Підтримка наукової діяльності викладачів Факультету природничих наук НаУКМА

 
Розвиток факультету природничих наук - нині стратегічно важливий напрям діяльності нашого університету. Для посилення матеріальної-технічної бази та активізації наукової роботи факультету, поглиблення його міжнародних контактів докладаються чимало зусиль та залучаються додаткові кошти з різних джерел, в тому числі й пожертви благодійників.
 
На передостанньому засіданні Вченої ради Факультету природничих наук було розглянуто питання про використання пожертви від др.Марти Цегельської (США). Мета пожертви -  фінансування закордонних відряджень викладачів НаУКМА.
 
На розгляд Вченої ради факультету надійшло чотири заявки, які передбачали участь наших науковців в міжнародних конференціях, проведення досліджень у співпраці з американським університетом та лекції наших викладачів в університетах Канади.Yulia Bernadska
 
Вченою радою факультету вирішено підтримати три з них, зокрема:
 
- наукове відрядження доцента кафедри фізико-математичних наук Бернацької Ю.М. на конференцію серії Physics and Mathematics of Nonlinear Phenomena, PMNP 2017: 50 years of IST, яка відбудеться в Галліполі (Італія). Тема її доповіді - Solving the generalized Jacobi inversion problem by means of degenerate multivariative sigma-function/ Розв'язання узагальненої оберненої задачі Якобі через вироджену сігма-функцію багатьох змінних;
 
I.Kolesnyk
- наукове відрядження старшого викладача кафедри хімії Колесник І.С на стажування в Державному Мічіганському Університеті (США) для проведення спільних наукових досліджень з розробки мембран з додатковими функціональними властивостями;
 

P. Vakulyuk - наукове відрядження доцента кафедри хімії Вакулюк П.В. для участі в роботі Міжнародної наукової конференції «Первапорація, газорозділення і мембранна дистиляція» (International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membranes Distillation) до м. Торунь (Польща). Теми її доповідей на конференції:  "Nanostructured Superhydrophobic Polymer Membranes For Membrane Distillation/Наноструктуровані супергідрофобні полімерні мембрани для мембранної дистиляції" та "Gas Transport Properties of Fluorinated Poly(Arylene Ether)s Based on Decafluorobiphenyl/Газорозділювальні властивості флоурованих поліаріленетерів на основі декафлуорбіфенілу".

 
Результатом таких відряджень мають бути доповіді наших науковців на зазначених міжнародних академічних форумах та нові наукові статті в провідних наукових журналах, розширення міжнародних академічних контактів та спільні наукові проекти.
 
Спільнота могилянців щиро вдячна др.Марті Цегельській за вагому підтримку наукової діяльності Факультету природничих наук НаУКМА та надану можливість нашим науковцям презентувати свій науковий доробок міжнародній академічній спільноті й поглибити співпрацю з провідними університетами світу.

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна