Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Journalism: development patterns and trends : collective monograph / [Alla Hryhorivna Zinchenko, Iryna Ihorivna Titarenko, Iryna Ivanivna Kapral, Halyna Bohdanivna Lystvak, Tetyana Mykolayivna Plekhanova] ; Cuiavian University in Włocławek. – [Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021]. – 68 p.
 • Zinchenko A. Corporate Social Responsibility for Investors : Going Beyond Compliance : analitical report / Alla Zinchenko, Maryna Saprykina. – Kyiv : [s. n., 2017]. – 52 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13124
 • Оцінка вразливості до зміни клімату : Україна / [Oльга Шевченко ; співавтори : Ольга Власюк, Ірина Ставчук, Мар’яна Ваколюк [та ін.]. – [Київ : Myflaer, 2014]. – 60 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Назва з обкладинки.
 • КСО для электроэнергетических компаний : повышаем эффективность бизнеса / [М. Сапрыкина, А. Зинченко, О. Янковская, Е. Трегуб ; под общ. ред. М. Калменова]. – [Алматы : б. в., 2014]. – 166 с.
 • Зинченко А. Г. Корпоративная социальная ответственность в Казахстане : ситуация, проблемы и перспективы развития / [авторы отчета Марина Сапрыкина и Алла Зинченко] ; Центр исследований Сандж. - Астана : Центр исследований Сандж, 2013. - 97 с. - Подготовлено для Фонда Евразия Центральной Азии Центром исследований Сандж.
 • Зінченко А. Г. Розвиток КСВ в Україні у 2012 році : прогнози на 2013 рік = 2012 CSR development in Ukraine and 2013 forecasts / [Зінченко А. Г., Саприкіна М. А.]. - К. : Центр "Розвиток КСВ", 2013. - 40 с. : фотогр.
 • Якісна вища освіта : роль партнерств : щорічна доповідь 2013 / [Зінченко А., Саприкіна М., Янковська О., Вінніков О.] ; Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності". - К. : [б. в.], 2013. - 19, [1] c.
 • Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну : монографія / Сусська О. О. ; [рец. Оссовський В. Л.]. - К. : Логос, 2013. - 255 с. - Включ. бібліогр.
 • Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід: Монографія / В.Г. Королько, В. Бурлачук, О. Іваненко та ін.; НАН України. Ін-т соціол. - К., 2004. - 243с.
 • Сусська О.О. Інформаційне поле особистості: Монографія / М-во культури і мистецтв України. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв; Рец.: С.І. Уланова, В.Г. Королько. - К.: ДАКККІМ, 2003. - 188с.
 • Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / Ярошенко О. В., Аксьонова С. Ю., Балакірєва О. М. ... Зінченко А. Г. та ін. ; редкол.: Жданов І. О. (голова) та ін. ; наук. ред. Пєша І. В. ; Міністерство молоді та спорту України, Державний інститут сімейної та молодіжної політики. – Київ : [б. в.], 2015. – 202 с.

 • Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2014 року «Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту» / [Н. М. Комарова, С. Ю. Аксьонова, О. В. Вакуленко ... А. Г. Зінченко та ін.] ; наук. ред. Пєша І. В. ; ред. Михайличенко К. А. ; Міністерство соціальної політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. – Київ : [б. в.], 2015. – 160 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Коник Д. Л. Комунікаційні кампанії для зміни поведінки : практичний посібник / Дмитро Коник. – [Б. м. : б. в., 2021]. – 154 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22593
 • Коник Д. Л. Довіра громади: кризові комунікації органів місцевого самоврядування : практичний посібник / Дмитро Коник, за участі: Лора Хaгг ; Федерація канадських муніципалітетів. – Київ : [б. в.], 2020. – 69 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19974
 • Ефективні комунікації : практичні рекомендації для секретаріатів комітетів Верховної Ради України : посібник / Ірина Тітаренко, Анжела Хачатурова, Вероніка Фоменко, Мілена Комар, Аліса Гнидюк, Ольга Євстігнєєва. – Київ : [б. в.], 2020. – 126 с. : іл. – Посібник підготовлено в рамках проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи спільно з громадською організацією "Інтерньюз-Україна" з метою сприяння впровадженню комунікаційної стратегії Верховної Ради України. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20475
 • Боцюрків М. Комунікація органів місцевого самоврядування : практичний довідник для посадових осіб / [Майкл Боцюрків, Дмитро Коник, Роман Головенко ; упоряд.: Ігор Лепьошкін, Дмитро Коник]. – Київ : [б. в.], 2019. – 38 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17769
 • Коник Д. Л. Стратегічні комунікації : посібник для державних службовців / Дмитро Коник. – Київ : [Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк], 2016. – 256 с.
 • Королько В. Г. Связи с общественностью : научные основы, методика, практика : учебник / В. Г. Королько, О. В. Некрасова ; [пер. с укр. О. Гончаренко ; рец. Хмелько В. Е.]. - Изд. 4-е, перераб., и доп. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 867 с. - Включ. бібліогр.
 • Зінченко А.Г. Захист навколишнього середовища // Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : [підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Зінченко А. Г. ... та ін. ; за ред. Редькіна О. С.]. - [К. : Фарбований лис, 2011]. - Розд. 8. - С. 255-267.
 • Конык Д., Рендер С. Расставьте сети. Как использовать Интернет в интересах Вашего бизнеса : [пособие]. - К. : Компания ЛИК, 2011. - 120 с.
 • Боднар А.Я., Давидюк Н.М., Журат Ю.В. Семінарські заняття курсу «Основи психології та педагогіки» : метод. посіб. – К. : [НВП ІНТЕРСЕРВІС], 2011. – 84 с.
 • Яковенко О.В. Психологія розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 2. - C. 29-39.
 • Боднар А.Я. Природничо-наукові основи психології // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 3. - C. 40-49.
 • Музиченко Л.В. Індивідуально-психологічна характеристика особистості // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 6. - C. 76-83.
 • Голубєва М.О., Чуканова С.О. Педагогіка як сучасна наука // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 109-117.
 • Голубєва М.О., Борисов Є.В., Чуканова С.О. Ян Амос Коменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 118-127..
 • Власюк О.Я. Екологічна самоосвіта як фактор професійного розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 2. - C. 151-163.
 • Голубєва М.О., Глигало Ю.В. Соціально-перцептивна компетентність фахівців соціальної сфери як складова професійної підготовки (на прикладі формування компетентності соціального працівника) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 4. - C. 172-181.
 • Голубєва М.О., Жарук І.В. Особливості підготовки конфліктологів у ВНЗ США та України (порівняльний аналіз) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 6. - C. 190-198.
 • Гусак Н., Дмитришина Н., Зінченко А. … [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - К. : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2011. - 128 с.
 • Королько В.Г. Паблик рілейшнз як соціальний інститут // Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посіб. / За ред. С. Макеєва; Ін-т соціології НАН України. – К., 2006. – С. 100-123.
 • Королько В.Г. Основні принципи побудови інформаційних кампаній в контексті тематики „ВІЛ та діти”: Посіб. для організаторів / За ред. В.Г. Королька; Представництво ЮНІСЕФ в Україні, Фонд „Інтелектуальна перспектива”. – К., 2006. –67с.
 • Соціологія: Навч. посіб. / В.Г. Королько, С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко та ін.; Ред.: С.О. Макєєв. - 3-ге вид., стер. - К.: Знання, 2005. - 454 с. - Із зм: Розд.9, § 3. Неомарксизм. - С. 357-363.; Розд. 9, § 4. - С. 363-370.
 • Некрасова О.В., Королько В.Г. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR): Для орг-й третього сектора: Метод.посіб. / НАН України. Ін-т соціол., Фонд "Інтелектуальна перспектива"; Ред. В.Г. Королько. - К., 2003. - 213с.
 • Соціологія: Навч. посіб. / В.Г. Королько, С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко та ін.; Ред. С.О. Макєєв. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2003. - 455 с. - Із зм: Розд.9, § 3. Неомарксизм. - С. 357-363.; Розд. 9, § 4. - С. 363-370.
 • Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учебник. - М.: Рефл-бук. - К.: Ваклер, 2003. - 528с. - (Сер.: Образовательная библиотека).

Публікації/статті

2022

Cтатті

 • Сусська О. О. Проблема вичерпаності «антиправди» як інструмента пропаганди у дискурсі мас-медіа / Ольга Сусська // Evropský politický a právní diskurz = European Political and Law Discourse. – 2022. – Vol. 9, Issue 5. – Р. 60–65. – https://doi.org/10.46340/eppd.2022.9.5.3. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25021
 • Susska O. Media as a tool of manipulative technology of Russian infoaggression in the Ukrainian media space / Susska Olga, Chernii Liudmyla, Sukharevska Hanna // Ad Alta. – 2022. – Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25. – P. 228–233.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23748
 • Сусська О. О. «Інтерпретативні спільноти» та їх роль у деміфологізації медіапростору / Сусська Ольга Олександрівна // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць. – 2022. – Вип. 12 (26). – C. 107–122.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25729
 • Intercultural communication and community participation in local governance: the EU experience / Aisulu Parmanasova, Iryna Tytarchuk, Iryna Titarenko, Olena Ivanova, Yana Kurgan-Bakoveieva, Marina Järvis // Cuestiones Politicas. – 2022. – Vol. 40, Issue 74. – P. 246–267. – https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24339

 

Матеріали конференцій

 • Зінченко А. Г. Еволюція концепції інтегрованих комунікацій / Зінченко А. Г. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 8–10.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24844
 • Коник Д. Л. Celebrity-батальйон на початку великої війни (інтернет-комунікація українських популярних особистостей у перші місяці російсько-української війни) / Коник Д. Л. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 14–17.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24842
 • Королько В. Г. Особливості новітніх суспільних викликів перед соціальними комунікаціями та зв’язками з громадськістю / Королько В. Г. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 18–21.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24841
 • Мельник А. В. Деякі проблемні аспекти комунікації влади з суспільством в умовах російсько-української війни 2022 року / Мельник А. В. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 22–24.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24840
 • Сусська О. О. Зрушення у медіасприйнятті як фактор формування нового типу персоніфікованої публічності / Сусська О. О. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 28–30. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24838
 • Титарчук І. М. Комунікації в бізнесі: від теорії до практики / Титарчук І. М. // Науково-практична конференція «Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів», 17 липня 2022 року : тези доповідей / [під ред. Сусської О. О., Коника Д. Л., Тітаренко І. І.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра зв’язків з громадськістю. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 31–33. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24837

 

2021

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Oliinyk Ya. Impact of regulatory requirements on entities non-financial reporting: the case of Ukraine / Yana Oliinyk, Maria Kucheriava, Alla Zinchenko // 5th international scientific conferenceEMAN 2021 : EMAN 2021 – Economics & management:how to cope with disrupted times, online/virtual, March 18, 2021 : selected papers / [editor: Vuk Bevanda]. – Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. – P. 39–54. – https://doi.org/10.31410/EMAN.S.P.2021.39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22989
 • Зінченко А. Г. Етика PR в епоху постправди / Зінченко Алла Григорівна // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової інтернет-конференції, 15 квітня 2021 року / [ред. ком.: Поплавська Н. М., Дащенко Н. Л., Йордан Г. М., Решетуха Т. В., Особа Н. М.] ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2021. – C. 151–153. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23725
 • Empirical analysis of state-owned enterprises’ non-financial reporting: the case of Ukraine / Yana Oliinyk, Maria Kucheriava, Alla Zinchenko, Iryna Titarenko // The 7th international scientific conference ERAZ 2021 : Knowledge based sustainable development, online-virtual, May 27, 2021 : conference proceedings / [editor: Vuk Bevanda]. – Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. – P. 119–133. – https://doi.org/10.31410/ERAZ.2021.119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23724
 • Сусська О. О. Питання етики комунікацій під час пандемічної кризи в аґентному «полі журналістики» (в рамках діади «журналісти – громадськість») / Сусська Ольга Олександрівна // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві : IV Конгрес Соціологічної асоціації України, Харків, 28–29 жовтня 2021 року : тези доповідей / [ред. рада: Бакіров В. С. (голова ради) та ін.] ; Соціологічна асоціація України (САУ). – Харків : Соціологічна асоціація України, 2021. – С. 457–458. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21335.
 • Сусська О. О. Інтеріоризація «проблеми часу» в процесі взаємодії у мережевому та медіапросторі / Сусська Ольга // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19 : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19», 18–19 грудня 2020 року / [за ред. Людмили Малес, Юрія Савельєва, Олексія Боровського та Ірини Набруско] ; Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут соціології Національної академії наук України, Соціологічна асоціація України. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 86–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22536.

 

Інше

 • Зінченко А. Г. Особливості урядових комунікацій в Україні: виклики 2020 р. та спільний пошук ефективних рішень / Зінченко А. Г., Тітаренко І. І. // Journalism: development patterns and trends : collective monograph / [Alla Hryhorivna Zinchenko, Iryna Ihorivna Titarenko, Iryna Ivanivna Kapral, Halyna Bohdanivna Lystvak, Tetyana Mykolayivna Plekhanova] ; Cuiavian University in Włocławek. – [Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021]. – P. 1–21. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-088-9-1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22990

 

2020

Cтатті

 • Практика нефінансової звітності підприємств добувної галузі України / Я. В. Олійник, М. В. Кучерява, А. Г. Зінченко, Л. П. Коритник // Наукові праці НДФІ. – 2020. – № 4 (93). – C. 95–105. –https://doi.org/10.33763/npndfi2020.04.095. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20470
 • Сусська О. О. Аґентність ЗМІ: про взаємодію журналістики з різними соціальними полями / Ольга Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 2 (квітень – червень). – С. 153–155. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19374
 • Сусська О. О. Медіаконцепції vs актуальна реальність: як світ змінює уявлення про сучасну журналістику / Ольга Сусська // European Political and Law Discourse. – 2020. – Vol. 7, Issue 1. – P. 128–133. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19408
 • Сусська О. О. Суб'єктоцентричність моделей медіакомунікації у посттравматичну епоху / Сусська О. О. // Габітус. – 2020. – Вип. 12, т. 1. – С. 122-126. – https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.12-1.20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19373

 

Матеріали конференцій

 • Zinchenko A. Digital communications of the government of Ukraine in Health Care during the COVID-19 Pandemic / Alla Zinchenko, Vadym Naumov, Yana Oliinyk // The 6th International Scientific Conference ERAZ 2020 "Knowledge Based Sustainable Development", online-virtual May 21, 2020 : book of abstracts / [Association of Economists and Managers of the Balkans et al. ; editor Vuk Bevanda]. – Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. – P. 26. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20471
 • Марцін А. М. Соціальні медіа як інструмент у галузі PR в бібліотечній та освітній сферах в умовах дистанційних форм комунікації / Марцін А. М., Наумов В. О. // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія і практика : матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25–26 вересня 2020 р.). – Ужгород : [Молодий вчений], 2020. – С. 69–73. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20472
 • Buinitskyi V. O. Modern Media in the Formation of the Political Image of the State and Political Leaders / Buinitskyi Vladyslav O., Yakovets Anatolii V. // Topical Issues of the Development of Modern Science : Abstracts of V International Scientific and Practical Conference (January 15–17, 2020) / ed. Komarytskyy M. L. – Sofia : [ACCENT], 2020. – P. 30–36. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20476
 • Кораблёва С. Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций / Кораблёва Сабрина, Яковец Анатолий Владимирович // Topical Issues of the Development of Modern Science : Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (February 12–14, 2020) / ed. Komarytskyy M. L. – Sofia : [ACCENT], 2020. – P. 566–573. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20477
 • Стародубцева Л. С. Ефективність маркетингових комунікацій підприємства / Стародубцева Л. С., Яковець А. В. // Topical Issues of the Development of Modern Science : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (April 8-10, 2020) / ed. Komarytskyy M. L. – Sofia : [ACCENT], 2020. – P. 456–462. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20478

 

Інше

 • Королько В. Г. Електоральна соціологія: від теорії до соціальної інженерії : (пам'яті Олександра Вишняка) / Валентин Королько // Філософія життя соціолога Олександра Вишняка / [упоряд.: М. Вишняк, А. Ручка, С. Макеєв] ; Національна академія наук України, Інститут соціології. – Київ : Інститут соціології НАНУ, 2020. – Розділ 2 (2.10). – С. 263–274.

 

2019

Cтатті

 • Сусська О. О. Управління інформаційними потоками як властивість політичного медіаменеджменту: перехід від імперативудо взаємодії / Ольга Сусська // European Political and Law Discourse. – 2019. – Vol. 6, Issue 1. – P. 108–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15738
 • Сусська О. О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та методологічні лакуни соціології масових комунікацій / Ольга Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 1. – С. 56–72. – https://doi.org/10.15407/sociology2019.01.056. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15433
 • Сусська О. О. Персоніфікація в засобах масової комунікації та інтернеті: соціологічні інтерпретації / Сусська О. О. // Габітус. – 2019. – Вип. 10. – С. 100–104. – https://doi.org/10.32843/2663-5208.2019.10.18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17262
 • Сусська О. О. Методологічна антиномія універсалізації та диференціації у вивченні дискурсу мас-медіа / О. О. Сусська // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2019. – Вип. 81. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17263

 

Матеріали конференцій

 • Zinchenko A. The impact of the corporate social responsibility on the reputation of companies / Zinchenko Alla, Naumov Vadym // International conference Strategies for entrepreneurship for sustainable development of small and medium-sized innovative entrepreneurship, October 9–14, 2019 / [ed. board: S. Buka et al.] ; Baltic International Academy [et al.]. – Riga : Baltic International Academy, 2019. – P. 79–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17333
 • Сусська О. О. Міжкультурна взаємодія в інформаційному просторі у вимірах толерантності / Ольга  Сусська // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [упоряд.: Ігор Вегеш та Маріанна Колодій ; відп. за вип.: Микола Вегеш] ; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Мюнхенський університет Людвіга Максиміліана. – Ужгород : Наумченко Н. В., 2019. – С. 60–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17334
 • Сусська О. О. Методологія прогнозування в соціології масових комунікацій: інтерпретативні перспективи / О. О. Сусська // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (6–7 червня 2019 року)/ [відп. за вип. К. Ю. Богомаз]. – Кам’янське: ДДТУ, 2019. – С. 67–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17362
 • Сусська О. О. Можливості теоретико-методологічне [тобто теоретико-методологічного] осмислення трансформацій спільнот – суб’єктів медіакомунікативного простору / Сусська О. О. // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Спільноти: суспільна уява і практики конструювання : матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2019 року (м. Київ) / [під ред. Горбачика А. П. та ін.] ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Київ : Логос, 2019. – С. 40–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17678
 • Сусская О. А. Современное информационное пространство и смысловые интерференции в журналистской среде / О.А. Сусская // Коммуникативные стратегии информационного общества : труды XI Международной научно-теоретической конференции, 25–26 октября 2019 года / [отв. за вып. О. Д. Шипунова] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – СПб. : Политех-пресс, 2019. – С. 226–228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17363

 • Susskaya O. Social aspects of human–computer interactions in the media: tendencies and threats / Olga Susskaya, Alexandra Budanova // Proceedings CSIS’19 : Eleventh international scientific and theoretical conference “Communicative strategies of information society”, Saint-Petersburg, Russia, October 25th–26th, 2019 / [ed.:Alfred Nordmann et al.]. – New York : Association for Computing Machinery, 2019. – Article 21. – P. 1–7. – https://doi.org/10.1145/3373722.3373788.

 

2018

Cтатті

 • Наумов В. О. Проблема психологічного залучення потенційних цільових аудиторій в процесі формування і розуміння контенту кампаній у соціальних мережах / Наумов В. О., Логвінова П. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 120–141. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16121
 • Сусська О. О. Теоретико-методологічне осмислення функціоналу стрімінг-технологій у середовищі сучасних мас-медіа / О. О. Сусська // Габітус : науковий журнал. – 2018. – Вип. 6. – С. 115–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14164
 • Сусська О. О. Самосвідомість як інструмент культури та медіаграмотності / О. О. Сусська // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 78. – С. 68–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15704
 • Сусская О. А. Рациогуманистические тенденции в изучении информационного пространства / Сусская Ольга // Вопросы теории и практики журналистики. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 266–278. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15479
 • Сусська О. О. Міждисциплінарний характер медіадосліджень як сучасний тренд соціальних наук / Сусська Ольга // European Political and Law Discourse. – 2018. – Vol. 5, Issue 3. – P. 173–178. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15478
 • Сусська О. О. Метадискурс масс-медиа: особенности, специфика, дифференциация / Сусська Ольга // Современный дискурс-анализ : дискурс в контексте медиа и культуры. – 2018. – Вып. 1 (18). – С. 22–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15477

 

Матеріали конференцій

 • Нуржинська А. В. Педагогічні умови формування компетентності з підготовки матеріалів для PR діяльності у майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю / Нуржинська А. В. // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 січня 2018 р.). – Київ : Інститут інноваційної освіти, 2018. – С. 45–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15480

 

2017

Cтатті

 • Нуржинська А. В. Можливості застосування систем електронного навчання у підготовці майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю / Анастасія Нуржинська // Молодь і ринок : науково педагогічний журнал. – 2017. – № 1 (144). – С . 117–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12580
 • Сусська О. О. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас-медіа / Ольга Сусська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 2. – С. 119–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11896
 • Сусська О. О. Соціокультурологічний та неофункціоналістський підходи до вивчення мультимедіатизації та персоніфікації інформаційного обміну / О. О. Сусська // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій : збірник наукових статей / [упоряд.: А. О. Петренко-Лисак, В. В. Чепак]. – Київ : [Каравела], 2017. – С. 198–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13361
 • Сусська О. О. Сучаcні підходи до еволюції комунікаційних процесів в контексті трансформації медіасистем / О. О. Сусська // European Political and Law Discourse. – 2017. – Vol. 4, issue 2. – P. 195–200. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13128
 • Сусская О. А. Субъектность, цивилизованность, интеркультурация как составляющие процесса медиаобразования / О. А. Сусская // Актуальные вопросы теории и практики медиаобразования в педагогической сфере : сборник трудов научно-практической конференции, 16–17 марта 2017 г. / под ред. И. В. Жилавской, И. А. Фатеевой. – Москва : МПГУ, 2017. – С. 138–146
 • Titarenko I. Constructing Narrative as a Method of Developing Conflictological Competence of Prospective Specialists in Advertising and Public Relations / I. Titarenko // Paradigm of Knowledge. – 2017. – № 4 (24). – P. 1–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12572
 • Titarenko I. Peculiarities of conducting forum theatre as a method of developing conflict competency of prospective specialists in advertising and public relations / Iryna Titarenko // Współpraca Europejska : podejście naukowe & zastosowane technologie = European Cooperation : scientific approaches and applied technologies. – Warszawa : Consilium, 2017. – № 4 (23). – P . 51–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12573

 

Матеріали конференцій

 • Нуржинська А. В. Застосування систем дистанційного навчання при формуванні компетентності підготовки матеріалів для PR діяльності у майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю / А. В. Нуржинська // Сучасна освіта: світові тенденції та регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29–30 вересня 2017 р.) / відп. ред. І. В. Козак. – Одеса : Інститут інноваційної освіти, 2017. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12759
 • Нуржинська А. В. Компоненти професійної компетентності фахівців зі зв’язків з громадськістю / А. В. Нуржинська // Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30–31 березня 2017 р.). – Херсон : Гельветика, 2017. – С. 131–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13125
 • Сусська О. О. Пріоритетні методологічні підходи у дослідженнях соціальної напруженості / О. О. Сусська // Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 травня 2017 р., (м. Київ) / під заг ред. А. П. Горбачика, В. І. Судакова. – Київ : Логос, 2017. – С. 162–164. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13126
 • Сусська О. О. Соціальне самопочуття у візії соціокультурного та соціопсихологічного підходів / О. О. Сусська // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання : тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України, Харків, 12–13 жовтня 2017 року / гол. ред. В. С. Бакіров. – Харків : ХНУ ім. В. М. Каразіна, 2017. – С. 89–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13127

2016

Статті

 • Наумова Н. М. Аналіз сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері зв'язків із громадськістю / Наумова Н. М., Наумов В. О. // Вісник Національного транспортного університету. – 2016. – № 1. – С. 310–319. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11495
 • Сусська О. О. Модернізовані та трансформовані суспільства між "крахом" комунікації і функціоналом «суспільства знань» / О. О. Сусська // Мультиверсум : філософський альманах. – 2016. – Вип. 1–2. – С. 214–224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11496
 • Сусська О. О. Аксіологічний та соціоантропоцентричний підходи у взаємодії «суспільство – інформація – природа» / О. О. Сусська // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : міжвузівський збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 69–70. – С. 25–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11497
 • Сусська О. О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-комунікативного простору / Ольга Сусська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 141–150. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11433
 • Сусська О. О. Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку соціологічної науки / Сусська О. О. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 8–15.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10891

 

Матеріали конференцій

 • Зінченко А. Г. Урядові комунікації : стан і перспективи / Зінченко А. Г. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 7–9. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11445
 • Zinchenko A. Government communication : state and prospects / Zinchenko A. G. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 7–9. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11444
 • Коник Д. Л. Роль стратегічної комунікації в забезпеченні підтримки населенням реформ уряду / Коник Д. Л. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 36–43. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11441
 • Konyk D. L. The role of strategic communication in ensuring public support for government reforms / Konyk D. L. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 34–41. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11440
 • Королько В. Г. Світовий досвід та українські "новації" в підготовці фахівців зі зв'язків із громадськістю / Королько В. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 10–18. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11439
 • Korolko V. World experience and Ukrainian "innovations" in training of specialists on public relations / V. Korolko // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 10–18. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11438
 • Наумов В. О. Ефективність політичної комунікації органів державної влади як чинник стабільності розвитку країни / Наумов В., Логвінова П. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 63–73. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11443
 • Naumov V. O. The effectiveness of political communication of public authorities as a factor of stability of the country / V. Naumov, P. Lohvinova // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 60–70. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11442
 • Сусська О. О. «Про» і «контра» медійної масовізації свідомості в політичній комунікації мас та еліт / Сусська О. О. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 56–62. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11437
 • Susska O. O. "Pro" and "counter" of media massification of consciousness in political communication between masses and elites / Susska O. O. // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю : (доповіді міжнародної конференції) / [ред. В. Г. Королько]. Current issues of reforming communications between the government and the public in Ukraine : (report of the international conference) / [ed. by V. H. Korolko]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 54–59. – Книга-«переверт». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11436

2015

У виданнях НаУКМА

 • Наумов В. О. Актуалізація проблеми формування сучасних моделей комунікації в теорії та практиці зв’язків із громадськістю в Україні : апріорно-етична модель / Наумов В. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 42-54.

У фахових українських виданнях

 • Сусська О. О. Культурологічна теорія медіаосвіти та її значення для протидії маніпулятивним технологіям медіавпливу / О. О. Сусська // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник : матеріали Першої міжнарод. мультидисциплінарної конф. Міжнарод. гуманітар. ун-ту, 15 трав. 2015 р. / відп. ред. А. А. Березовський. – Одеса : [Фенікс], 2015. – Вип. 23. – С. 228-230.
 • Сусська О. О. Множинність і варіативність як основоположні принципи соціологічних опитувань / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. – Київ : Ін-т соціології, 2015. – Вип. 7 (18). – С. 534-546.

В інших виданнях України

 • Сусська О. О. Партиципаторна журналістика як втілення сучасних можливостей трансформації медіакомунікацій / Сусська О. О. // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі : матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 3-4 черв. 2015 р. ) / уклад. Г. Дерлуг’ян, А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 84-85.
 • Сусська О. О. Персоніфікація в публічному дискурсі : трансформація цінностей / Сусська О. О. // «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» : тези доп. : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : Талком, 2015. – С. 265-267.
 • Сусська О. О. Справедливость и солидарность как научные категории и социальные практики / О. А. Сусская // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів», 21-22 трав. 2015 р. (м. Київ) / КНУ ім. Шевченка [та ін.] ; [під заг. ред. Судакова В. І., Куценко О. Д.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 127-130.

В іноземних виданнях

 • Сусская О. А. Культурные проекции пространства медиакоммуникаций / О. А. Сусская // European applied sciences. – 2015. – № 6. – P. 52-53.
 • Сусская О. А. Методология научного осмысления социальных коммуникаций как регуляторов социальной реальности = The methodology of scientific comprehension of social communication as regulators of social reality / О. А. Сусская // Социокультурные среды и коммуникативные стратегии информационного общества : труды Международной научно-теоретической конференции 28-31 октября 2015 г. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – С. 74-76.
 • Сусская О. А. Особенности репрезентации жизненного мира в информационном поле субъекта масс-медийных коммуникаций / О. А. Сусская // The Unity of Science : international scientific periodical journal. – 2015. – Vol. 2. – P. 109-112.

 

Інше

 • Роль університетів в економічному розвитку міст, регіонів, країни : звіт III Національного форуму «Бізнес і університети», Київ-2015 / уклад.: Янковська О., Зінченко А. ; за ред. Саприкіної М. – Київ : [б. в.], 2015. – 66 с.
 • Шевченко О. Г. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату : Львів [Електронний ресурс] / Шевченко О. Г., Власюк О. Я. – Київ : [б. в.], 2015. – 8 с. : іл.
 • Шевченко О. Г. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату : Ужгород [Електронний ресурс] / Шевченко О. Г., Власюк О. Я. – Київ : [б. в.], 2015. – 8 с. : іл.
 • Шевченко О. Г. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату : Хмельницький [Електронний ресурс] / Шевченко О. Г., Власюк О. Я. – Київ : [б. в.], 2015. – 8 с. : іл.
 • Шевченко О. Г. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату : Одеса [Електронний ресурс] / Шевченко О. Г., Власюк О. Я. – Київ : [б. в.], 2015. – 8 с. : іл.

2014

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Сусська О. О. Формування громадянського суспільства і сучасні соціомедійні практики / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. – Київ : Ін-т соціології, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 327-340.

В інших виданнях України

 • Зінченко А. Г. Молодь у системі освіти / [Зінченко А. Г.] // Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта, зайнятість, житло : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2013 року) / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики ; [редкол.: Надтока Г. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 95-120 : табл.

В іноземних виданнях

 • Власюк О. Я. Готовность студентов естественнонаучных специальностей к экологическому самообразованию : организация и проведение педагогического эксперимента / О. Я. Власюк // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого : научный журнал. – 2014. – № 2. – С. 87-96 : табл.
 • Власюк О. Я. Готовность будущих специалистов экологической специальности к экологическому самообразованию : организация и проведение педагогического эксперимента / Власюк Ольга Ярославовна // Концепт : научно-методический электронный журнал. – 2014. – № 9. – С. 1-10.
 • Сусская О. А. Интернет как средство и функция : к вопросу о социологической значимости интернет-аудиторий / Сусская Ольга Александровна // Научная дискуссия : вопросы социологии, политологии, философии, истории : сборник статей по материалам XXIII международной заочной научно-практической конференции / [отв. ред. Васинович М. А.]. – Москва : Международный центр науки и образования, 2014. – № 2. – С. 84-90 : табл.
 • Сусская О. А. Идея "визуального" как установка и цель современного теоретического мышления в культурологии и социологии масс-медиа / О. А. Сусская // I Международная научно-практическая конференция "Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования", (Белгород, НИУ "БелГУ", 1-4 апреля 2014 г.) : сборник научных работ / Белгор. гос. нац. исследоват. ун-т [та ін.]. – Белгород : [Константа], 2014. – С. 363-368.
 • Сусская О. А. Кластеризация методологии как тенденция виртуализации науки о социуме / Сусская Ольга Александровна // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna : [s. n.], 2014. – № 1 (January-February), vol. 2. – P. 32-37.
 • Сусская О. А. Современная картина мира и феноменология «интерпретативных общностей» / Сусская Ольга Александровна // Актуальные направления развития научной и образовательной деятельности : сборник научных трудов / [гл. ред. Широков О. Н.]. – Чебоксары : [ЦНС Интерактив плюс], 2014. – С. 257-262.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Боднар А. Я. Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій : (на прикладі працівників приватних охоронних структур) / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 49-56.
 • Боднар А. Я. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя / Боднар А. Я., Журат Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 37-43.
 • Власюк О. Я. Завдання та принципи формування готовності до екологічної самоосвіти у майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Власюк О. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 10-15.
 • Гірник А. М. Світоглядні та етико-правові засади медіації в Китаї / Гірник А. М., Резаненко В. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 27-31.
 • Гордієнко В. І. Сприйняття іншої людини як рішення комунікативної задачі / Гордієнко В. І., Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 43-49.
 • Копець Л. В. Комунікативний світ особистості та його характеристики / Копець Л. В., Гордієнко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 22-27.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Сусська О. О. Екоантропоцентричний і системний підходи в дослідженнях медіа-комунікативного простору / О. О. Сусська // Мультиверсум. - 2013.- Вип. 8. - С. 37-49.
 • Сусська О. О. Соціалізаційний протест в алгоритмі необмежених просторів / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. - К. : Ін-т соціології, 2013.- Вип. 5 (16). - С. 494-504.
 • Сусська О. О. Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда / Ольга Сусська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2013.- № 1. - С. 131-138.

В інших виданнях України

 • Голубєва М. О. До питання про здоров’язбереження та життєзбереження школярів / Голубєва М. О., Макаренко О. М., Андрейчева А. О. // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання : з нагоди 100-річчя відкриття Г. І. Челпановим І-го Психологічного інституту / [редкол. : Кремень В. Г., Савченко О. Я., Маноха І. П. та ін.]. - [К. : Гнозис], 2013. - Дод. 1 до вип. 29, т. ІІІ. - С. 293-298.
 • Голубєва М. О. Вплив навчального стресу на молодших школярів у період адаптації до школи / Голубєва М. О., Макаренко О. М., Лисенко Л. М. // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання : з нагоди 100-річчя відкриття Г. І. Челпановим І-го Психологічного інституту / [редкол. : Кремень В. Г., Савченко О. Я., Маноха І. П. та ін.]. - [К. : Гнозис], 2013.- Дод. 1 до вип. 29, т. ІІІ. - С. 299-304.
 • Сусська О. О. Модерність як одна з "найбурхливіших" форм людського життя та її відображення свідомістю "медіаособистості" / Сусська О. О. // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 листопада 2013 р. / [уклад. П. В. Кутуєв]. - К. : [Талком], 2013.- С. 226-228.
 • Сусська О. О. Інтернет-залежність : можливості запобігання та інтелектуальний опір / Сусська О. О. // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві", 2 листопада 2012 р., м. Київ / КНУ ім. Шевченка, Ф-т соціології, Ін-т соціології НАН України, Соціолог. асоц. України ; [під заг. ред. Судакова В. І., Куценко О. Д.]. - К. : Логос, 2013.- С. 231-237 : табл.

В іноземних виданнях

 • Сусская О. А. Информационное пространство и жизненный мир личности / О. А. Сусская // Философия коммуникации: интеллектуальные сети и современные информационно-коммуникативные технологии в образовании / [под ред. С. В. Клягина] ; Регион. обществ. орг. "Санкт-Петербургское филос. о-во". - СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2013.- С. 71-82.
 • Сусская О. А. Гуманизация и персонификация масс-медиа / Ольга Сусская. - [Saarbrücken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2013]. - 110 с. - Включ. бібліогр.
 • Сусская О. А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе : тенденции и перспективы : монография / Ольга Сусская. - [Saarbrucken] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2013. - 160 с. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Боднар А.Я., Макаренко Н.Г. Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 35–39.
 2. Власюк О.Я. Формування готовності студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 10–14.
 3. Голубєва М.О., Бахтіярова Х.Ш., Радченко М.І. Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інженерно–педагогічних працівників (на прикладі національного транспортного університету) // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 15–19.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А.Система методичної роботи – крок до формування ключових компетентностей молодого вчителя // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 24–28.
 5. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Методичні підходи до проектування діалогічного простору // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 44–49.
 6. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29–35.
 7. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 54–60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Василенко Л.І., Ткаченко І.В. Проблеми психологічної кореляції девіантної поведінки підлітків // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 125-133.
 2. , Жарук І. В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США (на прикладі дистанційної професійної освіти конфліктологів) [Електронний ресурс] // Теорія та методика управління освітою : електрон. наук. фах. вид. / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Електрон. дані. – 2011. - Вип. 5. – 12 с. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/ (дата перегляду 03.03.2012). – Назва з екрану.
 3. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Коваленко О.М., Семенець О.А. Етнопсихологічний аналіз творчості Григорія Сковороди // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України / за ред. С. Д. Максименка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України. - К. : [Гнозіс], 2011. - Т. XIII, ч. 2. - С. 228-235.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А., Анікєєва Т.С. Релігійно-філософські та психологічні аспекти творчості Григорія Сковороди // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 183-191.
 5. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Шемчук І., Дядюн К. Труднощі кадрового менеджменту при працевлаштуванні // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 56-61.
 6. Сусська О.О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 3. - С. 47-57.

В інших виданнях України

 1. Гірник А.М. Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої освіти : Третя Міжнар. наук. конф., [м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 13-14 трав. 2011 р. : зб. матеріалів] / [ред. кол. : Кремень В. Г., Гірник А. М., Сватко Ю. І. ... та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ... [та ін.]. - Х. : [Міськдрук], 2011. - С. 19-22.
 2. Зінченко А. Г., Семигіна Т. В. Охорона здоров'я дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. ІІІ. - С. 43-61.
 3. Зінченко А. Г., Пєша І. В. Діти, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. V. - С. 89-115.
 4. Зінченко А. Г. Державна політика у сфері соціально-правової захищеності дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. VII. - С. 128-138.
 5. Зінченко А.Г., Саприкіна М., Ляпін Д. … та ін. Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні : аналіт. довідка. – [К. : Фарбований лист, 2011]. – 51 с.
 6. Сусська О.О. Зміна традиційних уявлень про простір і час в сучасних дослідженнях інформаційного простору // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 182-184.
 7. Сусська О.О. Теоретична модернізація медіапсихологічних підходів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 12. – С. 244-253.

2006

 • Королько В.Г. Корпоративна культура і PR // PR-менеджер. – 2006. – № 8. – С. 16-21.
 • Королько В.Г. Особливості розвитку зв’язків органів влади України з громадськістю //Сучасні громадські комунікації: виклики та рішення: Матеріали міжнар. конф., м. Київ, 6-8 жовт. 2006 р. – К., 2006. – С. 65-79.
 • Королько В.Г. Професія PR-консультант // PR-менеджер. – 2006. – № 5. – С. 16-23.
 • Королько В.Г., Некрасова О. Соцієтальна культура і паблік рілейшнз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 161-173.
 • Куранова С.І. Реалізація постулатів та максим комунікації в українському газетному дискурсі // Мандрівець. – 2006. – № 5. – С. 50-54.
 • Сусська О.О. Розвиток інформаційно-комунікаційних теорій мас-медіа та вивчення впливу інформаційного простору на особистість людини // Слово, символ: Зб. наук. пр., присвячених 80-літтю проф. М.А. Карпенка / Заг. ред. проф. Є.С. Снітко. – К., 2006. – С. 211-226.
 • Сусська О.О. Спілкування як простір духовності // Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства: Тези доп. Міжнар. форуму, м. Київ, 26-28 трав. 2006 р. – К., 2006. – С. 55-57.

2005

 • Королько В.Г. Феномен політичної реклами // Телерадіокур'єр. - 2005. - №5. - С. 36.
 • Королько В.Г. Формування комунікативної влади в Україні - важлива передумова для перспектив молоді. // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 17-18 трав. 2005 р. - Ч. І. / Обл. держ. адмін., Житомир. філ. ун-ту "Україна"., Молодіжне об-ня "Євроклуб"., Обл. Рада молодих вчених і спеціалістів; Ред.: А.В. Іванченко, Б.Б. Самотокін та ін. - Житомир, 2005. - С.170-175.
 • Некрасова О.В. Професія PR- радника: вимоги, умови та функції (методичні питання) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - № 1. - С. 181-192.
 • Сусська О.О. Політичний дискурс і комунікативний тип особистості // Персонал. - 2005. - № 1. - С. 71-76.
 • Королько В.Г. Pre-election Campaign Communication and Publicity: Political Phenomenon, Structure, and Functions. // Ukrainian Sociological Review, 2002-2003, Kyiv-2004. - Р. 3-26.

2004

 • Королько В.Г., Некрасова О.В. Менеджмент консалтинговою організацією: особливості маркетингу і PR // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 4. - С. 127-139.
 • Королько В.Г., Некрасова О.В. Паблик рілейшнз: проблеми освіти (міжнародний досвід і українські реалії) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 169-184.
 • Королько В.Г. Система паблик рілейшнз як чинник становлення громадянського суспільства // Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / НАН України. Ін-т соціол.; Ред.: В.В. Танчер, В.П. Степаненко. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2004. - С. 121-171.
 • Королько В.Г. Украинский PR в лицах // PR- менеджер. - 2004. - № 10. - С. 8-10.
 • Менеджмент консалтинговою організацією: особливості маркетингу і PR / О.В. Некрасова, В. Королько // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 4. - С. 127-139.
 • Некрасова О.В., Королько В.Г. Паблик рілейшнз: проблеми освіти ( міжнародний досвід і українські реалії) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 169-184.

2003

 • Некрасова О.В., Королько В. Г. Інституціоналізація системи зв'язків з громадськістю (PR) в Україні: аналіз моделей // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Третя Всеукр. соціол. конф., м. Київ, 18 квіт., 2003 р. / Соціол. асоц. України, НАН України. Ін-т соціол.; Ред.: М.О. Шульга, В.М. Ворона. - К., 2003. - С. 184-188.
 • Королько В.Г. От избирательных технологий зависит все // Власть и политика. - 2003. - № 8. - С. 5.
 • Королько В.Г. Проблемы образования и повышения квалификации в сфере PR: мировой опыт и украинские реалии // Marketing, Advertising, Design. - 2003. - № 6. - Р. 100-105.
 • Королько В.Г. Towards the Question of PR's Social Role and Ethics // Ukrainian Sociological Review, 2001-2002. - Kyiv, 2003. - P. 111-127.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна