privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Наразі подано перелік наукових видань від 2003 року. Список видань попередніх років можна знайти в бібліографічному покажчику "Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія". 1992-2002 рр.: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Н.Казакова та ін. - К.: Вид. Дім "КМ Академія", 2005. - 523с.

 

Авторські та колективні монографії

 • Кабаченко Н. В.  Політика щодо бездомних : теорія та практика : [монографія] / Надія Кабаченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Національний університет "Києво-Могилянська академія"], 2014. – 252 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Епідемія ВІЛ серед уразливих груп в Україні : огляд вторинних даних / авт.-уклад. Алла Бойко, Меган ДіКарло, Олена Дорошенко [та ін.] ; Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). - К. : [Агентство США з міжнародного розвитку], 2013. - 97 с. -  Включ. бібліогр.
 • Управління діяльністю соціальних служб : методичний посібник / [Гусак Н., Кабаченко Н., Назарук В., Савчук О. та ін. ; заг. ред.: О. Іванова, Н. Гусак] ; Проект Програми розвитку ООН та М-ва соц. політики України "Підтримка реформи соц. сектору в Україні". - К. : К. І. С., 2013. - 178 с. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Семигіна Т. В. Інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги : методичний посібник / [Тетяна Семигіна, Ганна Коришова, Олена Іванова]. - К. : [К.І.С.], 2013. - 104 с. -  Включ. бібліогр. -  Проект Програми розвитку ООН та Міністерства соціальної політики України "Підтримка реформи соціального сектору в Україні".
 • Реформа соціального захисту : результати громадського моніторингу / Стадник В. К., Єлькіна Г. С., Панцир С. І., Чернинська Т. О. ; Фонд суспіл. безпеки, Міжнар. фонд "Відродження". - К. : [б. в.], 2012. - 116 с.
 • Панцир С.І., Чугаєвський М.В., Бодревич М.О. Моніторинг дотримання права на соціальний захист в Україні у 2010 році : підсумкове видання. – Л., 2011. - 131 с. : табл.
 • Панцир С.І., Копач Х.Б., МарковІ.Г. Житлові програми для молоді в Україні : реалії та перспективи. – Л., 2011. - 66 с.
 • Панцир С.І., Биченко А., Конончук С. … [та ін.]. Стан дотримання політичних прав та громадських свобод в Україні (аналітичний звіт за 2010 – перше півріччя 2011) : абетка з прав людини в Україні. – К. : Дім свободи Україна, 2011. – 167 с.
 • Інноваційні моделі соціальних послуг: проекти Українського фонду соціальних інвестицій / Л.П. Дума, О.М. Савчук та ін.; За ред. Н.В. Кабаченко. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 319с.
 • Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Києві та аналіз заходів протидії: Ситуаційний аналіз / Д. Богдан, О. Балакірєва, Л. Бочкова та ін. – К.: Вид-во Раєвського, 2006. – 136с.
 • Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / Т. Семигіна, І. Зубець, Д. Богдан та ін. Громадська організація "Соціум- ХХІ"; Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". Шк. соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Ред. І. Грига. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 124с.
 • Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2005. - 256с.
 • Соціальні послуги на рівні громади: український досвід та перспективи / Т.В. Семигіна, А.М. Бойко, О.С. Брижовата, І.М Грига., Л.П. Дума, Л.М. Копач, Н.В. Кабаченко, О.М. Савчук; Ред. Т. Семигіна. - К.: Ресурсний центр "Гурт", 2005. - 133 с.
 • Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Н. Ф. Романова, О.В. Вакуленко, Н. М. Комарова, І. В. Пєша,. / Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 124с.
 • Романова Н.Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб / М-во України у справах молоді та спорту. Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. - К., 2005. - 116 с.
 • Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя / О.М. Балакірєва, О.О. Яременко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я"; Ред. М.М. Ілляш. - К., 2005. - 151 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 11).
 • Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 88 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 10).
 • Формування здорового способу життя молоді в Україні: національна модель "Молодь за здоров'я / П. Шатц, О. Яременко, Н. Романова та ін; Укр. ін-т соціальних досліджень/ Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 130 с.
 • Система розробки і здійснення публічних політик в Україні / Нац. ун- т "Києво- Могилянська академія". Шк. аналітичної політики.; Ред. О.П. Дем'янчук . - К.: Факт, 2004. - 220 с. - Із зм.: Семигіна Т. Порівняльне дослідження публічної політики в соціальній сфері: теоретико- методологічні аспекти. - С. 63- 73.
 • Соціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 1. : Основи соціальної роботи./ Н.Б. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 178 с.
 • Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 2. : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 226с.
 • Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 3. : Робота з конкретними групами клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата, І.М. Грига та ін.; Ред: Т .Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 166с.
 • Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика й політика / НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 180 с.
 • Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні / І.М. Грига, О.Л. Іванова, Н.В. Кабаченко, Т.В. Семигіна, О.М. Савчук, Л.В. Копець та ін.; Держ . ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. - К., 2003. - 127 с.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи вирішення: Моногр. / О.Л. Іванова, М.Б. Панасик, В.М. Любченко та ін.; Ред. О.В. Беца. - К.: Вид. "Сфера", 2003. - 114с.
 • Державна доповідь про становище дітей в України за підсумками 2002 року / О.М. Балакірєва, О.В. Биховська, О.Л. Іванова та ін.; Ред.: В.І. Довженко та ін; Держ . ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. - К., 2003. - 231 с.
 • Семигіна Т.В. Соціальна політика у глобальному вимірі / Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". Шк. соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Пульсари, 2003. - 251 с.
 • Пер.: Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / Пер. з англ. Т.В. Семигіної. - К.: Пульсари, 2003. - 240 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Догляд за людьми похилого віку, які живуть з деменцією : навчально-методичний посібник / [Тимошенко Н. Є., Романова Н. Ф., Орепер М. Ю., Патинок О. П. ; заг. ред. Тимошенко Н. Є.]. – Київ : РПА «51 Паралель», 2020. – 350 с.
 • Соціальне підприємництво : посібник для викладачів курсу / Корнецький Артем, Бойко Оксана, Клебан Юлія [та ін.] ; наук. ред. А. О. Корнецький. – Київ : Фамільна друкарня Huss, 2019. – 158 с.
 • Зростаємо і вчимося разом : навчальний посібник для проведення інтерактивних занять з дітьми та молоддю / [авт.-упоряд.: Волгіна О. М., Дума Л. П., Лукавецька З. О.] ; ред. І. Голота ; МБФ Карітас Україна. – Львів : Логос, 2019. – 187 c.
 • Універсальний дизайн в медичних закладах : [методичний посібник / автори-упорядники: Л. Байда, О. Іванова ; за заг. ред. О. Іванової]. – Київ : Ваіте, 2019. – 56 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15777
 • Baida L. Universal Design in Healthcare : manual / Larysa Baida, Olena Ivanova ; ed. by Olena Ivanova ; United Nations Development Programme. – [Kyiv : UNDP], 2019. – 56 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18339
 • Волгіна О. М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці : посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова. – Київ : Ваіте, 2018. – 35 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15778
 • Романова Н. Ф. Спілкування з людьми похилого віку : методичні матеріали до тренінгу / [Н. Ф. Романова, Н. Є. Тимошенко ; заг. ред. Н. Є. Тимошенко]. – Київ : [б. в.], 2018. – 157 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15874
 • Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : [методичні рекомендації для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», соціальних працівників / Л. Ф. Матюха, Г. В. Бацюра, ... Н. Ф. Романова та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ : [б. в.], 2017. – 40 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12783
 • Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням ґендерно-чутливого підходу : навчальний посібник для курсів підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціально-медичні послуги / [Ярошенко А. О., Варбан М. Ю., Шульга Л. О., … Романова Н. Ф. та ін. ; за заг. ред. Ярошенко А. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т соціально-психологічних наук та управління, Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я». – Київ : Альянс громадського здоров’я, 2017. – 111 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12577
 • Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця, Кафедра психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11902
 • Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення : посібник / [уклад. : Волгіна О., Гусак Н., Іванова О. ; за ред. О. Іванової, О. Волгіної] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Програма розвитку ООН в Україні. – Київ : [б. в.], 2017. – 74 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12768
 • Романова Н. Ф. Соціальне партнерство : навчально-методичний посібник / Н. Ф. Романова, І. П. Мельник ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т соц.-екон. освіти та управління. – Київ : [НПУ імені М. П. Драгоманова], 2017. – 238 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12767
 • Здоров’я партнера: втручання щодо залучення до тестування на ВІЛ статевих партнерів людей, які живуть з ВІЛ, та людей, які вживають наркотики : посібник із впровадження / А. Бойко, Н. Дмитришина, Деніел Дарроу де Мора, Н. Тюленєва. – Київ : [Поліграф плюс], 2016. – 50 с.
 • Панцир С.І., Кашуба Я.М., Коваль Я.Б.[та ін.].Соціальні послуги для людей з особливими потребами : навч. посіб. – Л., 2011. – 312 с.
 • Панцир С.І., Рахімкулов Е.Р., Климович О.В. … [та ін.]. Антикорупційна політика України : навч. посіб. для членів громад. рад. – Л., 2011. – 136 с.
 • Гусак Н., Романова Н. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми : метод. рекоменд. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 159 с.
 • Гусак Н., Дмитришина Н., Назарук В. ... [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - [К. : МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", 2011]. - 128 с.
 • Гусак Н.Є. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом : метод. рекоменд. – К. : [Макрос], 2011. – 32 с.
 • Гусак Н.Є. Тренінг "Вчимося формувати толерантність, або популярно про форми та методи інформаційно-просвітницької роботи // Тренінги з підготовки волонтерів до роботи з формування толерантного ставлення щодо дітей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІД : навч. модуль / [авт. кол. : Н. Гусак ... та ін. ; ред. М. Варбан, Н. Романова] ; МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К. : [МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"], 2011. - Сесія IV. - С. 131-162.
 • ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд: Метод. посіб. для курсу / Д.З. Богдан, Т.В. Семигіна, І. Грига та ін; НаУКМА. Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. Школа охорони здоров’я. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 140с. – (Метод. серія)
 • Волонтери в соціальній роботі // Волонтери в соціальній роботі / Упоряд.: О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко. – К.: Главник, 2006. – 128 с. – (Сер. „Бібліотечка соціального працівника”)
 • Модель соціальної роботи підтримки молоді з уразливих соціальних груп: Метод. посіб. з надання послуг молоді з уразливих соціальних групп. Ч. 1. (На прикладі впровадження проекту ОБСЄ „Сприяння працевлаштуванню вихованців закладів для дітей-сиріт в Україні ”) / Н.Ф. Романова та ін. – К., 2006. – 85с.
 • Позбавлення батьківських прав: проведення соціальної експертизи в судах: Практ. посіб. / Н. Ахтирська, І.М. Грига, Т.В. Семигіна та ін.; За ред. Т.В. Семигіної; Соц. служба « Віфанія» – К.: Четверта хвиля, 2006. – 140с.
 • Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. посіб. для проведення курсів підвищення кваліфікації / Т.В. Cемигіна, А.М. Бойко, Д.З. Богдан, Н.А. Дмитришина, Л.П. Дума… О.М. Савчук та ін.; Ред. Т.В. Семигіна. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 620с.
 • Соціально-психологічна підтримка клієнтів програм замісної підтримуючої терапії: Навч. посіб. / Т. Семигіна, А. Бойко, Д. Богдан, Л. Дума, О. Савчук та ін.; За ред. Т.В. Семигіної; Наук. ред. С. Дворяк; Організація-розробник Укр. ін-т дослідж. політики щодо громадського здоров’я. – К., 2006. – 110с.
 • Вступ до соціальної роботи: Навч. посібник / Т. В. Семигіна, І. І., Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. - К.: Академвидав, 2005. - 303с. - (Серія "Альма-матер").
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи / І.М. Грига, Н.В. Кабаченко, О.П. Лисенко, Ю.Б. Савельєв, Т.В Семигіна; Ред. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К: КМ Академія, 2005. - 87 с.
 • Організація комплексного догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей на базі громадських центрів: Метод. посіб. / Т.В. Семигіна, А.М. Бойко, О.С. Брижувата та ін.; Ред. Т. Семигіної. - К., 2005. - 127 с.
 • Соціально- психологічна реабілітація у рамках програми замісної підтримуючої терапії: Метод. рекоменд. Для соціальних працівників, які надають допомогу ВІЛ- позитивним споживачам ін'єкційних наркотиків/ Т. Семигіна, А. Бойко, Л.Дума, І. Грига та ін. - К., 2005. - 51 с.
 • Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. / МАУП. - К.: МАУП, 2005. - 276с.
 • Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / Т. В. Семигіна, І. І., Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 328с. - (Сер.: "Альма-матер")
 • Грига І.М. Менеджмент організацій охорони здоров'я: Навчально-методичні матеріали до курсу для магістерської програми "Менеджмент в охороні здоров'я". - К.: НаУКМА, 2005. - 16 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи / І.М. Грига, Н.В. Кабаченко, О.П. Лисенко, Ю.Б. Савельєв, Т.В Семигіна ; Ред. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К: КМ Академія, 2005. - 87 с.
 • Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 88 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 10).
 • Романова Н.Ф. та ін. Формування здорового способу життя: активна участь молоді.- К.: Укр. ін-т соціол. дослідж., 2005. - 88 с.
 • Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я"; Ред.: О.О. Яременко та ін. - К., 2005. - 115 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 13).
 • Семигіна Т.В. Методичні матеріали до курсу "Порівняльна соціальна політика" / НаУКМА; Рец.: І.І. Мигович. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 35с.
 • Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи за спеціальністю "Соціальна робота" / Т. Семигіна, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Рец. В.Л. Оссовський; НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 40с.
 • Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч.посіб. / А. Бойко, Н. Бондаренко, О. Брижовата, та ін.; Благодійна організація "Соціальна служба "Віфанія"; НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Ред.: Т. Семигіна. - К.: Четверта хвиля, 2004. - 216 с.
 • Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною недостатністю: Посіб. Для відкритого навчання керівників громадських організацій / І.М. Грига, Л.П. Дума, Т.В. Семигіна та ін.; Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю "Джерела". - К., 2004. - 311 с.
 • Денний центр як форма соціально- психологічної реабілітації наркозалежних / О.М. Бойко , С.О. Богданов, Р.М. Ліщук та ін.; ВЕГО "Молодь проти злочинності і наркоманії". ГО "Ін-т проблем наркоманій і наркозлочинності". - К.: Карат, 2004. - 98 с.
 • Кращі практики у вирішенні проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД: досвід України та Польщі: Зб. наук. пр. / Ред.: Р.М. Ліщук та ін.; Громад. Організація "Ін- т наркоманій та наркозлочинності". - К., 2004. - 92 с. - Із зм.: Ліщук Р.М. Денний центр допомоги наркозалежним Громадської організації "Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності". - С. 10- 15.
 • Бойко А.М., Збігнев В. Соціальна робота і роль соціально орієнтованих організацій. Український і закордонний досвід / Проект Європейського Союзу "Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України". - К., 2004. - 40 с.
 • Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Наук.- метод. збірка / НаУКМА. Школа соц. Роботи ім. В.І. Полтавця ; Реценз.: Н.Ю. Максимова, С. В. Васьківська; Наук. конс. : І. М. Грига, Т.В. Семигіна, Н.В. Кабаченко. - К., 2003. - 2003. - 121с.
 • Методика викладання соціальної роботи і соціальної політики: Підруч. для відкритого навчання / А.Бойко, І. Грига, Т. Семигіна, О. Іванова. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Шк. соц. роботи. - К., 2003. - 110с.
 • Навчальна програма "Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які повернулися з місць позбавлення волі" / О.В. Беца, О.В. Вакуленко, О.Л. Іванова та ін.; Держ. комітет України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр. соц. служб для молоді. - к., 2003. - 56 с. - (Б- ка соц. працівника).
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеню бакалавра соціології за спеціальністю "Соціальна робота" / Т. Семигіна, Л. Дума, І. Грига, О.Л. Іванова, В.Я. Назарук та ін.; Упоряд. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 65с.
 • Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій / НаУКМА. Шк.' соц. роботи - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 107 с.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Беца, О.Л. Іванова, В.М. Любченко та ін.; Ред. О.В. Беца. - К.: Сфера, 2003. - 103 с.

 

Публікації /статті

2021

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Особливості професійної підготовки фахівців соціальної роботи для надання допомоги людям похилого віку / О.М. Бойко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – Т. 9, № 3 : VII Національний конгрес геронтологів і геріатрів України, Київ, 6–8 жовтня 2021 р. : тези. – С. 73–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24443
 • Гусак Н. Є. Критерії оцінки якості наукових публікацій: PRIZMA та CASP / Гусак Н. Є. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 11–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22613
 • Дмитришина Н. А. Практика соціальної роботи, яка базується на сильних сторонах клієнта / Дмитришина Н. А. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22624
 • Дмитришина Н. А. Стратегії підвищення задоволеності роботою серед працівників підтримуючих професій / Дмитришина Н. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21263
 • Дума Л. П. Ведення випадку: нормативно-методологічне забезпечення в Україні / Дума Л. П. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22620
 • Іванова О. Л. Забезпечення прав літніх осіб на соціальний захист в Україні відповідно до вимог Європейської соціальної хартії / Іванова О. Л. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22626
 • Романова Н. Ф. Соціальна служба в НаУКМА як інноваційний напрям розвитку студентської спільноти / Романова Н. Ф. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 2–4. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22608

 

2020

Cтатті

 • Бойко О. М. Соціальна робота у сфері психічного здоров’я в Україні: сучасні виклики / Бойко Оксана Михайлівна, Кабаченко Надія Василівна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2020. – Вип. 2 (47). – С. 23–27. – https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.23-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21036
 • Кабаченко Н. В. Наративний метод у професійній підготовці соціальних працівників / Кабаченко Надія, Бойко Оксана // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2020. – Вип. 2 (5). – С. 150–158. – https://doi.org/10.31499/2618-0715.5.2020.220805. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20160

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Професія «соціальна робота» у Міжнародній стандартній класифікації професій / Оксана Бойко // Збірник тез круглого столу «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи», 28 жовтня 2020 р. / [редкол.: Данилюк І. В., Пащенко С. Ю., Максимова Н. Ю., Чернуха Н. М.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет психології, Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 8–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21037
 • Boyko O. SDG and social work education in countries with transition economies: case of Ukraine / Oksana Boyko // The 2020 to 2030 social work global agenda: co-building social transformation, 15–19 July 2020 : abstract book / [International Federation of Social Workers]. – [S. l. : s. n.], 2020. – P. 117.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21038
 • Гусак Н. Є. Деінституціоналізація в сфері психічного здоров’я: підхід IDEAта ключові програми його реалізації / Гусак Н. Є. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18401
 • Дмитришина Н. А. Спілкування як один з чинників професійного стресу працівників «допомагаючих професій» / Дмитришина Н. А. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18400
 • Дума Л. П. Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні / Дума Л. П. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18399
 • Кабаченко Н. В. Проблеми розвитку соціальної роботи в громадах / Кабаченко Н. В. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18383
 • Романова Н. Ф .Старіння населення та сучасні тенденції щодо поширення деменції / Романова Н. Ф. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18379
 • Савчук О. М. Міжнародні стандарти щодо послуг для постраждалих від насильства / Савчук О. М. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18378

 

Інше

 • Місцевий економічний розвиток і місцева демократія: діалоги зі стейкголдерами : путівник для лідерів громад / [автор-упоряд. Сергій Панцир]. – Київ : Юстон, 2020. – 129 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21040

 

2019

Cтатті

 • Бойко О. М. Докторська підготовка із соціальної роботи у Великій Британії: орієнтація на ринок праці / Оксана Бойко // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2019. – № 1. – С. 60–69. – https://doi.org/10.33287/11195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18297
 • Gusak N. Y. The experience of male labor exploitation: voices from Ukraine / Natalia Gusak // Social Dialogue. – 2019. – Issue 20. – P. 43–45.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18763
 • Якнюнас Є. Є. Чинники батьківського стресу батьків, які виховують дитину з розладами аутистичного спектра / Якнюнас Є. Є., Гусак Н. Є. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2019. – Т. 2. – С. 67–74. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.67-74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17073
 • Іванова О. Л. Доступний туризм для всіх у Європейському Союзі / О. Іванова, М. Сеньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2019. – Вип. 1 (74). – С. 66–74. – http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18296

 

Матеріали конференцій

 • Білоус O. І. Роль професійних асоціацій у підтримці фахової діяльності соціальних працівників / Білоус O. І. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 5–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15428
 • Бойко О. М. Соціальна згуртованість громади Школи соціальної роботи НаУКМА: перспектива студентів другого року навчання магістерської програми зі спеціальності «Соціальна робота» / Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 9–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15427
 • Крентовська Н. В. Проблеми сімей під час соціальної інтеграції комбатантів / Крентовська Н. В., Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15418
 • Мехоношина Х. В. Поняття «резилієнс» у контексті підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності / Мехоношина Х. В., Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 57–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15415
 • Курилко О. В. Якість життя жінок з раком молочної залози після лікування / Курилко О. В., Бойко А. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 50–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15417
 • Гусак Н. Є. Етичні аспекти надання психосоціальної підтримки комбатантантам / Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 14–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15426
 • Балахно Т. К. Роль мереж соціальної підтримки в адаптації внутрішньопереміщених осіб / Балахно Т. К., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 2–5.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15429
 • Конова М. П. Проблеми термінології у сфері соціальної роботи в Україні / Конова М. П., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15420
 • Якнюнас Є. Є. Моделі участі дітей і молоді у процесах прийняття рішень, що стосуються їхнього життя й добробуту / Якнюнас Є. Є., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 97–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15405
 • Костенко К.О. Міжвідомча взаємодія у процесі формування інклюзивної освіти / Костенко К. О., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 43–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15419
 • Мельник Є. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з комбатантами / Мельник Є. В., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 54–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15416
 • Health reforms in Ukraine, and implication for infant and maternal health : identifying priority areas for policy-relevant research / Sally Kendall, Olena Nizalova, Iryna Voloshyna, Natalia Gusak, Mariya Bachmata, Olga Nikolaieva // Global Challenges Research Conference 2019. Building resilience / Global Challenges Research Fund, University of Kent. – [Kent : s. n.], 2019. – P. 13–14.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19344
 • Gusak N. Y. Male Trafficking for the Purpose of Labor Exploitation: the cases of Ukraine, the Republic of Belarus, and the Republic of Moldova / Natalia Gusak // European Association of Schools of Social Work International Conference “Meanings of Quality of Social Work Education in a Changing Europe” : book of abstracts / European Association of Schools of Social Work ; Universidad Complutense de Madrid. – Madrid : [s. n.], 2019. – P. 164–165.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19345
 • Дмитришина Н.А. Стратегії подолання професійного стресу соціальними та медичними працівниками / Дмитришина Н. А. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 22–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15424
 • Докійчук М. Ю. Необхідність забезпечення архітектурної доступності у вищих навчальних закладах / Докійчук М. Ю., Дума Л. П. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 29–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15423
 • Рубан А. Є. Реабілітація людей з наркотичною залежністю / Рубан А. Є., Дума Л. П. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 81–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15409
 • Лушнікова Н. В. Принципи універсального дизайну в облаштуванні громадських просторів: проблеми та рішення / Лушнікова Н. В., Байда Л. Ю., Іванова О. Л. // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 квітня 2019 р.) / [за заг. ред. В. П. Сопова, В. П. Мироненка] ; Харківське обласне територіальне відділення академії будівництва України, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків : [Михайлов], 2019. – С. 18–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18545
 • Демчик Ю. В. Закордонні соціальні програми для людей похилого віку / Демчик Ю. В., Іванова О. Л. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 18–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15425
 • Пузерей А. Ф. Організація дружніх середовищ для людей літнього віку / Пузерей А. Ф., Іванова О. Л. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 68–72.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15412
 • Кабаченко Н. В. Компетентності фахівців, що надають послуги дітям та сім’ям в складних життєвих обставинах / Кабаченко Н. В. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. Академія». – Київ, 2019. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15421
 • Кабаченко Н. В. Можливості профілактики насильства в умовах об’єднаних територіальних громад в Україні / Кабаченко Н. В., Бойко О. М. // Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи : збірник тез доповідей Обласної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 24 жовтня 2019 р.) / Чернігівський національний технологічний університет, ННІ права і соціальних технологій, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю [таін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 26–28.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18516
 • Романова Н.Ф. Соціальна робота з людьми похилого віку, які живуть з деменцією: незвична поведінка та причини походження / Романова Н. Ф., Тимошенко Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 72–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15411
 • Ростовська Т. В. Закордонний досвід протидії насильству щодо соціальних працівників на робочому місці / Ростовська Т. В., Романова Н. Ф. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 76–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15410
 • Скопєнков Д. В. Причини професійного вигорання консультантів «гарячої лінії» / Скопєнков Д. В., Романова Н. Ф. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.». – Київ, 2019. – С. 88–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15407
 • Савчук О. М. Законодавчі зміни у захисті постраждалих від домашнього насильства в Україні / Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 85–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15408
 • Савчук О. М. Допомога учасникам бойових дій та членам їхніх сімей у випадках домашнього насильства / Савчук О. М. // Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи : збірник тез доповідей Обласної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 24 жовтня 2019 р.) / Чернігівський національний технологічний університет, ННІ права і соціальних технологій, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 113–116.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18515
 • Палій С. О. Проблеми демобілізованих після участі у військових діях / Палій С. О., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 65–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15413
 • Новікова Д. Д. Чинники домашнього насильства щодо дітей / Новікова Д. Д., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 60–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15414
 • Чебурей А. А. Особливості діяльності ДБСТ як форми сімейного догляду та виховання / Чебурей А. А., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 93–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15406

 

2018

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Особливості докторської підготовки у Великій Британії: орієнтація на ринок праці / Бойко О. М. // Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій : збірник матеріалів конференції молодих науковців (26 травня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15802

 

Інше

 • Панцир С. І. Відкрите довкілля. Проблеми та можливості створення єдиної інформаційно-комунікаційної системи сфери охорони навколишнього природного середовища та сталого розвитку : [зелена книга] / Панцир С. І., Шевченко Л. Т. – Київ : ГО «Фундація «Відкрите Суспільство», 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15779
 • Панцир С. І. Реформа державного управління : нові можливості для державних службовців / Панцир С. І. ; Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15880
 • Панцир С. І. Нова державна служба : можливості для молодих фахівців / Панцир С. І. ; Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15882
 • Savchuk O. Intervention for Ukrainian women and children exposed to intimate partner violence [electronic resource] / Savchuk Olena // Cultural Considerations in Intervention with Women and Children Exposed to Intimate Partner Violence. – New York : Nova Science Publishers, 2018. – P. 187–208.

 

2017

Статті

 • Бойко О. М. Глобальне визначення соціальної роботи та український контекст / Бойко О. М. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 85–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12396
 • Гусак Н. Є. Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України / Гусак Н. Є., П’єцко Ю. Є. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12397
 • Романова Н. Ф. Формування ринку соціальних послуг на сучасному етапі в Україні / Н. Ф. Романова // Innovative processes in education: collective monograph. – 2017. – Р. 183–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12782
 • Semyghina T. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette / Tetyana Semigina, Nadiya Kabachenko, Oksana Boyko // European Journal of Social Work. – 2017. – Vol. 20, No. 2. – P. 265–276. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1202203
 • The Relationship Between Family, Parent, and Child Characteristics and Intimate-Partner Violence (IPV) Among Ukrainian Mothers / Burlaka V., Grogan-Kaylor A., Savchuk O., Graham-Bermann S. A. // Psychology of violence. – 2017. – Vol. 7, Issue 3. – P. 469–477. http://dx.doi.org/10.1037/vio0000085

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Програми підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти у Великобританії / Бойко О. М. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 квітня 2017 р.) / заг. ред. Семигіної Т. В. ; Академія праці, соціальних відносин і туризму. – Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 267–269. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12579
 • Гусак Н. Є. Опис характеристик соціальних підприємств в Україні / [Н. Є. Гусак] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 4. – С. 60–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12770
 • Гусак Н. Є. Психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя в умовах надзвичайних ситуацій / Гусак Н. Є. // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 26–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12844
 • Gusak N. Mental Health and Psychosocial Support: Resilience vs Trauma / Natalia Gusak // The Third International Conference for Advancement of Social Work in Post-Communist Countries: the Global Challenge of Social Work Integration into Health Care Tbilisi, Georgia, June 14–15, 2017. – Tbilisi, 2017. – P. 6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12841

 

Інше

 • Назарук В. Я. Історія розвитку соціального підприємництва в Україні / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 3. – С. 53–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12772
 • Назарук В. Я. Наступні кроки: перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 5. – С. 67–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12773
 • Назарук В. Я. Приклади бізнес-планів соціальних підприємств / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Додаток А. – С. 172–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12774
 • Назарук В. Я. Що таке соціальне підприємництво? / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 1. – Підрозділ 1.4 : Значення інновації у соціальному підприємництві. – С. 28–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12771

2016

Статті

 • Boiko O. Social Work Formation in Ukraine / Oksana Boiko, Nadiya Kabachenko // Renastere : International Journal for Transformative Social Policy and Practice. – 2016. – Vol. 1. – P. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11682
 • Гусак Н. Є. Військові соціальні працівники в Сполучених Штатах Америки / Гусак Н. Є., Нескородяна О. П. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 61–65. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10817
 • Романова Н. Ф. Реалізація соціальних програм реінтеграції бездомних осіб благодійними фондами та організаціями / Романова Н. Ф., Черна К. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – 2016. – Вип. 21. – С. 148–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11683
 • Пилипенко К. С. Міжнародні соціальні проекти у сфері соціальної роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків / К. С. Пилипенко, Н. Ф. Романова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2016. – № 3–4. – С. 104–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12241
 • Савчук О. М. Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами / Савчук О. М., Галай А. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 70–74. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10815
 • Semyghina T. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette / Tetyana Semigina, Nadiya Kabachenko, Oksana Boyko // European Journal of Social Work. – 2016. – Vol. 20, No. 2. – P. 265–276. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1202203
 • Survey of the effect of knowledge obtained by family doctors after the thematic improvement cycle «management of hiv-patients for family doctor» / L. F. Matyukha, T. P. Avramenko, H. V. Batsiura, V. O. Boyko, T. V. Veselova, L. G. Matviets, L. M. Legkostup, N. E. Gusak // Семейная медицина. – 2016. – № 4 (66). – С. 121–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11680

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Гусак Н. Є. Готовність і спроможність учасників та потенційних учасників програми ЗПТ платити за деякі складові програми ЗПТ (м. Київ) : аналітичний звіт за результатами проведеного дослідження / [Наталія Гусак]. – Київ : [Всеукраїнська мережа ЛЖВ], 2016. – 103 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11681
 • Кроки до здоров’я: соціальний супровід ЛЖВ, які вживають ін'єкційні наркотики / посібник із впровадження / [за ред. : А. Бойко, Н. Дмитришина, Н. Тюленєва]. – Київ : [Поліграф плюс], 2016. – 143 с.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Semigina T. Armed Conflict in Ukraine and Social Work Response to it : what strategies should be used for internally displaced persons? / Tetyana Semigina, Natalia Gusak // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2015. – Vol. 2, № 1. – P. 1-24.

У фахових українських виданнях

 • Semyghina T. "It is important to give people responsibility for their own lives" : Social Work and Internally Displaced People in Ukraine / Semigina T., Gusak N. // Social Dialog. – 2015. – Vol. 10. – P. 26-29.
 • Гусак Н. Є. Застосування «дослідження в дії» та «дослідження в дії за участі» в соціальній роботі з дітьми та молоддю / Гусак Н. Є. // Український соціум. – 2015. – № 4. – С. 23-36.
 • Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб / Семигіна Т. В., Гусак Н. Є., Трухан С. О. // Український соціум. – 2015. – № 2. – С. 65-72.

Інше

 • Методичні рекомендації з кейс-менеджменту внутрішньо-переміщених осіб / авт.-упоряд. Гусак Н. Є. ; наук. ред. Савчук О. М. – Київ : [б. в.], 2015. – 62 с.
 • Панцир С. І. Е-демократія в Україні : рекомендації щодо впровадження політики та забезпечення її результативності [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015?]. – 24 c.
 • Панцир С. І. Зелена книга політики підтримки малого підприємництва внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Панцир С. І., Шуміхін С. В., Різніченко К. С. ; Центр міжнародного приватного підприємництва. – Київ : [б. в.], 2015. – 51 c.
 • Панцир С. І. Політика підтримки МСБ : доступ до фінансово-кредитних ресурсів (Policy Paper) [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут ; Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015]. – 25 c.
 • Програма зниження ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини/ інфекціями, які передаються статевим шляхом/ гепатитами/ для осіб, які повернулися з місць позбавлення волі : посібник із впровадження. Ч. 1 / за ред. А. Бойко, Н. Тюленєвої. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 102 с. – Матеріали програми розроблено на основі посібника з впровадження Project Srart, автори Баррі Зак, Кеті Крамер.
 • Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику : посібник для фасилітатора / за ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 280 с.
 • Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику : посібник із впровадження / за ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 123 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Гусак Н. Є. Особливості підготовки соціальних працівників у Школі соціальної роботи НаУКМА / Гусак Н. Є., Костюкевич А. С. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 56-61.
 • Драговенко Я. П. Проблеми створення сім’ї дорослими людьми з інтелектуальною недостатністю / Драговенко Я. П., Кабаченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 74-80.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Гусак Н. Є. Розвиток законодавства України про соціальну реабілітацію / Гусак Н. Є. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 30-43.

В іноземних виданнях

 • Analysis of survey volunteers for the provision of psychological first aid to internally displaced persons and the public, which is in a conflict zone / I. Pinchuk, O. Ivanova, N. Stepanova [et al] // Journal of Health Sciences. – 2014. – P. 87-106.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах : міжнародний досвід / Кабаченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 62-67.
 • Савчук О. М. Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи : закордонний досвід / Савчук О. М., Кондратова Л. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 68 -74.

В іноземних виданнях

 • Boyko O. Screening medical systems based on information technologies / Oksana Boyko, Oleh Dorosh, Oksana Stepanjuk // Proceeding of the of 7th International Forum "Science and Technology Days Poland-East", Suwalki, April 17-19, 2013. - Białystok : [s. n], 2013.- P. 16-17.

Інше

 • Назарук В. Я. Чи потрібен Україні закон про соціальне підприємництво? [Електронний ресурс] / Василь Назарук // Соціальне підприємництво в Україні : портал. - Електронні дані. - 2013.- 24 жовтня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://socialbusiness.in.ua/index.php/blog/entry/chy-potriben-ukraini-zakon-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo.
 • Назарук В. Я. 5 парадоксів соціального підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 16 липня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA/1288/.
 • Назарук В. Я. Про критерії соціального підприємства [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 24 січня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/952/1127/#comment43766.
 • Назарук В. Я. ІІ Всеукраїнський Форум соціальних підприємців. Чи не час планувати? [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 1 квітня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA/1214/

2012

У виданнях НаУКМА

 • Kabachenko N. V. Developing the protection system for homeless people in Ukraine / Kabachenko N. V. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 63-67.
 • Савчук О. М. Стандарти супервізії в соціальній роботі / Савчук О. М., Миргородська І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 67-71.

В інших виданнях України

 • Бойко О. М. Професіоналізація соціальної роботи у світі : сучасні тенденції / Бойко О. М. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 28-30.
 • Гусак Н. Є. Державна політика у сфері освіти / [Гусак Н. Є., Ануфрієва О. Л.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. II, підрозд. 2.3. - С. 181-208.
 • Гусак Н. Є. Економічна активність молоді / [Гусак Н. Є.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. I, підрозд. 1.4. - С. 77-97.
 • Гусак Н. Є. Молода сім'я та сімейні орієнтації молоді / [Гусак Н. Є., Тарановська А. Ю.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. I, підрозд. 1.5. - С. 97-109.
 • Гусак Н. Є.Реформування системи надання соціальних послуг у ЦСССДМ / Гусак Н. Є. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 81-85.
 • Дмитришина Н. А.  Професійний стрес та задоволеність роботою серед працівників закладів паліативної допомоги / Дмитришина Наталія Анатоліївна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальна політика щодо невиліковно хворих" (15-16 березня 2012 р.) / БО "Асоц. паліат. та хоспіс. допомоги", ДП "Ін-т паліат. та хоспіс. медицинип МОЗ України", Ін-т соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна" та ін. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - С. 44-53.
 • Дмитришина Н. А. Проблеми підготовки персоналу закладів паліативної допомоги / Дмитришина Н. А. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 91-95.
 • Кабаченко Н. В. Здоров'я молодого покоління: стан, тенденції, перспективи / [Кабаченко Н. В., Романова Н. Ф.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. 1, підрозд. 1.2. - С. 37-59.
 • Кабаченко Н. В. Підходи до визначення кваліфікації соціальних працівників у практиці соціальної роботи / Кабаченко Н. В. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 109-110.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Кабаченко Н.В., Яковлєв М.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 54-60.
 2. Савчук О.М., Бугера О.М. Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 61-69.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реабілітація в соціологічному дискурсі: інституційний підхід // Соціальні виміри суспільства. – 2011. – Вип. 3. – С. 175-186.

В інших виданнях України

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реальність: фантазії та знання // Соціологічна культура: числа і смисли : матеріали [IV] Міжнар. соціолог. читань пам'яті Н. В. Паніної / [за наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія] ; Ін-т соціології НАН України. - К. : [Ін-т соціології НАН України], 2011. - С. 108-114.

В іноземних журналах

 1. Kabachenko N., Boyko O. Social Work as an Academic Discipline in Ukraine // Social Policy and Social Work in Transition. - 2011. - Vol. 2, issue 1. – P. 79-104.

Інше

 1. Бойко А.М. (редкол.) … та ін. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІI регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лют. 2011 р.) / [ред. кол. : А. М. Бойко ... [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т. – Л. : [Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка], 2011. - 391 с.

2009

 • Семигіна Т.В. Гальмуючи чуму XXI століття : роль міжнародних організацій у політиці охорони громадського здоров'я на прикладі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні // Віче. – 2009. – № 8. – С. 23-25.
 • Семигіна Т.В. Громадський контроль як механізм попередження порушень у сфері охорони здоров'я // Віче. – 2009. – № 19. – С. 31-33.
 • Семигіна Т.В. Громадянські ініціативи у сфері охорони здоров'я // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 60-64.
 • Семигіна Т.В. Епідемія ВІЛ / СНІДу в Україні : соціально-політичні аспекти // Наукові записки. Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Гірник А. М. (гол. ред.), Букач М. М., Васютинський О. В. ... та ін. ; упоряд. Голубєва М. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 75-80.
 • Семигіна Т.В. Особливості формування координаційних механізмів у політиці охорони громадського здоров'я // Віче. – 2009. – № 11. – С. 28-30.
 • Семигіна Т.В., Верес О.С. Соціальні послуги у сільській місцевості : чи корисний для України європейський досвід? // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – 2009. – № 3. – С. 88-96.
 • Управление и развитие персонала в ВИЧ-сервисных организациях : практическое пособие / [Л. Валовая, М. Варбан, А. Довбах, В. Назарук ; сост. Л. Валовая]. – [К. : МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»], [2009]. – 100 с.
 • An assessment of interactions between global health initiatives and country health systems / World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group ; [Semigina T. … et al.] // Lancet. – 2009. – Vol. 373, Issue 9681. – P. 2137-2169.

2006

 • Богдан Д.З., ЗубецьІ. Проблеми арв-терапії осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та стратегії дій соціальних працівників щодо допомоги таким особам // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-20.
 • Бойко А.М., Коломієць А. Формування здорового способу життя: моделі та підходи // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 34-39.
 • Грига І.М., Оса Ю. Модель захищеного житла для людей з проблемами психічного здоров’я// Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 35-48.
 • Грига І.М. Перший захист магістрів менеджменту організацій охорони здоров’я в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» // Главный врач. – 2006. – № 6. – С. 94-110.
 • Грига І.М. Покращення перинатальних послуг в чотирьох районах Волинської та Івано-Франківської областей // Главный врач. – 2006. – № 10. – С.
 • Грига І.М., СаврукО., Рябцева Н.Удосконалення систем охорони здоров’я: управління процесами // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 21-27.
 • Кабаченко Н.В. Бездомність: концепції та визначення // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 3. – С. 220-225.
 • Кабаченко Н.В. Кого і як залучено до розв’язання проблем бездомних у США? // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 129-136.
 • Кабаченко Н.В. Послуги в програмах для бездомних в США // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1.
 • Кабаченко Н.В. США: політика щодо бездомності // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 367-372.
 • Кабаченко Н.В. Теорії бездомності та їх значення для формування политики // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 31 трав. 2006 р. – К.: НАДУ, 2006. – С. 220-221.
 • Кабаченко Н.В. Традиційні підходи та інноваційні програми для бездомних // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 229-235.
 • Аспекты проблемы развития вирусных осложнений при остром геморрагическом инсульте / А.Н. Макаренко, И.Г. Васильева, Н.Г. Чопик и др. // Проблеми сучасної морфології: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2006 р. (Вісн. проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 123-125.)
 • Макаренко О.М., Васильева И.Г.Вирусные осложнения при остром геморрагическом инсульте // Укр. нейрохірургічний журн. –2006. – Т. 34, № 2. – С. 41-48.
 • Идентификация и механизм действия новых факторов, оказывающих нейропротекторное действие при коррекции ишемических состояний головного мозга / А.Н. Макаренко, Е. Голобородько и др. // Колоссовские чтения: Междунар. конф. по морфологи, г. Санкт-Петербург, 22-24 мая 2006 р. (Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 2006. – Т. 129, № 2. – С. 31-32.)
 • Макаренко О.М., Радиш Д.В., Максимив Д.Н.Комплексное влияние фармакологических препаратов на дегенеративные процессы в мозге мутантов Droso-phila melanogaster // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2006. – Т. 69, № 5. – С. 16-19.
 • Лечебная спецодежда для работников торговки / А.Н. Макаренко, Е.А. Добычина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр . – 2006. – № 1. – С. 89-95.
 • Локус впливу полі компонентного засобу Церебралу при експери-ментальному аутогеморагічному інсульті (ГІ) / О.М. Макаренко, М.С. Косіцин та ін. // Психо-фізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Матеріали III Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 жовт. 2006 р. – К., 2006. – С. 84-85.
 • Механизм действия пептидных факторов трофинотропина Церебрала, оказывающих лечебные эффекты при ишемии-ческих поражениях головного мезга / А.Н. Макаренко, М.С. Косицын и др. // III Нац. з’їзд фармакологів України „Фармакологія 2006 – крок у майбутнє”: Тези доп. – О., 2006. – С. 79-80.
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е. Новые подходы и принципы в лечении и профилактике острого ишемического и геморрагического инсульта // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 203.
 • Обогащение воздушной среды пододежного пространства средств индивидуальной защиты физиологически-активными компонентами / А.Н. Макаренко, Л.А. Ашихина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр. – 2006. – № 1. – С. 47-49.
 • Перспективы в разработке спецодежды для защиты от пыли / А.Н. Макаренко, Л.А. Ашихина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр. – 2006. – № 1. – С. 60-63.
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е.Применение Церебролизина в терапии вирусных нейроинфекций // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 672.
 • Макаренко О.М., Кульчиков А.Е.Развитие энцефалита при моделировании острого геморрагического инсульта // Журн. АМН Украины. – 2006. – Т. 12, № 3. – С. 573-583.
 • Макаренко О.М., ВареницяО. Соціально-психологічні проблеми дітей у родинах нелегальних трудових мігрантів // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 72-83.
 • Макаренко О.М., Косицин Н.С., Свинов М.М. Факторы трофинотропина Церебрала, оказывающие нейропротекторное и нейроактивирующее действие при остром инсульте // Проблеми сучасної морфології: Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2006 р. (Вісн. проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 22-23.)
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е.Эффективность использования церебролизина у больных острым инсультом на фоне гипергликемии и гипертермии // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 451.
 • Immunoreactivity under the experimental modeling of acute autohemorrhagic stroke on the background cyclophosphaninduced immunosupression ( Chernobyl conditions) with staphylococcus infection / O.M. Makarenko etc. // Інсульт та судин-но-мозкові захворювання: I нац. конгрес, м. Київ, 14-16 верес. 2006 р. – К., 2006. – С. 28-29.
 • Макаренко О.М. Of infection complications of the Acute Stroke by Cerebrolysin// Joint World Congr. On Stroke, South Africa , October 26-29, 2006. – P. N6.000399.
 • Rats immunoreactivity under the experimental modeling of acute autohemorrhagic bihemi-spheric stroke /O.M. Makarenko, Yu.N. Mironyuk, O.S. Molozhavaya etc. // Joint World Congr. On Stroke, Cape Town, South Africa , October 26-29, 2006. – P. N6.000397.
 • Мартенко О.О. Сучасний стан запровадження ліцензування соціальних послуг в Україні // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 35-48.
 • Романова Н.Ф. Про становище молоді в Україні: щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соц. захисту дітей та молоді у 2001–2006 рр. // Щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України / Т.В. Безулік, А.І. Білий, Є.І. Бородін та ін. – К.: Гопак, 2006.– 360 с.
 • Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя молоді: досвід українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 1. – С. 75-84.
 • Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя української молоді – сучасна концепція розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – К.: ДСССДМ, 2006. – № 1. – С. 112-118.
 • Савчук О.М., Мазуренко А.М. Проблема насильства у міжстатевих стосунках серед молоді // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 67-72.
 • Семигіна Т.В. Етичний вимір політики охорони здоров‘я // Соц. політика і соц. робота. 2006. – № 1. – С. 39-51.
 • Семигіна Т.В. Модель соціального планування на місцевому рівні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 61-66.
 • Семигіна Т.В., Павленко П.Чинники, що впливають на політику охорони здоров’я у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу і контролю за його поширенням // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 19-34.
 • Семигіна Т.В., Kishkina O. /Public Health Policy and Public Health Research in Ukraine : Linked, Interlinked or Unlinked? // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 28-33.
 • Семигіна Т.В. Printed Media Coverage of HIV/AIDS: the Results of All-Ukrainian Monitoring of the Most Popular Newspapers and Magazines // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 64-69.

2005

 • Семигіна Т.В., Грига І.М., Зубець І.В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 77-83.
 • Семигіна Т.В., Грига І.М. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ/СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 2. - С. 74-82.
 • Семигіна Т.В., Бойко А., Богдан Д. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н. Сучасні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 93-109.
 • Семигіна Т.В. Фахова соціальна робота: 10 років утвердження в НаУКМА та поза нею // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 203-211.
 • Грига І.М., Семигіна Т.В., Зубець І.В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 77-83.
 • Грига І.М. Охороні здоров'я - фахівців з політики, економіки та менеджменту нею // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 214-221.
 • Грига І.М., Семигіна Т. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ/СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 2. - С. 74-82.
 • Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей / І. Грига, О. Саврук, Н. Рябцева та ін. // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 21- 35.
 • Грига І.М. Фінансування охорони здоров'я: проекти і реальність // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 80-92.
 • Бойко А., Семигіна Т., Богдан Д. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Богдан Д.З., Нахаєва О. Досвід діяльності ВІЛ-сервісних організацій України щодо формування прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 2. - С. 94-105.
 • Богдан Д.З., Семигіна Т., Бойко А. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Іванова О.Л., Демещенко С. Вивчення прав осіб з інтелектуальною недостатністю у закладах нерезидентного типу // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 68-86.
 • Іванова О.Л., Угорчук Р., Савельєв Ю. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні оцінки щодо становища осіб з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 50-67.
 • Кабаченко Н.В. Семигіна Т.В. Сучасні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 93-109.
 • Кравченко Р.І. Етичні норми як механізм забезпечення реалізації прав осіб із інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 5-49.
 • Кравченко Р.І., Сідєльник Л. Перспективи створення системи адаптації осіб із розумовою відсталістю в Україні // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 87-102.
 • Лисенко О.П, Горчакова О. Таємниця усиновлення та її вплив на сучасну практику усиновлення в Україні // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 46- 58.
 • Макаренко О.М., Федосєєва І.В. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 45-48.
 • Імунореактивність у щурів при експериментальному моделюванні гострого геморагічного інсульту / О.М. Макаренко, В.К. Позур, Ю.М. Миронюк та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 4. - С. 188-191.
 • Романова Н.Ф. Духовний аспект у формуванні здоров'я людини // Сучасні технології збереження і зміцнення здоров'я здорових: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 27 жовт. 2005 р. / Київ. міськ. держ. адмін. Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м .Києва, Київ. міськ. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Ред.А.П. Ситник. - К, 2005. - С. 38- 42.
 • Романова Н.Ф. Модель започаткування студентської соціальної служби у вищих навчальних закладах: організація та управління // Соціальна служба в Україні: соціально- психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матеріали наук.-практ. конф, М. Черкаси, 12 трав. 2005 р. / Акад. пед. наук. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. соціальної психології. - К.: Фенікс, 2005. - С. 406- 421.
 • Савельєв Ю.Б., Угорчук Р., Іванова О. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні оцінки щодо становища людей з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 50-67.
 • Макаренко О.М., Васильева И.Г., Чопик Н.Г. Влияние активной фракции препарата "Церебрал" на уровень экспрессии каскада-3 и белка-предшественника b-амилоида при лечении геморрагического инсульта в остром и отдаленном периоде // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2005. - Т. 139, №2. - С.175-177.
 • Савельєв Ю.Б. О биологических симулякрах в социокультурном развитии. Смерть и гендер от архаики к постмодерну // Логос. - 2005. - №2. - C. 245- 261
 • Semigina T.,. Gryga I, Volgina O. Social Work Education in Ukraine //: Ausbildung fьr soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitrфgen ьber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern/Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger,Sandra Hirschler,Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.)- Frankfurt am Main, 2005. - Р. 12 -40.
 • Gryga I., Semigina T.,. Volgina O. Social Work Education in Ukraine / T. Semigina, I. Gryga, O. Volgina // Ausbildung fоr soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitrфgen ьber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern/Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger,Sandra Hirschler,Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.)- Frankfurt am Main, 2005. - Р. 12 -40.

2004

 • Семигіна Т.В. Віртуальні громади і соціальна робота // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 98-104.
 • Семигіна Т.В. Місцеве самоврядування в Україні: можливості для громади // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 26-43.
 • Нові державні підходи до ресоціалізації людей, які виходять із місць позбавлення волі / Т. Семигіна, Л. Скоропада // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 5-13.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н.В. Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 73-78.
 • Семигіна Т.В. Підготовка магістрів соціальної роботи ( з досвіду Школи соціальної роботи НаУКМА) // Соціальна робота в Україні . - 2004. - № 2. - С. 132-137.
 • Семигіна Т.В. Політика охорони здоров'я в світі: на перехресті ідей та концепцій // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 90-105.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112-121.
 • Семигіна Т. Соціальна політика економічно розвинутих країн в умовах глобалізації. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 79-84.
 • Семигіна Т.В. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Людина і політика. - 2004. - № 1. - С. 134-143.
 • Семигіна Т.В., Мигович І. Чому Україні потрібен Закон "Про соціальну роботу" // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 5-12.
 • Грига І.М. Економічна захищеність хворого та перспективи обов'язкового медичного страхування в Україні // Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров'я України: нові законодавчі ініціативи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 лют. 2004р. - К., 2004. - С. 99-102.
 • "Мережі підтримки": забезпечення керованого інтегрованого догляду / І. Грига, Н. Кабаченко, І. Король та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 42-49.
 • Грига І., Кабаченко Н. Розуміння бездомності: підходи до вивчення // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 4-10.
 • Богдан Д., Філь С. Вулична соціальна робота як метод профілактики ВІЛ/Сніду // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-65.
 • Бойко А.М. Вулична соціальна робота зі споживачами ін'єкційних наркотиків // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 73-85.
 • Бондаренко Н.Б., Кабаченко Н. Соціальне виключення та проблеми психічного здоров'я // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 101-114.
 • Описовий аналіз політики: приклад аналізу політики щодо біженців та пошукачів притулку в Україні / О.Л. Іванова, А. Кураєва, Х. Малишева та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 105-126.
 • Іванова О.Л. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути? // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 56-64.
 • "Мережі підтримки": забезпечення керованого інтегрованого догляду / Н.В. Кабаченко, І. Грига, І. Король та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 43-49.
 • Кабаченко Н.В., Семигіна Т.В. , Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 73-78.
 • Кабаченко Н.В., Семигіна Т.В. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112-121.
 • Кабаченко Н., Грига І. Розуміння бездомності: підходи до вивчення. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 4-10.
 • Соціальне виключення та проблеми психічного здоров'я / Н.В. Кабаченко, Н. Бондаренко // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 101-114.
 • Ліщук Р.М. Денний центр допомоги наркозалежним Громадської організації "Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності" // Кращі практики у вирішенні проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД: досвід України та Польщі: Зб. наук. пр. / Громад. Організація "Ін- т наркоманій та наркозлочинності". - К., 2004. - С. 10- 15.
 • Мотиваційне інтерв'ю // Денний центр як форма соціально- психологічної реабілітації наркозалежних / О.М. Бойко , С.О. Богданов, Р.М. Ліщук та ін.; ВЕГО "Молодь проти злочинності і наркоманії". ГО "Ін-т проблем наркоманій і наркозлочинності". - К., 2004. - С.29- 38.
 • Савельєв Ю.Б. Антиномичность современного социального порядка: гомогенность и мультикультурализм // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна - Харків: Вид. центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2004. - С. 88 - 92.
 • Савчук О. Підходи до подолання наслідків насильства над жінками в сім'ях, де чоловіки зловживають алкоголем // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 11-16.
 • Groot W., Gryga I. Sosial Health Insurance in Ukraine: why (not)? // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. - К., 2004. - C. 28-34.

2003

 • Семигіна Т.В. Моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Сучасні проблеми управління: Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук- практ. конф., 27-28 листоп. 2003 р. - У 2 ч. - Ч.2 / Уклад. Б.В. Новиков, І.І. Федорова та ін. - К.: ІОЦ "Політехніка", 2003. - С. 13- 14.
 • Семигіна Т.В. Національні моделі соціальної політики: Глобальний рух до неолібералізму? // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 45-60.
 • Семигіна Т.В. Сучасні підходи до розуміння громади та роботи в ній // Соціальна робота в Україні: Теорія і практика. - 2003. - № 4. - С. 88- 95.
 • Бондаренко Н.Б. Підготовка фахівців із соціальної роботи з користувачами психіатричних служб // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 130-135.
 • Іванова О.Л. Основні концептуальні аспекти розробки стандартів підготовки соціальних працівників // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5-6 трав. 2003 р. / Ужгород. нац. ун.т - Ужгород, 2003. - С. 129-132.
 • Кабаченко Н.В. Система підтримки та допомоги бездомним // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 61-72.
 • Кабаченко Н.В. Соціальна робота як чинник розвитку громадянського суспільства // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002р. / Ін-т вищої освіти АПН України. Одеська нац. юрид. акад. ; Канад.-Укр. проект "Демократична освіта"; Уклад. Л.В. Марголіна. - К.: Ай Бі, 2003. - С. 39-45.
 • Савчук О.М. Феномен співзалежності: характеристики та прояви // Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Наук.-метод. збірка / Громадська організація "Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери "СОЦІУМ-XXI"; Шк. соц. роботи Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. ( С.113-121
 • Савчук О.М. Стратегії роботи зі співзалежними жінками, які зазнають насильства в сім'ї // Практична психологія та соціальна робота. - 2003.( №4.( С.51-60
 • Савчук О.М. Об'єктивізація впливу тренінгу асертивності на психологічний стан жінок, які зазнали насильства // Практична психологія та соціальна робота.- 2003.( № 6.( С.74-76
 • Савчук О.М. Динаміка психологічного стану жінок, що зазнають домашнього насильства з боку залежного від алкоголю чоловіка, внаслідок індивідуальної та групової роботи // Актуальні проблеми психології. - Т.1, Ч. 10: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; Ред. С.Д. Максименко. - 2003. - С.107-111
 • Савчук О.М. Проблемно-орієнтований підхід у підготовці фахівців соціальної сфери (курс "Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства") // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5 - 6 трав. 2003 р. / М- во освіти і науки України. Ужгород. нац. ун- т. Каф. соц. роботи - Ужгород, 2003.( С. 291-293
 • Semigina T.V. The Price of Slow Reforms: Demographic Issues, HIV/AIDS and Health Care in Ukraine // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 : Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 283-291.

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Аналіз соціальної політики
Метою курсу є знайомство слухачів із основними теоретико-методологічними підходами до аналізу політики, розвиток практичних аналітичних навикчок щодо визначення, формулювання, моделювання, структурування та аналізу проблеми, а також вибору альтернатив державної політики та надання рекомендацій щодо формування відповідних напрямів політики. Курс передбачає оволодіння навиками оцінювання політики як елементу аналізу державної політики.


Базові навички спілкування
Даний курс призначений для ознайомлення з теоретичним засадами процесу спілкування та початкового оволодіння професійними комунікативними навичками в процесі практичного тренування. У межах навчального курсу студенти знайомляться з теоретичними засадами феномену спілкування та з його різновидом професійним спілкуванням соціального працівника - "фабрикою" інтерв'юванням та консультуванням, техніками та прийомами проведення консультування, записуватимуть проведення власних інтерв'ю та консультувань один одного, виконуючи роль консультанта, клієнта та спостерігача по черзі, таким чином вчитимуться навичкам проведення професійного консультування.


Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Курс знайомить з підходами до організації навчання соціальних працівників у вищих навчальних закладах, розглядає особливості застосування різних методів навчання у курсах із соціальної політики та соціальної роботи. Слухачі курсу розвивають навички розробки навчальних програм курсів, планів проведення занять з соціальної роботи та соціальної політики. Під супроводом викладача, в рамках курсу студенти відпрацьовують навички викладання тем із соціальної роботи чи соціальної політики з подальшою рефлексією.


Військова соціальна робота
Навчальна дисципліна "Військова соціальна робота" є вибірковою для студентів магістерської програми і спрямована на підготовку до роботи з військовослужбовцями, ветеранами та членами їх сімей на рівні індивіда, сім'ї та громади. У курсі вивчаються особливості військової культури, система соціального захисту, проблеми психічного здоров'я та базовані на доказах інтервенції, зміст роботи з сім'ями військовослужбовців та ветеранів, переживання горя та втрати. Під час опанування курсу заплановані гостьові лекції військових та клінічних соціальних працівників з різних країн світу для поглибленого розуміння міжнародного контексту військової соціальної роботи. Студенти вдосконалять навички пошуку та аналізу інформації, критичного аналізу й обговорення наукових публікацій та інтервенцій в соціальній роботі, вчитимуться виявляти прогалини в дослідженнях та соціальній політиці щодо військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей. Основною метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до роботи з військовослужбовцями, ветеранами та членами їх сімей. Студенти ознайомляться з особливостями військової культури, можливостями та обмеженнями соціальної роботи у наданні послуг військовослужбовцям, ветеранам та членам їх сімей.


Волонтерська діяльність
Метою курсу є ознайомлення студентів з процесом становлення й розвитку волонтерства у соціальній роботі. Розглядаються основи волонтерської діяльності в соціальних службах та громадських організаціях, етичні аспекти діяльності волонтерів, їх роль у процесі надання соціальних послуг, функції координатора/керівника волонтерських груп щодо адміністрування та організаційної політики із залучення волонтерів. Під час семінарських занять студенти набудуть практичних навичок розробника навчальних програм для підготовки волонтерів у соціальній сфері та модератора/керівника діяльності волонтерських груп.Формат навчання: презентації, обговорення, дискусії, групова робота, обмін досвідом тощо.


Вступ до методології соціального дослідження
У курсі передбачено набуття студентами знань та формування практичних навичок планування дослідження в соціальній сфері із застосуванням як кількісних, так і якісних стратегій. Студенти вчаться розробляти програму власного дослідження, включаючи аналіз літератури, постановку проблеми, визначення мети, завдань та етичних аспектів проведення дослідження, вибір адекватного дизайну, планування вибірки, вибір методів збору та стратегій аналізу даних, організаційні аспекти та бюджет, а також план представлення та поширення отриманих результатів. Фінальним документом після опанування курсу є програма власного наукового дослідження, яку можна використати для підготовки кваліфікаційної роботи


Вступ до соціальної роботи
Курс є обов'язковим для соціальних працівників і передбачає набуття студентами базових знань та навичок з фаху. Розглядаються основні поняття, сучасні концепції соціальної роботи, етичні засади, професійні ролі соціальних працівників, особливості й етапи ведення випадку, професійні межі, явище вигорання, застосування багатопрофільного підходу до надання соціальних послуг, вимоги до ведення професійних записів, що слугує підґрунтям для подальшого поглиблення фахових знань і навичок.


Гостьовий курс
Курс передбачає ознайомлення з однією з актуальних сучасних концепцій соціальної роботи, яка застосовується в зарубіжних країнах, та/або інноваційним досвідом практичної діяльності соціальних працівників в різних країнах світу. Для викладання курсу залучаються викладачі або практики соціальної роботи з різних країн світу.


Групова робота
Мета опанування дисципліни - формування ґрунтовних знань про групову роботу та особливості організації й проведення груп із різними клієнтами соціальної роботи, які опинилися у складних життєвих обставинах та необхідних практичних навичок в якості тренера/фасилітатора й розробника відповідних навчально-просвітницьких програм відповідно до базових моделей групової роботи. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними теоретичними аспектами групової соціальної роботи; організацією та управлінням груповими процесами у малих та великих групах; сформують практичні навички щодо організації різних видів групової роботи та уміння працювати у команді, проводити тренінгову діяльність та групи підтримки й взаємодопомоги із групами ризику або групами клієнтів, які опинилися у складних життєвих обставинах в якості фасилітатора та тренера.


Дослідницький практикум
Впродовж навчання на дослідницькому практикумі відбувається поглиблення теоретичних знань щодо дослідницької діяльності, розвиток практичних навичок формування дослідницького питання, мети за завдань дослідження, аналізу літератури, вибору методів дослідження та особливостей їх застосування, формування вибірки, збору первинних даних та підходів до їх аналізу. Також студенти набувають знань щодо організації дослідницького процесу, поширення його результатів, написання абстракту та наукової статті. Вивчення курсу завершується написанням першого варіанту кваліфікаційної (магістерської) роботи.


Запобігання домашньому насильству
Курс має на меті ознайомити студентів з природою явища насильства в сім'ї та його впливом на особистість. Детально вивчаються приклади випадків насильства, наслідків для дітей, що були свідками домашнього насильства. Окремо розглядається законодавство щодо захисту потерпілих від насильства та санкції щодо кривдників. Аналізується вітчизняна та зарубіжна практика надання допомоги жертвам насильства (превентивної, консультативної, групової роботи з жінками). Курс передбачає розвиток знань та навичок, необхідних для роботи з жінками, які зазнали насильства, а також заходів для роботи з кривдниками.


Історія соціальної роботи
У курсі розглядаються основні етапи становлення соціальної роботи як професії в Україні та зарубіжних країнах (Великобританія, США, Німеччина та ін.), починаючи з кінця ХІХ століття. Окремо розглядаються соціально-політичні та економічні передумови професіоналізації соціальної роботи. Під час курсу студенти знайомляться з основоположниками соціальної роботи та їхнім особистим внеском в розвиток теорії, методів, освіти та етики через опрацювання першоджерел. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність аналізувати процеси становлення соціальної роботи як професії, вчаться аналізувати першоджерела з соціальної роботи та виділяти в них основні ідеї, а також працювати в парі та робити презентації.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота є завершальним етапом навчання на освітній програмі першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 231 «Соціальна робота» й передбачає вивчення актуальних питань соціальної роботи. Згідно з програмними документами Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи, метою досліджень у соціальній роботі є розвиток знань задля підтримки місії та цілей соціальної роботи як академічної дисципліни та професії. Дослідження в соціальній роботі здійснюються, зокрема, задля того, щоб допомогти зрозуміти індивідуальні, міжособистісні та ширші соціальні й структурні проблеми, а також їх наслідки. Вони можуть включати наступне: 1) оцінка потреб та ресурсів людей у їхніх середовищах та мінливих контекстах їхнього життя; 2) забезпечення інформацією для розробки, впровадження та оцінювання політики, програм та послуг, особливо для маргіналізованих та уразливих груп населення; 3) покращення соціального добробуту та розвиток прав людини, соціальної, економічної та екологічної справедливості.


Комплексний кваліфікаційний екзамен
Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачено навчальним планом підготовки студентів бакалаврської програми за спеціальністю 231 "Соціальна робота" як частину підсумкової атестації. Комплексний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю 231 "Соціальна робота" спрямований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 231 "Соціальна робота" галузі 23 "Соціальна робота" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньою програмою. Комплексний кваліфікаційний екзамен має за мету з'ясування рівня професійних компетентностей студентів з базових дисциплін (історія соціальної роботи, вступ до соціальної роботи, теорії соціальної роботи, методи соціальної роботи), визначення їхньої готовності до практичної роботи або продовження навчання за фахом.


Консультування в соціальній роботі
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами підходами до консультування в соціальній роботі. Розглядаються можливості консультування в практиці роботи з різними групами клієнтів. Курсом передбачається опанування як загальних підходів до консультування (структура консультації, основні техніки консультування), так і особливостей консультування з різними типами клієнтів (немотивованими, в ситуації стресу, гострого горя тощо). Окремо розглядається процес консультування та умови його проведення. Семінарські заняття включають рольові ігри, що передбачає проведення консультації та її аналіз.


Корпоративні соціальні програми
Навчальний курс розрахований на опанування знаннями та навичками з фахової підготовки соціального працівника, спеціаліста з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Завдання курсу: дати загальне уявлення про поняття КСВ, пояснити роль, призначення та доцільність корпоративних соціальних програм (КСП), їх зв'язок із основною діяльністю підприємства. Ознайомити з типологією КСП, методами та ресурсами для їх впровадження, методикою проведення моніторингу та оцінки ефективності КСП. Розвинути навички розробки КСП, зокрема спрямованих на територіальну громаду чи вразливі групи населення. Ознайомити з практикою впровадження КСП різними підприємствами.


Курсова робота
Курсова робота - важлива складова навчального процесу в університеті, необхідний засіб підготовки соціального працівника як фахівця. Виконання курсової роботи сприяє набуттю студентами навичок працювати самостійно, здійснювати пошук та аналіз наукової літератури, оформлення наукової роботи з дотриманням формальних академічних вимог Виконанння курсової роботи передбачає: - поглиблення, систематизацію та закріплення отриманих за час навчання теоретичних знань студента, його вмінь і навичок; - виявлення його здатності обирати й аналізувати наукову або практичну проблему, робити теоретичні висновки й узагальнення згідно поставленої мети і завдань роботи; - формування та розвиток навичок самостійної роботи; - формування та розвиток навичок академічної культури спілкування.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "магістр" с самостійним дослідженням наукової проблеми, виконаним студентом для публічного захисту.


Менеджмент в соціальній сфері
Впродовж навчання студенти ознайомляться із загальними засадами менеджменту у соціальній сфері; отримають базові знання про систему надання соціальних послуг на національному та місцевому рівнях; сформують практичні навички щодо впливу на місцеву політику у формуванні соціальних послуг, навички участі у процесах створення політик; отримають знання щодо розподілення функцій у організації та надання соціальних послуг між державним та недержавним секторами, освоять принципи між секторальної та міжвідомчої взаємодії для ефективної координації процесу надання соціальних послуг.


Менеджмент соціальних служб
Курс "Менеджмент соціальних служб" розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною за спеціальністю - 231 "Соціальна робота". В рамках курсу студенти оволодіють фаховими знаннями щодо стратегічного та операційного планування, управління проектами, побудови ефективного організаційного дизайну, дізнаються про основні принципи управління організаційними ресурсами та способами їх залучення. Студенти опанують підхід до формування послуг соціальних служб, стратегічний підхід управлінням стейколдерами, ключові принципи сталого розвитку та лідерства в в третьому секторі.


Методологія досліджень в соціальній роботі
Курс дає студентам можливість опанувати основні стратегії досліджень у соціальній роботі як практичної діяльності, з особливим наголосом на застосуванні емпіричних методів і технік аналізу даних. Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень в соціальній роботі у межах кількісної і якісної дослідницьких парадигм, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідженнях. Особливий наголос при цьому робиться на основних підходах до теоретичного опрацювання ("теоретизування") результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.


Міжнародна соціальна робота
Вивчення курсу сприяє поглибленню знань студентів щодо особливостей соціальної роботи, соціальних проблем і досвіду їх вирішення в різних країнах і відмінних культурних контекстах. Отримані знання та навички допоможуть студентам у процесі планування і надання послуг клієнтам соціальної роботи, які є представниками різних культур і національностей; у розробці й реалізації міжнародних освітніх, дослідницьких, практично орієнтованих проектів із соціальної роботи; а також у підготовці англомовних статей та доповідей за професійною тематикою.


Міжнародна соціальна робота 2
This course is grounded in the introductory international social work and social policy courses and is designed to provide the opportunity to apply previous course knowledge to local and global social work practice, with a special emphasis on community practice.


Міжнародні організації та соціальна робота
Курс "Міжнародні організації та соціальна робота" є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі практичних організацій, наукових установ, громадських організацій, міжнародних неурядових організацій, які реалізовують програми і проекти соціальної роботи на міжнародному рівні. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів із міжнародною практикою соціальної роботи, діяльністю та роллю відповідних міжнародних організацій у світі та в Україні зокрема, набуття ними знань щодо основних засад, змісту діяльності таких організацій щодо різних груп клієнтів соціальної роботи, а також формування у студентів компетентностей, необхідних для здійснення аналізу їх діяльності.


Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Курс розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною у навчальній програмі підготовки магістра соціальної роботи. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти магістерської програми зможуть ознайомитися з основними підходами до моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів, їх практичним застосуванням у соціальній сфері та сфері охорони здоров'я, розуміти контекст оцінювання та теорію змін, оволодіти навичками самостійного планування і проведення моніторингу та оцінювання, ознайомитися з етикою, політикою, керівними принципами та стандартами, що регулюють діяльність з оцінювання


Навчально-дослідницький практикум
Метою курсу є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальні роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички їх аналізу та представлення і поширення результатів дослідження. Під час курсу студенти обмінюються досвідом та вчаться аналізувати свою власну дослідницьку практику в групових та індивідуальних обговореннях


Оглядовий курс лекцій до комплексного кваліфікаційного екзамену
Оглядові лекції допомагають студентам розібратися з найбільш складними питаннями фахових дисциплін. Першочергова увага приділяється висвітленню декількох вузлових, найбільш важких, актуальних і одночасно складних для самостійного вивчення студентами проблем.


Організаційний розвиток та лідерство
Впродовж навчання студенти ознайомляться із загальними засадами організаційного розвитоку та лідерства, сучасними підходами до формування ефективної команди та розвитку організаціної спроможності; отримають базові знання про стилі менеджменту та роль лідера у сфері соціальної роботи; сформують практичні навички щодо формування та реалізації стратегії організації, залучення ресурсів в організацію, управління змінами.


Основи геронтології
Навчальна дисципліна призначена для оволодіння студентами основами геронтології, засадами, формами та методами соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах стрімких темпів демографічного постаріння в Україні. Курс знайомить студентів з історико-теоретичним підґрунтям розвитку геронтологічної науки в Україні і світі, проблемами і викликами, пов'язаними з демографічним постарінням, вітчизняною та зарубіжною практикою надання допомоги населенню літнього віку; формуванні навичок проведення індивідуальної та групової роботи з людьми старшого віку; набутті вмінь забезпечення якості життя людини з врахуванням наслідків вікових патологічних змін та особливостей вікової психології; формуванні навичок профілактики професійного вигорання.


Основи медичних знань
Навчальна дисципліна "Основи медичних знань" є однією із обов'язкових дисциплін у навчальному плані бакалаврату спеціальності "Соціальна робота". Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної роботи з різними цільовими групами. Він допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи менеджменту
Курс передбачає набуття знань та опанування навичок, необхідних для підготовки соціального працівника керівної ланки. Курс знайомить з основами менеджменту на прикладі організацій соціальної сфери. Завдання курсу полягають в тому, щоб надати студентам уявлення про менеджмент як професію, познайомити із основними поняттями менеджменту та його функціями. В ході курсу розглядаються наступні теми: організація як суб'єкт управління, планування, фінансування, маркетинг, управління персоналом, організаційний розвиток, моніторинг, контроль та оцінювання діяльності організації, інформація та комунікації. Для засвоєння теоретичних знань на завершення курсу слухачі розробляють проект організації.


Основи соціального діалогу: курс з комунікацій
Курс ознайомлює майбутніх працівників та працівниць соціальної роботи з особливістю стратегічного та оперативного планування комунікації із цільовими аудиторіями. Студенти\студентки навчаться розробляти та впроваджувати ефективні комунікаційні стратегії у своїй професійній діяльності, використовувати релевантні канали комунікації, працювати в умовах обмежених ресурсів.


Основи соціально-економічного аналізу
Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної політики, зокрема політики зайнятості та соціального забезпечення, підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в органах державної влади, дослідницьких інституціях, соціальних службах. Курс знайомить студентів з технологією соціально-економічного аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів, необхідними для оцінки соціальних та економічних потреб домогосподарств, соціальних чинників діяльності підприємств та реалізації програм сприяння зайнятості та постачання соціальних послуг.


Основи соціальної політики
Курс знайомить з основними поняттями соціальної політики, а також із сучасними концепціями, стратегіями та підходами в соціальній політиці. Завдання курсу полягають в тому, щоб дати студентам уявлення про основні моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики; документальну базу та інструменти соціальної політики; інституції, які розробляють та впроваджують соціальну політику; джерела та методи фінансування соціальної сфери; ознайомити з організацією системи соціального захисту. Значна увага приділяється засвоєнню теоретичних знань через розроблення окремих напрямів соціальної політики, актуальних на момент опанування курсу


Основи соціальної реклами
Метою викладання дисципліни є надання студентам знань про основи соціальної реклами, види та особливості розробки для формування необхідної громадської думки щодо соціальних проблем й шляхів вирішення. Студенти зможуть отримати практичні навички з виготовлення, поширення та оцінювання соціальної реклами серед різних груп населення та залучатися до інформаційно-просвітницьких заходів, акцій та форумів з соціальної проблематики. Протягом курсу планується залучення спеціалістів у сфері соціальної реклами та практиків соціальної роботи, пов'язаних із її поширенням серед вразливих груп населення.


Підготовка наукової роботи для соціальних працівників
Метою курсу є ознайомлення з основами академічного письма (academic writing). Даний курс є практичним, на ньому ви навчитесь створювати науковий текст, дотримуватись вимог цитування та посилання на першоджерела. Ви удосконалите свої навички роботи з науковими текстами у сфері соціальної роботи щодо читання та критичного аналізу їх змісту. Ви ознайомитесь з особливостями написання таких наукових текстів як абстракт, анотація, тези, відгук, рецензія, наукова стаття та навчитесь самостійно створювати такі академічні тексти, як курсова робота, есе, тези та постер. На курсі ви дізнаєтесь про те, як здійснювати бібліографічний пошук, працювати з реферативними менеджерами та складати бібліографічний опис. Також ми поговоримо про те, як запобігати плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності.


Планування та розробка соціальних проектів
Навчальна дисципліна "Планування та розробка соціальних проектів" належить до вибіркових навчальних дисциплін та практики (2.1. дисципліни професійної та практичної підготовки), передбачена для студентів першого року навчання магістерської освітньої програми 231 "Соціальна робота", галузь знань 23 "Соціальна робота", кваліфікація "Соціальний працівник". Кількість кредитів: 4; загальна кількість годин вивчення дисципліни: 120 год., з них 10 год. лекційні, 28 год. практичної роботи та 82 год. самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Навчальна дисципліна "Планування та розробка соціальних проектів" є необхідною складовою частиною вивчення соціальної роботи та підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в державних і недержавних соціальних організаціях, а також установах, що надають фінансову підтримку для реалізації соціальних проектів. Курс розроблено таким чином, щоб студенти навчилися розуміти основи соціального проектування, надає теоретичні знання і формує практичні навички й компетентності в сфері планування, управління та оцінки соціальних проектів, знайомить з методами пошуку фінансування для їх реалізації. За результатами опанування курсу студенти розробляють власну проекту пропозицію, спрямовану на вирішення актуальних проблем в соціальній сфері.


Права людини та їх захист
У курсі розглядаються основні підходи до розуміння природи прав людини, положення Конституції України щодо визначення прав людини, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Вивчаються конституційні підстави для обмеження прав людини, а також національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні, можливості соціальних працівників для захисту прав своїх клієнтів.


Правові основи соціальної роботи
Метою курсу є наблизити студентів до правових основ надання соціальної допомоги як професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна робота є комплексом правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Діяльність установ, підприємств та організацій, які надають соціальні послуги досить в значній частині регламентується нормативно-правовими актами. Володіння правовими знаннями покращить як діяльність соціальних працівників, так і їх допомогу клієнтам.


Практика волонтерська
Метою викладання даної дисципліни є формування цілісної системи знань про основи волонтерства та набуття студентами практичних навичок щодо впровадження різноманітних волонтерських ініціатив, соціальних програм та проектів у сфері соціальної роботи. Впродовж навчання планується проведення інтерактивних занять, спрямованих на формування лідерських якостей, уміння приймати рішення, самостійно проводити різні заходи й акції, які пов'язані з популяризацією соціальної роботи та волонтерської діяльності.


Практика навчальна 1
Програма з курсу "Практика навчальна 1" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики бакалаврів, а також продовженням курсу "Практика ознайомча". Курс "Практика навчальна 1" розрахований на студентів третього року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики передбачається влаштування студентів третього року навчання бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час навчальної практики студенти поглиблюють знання про організаційно-адміністративні засади діяльності соціальних організацій, практичну роботу з різними групами клієнтів, наявні ресурси громади, виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням методів соціальної роботи, тренують навички та компетентності, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика навчальна 2
Навчальна практика передбачає влаштування студентів бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час практики студенти не лише поглиблюють знання про структуру, організаційно-адміністративні принципи діяльності соціальних служб і закладів, ресурси допомоги різним категоріям населення, а й під керівництвом досвідчених фахівців соціальних служб (керівників практики на робочих місцях) виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням різних методів соціальної роботи, тренують навички, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика науково-дослідницька 2
Курс "Практика науково-дослідницька 2" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики магістрів, а також є логічним продовженням курсів "Практика ознайомча" та "Практика науково-дослідницька 1". Курс "Практика науково-дослідницька 2" розрахований на студентів другого курсу магістерської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики відбувається збір первинного матеріалу і проведення наукового дослідження, що завершується написанням та захистом кваліфікаційної (магістерської) роботи. Предметом практики є удосконалення навичок самостійної наукової роботи, розширення науково-понятійного апарату студентів, дослідження проблем практики соціальної роботи, їхнє теоретичне обґрунтування та формування логічної структури майбутньої магістерської роботи.


Практика науково-дослідницька I
Практика науково-дослідницька 1 займає особливе місце в підготовці магістрів соціальної роботи та є вагомим компонентом навчання, оскільки визначає не тільки якість професійної підготовки у цілому, але й формує готовність студентів працювати у сфері соціальної роботи. Курс "Практика науково-дослідницька 1" розрахований на студентів першого курсу магістерської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Даний курс допомагає магістрам першого року навчання більш предметно ознайомитися з діяльністю мережі закладів та організацій, які працюють у сфері соціальної роботи, сформувати вміння та виробити навички практичної соціальної роботи, визначитися з темою кваліфікаційної роботи, обрати цільову групу й базу для проведення досліджень. Такий вид практики сприяє якісній професійній орієнтації, формуванню соціального досвіду, розвитку менеджерських навичок, розширенню комунікацій з надавачами та отримувачами соціальних послуг тощо.


Практика ознайомча
Програма з курсу "Практика ознайомча" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики магістрів. Ознайомча практика допомагає студентам першого курсу магістерської програми ознайомитися з існуючою системою організацій, які працюють у сфері соціальної роботи та соціальної політики, сформувати вміння та виробити навички практичної соціальної роботи, обрати цільову групу й базу для проведення досліджень. Практика сприяє ознайомленню студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок, набуття відповідного практичного досвіду для подальшого засвоєння загальних і фахових компетентностей соціального працівника.Такий вид практики сприяє профорієнтаційному вибору майбутнього випускника магістерської програми.


Протидія торгівлі людьми
Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями торгівлі людьми, його причинами і наслідками, можливостями протидії цьому явищу, а також оволодіння практичними навичками виявлення постраждалих осіб та надання їм фахової допомоги. Студенти знайомляться з нормативно-правовою базою з питань протидії торгівлі людьми, підходами до надання допомоги постраждалим особам на прикладі різних країн, а також розглядають особливості застосування різних методів у роботі постраждалими. Під час опанування курсу студенти вчаться розробляти індивідуальний план надання допомоги людям, які постраждали від торгівлі людьми, на прикладах реальних життєвих історій.


Професійні концепції у соціальній роботі
Впродовж курсу студенти вивчають сучасні професійні концепції соціальної роботи (включно з теоріями, методами, формами, підходами), що є новими для зарубіжного й українського контексту. У форматі фахових дискусій, гостьових лекцій, інтерактивних семінарів, тренінгів розглядаються особливості застосування таких концепцій на практиці, формуються компетентності аналізу й синтезу фахових джерел, створюється база для розвитку інноваційного соціального проектування.


Психологія для соціальної роботи
Курс знайомить із психологією як наукою про психічний світ людини, розглядає сучасну психологію, її завдання та перспективи розвитку, вивчає особистість у діяльності і спілкуванні, пізнавальну, емоційно-вольову сфери особистості, індивідуально-психологічні її властивості. Під час курсу у студентів розвиваються здатності розуміти і розкривати загальні закономірності та механізми психічної діяльності та поведінки людини, особливості розвитку й функціонування особистості. Також студенти мають можливість здійснити діагностику власних психічних властивостей. Особлива увага приділяється темам, пов'язаним із проблематикою предмету психології, розвитком психіки, проблематикою психічних процесів та явищ, психологією особистості. Курс "Психологія для соціальної роботи" призначений для формування у студентів базових знань про специфіку психічних явищ, психологічні закономірності поведінки, перебіг психічних процесів, а також для формування вмінь і навичок, необхідних для успішного опанування подальших теоретичних та практичних дисциплін, передбачених програмою професійної освіти. Набуті знання допоможуть студентам усвідомити глибинні джерела, закономірності та тенденції розвитку здорової, зрілої, вільної і відповідальної особистості, стануть важливим фактором у практичному опануванні методів самопізнання, саморегуляції, активізації творчого потенціалу, безконфліктної взаємодії з оточуючими, засвоєння засобів надання психологічної допомоги тим, хто її потребує.


Психологія особистості
Цей курс дає вступ до ключових тем у вивченні психології особистості та розуміння індивідуальних відмінностей. Він охоплює історичні та сучасні аспекти психології особистості, включаючи психодинамічний, гуманістичний та поведінкові підходи. У межах курсу висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння особистості, узагальнюються и? інтегруються знання про окремі психічні якості в поняття особистості, набуваються вміння и? навички самопізнання, самоаналізу, саморозуміння, самоактуалізаціі? та саморозвитку. В процесі опанування курсу студенти зможуть знайти відповіді на такі питання: 1. Що таке особистість? 2. Якими методами досліджують особистість? 3. Які теоретичні підходи будуть мати більший вплив на вивчення проблем особистості у найближчі десятиліття? 4. Які запитання виникають під час перевірки валідності психоаналітичних концепцій? 5. Які відмінності є в поясненнях мотивації в різних біхевіоральних підходах? 6. Яким чином підходять до вимірювання індивідуальних розбіжностей в самоактуалізації?


Психологія соціальної поведінки
Курс має на меті ознайомити майбутніх соціальних працівників з факторами, феноменами, закономірностями, психологічними механізмами соціальної поведінки з метою їх застосування у практичній діяльності. Він охоплює розгляд теоретичних положень та концепцій соціальної поведінки різних психологічних шкіл (психоаналітичної, поведінкової, когнітивної) і галузей психології (соціальної психології, психології особистості, психології розвитку). Навчальна дисципліна "Психологія соціальної поведінки" дасть можливість здобувачам магістерської освіти краще зрозуміти особливості й закономірності прояву соціальної поведінки людини з точки зору різних концептуальних шкіл. Під час курсу студенти сформують навички аналізу та інтерпретації поведінки людини в соціумі, отримують вміння рефлексувати власну ідентичність, виявляти динаміку міжособових відносин, діагностувати їх сутність, прогнозувати й моделювати комунікацію з різними соціальними групами, гнучко планувати фахову діяльність відповідно до виявлених потреб та тенденцій соціуму.


Розвиток дітей раннього віку
Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати термінологію, пов'язану з розвитком дітей раннього віку, основними компонентами їх розвитку. Курс передбачає вивчення і розуміння студентами вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей від народження до 3-ох років. Це надає можливість в майбутньому проводити роботу з сім'ями, які мають дітей до 3-ох років та імплементувати отримані знання на власний досвід. Мета опанування дисципліни - формування теоретичних знань щодо психосоціального розвитку дітей раннього віку й ролі батьківського виховання та необхідних практичних навичок щодо забезпечення права дитини на сім'ю та профілактику відмов від новонароджених дітей та запобігання інституалізації дітей раннього віку.


Система організації соціальних служб в Україні
Впродовж навчання студенти ознайомляться із нормативними засадами та підходами до організації соціальних служб, сучасною мережею цих закладів та видами соціальних послуг, які надаються для різних груп населення; етапами розвитку системи соціальних служб; сформують практичні навички щодо створення й розвитку соціальних служб, а також уміння командної взаємодії у складі мультидисциплінарних та міжгалузевих команд, робота яких спрямована на вирішення різних соціальних проблем та надання соціальних послуг у громаді.


Соціальна політика
Мета курсу - підготувати майбутніх соціальних працівників до організації надання якісних соціальних послуг в частині консультування клієнтів щодо їх соціальних прав та участі у державних програмах соціального захисту, соціального страхування, зайнятості, охорони здоров'я, освіти та забезпечення житлом; до аналітичної роботи, пов'язаної з моніторингом та оцінкою соціального становища вразливих груп населення, ефективності соціальної політики та її впливу на соціальний розвиток суспільства, розробки рекомендацій щодо удосконалення інструментів соціальної політики в інтересах отримувача соціальної послуги. Також курсом передбачено знайомство студентів з міжнародним досвідом здійснення соціальної політики та методами аналізу моделей соціальної політики, оволодіння навичками аналізу показників соціального розвитку.


Соціальна психіатрія
Курс представляє спеціалізовані знання в галузі психічного здоров'я з точки зору перспективи соціальної роботи і практичне знання про соціальну роботу з дорослими, які мають психічні труднощі. Курс дає студентам можливість розуміння існуючих підходів в практиці галузі психіатрії, яка фокусується на міжособистісному та культурному контексті психічного розладу та психічного благополуччя. Соціальна психіатрія вивчає роль соціальних факторів в етіології, клініці, перебігу, лікуванні та профілактиці психічних розладів і розробляє наукові основи організації психіатричної допомоги. Тому курс дозволяє дізнатись про вплив особистісних факторів та факторів соціального оточення на виникнення складнощів людських станів в цілому та організацію медичної та реабілітаційної допомоги людям, що страждають на психічні розлади, з акцентом на підтримці соціального функціонування та конкретних практичних рекомендаціях щодо проведення соціальної роботи в сфері психічного здоров'я.


Соціальна психологія
Курс є необхідною складовою частиною вивчення базових основ соціальної роботи, поведінки людини в соціумі, та впливу на поведінку. Даний курс є значимою частиною підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в державних і недержавних соціальних організаціях і організаціях, що надають соціальну та психологічну допомогу клієнтам. Курс дає можливість здобути теоретичні знання і практичні навички в сфері соціальної комунікації, соціальної взаємодії, управління персоналом, консультування та спілкування.


Соціальна робота в громаді
Впродовж курсу вивчаються особливості організації соціальної роботи у територіальних громадах, громадах за інтересами, віртуальних громадах тощо. Розглядаються основні підходи до роботи в громаді - розвиток окремої місцевості, соціальне планування та соціальна дія, формуються компетентності планування та реалізації програм соціального спрямування у різних громадах, а також включення членів громади у розв'язання соціальних проблем. Курс може бути цікавим і студентам інших спеціальностей, оскільки спрямований на отримання знань і формування універсальних компетентностей, актуальних для різних фахів та контекстів.


Соціальна робота в пенітенціарній системі
Навчальна дисципліна "Соціальна робота в пенітенціарній системі" розрахована на студентів третього курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Професійно-орієнтована дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год лекційних, 18 год семінарських та 62 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними нормативними документами та базовими підходами в пенітенціарній системі, проаналізують діяльність державних та недержавних організацій у сфері виконання покарань для різних груп засуджених та осіб, узятих під варту; сформують практичні навички щодо здійснення соціальної роботи у процесі відбування покарання, ресоціалізації, реабілітації та профілактики кримінальних правопорушень.


Соціальна робота в сфері паліативної допомоги
Мета опанування дисципліни - формування базових знань з організації соціальної роботи у сфері паліативної допомоги на основі міжгалузевого підходу та необхідних практичних навичок щодо проведення оцінки потреб й надання соціальних послуг для покращення якості життя й забезпечення прав людини на охорону здоров'я для паліативних хворих та їх сімей. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними нормативними документами та базовими підходами в сфері паліативної допомоги, проаналізують діяльність державних та недержавних організацій для різних груп паліативних осіб (дорослих та дітей); сформують практичні навички щодо організації соціальних послуг підтримки, догляду вдома та паліативної допомоги з врахуванням міжнародного досвіду для покращення якості життя й забезпечення прав людини на охорону здоров'я.


Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Вибіркова навчальна дисципліна, орієнтована на набуття студентами знань щодо соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Розглядається система державної опіки, завдання, особливості, методи соціальної роботи з вихованцями й випускниками інтернатних закладів, з огляду на реформування системи державної опіки. Приділяється увага сімейним формам виховання дітей. Розглядається питання роботи з сім'ями, що перебувають у складних життєвих обставинах, де є ризик передачі дитини на виховання до системи державної опіки. Отримані знання студенти зможуть застосувати під час проходження навчальної практики у соціальних службах, що надають допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленими батьківського піклування.


Соціальна робота з людьми з інвалідністю
Впродовж навчання студенти оволодіють професійною термінологією вживаною у міжнародній та вітчизняній науці у сфері соціальної роботи з людьми з інвалідністю, ознайомляться з основними законодавчими та нормативно-правовими актами із зазначеної проблематики, з досвідом практичної роботи соціальних служб та громадських організацій щодо надання соціальних послуг та здійснення соціальної роботи з людьми з інвалідністю, отримають практичні навички щодо створення доступного середовища для маломобільних груп населення, запобігання сегрегаційних тенденцій в суспільстві щодо людей з фізичними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями, а також сформують необхідні уміння щодо застосування принципів універсального дизайну в соціальній роботі.


Соціальна робота на сучасному етапі
Мета опанування дисципліни - формування цілісної системи знань про основи соціальної роботи на сучасному етапі, новітні підходи й умови розвитку соціальних послуг для населення та набуття практичних навичок щодо планування, організації й надання соціальних послуг в громаді з врахуванням сучасних реалій. Впродовж навчання студенти ознайомляться з основами соціальної роботи на сучасному етапі, новітніми концептуальними підходами з врахуванням процесу децентралізації та прийняття нової редакції Закону України "Про соціальні послуги"; отримають необхідні знання про сучасні ініціативи державного та недержавного сектору в сфері соціальної роботи; сформують практичні навички щодо планування, організації та надання соціальних послуг в громаді. Формат навчання: презентації, пітчінг, панельні дискусії, конференції, робота з кейсами, обмін досвідом практичної роботи тощо.


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я
Базовий курс з соціальної роботи у сфері психічного здоров'я - це синтезоване викладення існуючих підходів до роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я з врахуванням особливостей змін особистості відповідно до діагнозу. Курс дає студентам можливість розуміння складнощів людських станів в цілому та дозволяє дізнатись про важливість особистісних факторів та факторів соціального середовища, що впливають на психічне здоров'я та захворювання. Курс призначений для ознайомлення з існуючими підходами в практиці соціальної роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я, та конкретними практичними рекомендаціями щодо проведення індивідуальної, групової роботи, роботи в громаді і з сім'ями. Метою є осмислення практики соціальної роботи в сфері охорони психічного здоров'я, засвоєння комплексу навичок соціального працівника в роботі з людьми з проблемами психічного здоров'я.


Соціологія девіантної поведінки
Ця дисципліна є вступом до вивчення девіації та девіантної поведінки. Соціологія девіантної поведінки передбачає вивчення будь-якої поведінки, що порушує соціальні норми. Важливою характеристикою девіації є те, що вона викликає негативну реакцію суспільства. Таким чином, цей курс спрямований в тому числі на вивчення реакцій на девіантну поведінку. Особливу увагу буде приділено вивченню девіації з позиції різних теоретичних парадигм, вивчаючи такі теми як вбивство, злочинність еліти, комп'ютерна злочинність, вживання наркотиків та алкоголю, зґвалтування, проституція, гомосексуальні стосунки, уфологія, анорексія, пірсинг, татуювання, самогубство та ін. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність поважати різноманітність людської поведінки та аналізувати її з позиції теорії девіантності; вміння пошуку та аналізу наукових досліджень, що пояснюють різні прояви людської поведінки; вміння робити презентації та організовувати дискусії з врахуванням концепції ненасильницького спілкування.


Створення та супровід прийомних сімей
Курс є інтегрованим і передбачає опанування знань та навичок, необхідних для роботи в системі замісної опіки над дітьми, що потребує знання теорій психології, соціальної роботи, права, державного управління, соціальної політики тощо. Предметом вивчення курсу є прийомна сім'я як інститут замісної опіки над дитиною. В процесі вивчення курсу приділяється увага функціонуванню сім'ї, особливостям створення та підтримки прийомної сім'ї, законодавству, що визначає діяльність таких сімей, ролі соціального працівника в здійснені соціального супроводу таких сімей та взаємодії з іншими фахівцями.


Супервізія в соціальній роботі
Оволодіння студентами знань щодо застосування різних моделей супервізії в соціальній роботі, розвитку вмінь та навичок її надання. Студенти знайомляться із міжнародними стандартами супервізії та вітчизняними практиками її впровадження в соціальних службах.


Теорії і методи соціальної роботи
У курсі розглядаються ключові традиції та базові наукові підходи теорії соціальної роботи, які сформовані міжнародною та вітчизняною спільнотою дослідників та практиків. Студенти матимуть можливість детально дослідити сутність теорії соціальної роботи, спрямованої на вирішення складних життєвих обставин як конкретного клієнта, так й соціальних груп; ознайомитися з теоріями, які фокусуються на взаємодії та комунікаціях між клієнтами та соціальними агенціями державного й недержавного сектору, а також теоріями, які зосереджені на соціальних змінах, ініційованих представниками громади, громадськими організаціями або соціальними агенціями для різних груп населення. Курс знайомить студентів з основними формами та методами, які використовують соціальні працівники у процесі роботи з клієнтами. У курсі вивчаються особливості індивідуальної та групової, а також роботи в громаді. Окремо розглядається груповий догляд, представництво інтересів, вулична соціальна робота та наснаження клієнтів. У результаті опанування курсу студенти розумітимуть специфіку застосування різних методів у практичній соціальній роботі, їх переваги та недоліки.


Управління персоналом соціальних служб
Метою курсу є знайомство слухачів із теоретико-методологічним підґрунтям процесу управління персоналом, розвитку практичних навичок відбору та оцінки персоналу, мотиваційної та навчальної підтримки. Курс передбачає розвиток управлінських якостей у студентів, практичних навичок щодо розробки технічних завдань, персональних специфікацій, посадових інструкцій, тощо. Слухачі знайомляться з нормативною базою, стандартами роботи соціальних служб державного та громадського сектору.


Філософія соціальної роботи
Курс "Філософія соціальної роботи" викладається у 3 семестрі та розрахований на 14 навчальних тижнів. Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції - 10 год., семінари - 18 год.) і самостійну роботу (62 год.). Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни - 90 (3 кредити ЄКТС). Основним завданням цього курсу є встановлення зв'язків між основними принципами соціальної роботи і філософськими теоріями та практиками. Лекції спрямовані на з'ясування підстав, на яких ґрунтуються методи та підходи соціальної роботи. Семінарські заняття мають допомогти осмислити та критично залучити ключові філософські поняття, опанувати базові навики теоретичного мислення та техніки роботи з філософськими текстами.


Якісні методи досліджень в соціальній роботі
Курс "Якісні методи дослідження в соціальній роботі" викладається для студентів четвертого курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Курс є нормативним. Курс має на меті надати знання, які стосуються підходів до проведення досліджень у соціальній роботі. Його вивчення сприяє поглибленню та спеціалізації знань і вмінь соціального працівника, допомагає оволодіти знаннями та навичками, необхідними, як при написанні кваліфікаційної роботи, так і для практичної соціальної роботи. Вивчаються особливості різних типів якісних досліджень та відповідні теорії, етичні принципи проведення дослідження, особливості використання таких дослідницьких методів як фокус-групи, дослідження в дії, вивчення випадку тощо, підготовка та організація проведення якісного дослідження, основні принципи аналізу отриманих даних та можливості застосування результатів досліджень у практичній соціальній роботі.


Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

Оксана Михайлівна Бойко

кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD) з соціальної роботи, доцентка,

керівник магістерської програми з соціальної роботи

корпус 4, кімната 299

(044) 425 77 83

E-mail mail

КЕРІВНИК БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Романова Наталія Федорівна

кандидат педагогічних наук, доцентка

корпус 4, кімната 298

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Наталія Михайлівна Макосій
корпус 4, кімната 202
(044) 425 77 83; 462 50 40

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ВИКЛАДАЧІ 

ОСНОВНИЙ СКЛАД

 

Білоус Ольга Іванівна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бойко Оксана Михайлівна,

д-р філософії (PhD) з соціальної роботи,

канд. пед. наук,

MSW керівник магістерської програми,

доцент, зав. кафедрою

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гусак Наталія Євгеніївна,

канд. соціол. наук,

доцентка,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дума Лілія Петрівна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Іванова Олена Леонідівна,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кабаченко Надія Василівна,

канд. філос. наук,

доцентка

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кальницька Катерина Олексіївна,

канд. психол. наук,

доцентка

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кріжік Катерина Сергіївна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Романова Наталія Федорівна,

канд. пед. наук,

доцентка,

керівник бакалаврської програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ростовська Тетяна В’ячеславівна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

 

Савчук Олена Миколаївна,

канд. психол. наук,

доцент,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СУМІСНИКИ

 

Богдан Дарина Зіновіївна — 

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА 

 

Бондаренко Наталія Борисівна — 

старший викладач, канд. психол. наук, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА 

 

Волгіна Оксана Миколаївна — 

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА 

 

Дмитришина Наталія Анатоліївна —

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА 

 

Кувшинова Євгенія Валентинівна — 

старший викладач 

 

Стефанова Оксана Адольфівна — 

кандидат наук з держ. упр., старший викладач 

 

Ткаченко Лідія Григорівна — 

кандидат екон. наук, доцент 

 

Тимощенко-Петрова Ірина Михайлівна — 

старший викладач 

 

Штурхецький Сергій Володимирович — 

кандидат наук з держ. упр., доцент 

 

Чайковська Віра Володимирівна — 

доктор мед. наук, професор

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна