privat

Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Факультет правничих наук

Система оцінювання знань

Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких у триместрі передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються в 100 балів за триместр (максимальна рейтингова оцінка). Ці бали розбиваються на два блоки: перший враховує роботу студента на заняттях і письмові звіти протягом триместру, другий відводиться на підсумковий залік, іспит чи тезу наприкінці курсу. При цьому максимальна частка іспиту у визначенні рейтингу не повинна перевищувати 50, а заліку – 30 відсотків.

Навчальний рейтинг переводиться в традиційні оцінки за такою шкалою:

  • менше як 60 балів – «незадовільно»;
  • 60–75 балів – «задовільно»;
  • 76–90 балів – «добре»;
  • 91–100 балів – «відмінно».
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна