Наукові рецензовані англомовні журнали НаУКМА

 

Можливість оприлюднити результати своїх досліджень – це надзвичайно важлива частина роботи вчених університету, яка дозволяє бути частиною глобального наукового співтовариства, обмінюватися думками, знаходити можливості для спільних дослідницьких проєктів та відкриття нових знань. 

 

Для більшої інтеграції у світову наукову спільноту Києво-Могилянська академія у 2014 році започаткувала видання власних рецензованих англомовних електронних журналів Kyiv-Mohyla Scholary Peer-Reviewed Journals. Це один зі стратегічних проектів НаУКМА, котрий було презентовано могилянській спільноті на Благодійному вечорі НаУКМА-2014 і підтримано родиною Вікторії Гуменюк та Сергія Сегеди. Згодом до партнерів проєкту приєдналися Київський офіс "Baker McKenzie", Євгеній Уткін, Сергый Зузак, Юридична фірма "АНТЕ", Сергій Пєтухов та Юрій Когут.

 

У межах проєкту НаУКМА створив два електронні англомовні журнали Kyiv-Mohyla Humanities Journal та Kyiv-Mohyla Law&Politics Journal, матеріали яких вже активно цитуються у професійних наукометричних базах даних, репозитарних базах та директоріях, згадуються у соціальних мережах, новинних статтях, блогах тощо.

 

Унікальність проєкту полягає в інноваційної моделі рецензованого онлайн журналу. Журнали мають міжнародний склад редакційних колегій з афіляціями у найвідомиших університетах та широке коло авторів і читачів у всьому світі. Усі наукові статті перед публікацією проходять подвійне сліпе рецензування фахівцями з різних країн. Проєкт втілюється англійською мовою на платформі ресурсів Open Journal Systems, тому усі публікації журналу є відкритими і доступними для перегляду на усіх континентах. Важливо, що журнали публікують наукові дослідження безкоштовно для їх авторів. 

 

Обидва видання потребують постійної благодійної підтримки.

 

 

  

Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

Kyiv-Mohyla Humanities Journal – це перший електронний англомовний рецензований журнал з гуманітаристики в Україні.

 

Усі статті часопису проходять незалежне сліпе рецензування провідними експертами галузі і відповідають високим міжнародним вимогам. До міжнародного складу редакційної колегії входять фахівці з афіліаціями в Harvard University (США), Yale University (США), University of Alberta (Канада), University of Milan (Італія), The University of Wroclaw (Польща), University of New South Wales (Австралія).

 

Kyiv-Mohyla Humanities Journal індексується у провідних професійних наукових базах даних, репозитарних базах та директоріях, а саме: Web of Science, Scopus, BASE, CINECA, CORE, Crossref, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO: Central & Eastern European Academic Source, ERIH PLUS, International Directory of Philosophy, MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journals, OpenAIRE, Open Ukrainian Citation Index, PhilPapers, RevisioneReviste, SHERPA/RoMEO, Scilit, Semantic Scholar, Ulrich's Periodicals Directory.

 

Kyiv-Mohyla Humanities Journal отримує велику кількість переглядів та завантажень в цих базах даних - близько 6000 завантажень статей.

 

Журнал має високий рівень цитованості, не зважаючи на порівняно низький рівень цитувань у гуманітарній сфері, зокрема:

  • за даними бази цитувань Scopus, журнал має 30 цитувань (у журналах, що індексуються в Scopus).
  • за даними бази цитувань Web of Science, журнал цитується 18 разів (у журналах, що індексуються у Web of Science).
  • за даними наукометричної бази даних Dimensions (Велика Британія), журнал має 22 цитування. За даними цієї ж бази, Kyiv-Mohyla Humanities Journal має й альтметричну увагу – згадування статей у соціальних мережах, новинних статтях, блогах тощо.

 

 

Перші сім номерів журналу своїм виходом завдячують підтримці родини випускників  НаУКМА Вікторії Гуменюк і Сергія Сегеди. Згодом до меценатів  проєкту приєднався Євгеній Уткін, який підтримав 2-й та 3-й випуск видання та випускник НаУКМА Сергій Зузак, який підтримав восьмий випуск журналу. Також видання підтримали Валерія Казадарова, Олександо Гаврилюк, Марина Осадчук, Олександо Ублінських, Ірина Кравчук, Сергій Романюк, Оксана Старенька та Михайло Карпенко. Ми глибоко вдячні усім жертводавцям за фінансово допомогу у реалізації цього проєкту.

 

Нині готується дев'ятий номер Kyiv-Mohyla Humanities Journalприурочений до  300-го ювілею від дня народження Григорія Сковороди. До цього випуску увійдуть англомовні дослідницькі статті як науковців гуманітарних кафедр НаУКМА (Дмитро Мазін, Олена Мойсеєнко, Людмила Пастушенко, Ольга Петренко-Цеунова) так і вчених профільних інститутів НАН України (Анатолій Єрмоленко. Лариса Осадча, Тетяна Броварець) та низки українських університетів (Людмила Посохова, Володимир Окаринський, Оксана Сніговська, Олександр Солецький), які об'єднує загальна тема "Григорій Сковорода і світ Бароко".

Том презентує результати оригінальних історико-філософських, історичних, культурологічних, мистецтвознавчих наукових студій, що розкривають маловідомі сторінки біографії та творчої діяльності Григорія Сковороди, а також уточнюють і поглиблюють сучасні гуманітарні знання та суспільні візії щодо місця і ролі цієї видатної особистості в історії української та світової культури. 

Особливу увагу приділено аналізу творчості Григорія Сковороди у контексті європейського бароко та європейської філософії, джерелам та ідейним витокам його творів, актуальним питанням сковородознавства і перспективам його розвитку в Україні.

 

Дев'ятий том видання вже підтримав проєкт  "Support to Ukrainian Editorial Staff" у розмірі 54693 грн., що частково покриє частину витрат на його випуск.

 

Наша мета - залучити 100 тис. грн. Ми звертаємося до усіх, хто може долучитися до його фінансування,  підтримати видання посильним благодійним внеском.

 

 

No,1 (2014) No,2 (2015) No,3 (2016) No,4 (2017) No,5 (2018) No, 6 (2019) No, 7 (2020) No, 8 (2021)
kmhj1 kmhj2 kmhj3.png kmhj4 kmhj5 kmhj6 kmhj7

KMHJ 8

 

 

 

Kyiv-Mohyla Law&Politics Journal

 

Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal - міжнародний міждисциплінарний онлайн-журнал,  який репрезентує світовій академічній спільноті якісний науковий доробок українських та зарубіжних вчених у сферах права, політології та міжнародних відносин.  

 

Видання започатковано у 2015 році. За шість років існування Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal має велику кількість переглядів та завантажень - 4 537 переглядів сторінок та 3 507 завантажень статей. При цьому, кількість переглядів збільшується з кожним роком.  

 

Журнал має високий рівень цитованості, зокрема: 

  • за даними наукометричної бази даних Dimensions (Велика Британія), журнал має 62 цитування 
  • за даними бази цитувань Scopus, журнал має 38 цитувань (у журналах, що індексуються в Scopus) 
  • за даними бази цитувань Web of Science, журнал цитується 17 разів (у журналах, що індексуються у Web of Science). 

Видання індексується у професійних наукових базах даних, репозитарних базах та директоріях, серед яких найбільша в світі мультидисциплінарна наукова база даних (EBSCO), професійні юридичні бази даних закритого типу (vLex Justis), директорії журналів, що мають суворі критерії відбору за найвищою якістю контенту та журнальних політик (DOAJ (Directory of Open Access Journals) та ERIH PLUS), міжнародні бази даних, що підтримують Відкритий Доступ до знань (OpenAIRE Explore (створений проектом ЄС Horizon 2020), Lens.org (Австралія), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина) тощо. 

Незабаром очікується включення журналу в базу даних цитувань Web of Science, також готується до подачі заявка на включення журналу в базу даних цитувань Scopus.  

 

З часу свого заснування проект реалізовується за фінансової допомоги жертводавців - ми глибоко вдячні за благодійну підтримку  видання Київському офісу "Бейкер Макензі" та юридичній компанії АНТЕ, родині Вікторії Гуменюк та Сергія Сегеди, Сергію Чорному, Зої Литвин, Антоніні Черевко, Володимиру Литвину, Сергію Пєтухову та Ігорю Когуту. 

 

Нині готується Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal, #8.  Річний бюджет цього випуску складає 100 тис. грн. Ми конче потребуємо допомоги благодійників, адже зараз дуже важливо не перервати періодичність цього видання.  

Будемо дуже вдячні за фінансову допомогу у реалізації цього проєкту. Видання можна підтримати  за посиланням

 

 

No, 1 (2015) No, 2 (2016) No, 3 (2017) No, 4 (2018) No, 5 (2019) No, 6(2020)
  kmlpj1    kmlpj2    kmlpj3    kmlpj4    kmlpj5    kmlpj6 

 

 

 

 

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна