4] с. : іл., фотогр. - Включ. бібліогр.
 • Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - 359 с. - (Стилет і стилос трьох степовиків).
 • Володимир Винниченко : від Єлисавета до Мужена : [дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, В. Марка та ін.) / упоряд.-авт. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - [Кіровоград] : Поліграф-Сервіс, 2013. - 423 с. : іл., портр. - (Стилет і стилос трьох степовиків).
 • Шалагінов Б. Б. Класики і романтики : штудії з історії німецької літератури XVIII-XIX століть / Борис Шалагінов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 439 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч. 
 • Агеєва В. П. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. - К. : Книга, 2012. - 391 с. : іл., портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Включ. бібліогр. посилання.
 • Надлітературність : сучасна західна теорія : [науковий збірник / за ред. Олега Собчука ; передм. Р. Семків ; рецензент Т. Лютий]. – К. : [НаУКМА ; Аграр Медіа Груп], 2012. - 130 с. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Агеєва В.П. Апологія модерну: обрис ХХ віку : статті та есеї. – К. : Грані-Т, 2011. - 404, [1] с. - (De prufundis).
 • Ісіченко Ю.А. Історія української літератури: епоха Бароко XVII-XVIII ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л. ; К. ; Х. : Святогорець, 2011. - 566, [1] с. : портр.
 • Лімборський І.В. Світова література і глобалізація. - [Черкаси] : Брама-Україна, 2011. - 189, [2] с. : портр.
 • Єрмоленко В.А. Оповідач і філософ. Вальтер Беньямін та його час. – К. : Критика, 2011. - 279 с. : іл., фотогр.
 • Шалагінов Б.Б. Німецький романтизм і містичне // Поетика містичного : кол. моногр. / [упоряд. О. Червінської]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - С. 117-161.
 • OgarkovaT.A. Une autre avant-garde : la metaphysique, le retour a la tradition et la recherche religieuse dans l'oeuvre de Rene Daumal et de Daniil Harms. – Bern [etc.] : P. Lang, cop. – 2010. – XVI. - 548 p. – (Slavica Helvetica ; vol. 81).
 • Ogarkova T.A. Une autre avant-garde : la métaphysique, le retour à la tradition et la recherche religieuse dans l’oeuvre de René Daumal et de Daniil Harms. – Berne : Peter Lang, 2010. – 490 с.
 • Моренець В.П. Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Пульсари], 2010. – 275 с.
 • Моренець В.П. Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2010. - 526 с.
 • Шалагінов Б.Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму. – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. - 136 с.
 • Панченко В.Є. Небо Левка Мацієвича : нарис. – К. : Пульсари, 2009. – 49 с. : фотогр.
 • Аллан Т.Р. С. Конституційна справедливість : ліберальна теорія верховенства права / Т. Р. С. Аллан ; пер. з англ. Ростислава Семківа. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 с.
 • Польські студії : спеціальний випуск / упоряд. : О. Бетлій, О. Гнатюк, Т. Дзядевич; ред. К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – К. : Дух і Літера, 2008. – 367 с.
 • Теорія літератури в Польщі : антологія текстів : друга половина XX-XXI ст. / упоряд. Б. Бакули ; за ред. В. Моренця ; пер. з пол. С. Яковенка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 531 с.
 • Панченко В.Є. Неубієнна література : дослідницькі етюди / Володимир Панченко. – К. : Твім інтер, 2007. – 436 с.
 • Агеєва В.П. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза В. Петрова-Домонтовича. – К.: Факт, 2006. – 432с. – ( Сер. «Висока полиця»).
 • Кисельова Л.О. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кл. – К.: Генеза, 2006. – 40с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагинова О.И. История древ­него мира: Учеб­­­. для 6 кл. общеоб­раз. учеб. заведений. – К.: Пед. преса, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої навч. закладів /Пер. Б. Шалагінов. – К.: Пед. преса, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Az ókor története. Tankönyv az általános oktatási rendszerü középiskolák 6. osztálya számára. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Historia starożytna: Podręcznik dla klasy 6. ogólnoksztalcących szkól Ukrainy z polskim językiem nauczania. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Storia lumii antice: Manual pentru clasa 6-a. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Неймовірно можливі світи: референтність, фікційність, текстуалізація: Моногр. / Р.Т. Гром'як, Л.І. Біловус, Н.Р. Денисюк та ін.; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Міжкаф. лаб. славістично-методол. студій. Каф. теорії літ-ри, порівняльного літературознавства і журналістики / Ред. Р. Т. Гром'як. - Тернопіль: ТНПУ, 2005. - 291с.
 • Панченко В.Є. "Народу гілочка тернова...": Диптих про поезію Ліни Костенко. - К.: Веселка, 2005. - 64с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Ґендерна перспектива. - К.: Факт, 2004. - 254с.
 • Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: Моногр. / Р.Т. Гром'як, В.Т. Боднар, Р.А. Бубняк, та ін.; Ред., вступ, висновки Р.Т. Гром'як; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Каф. теорії л-ри і порівнял. літературознавства. Міжкафедр. лаб. славіст.-методол. студій. - Т.: Підруч. і посіб., 2004. - 368 с.
 • Наливайко Д.С. Великий майстер художньої прози: Літ. портрет Гюстава Флобера. - К.: Веселка, 2004. - 21с. - (Урок літератури)
 • Наливайко Д.С. Поет національний і всесвітній: Літ. портрет Й.-В. Гете. - К.: Веселка, 2004. - 21с. - (Урок літератури).
 • Панченко В.Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості. Книга розвідок і мандрівок. - К.: Твім інтер, 2004. - 288с.
 • Панченко В.Є. Укл.: Украина: Incognita [ Сб. ст., опубл. в газ. "День" в 1997-2002г. / Сост. В. Панченко и др.]; Ред. Л. Ившина. - К.: Укр. пресс-группа, 2004. - 430с. - ( Б-ка газеты "День").
 • Панченко В.Є. Укл.: Україна: Incognita [ Зб. ст., опубл. в газ. "День" в 1997-2002 р./ Укл. В. Панченко та ін.]; Ред. Л. Івшина. - К.: Укр. прес-група, 2004. - 397с. - ( Б-ка газети "День").
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ ст.: Історико-естетичний нарис. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 355с.
 • Агєєва В.П. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму. - К.: Факт, 2003. - 318 с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Київські неокласики. - К.: Факт, 2003. - 351 с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі. - К.: Факт, 2003. - 348 с. - (Літературний проект "Текст + контекст". Знакові літературні доробки та навколо них).
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Сорочинський ярмарок на Невському проспекті: Українська рецепція Гоголя. - К.: Факт, 2003. - 349 с. - (Літературний проект "Текст + контекст". Знакові літературні доробки та навколо них).
 • Панченко В.Є. "Бо я - українець": Літ. портрет Володимира Винниченка. - К.: Веселка, 2003. - 36с.
 • Панченко В.Є. Упоряд.: Капрійські сюжети: "Італійська" проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка. - К.: Факт, 2003. - 491с. - (Літературний проект "Текст + контекст" знакові літературні доробки та навколо них).

Підручники, навчальні посібники

 • Шевчук Т. М. Українська усна снотлумачна традиція початку XX століття : (розвідки та тексти) / Т. Шевчук, Я. Ставицька ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ : Дуліби, 2017. – 222 с.
 • Історія української літератури : XX - поч. XXI ст. : навчальний посібник / [авт. кол.: В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, ... В. С. Брюховецький, ... В. Є. Панченко та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - 3 т. : портр. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література : від античності до початку XIX ст. : історико-естетичний нарис : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - 3-тє вид., випр. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 366 с. - Включ. бібліогр.
 • Пашунова Л.О. Німецька мова. Граматичні вправи. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
 • Пізнюк Л. В. Лінгвистичні основи документознавства : навч. посіб. для дистанційного навчання / Л.В. Пізнюк. – К. :Ун-т "Україна",2007. – 354 с.
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до першої половини XIX століття: Хрестоматія для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Вежа, 2005. - 432с.
 • Зарубіжна література: Підруч. для 10-го кл. / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова, Н.М. Нагорна, Л.О. Кисельова. - К.: Вид. дім "Світ знань", 2004. - 388с.
 • Панченко В.Є. Українська література-2: Матеріали до курсу / НаУКМА. Каф. філології. - К.: [Б.в.], 2004. - [Б. паг].
 • Наливайко Д.С. Укл.: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ - ХХ сторіччя: Посіб. для 10-11-х кл. загальноосвіт. навч. закл. / Авт. вступ. ст., уклад. Д.С. Наливайко. - К.: ТОВ "Навч. кн.", 2003. - 319с.
 • Українська література: Підруч. для загальноосвіт. шк. навч. закл. 11-й кл. / В.Є. Панченко, Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник. - К.: Б.в; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. - 492с.
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література. Від античності до першої половини ХІХ століття: Хрестоматія для 9 кл. загальноосвіт. закл. - К. : Вежа, 2003. - 432с.

Публікації /статті

2018

Cтатті

 • Агеєва В. П. Між релятивністю й абсолютом / Агеєва В. П. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 38–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15033
 • Агеєва В. П. «Бути самій собі ціллю» / Віра Агеєва // Урбанізм і фемінізм : урбаністичні студії / упоряд. С. Шліпченко, В. Агеєва ; Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Центр Урбаністичних Студій. – Київ : Всесвіт, 2018. – С. 110–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16198
 • Борисюк І. В. Історії інших у ліриці Мар’яни Савки / Борисюк І. В. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 49–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15031
 • Борисюк І. В. Вісімдесятники/дев’яностники: особливості ідеологічної трансформації (на прикладі творчості Мар’яни Савки) / Ірина Борисюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 67, ч. 2. – С. 91–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15577
 • Лаюк М. М. Кіно у творчості Василя Герасим’юка / Лаюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 70–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15027
 • Пашко О. В. До історії цензури в українській літературі 1920-х років / Пашко О. В. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 87–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15025
 • Пелешенко Ю. В. Духовні виміри барокових «місць пам’яті»: [Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту. Літературознавчі дослідження. – Харків: Акта, 2016. – 580 с.] / Юрій Пелешенко, Наталія Пелешенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (687). – С. 107–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13003
 • Полюхович О. П. Національно-культурна ідентичність у щоденникових записах Олександра Довженка / Полюхович О. П. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 97–103. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15024
 • Полюхович О. П. Хто боїться Юрія Косача? / Ольга Полюхович // Критика. – 2018. – Чис. 7–8. – С. 30–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13968
 • Полюхович О. П. Український голос у світовій культурі: повоєнні рефлексії на сторінках журналу «Обрії» / Ольга Полюхович // Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності : монографія / [голов. ред. Пронкевич О. В.] ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : [ЧНУ ім. Петра Могили], 2018. – С. 77–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15888
 • Полюхович О. П. Париж, Венеція і Рим: жіночі історичні (ре)візії міста (за романом «Володарка Понтиди» Юрія Косача) / Ольга Полюхович // Урбанізм і фемінізм : урбаністичні студії / [упоряд. С. Шліпченко, В. Агеєва ; Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Центр Урбаністичних Студій]. – Київ : Всесвіт, 2018. – С. 140–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16199
 • Pronkevych O. Ukrainian Students in Spain after World War II / Oleksandr Pronkevych, Olga Shestopal // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2018. – No. 5 : Cross-Cultural Connections and Displacement in Ukraine and Beyond. – P. 117–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14969
 • Пронкевич О. В. Мігель де Унамуно у вигнанні: екзистенційно-художній вимір опрацювання еміграційної травми / Олександр Пронкевич // Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності : монографія / [голов. ред. Пронкевич О. В.] ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : [ЧНУ ім. Петра Могили], 2018. – С. 120–144. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15889
 • Шалагінов Б. Б. Культурологія у шкільному курсі літератури: нові виклики / Шалагінов Б. Б. // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал. – 2018. – № 5 (443). – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15104
 • Шалагінов Б. Б. Яка подальша доля чекає на літературну педагогіку у відкритому суспільстві? / Шалагінов Б. Б. // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал. – 2018. – № 11 (449). – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15105
 • Шалагінов Б. Б. Класики і романтики. Спроба саморецензії / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 126–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15019
 • Шевчук Т. М. З історії академічних проектів 1920-х років: співпраця Катерини Грушевської з Королівським антропологічним інститутом Великобританії та Ірландії / Тетяна Шевчук // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 74–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15249

 

Матеріали конференцій

 • Ісіченко І. Ранньомодерна українська література як виклик для сучасного дослідника / архиєпископ Ігор Ісіченко // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали аспірантсько-студентських конференцій, Чернігів, 2016–2017 рр. / [наук. ред. С. М. Шуміло]. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – С. 11–16. – (Чернігівські Афіни : науковий альманах з літературознавства, історії, філософії та культурології ; вип. 6). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13005
 • Пелешенко О. Ю. Мотив райських дарів у «Ходінні Агапія до Раю» та «Житії Єфросина Кухаря» / Олена Пелешенко // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали аспірантсько-студентських конференцій, Чернігів, 2016–2017 рр. / [наук. ред. С. М. Шуміло]. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – С. 62–77. – (Чернігівські Афіни : науковий альманах з літературознавства, історії, філософії та культурології ; вип. 6). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13004

 

Інше

 • Єрмоленко В. А. Європа сьогодні: шляхи і роздоріжжя / Володимир Єрмоленко // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 52-73.
 • Ісіченко І. Гідність "убогих духом" / архиєпископ Ігор Ісіченко // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 180-191.
 • Моренець В. П. Про свідомість і розуміння / Володимир Моренець // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 284-307.
 • ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [А. Ахутін, А. Баумейстер, Ю. Гасиліна та ін. ; упоряд. В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилянська бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2018. – 416 с

2017

Cтатті

 • Борисюк І. В. Концепт неволі в ліриці Тараса Мельничука / Ірина Борисюк // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / гол. ред. О. Є. Бондарева. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – № 9. – С. 75–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13508
 • Борисюк І. В. Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця / Борисюк І. В. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12180
 • Борисюк І. В. Свій/чужий простір у ліриці Ігоря Калинця / Борисюк І. В. // Магістеріум. Літературознавчі студії. – 2017. – Вип. 69. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12302
 • Borysiuk I. Between Silence and Speaking: the Representation of National Identity in Oksana Zabuzhko’s Poetry / Borysiuk Iryna // Tematy i Konteksty. – 2017. – № 7 (12). – P. 206–221. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12661
 • Кісельова Л. О. Поетика творення тексту в поезії Василя Герасим’юка / Кісельова Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 33–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12175
 • Morenets V. On Andrii Malyshko’s “Second Birth” / Volodymyr Morenets // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2017. – No. 4. – P. 101–111. https://dx.doi.org/10.18523/kmhj106721.2017-4.101-111
 • Пашко О. В. До історії створення збірки перекладів В. Брюсова українською (1925) / Пашко О. В. // Магістеріум. Літературознавчі студії. – 2017. – Вип. 69. – С. 67–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12280
 • Пелешенко Н. І. Рецепція українського барокового театру в романі Олександра Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця» / Наталія Пелешенко // Spheres of Culture : journal of philological, historical, social and media communication, political science and cultural studies/ ed. by Ihor Nabytovych. – 2017. – Vol. 16. – P. 288–298. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12656
 • Шалагінов Б. Б. «Гра в бісер»: від мистецької утопії Новаліса до музичної утопії Г. Гессе / Борис Шалагінов // Слово і Час. – 2017. – № 6. – С. 48–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11895
 • Шалагінов Б. Б. «Дон Жуан» в Україні ХХ ст.: «туга хворого за здоров’ям»? / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 87–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12167
 • Шалагінов Б. Б. Література і наука про літературу в сучасному відкритому суспільстві: проблемні точки / Борис Шалагінов // Всесвіт : журнал іноземної літератури. – 2017. – № 9–10. – С. 271–276. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12359
 • Шалагінов Б. Б. Література як освітній предмет в умовах сучасного глобалізованого і деструктурованого світу / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2017. – № 2. – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10978

 

Інше

 • Агеєва В. П. Повернення до Собору / Віра Агеєва // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 399–423. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12432
 • Борисюк І. В. Василь Герасим’юк (нар. 1956) / І. В. Борисюк // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. : навчальний посібник : у трьох томах / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – Т. 3. – С. 87–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13514
 • Єрмоленко В. А. Плинні ідеології: ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть / Володимир Єрмоленко // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 120–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12443
 • Іванюк С. С. Система цінностей перехідного періоду: Володимир Діброва і Володимир Орлов / Сергій Іванюк // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 424–449. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12431
 • Кісельова Л. О. Література та ідеологія: ракурси бачення проблем / Людмила Кісельова // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 217–238. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12441
 • Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 482 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12428
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 14–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12445
 • Моренець В. П. Clean water revive (про «друге народження» Андрія Малишка) / Володимир Моренець // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 380–398. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12433
 • Пронкевич О. В. «Ідеальний читач» Едічки-нацбола / Олександр Пронкевич // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 239–261. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12440
 • Семків Р. А. Ідеологічні аспекти функціонування форм комічного / Ростислав Семків // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 262–274. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12439

2016

Статті

 • Агеjева В. Између релативности и Апсолута («Апостоли» В. Домонтовича) / Вира Агеjева // Jуда Искармотски у словенским културама : зборник радова / уредник Деjан Аjдачиħ. – Београд : Алма, 2016. – Књ. 3. – С. 107–117.
 • Veretelnyk R. Found in Translation Vasyl Stus and Rudyard Kipling’s "If" / Roman Veretelnyk // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 161–186. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11053
 • Кісельова Л. О. Ідеологічні контексти авторського міфу Василя Герасим’юка / Людмила Кисельова // Мандрівець : журнал гуманітарних студій. – 2016. – № 1. – С. 39–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11454
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 19–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11455
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 28–39. – Закінчення. Початок див.: Слово і Час. – 2016. – № 1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11456
 • Пашко О. В. К истории создания «Антологии украинской поэзии в русских переводах» (1924) / Оксана Пашко // Toronto Slavic Quarterly. – 2016. – № 58 (Autumn). – 11 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11526
 • Пелешенко Н. І. Духовний подвиг князів Бориса і Гліба в українській літературі ХХ ст. : (на матеріалі поезії Бориса Чичибабіна) / Наталія Пелешенко // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці : досвід 1000-річної присутності в українській історії : збірник наукових статей. – Харків : Акта, 2016. – С. 124–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11556
 • Poliukhovych O. The Artist’s Longing and Belonging: Cultural Sensitivity in Yurii Kosach's Narratives / Olga Poliukhovych // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 143–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11054
 • Шалагінов Б. Б. Національно-культурний суверенітет та сучасна мережна цивілізація / Борис Шалагінов // Всесвіт : журнал іноземної літератури. – 2016. – № 7–8. – С. 214–219. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10055
 • Шалагинов Б. Б. Новая молодёжная эстетика, или о воспитании чувств в эпоху постмодерн / Борис Шалагинов // Collegium : международный научно- художественный журнал. – 2016. – № 25. – 28 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11525
 • Шалагінов Б. Б. Меланхолія Вальтера Фон дер Фоґельвейде / Борис Шалагінов // Пережиття : науковий збірник. – 2016. – С. 63–80.  http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8653

 

Інше

 • Шалагінов Б. Б. Дитинство і літературна освіта : виклики ХХІ століття / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 2–6. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10054
 • Шалагінов Б. Б. Шекспірівські ремінісценції в ліриці Лесі Українки / Борис Шалагінов // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 11–13. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10053

2015

У виданнях НаУКМА

 • Агеєва В. П. Після карнавалу, або Реставрація пам’яті / Агеєва В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 176 : Філологічні науки : (літературознавство). - С. 36-41.
 • Агеєва В. П. "Невже тільки вічно незрячий блажен?" / Агеєва В. П. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 61 : Літературознавчі студії . - С. 55-65.
 • Morenets V.[A Word of Welcome from the Editor-in-Chief] / Volodymyr Morenets // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. V.
 • Шалагінов Б. Б. Ґеорґ Тракль і Генріх Гайне : як вечірні барви перетворюються на нічні химери / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 176 : Філологічні науки : (літературознавство). - С. 67-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Шалагінов Б. Б. "Μίμησις - наслідування - мімесис" : поняття і термін у добу модерн / Борис Шалагінов // Слово і Час. - 2015. - № 8. - С. 43-48.
 • В інших виданнях України
 • Шалагінов Б. Б. Ренесанс як школа модернізму : поетичні тексти Вільяма Шекспіра в музиці Ігоря Стравінського / Шалагінов Б. Б. // Синтез мистецтв. In Memoriam професора С. М. Пригодія. - [Київ] : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. - С. 80-89.

В іноземних виданнях

 • Киселева Л. А. Идеология и эстетика в поэтических формулах Николая Клюева / Л. А. Киселева // Кормановские чтения : cтатьи и материалы Межвузовской научной конференции (Ижевск, апрель, 2015) / [ред.-сост. Д. И. Черашняя]. - Ижевск : [Удмуртский университет], 2015. - Вып. 14. - С. 91-107.
 • Огаркова Т. А. Глава 3. Структурализм и постструктурализм / Татьяна Огаркова // Политики знания и научные сообщества / Вахтанг Кебуладзе, ... Вадим Менжулин, Татьяна Огаркова [та ін.] ; [рец. М. Минаков]. - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2015. - С. 100-117.

Інше

 • Семків Р. А. Методичні особливості викладання курсу "Основи компаративістики" : навчально-методичний посібник / Ростислав Семків ; [рец. Агеєва В. П., Демська Л. М.]. - Київ : Смолоскип, 2015. - 72 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Пашко О. В. Рецепція творчості Сергія Єсеніна в Україні 1920-х років : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Пашко Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2015. - 36 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Агеєва В. П. Пам’ять, спогад та ідентичність : досвід сучасної української літератури / Віра Агеєва // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 185-205.
 • Агеєва В. П. Літературна критика раннього модернізму: тенденції, конфлікти, прямування / Віра Агеєва // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 20-40.
 • Іванюк С. С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша / Сергій Іванюк // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 156-184.
 • Моренець В. П. Tertium non datur / Володимир Моренець // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 9-39.
 • Моренець В. П. Передмова / [Володимир Моренець] // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 5-7.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров: формування української ідентичності / Володимир Панченко // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 135-155.
 • Панченко В. Є. Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка / уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 285-398.
 • Панченко В. Є. Володимир Панченко: "Молодість має не тільки календарний вимір" : розмова в стилі ретро : [інтерв'ю з д-ром філолог. наук, проф., Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Володимиром Панченком] / розпитував Володимир Моренець // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 7-19.
 • Панченко В. Є. Поки готувався цей збірник... / Володимир Панченко // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 399-454.
 • Шалагінов Б. Б. "Кіт у чоботях" Людвіґа Тіка як твір романтичного авангардизму / Борис Шалагінов // Романтичні пригоди "Кота в чоботях" / Людвіґ Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Ґрімми ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : [НаУКМА], 2014. – С. 145-175.
 • Шалагінов Б. Б. Примітки до "Кота в чоботях" Людвіґа Тіка / [Борис Шалагінов] // Романтичні пригоди "Кота в чоботях" / Людвіґ Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Ґрімми ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : [НаУКМА], 2014. – С. 177-185.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Моренець В. П. Tertium non datur / Володимир Моренець // Мандрівець. – 2014. – № 6. – С. 4-15. –  Вперше опубліковано в: Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С. Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014.
 • Панченко В. Є. Українська мрія Т. Шевченка / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 3. – С. 12-18.
 • Панченко В. Є. Шевченків слід у Вісбадені / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 8. – С. 12-16.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917-1918) (із майбутньої книжки) / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 9. – С. 54-67.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917-1918) (із майбутньої книжки) / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 10. – С. 44-53. –  Продовження. Початок див.: Слово і час. – 2014. – № 9. – С. 54-67.

В інших виданнях України

 • Агеєва В. П. "Я" і романтика: розпуття Олександра Довженка / Віра Агеєва // Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – С. 5-39.
 • Агеєва В. П. Геній і ціна компромісу / Віра Агеєва // Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – С. 395-405.
 • Іванюк С. С. Від не-автора : [передмова] / Сергій Іванюк // Лісом, небом, водою : [пригодницько-фантастичний роман] / Сергій Оксеник ; худож. Олександр Міхнушов, Юлія Войтенко. – Київ : Смолоскип, 2014. – Кн. 2. – С. 4-5.
 • Павленко Г. І. Композиція і традиційні топоси «Читання про Бориса і Гліба» прп. Нестора / Ганна Павленко // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : збірник статей. – [Харків] : Акта, [2014]. – С. 32-43.
 • Панченко В. Є. Зачистка по-кіровоградськи : облрада шантажує / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 5. – С. 36-37.
 • Панченко В. Є. 1887 рік: відповідь "малороса" "почвеннику" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 6. – С. 18.
 • Панченко В. Є. Ґрібоєдов у Криму: "Явились мы, всеобщие наследники, и с нами дух разрушения..." / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 8. – С. 23.
 • Панченко В. Є. Шевченко vs Путін. Параноя "визволительства" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 20.
 • Панченко В. Є. "Патриотический сифилис" російської інтелігенції у часи давні й сьогочасні / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 15.
 • Панченко В. Є. Людина, яка вміє брати "Бастилії" / Володимир Панченко // Пам'ятки України. – 2014. – № 11. – С. 76-79.
 • Панченко В. Є. Єлизавета Милорадович та її "пігмаліонівський" витвір / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 16. – С. 38-39.
 • Панченко В. Є. Статусні ігри / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 16-17.
 • Панченко В. Є. Ad fontes: культура проти Руїни : Друга Українська гімназія імені Кирило-Мефодіївського братства та її "літописець" Микола Зеров / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 24. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. "Ложа" Нарбута / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 25. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. "Сон далекої Еллади..." : феномен "Болотяної Лукрози" 1920-1923 років / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 26. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. Якщо не я, то хто? : внутрішній імператив Сергія Єфремова: 1919-1921 роки / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. "Ми боремося з московською нацією" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 33. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 38. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Естетичні домінанти Миколи Ільницького / Володимир Панченко // Дзвін. – 2014. – № 9. – С. 119-121.
 • Panchenko V. I am ashamed that we are not free..." : The Sturm und Drang of Lesya Ukrainka: Viennese episodes from 1891 / Volodymyr Panchenko // The Ukrainian Week. – 2014. – № 15. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Правда для українців і малоросів : [передмова] / Володимир Панченко // Принципи й етапи большевицької політики щодо слов'янських мов у СССР / Юрій Шевельов. Київський діалог / Валерій Марченко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної ; вступ. ст. В. Панченко]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – Вид. 2. – С. 3-6.
 • Панченко В. "Он рядом, и с ним легче..." : киевский филолог Владимир Панченко – о поэзии Тараса Шевченко, национальной гордости и историческом самосознании "малороссов" / Владимир Панченко // GEO. – 2014. – № 3 (192). – С. 126-127.
 • Експерти та автори Тижня про виклики 2014 року / В’ячеслав Брюховецький, Юрій Терещенко, ... Володимир Панченко [та ін.] // Український Тиждень. – 2013-2014. – № 52. – С. 10-19.
 • Пелешенко Н. І. «На полі смиренному» Валерія Шевчука vs Києво-Печерський патерик : на полі інтерпретаційному / Наталія Пелешенко // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : збірник статей. – [Харків] : Акта, [2014]. – С. 162-177.
 • Шалагінов Б. Б. Компаративістика як складова шкільної літературної освіти / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 2. – С. 7-11.
 • Богачевська О. Про матір писав: "Це прекрасна дівчина із сухим серцем" : [комент. Т. Огаркової, літературознавця, викл. НаУКМА та ін.] / Ольга Богачевська, Катерина Кисельова // Країна. – 2014. – № 40. – С. 12-15.

Інше

 • Володимир Євгенович Панченко [Електронний ресурс] : біобібліографічний нарис / [уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева] ; редкол. серії В. П. Моренець, В. Є. Панченко, Т. О. Ярошенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2014. – 113 с. – (Вчені НаУКМА). – Режим доступу: www.ekmair.ukma.kiev.ua. –  Назва з екрана (переглянуто 21.05.2014).
 • Моренець В. П.Tertium non datur [Електронний ресурс] / Володимир Моренець // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. – Електронні дані. – [Київ : б. в., 2014]. – 24 жовтня. – Режим доступу: World Wide Web. – http://litakcent.com/2014/10/24/tertium-non-datur/ (дата перегляду 22.04.2015). – Назва з екрана.
 • Дроздовський Д. Між "демонічним" та "історіософським" : Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну : монографія / Дмитро Дроздовський ; [наук. ред. Б. Б. Шалагінов] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [Інститут обдарованої дитини], 2014. – 106 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Семків Р. А. Бурлескний гумор у «Зачарованій Десні» О. Довженка / Семків Р. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 69-73.
 • Шалагінов Б. Б. Проект модерності у ранніх німецьких романтиків / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 105-110.

В інших виданнях України

 • Іванюк С. С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша / Сергій Іванюк // Мандрівець. - 2013. - № 3. - С. 59-70.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров : формування української ідентичності / Володимир Панченко // Мандрівець. - 2013. - № 2. - С. 50-57.
 • Шалагінов Б. Б. Дитяча література : до питання історичної періодизації / Борис Шалагінов // Слово і час. - 2013. - № 7. - С. 46-53.

В іноземних виданнях

 • Павлова О. "Він так одягав капелюха, що я майже заплакала. Для цього треба народитися у Львові" : [комент. д-ра філолог. наук, проф. каф. літ-ва Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Віри Агеєвої ... та ін.] / Олена Павлова, Олена Шарговська // Країна. - 2013. - № 7. - С. 21-22.
 • Агеєва В. П. Поема "Мандрівка в молодість" у художній еволюції Максима Рильського / Віра Агеєва // Дивослово. - 2013. - № 1. - С. 39-46.
 • Агеєва В. П. Відкритість світові / Віра Агеєва // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 17-30.
 • Кісельова Л. О. Іконічний образ Києва у творі Павла Тичини "Золотий гомін" / Людмила Кісельова // Київ і слов'янські літератури : збірник / упоряд. Д. Айдачич. - К. : Темпора, 2013. - С. 321-333.
 • Кісельова Л. О. Український Вічник : роздуми про філософію та етос ідентичності / Людмила Кісельова // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 147-175.
 • Моренець В. П. У свободі : [передмова] / Володимир Моренець // Київська поетична школа : антологія : вибране / [упоряд. М. Григорів ; вступ. сл. В. Моренець]. - К. : Преса України, 2013. - С. 7-17.
 • Моренець В. П. Володимир Моренець: "Я прожив життя між Богом даних поетів..." : розмова напередодні ювілею : [інтерв'ю з д-ром філолог. наук, проф., першим віце-президентом, віце-президентом з наук. роботи Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Володимиром Моренцем] / розпитували Володимир Панченко і Тарас Пастух // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 5-16.
 • Огаркова Т. А. Майдан на два боки / Тетяна Огаркова // Критика. - 2013. - Ч. 11-12. - С. 5-6.
 • Павленко Г. І. Сентенційність "Повісті про Акира Премудрого" / Ганна Павленко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 176-187.
 • Панченко В. Є. Коментар проблематики "Базару" В. Панченком / [В. Панченко] // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 318-320.
 • Панченко В. Є. Смислове ядро новели "Чудний епізод" / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 65-67.
 • Панченко В. Є. Притчеві ознаки оповідання В. Винниченка "Рабині справжнього" / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 42-54.
 • Панченко В. Є. Проблеми статі / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 30-38.
 • Панченко В. Є. "Україно! Ти – моя молитва..." : 50 років тому не стало Василя Симоненка / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 51. - С. 44.
 • Панченко В. Є. Червоно-чорна торбинка з попелом / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 47. - С. 20.
 • Панченко В. Є. Володимир Винниченко (1880-1951) / [Панченко В. Є., Кузьменко М. В.] // Історія української літератури : XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. / [авт. кол.: В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, ... В. С. Брюховецький, ... В. Є. Панченко та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - Т. 1. – С. 160-171.
 • Панченко В. Є. До історії української літератури XX століття : два етюди / Володимир Панченко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 188-203.
 • Панченко В. Є. Молоді літа Миколи Зерова : розділи з майбутньої книги / Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. - 2013. - № 281-282-283. - С. 277-322.
 • Панченко В. Є. Братство Януковича : влада провалює підготовку до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 12. - С. 44-45.
 • Панченко В. Є. Не забувати вартісне / Володимир Панченко // Кіно-Театр. - 2013. - № 2. - С. 2-3.
 • Пелешенко Н. І. Мальва Кожушна: велика розпусниця, прощена грішниця, Богоматір... / Наталія Пелешенко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 230-244.
 • Журналу "Слово і Час" – 75 років / Ярослав Яцків, Микола Жулинський, ... Володимир Панченко [та ін.] // Слово і час. - 2013. - № 12. - С. 3-12.
 • Експерти та автори Тижня про виклики 2014 року / В’ячеслав Брюховецький, Юрій Терещенко, ... Володимир Панченко [та ін.] // Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 10-19.
 • Семків Р. А. Погані морські хлопці / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 15. - С. 46-47.
 • Семків Р. А. Ілюзія великої битви / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 28. - С. 44-45.
 • Семків Р. А. Культурна капітуляція / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 30. - С. 30-32.
 • Семків Р. А. Чому ж не йде апостол правди і науки? / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 35. - С. 16.
 • Семків Р. А. Ще гірші морські хлопці : як вікінги стали європейським культурним брендом / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 42. - С. 40-41.
 • Семків Р. А. Як вижити в часи окупації? : нестерпна важкість письма Мілана Кундери / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 49. - С. 48-49.
 • Семків Р. А. Знакова спільнота : [передмова] / Ростислав Семків // Знак : альманах молодої української літератури / упоряд. Олег Коцарев. - К. : Смолоскип, 2013. - С. 5-8.
 • Шалагінов Б. Б. Ріхард Ваґнер і наш час : до 200-річчя з дня народження / Борис Шалагінов // Всесвіт. - 2013. - № 3-4. - С. 185-196.
 • Шалагінов Б. Б. Теорія "епічного театру" Бертольда Брехта і національно-історична традиція / Борис Шалагінов // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 346-357.
 • Шалагінов Б. Б. Джонатан Свіфт і його "Мандри Гуллівера" : [передмова] / Борис Шалагінов // Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Дж. Свіфт ; [пер. з англ. М. Іванова ; передм. і прим. Б. Б. Шалагінова]. - Х. : Фоліо, 2013. - С. 3-16.
 • Шалагінов Б. Б. Примітки / Борис Шалагінов // Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Дж. Свіфт ; [пер. з англ. М. Іванова ; передм. і прим. Б. Б. Шалагінова]. - Х. : Фоліо, 2013. - С. 315-329.
 • Шалагінов Б. Б. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури / Борис Шалагінов // Всесвітня література в навчальних закладах України. - 2013. - № 1. - С. 3-10.

Інше

 • Агеєва В. П. Чи може відбутися «російська література України?» [Електронний ресурс] / Віра Агеєва // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 15 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/03/15/chy-mozhe-vidbutysja-rosijska-literatura-ukrajiny/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Іванюк С. С. Далі – є куди! [Електронний ресурс] / Сергій Іванюк // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 9 квітня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/04/09/dali-je-kudy/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Павлюк Н. Д. Проблема епізації в українській драмі 20-х років XX століття : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Павлюк Ніна Дмитрівна ; [наук. кер. Іванюк С. С.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 19 с. - Включ. бібліогр. - Oпиc з oбклaдинки.
 • Богдан С. М. Поетика міфу у творчості Миколи Вінграновського : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Богдан Світлана Миколаївна ; [наук. кер. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 20 с. - Включ. бібліогр.
 • Павленко Л. П. Поетика Віктора Кордуна : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Павленко Леся Степанівна ; [наук. кер. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 20 с. - Включ. бібліогр.
 • Токмань Г. Л. Жар думок : лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен : монографія / Ганна Токмань ; [рецензенти: В. П. Моренець та ін.]. - Київ : Академія, 2013. - 221, [2] с. : портр. - (Монограф). - Включ. бібліогр.
 • Семків Р. А. Холодна мовна війна [Електронний ресурс] / Ростислав Семків // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 22 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/03/22/holodna-movna-vijna/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Семків Р. А. Cто років нестабільності [Електронний ресурс] : чому найвідоміший роман Ґабріеля Ґарсіа Маркеса варто перечитати у зрілому віці / Ростислав Семків // Тиждень. ua. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 2 лютого. - Режим доступу: World Wide Web. - http://tyzhden.ua/Culture/69416/PrintView (дата перегляду 03.02.2014). - Назва з екрана.
 • Семків Р. А. Як створити бестселер [Електронний ресурс] : рецепт від Джона Фаулза: писати про маніяків, жінок та професорів мистецтвознавства / Ростислав Семків // Тиждень. ua. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 2 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://tyzhden.ua/Culture/73038 (дата перегляду 03.02.2014). - Назва з екрана.

2012

У виданнях НаУКМА

 1. Українська література - 3 : матеріали до курсу : читацькі зшитки : [ксерокопія] / [Моренець В. П., Кісельова Л. О. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."- К. : [б. в.], 2012. – Т. 1. - Включ. бібліогр. посилання.
 2. Українська література - 3 : матеріали до курсу : читацькі зшитки : [ксерокопія] / [АгеєваВ. П., ПанченкоВ. Є., ІванюкС. С., Моренець В. П. та ін.] ; Нац. ун-т"Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2012. – Т. 2. - Включ. бібліогр. посилання.
 3. Агеєва В. П. Мовні ігри й повернення історії: парадокси українського постмодернізму / Агеєва В. П. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 37-41.
 4. Павленко Г. І. «Пам’ять і похвала князю руському Володимиру» монаха Якова: спроба інтерпретації / Павленко Г. І. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 13-19.
 5. Семків Р. А. Нові теорії, нові імена : [передмова] / Ростислав Семків // Надлітературність : сучасна західна теорія : [наук. зб.] / [за ред. Олега Собчука]. - К. : [НаУКМА ; Аграр Медіа Груп], 2012. - С. 4-8.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Агеєва В. П. Ціна імені: проблеми національно-культурної тожсамості в українській еміґраційній літературі сорокових років XX століття / Віра Агеєва // Мандрівець. - 2012. - № 3. - С. 55-63.
 2. Дончик В. Г. Суть: з якою метою? : [полілог докторів наук з приводу актуальних проблем українського літературного процесу] / Віталій Дончик, Володимир Панченко, Лукаш Скупейко // Слово і час. - 2012. - № 4. - С. 32-36 ; № 12. - С. 3-20.
 3. Панченко В. Є. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова. - Київ: Темпора, 2011 : [рецензія] / Володимир Панченко // Мандрівець. - 2012. - № 1. - С. 75-78.
 4. Панченко В. Є. "Самовидець" Салига / Володимир Панченко // Слово і час. - 2012. - № 1. - С. 41-42.
 5. Шалагінов Б. Б. Генріх фон Клейст і кінець німецького романтичного авангарду / Борис Шалагінов // Біблія і культура : наук.-теорет. журн. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Наук.-дослід. центр "Біблія і культура" ; [голов. ред. Нямцу Анатолій]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. - Вип. 16. - С. 80-91.
 6. Шалагінов Б. Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт : іще раз про музичність романтичної прози / Борис Шалагінов // Слово і час. - 2012. - № 8. - С. 15-20.

В інших виданнях України

 1. Агеєва В. П. Дзеркала й задзеркалля Віктора Домонтовича / Віра Агеєва // Самотній мандрівник простує по самотній дорозі : романізовані біографії / Віктор Домонтович ; [передм. та упорядкув. В. Агеєвої]. - К. : Спадщина, 2012. - С. 3-19.
 2. Агеєва В. П. Мистецтво пам'ятати й спонука забувати / Віра Агеєва // Український Тиждень. - 2012. - № 7-8. - С. 68.
 3. Єрмоленко В. А. Жан-Жак Русо, або Страх близькости / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 9-10. - С. 36-39.
 4. Єрмоленко В. А. Інтимність магнетизму / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 6. - C. 28.
 5. Єрмоленко В. А. Месмер і Фройд, або Медицина, що стає філософією / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 4. - C. 30-31.
 6. Єрмоленко В. А. Ілюзії моралі / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 1-2. - С. 11-12.
 7. Єрмоленко В. А. Вальтер Беньямін та його речі : [передмова] / Володимир Єрмоленко // Беньямін В. Щодо критики насильства / Вальтер Беньямін ; [пер. з нім. І. Андрущенка]. - К. : Грані-Т, 2012. - С. 7-32.
 8. Іванюк С. С. Володимир Діброва: пошуки великої літери / [Сергій Іванюк] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу /[ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 156-185.
 9. Огаркова Т. А. Справа Антонена Арто / Тетяна Огаркова // Критика. - 2012. - Ч. 11-12. - С. 35-36.
 10. Огаркова Т. А. Чоран/Сьоран: одна людина, два життя / Тетяна Огаркова // Критика. - 2012. - Ч. 1-2. - С. 14-17.
 11. Панченко В. Є. Пекло Холодного / [Володимир Панченко] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 366-385.
 12. Панченко В. Є. Чи існує запит на критику? / Володимир Панченко // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 6-12.
 13. Панченко В. Є. Феміністка / Володимир Панченко // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 43-47.
 14. Панченко В. Є. Провідник у світ Скіфії / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2012. - № 13. - С. 48-50.
 15. Панченко В. Є. "Я - кривавих шляхів апостол" : Євген Маланюк у ролі "українського Фройда" / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2012. - № 6. - С. 48-51.
 16. Автори тижня про 2013-й / Джон Лукас, Ростислав Семків, Володимир Панченко ... [та ін.] // Український Тиждень. - 2012. - № 52. - С. 62-66. - Автори: Д. Лукас, Г. Северінсен, О. Ярмола, К. Барабаш, Р. Семків, О. Сокирко, Д. Малаков, Я. Бугайські, Ю. Винничук, О. "Фоззі" Сидоренко, М. Вівьорка, А. Санченко, Е. Баховскі, В. Панченко, О. Пахльовська, Ю. Макаров, А. Ґіймоль.
 17. Семків Р. А. Леді Ґодіва з країни дулібів / [Ростислав Семків] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу /[ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 404-427.
 18. Семків Р. А. Естетика резистансу / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 41. - С. 56-57.
 19. Семків Р. А. Чи прийде імператор з Півночі? / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 40. - С. 54-56.
 20. Семків Р. А. Бібліотека і тіло / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 34. - С. 40-42.
 21. Семків Р. А. "451 за Фаренгейтом": книжка проти влади / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 27. - С. 56-58.
 22. Семків Р. А. Кіно "для домашнього вжитку" / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 6. - С. 52.
 23. Семків Р. А. О дивний новий репресанс! / Ростислав Семків ... [та ін.] // Український Тиждень. - 2012. - № 1. - С. 52-57.
 24. Шалагінов Б. Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Борис Шалагінов // Всесвіт. - 2012. - № 5-6. - С. 207-220.
 25. Шалагинов Б. Б. И. В. Гете и его "Фауст" : [післямова] / Б. Б. Шалагинов // Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете : [пер. с нем. Н. А. Холодковский]. - Х. : Фолио, 2012. - С. 508-526.
 26. Шалагинов Б. Б. Примечания / Б. Б. Шалагинов // Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете : [пер. с нем. Н. А. Холодковский]. - Х. : Фолио, 2012. - С. 527-540.
 27. Шалагинов Б. Б. Джонатан Свифт и его "Путешествие Гулливера" : [післямова] / Борис Шалагинов // Путешествия Гулливера / Джонатан Cвифт. - Х. : Фолио, 2012. - С. 346-358.
 28. Шалагинов Б. Б. Примечания / Борис Шалагинов // Путешествия Гулливера / Джонатан Cвифт. - Х. : Фолио, 2012. - С. 359-374.

Інше

 1. Домонтович В. Самотній мандрівник простує по самотній дорозі : романізовані біографії / Віктор Домонтович ; [передм. та упорядкув. В. Агеєвої]. – К. : Спадщина, 2012. - 376, [3] с.
 2. Філософія літератури / Іван Фізер ; [наук. ред. В. Моренець]. - [К. : НаУКМА, 2012]. - 217 с. : фотогр., портр. - Включ. бібліогр. посилання. - Включ. покажч.
 3. Літературна дефіляда : сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: Володимир Панченко]. – К. : Темпора, 2012. - 541 с. : іл. - (Бібліотека "ЛітАкценту").

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Агеєва В.П. ARS Poetica Максима Рильського // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 86-117.
 2. Агеєва В.П. … та ін. Підсумковий документ учасників круглого столу "Небезпеки нової концепції літературної освіти" (10 лютого 2011 року) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 97-99.
 3. Кісельова Л.О. Текст в історії, історія в тексті: до ґенези мотивів кривавого хреста й голоду в українському фольклорі та літературі 1920-х років // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 54-85.
 4. Моренець В.П. Суть моменту: як відбувається світоглядна й ідеологічна переорієнтація суспільства на "вогні Кремля" // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 44-49.
 5. Панченко В.Є., Василенко В.А. Експертний висновок щодо законопроекту "Про мови в Україні" // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 93-96.
 6. Панченко В.Є. Чи поширюється влада Януковича на міністра Табачника? // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 50-65.
 7. Панченко В.Є. Попередники Табачника : з історії українофобства (Михайло Юзефович і Валентин Маланчук) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 66-77.
 8. Панченко В.Є. Олтар серед руїни ("Руфін і Прісцілла" Лесі Українки як антиутопія) // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 33-51.
 9. Панченко В.Є. ... [та ін.]. Підсумковий документ учасників круглого столу "Небезпеки нової концепції літературної освіти" (10 лютого 2011 року) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 97-99.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Дзядевич Т.М. Гелінада Грінченко "Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам'яті СРСР і ФРН часів "холодної війни". – Х. : НТМТ, 2010. - 336 с. : [рец.] // Вісник Черкаського університету. Серія "Історичні науки". - 2011. - Вип. 202, ч. ІІІ. - С. 128-131.
 2. Єрмоленко В.А. Орфей, Діоніс та мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети ХІХ ст. // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 83-98.
 3. Лімборський І.В. Класицизм в українській літературі // Дивослово. - 2011. - № 1. - С. 43-51.
 4. Лімборський І.В. Рококо в українській літературі // Дивослово. - 2011. - № 10. - С. 57-63.
 5. Моренець В.П. Український літературний канон: міфи і реальність // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 38-44.
 6. Панченко В.Є. Ідеологічна повість II половини XIX ст. і генеза соцреалізму // Слово і час. - 2011. - № 2. - С. 58-63.
 7. Панченко В.Є. Українська версія соцреалізму // Слово і час. - 2011. - № 7. - С. 23-26.
 8. Шалагінов Б.Б. Вище і далі… : мотив "excelsior" у ранній поетичній творчості Лесі Українки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 3. - С. 54-60.
 9. Шалагінов Б.Б. Карнавал і містерія: роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва // Всесвіт. - 2011. - № 3-4. - С. 249-255.
 10. Шалагінов Б.Б. Авангард і літературний мейнстрім XXI століття // Всесвіт. - 2011. - № 9-10. - С. 220-226.
 11. Шалагінов Б.Б. До проблеми літературного мейнстріму ХХІ століття // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 4. - С. 6-9.
 12. Шалагінов Б.Б. Літературна компаративістика в школі: можливості і труднощі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 6. – С. 2–5.

В інших виданнях України

 1. Агеєва В.П. Колекціонер промовистих дрібниць, або пригоди української авантюрної прози : [передмова] // Вибрані твори / Олекса Слісаренко ; упоряд. Віра Агеєва. – К. : Смолоскип, 2011. – С. 5-34.
 2. Агеєва В.П. Простір гри // Вибрані твори / Майк Йогансен ; [вступ. ст., упорядкув. В. П. Агеєвої]. - К. : Книга, 2011. - С. 5-20.
 3. Агеєва В.П. Передмова // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В.П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 3.
 4. Брюховецький В.С. "...За статутом виконував доручення командування" // Кур'єр Кривбасу. - 2011. - № 254-255. - С. 227-230.
 5. Веретельник Р.М. Боротьба з легендою: "Камінний господар" // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 813-824.
 6. Дзядевич Т.М. Sodobnost International : Jornal for Literature and the arts, December 2009 : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2011. - Ч. 3-4 (берез.-квіт.). - С. 32.
 7. Іванова Н.С. Спадок Прометея // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 13-20.
 8. Панченко В.Є. Кров та іржа // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 528-534.
 9. Панченко В.Є. Олтар серед руїни ("Руфін і Прісцілла" Лесі Українки як антиутопія) // Обрії особистості : книга на пошану Івана Дзюби / [упоряд. Оля Гнатюк, Леонід Фінберг]. - К. : Дух і Літера, 2011. - С. 147-165.
 10. Панченко В.Є. Золота нить історії: ми - з Київської Русі : майже півстоліття тому Павло Загребельний написав роман "Диво", в якому ожив Київ часів Ярослава Мудрого // Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної. - К. : ПрАТ "Українська прес-група", 2011. - С. 281-289.
 11. Панченко В.Є. Драма Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" як антиутопія // Матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року "Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах" : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. : І. Щукіна] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : [б. в.], 2011. - С. 172-185.
 12. Панченко В.Є. Поліфонія шевченкознавчих інтерпретацій // Просторінь Шевченкового Слова, текст - контекст, семантика - структура / Юрій Барабаш ; [наук. ред. В. Панченко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 7-14.
 13. Панченко В.Є. Філософська проза, що "прикидається" пригодницькою // Зроби або помри: морські історії / Джозеф Конрад ; [упоряд. : В. Панченко, О. Купріян]. - К. : Темпора, 2011. - С. 4-10.
 14. Панченко В.Є. Кров та іржа // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 528-534.
 15. Панченко В.Є. Кільця на древі : [вступ. ст.] // Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., авт. вступ. ст. В. Панченко]. - К. : Либідь, 2011. - С. 5-31.
 16. Панченко В.Є. Літописець Чикаленко : передмова // Спогади (1861-1907) / Євген Чикаленко ; [ред. І. Давидко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 9-19.
 17. Панченко В.Є. Примітки // Спогади (1861-1907) / Євген Чикаленко ; [ред. І. Давидко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 313-322.
 18. Панченко В.Є. Магеллан Шевченко // Український Тиждень. - 2011. - № 5. - С. 40-43.
 19. Панченко В.Є. Зеров і шантрапа // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 54-57.
 20. Панченко В.Є. Убивці мови // Мандрівець. - 2011. - № 1. - С. 18-20.
 21. Панченко В.Є. Два банти Хвильового : роздвоєність поглядів провідника "націонал-комуністів" не могла не закінчитися для нього трагічно // Український Тиждень. - 2011. - № 15. - С. 44-46.
 22. Панченко В.Є. Вільний в ув'язненні : моральний імператив Валерія Марченка // Український Тиждень. - 2011. - № 20. - С. 44-47.
 23. Панченко В.Є. Кларнет і дудка : історія генія, який відмовився від свободи // Український Тиждень. - 2011. - № 27. - С. 46-49.
 24. Панченко В.Є. Письменник в облозі : як нонконформізм став чинником сили творчого "Я" Григора Тютюнника // Український Тиждень. - 2011. - № 32. - С. 48-51.
 25. Панченко В.Є. Елізіум чи казарма? : Франко та його візії XX століття // Український Тиждень. - 2011. - № 35. - С. 48-51.
 26. Панченко В.Є. Монах // Український Тиждень. - 2011. - № 37. - С. 16-17.
 27. Панченко В.Є. Утрачений голос : як неоромантик Юрій Яновський став співцем соцреалізму // Український Тиждень. - 2011. - № 37. - С. 50-53.
 28. Панченко В.Є. Життя без ілюзій // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 48-51.
 29. Панченко В.Є. Менеджер українського руху // Український Тиждень. - 2011. - № 52. - С. 52-54.
 30. Семків Р.А. Пиво проти буденності : мистецтво пива починається там, де ніхто не прагне впитися // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 58.
 31. Семків Р.А. А завтра ми підемо пішки : книжка про те, що автомобілі (їх надмір) -- це вже проблема, яку все ще можна вирішити, і що буде, коли цього не зробити // Український Тиждень. - 2011. - № 20. - С. 44-47.
 32. Семків Р.А. Серйозний білий чоловік // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 55.
 33. Семків Р.А. Відкриття багатовимірності: українська іронічна проза 90-х років XX сторіччя // Дніпро. - 2011. - № 11. - С. 160-163.
 34. Семків Р.А. Лексикон ностальгії // Український Тиждень. - 2011. - № 47. - С. 58.
 35. Семків Р.А. Спокій у Перистилі // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 720-724.
 36. Семків Р.А. … та ін. Розкіш ріноманітності : палітра культурних процесів 2010 року багата як на контрасти, так і на однорідність, але це не був час стагнації // Український Тиждень. - 2011. - № 1. - С. 72-77.
 37. Шалагінов Б.Б. Мотив "Excelsior" у ранній поетичній творчості Лесі Українки // Матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року "Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах" : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. : І. Щукіна] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : [б. в.], 2011. - С. 260-271.
 38. Шалагінов Б.Б. Монолог Зіґмунда з "Валькірії" Ріхарда Ваґнера: спроба міфопоетичного аналізу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : зб. на пошану проф. Івана Мегели / за ред. Миколи Зимомрі ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - К. : Вадим Карпенко, 2011. - С. 243-260.
 39. Шалагінов Б.Б. Сучасний український учень як суб’єкт літературної освіти // Література. Діти. Час. – 2011. – Вип. 1. - С. 112–117.

В іноземних виданнях

 1. Киселёва Л.А. Поэма Николая Клюева "Мать-Суббота" // Опыты изучения поэмы : сб. науч. тр. / [сост. Д. И. Черашняя] ; М-во образования РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Филолог. ф-т. - Ижевск, 2011. - С. 373-395.
 2. Киселёва Л.А. На "Медном Ките" – к "Четвертому Риму" (о некоторых контекстах понимания клюевского эпоса) // Опыты изучения поэмы : сб. науч. тр. / [сост. Д. И. Черашняя] ; М-во образования РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Филолог. ф-т. - Ижевск, 2011. - С. 396-414.
 3. Киселёва Л.А. Философия «цветка» и поэтика мифофитонимов в творчестве С. Есенина и Н. Клюева // Сергей Есенин: диалог с XXI веком : сб. науч. тр. по материалам Междунар. симп., посвящ. 115-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина / [отв. ред. : О. Е. Воронова, Н. И. Шубникова-Гусева] ; Ин-т мировой л-ры им. А. М. Горького РАН ; Гос. музей-заповедник С. А. Есенина ; Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина. – М. ; Константиново ; Рязань, 2011. – С. 307-317.
 4. Киселёва Л.А. "Певец" и "Балакирь" в творчестве Сергея Клычкова // Сергей Антонович Клычков 1889-1937. Исследования и материалы : по итогам междунар. науч. конф. посвящ. 120-летию со дня рождения С. А. Клычкова / [ред.-сост. Е. В. Дьячкова] ; Лит. ин-т им. А. М. Горького, Каф. нов. рус. лит. - М. : Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2011. – С. 165-174.
 5. Киселёва Л.А. «Икона» и «орнамент» в лирике Сергея Есенина 1914-1917 годов // С.А.Есенин и православие : сб. ст. о творчестве С. А. Есенине / [Алексеев В. А. … и др.]. - М. : Издат. дом "К единству!", 2011. – С. 227-242.

Інше

 1. Агеєва В.П. (упоряд.) Українка Л. Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. – К. : Книга, 2011. - 910, [1] с. : фотогр., іл., ноти.
 2. Єрмоленко В.А. … [та ін.] (пер. та редагув). Європейський словник філософій / під. кер. Барбари Кассен ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європ. гуманіт. досліджень]. - Вид. друге, виправл. - [К.] : Дух і Літера, [2011].
 3. Моренець В.П. (наук. ред.). Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л. В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - 248 с.
 4. Панченко В.Є. (наук. ред.). Барабаш Ю. Я. Просторінь Шевченкового Слова, текст - контекст, семантика - структура / Юрій Барабаш ; [наук. ред. В. Панченко]. – К. : Темпора, 2011. - 506 с.
 5. Панченко В.Є. (упоряд.). Конрад Д. Зроби або помри: морські історії / Джозеф Конрад ; [упоряд. : В. Панченко, О. Купріян]. – К. : Темпора, 2011. - 525 с. : портр. - (Бібліотека "ЛітАкценту").
 6. Панченко В.Є. (упоряд.) Первомайський Л. Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., авт. вступ. ст. В. Панченко]. – К. : Либідь, 2011. - 606, [1] с. : іл.
 7. Панченко В.Є. (упоряд.) Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у п'яти діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та прим. В. Панченка ; іл. С. Якутовича]. – К. : Либідь, 2011. - 198, [1] с. : іл.
 8. Шалагінов Б.Б. (ред.). Кобзар О. І. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу / монографія / Олена Кобзар ; відпов. ред. Б.Б. Шалагінов ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 324 с. : портр.

2010

 • Агеєва В.П. Елегія для безґрунтовних романтиків : [передмова] // Арабески Миколи Хвильового : [оповідання та новели] / [Микола Хвильовий ; авт. передм. та комент. В. Агеєва ; відп. ред. Д. Клочко]. – К. : Грані-Т, 2010. – С. 6–18.
 • Агеєва В.П. Канон як мистецтво пам'ятати / Віра Агеєва. // Сучасність. – 2010. – № 5. – С. 153–163.
 • Агеєва В.П. Туга за трансцендентним і пантеїстичні осяяння: до проблеми художньої еволюції Максима Рильського // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 193–221.
 • Дзядевич Т.М. Актуальна мода на класику // ЛітАкцент : альманах / [ред. В. Панченко]. – К. : Темпора, 2010. – Вип. 2 (4) [2009]. – С. 315–318. – Рец. на кн. : Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009.
 • Дзядевич Т.М. Казковий будиночок майже казкових людей // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 1. – С. 104–105.
 • Дзядевич Т.М. Прагнення зрозуміти // Критика. - 2010. - Ч. 11-12. - С. 31-32.
 • Дзядевич Т.М. Київська Русь. 7517 рік, книга 7-8 : Polska : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2010. - Ч. 5-6 (Травень-Червень). - С. 47.
 • Єрмоленко В.А. Орфей, Діоніс і мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети ХІХ ст. // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 54–75.
 • Єрмоленко В.А. «Евромова» та її українська версія: нові слова й нові об’єкти // Україна Модерна. – 2010. – Т. 5 (16) : Перекладаючи культуру / Культивуючи переклад. – С. 62–86.
 • Іванова Н.С. Валентина Хархун. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації. - Ніжин : ТОВ "Гідромас", 2009 : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2010. - Ч. 1-2. - С. 22.
 • Кісельова Л.О. Логодіцея українського модернізму: Тичина, Свідзінський, Осьмачка // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С.114–192.
 • Кісельова Л.О., Пашко О.В. Інтертекстуальне тло вірша Павла Тичини "І Бєлий, і Блок, і Єсєнін, і Клюєв..." // Магістеріум. Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 38. – С. 13–22.
 • Моренець В.П. Відчути час // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 5–8.
 • Огаркова Т.А. Бюрократія під «Болонським соусом» // Український тиждень. – 2010. – № 33. – С. 146–147.
 • Панченко В.Є. Утомлений Сізіф // Український Тиждень. - 2010. - № 31. - С. 10-11.
 • Панченко В.Є. Лизоблюдство : із Віктора Януковича ліплять "вождя" // Український Тиждень. - 2010. - № 29. - С. 12.
 • Панченко В.Є. "Як побачите Табачникова, то заплюйте йому йому всю його собачу морду" : чому Тарас Шевченко не поселився в Україні? // Український Тиждень. - 2010. - № 29. - С. 50-53.
 • Панченко В.Є. "Без згоди і без відома поетеси..." // Слово і час. - 2010. - № 3. - С. 67-69.
 • Панченко В.Є. Слово до читачів // ЛітАкцент. - 2010. - Вип. 2 (4) [2009]. - С. 11-12. -(Сучасна література в колі твого читання).
 • Панченко В.Є. Базова травма : роман Ліни Костенко -- діагноз цілій нації // Український Тиждень. - 2010. - № 52. - С. 43.
 • Панченко В.Є. Голос за важких часів : шанувальники Ліни Костенко знають, що її мовчання ніколи не було марним // Український Тиждень. - 2010. - № 51. - С. 14.
 • Панченко В.Є. Убивці мови : "Законопроект Єфремова-Симоненка-Гриневецького" чесніше було б назвати "Про русифікацію України"... // Універсум. - 2010. - № 9-10. - С. 22-23.
 • Панченко В.Є. "Поразка – це наука..." : роман "Берестечко" // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 39–43.
 • Панченко В.Є. Богдан Хмельницький. Катарсис // Берестечко : істор. роман / Ліна Костенко. - К. : Либідь, 2010. - С. 207-217.
 • Панченко В.Є. Дорога до Хвильового // Екстракт + 200 : у двох частинах / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2010. – [Ч. 4]. – С. 649–675.
 • Панченко В.Є. Небо Левка Мацієвича // Історія в школах України. - 2010. - № 1. - С. 43-46 ; № 2. - С. 45-47.
 • Панченко В.Є. Пекло Холодного // ЛітАкцент. – 2010. – Вип. 2 (4) [2009]. – С. 39–50.
 • Панченко В.Є. Ржищів Ліни Костенко // Історія в школах України. - 2010. - № 3. - С. 45-48.
 • Панченко В.Є. Тюремна одіссея Володимира Винниченка // Невідомий Винниченко / авт. проекту А. В. Толстоухов (за підтримки депут. групи Верховної Ради України "Спадщина"). - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2010. - С. 513-516. - (Хроніка 2000 ; вип. 82).
 • Семків Р.А. Філософські аспекти конструювання персонажів в українській прозі 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 239–260.
 • Семків Р.А. Форум продавців : Львів набагато ближчий до Сорочинців, ніж ми звикли про це думати // Український Тиждень. - 2010. - № 38. - С. 52.
 • Шалагінов Б.Б. До питання про хронологію авангарду в європейській літературі нового часу // Магістеріум. Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 38. – С. 9–12.
 • Шалагінов Б.Б. Духовні цінності в минулому і в сучасності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 9. – С. 2–7.
 • Шалагінов Б.Б. Мотивація читання як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2.– С. 2–5.
 • Шалагінов Б.Б. Фундаментальне дослідження про український верлібр // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 122–124. – Рец. на кн. : Науменко Наталія. Cерпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру. – К., 2009. – 518 с.
 • Шалагінов Б.Б. Шекспір і Моцарт у романтичному мистецькому каноні // Всесвіт. – 2010. – № 5–6. – С. 220–224.

2009

 • Агеєва В.П. Мистецтво бачити : апологія "поверхневої людини" в прозі Тараса Прохаська // Сучасність. – 2009. – № 1-2. – С. 152-162.

 • Агеєва В.П. Психоаналіз соцреалізму : лірика Максима Рильського періоду зламу // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 11-24.
 • Агеєва В.П. Тексти з подвійним дном, або психоаналіз соцреалізму // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 234-235. -С. 319-333.
 • Брюховецький В.С. З глибини світу чистого і чесного // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 369-371.
 • Дзядевич Т.М. Євген Маланюк. Нотатники. 1936-1968. – Київ : Темпора, 2008 : [рец. на кн.] // Критика. – 2009. – Ч. 9-10. – С. 32.
 • Дзядевич Т.М. Семиотика скандала : [рец. на кн. : Семиотика скандала. – Париж ; Москва : Русский институт, 2008] // Критика. – 2009. – Ч. 5-6. – С. 28.
 • Єрмоленко В.А. Автономія Орфея // Укр. журн. – 2009. – № 4. – С. 58–59. – Рец на кн.. : А. Дністровий. Автономія Орфея. – Х. : Акта, 2008. – 130 с.
 • Єрмоленко В.А. Родинна планета Чеслава Мілоша // Критика. – № 1-2 (135-136). – 2009. – С. 21-22.
 • Киселева Л.А. Отлетел... "на безбольные тихие воды"... // Наш современник. – 2009. – № 9. – С. 275-277.
 • Павленко Г.І. Чудесне у хронографічній "Олександрії" // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 35-41.
 • Панченко В.Є. Гоголь : клопоти з національною ідентичністю // Микола Гоголь. Інтерпретації : [зб. ст.] : зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф. "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX-XXI ст.", проведеної Центром кінематограф. студій 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / упоряд. Лариса Брюховецька ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія, Центр кінематограф. студій НаУКМА]. – К. : Задруга, 2009. – С. 31-40.
 • Панченко В.Є. Поема О. Пушкіна "Полтава" : текст і контекст // "Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав" : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. /[редкол. : Білан Н. В. ... та ін.] ; Полтав. міська рада ... [та ін.]. – Полтава : [ФОП Толмачова Н. Ю.], 2009. – С. 380-391.
 • Панченко В.Є. "Сила чорноземна наш Чубинський... " // Історія в школах України. – 2009. – № 5. – С. 40-44.
 • Панченко В.Є. Тисячолітній Загребельний : до недожитого 85-річчя Павла Загребельного // Дивослово. – 2009. – № 7-8. – С. 62-67
 • Пелешенко Н.І. Візантійські та давньоруські джерела і мотиви пізньої романістики Ф. М. Достоєвського (на матеріалі роману "Брати Карамазови") // Медієвістика : зб. наук. ст. / [відп. ред. Александров О.] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – Вип. 5. – С. 225-256.
 • Семків Р.А. Національні стереотипи в літературі американського кіберпанку (на матеріалі романів Вільяма Гібсона та Ніла Стівенсона) // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 31-35.
 • Шалагінов Б.Б. "Мужньо й сміло вперед променем світла мчу..." : філософсько-поетичний спадок Шиллера і наш час // Всесвіт. – 2009. – № 11-12. – С. 155-161.
 • Шалагінов Б.Б. Про Людвіґа Тіка та його "Кота в чоботях" // Всесвіт. – 2009. – № 7-8. – С. 178-183.
 • Шалагінов Б.Б. Романтичний словник : до історії понять і термінів раннього німецького романтизму // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 46-58.

2008

Агеєва В.П. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 358 с.

 • Агеєва В.П. Не показать, а заховать я хочу... : символістська лірика Максима Рильського / Віра Агеєва // Сучасність. – 2008. – № 5–6. – С. 134-139.
 • Агеєва В.П. Переднє слово / Віра Агеєва // Міські повісті / Іван Франко ; [упоряд. В. Агеєва]. – Київ : Факт, 2008. – С. 4-8.
 • Агеєва В.П. Переднє слово / Віра Агеєва // Одержима : вибрані драми / Леся Українка ; [упоряд. В. Агеєва]. – Київ : Факт, 2008. – С. 4-6.
 • Агеєва В.П. Світло Соломії Павличко / Віра Агеєва // Сучасність. – 2008. – № 12. – С. 95-102.
 • Моренець В.П. Культура какби / Володимир Моренець // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 2-3.
 • Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка / Володимир Моренець // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 62-71.
 • (ІДЕНТИЧНА З ПОПЕРЕДНЬОЮ!) Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка / Володимир Моренець // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 62-71.
 • Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка : (роздуми над збіркою поезій "Трансністрія" – К. : Факт, 2007) / Володимир Моренець // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 135-149.
 • Моренець В.П. Слово про Івана Фізера / Володимир Моренець // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 199-204.
 • Панченко В.Є. "Край Скіфії душа моя стояла..." : [рецензія] / Володимир Панченко // Київ. – 2008. – № 5–6. – С. 183-186. – Рец. на кн. : Мозолевський Б. Поезії. – К. : Темпора, 2007. – 584 с.
 • Панченко В.Є. Генітальна література, або Дурдом Софії Андрухович : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 68-73. – Рец. на кн. : Андрухович С. Сьомга. – К. : Нора-Друк, 2007.
 • Панченко В.Є. Замість післяслова / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 34-36.
 • Панченко В.Є. Із погляду смерті : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 215-218. – Рец. на кн. : Айтматов Ч. Когда падают горы (Вечная невеста). – СПб : Азбука-классика, 2006.
 • Панченко В.Є. Мандри лабіринтами сучасної прози : [рецензія] / Володимир Панченко // Вітчизна. – 2008. – № 5–6. – С. 163-164. – Рец. на кн. : Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К. : Вид. центр "Академія", 2008. – 248 с.
 • Панченко В.Є. Метаморфози Віталія Коротича / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 41-47.
 • Панченко В.Є. Після "карантину" : (полемічні нотатки) / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 20-31.
 • Панченко В.Є. Свобода – безсмертна / Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 224–225. – С. 365-374.
 • Панченко В.Є. Той, чия душа "край Скіфії стояла..." : ( про збірку поезій Бориса Мозолевського) / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 156-161.
 • Панченко В.Є. Шокова терапія від Євгена Маланюка : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 334-339. – Рец. на кн. : Маланюк Є. Нотатники (1936-1968). – К. : Темпора, 2008.
 • Панченко В.Є. Слово до читачів / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 11-12.
 • Пер. : Гроссман В. С. Убити голодом : розділ із повісті "Все тече" / Василій Гроссман ; з рос. переклав Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 224-225. – С. 374-386.
 • Семків Р.А. Гамлет чи Гамлєт? : трагедія Шекспіра, осучаснена Андруховичем–Єрком–Малковичем, стала подією книжкового ринку / Ростислав Семків // Сучасність. – 2008. – № 11. – С. 112-113.
 • Семків Р.А. Постмодернізм: кінець терміну / Ростислав Семків // ЛітАкцент : альманах. – К.: Темпора, 2008. – С.181-198.
 • Семків Р.А. Сто років без Соломії / Ростислав Семків // Критика. – 2008. – Ч. 12. – С. 25.
 • Семків Р.А. Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак. Бу-Ба-Бу : вибрані твори : авторський проект, упорядкування, бібліографічні відомості та примітки Василя Ґабора. – Львів : ЛА "Піраміда", 2007 : [рецензія] / Ростислав Семків // Критика. – 2008. – Ч. 9. – С. 23.
 • Шалагінов Б. Великий світ маленького дитинства / Борис Шалагінов, Назарій Назаров // Всесвіт. – 2008. – № 5–6. – С. 166-171.

2007

Дзядевич Т.М. Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946 – 1948 р.) / Т.М. Дзядевич // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 29 : Літературознавчі студії / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 7–12.

 • Кісельова Л.О. Про один загадковий вірш В. Свідзінського та контексти його розуміння / Л.О. Кісельова // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 33–39.
 • Кісельова Л.О. Семантична мова фольклорної традиції в поезії М. Клюєва та В. Свідзінського / Л.О. Кісельова // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 29 : Літературознавчі студії / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 25–31.
 • Павленко Г.І. Біографічний код в Сказанні про Бориса і Гліба / Г.І. Павленко // Антипролог : зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими / [упор. : Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога] ; Нац. акад. наук України. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Стилос, 2007. – С. 67–87.
 • Панченко В.Є. "Велика трійця" українського духу : концепції та версії Юрія Барабаша / Володимир Панченко // Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю.Я. Барабаш ; передмова В. Панченка. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 7–19.
 • Панченко В.Є. Випадок Мазепи / В.Є Панченко // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 392–406.
 • Панченко В.Є. Володимир Панченко : "у подорожах мене найбільше цікавлять історії людей, переплетіння доль" : [інтерв'ю] / Людмила Момот // Хобі. – 2007. – січень (№ 1). – С. 6–16.
 • Панченко В.Є. Євангеліє від Миколи Ге / Володимир Панченко // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 181–190.
 • Панченко В.Є. Іван Мазепа очима Гоголя й Шевченка / Володимир Панченко // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10, ч. 3–4. – С. 135–144.
 • Панченко В.Є. Після "Собору" / Володимир Панченко // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 15–18.
 • Панченко В.Є. Пристрасті Василя Тарновського / Володимир Панченко // Хобі. – 2007. – березень (№ 3). – С. 28–37.
 • Панченко В.Є. Телевізійні "Берестечка" власноруч? / Володимир Панченко // Урок української. – 2007. – № 6. – С. 4–5.
 • Панченко В.Є. Сталкер 1960-х / Володимир Панченко // Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу / відп. за вип. В.Й. Соловйова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 70–85.
 • Пізнюк Л.В. Творча дихотомія Аркадія Любченка / Л.В. Пізнюк // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 50–53.
 • Семків Р.А. Як писати монографії? : [рецензія] / Ростислав Семків // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 212–213. – С. 350–353.
 • Шалагінов Б.Б. Ф. В. фон Шеллінг : міфотворець на перепуттях модерну / Б.Б. Шалагінов // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 80–88.

2006

Агеєва В.П. Життя визначається зробленим // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 7-17.

 • Агеєва В.П. Координати урбаністичного профілю // Кур'єр Кривбасу. – 2006. – № 198. – С. 153-163.
 • Агеєва В.П. Between Authenticity and Imitation // Literatury Slovianskie po Roku 1989. – Warsaw, 2006 (in Polish).
 • Агеєва В.П. Woman-Author and Woman- Reader in the Modern Ukrainian Literature // Literatury Slovianskie po Roku 1989. – Warsaw, 2006 (in Polish).
 • Дзядевич Т.М. Дистанціюватися від імперії // Томпсон Е.М. Трубадури імперії: російська література і колоніалізм. – К.: Основи, 2006. – С. 6-16.
 • Дзядевич Т.М. З любов’ю до Бога, людей і парадоксів // Ян Твардовський Я. Вірші і афоризми. – К.: Кайрос, 2006. – С. 3-6.
 • Дзядевич Т.М. Схід у творчості А. Міцкевича, Т. Шевченка і О.Пушкіна //Rocznik EKPUU. – Lublin, 2006. – Т. 3. – С. 27-35.
 • Дзядевич Т.М. Petersburg jako projekcja imperium rosyjskiego // Tygiel Kultury. – 2006. – № 4-6. – С. 77-82.
 • Кисельова Л.О. Взаимосвязь иконы и орнамента в раннем творчестве Есенина // Современное есениноведение: Науч.-метод. журн. – 2006. – № 5.
 • Кисельова Л.О. «Дивный и предивный мир…»: Русский старообрядческий Север в лирике Н.А. Клюева 1910-х годов // XXI век на пути к Клюеву: Материалы Междунар. конф. «Олонецкие страницы жизни и творчества Николая Клюева и проблемы этнопоэтики», посвящённой 120-летию со дня рождения великого русского поэта Николая Клюева, г. Петрозаводск, 21-25 сент. 2004 г. / Карельский науч. центр, РАН. Ин-т языка, лит. и истории. – Петрозаводск, 2006. – С. 196-204.
 • Кисельова Л.О. «Икона» и «орнамент» в лирике Сергея Есенина 1914-1917 гг. // Есенин на рубеже эпох: итоги и перспективы: Материалы Междунар. науч. конф, посвящённой 110-летию со дня рождения С.А. Есенина, г. Москва, 30 сент. – 3 окт. 2005 г. / / Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН, Гос. музей-заповедник С.А. Есенина, Рязан. гос. ун-т имени С.А. Есенина. – М.; Константиново; Рязань: Пресса, 2006. – С. 75-88.
 • Моренець В.П. Вінграновський Микола Степанович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Ін-т енциклопед. дослідж.; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 558-559.
 • Моренець В.П. Воробйов Микола Панасович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Ін-т енциклопед. дослідж.; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 158-159.
 • Моренець В.П. Голос у пустелі //Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 80-83.
 • Моренець В.П. Культура какби // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 11-16.
 • Моренець В.П. Свій світ // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 172-177.
 • Фізер І.Американське літературознавство: Іст.-критич. нарис / Наук. ред. В.П. Моренець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 108с.
 • Яковенко С. Романтики, естети, ніцшеанці: Українська і польська літературна критика раннього модернізму / Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту; Рец.: О. Астаф’єв, В. Моренець. – К.: Критика, 2006. – 296с. – (Сер. «Критичні студії»).
 • Панченко В.Є. Битим шляхом історії // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 30-31.
 • Панченко В.Є. Від «Білих островів» до «Знака терезів» (Поезія Максима Рильського 1910-1932 рр.) // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 3-14.
 • Панченко В.Є. З дитячих літ генія // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 37-38.
 • Панченко В.Є. Микола Зеров: три літа в Златополі // Наш сучасник Микола Зеров. – Луцьк, 2006. – С. 324-329.
 • Панченко В.Є. Поема Ліни Костенко "Скіфська одіссея": полеміка з Олександром Блоком // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 17-22.
 • Панченко В.Є. Політичний проект Володимира Винниченка 1936 року. Невідомий лист письменника до Сталіна // Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження): Зб. ст. – К.: ІПіЕНД, 2006. – С. 222-236.
 • Панченко В.Є. "Робінзонада" Юрія Барабаша // Слово і час. – 2006. – № 8. – С. 74-81.
 • Семків Р.А. Друга колекція. Не менш приватна…Кілька замальовок // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 194. – С. 149-154.
 • Семків Р.А. Парадокси постмодерної іронії та стильова параноя сучасної української літератури // Іронія: Зб. ст. / Упоряд.: О. Галета, Є. Гуревич, З. Рибчинська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гуманіт. дослідж. – Л.: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С. 9-27. – (Сер.: Соло триває... Нові голоси : Лекція на пошану Соломії Павличко)
 • Семків Р.А. Соломія для нас // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 228-231.
 • Семків Р.А. Спрага етнічного // Укр. культура. – 2006. – № 10. – С. 3.
 • Шалагінов Б.Б. Данте Аліг'єрі та його шедевр "Божественна комедія" // Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 2006. – № 10. – С. 8-12.
 • Шалагінов Б.Б. Заповнюючи методологічну порожнечу: Данте, Шекс­пір, Вольтер, Гете, Толстой “панують над умами мільйо­нів людей, які за все своє життя не прочитали жо­дного рядка з їхніх творів” // Всесвітня л-ра в середн. навч. закл. України. – 2006. – № 11. – С. 12-14.
 • Шалагінов Б.Б. Термінологічний дискурс раннього німецького романтизму // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2006. – Вип. 26. – С. 39-42.

Анотації курсів

Викладачі

Новини

Публікації

Анотації курсів

Аксіологічні виміри літератури
Курс базується на ціннісному підході як системі породження смислових засад людського буття, що мотивують і скеровують життя людини. Виходячи з того, що література як особливий художньо-естетичний тип пізнання дійсності відтворює кардинальні феномени, котрі набувають вигляду аксіологічних відношень - курс націлений на вивчення літературних творів, в яких демонструється випробування цінностей на предмет їх відповідності характеристикам істинності-удаваності, вічності-минущості, загальності-індивідуальності, соціальності-ідеологізованості тощо.


Актуальні питання літературної компаративістики
Курс висувається на запис за наявності цікавої пропозиції від викладачів кафедри. Може присвячуватися окремим проблемам літературної компаративістики.


Актуальні питання сучасної української літератури
У цьому авторському курсі може акцентуватися увага на окремих літературних явищах, постатях, проблемах, закономірностях української літератури останніх десятиліть. Дисципліна виставляється на студентський запис за умови відповідних пропозицій від викладацького складу кафедри або запрошених фахівців. Цього року курс має підназву "Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера". Історія кожного національного бестселеру по-своєму унікальна й неповторна. У світі не існує жодного відомого механізму, який би забезпечив художньому творові любов читачів і чималі наклади. Українські письменники теж не знайшли такого "філософського каменя", хоча кожен, напевно, працюючи над новим твором, сподівається на успіх, широке обговорення громадськості або й на відзначення премією. І все ж лише одиниці влучають в умовну "десятку", у якій збігаються авторський талант і читацький інтерес. Упродовж навчального курсу студенту пропонується познайомитися з популярними творами сучасних українських авторів, які завоювали чималу читацьку аудиторію, очолюють топи продажів національних мереж книгарень, відзначені преміями. Говоритимемо про відомих вам і не дуже письменників: Ю. Винничука, Н. Гурницьку, Люко Дашвар, Л. Дереша, М. Дочинця, С. Жадана, О. Забужко, С. Лойка, Маркіяна Камиша, М. Кідрука, Дару Корній, М. Матіос, І. Роздобудько, В. Шкляра.


Актуальні питання теорії літератури
Увага може зосереджуватися на окремих аспектах, концепціях, проблемах, закономірностях, періодах розвитку світової літературно-критичної думки. Дисципліна виставляється на студентський запис за умови відповідних пропозицій від викладацького складу кафедри або запрошених фахівців. Цього року дисципліну присвячено темі "Магія в українській літературі: чари, відьомство, ворожіння" Курс збудовано на перетині літературознавства, фольклористики, міфологічних студій. В межах курсу буде розглянуто антропологічні аспекти магії і ворожіння, а також феномен відьомства переважно в новій українській літературі з окремими прикладами з давньої літератури. Окрему увагу буде зосереджено на таких аспектах, як магічна мова, міфологічний світогляд, міф, ритуал, мантика, зв'язок магічного слова і магічної дії. У фокусі уваги - конструювання раціонального в різних епохах і літературних напрямах (роль фольклору в становленні літератури національною мовою, взаємодія літератури і міфу в літературі романтизму, міфологічні матриці в літературі реалізму, засвоєння фольклору в літературі ХХ ст., використання традиції в жанровій літературі тощо), екзотизація Іншого / Чужого, тілесність, сакральна / профанна мова, людина / звір, чоловік / жінка тощо. Курс передбачає читання текстів Котляревського, Шевченка, Франка, Стороженка, Нечуй-Левицього, Квітки-Основ'яненка, Руданського, Лесі Українки, Кобилянської, а також деяких текстів другої половини ХХ і ХХІ ст.


Актуальні проблеми інтерпретації історії української літератури
Чому на обкладинці поетичної збірки М. Рильського "Синя далечінь" намальовано Собор Паризької Богоматері, який образ Бодлера створює український поет? Чому герої М. Коцюбинського читають Гюїсманса? Чому так багато в 1920-х рр. перекладали Г. де Мопассана та А. Франса? Чому Валер'ян Поліщук пов'язував перспективи розвитку української поезії з концепцією верлібру у французькій поезії? Чому в 1920-х рр. в Україні були популярні забуті сьогодні французькі автори: Жорж Дюамель, Жуль Ромен, П'єр Амп? Якою була політика радянських видавництв 1920-30-х рр. щодо канонізації класичної та сучасної французької літератури? На ці питання ще треба шукати відповіді в контексті сучасної компаративістики. Одним із важливих завдань порівняльного літературознавства є дослідження процесу створення нового тексту у міжетнічних зв'язках шляхом реконструктивної та водночас конструктивної інтертекстуальності. Метою спецкурсу є вивчення основних етапів та характерних особливостей рецепції французької літератури в Україні 1900-1930-х рр.; висвітлення маловідомих сторінок українсько-французьких літературних взаємин цього періоду; системний розгляд рівнів і напрямів літературної рецепції як такої, що сприятиме виявленню загальних особливостей рецепції французької літератури в Україні. Завдання спецкурсу: 1) проаналізувати матеріал щодо рецепції французької літератури 1900-1930-х рр.; 2) реконструювати культурний та історичний контексти рецепції; 3) проаналізувати специфіку українських перекладів творів французької літератури зазначеного періоду; 4) дослідити особливості аналізу й інтерпретації французької літератури українськими літературознавцями та критиками 1910-1930-х рр.


Актуальні проблеми історії зарубіжної літератури
У цьому курсі може поглиблено аналізуватися будь-яка проблема, пов'язана з історією та методологією вивчення світової літератури.


Актуальні проблеми сучасного літературознавства
Курс "Актуальні проблеми сучасного літературознавства" завершує цикл теоретичних дисциплін, пропонованих на бакалаврській та магістерській програмах: є продовженням раніше прослуханих студентами курсів "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Головні теоретичні концепції та школи західного літературознавства ХХ ст."; курс інформує про методи літературознавчих та культурологічних досліджень, що з'явилися у другій половині ХХ ст., а також трансформації давніше використовуваних методів. Курс покликаний закріпити наявні знання та мотивувати до здобуття нових у царині сучасних поглядів науки про літературу; інтегрує в собі як власне теоретичний, так і практичні компоненти, покликані розвинути у студентів навички аналізу та критики тексту.


Американська велика проза XX ст.
"Новий" американський роман після Першої світової війни в контексті модернізму на основі текстів Е. Гемінгвея ("І сходить сонце"), Ф. С. Фіцджеральда ("Великий Гетсбі"), В. Фолкнера ("Шум і шал"), Дж. Стейнбека ("Грона гніву") та прозових творів інших американських письменників. Курс викладається англійською мовою.


Американська література XX-XXI ст.
Метою даного курсу є вивчення творів американських письменників, написаних протягом 20-го століття у довгому триванні, аналіз поетики художніх текстів для розуміння того, як література США коментує сучасні реалії і як контекст інакшості та множинності творить американську культуру й проникає у світову. Тексти, які буде розглянуто кожного тижня, представлятимуть певний тип розмаїтття: відмінності американського і європейського, урбаністичного і субурбаністичного, корінного і прибулого, консумеристського й ідеалістського, масового й елітарного, расового й субкультурного текстових кодів. До курсу включено твори Вітмена, Емерсона, Дікінсон, Стівенса, Т.С. Еліота, Вільямса, Фіцджеральда, Селінджера, Плат, Пінчона, Моррісон, ДеЛілло, Фоера, Сілко, Гаммад, Мельничука. Для обговорення кожного типу розмаїття пропонуються як художні тексти, так і фільми. Список літератури і електронні копії малотиражних творів буде надано студентам заздалегідь.


Аналіз художнього тексту
Курс має на меті поглибити і систематизувати навички фахового прочитання твору. Увага в курсі зосереджуватиметься на актуальних проблемах і питаннях сучасного літературознавства, зокрема на понятті тексту; знаку, коду, дискурсу як основних його детермінант; проблемі автора; тлумаченні тексту теоретиками структуралізму та деконструктивізму; понятті текстуальності; контекстів; екстратекстуальних систем; проблемі розуміння тексту: культурологічному та герменевтичному аспекті. Слухачі дізнаються про сутність діалогічного підходу до інтерпретації тексту; про розвиток ідей М.Бахтіна (В.Біблер, С.Неретіна). Зосереджено увагу буде на поняттях аналізу та інтерпретації; основних принципах структурного аналізу; на рівнях інтерпретації тексту; на понятті системного аналізу; інтертексту; на принципах і напрямках інтертекстуального аналізу; на поняттях мотиву; синтагматиці та парадигматиці мотивів; на категоріях мотиву, сюжету, жанру: історичній морфології та структурній типології (О.Веселовський, О.Фрейденберг, В.Пропп). Буде розкрито принципи мотивного аналізу; теорія архетипів; фройдистська, юнгівська, башлярівська орієтації міфологічної критики; ритуальні інтенції тексту; засоби поетичної кледономантики; роль паліндромону та анаграми; дискурсивні практики та епістеми. Аналізуватимуться тропи і концепти.


Англійська мова для журналістів - 2


Англійська мова для журналістів*
Курс має за мету ознайомити студентів i з загальними тенденціями у розвитку лексики англійської мови за останній час, зокрема її використанням у різних формах англомовної медії (на основі теоретичного матеріалу, наприклад комунікативної теорії М. МакЛюена). Як приклади, обговорюються такі явища, як "нюзспік", "політична коректність" та інші. Головна увага зосереджується на ролі телебачення в сучасному житті (в Англії, США та Канаді).


Аспірантський дослідницький семінар


Вступ до літературознавства
Мета курсу - дати базові знання, необхідні для подальшого вивчення літературознавчих дисциплін, зокрема "Теорії літератури", "Аналізу художнього тексту", "Основ літературної творчості", тощо. Дисципліна охоплює теми: характеристика літератури як виду мистецтва, її місце серед інших видів мистецтва; зв'язок дисципліни з іншими дисциплінами гуманітарного циклу; розвиток художньої словесності; особливості змістово-формальних складових, художнього часу й простору; характеристика літературного образу, його типи і різновиди; поетика літературного твору; версифікація; літературні роди і жанри; явище літературного процесу, його канони, напрями, стилі.


Вступ до спеціальності
Метою курсу є ознайомлення студентів із змістом, формами, методами навчання за філологічним напрямом підготовки, пропонує їм варіанти свого майбутнього у професії та окреслює перспективи її розвитку. Також він повинен розкрити структуру філологічної науки та освіти, їхніх напрямів і складових. Окреслити засади наукової роботи, її принципи та інструментарій. Завданнями курсу є: - Завершення адаптації першокурсників до умов навчання у НаУКМА; - Ознайомлення студента із специфікою сфер діяльності філолога, з її змістом і характером; - Ознайомлення студентів із системою філологічної освіти в Україні та специфікою філологічних спеціальностей у НаУКМА; - Знайомить із науковими осередками мовознавчого і літературознавчого спрямування в Україні та світі, а також з філологічними школами НаУКМА; - Формування наукової культури студентів, культури праці за фахом; - Ознайомлення студентів з основами наукової діяльності, методикою і методологією, жанрами наукового дослідження. - Оволодіння загальними навичками коректного бібліографічного оформлення наукового матеріалу, формування загального уявлення про роботу з джерелом та з історико-літературною інформацією, термінологією та науковим апаратом філолога-науковця. - Вивчення курсу сприятиме формуванню у студентів інтересу до свого фаху, активізації пізнавальної діяльності, введення їх в активну самостійну науково-дослідну, науково-критичну діяльність.


Вступ до теорії літератури


Гендерний дискурс українського модернізму
Передбачається аналіз ґендерних аспектів української літератури ХХ ст., кризи патріархальних цінностей у модерній культурі. Європейський модернізм пов'язаний із "війною статей", тобто протистоянням патріархальних і сучасних уявлень про місце та роль чоловіка і жінки в соціокультурних процесах, про біологічні й соціальні чинники ґендерної ідентифікації. Емансипаційні тенденції утвердилися в українському письменстві в середині ХІХ ст., у прозі Марка Вовчка, згодом Олени Пчілки, Наталі Кобринської. Модернізм початку ХХ ст. активно дебатує феміністичну проблематику. Розглядається також ґендерна специфіка модернізаційних процесів сучасної літератури.


Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства XX ст.
Ознайомлення із визначальними теоріями літературознавства, передусім західного, у XX ст. Методологія, понятійний апарат, основні терміни, напрями розвитку таких шкіл, як формалізм, структуралізм, деконструкція, постструктуралізм, психоаналіз, фемінізм, неомарксизм, постколоніалізм.


Десять європейських шедеврів (еволюція європейської художньої свідомості)


Драматургія Лесі Українки в контексті модернізму
Курс розпочинається з'ясуванням філософських та естетичних підстав виникнення нової європейської драми в контексті раннього модернізму. У центрі уваги курсу - драматургія Лесі Українки у її типологічних, історичних, культурних, естетичних та філософських зв'язках з драматургією Г. Ібсена, М. Метерлінка, А. Стріндберга, Г. Гауптама та А. Чехова. Головна мета курсу - показати як формувався спільний духовно-естетичний простір раннього модернізму та як реалізувалися його базові ідеї на ґрунті відмінних національних модернізмів; вияснення, що було спільного, а що докорінного відрізняло їх один від одного на прикладі драматургії. Аналіз драматургії Лесі Українки у такому співставленні дасть можливість студентам побачити органічне функціонування раннього українського модернізму в загально європейському контексті. Також буде звернуто увагу на ті основні дискусії, що відбувалися на той час (поява феміністичного руху, соціалістичні ідеї, пошуки нових шляхів розвитку української літератури тощо), і як саме вони позначилися на драматичній творчості Лесі Українки та інші європейських драматургів її часу. Також використовуючи сучасні концепції інтерпретації (У. Еко, Р. Рорті, Дж. Кулера) буде здійснена спроба "прочитати" драматургічні тексти Лесі Українки з використанням різних методологічних підходів, зокрема: герменевтики, психоаналізу, міфологізму, нового історизму, деконструктивізму тощо.


Друга іноземна мова - 1


Друга іноземна мова - 1


Друга іноземна мова - 2


Друга іноземна мова - 2


Екзистенціалізм і література XX століття
Пропонується розгляд філософсько-естетичної думки др. пол. ХІХ - ХХ ст. крізь призму екзистенціалістського світогляду, й відповідне виокремлення й аналіз художніх текстів, що засвідчують свою приналежність до екзистенціалізму. Студентам пропонується прочитати тексти авторів різної стильової приналежності й часового зрізу (Г.Ібсен і Ф.Достоєвський, Т.С.Еліот і В.Вулф, Ф.Кафки і Г.Казак, Ж.-П.Сартр і А.Камю, А.Мердок і Г.Пінтер, Кобо Абе і К.Ое) крізь призму філософії екзистенціалізму. Таке прочитання, відповідно, потребує ознайомлення з працями провідних мислителів сучасності, які закладали підвалини екзистенціалізму в філософії (С.К'єркегор, Ф.Ніцше, М.Гайдеггер) та ствердили його як специфічну філософську систему, у межах якої з'являються свої течії і відгалуження (Ж.-П.Сартр, Г.Марсель, К.Ясперс та інші).


Еміграція: досвід переміщення у літературі центрально-східної Європи XX ст.
У курсі розглядаються твори письменників-емігрантів з регіону центрально-східної Європи, а саме до обговорення пропонуються окремі тексти Мілана Кундери, Чеслава Мілоша, Володимира Набокова, Ігоря Костецького та Юрія Косача. Центральний термін курсу - переміщення (displacement) - розгортається як метафора конструювання ґендеру, сексуальності та ідентичності. Також у цьому курсі ми проаналізуємо різні види репрезентації досвіду переміщеного "Я" та "Іншого" через студії про пам'ять, тобто будемо дискутувати, як минуле впливає на конструювання цих категорій та як воно переосмислюється у контексті нової культури. Ми проаналізуємо, як досвід переміщення працює у літературних творах, зокрема у психологічному, культурно-історичному та філософському аспектах, а також спробуємо порівняти цей досвід у різних національних літературах.


Європейський літературний авангард початку XX ст.
Курс буде присвячено панорамному вивченню європейських аванґардів початку ХХ століття (1900-1930). Італійський футуризм, французький дадаїзм і сюрреалізм німецький експресіонізм, російський футуризм і ліве мистецтво становитимуть основний матеріал цієї панорами. Увага буде приділена перш за все літературним текстам і маніфестам: але важливим контекстом розмови про літературні революції є новий живопис (кубізм, супрематизм), фотографія, архітектура (конструктивізм), музика, кіно. Авангард є не лише новим розумінням художньої, зокрема, літературної, практики, але також новим розумінням людини і історії, новим проживання часу, простору, світу. Відтак, відповідний акцент буде поставлено на філософії авангарду: на "філософії життя" (Ф. Ніцше, А. Бергсон, З. Фройд), на марксизмі, який шукає "трансформувати світ", але також на ренесансі альтернативних (антропософія, секстанство) і ортодоксальних релігій. Важливою складовою курсу будуть парадокси аванґарду і модерності: бунт і повернення до традиції, радикальний нігілізм і релігійність, революція і повернення до архаїки. В результаті цієї розмови початок століття поставатиме не лише як психологія естетичних барикад, але і як неординарне переосмислення людини і історії.


Зарубіжна література
Курс історії зарубіжної літератури передбачає вивчення основних етапів і художніх явищ літературної епохи кінця від Античності до поч. ХХІ ст. у країнах Західної Європи та США. Аналіз художніх текстів, мистецьких пошуків авторів зазначеного періоду на основі сучасних інтерпретаційних моделей враховує культурно-історичний контекст, динаміку літературного процесу, взаємодію літературних напрямків. Розкриваються особливості проявлення літературних напрямків і течій на різних національних ґрунтах.


Зарубіжна література
історичний розвиток літератури Західної Європи від античності до початку 19 ст., представлений у сукупності інформації про жанри, стилі, поетику, проблематику, філософсько-естетичну основу та історичне підгрунтя. Мета опанування дисципліни - формування системи знань про особливості історичного розвитку літератури, зокрема закони функціонування і розвитку суспільної економіки і з'ясування чинників формування і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем. Завдання дисципліни: наукове обґрунтування та всебічне вивчення загальних засад історико-літературного процесу античності (літератури Греції, Риму), середніх віків, Відродження, Бароко, Класицизму, літератури просвітницького раціоналізму, літератури сентименталізму, літератури "веймарської класики".


Зарубіжна література
Курс історії зарубіжної літератури XIX ст. передбачає вивчення основних етапів і художніх явищ літературної епохи кінця XVIII - XIX ст. у країнах Західної Європи та США. Аналіз художніх текстів, мистецьких пошуків авторів зазначеного періоду на основі сучасних інтерпретаційних моделей враховує культурно-історичний контекст, динаміку літературного процесу, взаємодію літературних напрямків. Розкриваються особливості проявлення літературних напрямків і течій XIX ст. на різних національних ґрунтах. Розгляд літературного XIX сторіччя відкривається ознайомленням з романтичними процесами у німецькій літературі, де найраніше втілилися новітні світоглядні та художні інтенції доби. Простежується передумови становлення, своєрідність художнього втілення романтичного напрямку в інших національних літературах. Реалізм та натуралізм у європейських літературах XIX сторіччя вивчається на прикладі творчості характерних авторів з розкриттям особливостей індивідуальних стилів. Висвітлюється стильове і жанрове розмаїття, новітні тенденції у літературі останньої третини XIX ст.


Зарубіжна література
Курс передбачає вивчення характерних явищ художньої літератури ХХ ст. у країнах Західної Європи, США, Латинської Америки. Аналіз літературних текстів враховує загальний культурний і філософський контекст їхнього створення. Розгляд літературного процесу ХХ ст. починається від новітніх тенденцій у європейських літературах зламу століть, художніх пошуків Дж.Джойса, В.Вулф, Д.Г.Лоуренса, М.Пруста, Ф.Кафки тощо на тлі загальної тенденції до інтелектуалізації прози. Простежуються трансформації й національні варіанти модерністського дискурсу у творчості найвиразніших його представників; поширення екзистенціалістського контексту в літературі другої половини ХХ ст., діалог і полеміка письменників різних національних літератур із світоглядними ідеями (абсурду, екзистенційного вибору тощо), втіленими у творах Ж.-П.Сартра, А.Камю. Висвітлюються напрями художніх пошуків американських письменників крізь призму проблем сучасного героя, стосунків людини і системи, взаємодії культур. Звертається увага на культурно-історичний контекст феномену нової латиноамериканської прози ХХ ст., яка розкривається у взаємодії реального і міфологічного, традиції й експерименту. Розглядається стильове та жанрове розмаїття постмодерністської прози, співіснування різних художніх тенденцій у літературі другої половини ХХ ст.


Іспанська драма "золотої" доби
Мета курсу - ознайомити студентів з найвищими досягненнями іспанського театру Золотої доби. Під час занять буде розглянуто такі теми, як ґенеза іспанського театру, новаторство іспанських драматургів (Лопе де Вега, Тірсо де Моліна, Педро Кальдерон де ла Барка, Хуан Руїс де Аларкон та ін.). Курс побудовано як низку занять, де за методикою поглибленого читання буде проаналізовано щонайменше 10 п'єс вищезгаданих драматургів. Для того щоб студенти краще зрозуміли прочитане планується використовувати відеозаписи п'єс, а також теле- і кінофільми, створені за їхніми мотивами. Курс адресований студентам філологічних і культурологічних спеціальностей.


Іспанська мова - 1


Іспанська мова -1


Іспанська мова -2


Іспанська мова -2


Італійська мова -1 (Друга іноземна мова -1)


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота з літературознавства - підсумкова форма контролю студента за програмою підготовки філолога за спеціальністю - ФІЛОЛОГІЯ. Кваліфікаційна робота на бакалавраті - це дослідження проблемного питання з елементами наукового пошуку. Після успішного захисту її перед екзаменаційною комісією студенту присвоюється звання бакалавра. Зміст роботи та форма її захисту демонструє рівень підготовленості випускника до професійної діяльності. Виконання кваліфікаційної роботи передбачає: вільне оперування історико-літературним фактажем; використання теоретичних моделей дослідження тексту; здатність до самостійного аналізування художніх творів; концептуальність роботи; елементи наукової новизни; глибоке осмислення поставлених проблем; грамотне мовне-стилістичне оформлення; дотримання основних вимог державних стандартів.


Курсова робота з літературознавства
Одна із форм самостійного науково-дослідницького пошуку, яка виявляє знання студентів із фахових дисциплін і рівень загальногуманітарної підготовки, здатність до самостійного мислення, вміння робити глибокий літературознавчий аналіз художніх творів, узагальнення і висновки. Робота має відзначатися належним теоретичним рівнем, концептуальністю, глибоким осмисленням означених проблем, вмотивованим використанням методологічної і науково-критичної літератури.


Література американського кіберпанку
Метою курсу є поглиблення знань студентів щодо окремих питань теорії літератури (жанри фантастичної літератури, антиутопії, форми нарації у сучасному романі), а також історії американської літератури останніх десятиліть ХХ сторіччя. Курс звертає увагу на культурний та суспільно-політичний контексти постання літературного кіберпанку, охоплює творчість відомих майстрів жанру: Вільяма Ґібсона, Брюса Стерлінга, Руді Рюкера, Ніла Стівенсона та ін. Передбачено також знайомство і зі зразками кіберпанку в кіно.


Література в контексті культурних студій
Головна мета курсу - познайомити студентів з головними темами і методологічними практиками "Культурних студій" як одного з найвпливовіших напрямків сучасної гуманітаристики. Під час лекцій, а також уважного вивчення філософських і культурологічних праць студенти повинні навчитися застосовувати набуті теоретичні знання та вміння до інтерпретації творів сучасної української літератури, а також критично поглянути на дослідження професійних літературознавців-україністів. Окреме значення надається під час опанування курсу креативним формам роботи, які дадуть змогу перетворити кожне заняття на активний обмін думок з приводу сучасної української літератури.


Література та політика в XІX - XX ст.: європейський контекст
Література не є сферою, яка розвивається в вакуумі. Вона тісно пов'язана з соціальними, політичними та соціо-психологічними процесами, які відбуваються в суспільстві. Крім того, письменники, есеїсти та публіцисти часто формують соціо-політичний дискурс тієї чи іншої доби. Постать письменника дуже часто змішується з постатями публічного інтелектуала, публіциста, політика чи активіста. Як література впливала на політичний дискурс останніх двох століть у європейській культурі. Якою є політична роль письменників? Як вони долучилися до формування чи деформування ключових ідеологій? Як вони долучилися до діагнозування та трансформації суспільства. На ці питання спробує дати відповідь запропонований курс. Його героями є такі автори як: де Местр, Шатобріан, Гюго, Бальзак, Мішле, Кіне, Міцкевич, Чешковський, Бодлер, Флора Трістан, Барбе д'Оревіллі, Кюстін, Токвіль, Адам Сміт, Бентам, Цвейг, Конрад, Золя, Томан Манн, Соссун, Вільфред Оуен, Оруел, Замятін, Сент-Екзюпері, Сартр, Камю, Василь Стус, Микола Руденко, Євген Сверстюк та інші.


Літературне редагування


Літературний побут в Україні 1910-1930 -х років
Поняття "літературний побут" концептуально сформувалося в літературознавстві 1920-х років у колі формалістів. Б. Ейхенбаум наполягав, що літературознавство має вивчати не тільки літературу, але й те, як і в якому середовищі живе письменник, досліджувати інституційні форми існування літератури. Вчений вважав, що однією з форм літературного побуту є літературний журнал (газета) та видавництво, де письменник і читач зустрічаються, але опосередковано, між ними постає - редактор і цензор. Важливою формою літературного побуту 1880-1930 рр. були літературні гуртки, літорганізації, часописи, просвітницькі організації, народні бібліотеки. У спецкурсі аналізуються специфічні форми літпобуту, зокрема естрадні форми спілкування з читачем 1900-1920-х рр. (літвечірки, літгастролі, літсуди, літературні провокації та ін.). У програмі спецкурсу важливе місце посідає вивчення преси; преса розглядається як літературно-комунікативний інститут монополії у процесі формування свідомості та літературних (часто - ідеологічних) смаків, літературних канонів та репутацій. Досліджується специфіка та механізми представлення "чужої" культури в газетах та часописах: асиміляція, актуалізація етнокультурних стереотипів, маргіналізація, міфологізація. Студентам запропоновано розглянути проблему цензури як державного регулятора інформації та контролю; проаналізувати видиму/невидиму, свідому/несвідому форми цензури; визначити специфіку побутування української літератури в умовах цензурних обмежень (заборонні акти 1863, 1876-1905); дослідити редакційну політику щодо видання текстів української класики в 1920-1930-хх рр. (цензурні обмеження, ідеологічне редагування текстів). Сформульоване О. Білецьким ще в 1920-х рр. завдання вивчення читача досі залишається актуальним. Студентам запропоновано спробувати проаналізувати, яким був читач 1880-1930 рр.? Заслуговує на особливу увагу тема - письменник як читач; реконструюється коло читання в автобіографічних текстах українських письменників. Історію перекладу розглянуто як історію прочитання, як історію рецепції. Історія критики представлена в спецкурсі насамперед як "історія читачів" (за О. Білецьким); також досліджуються контрольно-репресивні форми критичних текстів (ідеологічна критика, статті-доноси - 1920-1930-ті рр.). Не менш цікавою та важливою для літературного побуту є фігура письменника-початківця (це специфічний тип читача, який взявся за перо ("другорядний" письменник)) та його літературні орієнтири (які літературні впливи можна виявити у творчості такого літератора). Залишається актуальною і проблема функціонування лубочної літератури та народної книжки, феномен "літератури для народу" (на прикладі книжки Б. Грінченка "Перед широким світом" (1907)). Не менш важливим для реконструкції специфіки літературного побуту 1880-1930-х рр. є вивчення каналів розповсюдження текстів художньої літератури: феномен рукописної книжки, публікація в часописах, книжкове видання, публічні читання в народних школах, переписування книжки, самвидав, політична рукописна література. Студентам запропоновано подумати над проблемою достовірності, правдивості так званих еґо-документів про літературне життя 1880-1930-х рр.. зокрема листів, щоденників, спогадів, мемуарів. На обговорення винесені такі питання: достовірність/викривлення інформації (коли документ стає анти-документом, а мемуари псевдо-мемуарами), замовчування, містифікації, вплив історичної дистанції на оцінку фактів минулого. Також у спецкурсі приділяється увага питанням "культовості" письменника (культ як деструкція тексту, розривання на цитати (С. Зенкін), фольклоризація літературного твору); проблемі письменника як персонажа твору. Вивчається, що таке символічна біографія, поняття "літературний факт" (за Ю. Тиняновим)? Описуються стратегії легітимації культурного авторитету. Важливою складовою спецкурсу є вивчення текстологічних проблем історії української літератури 1880-1930-х рр.: варіативність текстів (П. Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Франко, твори 1920-х рр.), незавершені тексти (І. Франко "Борислав сміється", П. Мирний), текст і авантекст (французька генетична критика); показано роль редактора, цензора, описано феномен авто-цензури. Аналізується, чи коректно говорити про "останню волю" автора та "канонічний текст" щодо творів 1920-х років? Обговорюються проблеми наукового коментування текстів; коментар як квінтесенція філології; коментар як наближення читача до тексту, а не тексту до читача. Типи коментарів: текстологічні, бібліографічні, лінгвістичні, біографічні, історико-культурні. Важливою складовою спецкурсу є самостійна робота студентів з пошуку, аналізу та інтерпретації маловідомих художніх текстів української літератури; робота з архівними матеріалами, публікаціями в пресі, щоденниковими записами, листами, мемуарами, автобіографіями та ін.


Літературно-критичний практикум
Умовою фахового становлення філолога є його перебування в сучасному літературно-критичному контексті, теоретичне осмислення літературно-мистецьких і літературознавчих явищ, вираження своєї позиції щодо них у фаховій літературі та пресі. Завдання курсу - поглиблене оволодіння методичними принципами підготовки текстів різних літературознавчих жанрів і вдосконалення індивідуального наукового стилю. Студентам пропонується практична робота з текстом: переклад, редагування, написання різножанрових літературознавчих робіт (анотацій, статей, рецензій), що також передбачає й уміння адекватно застосовувати теоретичні моделі для дослідження літературних текстів.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Магія в українській літературі: чари, відьомство, ворожіння
Курс збудовано на перетині літературознавства, фольклористики, міфологічних студій. В межах курсу буде розглянуто антропологічні аспекти магії і ворожіння, а також феномен відьомства переважно в новій українській літературі з окремими прикладами з давньої літератури. Окрему увагу буде зосереджено на таких аспектах, як магічна мова, міфологічний світогляд, міф, ритуал, мантика, зв'язок магічного слова і магічної дії. У фокусі уваги - конструювання раціонального в різних епохах і літературних напрямах (роль фольклору в становленні літератури національною мовою, взаємодія літератури і міфу в літературі романтизму, міфологічні матриці в літературі реалізму, засвоєння фольклору в літературі ХХ ст., використання традиції в жанровій літературі тощо), екзотизація Іншого / Чужого, тілесність, сакральна / профанна мова, людина / звір, чоловік / жінка тощо. Курс передбачає читання текстів Котляревського, Шевченка, Франка, Стороженка, Нечуй-Левицього, Квітки-Основ'яненка, Руданського, Лесі Українки, Кобилянської, а також деяких текстів другої половини ХХ і ХХІ ст.


Методологія літературознавчих досліджень
Мета курсу - допомогти слухачам, ґрунтуючись на попередньо здобутому знанні про літературу та основоположних філософсько-естетичних працях ХХ-ХХІ століття, наблизитися до розуміння складної природи слова як такого і художнього, зокрема, художнього тексту як багаторівневої семантичної структури (за Романом Інгарденом), а художнього смислу - як динамічної семантичної імовірності, залежної від активної особистісної рецепції читача. Йдеться про фундаментальні методологічні основи розуміння твору літературного мистецтва. Це дозволить повніше збагнути покликання художнього слова, як і кожного іншого мистецтва, в житті людини і суспільства, а, відповідно до його усвідомленої функції, і чинні критерії оцінювання.


Мова в літературі: голос, переклад, мовчання
Курс пропонує розглянути модус мови в українській літературі другої половини ХХ - ХХІ ст. з огляду на різні ракурси - мова як об'єкт осмислення, мова як інструмент формування ідентичності, мова в комунікативному аспекті, мова і пам'ять, мова і екологія, мова і травма, відмова / неможливість висловлювання тощо. В межах курсу буде розглянуто сучасні прозові (О. Забужко, В. Діброва, С. Андрухович, Ю. Андрухович, Ю. Винничук, О. Стяжкіна, М. Лаюк, С. Жадан, М. Матіос та інші), поетичні (О. Лишега, Київська школа, Т. Мельничук, Г. Чубай, вісімдесятники, дев'яностники, двотисячники) і драматичні тексти (В. Діброва, Л. Подерев'янський), акцент буде зроблено на філософському, антропологічному, комунікативному аспекті модусу мови в літературному тексті. В межах курсу буде приділено увагу таким аспектам, як голос / письмо, своя / чужа мова, мовчання і тиша, діалог і стосунки з Іншим, комунікативний провал і непорозуміння, переклад , розщеплення і розпад мови через травму і війну, мова як насильство, мова / мовчання як бунт, безмовність тварини, мова тіла, пророцтво, сакральна / профанна мова тощо тощо.


Модерна драма XX ст. Європи і Америки
Студентам пропонується такі теми до розгляду: Поетика Арістотеля. Натуралізм у театрі. Теорії Еміля Золя. "Мистецтво театру" Е. Креґа і театрознавча критика Бернарда Шоу. Модернізм у театрі. Т.С. Еліот критична теорія. Бертольд Брехт про експериментальний театр. Криза комунікації в культурі модернізму. Американський побутовий театр. Абсурдизм в європейському театрі. Аналізуються драми: Ю.О'Ніла "Довга подорож у ніч", Т.Уільямса "Трамвай "Бажання" , А.Міллера"Смерть комівояжера", С.Беккета "Чекаючи на Годо", Е.Олбі "Історія в зоопарку", Е.Йонеско"Носороги" , А. Стріндберґа "Панна Юлія", Г.Ібсена "Гедда Ґаблер", Б.Шоу "Пігмаліон", Л.Піранделло "Шість персонажів у пошуках автора", Ш.О'Кейсі "Юнона і павич", Ф.Гарсія Лорка "Дім Бернарди Альби", Б.Брехта "Матінка Кураж та її діти"


Навчально-науковий семінар з філології
Поглиблене вивчення найяскравіших зразків української драматургії першої половини ХХ століття в її стильовому й жанровому різноманітті, в еволюції конфлікту як фундаменту драматургійної дії. Специфіка драми як виду художньої літератури. Практична інтерпретаційна робота студентів - аналіз драматичних текстів з урахуванням тенденцій розвитку драматургії від модернізму до соціалістичного реалізму. Вправи в творенні режисерської експлікації, написання планів постановки п'єс. Розвиток уміння студентів інтерпретувати драматичні твори з використанням найновіших літературно-критичних методів дослідження з урахуванням особливостей соціально-політичного, психо-емоційного стану суспільства, в якому ці твори було написано, стану розвитку театрального мистецтва тощо. Вивчення специфіки українського модернізму в драматургії в його найяскравіших виявах: неоромантизм, символізм, експресіонізм. Виявлення індивідуальних і національних особливостей модерністського мислення в українських драматургів першої половини ХХ століття.


Науково-дослідний семінар (філологія)
The subject of the "Research Seminar: Reader Reception Theory" represents an analysis of a body of theoretical work that has come to be associated with the work of critics who use the terms reader, the reading process, and response to mark out an area of investigation. An emphasis on the reader readjusts the critics' focus from the text to the reader, in the process redefining the literary act. Reading and writing join hands, change places, becoming two names for the same activity.


Науково-критичне письмо. Практичний курс
Курс навчає особливостям і практичним засадам академічного наукового і критичного (науково-популярного) письма. Шляхом засвоєння базових теоретичних принципів, аналізу презентативних зразків та особистих практичних спроб студенти засвоюватимуть культуру письма у визначальних для такого письма універсальних жанрах. У плані академічного наукового письма розглядатимуться і продукуватимуться різні типи текстів (анотація, рецензія, есе, курсова робота тощо). На практиці засвоюватимуться закони їхнього структурування, вимоги до лексичного, синтаксичного, композиційного і в цілому стилістичного характеру тексту. Курс орієнтований передусім на особисте практичне вміння викладати думку на письмі академічно, аргументовано і послідовно, але водночас передбачає прищеплення базових знань та умінь з редагування тестів. Отож увага буде зосереджена не лише на мовно-стилістичних засобах, а й на психолінгвістичних чинниках викладу думки, етичних засадах академічного письма, а також на психологічних механізмах сприйняття тексту, його тональності, темпі, логічності та ясності викладу тощо. Мета курсу - виробити навички та вміння з написання текстів наукового і літературно-критичного типів; навчити слухачів основам літературного редагування і саморедагування. Завдання курсу: навчити створювати різножанрові наукові тексти незалежно від галузі знань; оцінювати структуру наукових і критичних текстів; писати анотації, реферати, рецензії, огляди, есе, науково-популярні статті, курсові роботи; об'єктивно правити (редагувати) як власні, так і написані іншими тексти.


Національно-культурна ідентичність в українській літературі XX-XXI ст.
Останнім часом відбувається активне переосмислення понять націоналізму та "українскості", тобто національного аспекту ідентичності. Парадоксальним чином ми отримуємо глибший сенс українського виміру ідентичності під час кризи та війни на Донбасі. У цьому контексті цікавим є питання, як наша література артикулює свою "українскість". Майже протягом всього ХХ ст. Україна перебувала під радянською окупацією. Отже, національно-культурна ідентичність не була дана, письменники її шукали та конструювали в своїх текстах. У курсі розглянуто українську прозу, поезію, драму, есеїстку ХХ століття, які пропонують проекти національної та культурної ідентичностей. У синхронній перспективі в курсі простежується, як ідея національного самоусвідомлення актуалізовується в текстах раннього модернізму, 1920-1930-х, повоєнного періоду, 1980-1990-х, а також в сучасній українській літературі. Запропоновані в курсі тексти розглядаються в поняттях "нація", "культура", "ідентичність", "пам'ять", "історія", "міф".


Німецька література І-ї половини ХХ століття
Вивчення в широкому обсязі філософських, естетичних першоджерел, художніх текстів і наукових праць із даної теми. Стимулювання науково-дослідницького інтересу з метою активізації вітчизняних наукових досліджень німецького романтизму.


Німецька мова
Цей курс спрямований на формування, закріплення і вдосконалення вмінь та навичок у студентів практичного володіння німецькою мовою у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах. Предметом вивчення навчальної дисципліни є система німецької мови (фонетика, орфографія, лексика, граматика), види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо). Структура і зміст курсу визначаються комунікативними та пізнавальними потребами майбутнього фахівця. Протягом вивчення курсу студенти набувають компетентності у різних видах мовленнєвої комунікації, що дають можливість читати оригінальну різножанрову літературу німецькою мовою; оформляти здобуту з німецькомовних джерел інформацію у вигляді повідомлення, перекладу, реферату, резюме; робити доповіді; ефективно спілкуватися німецькою мовою як у професійній, так і побутовій сферах. Тільки для студентів спеціальності "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)")!!!


Німецька мова
Цей курс спрямований на формування, закріплення і вдосконалення вмінь та навичок у студентів практичного володіння німецькою мовою у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах. Предметом вивчення навчальної дисципліни є система німецької мови (фонетика, орфографія, лексика, граматика), види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо). Структура і зміст курсу визначаються комунікативними та пізнавальними потребами майбутнього фахівця. Протягом вивчення курсу студенти набувають компетентності у різних видах мовленнєвої комунікації, що дають можливість читати оригінальну різножанрову літературу німецькою мовою; оформляти здобуту з німецькомовних джерел інформацію у вигляді повідомлення, перекладу, реферату, резюме; робити доповіді; ефективно спілкуватися німецькою мовою як у професійній, так і побутовій сферах. Тільки для студентів спеціальності "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)")!!!


Німецька мова - 1


Німецька мова - 2


Німецька мова - 2


Німецька мова - I


Німецька мова - II


Німецька мова (ділова)


Німецька мова (ділова) -2


Німецька мова -1


Німецька мова для гуманітаріїв


Основи компаративістики


Основи компаративістики
Курс "Основи компаративістики" є введенням у коло проблем класичного та новітнього порівняльного літературознавства, містить огляд історії дисципліни, вивчення головних компаративістичних понять та підходів до порівняльного аналізу текстів. Пропонований курс дає розгорнуте уявлення про рівні компаративістичного дослідження, а також орієнтує студентів щодо напрямків сучасних порівняльних студій - окреслює контакти літератури з іншими мистецтвами, торкається проблем імагології та студій ідентичності.


Основи літературної творчості
"Основи літературної творчості " - це курс, побудований на перехресті літературознавства, психології, теорії комунікацій та стилістики української мови й покликаний допомогти студентам навчитися точно і грамотно висловлювати свої думки на письмі. Виконуючи творчі завдання, студенти повинні засвоїти основи композиції, "закони" різних жанрів літературної творчості (художньої та публіцистичної), оволодіти практичними навичками планування тексту, володіння стилем тощо. Курс зорієнтований на проявлення творчого потенціалу студента.


Основи редагування
Метою навчальної дисципліни "Основи редагування" є освоєння студентом комплексу теоретичних і практичних знань з основ редагування, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій. Завдання навчальної дисципліни "Основи редагування" формулюються в конкретиці різноманітних творчих та організаційних аспектів редагування, а також технології та методик редагування. Об'єктом навчальної дисципліни "Основи редагування" є редакторська діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті творення, вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції. Предметом навчальної дисципліни "Основи редагування" є редакторська справа, що поєднує в собі організаційну та творчо-технічну діяльність носіїв редакторських професій.


Основи розуміння художнього слова


Польська література 1890-1930 рр.
Цілісна картина розвитку польської літератури означеного періоду у множинності притаманних їй жанрів. Життя й творчість провідних майстрів, критична інтерпретація найзначніших творів. Основні літературно-естетичні напрями і течії (позитивізм, модернізм, футуризм, аванґард, неокласицизм, конструктивізм, катастрофізм та ін.), що визначають саморух літератури та характер літературних угруповань. Національна специфіка й традиції польської літератури даного періоду, її місце на ідейно-естетичній карті Європи, типологічні паралелі з українським літературним процесом.


Практика викладання фахових дисциплін


Практика дослідницька
Метою практики є ознайомлення студентів з основами науково-дослідницького пошуку, жанрами наукової роботи, з методиками сучасних досліджень, з основами бібліотечної справи, системами зберігання й використання першоджерел. Практиканти мають дізнатися про основні джерела одержання інформації для дослідницької роботи, набути навички оформлення результатів наукового пошуку. Ця практика допомагає студентам "увійти" в процес дослідницької діяльності, зрозуміти специфіку наукової роботи, яка завжди починається з окреслення бібліографічного корпусу та віднайдення першоджерел. Студенти мають опанувати методичними принципами підготовки текстів різних наукових жанрів, нормами і правилами їхнього оформлення.


Практика музейна (ознайомча)
Проходження музейної практики - це унікальна можливість розширити свій світогляд, уявлення про світовий і український культурно-історичні контексти, глибше зрозуміти лекційний матеріал гуманітарних курсів, детальніше познайомитися з персоналіями вітчизняної історії, культури, літератури, "подивитися" на явища української культури в світовому контексті. Програма музейної практики передбачає відвідування історико-архітектурних та історико-культурних пам'яток, історичних, історико-літературних, художніх, комплексних і меморіальних музеїв діячів української культури, письменників тощо. Студенти по закінченні практики матимуть уявлення про стан сучасного музейництва в Україні; зрозуміють роль музейної спадщини у формуванні національної ідентичності українців; ближче познайомляться зі спадщиною відомих діячів музейництва (Миколи Біляшівського, Данила Щербаківського, Богдана Ханенка, Миколи Сумцова, Людмили Проценко та інших), висловлять свої судження щодо музейної справи в Україні.


Практика музейна (ознайомча)
Проходження музейної практики - це унікальна можливість розширити свій світогляд, уявлення про світовий і український культурно-історичні контексти, глибше зрозуміти лекційний матеріал гуманітарних курсів, детальніше познайомитися з персоналіями вітчизняної історії, культури, літератури, "подивитися" на явища української культури в світовому контексті. Програма музейної практики передбачає відвідування історико-архітектурних та історико-культурних пам'яток, історичних, історико-літературних, художніх, комплексних і меморіальних музеїв діячів української культури, письменників тощо. Студенти по закінченні практики матимуть уявлення про стан сучасного музейництва в Україні; зрозуміють роль музейної спадщини у формуванні національної ідентичності українців; ближче познайомляться зі спадщиною відомих діячів музейництва (Миколи Біляшівського, Данила Щербаківського, Богдана Ханенка, Миколи Сумцова, Людмили Проценко та інших), висловлять свої судження щодо музейної справи в Україні.


Проблеми поетики
У курсі розглядаються основні етапи розвитку поетики як самостійної дисципліни, висвітлюється історія формування системи понять цієї науки, що вивчає специфіку та закони художнього мислення. Увагу зосереджено на логіці розвитку та взаємодії двох основних поетологічних напрямків - історичного та лінгвістичного. Аналізуються ритуальні витоки поетики, передумови виділення її базових категорій; розглядаються концептологічні проблеми. Унаочнюється мінливість категорій поетики у зміні літературних епох. Окреслюються основні поетологічні традиції Сходу і Заходу, роз'яснюються та зіставляються поняття "пойесіс", "вень", "кав'я", "аланкар", "дхвані", "раса", "кокоро" і "котоба"; визначаються функції риторики як "культури готового слова". Простежується еволюція поетичних шкіл XX ст. у зв'язку зі зміною світоглядної парадигми і трансформацією художньої комунікації. Приділяється увага розвитку автореферентної поетики в літературі модернізму та постмодернізму, а також поетиці інтертекстуальності.


Проблеми реінтерпретації історії української літератури
Курс присвячується пропонує нові підходи до вивчення української літератури. Актуалізується за умови цікавих пропозицій від викладацького складу кафедри.


Розробка дисертаційного проекту


Російська література `Срібного віку`
У курсі аналізується сукупний досвід "срібного віку"; акцентуються його складна художня цілісність, елітарність, інтелектуалізм, радикальне переосмислення традицій та стрімка еволюція поетичних систем. Висвітлюється своєрідність літературного процесу на тлі інтенсивних філософських, релігійних, мистецьких пошуків та відкриттів. Розглядаються основні етапи та напрямки розвитку літератури, найвизначніші постаті та знакові тексти. Приділяється увага "неоміфологізму", проблемі онтологічного розкриття світу в імені, слові, символі; створенню метафізичних моделей історії та географії; жанровим, образно-стильовим та мовним експериментам. Розглядаються також дискусійні питання сучасного літературознавства, що постали у зв'язку з міжнародними дослідженнями літератури "срібного віку": поетика "нульової точки"; "російська семантична поетика як потенційна культурна парадигма"; "транссеміотична драбина авангарду".


Сатира та гумор в європейських літературах
Завдання курсу - ознайомити студентів з поглядами на сутність і функції сатири в європейських літературах від античних часів і до ХХ ст. Передбачається як опрацювання теоретичного матеріалу щодо загальних проблем комічного, сміху, сатири й гумору (праці Аристотеля, Н.Буало, Ф.Шиллера, М.Бахтіна, Ю.Борева, Я.Ельсберга, В.Проппа), так і знайомство з найбільш яскравими зразками європейської літературної сатири (твори Ф.Рабле, Дж.Свіфта, Дж.Байрона, Г.Гайне, Т.Шевченка, І.Франка та ін.). Курс побудовано за хронологічним принципом, окремо наголошуватимуться найбільш "плідні" на сатиричні твори історико-літературні епохи Ренесансу, Реформації, Просвітництва, проте значна увага звертатиметься на марґінальні парасатиричні явища бурлеску, ґротеску, літературної пародії тощо. Додатковим завданням курсу є осмислення ролі літературної сатири в процесі поступової лібералізації європейського простору, закладенні підвалин відкритого суспільства.


Світова література


Світова література
курс викладається для студентів-філософів 1 р.н. Він покликаний ознайомити студентів із основними тенденціями в розвитку західноєвропейських літератур від Античності до початку ХХІ ст. Дисципліна є оглядовою, а тому акцентується увага на визначних явищах, постатях, текстах тощо.


Світова література - 1 (від античності до кінця XVIII ст.)
Історичний розвиток літератури Західної Європи від античності до початку 19 ст., представлений у сукупності інформації про жанри, стилі, поетику, проблематику, філософсько-естетичну основу та історичне підгрунтя. Завданням дисципліни є наукове обґрунтування та всебічне вивчення загальних засад історико-літературного процесу античності (літератури Греції, Риму), середніх віків, Відродження, Бароко, Класицизму, літератури просвітницького раціоналізму, літератури сентименталізму, літератури "веймарської класики".


Світова література - 2 (література ХІХ ст.)
Курс історії зарубіжної літератури XIX ст. передбачає вивчення основних етапів і художніх явищ літературної епохи кінця XVIII - XIX ст. у країнах Західної Європи та США. Аналіз художніх текстів, мистецьких пошуків авторів зазначеного періоду на основі сучасних інтерпретаційних моделей враховує культурно-історичний контекст, динаміку літературного процесу, взаємодію літературних напрямків. Розкриваються особливості проявлення літературних напрямків і течій XIX ст. на різних національних ґрунтах. Розгляд літературного XIX сторіччя відкривається ознайомленням з романтичними процесами у німецькій літературі, де найраніше втілилися новітні світоглядні та художні інтенції доби. Простежується передумови становлення, своєрідність художнього втілення романтичного напрямку в інших національних літературах. Реалізм та натуралізм у європейських літературах XIX сторіччя вивчається на прикладі творчості характерних авторів з розкриттям особливостей індивідуальних стилів. Висвітлюється стильове і жанрове розмаїття, новітні тенденції у літературі останньої третини XIX ст.


Світова література - 3 (література ХХ ст.)
Курс передбачає вивчення характерних явищ художньої літератури ХХ ст. у країнах Західної Європи, США, Латинської Америки. Аналіз літературних текстів враховує загальний культурний і філософський контекст їхнього створення. Розгляд літературного процесу ХХ ст. починається від новітніх тенденцій у європейських літературах зламу століть, художніх пошуків Дж.Джойса, В.Вулф, Д.Г.Лоуренса, М.Пруста, Ф.Кафки тощо на тлі загальної тенденції до інтелектуалізації прози. Простежуються трансформації й національні варіанти модерністського дискурсу у творчості найвиразніших його представників; поширення екзистенціалістського контексту в літературі другої половини ХХ ст., діалог і полеміка письменників різних національних літератур із світоглядними ідеями (абсурду, екзистенційного вибору тощо), втіленими у творах Ж.-П.Сартра, А.Камю. Висвітлюються напрями художніх пошуків американських письменників крізь призму проблем сучасного героя, стосунків людини і системи, взаємодії культур. Звертається увага на культурно-історичний контекст феномену нової латиноамериканської прози ХХ ст., яка розкривається у взаємодії реального і міфологічного, традиції й експерименту. Розглядається стильове та жанрове розмаїття постмодерністської прози, співіснування різних художніх тенденцій у літературі другої половини ХХ ст.


Сучасна зарубіжна література (англійською мовою)
Курс присвячений знаковим явищам, постатям сучасної зарубіжної літератури. Курс викладається англійською мовою.


Сучасна література Англії


Сучасна література США


Сучасна українська література
У курсі розглядаються тенденції та явища сучасного літературного процесу, оскільки курс присвячений вивченню найбільш знакових в сучасному українському літературному процесі прозових, поетичних, драматургічних текстів. Простежується процес ідеологічних, поетикальних, жанрових трансформацій, а також поява нових тематичних орієнтирів в сучасній українській літературі. Окреслюється процес утвердження й кристалізації певних тенденцій в сучасній українській літературі починаючи від 80-х і навіть 70-х років ХХ століття і донині. З огляду на це об'єктом аналізу та осмислення стають такі знакові в художньому сенсі явища, як Київська школа та Львівське коло, лірика вісімдесятників, дев'яностників, двотисячників, поетичний авангард 90-х і поезія десятників, а також драматургія В. Діброви й О. Лишеги, проза О. Забужко, Ю. Андруховича, С. Жадана, В. Портяка, Т. Прохаська та інших.


Сучасна українська поезія
Висвітлюються еволюційні процеси української поезії 80-90-х рр. ХХ ст. У центрі уваги розпад соціалістичного реалізму як ідейно-естетичної системи та повернення жанру до природної множини течій (напрямів) і стильового розмаїття в їхній синхронній взаємодії. Аналізуються репрезентативні явища традиційної, модерної, аванґардної лірики й поетичні вияви постмодерної самосвідомості.


Теорія літератури
Курс "Теорія літератури" покликаний переосмислити традиційні погляди на літературознавство у світлі низки сучасних теорій, надати студентам інформацію про коло актуальних проблем новітнього літературознавства, закріпити наявні знання та мотивувати до здобуття нових у царині сучасних поглядів науки про літературу. Курс інтегрує в собі як власне теоретичний компонент (щодо головних суб'єктів літературного процесу - автора, читача, критика, літературних інституцій, а також літературознавчих шкіл та пропонованих ними методологій дослідження літературного твору), так і практичні компоненти, покликані розвинути у студентів навички аналізу та критики тексту.


Теорія літератури
Курс "Теорія літератури" покликаний переосмислити традиційні погляди на літературознавство у світлі низки сучасних теорій, надати студентам інформацію про коло актуальних проблем новітнього літературознавства, закріпити наявні знання та мотивувати до здобуття нових у царині сучасних поглядів науки про літературу. Курс інтегрує в собі як власне теоретичний компонент (щодо головних суб'єктів літературного процесу - автора, читача, критика, літературних інституцій, а також літературознавчих шкіл та пропонованих ними методологій дослідження літературного твору), так і практичні компоненти, покликані розвинути у студентів навички аналізу та критики тексту.


Теорія постколоніалізму та українська література (викладається англійською мовою)


Теорія та історія художньої фантастики
Передбачає ознайомлення студентів: із поняттям "фантастика", різними точками зору щодо генології (жанр, метод, метажанр). Розглядається ґенеза фантастичного. Серед тем: "Поняття "фантастика". Точки зору на фантастику в літературознавстві. Жанр-метод-метажанр". "Ґенеза фантастичного (міф - давня література). Чудесне й чудо". "Фантастика-прийом у літературі 19 ст. Перша українська антиутопія". "Фантастика-прийом у літературі 20-21 ст.". "Фантастика-концепт. Проблеми класифікації фантастики-концепту. Власне фантастика (фантастичний жанр) в літературі. Фантастичне й містичне. Форми фантастичного". "Наукова фантастика в літературі". "Фентезі в літературі". "Проблемні питання фантастознавства. Фантастична модальність".


Типологія модернізму: Україна і Франція


Українська література
У курсі запропоновано комплексне оглядове вивчення історії української літератури від часу Київської Русі до сьогодення. Матеріал курсу поділяється на три блоки: (1) давня література (X-XVIII ст.), (2) література XIX століття та (3) література XX ст. та сучасна література. Курс присвячено вивченню ключових текстів, жанрів, естетичних явищ, стильових напрямів в історії української літератури. Окрему увагу звернено на значення, роль і вплив того чи іншого тексту в культурній традиції.


Українська література - 1 (давня література)
Історія української літератури від часів Київської Русі до XVIII ст.: основні етапи, провідні закономірності та національні особливості її розвитку. Художньо-стильові системи давньої української літератури. Осмислення специфіки давньої української літератури, яка представлена анонімними й авторськими писемними пам'ятками X-XVIII ст.


Українська література - 2 (література XIX ст.)
Історія української літератури XIX ст.: основні етапи, провідні закономірності та національна специфіка її розвитку, жанрово-стильові особливості, творчість окремих письменників (І.П.Котляревський, Г.Ф.Квітка-Основ'яненко, Т.Г.Шевченко, П.Куліш, І.С.Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І.Я.Франко, М.М.Коцюбинський та ін.), висвітлення явищ української літератури XIX ст. в європейському контексті.


Українська література - 3 (література XX ст.)
Основні етапи, провідні закономірності та національна специфіка української літератури XX ст. Літературний процес, його напрями і художні системи, визначні представники (О.Олесь, П.Тичина, В.Винниченко, Леся Українка, О.Кобилянська, Микола Хвильовий, М.Куліш, А.Дімаров, Б.Харчук, Ю.Андрухович та ін.). Історія української літератури розглядається цілісно, із урахуванням вітчизняних та закордонних відгалужень, контактно-генетичних зв'язків і типологічних відповідностей.


Українська література - 3 (література XX ст.)


Українське літературне бароко
Метою курсу є усвідомлення структуротворчої ролі барокового стилю в літературній історії України та виявлення основних парадигм системи жанрів, що функціонувала протягом XVII-XVIII ст. Простежуючи зміну характеру книжника та його реалізації в словесному дискурсі, розкривається динаміка становлення новочасної антропологічної моделі та її ментальних вимірів.


Український націоналізм від міжвоєнних до повоєнних років (викладається англійською мовою)
What happened in the interwar period to make authoritarian ideology so attractive to young people in Western Ukraine, and what made interwar nationalist mythology so potent that it continues to influence today's readers? This course provides some answers to these questions. It examines the politics, ideology and literature of interwar nationalism, and looks at the movemetn's postwar decline. The focus is on the Organization of Ukrainian Nationalists, which played a key role in Western Ukraine (Galicia, Bukovyna and Transcarpathia) and in ?migr? communities during the 1930s and the Second World War. The politics, ideology, and the creative literature sympathetic to the OUN are analyzed and allowed to illuminate one another. Prominence it given to the myth-making aspects of the movement's ideology.


Українсько-французькі літературні взаємини 1900-1930-ті рр.
Чому на обкладинці поетичної збірки М. Рильського "Синя далечінь" намальовано Собор Паризької Богоматері, який образ Бодлера створює український поет? Чому герої М. Коцюбинського читають Гюїсманса? Чому так багато в 1920-х рр. перекладали Г. де Мопассана та А. Франса? Чому Валер'ян Поліщук пов'язував перспективи розвитку української поезії з концепцією верлібру у французькій поезії? Чому в 1920-х рр. в Україні були популярні забуті сьогодні французькі автори: Жорж Дюамель, Жуль Ромен, П'єр Амп? Якою була політика радянських видавництв 1920-30-х рр. щодо канонізації класичної та сучасної французької літератури? На ці питання ще треба шукати відповіді в контексті сучасної компаративістики. Одним із важливих завдань порівняльного літературознавства є дослідження процесу створення нового тексту у міжетнічних зв'язках шляхом реконструктивної та водночас конструктивної інтертекстуальності. Метою спецкурсу є вивчення основних етапів та характерних особливостей рецепції французької літератури в Україні 1900-1930-х рр.; висвітлення маловідомих сторінок українсько-французьких літературних взаємин цього періоду; системний розгляд рівнів і напрямів літературної рецепції як такої, що сприятиме виявленню загальних особливостей рецепції французької літератури в Україні. Завдання спецкурсу: 1) проаналізувати матеріал щодо рецепції французької літератури 1900-1930-х рр.; 2) реконструювати культурний та історичний контексти рецепції; 3) проаналізувати специфіку українських перекладів творів французької літератури зазначеного періоду; 4) дослідити особливості аналізу й інтерпретації французької літератури українськими літературознавцями та критиками 1910-1930-х рр. Важливою складовою спецкурсу є самостійна робота студентів з пошуку, аналізу та інтерпретації маловідомих художніх текстів української літератури.


Філософія та література
Основне завдання курсу полягає в тому, аби дати історичну панораму взаємодії філософії та літератури протягом останніх двох століть (від Руссо до Гайдеггера). Як філософи читають літературні твори? Як письменники читають філософські твори? Які результати це має для обох гуманітарних сфер? Як філософські ідеї народжують літературні образи та сюжети; а образи чи сюжети провокують нові філософські ідеї? Як філософія стає літературою, а література - філософією? Важливим елементом курсу буде його історичність. Курс буде організовано навколо конкретних епізодів взаємодії філософії та літератури протягом останніх двох століть. Ми прагнутимемо дати своєрідні філософсько-літературні "фотознімки" епох (французький романтизм, німецький романтизм, постромантизм, символізм, аванґард(и), поставанґард, екзистенціалізм) - подивитися, які філософські теми та постулати були характерні для тієї чи тієї доби, і як вони відбивалися у конкретних літературних творах. Водночас ці "знімки" будуть максимально персоналістичними: для кожної доби ми обиратимемо конкретних авторів, що здебільшого мають прямий зв'язок один з одним. Саме на прикладі творчості цих авторів та взаємодії між ними, ми прагнутимемо говорити про філософсько-літературну специфіку епохи.


Фольклористика
Фольклористика в науковому просторі: проблеми формування та трансформації поняття "фольклор", методології дослідження фольклорних текстів, основні праці з фольклористики. Народження й буття фольклорного твору. Фольклор "архаїчний", "класичний", "пост-фольклор". Парадокси фіксації фольклорних текстів. Соціокультурний статус сакральних знань. Найдавніші форми господарчої магії. Еволюція ритуально-поетичних формул. Міф як взірцева модель. Релігійно-магічна функція фольклорних казок. Казка й соціальні інститути минулого. Текст і комунікативний контекст. Календарна свідомість як категорія традиційної культури. річне обрядове коло. Різновиди зимових обрядових пісень. Колядки та щедрівки. Пісні весняно-літнього періоду ( веснянки. русальні та царинні пісні. купальські та петрівчані пісні). Маркування й культурне значення життєвого циклу людини. Українські народні думи на перетині просторів буття (міфологічного, історичного, релігійного). Традиції міських субкультур. Міська міфологія. Сучасний анекдот. Урбаністична легенда. Пісенний фольклор (романс, "жорстокий" романс). Фольклор і масова культура. Літературно-фольклорні конструкції. Сучасна фольклористика і віртуальна реальність.


Французька література кінця XIX - початку XX cт.
Розуміння новітньої французької літератури неможливе без знання контексту другої половини ХІХ ст. Французька література другої половини ХІХ - початку ХХ ст. нерозривно пов'язана із релігійними та філософськими питаннями свого часу. Констеляції цього явища можуть бути дуже різними: від езотеричних мотивів Шарля Бодлера до ніцшеанських мотивів у Блеза Сандрара, від ілюстрації фройдівського психоаналізу в сюрреалізмі до "мимовільної пам'яті" в творах Марселя Пруста. Методологічний ракурс цього курсу полягатиме в аналізі літературного процесу і літературних явищ у філософському й релігійному контекстах епохи. Основними складниками курсу є вивчення постромантичної і символістської тенденцій у поезії ХІХ ст. (Ш.Бодлер, А.Рембо, С.Малларме) та знайомство з релігійним парадоксом декадентської прози (на прикладі Гюїсманса). Особливу увагу буде приділено авторам, яких недооцінили їхні сучасники (Лотреамон, А.Жаррі). "Монстр раціональності" Поля Валері й "чуттєва витонченість" Марселя Пруста окреслюватимуть спектр нашої рефлексії над характером літератури зламу століть. Предметом розгляду стане аванґардна література ХХ ст. у її групових (дадаїзм, сюрреалізм) ті індивідуалізованих (Ж.Батай, А.Арто, Л.Ф.Селін) формах. Проблематика зв'язку політики і літератури - важлива складова всього курсу. Насамкінець передбачено оглядове знайомство із Сан-Жон Персом - одним із найвизначніших сучасних поетів Франції поза будь-якою школою чи "ізмом", Нобелівським лауреатом 1960 року. Передбачається ознайомлення із перекладеними першоджерелами, із детальним біографічним контекстом, а також із сучасними критичними інтерпретаціями. Приділятиметься увага різним літературним жанрам: прозі, поезії і драматургії. Основні завдання курсу: 1) схарактеризувати літературні напрями, що розвивалися у французькій літературі другої половини XІX ст. - початку ХХ ст., 2) познайомитися з естетичними маніфестами, філософськими дискурсами, релігійними і політичними феноменами, показати їхній вплив на літературу; 3) проаналізувати найцікавіших французьких письменників другої половини XІX ст. - ХХ ст. у філософському контексті.


Французька література II-ї пол. ХХ ст. у філософському контексті
Основні завдання курсу: характеристика літературних напрямів, що розвивалися у французькій літературі другої половини XX ст.; ознайомлення з естетичними маніфестами, теоретичними дискурсами, розуміння їхнього значення для існування та розвитку літератури; аналіз творчості найцікавіших французьких письменників другої половини XX ст. у філософському і літературознавчому контекстах. Найважливішою складовою курсу є ознайомлення із першоджерелами, із детальним біографічним контекстом, а також із сучасними критичними інтерпретаціями. У курсі планується висвітлення екзистенційно-світоглядної тенденції у літературі 40-50 рр. (Ж.П.Сартр, А.Камю, Е.Чоран. Е.Йонеско); знайомство із "марґінальною" літературою (Ж.Жене, А.Мішо, Ф.Понж), а також експериментально-новаторською літературою групи "Тель Кель", групи "Уліпо" і школи "нового роману" (Ф.Солерс, Ж.Перек, Р.Кено, Н.Сарот, А.Роб-Гріє); аналіз антропологічної тематика у Мішеля Лейріса в контексті філософських пошуків "Коледжу соціології"; загальний огляд літератури 1980-2000 рр., драматургії (В.Новаріна, Б.-М. Кольтес, М.Вішнек), прози (М.Уельбек) і поезії (Ж. Реда); акцентування уваги ролі літературно-філософських часописів як медіа в літературному процесі (на прикладі Жана Полана і літературної політики "Нувель ревю франсез").


Французька мова -1


Французька мова -1


Французька мова -2


Французька мова -2


Дочірні категорії

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна