Таби-факультет правничих наук

Літня школа

 logo summer school

daad2
Факультет правничих наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія» та
Школа Німецького Права, заснована Гейдельберзьким університетом, університетом м. Майнц та Ягеллонським університетом,
спільно з Німецькою службою академічних обмінів (DAAD)


ЗАПРОШУЮТЬ
до участі в
Літній школі
«Право в Німеччині»


22 червня – 10 липня 2020 року, м. КиївЛітня школа, що проводиться щорічно в Україні з 2007 року, розрахована на осіб, які зацікавлені у вивченні системи права Федеративної Республіки Німеччина. До участі в Літній школі запрошуються викладачі, аспіранти та студенти старших курсів вищих юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів ВНЗ України та сусідніх країн (конкурсний відбір).

Літня школа проводиться в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

У зв’язку з тим, що робочою мовою Літньої школи є німецька, від учасників вимагається рівень володіння нею не нижче за Mittelstufe.Протягом першого тижня учасникам буде запропонований курс вдосконалення німецької мови для правників. Наступні два тижні будуть присвячені вивченню європейського та німецького права. Заняття будуть проводитись професорами та викладачами Гейдельберзького університету, університету м. Майнц (Німеччина) та Інституту німецького права Ягеллонського університету (Краків, Польща).

Після закінчення Літньої школи, за умови успішного складання підсумкового іспиту, видається Сертифікат.

Участь в Літній школі є безкоштовною. Проїзд, проживання та харчування здійснюються за власний рахунок учасників Літньої школи або організації, що їх відрядила. В окремих випадках, на конкурсній основі можливе відшкодування витрат на проїзд (потягом по території України) та проживання для учасників, які проживають поза межами Києва.

Для участі у конкурсному відборі на навчання у Літній школі необхідно надати такі документи:

1. CV (для учасників з України - українською мовою, для учасників з інших країн – англійською мовою);

2. Анкету (німецькою мовою);

3. Два мотиваційних листа:

- українською мовою (для громадян України), або

- англійською мовою (для учасників з інших країн) та

- німецькою мовою (для всіх);

4. Один рекомендаційний лист від викладача права (для аспірантів та студентів);

5. Завірену ксерокопію: залікової книжки або довідки про оцінки за останні два роки навчання (для аспірантів та студентів); документу про вищу юридичну освіту (для старших викладачів та асистентів); диплому про науковий ступінь (для кандидатів наук). Копії завірити печаткою ВНЗ, в якому навчається чи працює кандидат для участі в Літній школі.

 

Кінцевий термін подання аплікацій – 31 травня 2020 року.

Подання документів - на електронну скриньку  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В разі необхідності, з кандидатами може бути проведена телефонна співбесіда.

Консультації за адресою:

Україна, 04070, м. Київ,
вул. Г. Сковороди, 2
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Факультет правничих наук
Літня школа “Право в Німеччині”

Телефон: (+38044) 425 60 73

Контактна особа: Лисенко-Шайтанова Світлана Михайлівна.Інформація про Літню школу та анкета розміщена за адресами:

http://sommerschule-kiew.blogspot.com/
http://ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fpn?tab=Літняшкола
https://www.facebook.com/Recht.in.Deutschland/?tn-str=k*F

та

https://www.daad-ukraine.org

Ресурси

Загальна інформація

Новини і події

Навчальні підрозділи

Навчально-методичні підрозділи

Напрямки наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Літня школа

 

 

Наукова бібліотека НаУКМА

Бібліотека

Експериментальна навчальна лабораторія "Правнича клініка"

Правнича клініка
Правнича клініка - це експериментальна навчальна лабораторія факультету правничих наук НаУКМА, яку було створено у 2001 р.
Метою діяльності лабораторії є набуття студентами практичних навичок шляхом надання безкоштовної кваліфікованої правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Такі консультації надають ті студенти-правники, які обрали для опанування вибіркову навчальну дисципліну "Юридичний практикум". Вони проходять попередній конкурсний відбір, спеціальне навчання і працюють під керівництвом досвідчених юристів-практиків
 
 

Основними напрямами діяльності експериментальної навчальної лабораторії є:

 

Правнича клініка

Надання правової допомоги з питань:

 • захисту конституційних прав та свобод;
 • цивільного, житлового і сімейного права, трудового права та права соціального забезпечення;
 • правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності;
 • захисту прав молоді та неповнолітніх;
 • інших правових питань.
 • Проведення конференцій, семінарів, тренінгів з питань клінічної освіти.
 • Здійснення програми "вуличне право" ("Street law").


Криміналістична лабораторія

Криміналістична лабораторія

Створена у 2002 році на кафедрі міжгалузевих правових наук для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістика". У криміналістичній лабораторії за допомогою найсучаснішої криміналістичної техніки студенти набувають практичних знань, навичок, тактичних прийомів розслідування злочинів.

 

 

 Центр інноваційних методик правничої освіти (ЦІМПО)

Створено 2002 року в результаті реорганізації Центру систем правової інформації, (створений у 1998 р.). Метою діяльності ЦІМПО є організація та координація досліджень у сфері методології правничої освіти, як розроблення і впровадження інноваційних методик викладання юридичних наук як на факультеті правничих наук НаУКМА, так і підвищення рівня сучасної підготовки правників у системі вищої освіти України. Основні напрями діяльності ЦІМПО:

 • Дослідження й узагальнення науково-методичних рекомендацій щодо викладання правничих дисциплін у вищих юридичних закладах України та провідних країн світу;
 • Організація науково-дослідницької і навчально-методичної роботи з проблем правничої освіти;
 • Розроблення й апробація оригінальних авторських методик, а також нових програм з правничих навчальних дисциплін;
 • Розвиток юридичної клінічної освіти;
 • Організація конференцій, нарад, семінарів з проблем сучасної правової освіти;
 • Переклад науково-методичних, навчальних, нормативних матеріалів зарубіжного походження;
 • Видання науково-методичної та навчальної літератури, а також матеріалів конференцій, семінарів, тренінгів;
 • Налагодження контактів з міжнародними і зарубіжними організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою вивчення й поширення найкращого світового досвіду підготовки правників;
 • Моніторинг рейтингу вищих юридичних навчальних закладів України.

Навчальна судова зала

Створена у 2003 р. як структурний підрозділ Центру інноваційних методик правничої освіти НаУКМА. У ній відбуваються практичні заняття з процесуальних дисциплін (цивільне, адміністративне, кримінальне, арбітражне і конституційне процесуальне право)
Навчальна судова зала
Навчальна судова зала
Судова зала оснащена аудіо і відеотехнікою, за допомогою якої студенти факультету правничих наук вивчають процес розгляду справ у судах України та за кордоном, а також проводяться виїзні судові засідання місцевих судів м. Києва.

Лабораторія комп'ютерних систем правової інформації

Лабораторія комп'ютерних систем правової інформації (ЛКСПІ) є структурним науково-методичним підрозділом Центру інноваційних методик правничої освіти НаУКМА, яку було створено у 2003 р.

Метою діяльності ЛКСПІ є технічне забезпечення науково-методичної роботи ЦІМПО, підвищення якості навчального процесу на факультеті правничих наук, створення сприятливих умов для самостійної наукової роботи студентів та викладачів, всебічного розвитку їх творчої особистості.

ЛКСПІ реалізує свої завдання шляхом надання користувачам інформаційних та методично-освітніх послуг, що забезпечують доступ до комп'ютерної мережі й ефективне використання її ресурсів.

Напрями наукових досліджень

Загальна інформація

Новини і події

Навчальні підрозділи

Навчально-методичні підрозділи

Напрямки наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Літня школа

Наукова діяльність співробітників НаУКМА розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів за загальною концепцією "Україна: людина, суспільство, природа". Враховуючи розмаїття напрямів університетської науки, діяльність науковців факультету правничих наук органічно охоплює такі наукові напрями:

 • Теорія права і практика нормопроектування.
 • Актуальні проблеми цивільного і підприємницького права в Україні.
 • Гармонізація законодавства України і держав Європейського Союзу.
 • Методологія правничої освіти і професійної підготовки юриста.

Партнери

Загальна інформація

Новини і події

Навчальні підрозділи

Навчально-методичні підрозділи

Напрямки наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Літня школа

Навчально-методичні підрозділи

Загальна інформація

Новини і події

Навчальні підрозділи

Навчально-методичні підрозділи

Напрямки наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Літня школа

Крім значного наукового потенціалу, Факультет правничих наук НаУКМА має достатню для виконання своїх завдань матеріально-технічну базу та навчально-методичні підрозділи. Зокрема, у структуру факультету входять:

 • Експериментальна навчальна лабораторія "Правнича клініка", де студенти набувають практичного досвіду надання правової допомоги фізичним та юридичним особам. На базі "Правничої клініки" 2003/04 навчального року створено Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти України, який проводить семінари, тренінги, науково-практичні конференції для студентів-консультантів та викладачів юридичних клінік вищих навчальних закладів України, літні школи тощо.
 • Унікальна Навчальна судова зала, устаткована спеціальними меблями та технічними засобами фіксації та відтворення судового процесу, в якій проводять групові заняття та ділові ігри студентів з таких професійно орієнтованих навчальних дисциплін, як цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне і конституційне процесуальне право України.
 • Центр інноваційних методик правничої освіти, який здійснює наукові дослідження, аналізує й узагальнює досягнуті результати та запроваджує новітні освітні технології в навчальний процес НаУКМА, а також ділиться своїми здобутками з іншими вищими навчальними закладами України.
 • Криміналістична лабораторія, створена для проведення практичних занять із навчальної дисципліни "Криміналістика". У лабораторії за допомогою найсучаснішої криміналістичної техніки студенти набувають практичних знань, умінь, тактичних прийомів розслідування злочинів.
 • У структурі Наукової бібліотеки НаУКМА створено спеціалізовану Правничу бібліотеку (абонемент, читальна зала), яка має окреме приміщення, де створено зручні умови для роботи студентів і викладачів, є електронний каталог пошуку літератури. Значна частина фонду зосереджена у вільному доступі, що сприяє полегшеному вибору літератури читачами. У фондах бібліотеки, крім україномовної, представлено також сучасну багатоаспектну юридичну літературу англійською, польською, російською, французькою та іншими мовами. Свої власні книжкові колекції подарували бібліотеці професори Л. В. Коваль і О. Л. Копиленко, доцент В. М. Сущенко та інші викладачі.

Щоб поширити інформацію про свої наукові дослідження, Факультет правничих наук разом із Всеукраїнським благодійним фондом "Українська правнича фундація", Львівським національним університетом ім. Івана Франка та видавничою організацією "Юстиніан" долучився до заснування журналу "Українське право", який за рішенням Президії ВАК України зараховано до переліку наукових фахових видань. Крім того, на факультеті щорічно видають фаховий збірник "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки", присвячений широкому спектру актуальних проблем, що стоять перед юридичною наукою сьогодення. Часопис розрахований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів. Разом з Інститутом виборчого права Факультет є засновником наукового журнал "Вибори та демократія".

Більше матеріалів...

 1. Навчальні підрозділи
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна