privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Наразі подано перелік наукових видань від 2003 року. Список видань попередніх років можна знайти в бібліографічному покажчику "Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія". 1992-2002 рр.: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Н.Казакова та ін. - К.: Вид. Дім "КМ Академія", 2005. - 523с.

 

Авторські та колективні монографії

 • Кабаченко Н. В.  Політика щодо бездомних : теорія та практика : [монографія] / Надія Кабаченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Національний університет "Києво-Могилянська академія"], 2014. – 252 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Епідемія ВІЛ серед уразливих груп в Україні : огляд вторинних даних / авт.-уклад. Алла Бойко, Меган ДіКарло, Олена Дорошенко [та ін.] ; Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). - К. : [Агентство США з міжнародного розвитку], 2013. - 97 с. -  Включ. бібліогр.
 • Управління діяльністю соціальних служб : методичний посібник / [Гусак Н., Кабаченко Н., Назарук В., Савчук О. та ін. ; заг. ред.: О. Іванова, Н. Гусак] ; Проект Програми розвитку ООН та М-ва соц. політики України "Підтримка реформи соц. сектору в Україні". - К. : К. І. С., 2013. - 178 с. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Семигіна Т. В. Інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги : методичний посібник / [Тетяна Семигіна, Ганна Коришова, Олена Іванова]. - К. : [К.І.С.], 2013. - 104 с. -  Включ. бібліогр. -  Проект Програми розвитку ООН та Міністерства соціальної політики України "Підтримка реформи соціального сектору в Україні".
 • Реформа соціального захисту : результати громадського моніторингу / Стадник В. К., Єлькіна Г. С., Панцир С. І., Чернинська Т. О. ; Фонд суспіл. безпеки, Міжнар. фонд "Відродження". - К. : [б. в.], 2012. - 116 с.
 • Панцир С.І., Чугаєвський М.В., Бодревич М.О. Моніторинг дотримання права на соціальний захист в Україні у 2010 році : підсумкове видання. – Л., 2011. - 131 с. : табл.
 • Панцир С.І., Копач Х.Б., МарковІ.Г. Житлові програми для молоді в Україні : реалії та перспективи. – Л., 2011. - 66 с.
 • Панцир С.І., Биченко А., Конончук С. … [та ін.]. Стан дотримання політичних прав та громадських свобод в Україні (аналітичний звіт за 2010 – перше півріччя 2011) : абетка з прав людини в Україні. – К. : Дім свободи Україна, 2011. – 167 с.
 • Інноваційні моделі соціальних послуг: проекти Українського фонду соціальних інвестицій / Л.П. Дума, О.М. Савчук та ін.; За ред. Н.В. Кабаченко. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 319с.
 • Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Києві та аналіз заходів протидії: Ситуаційний аналіз / Д. Богдан, О. Балакірєва, Л. Бочкова та ін. – К.: Вид-во Раєвського, 2006. – 136с.
 • Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / Т. Семигіна, І. Зубець, Д. Богдан та ін. Громадська організація "Соціум- ХХІ"; Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". Шк. соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Ред. І. Грига. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 124с.
 • Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2005. - 256с.
 • Соціальні послуги на рівні громади: український досвід та перспективи / Т.В. Семигіна, А.М. Бойко, О.С. Брижовата, І.М Грига., Л.П. Дума, Л.М. Копач, Н.В. Кабаченко, О.М. Савчук; Ред. Т. Семигіна. - К.: Ресурсний центр "Гурт", 2005. - 133 с.
 • Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Н. Ф. Романова, О.В. Вакуленко, Н. М. Комарова, І. В. Пєша,. / Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 124с.
 • Романова Н.Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб / М-во України у справах молоді та спорту. Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. - К., 2005. - 116 с.
 • Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя / О.М. Балакірєва, О.О. Яременко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я"; Ред. М.М. Ілляш. - К., 2005. - 151 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 11).
 • Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 88 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 10).
 • Формування здорового способу життя молоді в Україні: національна модель "Молодь за здоров'я / П. Шатц, О. Яременко, Н. Романова та ін; Укр. ін-т соціальних досліджень/ Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 130 с.
 • Система розробки і здійснення публічних політик в Україні / Нац. ун- т "Києво- Могилянська академія". Шк. аналітичної політики.; Ред. О.П. Дем'янчук . - К.: Факт, 2004. - 220 с. - Із зм.: Семигіна Т. Порівняльне дослідження публічної політики в соціальній сфері: теоретико- методологічні аспекти. - С. 63- 73.
 • Соціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 1. : Основи соціальної роботи./ Н.Б. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 178 с.
 • Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 2. : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 226с.
 • Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 3. : Робота з конкретними групами клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата, І.М. Грига та ін.; Ред: Т .Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 166с.
 • Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика й політика / НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 180 с.
 • Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні / І.М. Грига, О.Л. Іванова, Н.В. Кабаченко, Т.В. Семигіна, О.М. Савчук, Л.В. Копець та ін.; Держ . ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. - К., 2003. - 127 с.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи вирішення: Моногр. / О.Л. Іванова, М.Б. Панасик, В.М. Любченко та ін.; Ред. О.В. Беца. - К.: Вид. "Сфера", 2003. - 114с.
 • Державна доповідь про становище дітей в України за підсумками 2002 року / О.М. Балакірєва, О.В. Биховська, О.Л. Іванова та ін.; Ред.: В.І. Довженко та ін; Держ . ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. - К., 2003. - 231 с.
 • Семигіна Т.В. Соціальна політика у глобальному вимірі / Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". Шк. соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Пульсари, 2003. - 251 с.
 • Пер.: Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / Пер. з англ. Т.В. Семигіної. - К.: Пульсари, 2003. - 240 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Service-learning in social work education : guide for community partners / [Alžbeta Brozmanová Gregorová, Michaela Skyba, Shorena Sadzaglishvili, Natalia Gusak, Nevenka Zegarac]. – Banská Bystrica : [s. n.], 2022. – 21 p. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26540
 • Реінтеграція ветеранів з інвалідністю : методичний посібник / уклад.: Соцька А., Олійник В., Гусак Н., Демко С., Головко Н., Чернобровкіна В., Акименко Ю., Мельник Д., Сіренко Т., Лоюк І., Лялька Т. ; упоряд.: Волгіна Оксана, Іванова Олена, Лялька Тетяна. – Київ : [б. в.] 2022. – 78 с. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25967
 • Соціальна інтеграція людей з інвалідністю в аграрному секторі : [посібник / Павло Ждан, Олена Іванова, Марина Лебідь, Вікторія Назаренко, Світлана Фролова, Алла Соцька ; під ред. Олени Іванової]. – Київ : [б. в.], 2022. – 43 с.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26479
 • Інклюзія осіб з інвалідністю при гуманітарном реагуванні : посібник для органів і закладів, залучених до організації та надання допомоги й послуг населенню при гуманітарному реагуванні / [Євген Борисенко, Ірина Виртосу, Ілона Єлєнєва, Павло Ждан, Марина Лебідь, Юлія Сачук, Алла Соцька, Ірина Федорович ; упоряд. Ірина Виртосу ; під ред. Олени Іванової]. – [Б. м. : б. в.], 2022. – 46 с.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26476
 • Догляд за людьми похилого віку, які живуть з деменцією : навчально-методичний посібник / [Тимошенко Н. Є., Романова Н. Ф., Орепер М. Ю., Патинок О. П. ; заг. ред. Тимошенко Н. Є.]. – Київ : РПА «51 Паралель», 2020. – 350 с.
 • Соціальне підприємництво : посібник для викладачів курсу / Корнецький Артем, Бойко Оксана, Клебан Юлія [та ін.] ; наук. ред. А. О. Корнецький. – Київ : Фамільна друкарня Huss, 2019. – 158 с.
 • Зростаємо і вчимося разом : навчальний посібник для проведення інтерактивних занять з дітьми та молоддю / [авт.-упоряд.: Волгіна О. М., Дума Л. П., Лукавецька З. О.] ; ред. І. Голота ; МБФ Карітас Україна. – Львів : Логос, 2019. – 187 c.
 • Універсальний дизайн в медичних закладах : [методичний посібник / автори-упорядники: Л. Байда, О. Іванова ; за заг. ред. О. Іванової]. – Київ : Ваіте, 2019. – 56 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15777
 • Baida L. Universal Design in Healthcare : manual / Larysa Baida, Olena Ivanova ; ed. by Olena Ivanova ; United Nations Development Programme. – [Kyiv : UNDP], 2019. – 56 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18339
 • Волгіна О. М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці : посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова. – Київ : Ваіте, 2018. – 35 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15778
 • Романова Н. Ф. Спілкування з людьми похилого віку : методичні матеріали до тренінгу / [Н. Ф. Романова, Н. Є. Тимошенко ; заг. ред. Н. Є. Тимошенко]. – Київ : [б. в.], 2018. – 157 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15874
 • Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : [методичні рекомендації для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», соціальних працівників / Л. Ф. Матюха, Г. В. Бацюра, ... Н. Ф. Романова та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ : [б. в.], 2017. – 40 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12783
 • Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням ґендерно-чутливого підходу : навчальний посібник для курсів підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціально-медичні послуги / [Ярошенко А. О., Варбан М. Ю., Шульга Л. О., … Романова Н. Ф. та ін. ; за заг. ред. Ярошенко А. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т соціально-психологічних наук та управління, Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я». – Київ : Альянс громадського здоров’я, 2017. – 111 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12577
 • Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця, Кафедра психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11902
 • Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення : посібник / [уклад. : Волгіна О., Гусак Н., Іванова О. ; за ред. О. Іванової, О. Волгіної] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Програма розвитку ООН в Україні. – Київ : [б. в.], 2017. – 74 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12768
 • Романова Н. Ф. Соціальне партнерство : навчально-методичний посібник / Н. Ф. Романова, І. П. Мельник ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т соц.-екон. освіти та управління. – Київ : [НПУ імені М. П. Драгоманова], 2017. – 238 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12767
 • Здоров’я партнера: втручання щодо залучення до тестування на ВІЛ статевих партнерів людей, які живуть з ВІЛ, та людей, які вживають наркотики : посібник із впровадження / А. Бойко, Н. Дмитришина, Деніел Дарроу де Мора, Н. Тюленєва. – Київ : [Поліграф плюс], 2016. – 50 с.
 • Панцир С.І., Кашуба Я.М., Коваль Я.Б.[та ін.].Соціальні послуги для людей з особливими потребами : навч. посіб. – Л., 2011. – 312 с.
 • Панцир С.І., Рахімкулов Е.Р., Климович О.В. … [та ін.]. Антикорупційна політика України : навч. посіб. для членів громад. рад. – Л., 2011. – 136 с.
 • Гусак Н., Романова Н. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми : метод. рекоменд. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 159 с.
 • Гусак Н., Дмитришина Н., Назарук В. ... [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - [К. : МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", 2011]. - 128 с.
 • Гусак Н.Є. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом : метод. рекоменд. – К. : [Макрос], 2011. – 32 с.
 • Гусак Н.Є. Тренінг "Вчимося формувати толерантність, або популярно про форми та методи інформаційно-просвітницької роботи // Тренінги з підготовки волонтерів до роботи з формування толерантного ставлення щодо дітей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІД : навч. модуль / [авт. кол. : Н. Гусак ... та ін. ; ред. М. Варбан, Н. Романова] ; МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К. : [МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"], 2011. - Сесія IV. - С. 131-162.
 • ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд: Метод. посіб. для курсу / Д.З. Богдан, Т.В. Семигіна, І. Грига та ін; НаУКМА. Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. Школа охорони здоров’я. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 140с. – (Метод. серія)
 • Волонтери в соціальній роботі // Волонтери в соціальній роботі / Упоряд.: О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко. – К.: Главник, 2006. – 128 с. – (Сер. „Бібліотечка соціального працівника”)
 • Модель соціальної роботи підтримки молоді з уразливих соціальних груп: Метод. посіб. з надання послуг молоді з уразливих соціальних групп. Ч. 1. (На прикладі впровадження проекту ОБСЄ „Сприяння працевлаштуванню вихованців закладів для дітей-сиріт в Україні ”) / Н.Ф. Романова та ін. – К., 2006. – 85с.
 • Позбавлення батьківських прав: проведення соціальної експертизи в судах: Практ. посіб. / Н. Ахтирська, І.М. Грига, Т.В. Семигіна та ін.; За ред. Т.В. Семигіної; Соц. служба « Віфанія» – К.: Четверта хвиля, 2006. – 140с.
 • Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. посіб. для проведення курсів підвищення кваліфікації / Т.В. Cемигіна, А.М. Бойко, Д.З. Богдан, Н.А. Дмитришина, Л.П. Дума… О.М. Савчук та ін.; Ред. Т.В. Семигіна. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 620с.
 • Соціально-психологічна підтримка клієнтів програм замісної підтримуючої терапії: Навч. посіб. / Т. Семигіна, А. Бойко, Д. Богдан, Л. Дума, О. Савчук та ін.; За ред. Т.В. Семигіної; Наук. ред. С. Дворяк; Організація-розробник Укр. ін-т дослідж. політики щодо громадського здоров’я. – К., 2006. – 110с.
 • Вступ до соціальної роботи: Навч. посібник / Т. В. Семигіна, І. І., Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. - К.: Академвидав, 2005. - 303с. - (Серія "Альма-матер").
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи / І.М. Грига, Н.В. Кабаченко, О.П. Лисенко, Ю.Б. Савельєв, Т.В Семигіна; Ред. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К: КМ Академія, 2005. - 87 с.
 • Організація комплексного догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей на базі громадських центрів: Метод. посіб. / Т.В. Семигіна, А.М. Бойко, О.С. Брижувата та ін.; Ред. Т. Семигіної. - К., 2005. - 127 с.
 • Соціально- психологічна реабілітація у рамках програми замісної підтримуючої терапії: Метод. рекоменд. Для соціальних працівників, які надають допомогу ВІЛ- позитивним споживачам ін'єкційних наркотиків/ Т. Семигіна, А. Бойко, Л.Дума, І. Грига та ін. - К., 2005. - 51 с.
 • Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. / МАУП. - К.: МАУП, 2005. - 276с.
 • Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / Т. В. Семигіна, І. І., Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 328с. - (Сер.: "Альма-матер")
 • Грига І.М. Менеджмент організацій охорони здоров'я: Навчально-методичні матеріали до курсу для магістерської програми "Менеджмент в охороні здоров'я". - К.: НаУКМА, 2005. - 16 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи / І.М. Грига, Н.В. Кабаченко, О.П. Лисенко, Ю.Б. Савельєв, Т.В Семигіна ; Ред. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К: КМ Академія, 2005. - 87 с.
 • Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 88 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 10).
 • Романова Н.Ф. та ін. Формування здорового способу життя: активна участь молоді.- К.: Укр. ін-т соціол. дослідж., 2005. - 88 с.
 • Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я"; Ред.: О.О. Яременко та ін. - К., 2005. - 115 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 13).
 • Семигіна Т.В. Методичні матеріали до курсу "Порівняльна соціальна політика" / НаУКМА; Рец.: І.І. Мигович. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 35с.
 • Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи за спеціальністю "Соціальна робота" / Т. Семигіна, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Рец. В.Л. Оссовський; НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 40с.
 • Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч.посіб. / А. Бойко, Н. Бондаренко, О. Брижовата, та ін.; Благодійна організація "Соціальна служба "Віфанія"; НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Ред.: Т. Семигіна. - К.: Четверта хвиля, 2004. - 216 с.
 • Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною недостатністю: Посіб. Для відкритого навчання керівників громадських організацій / І.М. Грига, Л.П. Дума, Т.В. Семигіна та ін.; Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю "Джерела". - К., 2004. - 311 с.
 • Денний центр як форма соціально- психологічної реабілітації наркозалежних / О.М. Бойко , С.О. Богданов, Р.М. Ліщук та ін.; ВЕГО "Молодь проти злочинності і наркоманії". ГО "Ін-т проблем наркоманій і наркозлочинності". - К.: Карат, 2004. - 98 с.
 • Кращі практики у вирішенні проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД: досвід України та Польщі: Зб. наук. пр. / Ред.: Р.М. Ліщук та ін.; Громад. Організація "Ін- т наркоманій та наркозлочинності". - К., 2004. - 92 с. - Із зм.: Ліщук Р.М. Денний центр допомоги наркозалежним Громадської організації "Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності". - С. 10- 15.
 • Бойко А.М., Збігнев В. Соціальна робота і роль соціально орієнтованих організацій. Український і закордонний досвід / Проект Європейського Союзу "Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України". - К., 2004. - 40 с.
 • Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Наук.- метод. збірка / НаУКМА. Школа соц. Роботи ім. В.І. Полтавця ; Реценз.: Н.Ю. Максимова, С. В. Васьківська; Наук. конс. : І. М. Грига, Т.В. Семигіна, Н.В. Кабаченко. - К., 2003. - 2003. - 121с.
 • Методика викладання соціальної роботи і соціальної політики: Підруч. для відкритого навчання / А.Бойко, І. Грига, Т. Семигіна, О. Іванова. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Шк. соц. роботи. - К., 2003. - 110с.
 • Навчальна програма "Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які повернулися з місць позбавлення волі" / О.В. Беца, О.В. Вакуленко, О.Л. Іванова та ін.; Держ. комітет України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр. соц. служб для молоді. - к., 2003. - 56 с. - (Б- ка соц. працівника).
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеню бакалавра соціології за спеціальністю "Соціальна робота" / Т. Семигіна, Л. Дума, І. Грига, О.Л. Іванова, В.Я. Назарук та ін.; Упоряд. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 65с.
 • Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій / НаУКМА. Шк.' соц. роботи - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 107 с.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Беца, О.Л. Іванова, В.М. Любченко та ін.; Ред. О.В. Беца. - К.: Сфера, 2003. - 103 с.

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 • Applying the national mental health policyin conflict-affected regions: towards bettersocial inclusion (Ukrainian case) / Eleanor Quirke, Vitalii Klymchuk, Nataliia Gusak, Viktoriia Gorbunova and Oleksii Sukhovii // Mental Health and Social Inclusion. – 2022. – Vol. 26, no. 3. – P. 242–256. – https://doi.org/10.1108/MHSI-01-2022-0002.
 • Social determinants of mental well-being: senses of powerlessness and empowerment among Romani in Ukraine / Viktoriia Gorbunova, Natalia Gusak, Vitalii Klymchuk, Valeriia Palii, Vitalina Ustenko, Zemfira Kondur, Viola Popenko, John Oates // Mental Health and Social Inclusion. – 2022. – Vol. 26, no. 2. – P. 156–166. – https://doi.org/10.1108/MHSI-11-2021-0081.

 

Матеріали конференцій

 • Юдченко В. С. Психологічні особливості спілкування студентства в сучасних умовах дистанційного навчання / Юдченко В. С., Бондаренко Н. Б., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / [наук. керівник: Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 134–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23053
 • Бондаренко Н. Б. Чинники успішної практики у сфері психічного здоров’я в громаді: досвід європейських країн / Бондаренко Н. Б. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [7–9]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24328
 • Дума Л. П. Явище онлайн-насильства сексуального змісту щодо неповнолітніх дівчат / Дума Л. П. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [9–11]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24327
 • Кабаченко Н. В. Геріатрична соціальна робота / Кабаченко Н. В. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [1–3].http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24331
 • Романова Н. Ф. Особливості супроводу діяльності студентських соціальних служб / Романова Н. Ф. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [5–6].http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24329
 • Ростовська Т. В. Безпека соціальних працівників на робочому місці в умовах пандемії COVID-19 / Ростовська Т. В. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [3–5].http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24330
 • Ростовська Т. В. Рекомендації міжнародних професійних та міжурядових організацій щодо безпеки соціальних працівників в умовах пандемії COVID-19 / Ростовська Т. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / [наук. керівник: Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 108–113.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23062

 

Інше

 • Довідник безбар’єрності / [О. Бойко, І. Виртосу, О. Іванова та ін. ; упоряд. Т. Касьян ; Громадська організація «Безбар’єрність»]. – Харків : IST Publishing, 2022. – 214, [1] c., [11] арк. тексту Брайля, [20] арк. іл.

 

2021

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Особливості професійної підготовки фахівців соціальної роботи для надання допомоги людям похилого віку / О.М. Бойко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – Т. 9, № 3 : VII Національний конгрес геронтологів і геріатрів України, Київ, 6–8 жовтня 2021 р. : тези. – С. 73–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24443
 • Гусак Н. Є. Критерії оцінки якості наукових публікацій: PRIZMA та CASP / Гусак Н. Є. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 11–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22613
 • Дмитришина Н. А. Практика соціальної роботи, яка базується на сильних сторонах клієнта / Дмитришина Н. А. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22624
 • Дмитришина Н. А. Стратегії підвищення задоволеності роботою серед працівників підтримуючих професій / Дмитришина Н. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21263
 • Дума Л. П. Ведення випадку: нормативно-методологічне забезпечення в Україні / Дума Л. П. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22620
 • Іванова О. Л. Забезпечення прав літніх осіб на соціальний захист в Україні відповідно до вимог Європейської соціальної хартії / Іванова О. Л. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22626
 • Романова Н. Ф. Соціальна служба в НаУКМА як інноваційний напрям розвитку студентської спільноти / Романова Н. Ф. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 2–4. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22608

 

2020

Cтатті

 • Бойко О. М. Соціальна робота у сфері психічного здоров’я в Україні: сучасні виклики / Бойко Оксана Михайлівна, Кабаченко Надія Василівна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2020. – Вип. 2 (47). – С. 23–27. – https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.23-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21036
 • Кабаченко Н. В. Наративний метод у професійній підготовці соціальних працівників / Кабаченко Надія, Бойко Оксана // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2020. – Вип. 2 (5). – С. 150–158. – https://doi.org/10.31499/2618-0715.5.2020.220805. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20160

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Професія «соціальна робота» у Міжнародній стандартній класифікації професій / Оксана Бойко // Збірник тез круглого столу «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи», 28 жовтня 2020 р. / [редкол.: Данилюк І. В., Пащенко С. Ю., Максимова Н. Ю., Чернуха Н. М.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет психології, Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 8–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21037
 • Boyko O. SDG and social work education in countries with transition economies: case of Ukraine / Oksana Boyko // The 2020 to 2030 social work global agenda: co-building social transformation, 15–19 July 2020 : abstract book / [International Federation of Social Workers]. – [S. l. : s. n.], 2020. – P. 117.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21038
 • Гусак Н. Є. Деінституціоналізація в сфері психічного здоров’я: підхід IDEAта ключові програми його реалізації / Гусак Н. Є. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18401
 • Дмитришина Н. А. Спілкування як один з чинників професійного стресу працівників «допомагаючих професій» / Дмитришина Н. А. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18400
 • Дума Л. П. Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні / Дума Л. П. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18399
 • Кабаченко Н. В. Проблеми розвитку соціальної роботи в громадах / Кабаченко Н. В. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18383
 • Романова Н. Ф .Старіння населення та сучасні тенденції щодо поширення деменції / Романова Н. Ф. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18379
 • Савчук О. М. Міжнародні стандарти щодо послуг для постраждалих від насильства / Савчук О. М. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18378

 

Інше

 • Місцевий економічний розвиток і місцева демократія: діалоги зі стейкголдерами : путівник для лідерів громад / [автор-упоряд. Сергій Панцир]. – Київ : Юстон, 2020. – 129 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21040

 

2019

Cтатті

 • Бойко О. М. Докторська підготовка із соціальної роботи у Великій Британії: орієнтація на ринок праці / Оксана Бойко // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2019. – № 1. – С. 60–69. – https://doi.org/10.33287/11195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18297
 • Gusak N. Y. The experience of male labor exploitation: voices from Ukraine / Natalia Gusak // Social Dialogue. – 2019. – Issue 20. – P. 43–45.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18763
 • Якнюнас Є. Є. Чинники батьківського стресу батьків, які виховують дитину з розладами аутистичного спектра / Якнюнас Є. Є., Гусак Н. Є. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2019. – Т. 2. – С. 67–74. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.67-74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17073
 • Іванова О. Л. Доступний туризм для всіх у Європейському Союзі / О. Іванова, М. Сеньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2019. – Вип. 1 (74). – С. 66–74. – http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18296

 

Матеріали конференцій

 • Білоус O. І. Роль професійних асоціацій у підтримці фахової діяльності соціальних працівників / Білоус O. І. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 5–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15428
 • Бойко О. М. Соціальна згуртованість громади Школи соціальної роботи НаУКМА: перспектива студентів другого року навчання магістерської програми зі спеціальності «Соціальна робота» / Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 9–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15427
 • Крентовська Н. В. Проблеми сімей під час соціальної інтеграції комбатантів / Крентовська Н. В., Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15418
 • Мехоношина Х. В. Поняття «резилієнс» у контексті підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності / Мехоношина Х. В., Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 57–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15415
 • Курилко О. В. Якість життя жінок з раком молочної залози після лікування / Курилко О. В., Бойко А. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 50–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15417
 • Гусак Н. Є. Етичні аспекти надання психосоціальної підтримки комбатантантам / Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 14–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15426
 • Балахно Т. К. Роль мереж соціальної підтримки в адаптації внутрішньопереміщених осіб / Балахно Т. К., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 2–5.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15429
 • Конова М. П. Проблеми термінології у сфері соціальної роботи в Україні / Конова М. П., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15420
 • Якнюнас Є. Є. Моделі участі дітей і молоді у процесах прийняття рішень, що стосуються їхнього життя й добробуту / Якнюнас Є. Є., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 97–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15405
 • Костенко К.О. Міжвідомча взаємодія у процесі формування інклюзивної освіти / Костенко К. О., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 43–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15419
 • Мельник Є. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з комбатантами / Мельник Є. В., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 54–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15416
 • Health reforms in Ukraine, and implication for infant and maternal health : identifying priority areas for policy-relevant research / Sally Kendall, Olena Nizalova, Iryna Voloshyna, Natalia Gusak, Mariya Bachmata, Olga Nikolaieva // Global Challenges Research Conference 2019. Building resilience / Global Challenges Research Fund, University of Kent. – [Kent : s. n.], 2019. – P. 13–14.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19344
 • Gusak N. Y. Male Trafficking for the Purpose of Labor Exploitation: the cases of Ukraine, the Republic of Belarus, and the Republic of Moldova / Natalia Gusak // European Association of Schools of Social Work International Conference “Meanings of Quality of Social Work Education in a Changing Europe” : book of abstracts / European Association of Schools of Social Work ; Universidad Complutense de Madrid. – Madrid : [s. n.], 2019. – P. 164–165.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19345
 • Дмитришина Н.А. Стратегії подолання професійного стресу соціальними та медичними працівниками / Дмитришина Н. А. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 22–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15424
 • Докійчук М. Ю. Необхідність забезпечення архітектурної доступності у вищих навчальних закладах / Докійчук М. Ю., Дума Л. П. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 29–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15423
 • Рубан А. Є. Реабілітація людей з наркотичною залежністю / Рубан А. Є., Дума Л. П. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 81–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15409
 • Лушнікова Н. В. Принципи універсального дизайну в облаштуванні громадських просторів: проблеми та рішення / Лушнікова Н. В., Байда Л. Ю., Іванова О. Л. // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 квітня 2019 р.) / [за заг. ред. В. П. Сопова, В. П. Мироненка] ; Харківське обласне територіальне відділення академії будівництва України, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків : [Михайлов], 2019. – С. 18–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18545
 • Демчик Ю. В. Закордонні соціальні програми для людей похилого віку / Демчик Ю. В., Іванова О. Л. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 18–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15425
 • Пузерей А. Ф. Організація дружніх середовищ для людей літнього віку / Пузерей А. Ф., Іванова О. Л. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 68–72.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15412
 • Кабаченко Н. В. Компетентності фахівців, що надають послуги дітям та сім’ям в складних життєвих обставинах / Кабаченко Н. В. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. Академія». – Київ, 2019. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15421
 • Кабаченко Н. В. Можливості профілактики насильства в умовах об’єднаних територіальних громад в Україні / Кабаченко Н. В., Бойко О. М. // Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи : збірник тез доповідей Обласної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 24 жовтня 2019 р.) / Чернігівський національний технологічний університет, ННІ права і соціальних технологій, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю [таін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 26–28.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18516
 • Романова Н.Ф. Соціальна робота з людьми похилого віку, які живуть з деменцією: незвична поведінка та причини походження / Романова Н. Ф., Тимошенко Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 72–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15411
 • Ростовська Т. В. Закордонний досвід протидії насильству щодо соціальних працівників на робочому місці / Ростовська Т. В., Романова Н. Ф. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 76–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15410
 • Скопєнков Д. В. Причини професійного вигорання консультантів «гарячої лінії» / Скопєнков Д. В., Романова Н. Ф. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.». – Київ, 2019. – С. 88–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15407
 • Савчук О. М. Законодавчі зміни у захисті постраждалих від домашнього насильства в Україні / Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 85–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15408
 • Савчук О. М. Допомога учасникам бойових дій та членам їхніх сімей у випадках домашнього насильства / Савчук О. М. // Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи : збірник тез доповідей Обласної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 24 жовтня 2019 р.) / Чернігівський національний технологічний університет, ННІ права і соціальних технологій, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 113–116.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18515
 • Палій С. О. Проблеми демобілізованих після участі у військових діях / Палій С. О., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 65–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15413
 • Новікова Д. Д. Чинники домашнього насильства щодо дітей / Новікова Д. Д., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 60–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15414
 • Чебурей А. А. Особливості діяльності ДБСТ як форми сімейного догляду та виховання / Чебурей А. А., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 93–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15406

 

2018

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Особливості докторської підготовки у Великій Британії: орієнтація на ринок праці / Бойко О. М. // Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій : збірник матеріалів конференції молодих науковців (26 травня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15802

 

Інше

 • Панцир С. І. Відкрите довкілля. Проблеми та можливості створення єдиної інформаційно-комунікаційної системи сфери охорони навколишнього природного середовища та сталого розвитку : [зелена книга] / Панцир С. І., Шевченко Л. Т. – Київ : ГО «Фундація «Відкрите Суспільство», 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15779
 • Панцир С. І. Реформа державного управління : нові можливості для державних службовців / Панцир С. І. ; Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15880
 • Панцир С. І. Нова державна служба : можливості для молодих фахівців / Панцир С. І. ; Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15882
 • Savchuk O. Intervention for Ukrainian women and children exposed to intimate partner violence [electronic resource] / Savchuk Olena // Cultural Considerations in Intervention with Women and Children Exposed to Intimate Partner Violence. – New York : Nova Science Publishers, 2018. – P. 187–208.

 

2017

Статті

 • Бойко О. М. Глобальне визначення соціальної роботи та український контекст / Бойко О. М. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 85–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12396
 • Гусак Н. Є. Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України / Гусак Н. Є., П’єцко Ю. Є. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12397
 • Романова Н. Ф. Формування ринку соціальних послуг на сучасному етапі в Україні / Н. Ф. Романова // Innovative processes in education: collective monograph. – 2017. – Р. 183–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12782
 • Semyghina T. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette / Tetyana Semigina, Nadiya Kabachenko, Oksana Boyko // European Journal of Social Work. – 2017. – Vol. 20, No. 2. – P. 265–276. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1202203
 • The Relationship Between Family, Parent, and Child Characteristics and Intimate-Partner Violence (IPV) Among Ukrainian Mothers / Burlaka V., Grogan-Kaylor A., Savchuk O., Graham-Bermann S. A. // Psychology of violence. – 2017. – Vol. 7, Issue 3. – P. 469–477. http://dx.doi.org/10.1037/vio0000085

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Програми підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти у Великобританії / Бойко О. М. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 квітня 2017 р.) / заг. ред. Семигіної Т. В. ; Академія праці, соціальних відносин і туризму. – Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 267–269. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12579
 • Гусак Н. Є. Опис характеристик соціальних підприємств в Україні / [Н. Є. Гусак] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 4. – С. 60–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12770
 • Гусак Н. Є. Психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя в умовах надзвичайних ситуацій / Гусак Н. Є. // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 26–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12844
 • Gusak N. Mental Health and Psychosocial Support: Resilience vs Trauma / Natalia Gusak // The Third International Conference for Advancement of Social Work in Post-Communist Countries: the Global Challenge of Social Work Integration into Health Care Tbilisi, Georgia, June 14–15, 2017. – Tbilisi, 2017. – P. 6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12841

 

Інше

 • Назарук В. Я. Історія розвитку соціального підприємництва в Україні / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 3. – С. 53–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12772
 • Назарук В. Я. Наступні кроки: перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 5. – С. 67–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12773
 • Назарук В. Я. Приклади бізнес-планів соціальних підприємств / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Додаток А. – С. 172–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12774
 • Назарук В. Я. Що таке соціальне підприємництво? / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 1. – Підрозділ 1.4 : Значення інновації у соціальному підприємництві. – С. 28–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12771

2016

Статті

 • Boiko O. Social Work Formation in Ukraine / Oksana Boiko, Nadiya Kabachenko // Renastere : International Journal for Transformative Social Policy and Practice. – 2016. – Vol. 1. – P. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11682
 • Гусак Н. Є. Військові соціальні працівники в Сполучених Штатах Америки / Гусак Н. Є., Нескородяна О. П. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 61–65. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10817
 • Романова Н. Ф. Реалізація соціальних програм реінтеграції бездомних осіб благодійними фондами та організаціями / Романова Н. Ф., Черна К. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – 2016. – Вип. 21. – С. 148–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11683
 • Пилипенко К. С. Міжнародні соціальні проекти у сфері соціальної роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків / К. С. Пилипенко, Н. Ф. Романова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2016. – № 3–4. – С. 104–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12241
 • Савчук О. М. Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами / Савчук О. М., Галай А. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 70–74. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10815
 • Semyghina T. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette / Tetyana Semigina, Nadiya Kabachenko, Oksana Boyko // European Journal of Social Work. – 2016. – Vol. 20, No. 2. – P. 265–276. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1202203
 • Survey of the effect of knowledge obtained by family doctors after the thematic improvement cycle «management of hiv-patients for family doctor» / L. F. Matyukha, T. P. Avramenko, H. V. Batsiura, V. O. Boyko, T. V. Veselova, L. G. Matviets, L. M. Legkostup, N. E. Gusak // Семейная медицина. – 2016. – № 4 (66). – С. 121–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11680

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Гусак Н. Є. Готовність і спроможність учасників та потенційних учасників програми ЗПТ платити за деякі складові програми ЗПТ (м. Київ) : аналітичний звіт за результатами проведеного дослідження / [Наталія Гусак]. – Київ : [Всеукраїнська мережа ЛЖВ], 2016. – 103 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11681
 • Кроки до здоров’я: соціальний супровід ЛЖВ, які вживають ін'єкційні наркотики / посібник із впровадження / [за ред. : А. Бойко, Н. Дмитришина, Н. Тюленєва]. – Київ : [Поліграф плюс], 2016. – 143 с.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Semigina T. Armed Conflict in Ukraine and Social Work Response to it : what strategies should be used for internally displaced persons? / Tetyana Semigina, Natalia Gusak // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2015. – Vol. 2, № 1. – P. 1-24.

У фахових українських виданнях

 • Semyghina T. "It is important to give people responsibility for their own lives" : Social Work and Internally Displaced People in Ukraine / Semigina T., Gusak N. // Social Dialog. – 2015. – Vol. 10. – P. 26-29.
 • Гусак Н. Є. Застосування «дослідження в дії» та «дослідження в дії за участі» в соціальній роботі з дітьми та молоддю / Гусак Н. Є. // Український соціум. – 2015. – № 4. – С. 23-36.
 • Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб / Семигіна Т. В., Гусак Н. Є., Трухан С. О. // Український соціум. – 2015. – № 2. – С. 65-72.

Інше

 • Методичні рекомендації з кейс-менеджменту внутрішньо-переміщених осіб / авт.-упоряд. Гусак Н. Є. ; наук. ред. Савчук О. М. – Київ : [б. в.], 2015. – 62 с.
 • Панцир С. І. Е-демократія в Україні : рекомендації щодо впровадження політики та забезпечення її результативності [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015?]. – 24 c.
 • Панцир С. І. Зелена книга політики підтримки малого підприємництва внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Панцир С. І., Шуміхін С. В., Різніченко К. С. ; Центр міжнародного приватного підприємництва. – Київ : [б. в.], 2015. – 51 c.
 • Панцир С. І. Політика підтримки МСБ : доступ до фінансово-кредитних ресурсів (Policy Paper) [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут ; Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015]. – 25 c.
 • Програма зниження ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини/ інфекціями, які передаються статевим шляхом/ гепатитами/ для осіб, які повернулися з місць позбавлення волі : посібник із впровадження. Ч. 1 / за ред. А. Бойко, Н. Тюленєвої. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 102 с. – Матеріали програми розроблено на основі посібника з впровадження Project Srart, автори Баррі Зак, Кеті Крамер.
 • Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику : посібник для фасилітатора / за ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 280 с.
 • Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику : посібник із впровадження / за ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 123 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Гусак Н. Є. Особливості підготовки соціальних працівників у Школі соціальної роботи НаУКМА / Гусак Н. Є., Костюкевич А. С. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 56-61.
 • Драговенко Я. П. Проблеми створення сім’ї дорослими людьми з інтелектуальною недостатністю / Драговенко Я. П., Кабаченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 74-80.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Гусак Н. Є. Розвиток законодавства України про соціальну реабілітацію / Гусак Н. Є. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 30-43.

В іноземних виданнях

 • Analysis of survey volunteers for the provision of psychological first aid to internally displaced persons and the public, which is in a conflict zone / I. Pinchuk, O. Ivanova, N. Stepanova [et al] // Journal of Health Sciences. – 2014. – P. 87-106.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах : міжнародний досвід / Кабаченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 62-67.
 • Савчук О. М. Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи : закордонний досвід / Савчук О. М., Кондратова Л. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 68 -74.

В іноземних виданнях

 • Boyko O. Screening medical systems based on information technologies / Oksana Boyko, Oleh Dorosh, Oksana Stepanjuk // Proceeding of the of 7th International Forum "Science and Technology Days Poland-East", Suwalki, April 17-19, 2013. - Białystok : [s. n], 2013.- P. 16-17.

Інше

 • Назарук В. Я. Чи потрібен Україні закон про соціальне підприємництво? [Електронний ресурс] / Василь Назарук // Соціальне підприємництво в Україні : портал. - Електронні дані. - 2013.- 24 жовтня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://socialbusiness.in.ua/index.php/blog/entry/chy-potriben-ukraini-zakon-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo.
 • Назарук В. Я. 5 парадоксів соціального підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 16 липня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA/1288/.
 • Назарук В. Я. Про критерії соціального підприємства [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 24 січня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/952/1127/#comment43766.
 • Назарук В. Я. ІІ Всеукраїнський Форум соціальних підприємців. Чи не час планувати? [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 1 квітня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA/1214/

2012

У виданнях НаУКМА

 • Kabachenko N. V. Developing the protection system for homeless people in Ukraine / Kabachenko N. V. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 63-67.
 • Савчук О. М. Стандарти супервізії в соціальній роботі / Савчук О. М., Миргородська І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 67-71.

В інших виданнях України

 • Бойко О. М. Професіоналізація соціальної роботи у світі : сучасні тенденції / Бойко О. М. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 28-30.
 • Гусак Н. Є. Державна політика у сфері освіти / [Гусак Н. Є., Ануфрієва О. Л.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. II, підрозд. 2.3. - С. 181-208.
 • Гусак Н. Є. Економічна активність молоді / [Гусак Н. Є.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. I, підрозд. 1.4. - С. 77-97.
 • Гусак Н. Є. Молода сім'я та сімейні орієнтації молоді / [Гусак Н. Є., Тарановська А. Ю.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. I, підрозд. 1.5. - С. 97-109.
 • Гусак Н. Є.Реформування системи надання соціальних послуг у ЦСССДМ / Гусак Н. Є. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 81-85.
 • Дмитришина Н. А.  Професійний стрес та задоволеність роботою серед працівників закладів паліативної допомоги / Дмитришина Наталія Анатоліївна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальна політика щодо невиліковно хворих" (15-16 березня 2012 р.) / БО "Асоц. паліат. та хоспіс. допомоги", ДП "Ін-т паліат. та хоспіс. медицинип МОЗ України", Ін-т соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна" та ін. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - С. 44-53.
 • Дмитришина Н. А. Проблеми підготовки персоналу закладів паліативної допомоги / Дмитришина Н. А. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 91-95.
 • Кабаченко Н. В. Здоров'я молодого покоління: стан, тенденції, перспективи / [Кабаченко Н. В., Романова Н. Ф.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. 1, підрозд. 1.2. - С. 37-59.
 • Кабаченко Н. В. Підходи до визначення кваліфікації соціальних працівників у практиці соціальної роботи / Кабаченко Н. В. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 109-110.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Кабаченко Н.В., Яковлєв М.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 54-60.
 2. Савчук О.М., Бугера О.М. Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 61-69.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реабілітація в соціологічному дискурсі: інституційний підхід // Соціальні виміри суспільства. – 2011. – Вип. 3. – С. 175-186.

В інших виданнях України

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реальність: фантазії та знання // Соціологічна культура: числа і смисли : матеріали [IV] Міжнар. соціолог. читань пам'яті Н. В. Паніної / [за наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія] ; Ін-т соціології НАН України. - К. : [Ін-т соціології НАН України], 2011. - С. 108-114.

В іноземних журналах

 1. Kabachenko N., Boyko O. Social Work as an Academic Discipline in Ukraine // Social Policy and Social Work in Transition. - 2011. - Vol. 2, issue 1. – P. 79-104.

Інше

 1. Бойко А.М. (редкол.) … та ін. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІI регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лют. 2011 р.) / [ред. кол. : А. М. Бойко ... [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т. – Л. : [Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка], 2011. - 391 с.

2009

 • Семигіна Т.В. Гальмуючи чуму XXI століття : роль міжнародних організацій у політиці охорони громадського здоров'я на прикладі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні // Віче. – 2009. – № 8. – С. 23-25.
 • Семигіна Т.В. Громадський контроль як механізм попередження порушень у сфері охорони здоров'я // Віче. – 2009. – № 19. – С. 31-33.
 • Семигіна Т.В. Громадянські ініціативи у сфері охорони здоров'я // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 60-64.
 • Семигіна Т.В. Епідемія ВІЛ / СНІДу в Україні : соціально-політичні аспекти // Наукові записки. Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Гірник А. М. (гол. ред.), Букач М. М., Васютинський О. В. ... та ін. ; упоряд. Голубєва М. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 75-80.
 • Семигіна Т.В. Особливості формування координаційних механізмів у політиці охорони громадського здоров'я // Віче. – 2009. – № 11. – С. 28-30.
 • Семигіна Т.В., Верес О.С. Соціальні послуги у сільській місцевості : чи корисний для України європейський досвід? // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – 2009. – № 3. – С. 88-96.
 • Управление и развитие персонала в ВИЧ-сервисных организациях : практическое пособие / [Л. Валовая, М. Варбан, А. Довбах, В. Назарук ; сост. Л. Валовая]. – [К. : МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»], [2009]. – 100 с.
 • An assessment of interactions between global health initiatives and country health systems / World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group ; [Semigina T. … et al.] // Lancet. – 2009. – Vol. 373, Issue 9681. – P. 2137-2169.

2006

 • Богдан Д.З., ЗубецьІ. Проблеми арв-терапії осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та стратегії дій соціальних працівників щодо допомоги таким особам // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-20.
 • Бойко А.М., Коломієць А. Формування здорового способу життя: моделі та підходи // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 34-39.
 • Грига І.М., Оса Ю. Модель захищеного житла для людей з проблемами психічного здоров’я// Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 35-48.
 • Грига І.М. Перший захист магістрів менеджменту організацій охорони здоров’я в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» // Главный врач. – 2006. – № 6. – С. 94-110.
 • Грига І.М. Покращення перинатальних послуг в чотирьох районах Волинської та Івано-Франківської областей // Главный врач. – 2006. – № 10. – С.
 • Грига І.М., СаврукО., Рябцева Н.Удосконалення систем охорони здоров’я: управління процесами // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 21-27.
 • Кабаченко Н.В. Бездомність: концепції та визначення // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 3. – С. 220-225.
 • Кабаченко Н.В. Кого і як залучено до розв’язання проблем бездомних у США? // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 129-136.
 • Кабаченко Н.В. Послуги в програмах для бездомних в США // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1.
 • Кабаченко Н.В. США: політика щодо бездомності // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 367-372.
 • Кабаченко Н.В. Теорії бездомності та їх значення для формування политики // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 31 трав. 2006 р. – К.: НАДУ, 2006. – С. 220-221.
 • Кабаченко Н.В. Традиційні підходи та інноваційні програми для бездомних // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 229-235.
 • Аспекты проблемы развития вирусных осложнений при остром геморрагическом инсульте / А.Н. Макаренко, И.Г. Васильева, Н.Г. Чопик и др. // Проблеми сучасної морфології: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2006 р. (Вісн. проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 123-125.)
 • Макаренко О.М., Васильева И.Г.Вирусные осложнения при остром геморрагическом инсульте // Укр. нейрохірургічний журн. –2006. – Т. 34, № 2. – С. 41-48.
 • Идентификация и механизм действия новых факторов, оказывающих нейропротекторное действие при коррекции ишемических состояний головного мозга / А.Н. Макаренко, Е. Голобородько и др. // Колоссовские чтения: Междунар. конф. по морфологи, г. Санкт-Петербург, 22-24 мая 2006 р. (Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 2006. – Т. 129, № 2. – С. 31-32.)
 • Макаренко О.М., Радиш Д.В., Максимив Д.Н.Комплексное влияние фармакологических препаратов на дегенеративные процессы в мозге мутантов Droso-phila melanogaster // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2006. – Т. 69, № 5. – С. 16-19.
 • Лечебная спецодежда для работников торговки / А.Н. Макаренко, Е.А. Добычина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр . – 2006. – № 1. – С. 89-95.
 • Локус впливу полі компонентного засобу Церебралу при експери-ментальному аутогеморагічному інсульті (ГІ) / О.М. Макаренко, М.С. Косіцин та ін. // Психо-фізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Матеріали III Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 жовт. 2006 р. – К., 2006. – С. 84-85.
 • Механизм действия пептидных факторов трофинотропина Церебрала, оказывающих лечебные эффекты при ишемии-ческих поражениях головного мезга / А.Н. Макаренко, М.С. Косицын и др. // III Нац. з’їзд фармакологів України „Фармакологія 2006 – крок у майбутнє”: Тези доп. – О., 2006. – С. 79-80.
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е. Новые подходы и принципы в лечении и профилактике острого ишемического и геморрагического инсульта // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 203.
 • Обогащение воздушной среды пододежного пространства средств индивидуальной защиты физиологически-активными компонентами / А.Н. Макаренко, Л.А. Ашихина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр. – 2006. – № 1. – С. 47-49.
 • Перспективы в разработке спецодежды для защиты от пыли / А.Н. Макаренко, Л.А. Ашихина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр. – 2006. – № 1. – С. 60-63.
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е.Применение Церебролизина в терапии вирусных нейроинфекций // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 672.
 • Макаренко О.М., Кульчиков А.Е.Развитие энцефалита при моделировании острого геморрагического инсульта // Журн. АМН Украины. – 2006. – Т. 12, № 3. – С. 573-583.
 • Макаренко О.М., ВареницяО. Соціально-психологічні проблеми дітей у родинах нелегальних трудових мігрантів // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 72-83.
 • Макаренко О.М., Косицин Н.С., Свинов М.М. Факторы трофинотропина Церебрала, оказывающие нейропротекторное и нейроактивирующее действие при остром инсульте // Проблеми сучасної морфології: Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2006 р. (Вісн. проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 22-23.)
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е.Эффективность использования церебролизина у больных острым инсультом на фоне гипергликемии и гипертермии // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 451.
 • Immunoreactivity under the experimental modeling of acute autohemorrhagic stroke on the background cyclophosphaninduced immunosupression ( Chernobyl conditions) with staphylococcus infection / O.M. Makarenko etc. // Інсульт та судин-но-мозкові захворювання: I нац. конгрес, м. Київ, 14-16 верес. 2006 р. – К., 2006. – С. 28-29.
 • Макаренко О.М. Of infection complications of the Acute Stroke by Cerebrolysin// Joint World Congr. On Stroke, South Africa , October 26-29, 2006. – P. N6.000399.
 • Rats immunoreactivity under the experimental modeling of acute autohemorrhagic bihemi-spheric stroke /O.M. Makarenko, Yu.N. Mironyuk, O.S. Molozhavaya etc. // Joint World Congr. On Stroke, Cape Town, South Africa , October 26-29, 2006. – P. N6.000397.
 • Мартенко О.О. Сучасний стан запровадження ліцензування соціальних послуг в Україні // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 35-48.
 • Романова Н.Ф. Про становище молоді в Україні: щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соц. захисту дітей та молоді у 2001–2006 рр. // Щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України / Т.В. Безулік, А.І. Білий, Є.І. Бородін та ін. – К.: Гопак, 2006.– 360 с.
 • Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя молоді: досвід українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 1. – С. 75-84.
 • Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя української молоді – сучасна концепція розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – К.: ДСССДМ, 2006. – № 1. – С. 112-118.
 • Савчук О.М., Мазуренко А.М. Проблема насильства у міжстатевих стосунках серед молоді // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 67-72.
 • Семигіна Т.В. Етичний вимір політики охорони здоров‘я // Соц. політика і соц. робота. 2006. – № 1. – С. 39-51.
 • Семигіна Т.В. Модель соціального планування на місцевому рівні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 61-66.
 • Семигіна Т.В., Павленко П.Чинники, що впливають на політику охорони здоров’я у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу і контролю за його поширенням // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 19-34.
 • Семигіна Т.В., Kishkina O. /Public Health Policy and Public Health Research in Ukraine : Linked, Interlinked or Unlinked? // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 28-33.
 • Семигіна Т.В. Printed Media Coverage of HIV/AIDS: the Results of All-Ukrainian Monitoring of the Most Popular Newspapers and Magazines // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 64-69.

2005

 • Семигіна Т.В., Грига І.М., Зубець І.В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 77-83.
 • Семигіна Т.В., Грига І.М. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ/СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 2. - С. 74-82.
 • Семигіна Т.В., Бойко А., Богдан Д. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н. Сучасні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 93-109.
 • Семигіна Т.В. Фахова соціальна робота: 10 років утвердження в НаУКМА та поза нею // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 203-211.
 • Грига І.М., Семигіна Т.В., Зубець І.В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 77-83.
 • Грига І.М. Охороні здоров'я - фахівців з політики, економіки та менеджменту нею // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 214-221.
 • Грига І.М., Семигіна Т. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ/СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 2. - С. 74-82.
 • Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей / І. Грига, О. Саврук, Н. Рябцева та ін. // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 21- 35.
 • Грига І.М. Фінансування охорони здоров'я: проекти і реальність // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 80-92.
 • Бойко А., Семигіна Т., Богдан Д. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Богдан Д.З., Нахаєва О. Досвід діяльності ВІЛ-сервісних організацій України щодо формування прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 2. - С. 94-105.
 • Богдан Д.З., Семигіна Т., Бойко А. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Іванова О.Л., Демещенко С. Вивчення прав осіб з інтелектуальною недостатністю у закладах нерезидентного типу // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 68-86.
 • Іванова О.Л., Угорчук Р., Савельєв Ю. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні оцінки щодо становища осіб з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 50-67.
 • Кабаченко Н.В. Семигіна Т.В. Сучасні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 93-109.
 • Кравченко Р.І. Етичні норми як механізм забезпечення реалізації прав осіб із інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 5-49.
 • Кравченко Р.І., Сідєльник Л. Перспективи створення системи адаптації осіб із розумовою відсталістю в Україні // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 87-102.
 • Лисенко О.П, Горчакова О. Таємниця усиновлення та її вплив на сучасну практику усиновлення в Україні // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 46- 58.
 • Макаренко О.М., Федосєєва І.В. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 45-48.
 • Імунореактивність у щурів при експериментальному моделюванні гострого геморагічного інсульту / О.М. Макаренко, В.К. Позур, Ю.М. Миронюк та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 4. - С. 188-191.
 • Романова Н.Ф. Духовний аспект у формуванні здоров'я людини // Сучасні технології збереження і зміцнення здоров'я здорових: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 27 жовт. 2005 р. / Київ. міськ. держ. адмін. Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м .Києва, Київ. міськ. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Ред.А.П. Ситник. - К, 2005. - С. 38- 42.
 • Романова Н.Ф. Модель започаткування студентської соціальної служби у вищих навчальних закладах: організація та управління // Соціальна служба в Україні: соціально- психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матеріали наук.-практ. конф, М. Черкаси, 12 трав. 2005 р. / Акад. пед. наук. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. соціальної психології. - К.: Фенікс, 2005. - С. 406- 421.
 • Савельєв Ю.Б., Угорчук Р., Іванова О. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні оцінки щодо становища людей з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 50-67.
 • Макаренко О.М., Васильева И.Г., Чопик Н.Г. Влияние активной фракции препарата "Церебрал" на уровень экспрессии каскада-3 и белка-предшественника b-амилоида при лечении геморрагического инсульта в остром и отдаленном периоде // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2005. - Т. 139, №2. - С.175-177.
 • Савельєв Ю.Б. О биологических симулякрах в социокультурном развитии. Смерть и гендер от архаики к постмодерну // Логос. - 2005. - №2. - C. 245- 261
 • Semigina T.,. Gryga I, Volgina O. Social Work Education in Ukraine //: Ausbildung fьr soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitrфgen ьber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern/Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger,Sandra Hirschler,Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.)- Frankfurt am Main, 2005. - Р. 12 -40.
 • Gryga I., Semigina T.,. Volgina O. Social Work Education in Ukraine / T. Semigina, I. Gryga, O. Volgina // Ausbildung fоr soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitrфgen ьber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern/Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger,Sandra Hirschler,Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.)- Frankfurt am Main, 2005. - Р. 12 -40.

2004

 • Семигіна Т.В. Віртуальні громади і соціальна робота // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 98-104.
 • Семигіна Т.В. Місцеве самоврядування в Україні: можливості для громади // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 26-43.
 • Нові державні підходи до ресоціалізації людей, які виходять із місць позбавлення волі / Т. Семигіна, Л. Скоропада // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 5-13.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н.В. Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 73-78.
 • Семигіна Т.В. Підготовка магістрів соціальної роботи ( з досвіду Школи соціальної роботи НаУКМА) // Соціальна робота в Україні . - 2004. - № 2. - С. 132-137.
 • Семигіна Т.В. Політика охорони здоров'я в світі: на перехресті ідей та концепцій // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 90-105.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112-121.
 • Семигіна Т. Соціальна політика економічно розвинутих країн в умовах глобалізації. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 79-84.
 • Семигіна Т.В. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Людина і політика. - 2004. - № 1. - С. 134-143.
 • Семигіна Т.В., Мигович І. Чому Україні потрібен Закон "Про соціальну роботу" // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 5-12.
 • Грига І.М. Економічна захищеність хворого та перспективи обов'язкового медичного страхування в Україні // Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров'я України: нові законодавчі ініціативи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 лют. 2004р. - К., 2004. - С. 99-102.
 • "Мережі підтримки": забезпечення керованого інтегрованого догляду / І. Грига, Н. Кабаченко, І. Король та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 42-49.
 • Грига І., Кабаченко Н. Розуміння бездомності: підходи до вивчення // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 4-10.
 • Богдан Д., Філь С. Вулична соціальна робота як метод профілактики ВІЛ/Сніду // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-65.
 • Бойко А.М. Вулична соціальна робота зі споживачами ін'єкційних наркотиків // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 73-85.
 • Бондаренко Н.Б., Кабаченко Н. Соціальне виключення та проблеми психічного здоров'я // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 101-114.
 • Описовий аналіз політики: приклад аналізу політики щодо біженців та пошукачів притулку в Україні / О.Л. Іванова, А. Кураєва, Х. Малишева та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 105-126.
 • Іванова О.Л. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути? // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 56-64.
 • "Мережі підтримки": забезпечення керованого інтегрованого догляду / Н.В. Кабаченко, І. Грига, І. Король та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 43-49.
 • Кабаченко Н.В., Семигіна Т.В. , Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 73-78.
 • Кабаченко Н.В., Семигіна Т.В. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112-121.
 • Кабаченко Н., Грига І. Розуміння бездомності: підходи до вивчення. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 4-10.
 • Соціальне виключення та проблеми психічного здоров'я / Н.В. Кабаченко, Н. Бондаренко // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 101-114.
 • Ліщук Р.М. Денний центр допомоги наркозалежним Громадської організації "Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності" // Кращі практики у вирішенні проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД: досвід України та Польщі: Зб. наук. пр. / Громад. Організація "Ін- т наркоманій та наркозлочинності". - К., 2004. - С. 10- 15.
 • Мотиваційне інтерв'ю // Денний центр як форма соціально- психологічної реабілітації наркозалежних / О.М. Бойко , С.О. Богданов, Р.М. Ліщук та ін.; ВЕГО "Молодь проти злочинності і наркоманії". ГО "Ін-т проблем наркоманій і наркозлочинності". - К., 2004. - С.29- 38.
 • Савельєв Ю.Б. Антиномичность современного социального порядка: гомогенность и мультикультурализм // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна - Харків: Вид. центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2004. - С. 88 - 92.
 • Савчук О. Підходи до подолання наслідків насильства над жінками в сім'ях, де чоловіки зловживають алкоголем // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 11-16.
 • Groot W., Gryga I. Sosial Health Insurance in Ukraine: why (not)? // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. - К., 2004. - C. 28-34.

2003

 • Семигіна Т.В. Моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Сучасні проблеми управління: Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук- практ. конф., 27-28 листоп. 2003 р. - У 2 ч. - Ч.2 / Уклад. Б.В. Новиков, І.І. Федорова та ін. - К.: ІОЦ "Політехніка", 2003. - С. 13- 14.
 • Семигіна Т.В. Національні моделі соціальної політики: Глобальний рух до неолібералізму? // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 45-60.
 • Семигіна Т.В. Сучасні підходи до розуміння громади та роботи в ній // Соціальна робота в Україні: Теорія і практика. - 2003. - № 4. - С. 88- 95.
 • Бондаренко Н.Б. Підготовка фахівців із соціальної роботи з користувачами психіатричних служб // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 130-135.
 • Іванова О.Л. Основні концептуальні аспекти розробки стандартів підготовки соціальних працівників // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5-6 трав. 2003 р. / Ужгород. нац. ун.т - Ужгород, 2003. - С. 129-132.
 • Кабаченко Н.В. Система підтримки та допомоги бездомним // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 61-72.
 • Кабаченко Н.В. Соціальна робота як чинник розвитку громадянського суспільства // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002р. / Ін-т вищої освіти АПН України. Одеська нац. юрид. акад. ; Канад.-Укр. проект "Демократична освіта"; Уклад. Л.В. Марголіна. - К.: Ай Бі, 2003. - С. 39-45.
 • Савчук О.М. Феномен співзалежності: характеристики та прояви // Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Наук.-метод. збірка / Громадська організація "Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери "СОЦІУМ-XXI"; Шк. соц. роботи Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. ( С.113-121
 • Савчук О.М. Стратегії роботи зі співзалежними жінками, які зазнають насильства в сім'ї // Практична психологія та соціальна робота. - 2003.( №4.( С.51-60
 • Савчук О.М. Об'єктивізація впливу тренінгу асертивності на психологічний стан жінок, які зазнали насильства // Практична психологія та соціальна робота.- 2003.( № 6.( С.74-76
 • Савчук О.М. Динаміка психологічного стану жінок, що зазнають домашнього насильства з боку залежного від алкоголю чоловіка, внаслідок індивідуальної та групової роботи // Актуальні проблеми психології. - Т.1, Ч. 10: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; Ред. С.Д. Максименко. - 2003. - С.107-111
 • Савчук О.М. Проблемно-орієнтований підхід у підготовці фахівців соціальної сфери (курс "Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства") // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5 - 6 трав. 2003 р. / М- во освіти і науки України. Ужгород. нац. ун- т. Каф. соц. роботи - Ужгород, 2003.( С. 291-293
 • Semigina T.V. The Price of Slow Reforms: Demographic Issues, HIV/AIDS and Health Care in Ukraine // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 : Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 283-291.

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

  

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

Оксана Михайлівна Бойко

кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD) з соціальної роботи, доцентка,

керівник магістерської програми з соціальної роботи

корпус 4, кімната 299

(044) 425 77 83

E-mail mail

КЕРІВНИК БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Романова Наталія Федорівна

кандидат педагогічних наук, доцентка

корпус 4, кімната 298

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Наталія Михайлівна Макосій
корпус 4, кімната 202
(044) 425 77 83; 462 50 40

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ВИКЛАДАЧІ 

ОСНОВНИЙ СКЛАД

 

Білоус Ольга Іванівна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бойко Оксана Михайлівна,

д-р філософії (PhD) з соціальної роботи,

канд. пед. наук,

MSW керівник магістерської програми,

доцент, зав. кафедрою

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гусак Наталія Євгеніївна,

канд. соціол. наук,

доцентка,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дума Лілія Петрівна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Іванова Олена Леонідівна,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кабаченко Надія Василівна,

канд. філос. наук,

доцентка

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кальницька Катерина Олексіївна,

канд. психол. наук,

доцентка

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кріжік Катерина Сергіївна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Романова Наталія Федорівна,

канд. пед. наук,

доцентка,

керівник бакалаврської програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ростовська Тетяна В’ячеславівна,

старший викладач,

магістр соціальної роботи,

випускниця НаУКМА

 

Савчук Олена Миколаївна,

канд. психол. наук,

доцент,

випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СУМІСНИКИ

 

Богдан Дарина Зіновіївна — 

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА 

 

Бондаренко Наталія Борисівна — 

старший викладач, канд. психол. наук, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА 

 

Волгіна Оксана Миколаївна — 

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА 

 

Дмитришина Наталія Анатоліївна —

старший викладач, магістр соціальної роботи, випускниця НаУКМА 

 

Кувшинова Євгенія Валентинівна — 

старший викладач 

 

Стефанова Оксана Адольфівна — 

кандидат наук з держ. упр., старший викладач 

 

Ткаченко Лідія Григорівна — 

кандидат екон. наук, доцент 

 

Тимощенко-Петрова Ірина Михайлівна — 

старший викладач 

 

Штурхецький Сергій Володимирович — 

кандидат наук з держ. упр., доцент 

 

Чайковська Віра Володимирівна — 

доктор мед. наук, професор

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна