Ресурси

Загальна інформація

Новини і події

Навчальні підрозділи

Навчально-методичні підрозділи

Напрямки наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Літня школа

 

 

Наукова бібліотека НаУКМА

Бібліотека

Експериментальна навчальна лабораторія "Правнича клініка"

Правнича клініка
Правнича клініка - це експериментальна навчальна лабораторія факультету правничих наук НаУКМА, яку було створено у 2001 р.
Метою діяльності лабораторії є набуття студентами практичних навичок шляхом надання безкоштовної кваліфікованої правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Такі консультації надають ті студенти-правники, які обрали для опанування вибіркову навчальну дисципліну "Юридичний практикум". Вони проходять попередній конкурсний відбір, спеціальне навчання і працюють під керівництвом досвідчених юристів-практиків
 
 

Основними напрямами діяльності експериментальної навчальної лабораторії є:

 

Правнича клініка

Надання правової допомоги з питань:

 • захисту конституційних прав та свобод;
 • цивільного, житлового і сімейного права, трудового права та права соціального забезпечення;
 • правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності;
 • захисту прав молоді та неповнолітніх;
 • інших правових питань.
 • Проведення конференцій, семінарів, тренінгів з питань клінічної освіти.
 • Здійснення програми "вуличне право" ("Street law").


Криміналістична лабораторія

Криміналістична лабораторія

Створена у 2002 році на кафедрі міжгалузевих правових наук для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістика". У криміналістичній лабораторії за допомогою найсучаснішої криміналістичної техніки студенти набувають практичних знань, навичок, тактичних прийомів розслідування злочинів.

 

 

 Центр інноваційних методик правничої освіти (ЦІМПО)

Створено 2002 року в результаті реорганізації Центру систем правової інформації, (створений у 1998 р.). Метою діяльності ЦІМПО є організація та координація досліджень у сфері методології правничої освіти, як розроблення і впровадження інноваційних методик викладання юридичних наук як на факультеті правничих наук НаУКМА, так і підвищення рівня сучасної підготовки правників у системі вищої освіти України. Основні напрями діяльності ЦІМПО:

 • Дослідження й узагальнення науково-методичних рекомендацій щодо викладання правничих дисциплін у вищих юридичних закладах України та провідних країн світу;
 • Організація науково-дослідницької і навчально-методичної роботи з проблем правничої освіти;
 • Розроблення й апробація оригінальних авторських методик, а також нових програм з правничих навчальних дисциплін;
 • Розвиток юридичної клінічної освіти;
 • Організація конференцій, нарад, семінарів з проблем сучасної правової освіти;
 • Переклад науково-методичних, навчальних, нормативних матеріалів зарубіжного походження;
 • Видання науково-методичної та навчальної літератури, а також матеріалів конференцій, семінарів, тренінгів;
 • Налагодження контактів з міжнародними і зарубіжними організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою вивчення й поширення найкращого світового досвіду підготовки правників;
 • Моніторинг рейтингу вищих юридичних навчальних закладів України.

Навчальна судова зала

Створена у 2003 р. як структурний підрозділ Центру інноваційних методик правничої освіти НаУКМА. У ній відбуваються практичні заняття з процесуальних дисциплін (цивільне, адміністративне, кримінальне, арбітражне і конституційне процесуальне право)
Навчальна судова зала
Навчальна судова зала
Судова зала оснащена аудіо і відеотехнікою, за допомогою якої студенти факультету правничих наук вивчають процес розгляду справ у судах України та за кордоном, а також проводяться виїзні судові засідання місцевих судів м. Києва.

Лабораторія комп'ютерних систем правової інформації

Лабораторія комп'ютерних систем правової інформації (ЛКСПІ) є структурним науково-методичним підрозділом Центру інноваційних методик правничої освіти НаУКМА, яку було створено у 2003 р.

Метою діяльності ЛКСПІ є технічне забезпечення науково-методичної роботи ЦІМПО, підвищення якості навчального процесу на факультеті правничих наук, створення сприятливих умов для самостійної наукової роботи студентів та викладачів, всебічного розвитку їх творчої особистості.

ЛКСПІ реалізує свої завдання шляхом надання користувачам інформаційних та методично-освітніх послуг, що забезпечують доступ до комп'ютерної мережі й ефективне використання її ресурсів.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна