privat

Факультет правничих наук

czx

Школа громадського здоров’я

Загальна інформація

 

Завідувач кафедри
Юрочко Тетяна Петрівна
кандидат наук з державного управління, доцент
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
вул. Волоська, 10, корпус 6, кімната 104
тел.: (044) 425 77 69
тел. вн.: 470

 

  Провідний спеціаліст кафедри
Безуглова Тетяна Геннадіївна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
вул. Волоська, 10, корпус 6, кімната 109
тел.: (044) 425 77 69
тел. вн.: 466

 

Школа охорони здоров’я є членом Європейської Асоціації Шкіл Охорони Здоров’я та співпрацює з Департаментом організації, політики й економіки охорони здоров’я Маастрихтського університету (Нідерланди), Іллінойським університетом у Чикаго (США), Лондонською школою гігієни та тропічної медицини, Групою стратегічного консалтингу, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Національним медичним університетом ім. О. О. Богомольця.

 

Місія Школи — задовольнити потреби суспільства щодо покращення здоров’я населення та трансформації галузі шляхом підготовки фахівців, забезпечення високої якості навчання, досліджень і експертних послуг.

 

Школа здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент» і магістрів за спеціальністю  «Менеджмент організацій (в охороні здоров’я)». З 2008 року відкрито докторську програму «Управління в охороні здоров’я».

 

У 2006 - 2008 роках реалізовано українську частину міжнародного проєкту «Дослідження впливу глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу на систему охорони здоров’я» у партнерстві з Лондонською школою гігієни та тропічної медицини, Ірландським королівським коледжом хірургів та Школою соціальної роботи НаУКМА за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства (OSI) (проєкт відбувався одночасно в Україні, Киргизстані, Грузії та В’єтнамі).

 

У 2008 – 2013 роках реалізовано проєкт «Оцінювання політики (методів) оплати за медичні послуги та їх впливу на їхню економічну ефективність, справедливість та якість у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі України, Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Литви)».

 

У 2008 - 2013 роках був реалізований проєкт «Оцінювання політики (методів) оплати за медичні послуги та їх впливу на їхню економічну ефективність, справедливість та якість у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі України, Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Литви)». Проєкт мав на меті поширити результати дослідження шляхом публікацій у фахових та популярних виданнях, презентацій для політиків, провайдерів медичних послуг та широкого загалу. Результати проєкту стали вагомим внеском до суспільних досягнень у дослідженні методології політики (методів) оцінювання та до аналізу реформ у сфері охорони здоров’я в країнах Центральної і Східної Європи.

 

2015 – 2018 роки реалізація проєкту «Поєднання Інновацій, Здоров'я і Суспільств: освітній розвиток потенціалу в сусідніх районах Східної Європи (BIHSENA: Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas) в рамках програми Еразмус+. До міжнародного консорціуму університетів входять Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Університет Пловдиву (Болгарія),  Краківський університет (Польща), Маастрихтський університет (Нідерланди; проф. Клейсін Хорстман), який є координатором проєкту.

 

Школа підтримує інноваційні проєкти та впровадження європейської моделі охорони здоров’я, проводить наукові та прикладні дослідження, розвиває нові підходи до вивчення актуальних проблем сфери охорони здоров’я.

 

 

Анотації курсів

Публікації

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2023-2024

Навчальний рік 2022-2023

Проєкт освітньо-наукової програми «Громадське здоров'я» спеціальності 229 Громадське здоров'я другого (магістерського) рівня вищої освіти

icon Освітньо-наукова програма «Громадське здоров'я»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 14 травня 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Юрочко Т. П. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Навчальний рік 2020-2021

Проєкт освітньо-професійної програми  «Громадське здоров'я» за спеціальністю 229 Громадське здоров'я другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

icon Освітньо-професійна програма «Громадське здоров'я»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 30 травня 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Юрочко Т.П. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

icon  Зведена таблиця пропозицій та зауважень отриманих від стейкголдерів під час громадського обговорення освітньої/освітньо-наукової програми та результати їх обговорення на засіданні кафедри

 

 

Моніторинг

 

Затверджені програми

 

Кафедра психології та педагогіки

us

 

fb f logo blue 50

Загальна інформація

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Чернобровкін Володимир Миколайович 

професор, доктор психологічних наук.

тел. 425-31-24

 

Провідний спеціаліст:

Людмила Василівна Музиченко

корпус 4, кімната 251
(044) 425 31 24
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

Освітні та освітньо-наукові програми з психології НаУКМА мають на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняної психологічної науки.

 

Кафедра готує фахівців на бакалаврському, магістерському та PhD рівнях.

 

Кафедра психології та педагогіки була створена як випускова за спеціальністю 053 "Психологія" 28 серпня 2015 року.

Склад кафедри налічує 10 викладачів та одного співробітника.

Серед викладачів кафедри три доктори наук, три професори, чотири кандидати наук, один PhD з медицини, два старші викладачі.

 

Коло наукових інтересів кафедри психології та педагогіки охоплює дослідження таких психологічних проблем, як психологія конфліктів та медіація, психологія прийняття рішень, психосемантичні аспекти психології особистості, проблеми клінічної психології та психотерапії (в тому числі в контексті травми війни), методологія психологічних досліджень, психолого-педагогічні умови професійного становлення майбутніх фахівців.

 

При кафедрі працює Центр дослідження конфліктів та психоаналізу, який очолює кандидат філософських наук, професор А. М. Гірник.

Щорічно на базі центру проходять Міжнародні науково-практичні конференції за тематикою «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика», матеріали яких видаються у спеціальних збірниках.

 

Наукова тематика кафедри: "Психолого-педагогічні умови становлення і функціонування особистості в сучасному соціально-економічному просторі"

Термін виконання: 02.2016-12.2020

Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0116U006011

 

При кафедрі працює Центр дослідження конфліктів та психоаналізу та Центр психічного здоров'я та психосоціального супроводу.

 

Викладачі кафедри публікують результати своїх наукових досліджень у фахових та наукометричних виданнях України та світу, є авторами монографій, навчальних та методичних посібників.

 

Кафедра підтримує та розширює наукові зв’язки з провідними науково-дослідними та навчальними установами України, а також з міжнародними гуманітарними організаціями та вищими навчальними і науковими закладами інших країн, серед яких – Університет Джонса Хопкінса (США), Міжнародний медичний корпус, ЮНІСЕФ та ін.

 

Кафедра випускає періодичне фахове видання «Психологія та психосоціальні інтервенції», де публікуються результати науково-дослідних робіт, теоретичних та емпіричних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, присвячених широкому колу питань сучасної психологічної науки.

 

Публікації

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2023-2024

Навчальний рік 2022-2023

Проєкт освітньо-наукової програми "Психологія" спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти

icon Освітньо-наукова програма "Психологія"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 22 листопада 2022 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Чернобровкіна В.А.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця

us

Загальна інформація

ssw-logo

fb-f-logo__blue_50

 

 

Завідувачка кафедри —

Оксана Михайлівна Бойко,

кандидат педагогічних наук,

доктор філософії (PhD) з соціальної роботи, доцентка,

керівник магістерської  програми з соціальної роботи  

 
корпус 4, кімната 299
(044) 425 77 83
e-mail: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     Школа соціальної роботи (ШСР) ім. професора Володимира Полтавця — перша в Україні професійна школа в сфері соціальної роботи, член Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи, Європейської асоціації шкіл соціальної роботи, Східно-Європейської регіональної асоціації шкіл соціальної роботи. Навчальні програми бакалаврату і маґістеріуму поєднують теоретичну та практичну фахову підготовку, побудовані на ідеї активного і партнерського навчання.

 

     Багаторічними партнерами ШСР є українські та закордонні навчальні заклади й професійні організації, а саме: благодійна організація допомоги особам з інтелектуальною недостатністю «Джерела», благодійна організація «Соціальна служба «Віфанія», Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІДу в Україні, Ресурсний центр «Гурт», Український фонд соціальних інвестицій, Англія Раскін Університет (Кембридж, Велика Британія), Університет Шефілд Халем (Шефілд, Велика Британія), недержавна організація «Гамлет Траст» (Лондон, Велика Британія), Університет м. Любляна (Словенія), Литовський університет педагогічних наук (Вільнюс, Литва), Університет м. Таллін (Естонія), Університет м. Тбілісі (Грузія), Вища школа соціальної роботи та соціальної педагогіки ім. Аліси Саломон (Берлін, Німеччина). Школа тісно співпрацює з громадською організацією «Соціум-ХХІ», яку створили наші випускники та викладачі, що спільно реалізовують різноманітні соціальні проекти. При ШСР працює інформаційно-тренінговий регіональний ресурсний центр із питань ВІЛ/СНІД та Всеукраїнський центр підтримки розвитку соціального підприємництва «Соціальні ініціативи».

 

      Додатково ШСР пропонує курси підвищення кваліфікації «Практична соціальна робота», «Менеджмент, експертиза та супервізія інноваційних програм і проєктів у соціальній сфері», «Прикладна соціальна політика», «Викладання соціальної роботи та соціальної політики», «Проведення соціальних досліджень». На замовлення організацій викладачі ШСР проводять супервізію та консультування проєктів. Школа провадить активну науково-методичну діяльність, бере участь у виданні наукових журналів ("Social Policy and Social Work in Transition", «Соціальна політика і соціальна робота», наукового альманаху «Маґістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я»). Студенти ШСР протягом останніх років посідали призові місця у Всеукраїнських олімпіадах із соціальної роботи, стажувалися у США, Німеччині, Нідерландах, Данії, Великій Британії, Італії, Угорщині та інших країнах. Випускники Школи працюють у багатьох провідних державних і недержавних організаціях соціальної сфери, ініціюють та реалізовують інноваційні проєкти в соціальній сфері.

 

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2021-2022

Проєкт освітньо-наукової програми «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти

icon Освітньо-наукова програма Соціальна робота

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 13 листопада 2022 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми доцент О. М. Бойко Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Навчальний рік 2020-2021

Проєкт освітньої програми «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма «Соціальна робота»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 21 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми доцент О. М. Бойко Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна