privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Наразі подано перелік наукових видань від 2003 року. Список видань попередніх років можна знайти в бібліографічному покажчику "Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія". 1992-2002 рр.: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Н.Казакова та ін. - К.: Вид. Дім "КМ Академія", 2005. - 523с.

 

Авторські та колективні монографії

 • Кабаченко Н. В.  Політика щодо бездомних : теорія та практика : [монографія] / Надія Кабаченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Національний університет "Києво-Могилянська академія"], 2014. – 252 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Епідемія ВІЛ серед уразливих груп в Україні : огляд вторинних даних / авт.-уклад. Алла Бойко, Меган ДіКарло, Олена Дорошенко [та ін.] ; Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). - К. : [Агентство США з міжнародного розвитку], 2013. - 97 с. -  Включ. бібліогр.
 • Управління діяльністю соціальних служб : методичний посібник / [Гусак Н., Кабаченко Н., Назарук В., Савчук О. та ін. ; заг. ред.: О. Іванова, Н. Гусак] ; Проект Програми розвитку ООН та М-ва соц. політики України "Підтримка реформи соц. сектору в Україні". - К. : К. І. С., 2013. - 178 с. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Семигіна Т. В. Інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги : методичний посібник / [Тетяна Семигіна, Ганна Коришова, Олена Іванова]. - К. : [К.І.С.], 2013. - 104 с. -  Включ. бібліогр. -  Проект Програми розвитку ООН та Міністерства соціальної політики України "Підтримка реформи соціального сектору в Україні".
 • Реформа соціального захисту : результати громадського моніторингу / Стадник В. К., Єлькіна Г. С., Панцир С. І., Чернинська Т. О. ; Фонд суспіл. безпеки, Міжнар. фонд "Відродження". - К. : [б. в.], 2012. - 116 с.
 • Панцир С.І., Чугаєвський М.В., Бодревич М.О. Моніторинг дотримання права на соціальний захист в Україні у 2010 році : підсумкове видання. – Л., 2011. - 131 с. : табл.
 • Панцир С.І., Копач Х.Б., МарковІ.Г. Житлові програми для молоді в Україні : реалії та перспективи. – Л., 2011. - 66 с.
 • Панцир С.І., Биченко А., Конончук С. … [та ін.]. Стан дотримання політичних прав та громадських свобод в Україні (аналітичний звіт за 2010 – перше півріччя 2011) : абетка з прав людини в Україні. – К. : Дім свободи Україна, 2011. – 167 с.
 • Інноваційні моделі соціальних послуг: проекти Українського фонду соціальних інвестицій / Л.П. Дума, О.М. Савчук та ін.; За ред. Н.В. Кабаченко. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 319с.
 • Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Києві та аналіз заходів протидії: Ситуаційний аналіз / Д. Богдан, О. Балакірєва, Л. Бочкова та ін. – К.: Вид-во Раєвського, 2006. – 136с.
 • Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / Т. Семигіна, І. Зубець, Д. Богдан та ін. Громадська організація "Соціум- ХХІ"; Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". Шк. соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Ред. І. Грига. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 124с.
 • Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2005. - 256с.
 • Соціальні послуги на рівні громади: український досвід та перспективи / Т.В. Семигіна, А.М. Бойко, О.С. Брижовата, І.М Грига., Л.П. Дума, Л.М. Копач, Н.В. Кабаченко, О.М. Савчук; Ред. Т. Семигіна. - К.: Ресурсний центр "Гурт", 2005. - 133 с.
 • Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Н. Ф. Романова, О.В. Вакуленко, Н. М. Комарова, І. В. Пєша,. / Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 124с.
 • Романова Н.Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб / М-во України у справах молоді та спорту. Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. - К., 2005. - 116 с.
 • Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя / О.М. Балакірєва, О.О. Яременко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я"; Ред. М.М. Ілляш. - К., 2005. - 151 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 11).
 • Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 88 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 10).
 • Формування здорового способу життя молоді в Україні: національна модель "Молодь за здоров'я / П. Шатц, О. Яременко, Н. Романова та ін; Укр. ін-т соціальних досліджень/ Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 130 с.
 • Система розробки і здійснення публічних політик в Україні / Нац. ун- т "Києво- Могилянська академія". Шк. аналітичної політики.; Ред. О.П. Дем'янчук . - К.: Факт, 2004. - 220 с. - Із зм.: Семигіна Т. Порівняльне дослідження публічної політики в соціальній сфері: теоретико- методологічні аспекти. - С. 63- 73.
 • Соціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 1. : Основи соціальної роботи./ Н.Б. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 178 с.
 • Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 2. : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 226с.
 • Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 3. : Робота з конкретними групами клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата, І.М. Грига та ін.; Ред: Т .Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 166с.
 • Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика й політика / НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 180 с.
 • Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні / І.М. Грига, О.Л. Іванова, Н.В. Кабаченко, Т.В. Семигіна, О.М. Савчук, Л.В. Копець та ін.; Держ . ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. - К., 2003. - 127 с.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи вирішення: Моногр. / О.Л. Іванова, М.Б. Панасик, В.М. Любченко та ін.; Ред. О.В. Беца. - К.: Вид. "Сфера", 2003. - 114с.
 • Державна доповідь про становище дітей в України за підсумками 2002 року / О.М. Балакірєва, О.В. Биховська, О.Л. Іванова та ін.; Ред.: В.І. Довженко та ін; Держ . ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. - К., 2003. - 231 с.
 • Семигіна Т.В. Соціальна політика у глобальному вимірі / Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". Шк. соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Пульсари, 2003. - 251 с.
 • Пер.: Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / Пер. з англ. Т.В. Семигіної. - К.: Пульсари, 2003. - 240 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Волгіна О. М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці : посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова. – Київ : Ваіте, 2018. – 35 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15778
 • Романова Н. Ф. Спілкування з людьми похилого віку : методичні матеріали до тренінгу / [Н. Ф. Романова, Н. Є. Тимошенко ; заг. ред. Н. Є. Тимошенко]. – Київ : [б. в.], 2018. – 157 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15874
 • Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : [методичні рекомендації для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», соціальних працівників / Л. Ф. Матюха, Г. В. Бацюра, ... Н. Ф. Романова та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ : [б. в.], 2017. – 40 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12783
 • Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням ґендерно-чутливого підходу : навчальний посібник для курсів підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціально-медичні послуги / [Ярошенко А. О., Варбан М. Ю., Шульга Л. О., … Романова Н. Ф. та ін. ; за заг. ред. Ярошенко А. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т соціально-психологічних наук та управління, Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я». – Київ : Альянс громадського здоров’я, 2017. – 111 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12577
 • Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця, Кафедра психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11902
 • Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення : посібник / [уклад. : Волгіна О., Гусак Н., Іванова О. ; за ред. О. Іванової, О. Волгіної] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Програма розвитку ООН в Україні. – Київ : [б. в.], 2017. – 74 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12768
 • Романова Н. Ф. Соціальне партнерство : навчально-методичний посібник / Н. Ф. Романова, І. П. Мельник ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т соц.-екон. освіти та управління. – Київ : [НПУ імені М. П. Драгоманова], 2017. – 238 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12767
 • Здоров’я партнера: втручання щодо залучення до тестування на ВІЛ статевих партнерів людей, які живуть з ВІЛ, та людей, які вживають наркотики : посібник із впровадження / А. Бойко, Н. Дмитришина, Деніел Дарроу де Мора, Н. Тюленєва. – Київ : [Поліграф плюс], 2016. – 50 с.
 • Панцир С.І., Кашуба Я.М., Коваль Я.Б.[та ін.].Соціальні послуги для людей з особливими потребами : навч. посіб. – Л., 2011. – 312 с.
 • Панцир С.І., Рахімкулов Е.Р., Климович О.В. … [та ін.]. Антикорупційна політика України : навч. посіб. для членів громад. рад. – Л., 2011. – 136 с.
 • Гусак Н., Романова Н. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми : метод. рекоменд. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 159 с.
 • Гусак Н., Дмитришина Н., Назарук В. ... [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - [К. : МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", 2011]. - 128 с.
 • Гусак Н.Є. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом : метод. рекоменд. – К. : [Макрос], 2011. – 32 с.
 • Гусак Н.Є. Тренінг "Вчимося формувати толерантність, або популярно про форми та методи інформаційно-просвітницької роботи // Тренінги з підготовки волонтерів до роботи з формування толерантного ставлення щодо дітей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІД : навч. модуль / [авт. кол. : Н. Гусак ... та ін. ; ред. М. Варбан, Н. Романова] ; МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К. : [МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"], 2011. - Сесія IV. - С. 131-162.
 • ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд: Метод. посіб. для курсу / Д.З. Богдан, Т.В. Семигіна, І. Грига та ін; НаУКМА. Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. Школа охорони здоров’я. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 140с. – (Метод. серія)
 • Волонтери в соціальній роботі // Волонтери в соціальній роботі / Упоряд.: О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко. – К.: Главник, 2006. – 128 с. – (Сер. „Бібліотечка соціального працівника”)
 • Модель соціальної роботи підтримки молоді з уразливих соціальних груп: Метод. посіб. з надання послуг молоді з уразливих соціальних групп. Ч. 1. (На прикладі впровадження проекту ОБСЄ „Сприяння працевлаштуванню вихованців закладів для дітей-сиріт в Україні ”) / Н.Ф. Романова та ін. – К., 2006. – 85с.
 • Позбавлення батьківських прав: проведення соціальної експертизи в судах: Практ. посіб. / Н. Ахтирська, І.М. Грига, Т.В. Семигіна та ін.; За ред. Т.В. Семигіної; Соц. служба « Віфанія» – К.: Четверта хвиля, 2006. – 140с.
 • Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. посіб. для проведення курсів підвищення кваліфікації / Т.В. Cемигіна, А.М. Бойко, Д.З. Богдан, Н.А. Дмитришина, Л.П. Дума… О.М. Савчук та ін.; Ред. Т.В. Семигіна. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 620с.
 • Соціально-психологічна підтримка клієнтів програм замісної підтримуючої терапії: Навч. посіб. / Т. Семигіна, А. Бойко, Д. Богдан, Л. Дума, О. Савчук та ін.; За ред. Т.В. Семигіної; Наук. ред. С. Дворяк; Організація-розробник Укр. ін-т дослідж. політики щодо громадського здоров’я. – К., 2006. – 110с.
 • Вступ до соціальної роботи: Навч. посібник / Т. В. Семигіна, І. І., Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. - К.: Академвидав, 2005. - 303с. - (Серія "Альма-матер").
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи / І.М. Грига, Н.В. Кабаченко, О.П. Лисенко, Ю.Б. Савельєв, Т.В Семигіна; Ред. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К: КМ Академія, 2005. - 87 с.
 • Організація комплексного догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей на базі громадських центрів: Метод. посіб. / Т.В. Семигіна, А.М. Бойко, О.С. Брижувата та ін.; Ред. Т. Семигіної. - К., 2005. - 127 с.
 • Соціально- психологічна реабілітація у рамках програми замісної підтримуючої терапії: Метод. рекоменд. Для соціальних працівників, які надають допомогу ВІЛ- позитивним споживачам ін'єкційних наркотиків/ Т. Семигіна, А. Бойко, Л.Дума, І. Грига та ін. - К., 2005. - 51 с.
 • Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. / МАУП. - К.: МАУП, 2005. - 276с.
 • Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / Т. В. Семигіна, І. І., Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 328с. - (Сер.: "Альма-матер")
 • Грига І.М. Менеджмент організацій охорони здоров'я: Навчально-методичні матеріали до курсу для магістерської програми "Менеджмент в охороні здоров'я". - К.: НаУКМА, 2005. - 16 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи / І.М. Грига, Н.В. Кабаченко, О.П. Лисенко, Ю.Б. Савельєв, Т.В Семигіна ; Ред. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К: КМ Академія, 2005. - 87 с.
 • Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 88 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 10).
 • Романова Н.Ф. та ін. Формування здорового способу життя: активна участь молоді.- К.: Укр. ін-т соціол. дослідж., 2005. - 88 с.
 • Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я"; Ред.: О.О. Яременко та ін. - К., 2005. - 115 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 13).
 • Семигіна Т.В. Методичні матеріали до курсу "Порівняльна соціальна політика" / НаУКМА; Рец.: І.І. Мигович. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 35с.
 • Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи за спеціальністю "Соціальна робота" / Т. Семигіна, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Рец. В.Л. Оссовський; НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 40с.
 • Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч.посіб. / А. Бойко, Н. Бондаренко, О. Брижовата, та ін.; Благодійна організація "Соціальна служба "Віфанія"; НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Ред.: Т. Семигіна. - К.: Четверта хвиля, 2004. - 216 с.
 • Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною недостатністю: Посіб. Для відкритого навчання керівників громадських організацій / І.М. Грига, Л.П. Дума, Т.В. Семигіна та ін.; Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю "Джерела". - К., 2004. - 311 с.
 • Денний центр як форма соціально- психологічної реабілітації наркозалежних / О.М. Бойко , С.О. Богданов, Р.М. Ліщук та ін.; ВЕГО "Молодь проти злочинності і наркоманії". ГО "Ін-т проблем наркоманій і наркозлочинності". - К.: Карат, 2004. - 98 с.
 • Кращі практики у вирішенні проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД: досвід України та Польщі: Зб. наук. пр. / Ред.: Р.М. Ліщук та ін.; Громад. Організація "Ін- т наркоманій та наркозлочинності". - К., 2004. - 92 с. - Із зм.: Ліщук Р.М. Денний центр допомоги наркозалежним Громадської організації "Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності". - С. 10- 15.
 • Бойко А.М., Збігнев В. Соціальна робота і роль соціально орієнтованих організацій. Український і закордонний досвід / Проект Європейського Союзу "Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України". - К., 2004. - 40 с.
 • Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Наук.- метод. збірка / НаУКМА. Школа соц. Роботи ім. В.І. Полтавця ; Реценз.: Н.Ю. Максимова, С. В. Васьківська; Наук. конс. : І. М. Грига, Т.В. Семигіна, Н.В. Кабаченко. - К., 2003. - 2003. - 121с.
 • Методика викладання соціальної роботи і соціальної політики: Підруч. для відкритого навчання / А.Бойко, І. Грига, Т. Семигіна, О. Іванова. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Шк. соц. роботи. - К., 2003. - 110с.
 • Навчальна програма "Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які повернулися з місць позбавлення волі" / О.В. Беца, О.В. Вакуленко, О.Л. Іванова та ін.; Держ. комітет України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр. соц. служб для молоді. - к., 2003. - 56 с. - (Б- ка соц. працівника).
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеню бакалавра соціології за спеціальністю "Соціальна робота" / Т. Семигіна, Л. Дума, І. Грига, О.Л. Іванова, В.Я. Назарук та ін.; Упоряд. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 65с.
 • Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій / НаУКМА. Шк.' соц. роботи - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 107 с.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Беца, О.Л. Іванова, В.М. Любченко та ін.; Ред. О.В. Беца. - К.: Сфера, 2003. - 103 с.

 

Публікації /статті

2018

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Особливості докторської підготовки у Великій Британії: орієнтація на ринок праці / Бойко О. М. // Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій : збірник матеріалів конференції молодих науковців (26 травня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15802

 

Інше

 • Панцир С. І. Відкрите довкілля. Проблеми та можливості створення єдиної інформаційно-комунікаційної системи сфери охорони навколишнього природного середовища та сталого розвитку : [зелена книга] / Панцир С. І., Шевченко Л. Т. – Київ : ГО «Фундація «Відкрите Суспільство», 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15779
 • Панцир С. І. Реформа державного управління : нові можливості для державних службовців / Панцир С. І. ; Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15880
 • Панцир С. І. Нова державна служба : можливості для молодих фахівців / Панцир С. І. ; Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15882
 • Savchuk O. Intervention for Ukrainian women and children exposed to intimate partner violence [electronic resource] / Savchuk Olena // Cultural Considerations in Intervention with Women and Children Exposed to Intimate Partner Violence. – New York : Nova Science Publishers, 2018. – P. 187–208.

 

2017

Статті

 • Бойко О. М. Глобальне визначення соціальної роботи та український контекст / Бойко О. М. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 85–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12396
 • Гусак Н. Є. Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України / Гусак Н. Є., П’єцко Ю. Є. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12397
 • Романова Н. Ф. Формування ринку соціальних послуг на сучасному етапі в Україні / Н. Ф. Романова // Innovative processes in education: collective monograph. – 2017. – Р. 183–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12782
 • Semyghina T. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette / Tetyana Semigina, Nadiya Kabachenko, Oksana Boyko // European Journal of Social Work. – 2017. – Vol. 20, No. 2. – P. 265–276. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1202203
 • The Relationship Between Family, Parent, and Child Characteristics and Intimate-Partner Violence (IPV) Among Ukrainian Mothers / Burlaka V., Grogan-Kaylor A., Savchuk O., Graham-Bermann S. A. // Psychology of violence. – 2017. – Vol. 7, Issue 3. – P. 469–477. http://dx.doi.org/10.1037/vio0000085

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Програми підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти у Великобританії / Бойко О. М. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 квітня 2017 р.) / заг. ред. Семигіної Т. В. ; Академія праці, соціальних відносин і туризму. – Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 267–269. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12579
 • Гусак Н. Є. Опис характеристик соціальних підприємств в Україні / [Н. Є. Гусак] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 4. – С. 60–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12770
 • Гусак Н. Є. Психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя в умовах надзвичайних ситуацій / Гусак Н. Є. // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 26–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12844
 • Gusak N. Mental Health and Psychosocial Support: Resilience vs Trauma / Natalia Gusak // The Third International Conference for Advancement of Social Work in Post-Communist Countries: the Global Challenge of Social Work Integration into Health Care Tbilisi, Georgia, June 14–15, 2017. – Tbilisi, 2017. – P. 6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12841

 

Інше

 • Назарук В. Я. Історія розвитку соціального підприємництва в Україні / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 3. – С. 53–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12772
 • Назарук В. Я. Наступні кроки: перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 5. – С. 67–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12773
 • Назарук В. Я. Приклади бізнес-планів соціальних підприємств / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Додаток А. – С. 172–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12774
 • Назарук В. Я. Що таке соціальне підприємництво? / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 1. – Підрозділ 1.4 : Значення інновації у соціальному підприємництві. – С. 28–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12771

2016

Статті

 • Boiko O. Social Work Formation in Ukraine / Oksana Boiko, Nadiya Kabachenko // Renastere : International Journal for Transformative Social Policy and Practice. – 2016. – Vol. 1. – P. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11682
 • Гусак Н. Є. Військові соціальні працівники в Сполучених Штатах Америки / Гусак Н. Є., Нескородяна О. П. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 61–65. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10817
 • Романова Н. Ф. Реалізація соціальних програм реінтеграції бездомних осіб благодійними фондами та організаціями / Романова Н. Ф., Черна К. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – 2016. – Вип. 21. – С. 148–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11683
 • Пилипенко К. С. Міжнародні соціальні проекти у сфері соціальної роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків / К. С. Пилипенко, Н. Ф. Романова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2016. – № 3–4. – С. 104–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12241
 • Савчук О. М. Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами / Савчук О. М., Галай А. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 70–74. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10815
 • Semyghina T. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette / Tetyana Semigina, Nadiya Kabachenko, Oksana Boyko // European Journal of Social Work. – 2016. – Vol. 20, No. 2. – P. 265–276. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1202203
 • Survey of the effect of knowledge obtained by family doctors after the thematic improvement cycle «management of hiv-patients for family doctor» / L. F. Matyukha, T. P. Avramenko, H. V. Batsiura, V. O. Boyko, T. V. Veselova, L. G. Matviets, L. M. Legkostup, N. E. Gusak // Семейная медицина. – 2016. – № 4 (66). – С. 121–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11680

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Гусак Н. Є. Готовність і спроможність учасників та потенційних учасників програми ЗПТ платити за деякі складові програми ЗПТ (м. Київ) : аналітичний звіт за результатами проведеного дослідження / [Наталія Гусак]. – Київ : [Всеукраїнська мережа ЛЖВ], 2016. – 103 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11681
 • Кроки до здоров’я: соціальний супровід ЛЖВ, які вживають ін'єкційні наркотики / посібник із впровадження / [за ред. : А. Бойко, Н. Дмитришина, Н. Тюленєва]. – Київ : [Поліграф плюс], 2016. – 143 с.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Semigina T. Armed Conflict in Ukraine and Social Work Response to it : what strategies should be used for internally displaced persons? / Tetyana Semigina, Natalia Gusak // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2015. – Vol. 2, № 1. – P. 1-24.

У фахових українських виданнях

 • Semyghina T. "It is important to give people responsibility for their own lives" : Social Work and Internally Displaced People in Ukraine / Semigina T., Gusak N. // Social Dialog. – 2015. – Vol. 10. – P. 26-29.
 • Гусак Н. Є. Застосування «дослідження в дії» та «дослідження в дії за участі» в соціальній роботі з дітьми та молоддю / Гусак Н. Є. // Український соціум. – 2015. – № 4. – С. 23-36.
 • Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб / Семигіна Т. В., Гусак Н. Є., Трухан С. О. // Український соціум. – 2015. – № 2. – С. 65-72.

Інше

 • Методичні рекомендації з кейс-менеджменту внутрішньо-переміщених осіб / авт.-упоряд. Гусак Н. Є. ; наук. ред. Савчук О. М. – Київ : [б. в.], 2015. – 62 с.
 • Панцир С. І. Е-демократія в Україні : рекомендації щодо впровадження політики та забезпечення її результативності [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015?]. – 24 c.
 • Панцир С. І. Зелена книга політики підтримки малого підприємництва внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Панцир С. І., Шуміхін С. В., Різніченко К. С. ; Центр міжнародного приватного підприємництва. – Київ : [б. в.], 2015. – 51 c.
 • Панцир С. І. Політика підтримки МСБ : доступ до фінансово-кредитних ресурсів (Policy Paper) [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут ; Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015]. – 25 c.
 • Програма зниження ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини/ інфекціями, які передаються статевим шляхом/ гепатитами/ для осіб, які повернулися з місць позбавлення волі : посібник із впровадження. Ч. 1 / за ред. А. Бойко, Н. Тюленєвої. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 102 с. – Матеріали програми розроблено на основі посібника з впровадження Project Srart, автори Баррі Зак, Кеті Крамер.
 • Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику : посібник для фасилітатора / за ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 280 с.
 • Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику : посібник із впровадження / за ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 123 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Гусак Н. Є. Особливості підготовки соціальних працівників у Школі соціальної роботи НаУКМА / Гусак Н. Є., Костюкевич А. С. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 56-61.
 • Драговенко Я. П. Проблеми створення сім’ї дорослими людьми з інтелектуальною недостатністю / Драговенко Я. П., Кабаченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 74-80.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Гусак Н. Є. Розвиток законодавства України про соціальну реабілітацію / Гусак Н. Є. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 30-43.

В іноземних виданнях

 • Analysis of survey volunteers for the provision of psychological first aid to internally displaced persons and the public, which is in a conflict zone / I. Pinchuk, O. Ivanova, N. Stepanova [et al] // Journal of Health Sciences. – 2014. – P. 87-106.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах : міжнародний досвід / Кабаченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 62-67.
 • Савчук О. М. Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи : закордонний досвід / Савчук О. М., Кондратова Л. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 68 -74.

В іноземних виданнях

 • Boyko O. Screening medical systems based on information technologies / Oksana Boyko, Oleh Dorosh, Oksana Stepanjuk // Proceeding of the of 7th International Forum "Science and Technology Days Poland-East", Suwalki, April 17-19, 2013. - Białystok : [s. n], 2013.- P. 16-17.

Інше

 • Назарук В. Я. Чи потрібен Україні закон про соціальне підприємництво? [Електронний ресурс] / Василь Назарук // Соціальне підприємництво в Україні : портал. - Електронні дані. - 2013.- 24 жовтня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://socialbusiness.in.ua/index.php/blog/entry/chy-potriben-ukraini-zakon-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo.
 • Назарук В. Я. 5 парадоксів соціального підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 16 липня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA/1288/.
 • Назарук В. Я. Про критерії соціального підприємства [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 24 січня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/952/1127/#comment43766.
 • Назарук В. Я. ІІ Всеукраїнський Форум соціальних підприємців. Чи не час планувати? [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 1 квітня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA/1214/

2012

У виданнях НаУКМА

 • Kabachenko N. V. Developing the protection system for homeless people in Ukraine / Kabachenko N. V. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 63-67.
 • Савчук О. М. Стандарти супервізії в соціальній роботі / Савчук О. М., Миргородська І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 67-71.

В інших виданнях України

 • Бойко О. М. Професіоналізація соціальної роботи у світі : сучасні тенденції / Бойко О. М. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 28-30.
 • Гусак Н. Є. Державна політика у сфері освіти / [Гусак Н. Є., Ануфрієва О. Л.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. II, підрозд. 2.3. - С. 181-208.
 • Гусак Н. Є. Економічна активність молоді / [Гусак Н. Є.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. I, підрозд. 1.4. - С. 77-97.
 • Гусак Н. Є. Молода сім'я та сімейні орієнтації молоді / [Гусак Н. Є., Тарановська А. Ю.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. I, підрозд. 1.5. - С. 97-109.
 • Гусак Н. Є.Реформування системи надання соціальних послуг у ЦСССДМ / Гусак Н. Є. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 81-85.
 • Дмитришина Н. А.  Професійний стрес та задоволеність роботою серед працівників закладів паліативної допомоги / Дмитришина Наталія Анатоліївна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальна політика щодо невиліковно хворих" (15-16 березня 2012 р.) / БО "Асоц. паліат. та хоспіс. допомоги", ДП "Ін-т паліат. та хоспіс. медицинип МОЗ України", Ін-т соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна" та ін. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - С. 44-53.
 • Дмитришина Н. А. Проблеми підготовки персоналу закладів паліативної допомоги / Дмитришина Н. А. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 91-95.
 • Кабаченко Н. В. Здоров'я молодого покоління: стан, тенденції, перспективи / [Кабаченко Н. В., Романова Н. Ф.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. 1, підрозд. 1.2. - С. 37-59.
 • Кабаченко Н. В. Підходи до визначення кваліфікації соціальних працівників у практиці соціальної роботи / Кабаченко Н. В. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 109-110.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Кабаченко Н.В., Яковлєв М.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 54-60.
 2. Савчук О.М., Бугера О.М. Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 61-69.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реабілітація в соціологічному дискурсі: інституційний підхід // Соціальні виміри суспільства. – 2011. – Вип. 3. – С. 175-186.

В інших виданнях України

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реальність: фантазії та знання // Соціологічна культура: числа і смисли : матеріали [IV] Міжнар. соціолог. читань пам'яті Н. В. Паніної / [за наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія] ; Ін-т соціології НАН України. - К. : [Ін-т соціології НАН України], 2011. - С. 108-114.

В іноземних журналах

 1. Kabachenko N., Boyko O. Social Work as an Academic Discipline in Ukraine // Social Policy and Social Work in Transition. - 2011. - Vol. 2, issue 1. – P. 79-104.

Інше

 1. Бойко А.М. (редкол.) … та ін. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІI регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лют. 2011 р.) / [ред. кол. : А. М. Бойко ... [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т. – Л. : [Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка], 2011. - 391 с.

2009

 • Семигіна Т.В. Гальмуючи чуму XXI століття : роль міжнародних організацій у політиці охорони громадського здоров'я на прикладі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні // Віче. – 2009. – № 8. – С. 23-25.
 • Семигіна Т.В. Громадський контроль як механізм попередження порушень у сфері охорони здоров'я // Віче. – 2009. – № 19. – С. 31-33.
 • Семигіна Т.В. Громадянські ініціативи у сфері охорони здоров'я // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 60-64.
 • Семигіна Т.В. Епідемія ВІЛ / СНІДу в Україні : соціально-політичні аспекти // Наукові записки. Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Гірник А. М. (гол. ред.), Букач М. М., Васютинський О. В. ... та ін. ; упоряд. Голубєва М. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 75-80.
 • Семигіна Т.В. Особливості формування координаційних механізмів у політиці охорони громадського здоров'я // Віче. – 2009. – № 11. – С. 28-30.
 • Семигіна Т.В., Верес О.С. Соціальні послуги у сільській місцевості : чи корисний для України європейський досвід? // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – 2009. – № 3. – С. 88-96.
 • Управление и развитие персонала в ВИЧ-сервисных организациях : практическое пособие / [Л. Валовая, М. Варбан, А. Довбах, В. Назарук ; сост. Л. Валовая]. – [К. : МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»], [2009]. – 100 с.
 • An assessment of interactions between global health initiatives and country health systems / World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group ; [Semigina T. … et al.] // Lancet. – 2009. – Vol. 373, Issue 9681. – P. 2137-2169.

2006

 • Богдан Д.З., ЗубецьІ. Проблеми арв-терапії осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та стратегії дій соціальних працівників щодо допомоги таким особам // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-20.
 • Бойко А.М., Коломієць А. Формування здорового способу життя: моделі та підходи // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 34-39.
 • Грига І.М., Оса Ю. Модель захищеного житла для людей з проблемами психічного здоров’я// Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 35-48.
 • Грига І.М. Перший захист магістрів менеджменту організацій охорони здоров’я в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» // Главный врач. – 2006. – № 6. – С. 94-110.
 • Грига І.М. Покращення перинатальних послуг в чотирьох районах Волинської та Івано-Франківської областей // Главный врач. – 2006. – № 10. – С.
 • Грига І.М., СаврукО., Рябцева Н.Удосконалення систем охорони здоров’я: управління процесами // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 21-27.
 • Кабаченко Н.В. Бездомність: концепції та визначення // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 3. – С. 220-225.
 • Кабаченко Н.В. Кого і як залучено до розв’язання проблем бездомних у США? // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 129-136.
 • Кабаченко Н.В. Послуги в програмах для бездомних в США // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1.
 • Кабаченко Н.В. США: політика щодо бездомності // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 367-372.
 • Кабаченко Н.В. Теорії бездомності та їх значення для формування политики // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 31 трав. 2006 р. – К.: НАДУ, 2006. – С. 220-221.
 • Кабаченко Н.В. Традиційні підходи та інноваційні програми для бездомних // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 229-235.
 • Аспекты проблемы развития вирусных осложнений при остром геморрагическом инсульте / А.Н. Макаренко, И.Г. Васильева, Н.Г. Чопик и др. // Проблеми сучасної морфології: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2006 р. (Вісн. проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 123-125.)
 • Макаренко О.М., Васильева И.Г.Вирусные осложнения при остром геморрагическом инсульте // Укр. нейрохірургічний журн. –2006. – Т. 34, № 2. – С. 41-48.
 • Идентификация и механизм действия новых факторов, оказывающих нейропротекторное действие при коррекции ишемических состояний головного мозга / А.Н. Макаренко, Е. Голобородько и др. // Колоссовские чтения: Междунар. конф. по морфологи, г. Санкт-Петербург, 22-24 мая 2006 р. (Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 2006. – Т. 129, № 2. – С. 31-32.)
 • Макаренко О.М., Радиш Д.В., Максимив Д.Н.Комплексное влияние фармакологических препаратов на дегенеративные процессы в мозге мутантов Droso-phila melanogaster // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2006. – Т. 69, № 5. – С. 16-19.
 • Лечебная спецодежда для работников торговки / А.Н. Макаренко, Е.А. Добычина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр . – 2006. – № 1. – С. 89-95.
 • Локус впливу полі компонентного засобу Церебралу при експери-ментальному аутогеморагічному інсульті (ГІ) / О.М. Макаренко, М.С. Косіцин та ін. // Психо-фізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Матеріали III Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 жовт. 2006 р. – К., 2006. – С. 84-85.
 • Механизм действия пептидных факторов трофинотропина Церебрала, оказывающих лечебные эффекты при ишемии-ческих поражениях головного мезга / А.Н. Макаренко, М.С. Косицын и др. // III Нац. з’їзд фармакологів України „Фармакологія 2006 – крок у майбутнє”: Тези доп. – О., 2006. – С. 79-80.
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е. Новые подходы и принципы в лечении и профилактике острого ишемического и геморрагического инсульта // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 203.
 • Обогащение воздушной среды пододежного пространства средств индивидуальной защиты физиологически-активными компонентами / А.Н. Макаренко, Л.А. Ашихина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр. – 2006. – № 1. – С. 47-49.
 • Перспективы в разработке спецодежды для защиты от пыли / А.Н. Макаренко, Л.А. Ашихина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр. – 2006. – № 1. – С. 60-63.
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е.Применение Церебролизина в терапии вирусных нейроинфекций // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 672.
 • Макаренко О.М., Кульчиков А.Е.Развитие энцефалита при моделировании острого геморрагического инсульта // Журн. АМН Украины. – 2006. – Т. 12, № 3. – С. 573-583.
 • Макаренко О.М., ВареницяО. Соціально-психологічні проблеми дітей у родинах нелегальних трудових мігрантів // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 72-83.
 • Макаренко О.М., Косицин Н.С., Свинов М.М. Факторы трофинотропина Церебрала, оказывающие нейропротекторное и нейроактивирующее действие при остром инсульте // Проблеми сучасної морфології: Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2006 р. (Вісн. проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 22-23.)
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е.Эффективность использования церебролизина у больных острым инсультом на фоне гипергликемии и гипертермии // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 451.
 • Immunoreactivity under the experimental modeling of acute autohemorrhagic stroke on the background cyclophosphaninduced immunosupression ( Chernobyl conditions) with staphylococcus infection / O.M. Makarenko etc. // Інсульт та судин-но-мозкові захворювання: I нац. конгрес, м. Київ, 14-16 верес. 2006 р. – К., 2006. – С. 28-29.
 • Макаренко О.М. Of infection complications of the Acute Stroke by Cerebrolysin// Joint World Congr. On Stroke, South Africa , October 26-29, 2006. – P. N6.000399.
 • Rats immunoreactivity under the experimental modeling of acute autohemorrhagic bihemi-spheric stroke /O.M. Makarenko, Yu.N. Mironyuk, O.S. Molozhavaya etc. // Joint World Congr. On Stroke, Cape Town, South Africa , October 26-29, 2006. – P. N6.000397.
 • Мартенко О.О. Сучасний стан запровадження ліцензування соціальних послуг в Україні // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 35-48.
 • Романова Н.Ф. Про становище молоді в Україні: щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соц. захисту дітей та молоді у 2001–2006 рр. // Щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України / Т.В. Безулік, А.І. Білий, Є.І. Бородін та ін. – К.: Гопак, 2006.– 360 с.
 • Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя молоді: досвід українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 1. – С. 75-84.
 • Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя української молоді – сучасна концепція розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – К.: ДСССДМ, 2006. – № 1. – С. 112-118.
 • Савчук О.М., Мазуренко А.М. Проблема насильства у міжстатевих стосунках серед молоді // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 67-72.
 • Семигіна Т.В. Етичний вимір політики охорони здоров‘я // Соц. політика і соц. робота. 2006. – № 1. – С. 39-51.
 • Семигіна Т.В. Модель соціального планування на місцевому рівні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 61-66.
 • Семигіна Т.В., Павленко П.Чинники, що впливають на політику охорони здоров’я у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу і контролю за його поширенням // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 19-34.
 • Семигіна Т.В., Kishkina O. /Public Health Policy and Public Health Research in Ukraine : Linked, Interlinked or Unlinked? // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 28-33.
 • Семигіна Т.В. Printed Media Coverage of HIV/AIDS: the Results of All-Ukrainian Monitoring of the Most Popular Newspapers and Magazines // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 64-69.

2005

 • Семигіна Т.В., Грига І.М., Зубець І.В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 77-83.
 • Семигіна Т.В., Грига І.М. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ/СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 2. - С. 74-82.
 • Семигіна Т.В., Бойко А., Богдан Д. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н. Сучасні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 93-109.
 • Семигіна Т.В. Фахова соціальна робота: 10 років утвердження в НаУКМА та поза нею // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 203-211.
 • Грига І.М., Семигіна Т.В., Зубець І.В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 77-83.
 • Грига І.М. Охороні здоров'я - фахівців з політики, економіки та менеджменту нею // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 214-221.
 • Грига І.М., Семигіна Т. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ/СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 2. - С. 74-82.
 • Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей / І. Грига, О. Саврук, Н. Рябцева та ін. // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 21- 35.
 • Грига І.М. Фінансування охорони здоров'я: проекти і реальність // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 80-92.
 • Бойко А., Семигіна Т., Богдан Д. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Богдан Д.З., Нахаєва О. Досвід діяльності ВІЛ-сервісних організацій України щодо формування прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 2. - С. 94-105.
 • Богдан Д.З., Семигіна Т., Бойко А. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Іванова О.Л., Демещенко С. Вивчення прав осіб з інтелектуальною недостатністю у закладах нерезидентного типу // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 68-86.
 • Іванова О.Л., Угорчук Р., Савельєв Ю. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні оцінки щодо становища осіб з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 50-67.
 • Кабаченко Н.В. Семигіна Т.В. Сучасні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 93-109.
 • Кравченко Р.І. Етичні норми як механізм забезпечення реалізації прав осіб із інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 5-49.
 • Кравченко Р.І., Сідєльник Л. Перспективи створення системи адаптації осіб із розумовою відсталістю в Україні // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 87-102.
 • Лисенко О.П, Горчакова О. Таємниця усиновлення та її вплив на сучасну практику усиновлення в Україні // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 46- 58.
 • Макаренко О.М., Федосєєва І.В. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 45-48.
 • Імунореактивність у щурів при експериментальному моделюванні гострого геморагічного інсульту / О.М. Макаренко, В.К. Позур, Ю.М. Миронюк та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 4. - С. 188-191.
 • Романова Н.Ф. Духовний аспект у формуванні здоров'я людини // Сучасні технології збереження і зміцнення здоров'я здорових: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 27 жовт. 2005 р. / Київ. міськ. держ. адмін. Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м .Києва, Київ. міськ. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Ред.А.П. Ситник. - К, 2005. - С. 38- 42.
 • Романова Н.Ф. Модель започаткування студентської соціальної служби у вищих навчальних закладах: організація та управління // Соціальна служба в Україні: соціально- психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матеріали наук.-практ. конф, М. Черкаси, 12 трав. 2005 р. / Акад. пед. наук. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. соціальної психології. - К.: Фенікс, 2005. - С. 406- 421.
 • Савельєв Ю.Б., Угорчук Р., Іванова О. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні оцінки щодо становища людей з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 50-67.
 • Макаренко О.М., Васильева И.Г., Чопик Н.Г. Влияние активной фракции препарата "Церебрал" на уровень экспрессии каскада-3 и белка-предшественника b-амилоида при лечении геморрагического инсульта в остром и отдаленном периоде // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2005. - Т. 139, №2. - С.175-177.
 • Савельєв Ю.Б. О биологических симулякрах в социокультурном развитии. Смерть и гендер от архаики к постмодерну // Логос. - 2005. - №2. - C. 245- 261
 • Semigina T.,. Gryga I, Volgina O. Social Work Education in Ukraine //: Ausbildung fьr soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitrфgen ьber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern/Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger,Sandra Hirschler,Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.)- Frankfurt am Main, 2005. - Р. 12 -40.
 • Gryga I., Semigina T.,. Volgina O. Social Work Education in Ukraine / T. Semigina, I. Gryga, O. Volgina // Ausbildung fоr soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitrфgen ьber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern/Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger,Sandra Hirschler,Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.)- Frankfurt am Main, 2005. - Р. 12 -40.

2004

 • Семигіна Т.В. Віртуальні громади і соціальна робота // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 98-104.
 • Семигіна Т.В. Місцеве самоврядування в Україні: можливості для громади // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 26-43.
 • Нові державні підходи до ресоціалізації людей, які виходять із місць позбавлення волі / Т. Семигіна, Л. Скоропада // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 5-13.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н.В. Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 73-78.
 • Семигіна Т.В. Підготовка магістрів соціальної роботи ( з досвіду Школи соціальної роботи НаУКМА) // Соціальна робота в Україні . - 2004. - № 2. - С. 132-137.
 • Семигіна Т.В. Політика охорони здоров'я в світі: на перехресті ідей та концепцій // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 90-105.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112-121.
 • Семигіна Т. Соціальна політика економічно розвинутих країн в умовах глобалізації. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 79-84.
 • Семигіна Т.В. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Людина і політика. - 2004. - № 1. - С. 134-143.
 • Семигіна Т.В., Мигович І. Чому Україні потрібен Закон "Про соціальну роботу" // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 5-12.
 • Грига І.М. Економічна захищеність хворого та перспективи обов'язкового медичного страхування в Україні // Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров'я України: нові законодавчі ініціативи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 лют. 2004р. - К., 2004. - С. 99-102.
 • "Мережі підтримки": забезпечення керованого інтегрованого догляду / І. Грига, Н. Кабаченко, І. Король та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 42-49.
 • Грига І., Кабаченко Н. Розуміння бездомності: підходи до вивчення // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 4-10.
 • Богдан Д., Філь С. Вулична соціальна робота як метод профілактики ВІЛ/Сніду // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-65.
 • Бойко А.М. Вулична соціальна робота зі споживачами ін'єкційних наркотиків // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 73-85.
 • Бондаренко Н.Б., Кабаченко Н. Соціальне виключення та проблеми психічного здоров'я // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 101-114.
 • Описовий аналіз політики: приклад аналізу політики щодо біженців та пошукачів притулку в Україні / О.Л. Іванова, А. Кураєва, Х. Малишева та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 105-126.
 • Іванова О.Л. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути? // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 56-64.
 • "Мережі підтримки": забезпечення керованого інтегрованого догляду / Н.В. Кабаченко, І. Грига, І. Король та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 43-49.
 • Кабаченко Н.В., Семигіна Т.В. , Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 73-78.
 • Кабаченко Н.В., Семигіна Т.В. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112-121.
 • Кабаченко Н., Грига І. Розуміння бездомності: підходи до вивчення. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 4-10.
 • Соціальне виключення та проблеми психічного здоров'я / Н.В. Кабаченко, Н. Бондаренко // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 101-114.
 • Ліщук Р.М. Денний центр допомоги наркозалежним Громадської організації "Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності" // Кращі практики у вирішенні проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД: досвід України та Польщі: Зб. наук. пр. / Громад. Організація "Ін- т наркоманій та наркозлочинності". - К., 2004. - С. 10- 15.
 • Мотиваційне інтерв'ю // Денний центр як форма соціально- психологічної реабілітації наркозалежних / О.М. Бойко , С.О. Богданов, Р.М. Ліщук та ін.; ВЕГО "Молодь проти злочинності і наркоманії". ГО "Ін-т проблем наркоманій і наркозлочинності". - К., 2004. - С.29- 38.
 • Савельєв Ю.Б. Антиномичность современного социального порядка: гомогенность и мультикультурализм // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна - Харків: Вид. центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2004. - С. 88 - 92.
 • Савчук О. Підходи до подолання наслідків насильства над жінками в сім'ях, де чоловіки зловживають алкоголем // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 11-16.
 • Groot W., Gryga I. Sosial Health Insurance in Ukraine: why (not)? // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. - К., 2004. - C. 28-34.

2003

 • Семигіна Т.В. Моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Сучасні проблеми управління: Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук- практ. конф., 27-28 листоп. 2003 р. - У 2 ч. - Ч.2 / Уклад. Б.В. Новиков, І.І. Федорова та ін. - К.: ІОЦ "Політехніка", 2003. - С. 13- 14.
 • Семигіна Т.В. Національні моделі соціальної політики: Глобальний рух до неолібералізму? // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 45-60.
 • Семигіна Т.В. Сучасні підходи до розуміння громади та роботи в ній // Соціальна робота в Україні: Теорія і практика. - 2003. - № 4. - С. 88- 95.
 • Бондаренко Н.Б. Підготовка фахівців із соціальної роботи з користувачами психіатричних служб // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 130-135.
 • Іванова О.Л. Основні концептуальні аспекти розробки стандартів підготовки соціальних працівників // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5-6 трав. 2003 р. / Ужгород. нац. ун.т - Ужгород, 2003. - С. 129-132.
 • Кабаченко Н.В. Система підтримки та допомоги бездомним // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 61-72.
 • Кабаченко Н.В. Соціальна робота як чинник розвитку громадянського суспільства // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002р. / Ін-т вищої освіти АПН України. Одеська нац. юрид. акад. ; Канад.-Укр. проект "Демократична освіта"; Уклад. Л.В. Марголіна. - К.: Ай Бі, 2003. - С. 39-45.
 • Савчук О.М. Феномен співзалежності: характеристики та прояви // Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Наук.-метод. збірка / Громадська організація "Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери "СОЦІУМ-XXI"; Шк. соц. роботи Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. ( С.113-121
 • Савчук О.М. Стратегії роботи зі співзалежними жінками, які зазнають насильства в сім'ї // Практична психологія та соціальна робота. - 2003.( №4.( С.51-60
 • Савчук О.М. Об'єктивізація впливу тренінгу асертивності на психологічний стан жінок, які зазнали насильства // Практична психологія та соціальна робота.- 2003.( № 6.( С.74-76
 • Савчук О.М. Динаміка психологічного стану жінок, що зазнають домашнього насильства з боку залежного від алкоголю чоловіка, внаслідок індивідуальної та групової роботи // Актуальні проблеми психології. - Т.1, Ч. 10: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; Ред. С.Д. Максименко. - 2003. - С.107-111
 • Савчук О.М. Проблемно-орієнтований підхід у підготовці фахівців соціальної сфери (курс "Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства") // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5 - 6 трав. 2003 р. / М- во освіти і науки України. Ужгород. нац. ун- т. Каф. соц. роботи - Ужгород, 2003.( С. 291-293
 • Semigina T.V. The Price of Slow Reforms: Demographic Issues, HIV/AIDS and Health Care in Ukraine // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 : Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 283-291.

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Advanced international Social Work
This course is grounded in the introductory international social work and social policy courses and is designed to provide the opportunity to apply previous course knowledge to local and global social work practice, with a special emphasis on community practice. Social workers are constantly being faced with new challenges that have serious implications for social work practice. Social workers will need to have the knowledge and skills to apply to new challenges as they emerge. The historical and current political context of development, the policies and practices of international aid, humanitarian agencies, governments and multilateral organizations and the role of social work in addressing human rights and needs are critically examined. Emphasis is given to the impact of social welfare policy decisions upon oppressed population groups and the implications of these decisions for human rights and social and economic justice. The importance of engaging organizations, community groups and institutions and allies to work together to address problems or conditions they have identified and wish to solve, or change will also be highlighted. The macro context of the relationship and tensions between Global North and Global South development and practice are explored, as is the impact of this context on global community practice. Knowledge, skills and awareness for community practice work in multicultural local, transnational, and global settings are emphasized in this course. Engagement of communities and organizations via social media campaigns and collaborative in-person activities are also highlighted. This course will also address environmental crises and sustainable development challenges facing social workers in local and global arenas. Special attention will be made to conceptualize these challenges, themes and issues using a social justice and human rights framework.


International Organizations and Social Work
Курс є вибірковим для студентів другого року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" Факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". 50% курсу викладається англійською мовою з метою ознайомлення студентів із англомовним понятійним апаратом, пов'язаним із діяльністю міжнародних організацій у сфері соціальної роботи в Україні та у світі загалом. Курс "Міжнародні організації та соціальна робота" є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі практичних організацій, наукових установ, громадських організацій, міжнародних неурядових організацій, які реалізовують програми і проекти соціальної роботи на міжнародному рівні. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів із міжнародною практикою соціальної роботи, діяльністю та роллю відповідних міжнародних організацій у світі та в Україні зокрема, набуття ними знань щодо основних засад, змісту діяльності таких організацій щодо різних груп клієнтів соціальної роботи, а також формування у студентів компетентностей, необхідних для здійснення аналізу їх діяльності.


International Social Work
Курс призначений для студентів четвертого року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Курс викладається англійською мовою. Вивчення курсу сприяє поглибленню знань студентів щодо особливостей соціальної роботи, соціальних проблем і досвіду їх вирішення в різних країнах і відмінних культурних контекстах. Внаслідок вивчення курсу у студентів формується англомовний понятійний апарат міжнародної соціальної роботи. Отримані знання та навички допоможуть студентам у процесі планування і надання послуг клієнтам соціальної роботи, які є представниками різних культур і національностей; у розробці й реалізації міжнародних освітніх, дослідницьких, практично орієнтованих проектів із соціальної роботи; а також у підготовці англомовних статей та доповідей за професійною тематикою.


Аналіз соціальної політики
Курс "Аналіз соціальної політики" розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є професійно-орієнтованою дисципліною. Курс знайомить із основними теоретико-методологічними підходами до аналізу політики, розвитком практичних аналітичних навичок щодо визначення, формулювання, моделювання, структурування та аналізу проблеми, а також вибору альтернатив державної політики та надання рекомендацій щодо формування відповідних напрямів політики. Курс передбачає оволодіння навиками оцінювання політики як елементу аналізу державної політики.


Базові навички спілкування
Даний курс призначений для ознайомлення з теоретичним засадами процесу спілкування та початкового оволодіння професійними комунікативними навичками в процесі практичного тренування. У межах навчального курсу студенти знайомляться з теоретичними засадами феномену спілкування та з його різновидом професійним спілкуванням соціального працівника - "фабрикою" інтерв'юванням та консультуванням, техніками та прийомами проведення консультування, записуватимуть проведення власних інтерв'ю та консультувань один одного, виконуючи роль консультанта, клієнта та спостерігача по черзі, таким чином вчитимуться навичкам проведення професійного консультування.


Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Мета курсу – підготувати до викладання соціальної роботи, соціальної політики та практики із соціальної роботи. Студенти отримують уявлення про принципи складання програми підготовки соціального працівника; навчаються визначати зміст соціальної роботи (соціальної політики) й ефективні методи для її викладання, орієнтуватися у змісті й основних підходах до організації практики студентів у соціальних закладах.


Волонтерська діяльність
Навчальна дисципліна "Волонтерська діяльність" розрахована на студентів першого курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Нормативна дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год - лекції, 18 год - семінари, 62 год - самостійна робота, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із загальними засадами волонтерської діяльності, етичними підходами та сучасними концепціями розвитку волонтерства; отримають базові знання про волонтерську діяльність у сфері соціальної роботи та в інших суспільних інституціях; сформують практичні навички роботи з волонтерами та волонтерськими групами. Формат навчання: презентації, обговорення, дискусії, обмін досвідом, можливі презентації від досвідчених волонтерів.


Вступ до методології соціального дослідження
Курс "Вступ до методології соціального дослідження" є обов'язковим для студентів третього року навчання освітньої програми "Соціальна робота". Курс розроблено таким чином, щоб студенти навчилися розуміти сутність досліджень в соціальній сфері та особливості їх застосування. Особлива увага приділяється розвитку навичок поетапного планування дослідження в соціальній роботі. За результатами опанування курсу студенти розробляють власну дослідницьку пропозицію для вивчення актуальних проблем в соціальній роботі.


Вступ до соціальної роботи
Курс є обов'язковим для соціальних працівників і передбачає набуття студентами базових знань та навичок з фаху. Розглядаються основні поняття, сучасні концепції соціальної роботи, етичні засади, професійні ролі соціальних працівників, особливості й етапи ведення випадку, професійні межі, явище вигорання, застосування багатопрофільного підходу до надання соціальних послуг, вимоги до ведення професійних записів, що слугує підґрунтям для подальшого поглиблення фахових знань і навичок.


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Гостьовий курс
Курс передбачає ознайомлення з однією з актуальних сучасних концепцій соціальної роботи, яка застосовується в зарубіжних країнах, та/або інноваційним досвідом практичної діяльності соціальних працівників в різних країнах світу. Для викладання курсу залучаються викладачі або практики соціальної працівники з різних країн світу.


Групова робота
Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними теоретичними аспектами групової соціальної роботи; організацією та управлінням груповими процесами у малих та великих групах; сформують практичні навички щодо організації різних видів групової роботи та уміння працювати у команді, проводити тренінгову діяльність та групи підтримки й взаємодопомоги із групами ризику або групами клієнтів, які опинилися у складних життєвих обставинах в якості фасилітатора та тренера.


Дослідницький практикум
Курс "Дослідницький практикум" є обов'язковим для студентів другого року навчання на освітньо-науковій програмі Соціальна робота другого (магістерського) рівня освіти. Курс передбачає участь у практичних заняттях та самостійну роботу студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення власного наукового дослідження. Зарахування курсу відбувається за умови подання студентом усіх структурних частин кваліфікаційної роботи та виконання додаткових завдань, передбачених курсом. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички аналізу, представлення і поширення результатів дослідження. Під час курсу студенти обмінюються досвідом та вчаться аналізувати власну дослідницьку практику в групових та індивідуальних обговореннях.


Запобігання домашньому насильству
Курс призначений для оволодіння студентами основними засадами, формами та підходами запобігання та подолання явища домашнього насильства. Курс має на меті ознайомити студентів з природою явища насильства в сім'ї та його впливом на особистість. Детально вивчаються приклади випадків насильства, наслідків для дітей, що були свідками домашнього насильства. Окремо розглядається законодавство щодо захисту потерпілих від насильства та санкції щодо кривдників. Аналізується вітчизняна та зарубіжна практика надання допомоги жертвам насильства (превентивної, консультативної, групової роботи з жінками).


Інформаційне забезпечення соціальної сфери
Складові інформаційного забезпечення соціальної служби. Форми та методи інформаційної роботи. Інформаційні технології в соціальній службі, використання баз даних. Лобіювання інтересів соціально вразливих груп. Реклама та промоушн (просування) соціальних послуг. Освітньо-роз’яснювальна робота. Формування іміджу, запобігання стигматизації в інформаційних матеріалах. Особливості роботи інформаційних та інформаційно-консультативних центрів із соціальних питань.


Історія соціальної роботи
У курсі розглядаються основні етапи становлення соціальної роботи як професії в Україні та зарубіжних країнах (Великобританія, США, Німеччина та ін.), починаючи з кінця ХІХ століття. Окремо розглядаються соціально-політичні та економічні передумови професіоналізації соціальної роботи. Під час курсу студенти знайомляться з основоположниками соціальної роботи та їхнім особистим внеском в розвиток теорії, методів, освіти та етики через опрацювання першоджерел. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність аналізувати процеси становлення соціальної роботи як професії, вчаться аналізувати першоджерела з соціальної роботи та виділяти в них основні ідеї, а також працювати в парі та робити презентації.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота є завершальним етапом навчання на освітній програмі першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 231 "Соціальна робота" й передбачає вивчення актуальних питань соціальної роботи. Згідно з програмними документами Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (2014), метою досліджень у соціальній роботі є розвиток знань задля підтримки місії та цілей соціальної роботи як академічної дисципліни та професії. Дослідження в соціальній роботі здійснюються, зокрема, задля того, щоб допомогти зрозуміти індивідуальні, міжособистісні та ширші соціальні й структурні проблеми, а також їх наслідки. Вони можуть включати наступне: 1) оцінка потреб та ресурсів людей у їхніх середовищах та мінливих контекстах їхнього життя; 2) забезпечення інформацією для розробки, впровадження та оцінювання політики, програм та послуг, особливо для маргіналізованих та уразливих груп населення; 3) покращення соціального добробуту та розвиток прав людини, соціальної, економічної та екологічної справедливості.


Комп`ютерні технології аналізу даних в соціологічних дослідженнях


Комплексний кваліфікаційний екзамен
Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачено навчальним планом підготовки студентів бакалаврської програми за спеціальністю 231 "Соціальна робота" як частину підсумкової атестації. Комплексний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю 231 "Соціальна робота" спрямований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 231 "Соціальна робота" галузі 23 "Соціальна робота" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньою програмою. Комплексний кваліфікаційний екзамен має за мету з'ясування рівня професійних компетентностей студентів з базових дисциплін (історія соціальної роботи, вступ до соціальної роботи, теорії соціальної роботи, методи соціальної роботи), визначення їхньої готовності до практичної роботи або продовження навчання за фахом.


Консультування в соціальній роботі
Курс охоплює загальні положення та техніки консультування з різними групами клієнтів соціальної роботи. Курс складається з лекційних та семінарських занять. Для розгляду на лекціях винесені загальні поняття щодо теоретичних засад консультування. На семінарських заняттях проводиться обговорення особливостей консультування клієнтів різних груп, проводиться робота з аналізу кейсів з консультування, що допомагає студентам не тільки оволодіти знаннями, але й сформувати навички з консультування.


Корпоративні соціальні програми
Навчальний курс призначений для опанування знаннями та навичками з фахової підготовки соціального працівника, спеціаліста з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Курс знайомить з поняттям та суттю корпоративних соціальних програм (КСП), їх місцем в системі КСВ, типологією, процесом розроблення, ресурсами та методами реалізації, проведенням моніторингу та оцінки ефективності. Ознайомлює з практикою та досвідом реалізації КСП різними підприємствами.


Корпоративні соціальні програми
Навчальний курс розрахований на опанування знаннями та навичками з фахової підготовки соціального працівника, спеціаліста з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Завдання курсу: дати загальне уявлення про поняття КСВ, пояснити роль, призначення та доцільність корпоративних соціальних програм (КСП), їх зв'язок із основною діяльністю підприємства. Ознайомити з типологією КСП, методами та ресурсами для їх впровадження, методикою проведення моніторингу та оцінки ефективності КСП. Розвинути навички розробки КСП, зокрема спрямованих на територіальну громаду чи вразливі групи населення. Ознайомити з практикою впровадження КСП різними підприємствами.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Медіація та соціальна робота
Ознайомитись з принципами медіації, як інструменту вирішення конфліктів, що базується на врахуванні інтересів учасників. Курс спрямований на актуалізацію та відпрацювання комунікативних навичок, нобхідних ведучому поцедури медіації. Мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з програмами відновного правосуддя, історією їх розвитку, принципами та організаційними засадами. Завданнями курсу є вивчення програм відновного правосуддя, зокрема таких як медіація, кола правосуддя, сімейні конференції. Значна увага приділяється формуванню та розвитку навичок проведення медіації та застосування її в практичній роботі. Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати базову термінологію кримінального та відновного правосуддя, розуміти основні принципи та засади відновного правосуддя та медіації, цінності і позиції обох сторін, роль посередника у даному процесі (соціальні працівники у ролі посередників).


Менеджмент в соціальній сфері
Завдання дисципліни – ознайомити з основами менеджменту й особливостями менеджменту некомерційних організацій, що працюють у соціальній сфері, сформувати навички організаційного проектування та стратегічного планування. Студенти вчаться аналізувати й оцінювати діяльність організацій, готувати та приймати рішення.


Менеджмент соціальних служб
Курс "Менеджмент соціальних служб" розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною за спеціальністю - 231 "Соціальна робота".Метою курсу є знайомство магістрів з основними принципами створення та розвитку організацій в соціальній сфері. В рамках курсу студенти оволодіють фаховими знаннями щодо стратегічного та операційного планування, управління проектами, побудови ефективного організаційного дизайну, дізнаються про основні принципи управління організаційними ресурсами та способами їх залучення. Студенти опанують підхід до формування послуг соціальних служб, стратегічний підхід управлінням стейколдерами, ключові принципи сталого розвитку та лідерства в в третьому секторі.


Методологія досліджень в соціальній роботі
Курс дає студентам можливість опанувати основні стратегії досліджень у соціальній роботі як практичної діяльності, з особливим наголосом на застосуванні емпіричних методів і технік аналізу даних. Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень в соціальній роботі у межах кількісної і якісної дослідницьких парадигм, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідженнях. Особливий наголос при цьому робиться на основних підходах до теоретичного опрацювання ("теоретизування") результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.


Міжнародна соціальна робота
Курс є нормативним та призначений для студентів четвертого року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Курс викладається англійською мовою. Вивчення курсу сприяє поглибленню знань студентів щодо особливостей соціальної роботи, соціальних проблем і досвіду їх вирішення в різних країнах і відмінних культурних контекстах. Внаслідок вивчення курсу у студентів формується англомовний понятійний апарат міжнародної соціальної роботи. Отримані знання та навички допоможуть студентам у процесі планування і надання послуг клієнтам соціальної роботи, які є представниками різних культур і національностей; у розробці й реалізації міжнародних освітніх, дослідницьких, практично орієнтованих проектів із соціальної роботи; а також у підготовці англомовних статей та доповідей за професійною тематикою.


Міжнародні організації та соціальна робота
Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів із міжнародною практикою соціальної роботи, діяльністю та роллю відповідних міжнародних організацій у світі та в Україні зокрема, набуття ними знань щодо основних засад, змісту діяльності таких організацій щодо різних груп клієнтів соціальної роботи, а також формування у студентів компетентностей, необхідних для здійснення аналізу їх діяльності.


Міжсекторальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність


Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Курс розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною у навчальній програмі підготовки магістра соціальної роботи. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти магістерської програми зможуть ознайомитися з основними підходами до моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів, їх практичним застосуванням у соціальній сфері та сфері охорони здоров'я, розуміти контекст оцінювання та теорію змін, оволодіти навичками самостійного планування і проведення моніторингу та оцінювання, ознайомитися з етикою, політикою, керівними принципами та стандартами, що регулюють діяльність з оцінювання


Навчально-дослідницький практикум
Навчально-дослідницький практикум є обов'язковим для вивчення на четвертому році навчання у восьмому семестрі на бакалаврській програмі зі спеціальності 231 - соціальна робота. Курс відбувається у формі практичних занять та самостійної роботи студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення наукового дослідження. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички їх аналізу та представлення і поширення результатів дослідження. Викладання на курсі базується на рефлексивному та дидактичному підходах.


Оглядовий курс лекцій до комплексного кваліфікаційного екзамену
Цей курс є підготовкою до атестаційного екзамену і передбачає десять оглядових лекцій (20 годин), які стосуються дисциплін "Історія соціальної роботи", "Вступ до соціальної роботи", "Теорії та методи соціальної роботи".


Організаційний розвиток та лідерство
Впродовж навчання студенти ознайомляться із загальними засадами організаційного розвитоку та лідерства, сучасними підходами до формування ефективної команди та розвитку організаціної спроможності; отримають базові знання про стилі менеджменту та роль лідера у сфері соціальної роботи; сформують практичні навички щодо формування та реалізації стратегії організації, залучення ресурсів в організацію, управління змінами.


Основи геронтології
Навчальна дисципліна призначена для оволодіння студентами основами геронтології, засадами, формами та методами соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах стрімких темпів демографічного постаріння в Україні. Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з історико-теоретичним підґрунтям розвитку геронтологічної науки в Україні і світі, проблемами і викликами, пов'язаними з демографічним постарінням, вітчизняною та зарубіжною практикою надання допомоги населенню літнього віку; формуванні навичок проведення індивідуальної та групової роботи з людьми старшого віку; набутті вмінь забезпечення якості життя людини з врахуванням наслідків вікових патологічних змін та особливостей вікової психології; формуванні навичок профілактики професійного вигорання.


Основи консультування
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами підходами до консультування в соціальній роботі. Розглядаються можливості консультування в практиці роботи з різними групами клієнтів. Курсом передбачається опанування як загальних підходів до консультування (структура консультації, основні техніки консультування), так і особливостей консультування з різними типами клієнтів (немотивованими, в ситуації стресу, гострого горя тощо). Окремо розглядається процес консультування та умови його проведення. Семінарські заняття включають рольові ігри, що передбачає проведення консультації та її аналіз.


Основи медичних знань
Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної роботи з різними цільовими групами. Він допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи медичних знань
Навчальна дисципліна "Основи медичних знань" є однією із обов'язкових дисциплін у навчальному плані бакалаврату спеціальності "Соціальна робота". Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної роботи з різними цільовими групами. Він допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи менеджменту
Курс знайомить з менеджментом як професією, теоретичним підґрунтям, основними поняттями та функціями менеджменту. В ході курсу розглядаються наступні теми: організація як суб'єкт управління, планування, фінансування, маркетинг, управління персоналом, організаційний розвиток, моніторинг, контроль та оцінювання діяльності організації, інформація та комунікації. Для засвоєння теоретичних знань на завершення курсу слухачі готують роботу з описом створення нової організації


Основи соціального діалогу: курс з комунікацій
Курс ознайомлює майбутніх працівників та працівниць соціальної роботи з особливістю стратегічного та оперативного планування комунікації із цільовими аудиторіями. Студенти\студентки навчаться розробляти та впроваджувати ефективні комунікаційні стратегії у своїй професійній діяльності, використовувати релевантні канали комунікації, працювати в умовах обмежених ресурсів. Особлива увага під час вивчення курсу надається антикризовим комунікаціям та роботі у соціальних мережах. Структурно курс розподілений на кілька частин: 1) ознайомча частина, 2) реклама та маркетинг, брендинг, 3) стратегія та тактика комунікаційної діяльності, 4) робота з соціальними медіа, 5) основи копірайтингу. Особлива увага буде приділена практичним вправам, які будуть супроводжувати кожен блок.


Основи соціально-економічного аналізу
Курс "Основи соціально-економічного аналізу" є необхідною складовою частиною вивчення соціальної політики, зокрема політики зайнятості, та соціального забезпечення, підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в органах державної влади, дослідницьких інституціях, соціальних службах. Він дає можливість вивчити основні теоретичні підходи, принципи та методологію соціально-економічного аналізу та прогнозування, а також закріпити їх на практиці. Даний курс знайомить студентів з окремими методами соціально-економічного аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів, яка необхідна для оцінки соціальних та економічних потреб домогосподарств, соціальних чинників діяльності підприємств та реалізації програм сприяння зайнятості та постачання соціальних послуг.


Основи соціальної політики
Метою курсу є ознайомлення із базовими знаннями із соціальної політики та опанування навичками застосування знань на практиці. За результатами проходження курсу студенти повинні знати: сфери компетенції, цілі та завдання, об'єкт та суб'єкт соціальної політики, сучасні концепції, стратегії та підходи в соціальній політиці, моделі соціального захисту. За результатами проходження курсу студенти повинні вміти: визначати, аналізувати та пояснювати передумови та чинники формування соціальної політики; визначати дотичні до певної сфери компетенції соціальної політики документальну базу, систему інституцій, джерела та методи фінансування та інструменти соціальної політики. Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної політики
Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної реклами
Метою викладання дисципліни є надання студентам знань про основи соціальної реклами, види та особливості розробки для формування необхідної громадської думки щодо соціальних проблем й шляхів вирішення. Студенти зможуть отримати практичні навички з виготовлення, поширення та оцінювання соціальної реклами серед різних груп населення та залучатися до інформаційно-просвітницьких заходів, акцій та форумів з соціальної проблематики. Протягом курсу планується залучення спеціалістів у сфері соціальної реклами та практиків соціальної роботи, пов'язаних із її поширенням серед вразливих груп населення.


Підготовка наукової роботи для соціальних працівників
Курс "Підготовка наукової роботи для соціальних працівників" є обов'язковим для студентів бакалаврської програми Школи соціальної роботи. Метою курсу є ознайомлення студентів із основами дизайну та оформлення наукової роботи, набуття ними знань щодо основних принципів організації й написання наукової роботи, підготовки та презентації результатів власних наукових досліджень та розробок в усному й письмовому форматах тощо. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з основними підходами до написання наукової роботи, зокрема, курсової роботи з соціальної роботи, формування навичок аналізу та аргументування власних наукових студій.


Планування та розробка соціальних проектів
Здійснюється ознайомлення з методами оцінювання соціальних проектів. Студенти відпрацьовують навички застосування сучасних концепцій фандрейзингу та практичного менеджменту.


Порівняльна соціальна політика
Розглядаються ключові концепції вивчення соціальної політики, український досвід у ширшому контексті, зокрема європейському. Висвітлюється розмаїття та складнощі моделей соціального забезпечення в різних країнах; спільні риси і тенденції; критична оцінка впливу глобалізації та інтернаціоналізації на соціальну сферу, а також соціологічні й культурні переваги глобалізації.


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмежування прав людини. Національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні.


Правові основи соціальної роботи
Метою курсу є наблизити студентів до правових основ надання соціальної допомоги як професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна робота є комплексом правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Діяльність установ, підприємств та організацій, які надають соціальні послуги досить в значній частині регламентується нормативно-правовими актами. Володіння правовими знаннями покращить як діяльність соціальних працівників, так і їх допомогу клієнтам.


Практика волонтерська
Волонтерська діяльність – це праця, яку виконують із власної волі на користь інших людей без фінансової винагороди. Передбачається проведення попередньої підготовки для волонтерів, вибір найбільш оптимальної роботи, консультації, зміна організації тощо. Студенти спробують свої сили в різних сферах діяльності громадських організацій, набудуть досвіду практичної роботи.


Практика навчальна 1
Програма з курсу "Практика навчальна 1" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики бакалаврів, а також продовженням курсу "Практика ознайомча". Курс "Практика навчальна 1" розрахований на студентів третього року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики передбачається влаштування студентів третього року навчання бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час навчальної практики студенти поглиблюють знання про організаційно-адміністративні засади діяльності соціальних організацій, практичну роботу з різними групами клієнтів, наявні ресурси громади, виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням методів соціальної роботи, тренують навички та компетентності, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика навчальна 1
Програма з курсу "Практика навчальна 1" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики бакалаврів, а також продовженням курсу "Практика ознайомча". Курс "Практика навчальна 1" розрахований на студентів третього року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики передбачається влаштування студентів третього року навчання бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час навчальної практики студенти поглиблюють знання про організаційно-адміністративні засади діяльності соціальних організацій, практичну роботу з різними групами клієнтів, наявні ресурси громади, виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням методів соціальної роботи, тренують навички та компетентності, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика навчальна 2
Навчальна практика передбачає влаштування студентів бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час практики студенти не лише поглиблюють знання про структуру, організаційно-адміністративні принципи діяльності соціальних служб і закладів, ресурси допомоги різним категоріям населення, а й під керівництвом досвідчених фахівців соціальних служб (керівників практики на робочих місцях) виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням різних методів соціальної роботи, тренують навички, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика науково-дослідницька 2
Метою науково-дослідницької практики 2 є створення умов для проведення дослідницької частини магістерської роботи, пов'язаної з потребами вивчення особливостей процесу надання соціальних послуг для різних груп клієнтів, а також отримання доступу до інформації щодо форм і методів практичної соціальної роботи. Протягом курсу студенти мають можливість взяти участь у наукових проектах, дослідженнях та тренінгах, пов'язаних з їх дослідницькою тематикою та залучати до обговорення експертів, представників соціальних закладів/установ, клієнтів та волонтерів.


Практика науково-дослідницька I
Метою науково-дослідницької практики 1 є створення умов для проведення дослідницької частини магістерської роботи, пов'язаної з потребами вивчення особливостей процесу надання соціальних послуг для різних груп клієнтів, а також отримання доступу до інформації щодо форм і методів практичної соціальної роботи. Протягом курсу студенти мають можливість взяти участь у наукових проектах, дослідженнях та тренінгах, пов'язаних з їх дослідницькою тематикою та залучати до обговорення експертів, представників соціальних закладів/установ, клієнтів та волонтерів


Практика ознайомча
Практика дає можливість ознайомитися та зрозуміти потреби соціально вразливих груп населення та ознайомитися з діяльністю організацій та закладів, що надають послуги різним групам клієнтів соціальної роботи. Студенти мають можливість спостерігати діяльність практичних соціальних працівників в різних організаціях та закладах, що дозволяє скласти уявлення про можливості та завдання професії, професійні ролі та функції соціальних працівників.


Практика ознайомча
Під час практики відбувається знайомство студентів зі структурою та діяльністю різних соціальних організацій, основними напрямами їх роботи, аспектами професійної діяльності соціальних працівників. Метою курсу є ознайомлення студентів з існуючою структурою та системою надання соціальних послуг в організаціях та соціальних службах, які займаються соціальною роботою в м. Києві.


Практикум "Базові навички спілкування 1"


Практикум навчальний
Одна з обов'язкових навчальних дисциплін для відпрацювання студентами базових знань та навичок з фаху як під час аудиторних занять, так і під час практичних занять у соціальних службах. Приділяється увага потребам клієнтів, застосуванню професійних цінностей, наснаженню клієнтів, протидії стигматизації й дискримінації, дотриманню професійних меж, а також застосуванню мультидисциплінарного підходу у соціальній роботі.


Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальних служб
Програма курсу "Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальної роботи" спрямована на поглиблення професійних знань в сфері захисту прав та інтересів клієнтів соціальної роботи, згідно найкращих сучасних міжнародних практик та національних тенденцій. Особлива увага приділяється формуванню у студентів базових знань, навичок та компетентностей, необхідних для захисту прав і представництва інтересів клієнтів соціальної роботи, а також відстоювання інтересів найбільш вразливих груп населення на рівні закону або системи. За результатами опанування курсу студенти розробляють власну адвокаційну кампанію. Основною метою вивчення дисципліни є формування у студентів розуміння значення явища представництва інтересів та захисту прав клієнтів в соціальній роботі, особливостей його застосування, планування, організації і проведення.


Протидія торгівлі людьми
Навчальна дисципліна "Протидія торгівлі людьми" дасть можливість студентам краще зрозуміти проблему торгівлі людьми в Україні та світі з огляду на порушення прав людини та організовану злочинність. Під час курсу студенти ознайомляться із феноменом торгівлі людьми в національному та міжнародному контекстах, його причинами, наслідками та стратегіями протидії. Студенти також вивчатимуть особливості травми постраждалих, їх ідентифікацію та інтерв'ювання з дотриманням етичних принципів. Також розвиватимуться навички планування психосоціальної реабілітації та інформаційно-просвітницької роботи з протидії торгівлі людьми.


Професійні концепції у соціальній роботі
Впродовж курсу студенти вивчають сучасні професійні концепції соціальної роботи (включно з теоріями, методами, формами, підходами), що є новими для зарубіжного й українського контексту. У форматі фахових дискусій, гостьових лекцій, інтерактивних семінарів, тренінгів розглядаються особливості застосування таких концепцій на практиці, формуються компетентності аналізу й синтезу фахових джерел, створюється база для розвитку інноваційного соціального проектування.


Психологія для соціальної роботи
Курс "Психологія для соціальної роботи" є нормативним у програмі підготовки соціальних працівників освітнього рівня "бакалавр". Курс знайомить із психологією як наукою про психічний світ людини, розглядає сучасну психологію, її завдання та перспективи розвитку, вивчає особистість у діяльності і спілкуванні, пізнавальну, емоційно-вольову сфери особистості, індивідуально-психологічні її властивості. Під час курсу у студентів розвиваються здатності розуміти і розкривати загальні закономірності та механізми психічної діяльності та поведінки людини, особливості розвитку й функціонування особистості. Також студенти мають можливість здійснити діагностику власних психічних властивостей.


Психологія особистості
Цей курс дає вступ до ключових тем у вивченні психології особистості та розуміння індивідуальних відмінностей. Він охоплює історичні та сучасні аспекти психології особистості, включаючи психодинамічний, гуманістичний та поведінкові підходи. У межах курсу висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння особистості, узагальнюються и? інтегруються знання про окремі психічні якості в поняття особистості, набуваються вміння и? навички самопізнання, самоаналізу, саморозуміння, самоактуалізаціі? та саморозвитку. В процесі опанування курсу студенти зможуть знайти відповіді на такі питання: 1. Що таке особистість? 2. Якими методами досліджують особистість? 3. Які теоретичні підходи будуть мати більший вплив на вивчення проблем особистості у найближчі десятиліття? 4. Які запитання виникають під час перевірки валідності психоаналітичних концепцій? 5. Які відмінності є в поясненнях мотивації в різних біхевіоральних підходах? 6. Яким чином підходять до вимірювання індивідуальних розбіжностей в самоактуалізації?


Психологія соціальної поведінки
Поняття соціальної поведінки. Соціальні регулятори поведінки (ідеологія, традиції, мораль, правові норми, ситуаційні фактори). Соціально-психологічні регулятори (аттітюди, цінності, стереотипи, груповий тиск, інформаційний тиск, групові норми). Індивідуально-психологічні чинники соціальної поведінки (конформність, соціабельність, просоціальність, асоціальність, автономність, агресивність, індивідуальні норми, структура та рівень зрілості особистості, спрямованість (тип) особистості). Поняття норми і відхилення соціальної поведінки, його історичність, міжкультурні відмінності, типи поведінкових відхилень.


Розвиток дітей раннього віку
Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати термінологію, пов'язану з розвитком дітей раннього віку, основними компонентами їх розвитку. Курс передбачає вивчення і розуміння студентами вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей від народження до 3-ох років. Це надає можливість в майбутньому проводити роботу з сім'ями, які мають дітей до 3-ох років та імплементувати отримані знання на власний досвід.


Система організації соціальних служб в Україні
Навчальна дисципліна "Система організації соціальних служб в Україні" розрахована на студентів першого курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Нормативна дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год лекційних, 18 год семінарських та 62 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із нормативними засадами та підходами до організації соціальних служб, сучасною мережею цих закладів та видами соціальних послуг, які надаються для різних груп населення; етапами розвитку системи соціальних служб; сформують практичні навички щодо створення й розвитку соціальних служб, а також уміння командної взаємодії у складі мультидисциплінарних та міжгалузевих команд, робота яких спрямована на вирішення різних соціальних проблем та надання соціальних послуг у громаді.


Соціальна геронтологія
Навчальна дисципліна призначена для оволодіння студентами основами геронтології, засадами, формами та методами соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах стрімких темпів демографічного постаріння в Україні. Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з історико-теоретичним підґрунтям розвитку геронтологічної науки в Україні і світі, проблемами і викликами, пов'язаними з демографічним постарінням, вітчизняною та зарубіжною практикою надання допомоги населенню літнього віку


Соціальна політика
Основні поняття соціальної політики. Соціальна політика в Україні, система соціального захисту населення, політика зайнятості, охорони здоров’я, житлова й освітня, політика подолання бідності.


Соціальна психіатрія
Курс соціальної психіатрії призначений для оволодіння навичками надання соціальної допомоги, теорією та практикою консультування, а також надання допомоги на етапах нейропсихореабілітації хворих. Мета курсу полягає у здобутті практичних вмінь надавати допомоги на етапі перебігу психічних захворювань і реконвалесценції та реабілітації. Опрацьовуються навички консультування родичів хворих з урахуванням різних варіантів перебігу захворювання і ступенів психічної спроможності хворих.


Соціальна психологія
Програма з курсу "Соціальна психологія" відповідає навчальному плану бакалавра напряму підготовки соціальна робота. Курс "Соціальна психологія" є необхідною складовою частиною вивчення, базових основ соціальної роботи, поведінки людини в соціумі, та впливу на поведінку. Даний курс є значимою частиною підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в державних і недержавних соціальних організаціях і організаціях, що надають соціальну та психологічну допомогу клієнтам. Курс дає можливість здобути теоретичні знання і практичні навички в сфері соціальної комунікації, соціальної взаємодії, управління персоналом, консультування та спілкування.


Соціальна робота в громаді
Впродовж курсу вивчаються особливості організації соціальної роботи у територіальних громадах, громадах за інтересами, віртуальних громадах тощо. Розглядаються основні підходи до роботи в громаді - розвиток окремої місцевості, соціальне планування та соціальна дія, формуються компетентності планування та реалізації програм соціального спрямування у різних громадах, а також включення членів громади у розв'язання соціальних проблем. Курс може бути цікавим і студентам інших спеціальностей, оскільки спрямований на отримання знань і формування універсальних компетентностей, актуальних для різних фахів та контекстів.


Соціальна робота в пенітенціарній системі
Навчальна дисципліна "Соціальна робота в пенітенціарній системі" розрахована на студентів третього курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Професійно-орієнтована дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год лекційних, 18 год семінарських та 62 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними нормативними документами та базовими підходами в пенітенціарній системі, проаналізують діяльність державних та недержавних організацій у сфері виконання покарань для різних груп засуджених та осіб, узятих під варту; сформують практичні навички щодо здійснення соціальної роботи у процесі відбування покарання, ресоціалізації, реабілітації та профілактики кримінальних правопорушень.


Соціальна робота в сфері паліативної допомоги
Навчальна дисципліна "Соціальна робота у сфері паліативної допомоги" розрахована на студентів третього курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Професійно-орієнтована дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год лекційних, 18 год семінарських та 62 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними нормативними документами та базовими підходами в сфері паліативної допомоги, проаналізують діяльність державних та недержавних організацій для різних груп паліативних осіб (дорослих та дітей); сформують практичні навички щодо проведення оцінки потреб й організації соціальних послуг підтримки, догляду вдома та паліативної допомоги з врахуванням міжнародного досвіду для покращення якості життя й забезпечення прав людини на охорону здоров'я.


Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій
Курс має на меті підготувати майбутніх соціальних працівників та інших фахівців до практичної роботи в системі психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з посилення резилієнс (здатності справлятися з важкими ситуаціями) у людей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, а також зміцнення резилієнс малих груп, організацій та місцевих громад. Розглядаються основні підходи та стратегії роботи соціальних працівників й інших фахівців в умовах надзвичайних ситуацій на основі підходу "резилієнс", основні принципи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки й різні форми інтервенцій. Впродовж курсу у студентів формуються практичні навички використання основних принципів психічного здоров'я та психосоціальної підтримки згідно Керівництва Міжвідомчого постійного комітету ООН, базових підходів в роботі з клієнтами на основі резилієнс. Курс також дає розуміння можливостей розбудови власної особистісної ресурсності, ресурсності окремих родин, організацій, громад.


Соціальна робота з біженцями та шукачами притулку
Розглядатимуться питання правового статусу мігранта, шукача притулку, порядок, процедура, методи визначення статусу біженця, а також форми роботи із зазначеними категоріями клієнтів. Передбачається ознайомлення з особливостями практичної роботи українських (державних і недержавних) та міжнародних інституцій (УВКБ ООН).


Соціальна робота з ВІЛ/СНІД особами


Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
У рамках дисципліни розглядаються система державної опіки над дітьми, сутність деінституціалізації, досвід реформування інтернатів для ДС, ДПБП в Україні. Потреби вихованців та випускників інтернатних закладів, цілі й методи соціальної роботи з огляду на реформування системи інституційного догляду. Приділяється увага сімейним формам виховання ДС, ДПБП й роботі з сім'ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. Отримані знання студенти зможуть застосувати під час проходження навчальної практики у соціальних службах, що надають допомогу таким сім'ям та дітям, та для визначення своїх науково-професійних інтересів.


Соціальна робота з людьми з інвалідністю
Слухачам курсу надається можливість оволодіти професійною термінологією вживаною у міжнародній та вітчизняній науці в сфері "інвалідності", ознайомитися з основними законодавчими та нормативними актами з зазначеної проблеми, з досвідом практичної роботи державних та громадських організацій з соціальної роботи з людьми з інвалідністю, викладом ключових питань щодо соціальної значущості створення доступного середовища для маломобільних груп населення, запобігання сегрегаційних тенденцій в суспільстві щодо людей з фізичними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями, застосування принципів універсального дизайну в соціальній роботі.


Соціальна робота з людьми з особливими потребами
Курс спрямований на ознайомлення з новими підходами до питань інвалідності, з міжнародним та вітчизняним досвідом у впровадженні інтегрованих підходів до питань надання послуг людям з інвалідністю, з етикою спілкування з людьми з інвалідністю, застосуванням принципів універсального дизайну в соціальній роботі, з діяльністю державних інституцій, громадських організацій, які займаються питаннями впровадження соціальної політики. Навчальний курс допоможе студентам набути знань та навичок для роботи з людьми з інвалідністю, захисту їх прав та інтересів.


Соціальна робота з наркозалежними
Мета курсу полягає у вивчення практики соціальної роботи з клієнтами, які є залежними від психоактивних речовин. Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати специфічну наркологічну термінологію, кваліфікувати медичні та психіатричні стани у ході вживання психоактивних речовин, розуміти причинно-наслідкові зв'язки початку вживання психоактивних речовин та наслідки від вживання різних типів речовин. В ході курсу студенти отримають основні знання про етиологію та клініку залежностей, правові аспекти соціальної роботи із залежними людьми, про рівні та особливості профілактики наркоманії та алкоголізму, навчання основним навичкам соціальної роботи із залежними клієнтами.


Соціальна робота на сучасному етапі
Метою навчального курсу є набуття студентами знань про особливості соціальної роботи, що пов'язані із формуванням сучасного ринку соціальних послуг для вразливих груп населення на основі зміни концептуальних та стратегічних підходів. Розглядаються етапи впровадження соціальних послуг у громаді в умовах децентралізації, нормативно-правове забезпечення, функції соціальних служб та громадських організацій, фінансування, між секторальна співпраця, соціальне партнерство та робота мультидисциплінарних команд. Під час семінарських занять студенти отримують практичні навички щодо оцінки потреб громади та клієнтів; організації процесу надання соціальних послуг у громаді з врахуванням державних стандартів, розрахунку вартості соціальної послуги, оцінки та моніторингу, а також розробки соціальних проектів для участі в конкурсі на соціальне замовлення з організації послуги.


Соціальна робота у ситуаціях стихійних лих та збройних конфліктів
Курс має на меті підготувати майбутніх соціальних працівників та інших фахівців до практичної роботи в системі психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з посилення резилієнс (здатності справлятися з важкими ситуаціями) у людей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, а також зміцнення резилієнс малих груп, організацій та місцевих громад. Розглядаються основні підходи та стратегії роботи соціальних працівників й інших фахівців в умовах надзвичайних ситуацій на основі підходу "резилієнс", основні принципи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки й різні форми інтервенцій. Впродовж курсу у студентів формуються практичні навички використання основних принципів психічного здоров'я та психосоціальної підтримки згідно Керівництва Міжвідомчого постійного комітету ООН, базових підходів в роботі з клієнтами на основі резилієнс. Курс також дає розуміння можливостей розбудови власної особистісної ресурсності, ресурсності окремих родин, організацій, громад


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я
Базовий курс з соціальної роботи у сфері психічного здоров'я - це синтезоване викладення існуючих підходів до роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я з врахуванням особливостей змін особистості відповідно до діагнозу. Курс дає студентам можливість розуміння складнощів людських станів в цілому та дозволяє дізнатись про важливість особистісних факторів та факторів соціального середовища, що впливають на психічне здоров'я та захворювання. Курс призначений для ознайомлення з існуючими підходами в практиці соціальної роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я, та конкретними практичними рекомендаціями щодо проведення індивідуальної, групової роботи, роботи в громаді і з сім'ями. Метою є осмислення практики соціальної роботи в сфері охорони психічного здоров'я, засвоєння комплексу навичок соціального працівника в роботі з людьми з проблемами психічного здоров'я.


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я 2
Курс призначений для ознайомлення з існуючими з теоретичним засадами та практичними підходами в практиці соціальної роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я, та конкретними рекомендаціями щодо проведення індивідуальної, групової роботи, роботи в громаді і з сім'ями. Курс дає студентам можливість через обговорення різних теоретичних концепцій, як вони тлумачать проблеми психічного здоров'я, розуміння складнощів людських станів в цілому, дозволяє дізнатись про важливість особистісних факторів та факторів соціального середовища, що впливають на психічне здоров'я та захворювання і зрозуміти, що може запропонувати соціальна робота особам з проблемами психічного здоров'я та їх сім'ям для нормалізації життя з психічним розладом.


Соціальне підприємництво
Курс "Соціальне підприємництво" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів соціальної роботи. Курс призначений для студентів четвертого року навчання, а також за бажанням може бути обраний студентами бакалаврських і магістерських програм інших спеціальностей. Курс "Соціальне підприємництво" є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі практичних організацій соціальної роботи, громадських та інших видів організацій, які опікуються проблемами соціальної роботи. Він сприяє поглибленню й спеціалізації знань і вмінь студентів щодо використання підприємницьких підходів в організації діяльності у соціальній сфері, а також соціальної роботи в громадах, що ґрунтується на засадах соціального розвитку. Соціальне підприємництво є актуальною моделлю, що генерує інноваційні рішення сучасних соціальних проблем. Курс "Соціальне підприємництво" покликаний познайомити студента із філософією соціального підприємництва, формувати світогляд інноватора та надати інструменти для створення й розвитку соціального бізнесу, як організаційної структури для втілення ідей та сталого соціального впливу. Курс складається із чотирьох тематичних модулів, що містять лекції, завдання для практичної роботи та семінарські заняття. Важливим компонентом курсу є командна робота над проектом власного соціального підприємства, який потрібно буде презентувати наприкінці вивчення курсу.


Соціальне підприємництво
Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами соціального підприємництва, зокрема з законодавчим підґрунтям ведення соціального підприємства, видами підприємницької діяльності, сучасними світовими тенденціями розвитку соціального підприємництва. Розглядаються можливості створення соціальних підприємств клієнтами соціальної роботи та ролі соціальних працівників в підтримці їх діяльності. Також аналізуються механізми впровадження соціального підприємництва в Україні на прикладі сучасних українських та закордонних соціальних підприємств.


Соціальне планування
Студенти набувають навичок стратегічного планування соціальної політики та розробки соціальних програм. Вчаться визначати цілі, завдання і критерії успішності пропонованої політики, механізмів її втілення.


Соціальний маркетинг
Навчальна дисципліна "Соціальний маркетинг" дасть можливість студентам краще зрозуміти поняття соціального маркетингу. Під час курсу студенти ознайомляться із різноманітними інструментами соціального маркетингу, та практикою їх використання в національному та міжнародному контекстах. Студенти також вивчатимуть можливості використання досліджень для визначення та сегментації різних цільових аудиторій. Також розвиватимуться навички планування соціально-маркетингової кампанії.


Соціологія девіантної поведінки
Соціологія девіантної поведінки передбачає вивчення будь-якої поведінки, що порушує соціальні норми. Важливою характеристикою девіації є те, що вона викликає негативну реакцію суспільства. Таким чином, цей курс спрямований в тому числі на вивчення реакцій на девіантну поведінку. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність поважати різноманітність людської поведінки та аналізувати її з позиції теорії девіантності; вміння пошуку та аналізу наукових досліджень, що пояснюють різні прояви людської поведінки; вміння робити презентації та організовувати дискусії з врахуванням концепції ненасильницького спілкування


Соціологія сім`ї
Сутність соціальних інститутів сім’ї та шлюбу, їхнє місце і значення у суспільстві. Взаємозалежність процесів, що відбуваються у суспільстві, і процесів в інституті сім’ї. Причини та зміст змін цих інститутів у минулому і сучасності. Наявність підстав для поширених тверджень про їхню сучасну глибоку кризу. Можливості оптимізації сімейно-шлюбних відносин. Основні методи вивчення сім’ї та шлюбу.


Створення та супровід прийомних сімей
Інтегруються знання з різних сфер знань, як-от: психології, соціальної роботи, права, державного управління, соціальної політики тощо. Предмет вивчення курсу – прийомна сім’я як інститут замісної опіки над дитиною. Приділяється увага психологічним засадам розвитку дитини і сім’ї та методам соціальної роботи, спрямованим на підтримку й належну реалізацію захисту прийомної дитини.


Супервізія в соціальній роботі
Оволодіння студентами знань щодо застосування різних моделей супервізії в соціальній роботі, розвитку вмінь та навичок її надання. Студенти знайомляться із міжнародними стандартами супервізії та вітчизняними практиками її впровадження в соціальних службах.


Теорії та методи соціальної роботи
У курсі розглядаються ключові традиції та базові наукові підходи теорії соціальної роботи, які сформовані міжнародною та вітчизняною спільнотою дослідників та практиків. Студенти матимуть можливість детально дослідити сутність теорії соціальної роботи, спрямованої на вирішення складних життєвих обставин як конкретного клієнта, так й соціальних груп; ознайомитися з теоріями, які фокусуються на взаємодії та комунікаціях між клієнтами та соціальними агенціями державного й недержавного сектору, а також теоріями, які зосереджені на соціальних змінах, ініційованих представниками громади, громадськими організаціями або соціальними агенціями для різних груп населення. Курс знаомить студентів з основними формами та методами, які використовують соціальні працівники у процесі роботи з клієнтами. У курсі вивчаються особливості індивідуальної та групової, а також роботи в громаді. Окремо розглядається груповий догляд, представництво інтересів, вулична соціальна робота та наснаження клієнтів. У результаті опанування курсу студенти розумітимуть специфіку застосування різних методів у практичній соціальній роботі, їх переваги та недоліки.


Управління волонтерською діяльністю


Управління персоналом соціальних служб
Засади управлінської діяльності в практиці соціальних служб. Теоретико-методологічне підґрунтя процесу управління персоналом, розвиток практичних навичок проведення підбору й оцінки персоналу, організація ассесмент-центрів, здійснення мотиваційної та навчальної підтримки, а також використання моніторингових стратегій роботи.


Філософія соціальної роботи
Метою даного курсу є ознайомлення студентів із предметом філософії, ключовими поняттями та концепціями, які необхідні для подальшої практики соціальної роботи. Зокрема, в межах даного курсу буде розглядатись проблематика таких напрямків як онтологія, гносеологія, філософська антропологія, етика. Особлива увага буде приділена вивченню проблем буття людини, свідомості, соціальної справедливості, утилітаризму та інших етичних систем.


Цивільний захист
Майбутній фахівець повинен бути готовим до ліквідації наслідків катастроф, вміти їх запобігати. У результаті вивчення курсу студенти повинні знати основні поняття у галузі цивільної оборони, основні законодавчі акти про цивільну оборону, міжгалузеві і галузеві нормативні акти про цивільну оборону, управління цивільною обороною на державному і галузевих рівнях, органи державного нагляду за цивільною обороною, громадський контроль з цивільної оборони, відповідальність за невиконання вимог з цивільної оборони.


Якісні методи досліджень в соціальній роботі
Курс має на меті надати знання, які стосуються підходів до проведення досліджень у соціальній роботі. Його вивчення сприяє поглибленню та спеціалізації знань і вмінь соціального працівника, допомагає оволодіти знаннями та навичками, необхідними, як при написанні кваліфікаційної роботи, так і для практичної соціальної роботи. Вивчаються особливості різних типів якісних досліджень та відповідні теорії, етичні принципи проведення дослідження, особливості використання таких дослідницьких методів як фокус-групи, дослідження в дії, вивчення випадку тощо, підготовка та організація проведення якісного дослідження, основні принципи аналізу отриманих даних та можливості застосування результатів досліджень у практичній соціальній роботі.


Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 


ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

 

Оксана Михайлівна Бойко

кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD) з соціальної роботи, доцентка, керівник бакалаврської програми з соціальної роботи

корпус 4, кімната 299

(044) 425 77 83

E-mail mail

kabachenko  

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Надія Василівна Кабаченко
кандидат філософських наук, доцент,
корпус 4, кімната 295
(044) 462 50 40

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Наталія Михайлівна Макосій
корпус 4, кімната 202
(044) 425 77 83;462 50 40

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ВИКЛАДАЧІ 

ОСНОВНИЙ СКЛАД

 

Білоус Ольга Іванівна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бойко Оксана Михайлівна,

д-р філософії (PhD) з соціальної роботи,

канд.пед.н.,

MSW керівник бакалаврської програми,

доцент, зав. кафедрою

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гусак Наталія Євгеніївна,

канд. соціол. наук,

доцент,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дмитришина Наталія Анатоліївна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Дума Лілія Петрівна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Іванова Олена Леонідівна,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кабаченко Надія Василівна,

канд. філос.наук,

доцент,

керівник магістерської програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Панцир Сергій Іванович,

канд. іст. наук,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Романова Наталія Федорівна,

канд. пед.наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Савчук Олена Миколаївна,

канд. психол. наук,

доцент,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СУМІСНИКИ

Андріяш Сергій Петрович

старший викладач

Богдан Дарина Зіновіївна

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА

Бойко Алла Михайлівна -

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА

Бондаренко Наталія Борисівна

старший викладач, канд. психол. наук, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА

Волгіна Оксана Миколаївна

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА

Кувшинова Євгенія Валентинівна

старший викладач

Стефанова Оксана Адольфівна –

кандидат наук з держ. упр., старший викладач

Ткаченко Лідія Григорівна –

кандидат екон. наук, доцент

Тимощенко-Петрова Ірина Михайлівна –

старший викладач

Штурхецький Сергій Володимирович –

кандидат наук з держ. упр., доцент

Чайковська Віра Володимирівна –

доктор мед. наук, професор

 

Провідний спеціаліст кафедри ШСР

Макосій Наталія Михайлівна

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна