privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Journalism: development patterns and trends : collective monograph / [Alla Hryhorivna Zinchenko, Iryna Ihorivna Titarenko, Iryna Ivanivna Kapral, Halyna Bohdanivna Lystvak, Tetyana Mykolayivna Plekhanova] ; Cuiavian University in Włocławek. – [Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021]. – 68 p.
 • Zinchenko A. Corporate Social Responsibility for Investors : Going Beyond Compliance : analitical report / Alla Zinchenko, Maryna Saprykina. – Kyiv : [s. n., 2017]. – 52 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13124
 • Оцінка вразливості до зміни клімату : Україна / [Oльга Шевченко ; співавтори : Ольга Власюк, Ірина Ставчук, Мар’яна Ваколюк [та ін.]. – [Київ : Myflaer, 2014]. – 60 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Назва з обкладинки.
 • КСО для электроэнергетических компаний : повышаем эффективность бизнеса / [М. Сапрыкина, А. Зинченко, О. Янковская, Е. Трегуб ; под общ. ред. М. Калменова]. – [Алматы : б. в., 2014]. – 166 с.
 • Зинченко А. Г. Корпоративная социальная ответственность в Казахстане : ситуация, проблемы и перспективы развития / [авторы отчета Марина Сапрыкина и Алла Зинченко] ; Центр исследований Сандж. - Астана : Центр исследований Сандж, 2013. - 97 с. - Подготовлено для Фонда Евразия Центральной Азии Центром исследований Сандж.
 • Зінченко А. Г. Розвиток КСВ в Україні у 2012 році : прогнози на 2013 рік = 2012 CSR development in Ukraine and 2013 forecasts / [Зінченко А. Г., Саприкіна М. А.]. - К. : Центр "Розвиток КСВ", 2013. - 40 с. : фотогр.
 • Якісна вища освіта : роль партнерств : щорічна доповідь 2013 / [Зінченко А., Саприкіна М., Янковська О., Вінніков О.] ; Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності". - К. : [б. в.], 2013. - 19, [1] c.
 • Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну : монографія / Сусська О. О. ; [рец. Оссовський В. Л.]. - К. : Логос, 2013. - 255 с. - Включ. бібліогр.
 • Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід: Монографія / В.Г. Королько, В. Бурлачук, О. Іваненко та ін.; НАН України. Ін-т соціол. - К., 2004. - 243с.
 • Сусська О.О. Інформаційне поле особистості: Монографія / М-во культури і мистецтв України. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв; Рец.: С.І. Уланова, В.Г. Королько. - К.: ДАКККІМ, 2003. - 188с.
 • Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / Ярошенко О. В., Аксьонова С. Ю., Балакірєва О. М. ... Зінченко А. Г. та ін. ; редкол.: Жданов І. О. (голова) та ін. ; наук. ред. Пєша І. В. ; Міністерство молоді та спорту України, Державний інститут сімейної та молодіжної політики. – Київ : [б. в.], 2015. – 202 с.

 • Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2014 року «Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту» / [Н. М. Комарова, С. Ю. Аксьонова, О. В. Вакуленко ... А. Г. Зінченко та ін.] ; наук. ред. Пєша І. В. ; ред. Михайличенко К. А. ; Міністерство соціальної політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. – Київ : [б. в.], 2015. – 160 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Коник Д. Л. Комунікаційні кампанії для зміни поведінки : практичний посібник / Дмитро Коник. – [Б. м. : б. в., 2021]. – 154 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22593
 • Коник Д. Л. Довіра громади: кризові комунікації органів місцевого самоврядування : практичний посібник / Дмитро Коник, за участі: Лора Хaгг ; Федерація канадських муніципалітетів. – Київ : [б. в.], 2020. – 69 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19974
 • Ефективні комунікації : практичні рекомендації для секретаріатів комітетів Верховної Ради України : посібник / Ірина Тітаренко, Анжела Хачатурова, Вероніка Фоменко, Мілена Комар, Аліса Гнидюк, Ольга Євстігнєєва. – Київ : [б. в.], 2020. – 126 с. : іл. – Посібник підготовлено в рамках проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи спільно з громадською організацією "Інтерньюз-Україна" з метою сприяння впровадженню комунікаційної стратегії Верховної Ради України. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20475
 • Боцюрків М. Комунікація органів місцевого самоврядування : практичний довідник для посадових осіб / [Майкл Боцюрків, Дмитро Коник, Роман Головенко ; упоряд.: Ігор Лепьошкін, Дмитро Коник]. – Київ : [б. в.], 2019. – 38 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17769
 • Коник Д. Л. Стратегічні комунікації : посібник для державних службовців / Дмитро Коник. – Київ : [Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк], 2016. – 256 с.
 • Королько В. Г. Связи с общественностью : научные основы, методика, практика : учебник / В. Г. Королько, О. В. Некрасова ; [пер. с укр. О. Гончаренко ; рец. Хмелько В. Е.]. - Изд. 4-е, перераб., и доп. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 867 с. - Включ. бібліогр.
 • Зінченко А.Г. Захист навколишнього середовища // Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : [підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Зінченко А. Г. ... та ін. ; за ред. Редькіна О. С.]. - [К. : Фарбований лис, 2011]. - Розд. 8. - С. 255-267.
 • Конык Д., Рендер С. Расставьте сети. Как использовать Интернет в интересах Вашего бизнеса : [пособие]. - К. : Компания ЛИК, 2011. - 120 с.
 • Боднар А.Я., Давидюк Н.М., Журат Ю.В. Семінарські заняття курсу «Основи психології та педагогіки» : метод. посіб. – К. : [НВП ІНТЕРСЕРВІС], 2011. – 84 с.
 • Яковенко О.В. Психологія розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 2. - C. 29-39.
 • Боднар А.Я. Природничо-наукові основи психології // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 3. - C. 40-49.
 • Музиченко Л.В. Індивідуально-психологічна характеристика особистості // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 6. - C. 76-83.
 • Голубєва М.О., Чуканова С.О. Педагогіка як сучасна наука // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 109-117.
 • Голубєва М.О., Борисов Є.В., Чуканова С.О. Ян Амос Коменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 118-127..
 • Власюк О.Я. Екологічна самоосвіта як фактор професійного розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 2. - C. 151-163.
 • Голубєва М.О., Глигало Ю.В. Соціально-перцептивна компетентність фахівців соціальної сфери як складова професійної підготовки (на прикладі формування компетентності соціального працівника) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 4. - C. 172-181.
 • Голубєва М.О., Жарук І.В. Особливості підготовки конфліктологів у ВНЗ США та України (порівняльний аналіз) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 6. - C. 190-198.
 • Гусак Н., Дмитришина Н., Зінченко А. … [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - К. : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2011. - 128 с.
 • Королько В.Г. Паблик рілейшнз як соціальний інститут // Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посіб. / За ред. С. Макеєва; Ін-т соціології НАН України. – К., 2006. – С. 100-123.
 • Королько В.Г. Основні принципи побудови інформаційних кампаній в контексті тематики „ВІЛ та діти”: Посіб. для організаторів / За ред. В.Г. Королька; Представництво ЮНІСЕФ в Україні, Фонд „Інтелектуальна перспектива”. – К., 2006. –67с.
 • Соціологія: Навч. посіб. / В.Г. Королько, С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко та ін.; Ред.: С.О. Макєєв. - 3-ге вид., стер. - К.: Знання, 2005. - 454 с. - Із зм: Розд.9, § 3. Неомарксизм. - С. 357-363.; Розд. 9, § 4. - С. 363-370.
 • Некрасова О.В., Королько В.Г. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR): Для орг-й третього сектора: Метод.посіб. / НАН України. Ін-т соціол., Фонд "Інтелектуальна перспектива"; Ред. В.Г. Королько. - К., 2003. - 213с.
 • Соціологія: Навч. посіб. / В.Г. Королько, С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко та ін.; Ред. С.О. Макєєв. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2003. - 455 с. - Із зм: Розд.9, § 3. Неомарксизм. - С. 357-363.; Розд. 9, § 4. - С. 363-370.
 • Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учебник. - М.: Рефл-бук. - К.: Ваклер, 2003. - 528с. - (Сер.: Образовательная библиотека).

Публікації/статті

2022

Cтатті

 • Сусська О. О. Проблема вичерпаності «антиправди» як інструмента пропаганди у дискурсі мас-медіа / Ольга Сусська // Evropský politický a právní diskurz = European Political and Law Discourse. – 2022. – Vol. 9, Issue 5. – Р. 60–65. – https://doi.org/10.46340/eppd.2022.9.5.3. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25021
 • Susska O. Media as a tool of manipulative technology of Russian infoaggression in the Ukrainian media space / Susska Olga, Chernii Liudmyla, Sukharevska Hanna // Ad Alta. – 2022. – Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25. – P. 228–233.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23748
 • Сусська О. О. «Інтерпретативні спільноти» та їх роль у деміфологізації медіапростору / Сусська Ольга Олександрівна // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць. – 2022. – Вип. 12 (26). – C. 107–122.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25729
 • Intercultural communication and community participation in local governance: the EU experience / Aisulu Parmanasova, Iryna Tytarchuk, Iryna Titarenko, Olena Ivanova, Yana Kurgan-Bakoveieva, Marina Järvis // Cuestiones Politicas. – 2022. – Vol. 40, Issue 74. – P. 246–267. – https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24339

 

Матеріали конференцій

 • Зінченко А. Г. Еволюція концепції інтегрованих комунікацій / Зінченко А. Г. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 8–10.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24844
 • Коник Д. Л. Celebrity-батальйон на початку великої війни (інтернет-комунікація українських популярних особистостей у перші місяці російсько-української війни) / Коник Д. Л. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 14–17.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24842
 • Королько В. Г. Особливості новітніх суспільних викликів перед соціальними комунікаціями та зв’язками з громадськістю / Королько В. Г. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 18–21.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24841
 • Мельник А. В. Деякі проблемні аспекти комунікації влади з суспільством в умовах російсько-української війни 2022 року / Мельник А. В. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 22–24.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24840
 • Сусська О. О. Зрушення у медіасприйнятті як фактор формування нового типу персоніфікованої публічності / Сусська О. О. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 28–30. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24838
 • Титарчук І. М. Комунікації в бізнесі: від теорії до практики / Титарчук І. М. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 31–33. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24837

 

2021

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Oliinyk Ya. Impact of regulatory requirements on entities non-financial reporting: the case of Ukraine / Yana Oliinyk, Maria Kucheriava, Alla Zinchenko // 5th international scientific conferenceEMAN 2021 : EMAN 2021 – Economics & management:how to cope with disrupted times, online/virtual, March 18, 2021 : selected papers / [editor: Vuk Bevanda]. – Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. – P. 39–54. – https://doi.org/10.31410/EMAN.S.P.2021.39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22989
 • Зінченко А. Г. Етика PR в епоху постправди / Зінченко Алла Григорівна // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової інтернет-конференції, 15 квітня 2021 року / [ред. ком.: Поплавська Н. М., Дащенко Н. Л., Йордан Г. М., Решетуха Т. В., Особа Н. М.] ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2021. – C. 151–153. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23725
 • Empirical analysis of state-owned enterprises’ non-financial reporting: the case of Ukraine / Yana Oliinyk, Maria Kucheriava, Alla Zinchenko, Iryna Titarenko // The 7th international scientific conference ERAZ 2021 : Knowledge based sustainable development, online-virtual, May 27, 2021 : conference proceedings / [editor: Vuk Bevanda]. – Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. – P. 119–133. – https://doi.org/10.31410/ERAZ.2021.119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23724
 • Сусська О. О. Питання етики комунікацій під час пандемічної кризи в аґентному «полі журналістики» (в рамках діади «журналісти – громадськість») / Сусська Ольга Олександрівна // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві : IV Конгрес Соціологічної асоціації України, Харків, 28–29 жовтня 2021 року : тези доповідей / [ред. рада: Бакіров В. С. (голова ради) та ін.] ; Соціологічна асоціація України (САУ). – Харків : Соціологічна асоціація України, 2021. – С. 457–458. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21335.
 • Сусська О. О. Інтеріоризація «проблеми часу» в процесі взаємодії у мережевому та медіапросторі / Сусська Ольга // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19 : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19», 18–19 грудня 2020 року / [за ред. Людмили Малес, Юрія Савельєва, Олексія Боровського та Ірини Набруско] ; Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут соціології Національної академії наук України, Соціологічна асоціація України. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 86–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22536.

 

Інше

 • Зінченко А. Г. Особливості урядових комунікацій в Україні: виклики 2020 р. та спільний пошук ефективних рішень / Зінченко А. Г., Тітаренко І. І. // Journalism: development patterns and trends : collective monograph / [Alla Hryhorivna Zinchenko, Iryna Ihorivna Titarenko, Iryna Ivanivna Kapral, Halyna Bohdanivna Lystvak, Tetyana Mykolayivna Plekhanova] ; Cuiavian University in Włocławek. – [Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021]. – P. 1–21. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-088-9-1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22990

 

2020

Cтатті

 • Практика нефінансової звітності підприємств добувної галузі України / Я. В. Олійник, М. В. Кучерява, А. Г. Зінченко, Л. П. Коритник // Наукові праці НДФІ. – 2020. – № 4 (93). – C. 95–105. –https://doi.org/10.33763/npndfi2020.04.095. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20470
 • Сусська О. О. Аґентність ЗМІ: про взаємодію журналістики з різними соціальними полями / Ольга Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 2 (квітень – червень). – С. 153–155. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19374
 • Сусська О. О. Медіаконцепції vs актуальна реальність: як світ змінює уявлення про сучасну журналістику / Ольга Сусська // European Political and Law Discourse. – 2020. – Vol. 7, Issue 1. – P. 128–133. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19408
 • Сусська О. О. Суб'єктоцентричність моделей медіакомунікації у посттравматичну епоху / Сусська О. О. // Габітус. – 2020. – Вип. 12, т. 1. – С. 122-126. – https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.12-1.20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19373

 

Матеріали конференцій

 • Zinchenko A. Digital communications of the government of Ukraine in Health Care during the COVID-19 Pandemic / Alla Zinchenko, Vadym Naumov, Yana Oliinyk // The 6th International Scientific Conference ERAZ 2020 "Knowledge Based Sustainable Development", online-virtual May 21, 2020 : book of abstracts / [Association of Economists and Managers of the Balkans et al. ; editor Vuk Bevanda]. – Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. – P. 26. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20471
 • Марцін А. М. Соціальні медіа як інструмент у галузі PR в бібліотечній та освітній сферах в умовах дистанційних форм комунікації / Марцін А. М., Наумов В. О. // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія і практика : матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25–26 вересня 2020 р.). – Ужгород : [Молодий вчений], 2020. – С. 69–73. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20472
 • Buinitskyi V. O. Modern Media in the Formation of the Political Image of the State and Political Leaders / Buinitskyi Vladyslav O., Yakovets Anatolii V. // Topical Issues of the Development of Modern Science : Abstracts of V International Scientific and Practical Conference (January 15–17, 2020) / ed. Komarytskyy M. L. – Sofia : [ACCENT], 2020. – P. 30–36. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20476
 • Кораблёва С. Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций / Кораблёва Сабрина, Яковец Анатолий Владимирович // Topical Issues of the Development of Modern Science : Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (February 12–14, 2020) / ed. Komarytskyy M. L. – Sofia : [ACCENT], 2020. – P. 566–573. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20477
 • Стародубцева Л. С. Ефективність маркетингових комунікацій підприємства / Стародубцева Л. С., Яковець А. В. // Topical Issues of the Development of Modern Science : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (April 8-10, 2020) / ed. Komarytskyy M. L. – Sofia : [ACCENT], 2020. – P. 456–462. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20478

 

Інше

 • Королько В. Г. Електоральна соціологія: від теорії до соціальної інженерії : (пам'яті Олександра Вишняка) / Валентин Королько // Філософія життя соціолога Олександра Вишняка / [упоряд.: М. Вишняк, А. Ручка, С. Макеєв] ; Національна академія наук України, Інститут соціології. – Київ : Інститут соціології НАНУ, 2020. – Розділ 2 (2.10). – С. 263–274.

 

2019

Cтатті

 • Сусська О. О. Управління інформаційними потоками як властивість політичного медіаменеджменту: перехід від імперативудо взаємодії / Ольга Сусська // European Political and Law Discourse. – 2019. – Vol. 6, Issue 1. – P. 108–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15738
 • Сусська О. О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та методологічні лакуни соціології масових комунікацій / Ольга Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 1. – С. 56–72. – https://doi.org/10.15407/sociology2019.01.056. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15433
 • Сусська О. О. Персоніфікація в засобах масової комунікації та інтернеті: соціологічні інтерпретації / Сусська О. О. // Габітус. – 2019. – Вип. 10. – С. 100–104. – https://doi.org/10.32843/2663-5208.2019.10.18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17262
 • Сусська О. О. Методологічна антиномія універсалізації та диференціації у вивченні дискурсу мас-медіа / О. О. Сусська // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2019. – Вип. 81. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17263

 

Матеріали конференцій

 • Zinchenko A. The impact of the corporate social responsibility on the reputation of companies / Zinchenko Alla, Naumov Vadym // International conference Strategies for entrepreneurship for sustainable development of small and medium-sized innovative entrepreneurship, October 9–14, 2019 / [ed. board: S. Buka et al.] ; Baltic International Academy [et al.]. – Riga : Baltic International Academy, 2019. – P. 79–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17333
 • Сусська О. О. Міжкультурна взаємодія в інформаційному просторі у вимірах толерантності / Ольга  Сусська // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [упоряд.: Ігор Вегеш та Маріанна Колодій ; відп. за вип.: Микола Вегеш] ; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Мюнхенський університет Людвіга Максиміліана. – Ужгород : Наумченко Н. В., 2019. – С. 60–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17334
 • Сусська О. О. Методологія прогнозування в соціології масових комунікацій: інтерпретативні перспективи / О. О. Сусська // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (6–7 червня 2019 року)/ [відп. за вип. К. Ю. Богомаз]. – Кам’янське: ДДТУ, 2019. – С. 67–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17362
 • Сусська О. О. Можливості теоретико-методологічне [тобто теоретико-методологічного] осмислення трансформацій спільнот – суб’єктів медіакомунікативного простору / Сусська О. О. // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Спільноти: суспільна уява і практики конструювання : матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2019 року (м. Київ) / [під ред. Горбачика А. П. та ін.] ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Київ : Логос, 2019. – С. 40–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17678
 • Сусская О. А. Современное информационное пространство и смысловые интерференции в журналистской среде / О.А. Сусская // Коммуникативные стратегии информационного общества : труды XI Международной научно-теоретической конференции, 25–26 октября 2019 года / [отв. за вып. О. Д. Шипунова] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – СПб. : Политех-пресс, 2019. – С. 226–228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17363

 • Susskaya O. Social aspects of human–computer interactions in the media: tendencies and threats / Olga Susskaya, Alexandra Budanova // Proceedings CSIS’19 : Eleventh international scientific and theoretical conference “Communicative strategies of information society”, Saint-Petersburg, Russia, October 25th–26th, 2019 / [ed.:Alfred Nordmann et al.]. – New York : Association for Computing Machinery, 2019. – Article 21. – P. 1–7. – https://doi.org/10.1145/3373722.3373788.

 

2018

Cтатті

 • Наумов В. О. Проблема психологічного залучення потенційних цільових аудиторій в процесі формування і розуміння контенту кампаній у соціальних мережах / Наумов В. О., Логвінова П. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 120–141. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16121
 • Сусська О. О. Теоретико-методологічне осмислення функціоналу стрімінг-технологій у середовищі сучасних мас-медіа / О. О. Сусська // Габітус : науковий журнал. – 2018. – Вип. 6. – С. 115–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14164
 • Сусська О. О. Самосвідомість як інструмент культури та медіаграмотності / О. О. Сусська // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 78. – С. 68–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15704
 • Сусская О. А. Рациогуманистические тенденции в изучении информационного пространства / Сусская Ольга // Вопросы теории и практики журналистики. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 266–278. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15479
 • Сусська О. О. Міждисциплінарний характер медіадосліджень як сучасний тренд соціальних наук / Сусська Ольга // European Political and Law Discourse. – 2018. – Vol. 5, Issue 3. – P. 173–178. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15478
 • Сусська О. О. Метадискурс масс-медиа: особенности, специфика, дифференциация / Сусська Ольга // Современный дискурс-анализ : дискурс в контексте медиа и культуры. – 2018. – Вып. 1 (18). – С. 22–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15477

 

Матеріали конференцій

 • Нуржинська А. В. Педагогічні умови формування компетентності з підготовки матеріалів для PR діяльності у майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю / Нуржинська А. В. // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 січня 2018 р.). – Київ : Інститут інноваційної освіти, 2018. – С. 45–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15480

 

2017

Cтатті

 • Нуржинська А. В. Можливості застосування систем електронного навчання у підготовці майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю / Анастасія Нуржинська // Молодь і ринок : науково педагогічний журнал. – 2017. – № 1 (144). – С . 117–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12580
 • Сусська О. О. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас-медіа / Ольга Сусська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 2. – С. 119–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11896
 • Сусська О. О. Соціокультурологічний та неофункціоналістський підходи до вивчення мультимедіатизації та персоніфікації інформаційного обміну / О. О. Сусська // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій : збірник наукових статей / [упоряд.: А. О. Петренко-Лисак, В. В. Чепак]. – Київ : [Каравела], 2017. – С. 198–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13361
 • Сусська О. О. Сучаcні підходи до еволюції комунікаційних процесів в контексті трансформації медіасистем / О. О. Сусська // European Political and Law Discourse. – 2017. – Vol. 4, issue 2. – P. 195–200. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13128
 • Сусская О. А. Субъектность, цивилизованность, интеркультурация как составляющие процесса медиаобразования / О. А. Сусская // Актуальные вопросы теории и практики медиаобразования в педагогической сфере : сборник трудов научно-практической конференции, 16–17 марта 2017 г. / под ред. И. В. Жилавской, И. А. Фатеевой. – Москва : МПГУ, 2017. – С. 138–146
 • Titarenko I. Constructing Narrative as a Method of Developing Conflictological Competence of Prospective Specialists in Advertising and Public Relations / I. Titarenko // Paradigm of Knowledge. – 2017. – № 4 (24). – P. 1–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12572
 • Titarenko I. Peculiarities of conducting forum theatre as a method of developing conflict competency of prospective specialists in advertising and public relations / Iryna Titarenko // Współpraca Europejska : podejście naukowe & zastosowane technologie = European Cooperation : scientific approaches and applied technologies. – Warszawa : Consilium, 2017. – № 4 (23). – P . 51–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12573

 

Матеріали конференцій

 • Нуржинська А. В. Застосування систем дистанційного навчання при формуванні компетентності підготовки матеріалів для PR діяльності у майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю / А. В. Нуржинська // Сучасна освіта: світові тенденції та регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29–30 вересня 2017 р.) / відп. ред. І. В. Козак. – Одеса : Інститут інноваційної освіти, 2017. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12759
 • Нуржинська А. В. Компоненти професійної компетентності фахівців зі зв’язків з громадськістю / А. В. Нуржинська // Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30–31 березня 2017 р.). – Херсон : Гельветика, 2017. – С. 131–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13125
 • Сусська О. О. Пріоритетні методологічні підходи у дослідженнях соціальної напруженості / О. О. Сусська // Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 травня 2017 р., (м. Київ) / під заг ред. А. П. Горбачика, В. І. Судакова. – Київ : Логос, 2017. – С. 162–164. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13126
 • Сусська О. О. Соціальне самопочуття у візії соціокультурного та соціопсихологічного підходів / О. О. Сусська // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання : тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України, Харків, 12–13 жовтня 2017 року / гол. ред. В. С. Бакіров. – Харків : ХНУ ім. В. М. Каразіна, 2017. – С. 89–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13127

2016

Статті

 • Наумова Н. М. Аналіз сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері зв'язків із громадськістю / Наумова Н. М., Наумов В. О. // Вісник Національного транспортного університету. – 2016. – № 1. – С. 310–319. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11495
 • Сусська О. О. Модернізовані та трансформовані суспільства між "крахом" комунікації і функціоналом «суспільства знань» / О. О. Сусська // Мультиверсум : філософський альманах. – 2016. – Вип. 1–2. – С. 214–224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11496
 • Сусська О. О. Аксіологічний та соціоантропоцентричний підходи у взаємодії «суспільство – інформація – природа» / О. О. Сусська // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : міжвузівський збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 69–70. – С. 25–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11497
 • Сусська О. О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-комунікативного простору / Ольга Сусська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 141–150. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11433
 • Сусська О. О. Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку соціологічної науки / Сусська О. О. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 8–15.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10891

 

Матеріали конференцій

 • Зінченко А. Г. Урядові комунікації : стан і перспективи / Зінченко А. Г. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 7–9. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11445
 • Zinchenko A. Government communication : state and prospects / Zinchenko A. G. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 7–9. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11444
 • Коник Д. Л. Роль стратегічної комунікації в забезпеченні підтримки населенням реформ уряду / Коник Д. Л. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 36–43. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11441
 • Konyk D. L. The role of strategic communication in ensuring public support for government reforms / Konyk D. L. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 34–41. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11440
 • Королько В. Г. Світовий досвід та українські "новації" в підготовці фахівців зі зв'язків із громадськістю / Королько В. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 10–18. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11439
 • Korolko V. World experience and Ukrainian "innovations" in training of specialists on public relations / V. Korolko // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 10–18. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11438
 • Наумов В. О. Ефективність політичної комунікації органів державної влади як чинник стабільності розвитку країни / Наумов В., Логвінова П. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 63–73. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11443
 • Naumov V. O. The effectiveness of political communication of public authorities as a factor of stability of the country / V. Naumov, P. Lohvinova // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 60–70. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11442
 • Сусська О. О. «Про» і «контра» медійної масовізації свідомості в політичній комунікації мас та еліт / Сусська О. О. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 56–62. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11437
 • Susska O. O. "Pro" and "counter" of media massification of consciousness in political communication between masses and elites / Susska O. O. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 54–59. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11436

2015

У виданнях НаУКМА

 • Наумов В. О. Актуалізація проблеми формування сучасних моделей комунікації в теорії та практиці зв’язків із громадськістю в Україні : апріорно-етична модель / Наумов В. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 42-54.

У фахових українських виданнях

 • Сусська О. О. Культурологічна теорія медіаосвіти та її значення для протидії маніпулятивним технологіям медіавпливу / О. О. Сусська // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник : матеріали Першої міжнарод. мультидисциплінарної конф. Міжнарод. гуманітар. ун-ту, 15 трав. 2015 р. / відп. ред. А. А. Березовський. – Одеса : [Фенікс], 2015. – Вип. 23. – С. 228-230.
 • Сусська О. О. Множинність і варіативність як основоположні принципи соціологічних опитувань / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. – Київ : Ін-т соціології, 2015. – Вип. 7 (18). – С. 534-546.

В інших виданнях України

 • Сусська О. О. Партиципаторна журналістика як втілення сучасних можливостей трансформації медіакомунікацій / Сусська О. О. // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі : матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 3-4 черв. 2015 р. ) / уклад. Г. Дерлуг’ян, А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 84-85.
 • Сусська О. О. Персоніфікація в публічному дискурсі : трансформація цінностей / Сусська О. О. // «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» : тези доп. : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : Талком, 2015. – С. 265-267.
 • Сусська О. О. Справедливость и солидарность как научные категории и социальные практики / О. А. Сусская // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів», 21-22 трав. 2015 р. (м. Київ) / КНУ ім. Шевченка [та ін.] ; [під заг. ред. Судакова В. І., Куценко О. Д.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 127-130.

В іноземних виданнях

 • Сусская О. А. Культурные проекции пространства медиакоммуникаций / О. А. Сусская // European applied sciences. – 2015. – № 6. – P. 52-53.
 • Сусская О. А. Методология научного осмысления социальных коммуникаций как регуляторов социальной реальности = The methodology of scientific comprehension of social communication as regulators of social reality / О. А. Сусская // Социокультурные среды и коммуникативные стратегии информационного общества : труды Международной научно-теоретической конференции 28-31 октября 2015 г. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – С. 74-76.
 • Сусская О. А. Особенности репрезентации жизненного мира в информационном поле субъекта масс-медийных коммуникаций / О. А. Сусская // The Unity of Science : international scientific periodical journal. – 2015. – Vol. 2. – P. 109-112.

 

Інше

 • Роль університетів в економічному розвитку міст, регіонів, країни : звіт III Національного форуму «Бізнес і університети», Київ-2015 / уклад.: Янковська О., Зінченко А. ; за ред. Саприкіної М. – Київ : [б. в.], 2015. – 66 с.
 • Шевченко О. Г. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату : Львів [Електронний ресурс] / Шевченко О. Г., Власюк О. Я. – Київ : [б. в.], 2015. – 8 с. : іл.
 • Шевченко О. Г. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату : Ужгород [Електронний ресурс] / Шевченко О. Г., Власюк О. Я. – Київ : [б. в.], 2015. – 8 с. : іл.
 • Шевченко О. Г. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату : Хмельницький [Електронний ресурс] / Шевченко О. Г., Власюк О. Я. – Київ : [б. в.], 2015. – 8 с. : іл.
 • Шевченко О. Г. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату : Одеса [Електронний ресурс] / Шевченко О. Г., Власюк О. Я. – Київ : [б. в.], 2015. – 8 с. : іл.

2014

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Сусська О. О. Формування громадянського суспільства і сучасні соціомедійні практики / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. – Київ : Ін-т соціології, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 327-340.

В інших виданнях України

 • Зінченко А. Г. Молодь у системі освіти / [Зінченко А. Г.] // Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта, зайнятість, житло : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2013 року) / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики ; [редкол.: Надтока Г. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 95-120 : табл.

В іноземних виданнях

 • Власюк О. Я. Готовность студентов естественнонаучных специальностей к экологическому самообразованию : организация и проведение педагогического эксперимента / О. Я. Власюк // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого : научный журнал. – 2014. – № 2. – С. 87-96 : табл.
 • Власюк О. Я. Готовность будущих специалистов экологической специальности к экологическому самообразованию : организация и проведение педагогического эксперимента / Власюк Ольга Ярославовна // Концепт : научно-методический электронный журнал. – 2014. – № 9. – С. 1-10.
 • Сусская О. А. Интернет как средство и функция : к вопросу о социологической значимости интернет-аудиторий / Сусская Ольга Александровна // Научная дискуссия : вопросы социологии, политологии, философии, истории : сборник статей по материалам XXIII международной заочной научно-практической конференции / [отв. ред. Васинович М. А.]. – Москва : Международный центр науки и образования, 2014. – № 2. – С. 84-90 : табл.
 • Сусская О. А. Идея "визуального" как установка и цель современного теоретического мышления в культурологии и социологии масс-медиа / О. А. Сусская // I Международная научно-практическая конференция "Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования", (Белгород, НИУ "БелГУ", 1-4 апреля 2014 г.) : сборник научных работ / Белгор. гос. нац. исследоват. ун-т [та ін.]. – Белгород : [Константа], 2014. – С. 363-368.
 • Сусская О. А. Кластеризация методологии как тенденция виртуализации науки о социуме / Сусская Ольга Александровна // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna : [s. n.], 2014. – № 1 (January-February), vol. 2. – P. 32-37.
 • Сусская О. А. Современная картина мира и феноменология «интерпретативных общностей» / Сусская Ольга Александровна // Актуальные направления развития научной и образовательной деятельности : сборник научных трудов / [гл. ред. Широков О. Н.]. – Чебоксары : [ЦНС Интерактив плюс], 2014. – С. 257-262.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Боднар А. Я. Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій : (на прикладі працівників приватних охоронних структур) / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 49-56.
 • Боднар А. Я. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя / Боднар А. Я., Журат Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 37-43.
 • Власюк О. Я. Завдання та принципи формування готовності до екологічної самоосвіти у майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Власюк О. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 10-15.
 • Гірник А. М. Світоглядні та етико-правові засади медіації в Китаї / Гірник А. М., Резаненко В. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 27-31.
 • Гордієнко В. І. Сприйняття іншої людини як рішення комунікативної задачі / Гордієнко В. І., Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 43-49.
 • Копець Л. В. Комунікативний світ особистості та його характеристики / Копець Л. В., Гордієнко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 22-27.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Сусська О. О. Екоантропоцентричний і системний підходи в дослідженнях медіа-комунікативного простору / О. О. Сусська // Мультиверсум. - 2013.- Вип. 8. - С. 37-49.
 • Сусська О. О. Соціалізаційний протест в алгоритмі необмежених просторів / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. - К. : Ін-т соціології, 2013.- Вип. 5 (16). - С. 494-504.
 • Сусська О. О. Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда / Ольга Сусська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2013.- № 1. - С. 131-138.

В інших виданнях України

 • Голубєва М. О. До питання про здоров’язбереження та життєзбереження школярів / Голубєва М. О., Макаренко О. М., Андрейчева А. О. // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання : з нагоди 100-річчя відкриття Г. І. Челпановим І-го Психологічного інституту / [редкол. : Кремень В. Г., Савченко О. Я., Маноха І. П. та ін.]. - [К. : Гнозис], 2013. - Дод. 1 до вип. 29, т. ІІІ. - С. 293-298.
 • Голубєва М. О. Вплив навчального стресу на молодших школярів у період адаптації до школи / Голубєва М. О., Макаренко О. М., Лисенко Л. М. // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання : з нагоди 100-річчя відкриття Г. І. Челпановим І-го Психологічного інституту / [редкол. : Кремень В. Г., Савченко О. Я., Маноха І. П. та ін.]. - [К. : Гнозис], 2013.- Дод. 1 до вип. 29, т. ІІІ. - С. 299-304.
 • Сусська О. О. Модерність як одна з "найбурхливіших" форм людського життя та її відображення свідомістю "медіаособистості" / Сусська О. О. // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 листопада 2013 р. / [уклад. П. В. Кутуєв]. - К. : [Талком], 2013.- С. 226-228.
 • Сусська О. О. Інтернет-залежність : можливості запобігання та інтелектуальний опір / Сусська О. О. // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві", 2 листопада 2012 р., м. Київ / КНУ ім. Шевченка, Ф-т соціології, Ін-т соціології НАН України, Соціолог. асоц. України ; [під заг. ред. Судакова В. І., Куценко О. Д.]. - К. : Логос, 2013.- С. 231-237 : табл.

В іноземних виданнях

 • Сусская О. А. Информационное пространство и жизненный мир личности / О. А. Сусская // Философия коммуникации: интеллектуальные сети и современные информационно-коммуникативные технологии в образовании / [под ред. С. В. Клягина] ; Регион. обществ. орг. "Санкт-Петербургское филос. о-во". - СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2013.- С. 71-82.
 • Сусская О. А. Гуманизация и персонификация масс-медиа / Ольга Сусская. - [Saarbrücken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2013]. - 110 с. - Включ. бібліогр.
 • Сусская О. А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе : тенденции и перспективы : монография / Ольга Сусская. - [Saarbrucken] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2013. - 160 с. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Боднар А.Я., Макаренко Н.Г. Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 35–39.
 2. Власюк О.Я. Формування готовності студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 10–14.
 3. Голубєва М.О., Бахтіярова Х.Ш., Радченко М.І. Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інженерно–педагогічних працівників (на прикладі національного транспортного університету) // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 15–19.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А.Система методичної роботи – крок до формування ключових компетентностей молодого вчителя // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 24–28.
 5. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Методичні підходи до проектування діалогічного простору // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 44–49.
 6. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29–35.
 7. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 54–60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Василенко Л.І., Ткаченко І.В. Проблеми психологічної кореляції девіантної поведінки підлітків // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 125-133.
 2. , Жарук І. В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США (на прикладі дистанційної професійної освіти конфліктологів) [Електронний ресурс] // Теорія та методика управління освітою : електрон. наук. фах. вид. / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Електрон. дані. – 2011. - Вип. 5. – 12 с. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/ (дата перегляду 03.03.2012). – Назва з екрану.
 3. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Коваленко О.М., Семенець О.А. Етнопсихологічний аналіз творчості Григорія Сковороди // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України / за ред. С. Д. Максименка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України. - К. : [Гнозіс], 2011. - Т. XIII, ч. 2. - С. 228-235.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А., Анікєєва Т.С. Релігійно-філософські та психологічні аспекти творчості Григорія Сковороди // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 183-191.
 5. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Шемчук І., Дядюн К. Труднощі кадрового менеджменту при працевлаштуванні // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 56-61.
 6. Сусська О.О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 3. - С. 47-57.

В інших виданнях України

 1. Гірник А.М. Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої освіти : Третя Міжнар. наук. конф., [м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 13-14 трав. 2011 р. : зб. матеріалів] / [ред. кол. : Кремень В. Г., Гірник А. М., Сватко Ю. І. ... та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ... [та ін.]. - Х. : [Міськдрук], 2011. - С. 19-22.
 2. Зінченко А. Г., Семигіна Т. В. Охорона здоров'я дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. ІІІ. - С. 43-61.
 3. Зінченко А. Г., Пєша І. В. Діти, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. V. - С. 89-115.
 4. Зінченко А. Г. Державна політика у сфері соціально-правової захищеності дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. VII. - С. 128-138.
 5. Зінченко А.Г., Саприкіна М., Ляпін Д. … та ін. Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні : аналіт. довідка. – [К. : Фарбований лист, 2011]. – 51 с.
 6. Сусська О.О. Зміна традиційних уявлень про простір і час в сучасних дослідженнях інформаційного простору // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 182-184.
 7. Сусська О.О. Теоретична модернізація медіапсихологічних підходів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 12. – С. 244-253.

2006

 • Королько В.Г. Корпоративна культура і PR // PR-менеджер. – 2006. – № 8. – С. 16-21.
 • Королько В.Г. Особливості розвитку зв’язків органів влади України з громадськістю //Сучасні громадські комунікації: виклики та рішення: Матеріали міжнар. конф., м. Київ, 6-8 жовт. 2006 р. – К., 2006. – С. 65-79.
 • Королько В.Г. Професія PR-консультант // PR-менеджер. – 2006. – № 5. – С. 16-23.
 • Королько В.Г., Некрасова О. Соцієтальна культура і паблік рілейшнз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 161-173.
 • Куранова С.І. Реалізація постулатів та максим комунікації в українському газетному дискурсі // Мандрівець. – 2006. – № 5. – С. 50-54.
 • Сусська О.О. Розвиток інформаційно-комунікаційних теорій мас-медіа та вивчення впливу інформаційного простору на особистість людини // Слово, символ: Зб. наук. пр., присвячених 80-літтю проф. М.А. Карпенка / Заг. ред. проф. Є.С. Снітко. – К., 2006. – С. 211-226.
 • Сусська О.О. Спілкування як простір духовності // Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства: Тези доп. Міжнар. форуму, м. Київ, 26-28 трав. 2006 р. – К., 2006. – С. 55-57.

2005

 • Королько В.Г. Феномен політичної реклами // Телерадіокур'єр. - 2005. - №5. - С. 36.
 • Королько В.Г. Формування комунікативної влади в Україні - важлива передумова для перспектив молоді. // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 17-18 трав. 2005 р. - Ч. І. / Обл. держ. адмін., Житомир. філ. ун-ту "Україна"., Молодіжне об-ня "Євроклуб"., Обл. Рада молодих вчених і спеціалістів; Ред.: А.В. Іванченко, Б.Б. Самотокін та ін. - Житомир, 2005. - С.170-175.
 • Некрасова О.В. Професія PR- радника: вимоги, умови та функції (методичні питання) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - № 1. - С. 181-192.
 • Сусська О.О. Політичний дискурс і комунікативний тип особистості // Персонал. - 2005. - № 1. - С. 71-76.
 • Королько В.Г. Pre-election Campaign Communication and Publicity: Political Phenomenon, Structure, and Functions. // Ukrainian Sociological Review, 2002-2003, Kyiv-2004. - Р. 3-26.

2004

 • Королько В.Г., Некрасова О.В. Менеджмент консалтинговою організацією: особливості маркетингу і PR // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 4. - С. 127-139.
 • Королько В.Г., Некрасова О.В. Паблик рілейшнз: проблеми освіти (міжнародний досвід і українські реалії) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 169-184.
 • Королько В.Г. Система паблик рілейшнз як чинник становлення громадянського суспільства // Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / НАН України. Ін-т соціол.; Ред.: В.В. Танчер, В.П. Степаненко. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2004. - С. 121-171.
 • Королько В.Г. Украинский PR в лицах // PR- менеджер. - 2004. - № 10. - С. 8-10.
 • Менеджмент консалтинговою організацією: особливості маркетингу і PR / О.В. Некрасова, В. Королько // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 4. - С. 127-139.
 • Некрасова О.В., Королько В.Г. Паблик рілейшнз: проблеми освіти ( міжнародний досвід і українські реалії) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 169-184.

2003

 • Некрасова О.В., Королько В. Г. Інституціоналізація системи зв'язків з громадськістю (PR) в Україні: аналіз моделей // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Третя Всеукр. соціол. конф., м. Київ, 18 квіт., 2003 р. / Соціол. асоц. України, НАН України. Ін-т соціол.; Ред.: М.О. Шульга, В.М. Ворона. - К., 2003. - С. 184-188.
 • Королько В.Г. От избирательных технологий зависит все // Власть и политика. - 2003. - № 8. - С. 5.
 • Королько В.Г. Проблемы образования и повышения квалификации в сфере PR: мировой опыт и украинские реалии // Marketing, Advertising, Design. - 2003. - № 6. - Р. 100-105.
 • Королько В.Г. Towards the Question of PR's Social Role and Ethics // Ukrainian Sociological Review, 2001-2002. - Kyiv, 2003. - P. 111-127.

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

 

Завідувач —

Зінченко Алла Григорівна,

кандидат історичних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Зябрев Леонід Ігорович,

магістр ділового адміністрування, старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Калита Ольга Ярославівна,

маґістр екології, старший викладач, випускниця НаУКМА

 

Кіпіані Вахтанг Теймуразович,

історик, публіцист, Заслужений журналіст України, старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Коник Дмитро Леонідович,

кандидат соціологічних наук, старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Королько Валентин Григорович,

доктор філософських наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Некрасова Оксана Валентинівна,

кандидат історичних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мельник Анатолій Віталійович,

магістр зв’язків з громадськістю, старший викладач, випускник НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сидоренко Вікторія Вікторівна,

магістр, старший викладач, випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Станкевич Ілона Петрівна,

магістр менеджменту зв’язків з громадськістю, старший викладач, випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сусська Ольга Олександрівна,

доктор соціологічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тітаренко Ірина Ігорівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Титарчук Ірина Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Томко-Баньковська Марина Володимирівна,

експерт з комунікацій, старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Цимбалюк Валерій Анатолійович,

магістр зв’язків з громадськістю, старший викладач, випускник НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Чекмишев Олександр Васильович,

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна