privat

Факультет правничих наук

Кафедра міжнародних відносин

Загальна інформація

Кафедру міжнародних відносин створено у 2019 р., хоча перший набір на бакалаврську програму Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  відбувся ще в 2017 році.

 

 

Завідувач кафедри

Яковлєв Максим Володимирович

кандидат політичних наук, доцент,

керівник бакалаврської програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Волоська, 12/4, корпус 7, каб. 305

тел. моб.: +38 (097) 417-43-80

тел. вн.: 512

Гриценко Олена Миколаївна

доктор політичних наук, професор,

керівник магістерської програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Волоська, 12/4, корпус 7, каб. 306

тел. вн.: 512
Kiseleva photo

Кисельова Тетяна Сергіївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

DPhil (Оxon), LLМ

керівник PhD програми

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Волоська, 12/4, корпус 7, каб. 306

тел. вн. 512
 

Методист вищої категорії

Гутнік Наталія Вікторівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Волоська, 12/4, корпус 7, каб. 307

тел. моб.: +38 (099) 008-25-95,

тел. вн.: 512

 

 

Кафедра створена у 2019 році для подальшої реалізації програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Ця спеціальність була впроваджена в НаУКМА у 2017 році, а 2021 року відбувся її перший випуск бакалаврів у галузі міжнародних відносин, а також перший набір на магістерську програму з міжнародних відносин. Восени 2023 р. року кафедра міжнародних відносин здійснила перший набір на свою PhD програму.

 

Філософія навчання на кафедрі полягає у максимальному сприянні індивідуальному професійному та інтелектуальному розвитку студентів, розвитку їхніх аналітичних здібностей, партнерських стосунках між студентами і викладачами, відкритості та креативності. Унікальність програми полягає в тому, що вона дозволяє випускникам стати професійними аналітиками міжнародних відносин і зовнішньої політики. Кафедра також активно залучає найкращих в Україні фахівців з аналізу міжнародних відносин і зовнішньої політики, що також сприяє професійному розвитку студентів.

 

Протягом чотирьох років навчання на бакалавраті студенти вивчають теорію і практику міжнародних відносин і дипломатичної служби, принципи транснаціональних і транскордонних відносин, зовнішню політику окремих держав, міжнародні організації, міжнародні комунікації, особливості державного управління і політичних режимів в окремих країнах та міжнародних регіонах у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародну безпеку та конфлікти, методи політичної аналітики. До того ж студенти можуть скористатися з широкого спектру дисциплін вільного вибору, в тому числі й тих, що пропонуються іншими кафедрами Могилянки.

 

Штатні викладачі кафедри мають вчені ступені докторів і кандидатів наук, до викладання залучаються провідні дослідники міжнародних відносин і зовнішньої політики з найвідоміших аналітичних центрів країни, практики дипломатичної роботи, іноземні викладачі та спеціалісти.

 

Особливий наголос також робиться на опануванні іноземних мов: англійська мова, що є однією з двох робочих мов НаУКМА, вивчається загалом близько 800 годин на загальних і спеціальних мовних курсах, до того ж література та джерела до більшості курсів – англійською мовою, деякі викладачі також проводять свої заняття англійською, починаючи з 2-го року навчання.

 

Усім студентам пропонується на вибір друга іноземна мова – німецька, французька, іспанська та інші мови, що залежить від наявності викладачів і побажання студентів. Загальний обсяг вивчення другої іноземної мови – 900 годин.

 

Студенти кафедри міжнародних відносин беруть активну участь у житті кафедри, факультету і Могилянки в цілому, проводять змагання, конкурси, конференції, запрошують з гостьовими лекціями цікавих науковців. Клуб студентів-міжнародників згуртовує навколо себе найактивнішу частину студентства кафедри, як і клуб Моделі ООН, що також активно співпрацює з колегами з Українського католицького університету.

 

У 2017 р. у НаУКМА була розпочата підготовка фахівців з міжнародних відносин на рівні бакалаврів, тоді ще у складі кафедри політології, до створення окремої кафедри міжнародних відносин. В основу освітньої програми була покладена ідея підготовки майбутніх працівників у сфері міжнародних відносин зі знаннями і вміннями аналізу зовнішньої та міжнародної політики. Бакалаврська програма дозволила закласти основи знань і вмінь таких фахівців, але не завершити повною мірою їх професіоналізацію. Тому в 2020 році було вирішено відкрити ОНП (рівень магістра) зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Першим гарантом програми став О.П. Дем’янчук, а після його призначення в.о.декана ФСНСТ гарантом стала проф. О.М. Гриценко. Досвід кафедри політології НаУКМА, випускники якої, отримавши знання і вміння в галузі аналізу й дослідження політики на додаток до теоретичної політологічної бази, успішно працюють в різноманітних міжнародних організаціях та аналітичних центрах, а також досвід нашої бакалаврської програми надихнув нас на відкриття магістерської програми із акцентом на підготовку висококваліфікованих аналітиків. Ми виходили з того, що сучасні процеси у світовій політичній системі, швидкі зміни в міжнародній політиці, виклики, які постають перед розробниками зовнішньої політики країни через часом радикальні зміни в політиці внутрішній, вимагають від фахівців у цій галузі знань і вмінь з аналізу політики, виявлення проблеми внутрішнього і міжнародного характеру, розробки заходів з їх вирішення та прогнозування можливих результатів таких заходів. Подібні підходи до підготовки фахівців з МВ можна було знайти в програмах таких відомих університетів, як Джорджтаун та Стенфорд, де поряд з традиційними підходами існують, приміром, програми з міжнародної публічної політики. Значну консультативну, методологічну та наукову допомогу в ході підготовки програми до ліцензування надали вчені й фахівці з Одеського НУ ім. І.І.Мечнікова, Чернівецького НУ ім. Ю.Федьковича, Дипломатичної академії України, Віденської дипломатичної академії, окремі вчені й дипломати. Завдяки їм був сформований перший проєкт навчального плану, проведено його обговорення на розширених засіданнях кафедри міжнародних відносин НаУКМА. У 2021 році був проведений перший набір на цю програму – в екстремальних умовах карантинних обмежень вдалося взяти на навчання перших пʼять студентів. Початок навчання відбувався в умовах пошуку і залучення відповідних фахівців для викладання дисциплін за затвердженою програмою. На кафедрі на додаток до фахівців з міжнародних відносин зʼявилися викладачі, для яких аналіз публічної політики є предметом теоретичних досліджень і практичного здійснення. Повномасштабне вторгнення росії негативно позначилося на провадженні навчання через значні перешкоди для нормального спілкування викладачів зі студентами, проведення практичних занять, виконання завдань. Попри все, нам вдалося успішно завершити перший навчальний рік і продовжити набори на програми кафедри.

 

Восени 2023 р. кафедра міжнародних відносин здійснила набір на свою PhD програму, гарантом якої є Т.С. Кисельова, яка має значний міжнародний досвід навчання (DPhilOxon), викладання і дослідження (Базельський університет, swisspeace тощо). Програма орієнтована на міждисциплінарні дослідження сучасних трендів і тенденцій міжнародних відносин.

 

 

Викладачі

Професорсько-викладацький склад

Постійний склад

 

Гриценко Олена Миколаївна, доктор політичних наук, професор Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Історія міжнародних відносин (від ІІІ тис.до н.е. - ХVІІІ ст.); Міжнародні комунікації

Керівник кваліфікаційних робіт студентів

 

Яковлєв Максим Володимирович, кандидат політичних наук, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах; Методологія наукових досліджень; Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах; Практика дослідницька; Практика науково-дослідницька

Керівник аспірантів, магістерських і кваліфікаційних робіт студентів

Член Громадської Ради при МЗС України, директор Школи політичної аналітики НаУКМА.

 

Кисельова Тетяна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, DPhil (Оxon), LLМ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Врегулювання збройних конфліктів; Медіація та фасилітований діалог в міжнародних відносинах; Порівняльний аналіз конфліктів

 

Євдокімова-Лисогор Леся Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Іспанська мова ІІ; Іспанська мова ІІІ

 

Єфремов Дмитро Петрович, кандидат економічних наук, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Зовнішня політика КНР; Політика, економіка та суспільство в сучасному Китаї; Сучасна архітектура міжнародних економічних інститутів; Сучасна міжнародна економіка; Сучасна міжнародна політика і геополітичне довкілля України; Теорії міжнародних відносин – І

Керівник магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт студентів

Член правління Української асоціації китаєзнавців

 

Борщик Ярослав Вікторович, кандидат історичних наук, старший викладач, випускник НаУКМА Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Історія міжнародних відносин (ХІХ - ХХ ст.), Сучасні міжнародні відносини і міжнародна політика

Керівник курсових робіт студентів

 

Ґош Мрідула, PhD, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Багатостороння та множинна дипломатія; Вступ до регіональних студій; Глобальні проблеми людства; Дипломатичний протокол та етикет; Дипломатичні комунікації та кореспонденції; Дипломатія: теорія і практика;Міжнародна політика допомоги і розвитку

Керівник магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт студентів

Голова правління Східноєвропейського інституту розвитку

 

Соловей Галина Сергіївна, кандидат філософських наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Вступ до аналізу конфліктів і розбудови миру; Практикум з ведення дипломатичних і ділових переговорів

Керівник магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт студентів

 

Тараненко Ганна Геннадіївна, кандидат політичних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Іспанська мова І; Міжнародні безпекові студії; Регіональні студії: країни Латинської Америки

Керівник магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт студентів

Експертка аналітичного центру ADASTRA

 

Купка Олександр Васильович, магістр економіки, випускник НаУКМА, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Міжнародне гуманітарне право: кризовий менеджмент; Основи економіки; Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах

Керівник кваліфікаційних робіт студентів

 

Гісем Іван Іванович, магістр історії, випускник НаУКМА, старший викладач, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Міжнародні організації, керує навчальною практикою, здобувач PhD програми, спеціаліст з публічної дипломатії та комунікації Проєкту ЄС «Право-Justice»

 

Внутрішні сумісники

 

Дем’янчук Олександр Петрович, доктор політичних наук, професор, в.о.декана ФСНСТ   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Вступ до політичної науки; Теоретичні засади аналізу публічної політики; Теорія та історія держави

Керівник кваліфікаційних робіт студентів

 

Нагорняк Тетяна Леонтіївна, доктор політичних наук, професор, декан ФКМШПНО Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Політична аналітика - методи і підходи

 

Близнюк Катерина Ростиславівна, кандидат філологічних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Лінгвістична географія

 

Зубрицька Людмила Йосипівна кандидат політичних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Суспільні комунікації

 

Діденко Діна Володимирівна, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Німецька мова ІІ

 

Кисельов Сергій Сергійович старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Політична географія

 

Суслов Антон Ігорович, старший викладач, випускник НаУКМА, аналітик Школи політичної аналітики НаУКМА Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Вступ до політичної науки; Теорія та історія держави

Керівник кваліфікаційних та курсових робіт студентів

 

Сумісники

 

Зарембо Катерина Валеріївна, кандидат політичних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа»

Викладає: Дизайн наукових досліджень

 

Палій Олександр Андрійович, кандидат політичних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Історія Росії та СРСР

 

Рабінович Марина Львівна, магістр права, PhD (з відзнакою) в галузі права Європейського Союзу Університетy м. Гамбург, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Вступ до спеціальності, Європейські студії: торговельні аспекти

Керівник кваліфікаційних і курсових робіт студентів

 

Соколовський Іван Вікторович, кандидат соціологічних наук, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Якісні методи досліджень у міжнародних відносинах

 

Чорногор Ярослав Олексійович, кандидат історичних наук, старший викладач Директор програми російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: ООН в системі глобального врядування

 

Герасимчук Сергій Павлович, магістр політології, старший викладач, випускник НаУКМА, випускник Естонської школи дипломатії, Заступник виконавчого директора, Директор програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Аналіз зовнішньої політики; Лабораторія "Аналіз зовнішньої політики"

 

Ковальчук Валентина Анатоліївна, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Французька мова І; Французька мова ІІІ

 

Краєв Олександр Валерійович, магістр міжнародних відносин, старший викладач, директор Програми “Північна Америка” Ради зовнішньої політики «Українська Призма» Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Міжнародні союзи в Європі та Азії; Міжнародна політика в Північній Америці; Регіональні студії: США

Керівник курсових робіт студентів

 

Метельський Данило Олександрович, магістр політології, старший викладач, директор ГО «Центр соціальних трансформацій», Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Громадські організації та грантові заявки; Політична географія

Керівник курсових робіт студентів

 

Носенко Сілвестер Романович, магістр міжнародних відносин, м.н.с. з міжнародних відносин, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Зовнішня політика України; Теорії міжнародних відносин – ІІ

 

Осадчук Роман Юрійович, магістр політології, старший викладач, випускник НаУКМА, Research Associate for Eurasia at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab (DFRLab) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Аналіз даних; Сучасна світова пропаганда та спротив її впливу

Керівник курсових робіт студентів

 

Чабан Анастасія Василівна, старший викладач Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає: Іспанська мова І

 

 

Нагороди викладачів

Викладачі кафедри міжнародних відносин за свою активно наукову та педагогічну діяльність одержують різні нагороди: 2020-го р. були відзначені два викладачі кафедри – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Олександр Петрович Дем’янчук був відзначений грамотою Київського міського голови, а кандидат політичних наук, старший викладач кафедри Соловей Галина Сергіївна – подякою Президентів НаУКМА. Раніше нагороди від міського голови та стипендії Президента України одержувала і професор кафедри Олена Миколаївна Гриценко. Завідувач кафедри і гарант освітньої програми, кандидат політичних наук, доцент Максим Володимирович Яковлєв двічі перемагав у конкурсі «викладач року», 2012-го та 2020-го навчальних років.

Nahorody 1 Nahorody 2 Nahorody 4

 

Анотації курсів

Актуальні проблеми національної та міжнародної безпеки
Мета курсу надати знання з теоретичних та практичних аспектів вивчення актуальних проблем національної і міжнародної безпеки. Аналізуються теорії, концепції та види національної і міжнародної безпеки, а також шляхи їхньої реалізації провідними акторами світової політики. У межах курсу розглядається роль міжнародних організацій для забезпечення національної і міжнародної безпеки. Вивчаються ключові засоби гарантування національної і міжнародної безпеки. Серед цілей курсу можна виокремити вивчення ключових концепцій і підходів до визначення національної і міжнародної безпеки, вивчення сучасних теорій щодо визначення національної і міжнародної безпеки, визначення співвідношення ролі суверенних держав та інших акторів світової політики для гарантування безпеки, визначення сучасних викликів і ключових засобів гарантування національної і міжнародної безпеки, вивчення пріоритетних національних інтересів України в системі міжнародної безпеки. У рамках курсу аналізуватимуться такі теми, як поняття і цілі національної та міжнародної безпеки, безпека після холодної війни, теоретичні підходи до вивчення національної та міжнародної безпеки у ХХІ ст., гарантування національної та міжнародної безпеки: екологічний вимір, боротьба за енергоджерела і продовольча безпека, міграція як виклик національної та міжнародної безпеки, безпека і нові типи війн у ХХІ ст.: відповідь на гібридні загрози, дилеми військового вторгнення і особливості миротворчих операцій, асиметричні загрози: міжнародний тероризм як глобальний виклик безпеці, ядерне стримування: підходи до питань війни та миру. Серед очікуваних результатів навчання можна зазначити уміння визначати ключові завдання для гарантування національної і міжнародної безпеки, уміння визначати виклики національній і міжнародній безпеці на сучасному етапі, уміння аналізувати оптимальні методи гарантування національної і міжнародної безпеки, а також уміння робити прогнози щодо розвитку безпекових систем. У рамках курсу аналізуватимуться такі теми, як поняття і цілі національної та міжнародної безпеки, безпека після холодної війни, теоретичні підходи до вивчення національної та міжнародної безпеки у ХХІ ст., гарантування національної та міжнародної безпеки: екологічний вимір, боротьба за енергоджерела і продовольча безпека, міграція як виклик національної та міжнародної безпеки, безпека і нові типи війн у ХХІ ст.: відповідь на гібридні загрози, дилеми військового вторгнення і особливості миротворчих операцій, асиметричні загрози: міжнародний тероризм як глобальний виклик безпеці, ядерне стримування: підходи до питань війни та миру. Серед очікуваних результатів навчання можна зазначити уміння визначати ключові завдання для гарантування національної і міжнародної безпеки, уміння визначати виклики національній і міжнародній безпеці на сучасному етапі, уміння аналізувати оптимальні методи гарантування національної і міжнародної безпеки, а також уміння робити прогнози щодо розвитку безпекових систем.


Аналіз відкритих даних
«Фейкові новини», «дезінформація» та «маніпуляції» стали частиною словника медіа, соціальних мереж та публічних осіб. Ці речі впливають на нас щодня, і для того, щоб зрозуміти яким чином це працює, як захистись від таких впливів та аналізувати їх на цьому курсі ми зосередимось на маніпуляціях даними і як доносити правдиву інформацію; дамо визначення «інформаційному безладу» та типам неправдивої інформації; розглянемо відкриті дані і їхні особливості; напрацюємо базу інструментів та підходів для верифікації інформації у соціальних мережах і поза ними; визначатимемо надійність електронних джерел та фото/відео матеріалів; розглянемо кейси розповсюдження дезінформації на різних платформах і їхній аналіз, обговоримо як убезпечити свої дані.


Аналіз зовнішньої політики
Мета курсу – засвоїти основні підходи до аналізу зовнішньої політики, методи аналізу зовнішньої політики (включно з методами прогнозування, що ґрунтуються на cross-impact та trend-impact аналізі та методах прогнозування), навчитися виявляти інтереси міжнародних гравців у ході міжнародних переговорів, навчитися писати аналітичні матеріали з питань зовнішньої політики України із рекомендаціями для тих, хто приймає рішення та шукати ресурси для проведення досліджень з аналізу зовнішньої політики. Курс пропонує практичні інструкції та супровід щодо основних кроків в аналізі політики: виборі теми, визначенні цільової аудиторії, формулювання дослідницького питання, роботи з джерелами та написання аналітичної записки у різних форматах. Курс також навчає рецензуванню як інструменту контролю якості аналітичних матеріалів.


Багатостороння та множинна дипломатія
Aim of the Course The course aims at introducing one of the less studied and under-researched spheres of international relations, that is, international aid and development. While development as a technical process is studied in economics faculties with emphasis on statistics and data, the present course deals with development in the holistic sense of the term. It caters to the needs of advanced studies in the area of international relations, foreign policy and regional studies, to the need of understanding the complex processes of decision making and a fast changing world. Much of the security architecture of the world and the essence of multilateralism is built on cooperation and competition and the central focus of both is development. The knowledge and competence obtained as a result of this course will be useful in analytical, research, policy-making, teaching, consultative as well as in diplomatic work and in international and development organizations. This course is important for Ukraine as an aid recipient and focuses on the history of how recipient countries evolve to become donors in the long run. Various components of development, such as participatory decision making and inclusion, social capital and local self-governance are discussed in detail during the course lectures and seminars.


Врегулювання збройних конфліктів
Курс "Врегулювання та трансформація збройних конфліктів" покликаний надати студентам глибоке розуміння природи і динаміки сучасних збройних конфліктів, а також механізмів вирішення таких конфліктів, та забезпечити основними навичками вирішення конфліктів. Курс є унікальним з точки зору поєднання індивідуальних навичок з навичками аналізу конфліктів і шляхів їх вирішення на різних рівнях - від політичних переговорів до системної роботи з конфліктом, яку проводять організації громадянського суспільства (multi-track approach to conflict transformation). Окрім цього, студенти отримають досвід порівняльного аналізу збройних конфліктів в різних конфліктних зонах (Руанда, Ліберія, Індонезія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія, країни пост-радянського простору). Окрема увага буде приділена аналізу конфлікту в і навколо України і моделюванню шляхів його вирішення з точки зору теорії трансформації конфліктів.


Вступ до аналізу конфліктів і розбудови миру
The aim of the course is to introduce students to the interdisciplinary field of peace and conflict studies. To this end, the course begins with providing students with a basic understanding of the evolution of peace and conflict studies as an academic discipline while also reflecting on its philosophical foundations. Students will then learn about the discipline’s grand debates, key concepts and subfields and current issues. In reference to real cases, the course familiarizes students with theories about the nature and causes of conflicts, the possibilities for conflict resolution and the foundations of peace. In the course, students are encouraged to critically discuss these and apply them to their own life worlds. At the end of the course, students will have gained a solid basis from which to further delve into the fields of conflict analysis, conflict resolution and peacebuilding.


Вступ до геополітики
Курс передбачає ознайомлення студентів з основами геополітики як самостійної дисципліни. Дається базова інформація про основні школи геополітики, виклад основних концепцій і теорій, їх еволюції і взаємозв'язку. Проводиться ознайомлення з категоріальним апаратом геополітики, дається розуміння переваг і недоліків методу. Через призму геополітики розглядається зріз сучасного стану міжнародних відносин, а також його історична динаміка. Даються базові уявлення про спектр геополітичних стратегій ключових геополітичних гравців і про геополітичне положення України. Даються базові навички геополітичного аналізу.


Вступ до політичної науки
Курс «Вступ до політичної науки» є одним із базових для підготовки фахівців з міжнародних відносин, оскільки процеси і принципи здійснення міжнародних відносин нерозривно пов’язані з політичною діяльністю. Курс побудований навколо принципів, процесів і процедур ухвалення політичних рішень і передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної політичної науки: «влада», «політика», «держава», «політичні інститути і процеси», «форма правління», «форма територіального устрою», «політичні партії», «політична ідеологія», «політичний режим». Курс «Вступ до політичної науки» розрахований на студентів першого року навчання за спеціальністю 291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Факультету соціальних наук і соціальних технологій. Метою курсу є закладення у студентів знань і розуміння головних категорій політичних явищ, політичних інститутів та політичного процесу.


Вступ до постколоніальних студій


Вступ до регіональних студій
Даний курс дає студентам глибоке розуміння регіональних студій (area studies) як предмет наукової та аналітичної практики; розуміння регіонів як просторово-часових та цивілізаційних одиниць (виміри та елементи регіонів – географія, економіка, політика, культура та історія), також ознайомить студентів з методологічними і теоретичними підходами дисципліни, та характеристиками регіонів світу. Приділяється увага на зв’язок предмету з міжнародними відносинами, та на важливості складових основ вивчення регіональних студій (мова, історія та культура). В рамках курсу методологічні та теоретичні знання будуть доповнені прикладами та кейсами з різних регіонів світу. Курс структурований навколо трьох базових концептів: регіон як сам контекст, регіон у контексті світових подій, та мультидисциплінарні дослідження регіонів у зв’язку з крос-регіональними та глобальними проблемами. Розглядатимуться кейси стосовно окремих країн та групи країн, також варіативні та порівняльні компоненти крос-регіональних явищ.


Вступ до спеціальності
Курс покликаний допомогти студентам сформувати загальне уявлення про міжнародні відносини, історію формування сучасних міжнародних відносин, їхні засади та особливості, ключові теоретичні підходи до вивчення міжнародних відносин, а також основні виклики, з якими наразі стикається міжнародна система, і їхній вплив на зовнішні політики провідних держав світу, а також зовнішню політики України, зокрема в контексті війни РФ проти України й нової спроби анексії РФ частини території України. Окрему увагу буде приділено ролі Цілей Сталого Розвитку у сучасній міжнародній системі та прогресу різних країн, включаючи Україну, щодо їхньої реалізації. Отже, курс є засадничим щодо ряду базових дисциплін, які студенти вивчатимуть надалі, наприклад, «Історія міжнародних відносин», «Міжнародне право» та «Європейські студії». Крім того, ключова особливість курсу полягає в тому, що він пропонує широкий огляд можливостей професійної реалізації випускника спеціальності «Міжнародні відносини». Вони включають, зокрема, дипломатичну службу, консульську службу, роботу в органах державної влади (наприклад, в новостворених Директоратах стратегічного планування та європейської інтеграції у міністерствах), роботу у міжнародних урядових та неурядових організаціях, у галузі міжнародної допомоги та розвитку (international development cooperation), а також кар’єру в галузі публічних комунікацій, публічної дипломатії, аналітичну та наукову роботу. Засвоєння програми супроводжується розвитком в студентів навичок роботи з науково-політичною літературою, аналітичними текстами та релевантним законодавством, навичок визначення мети і завдань досліджень/аналітичних записок в галузі міжнародних відносин , а також пошуку стажувань за спеціальністю та подання заявок на них.


Глобальні проблеми людства


Глобальні проблеми охорони здоров`я: політика, стратегія, прийняття рішень
Метою навчальної дисипліни є засвоєння теоретичних знань, формування у студентів цілісного уявлення про глобальні проблеми охорони здоров’я, основні цілі, стратегії, що впливають на прийняття рішень у цій сфері, розуміння основних викликів для управління системою охорони здоров’я та зміцнення систем охорони здоров’я, спільних дій секторів охорони здоров’я та інших секторів, залучення державного та приватного секторів, а також громадян до прийняття рішень, набуття навиків розробки проектів політичних рішень в сфері охорони здоров’я.


Громадські організації та грантові заявки


Дизайн наукових досліджень


Дипломатичний протокол та етикет
Програма курсу «Дипломатичний протокол та етикет» складається з прикладних та практичних аспектів міжнародних міждержавних відносин, зокрема у двосторонній та багатосторонній дипломатії. Метою навчання даного курсу є підготовка фахівців з міжнародних відносин, навчання чітко регламентованим процедурам сучасних міжнародних відносин, необхідним знанням для професійної роботи. Набути знання та компетентності можуть бути застосовані у першу чергу в практичній роботі професійного дипломата, а також у експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, консультаційній, діловій та громадській діяльності. Курс націлений на вивчення студентами основних засад сучасної системи норм дипломатичного протоколу та церемоніалу, що є головними інструментами дипломатії та доповнює існуючого обсягу теоретичних знань студентів у галузі міжнародного права, зовнішньої політики і дипломатії.


Дипломатичні комунікації та кореспонденції
Навчальна дисципліна “Дипломатичні комунікації та кореспонденції» - це ознайомлення та глибоке вивчення письмових документацій у двосторонній та багатосторонній дипломатичній практиці. Дипломатичні комунікації є одним з важливих складових зовнішньополітичної практики, адже комунікація є одним з важливих елементів та структурних рис у теорії дипломатії. Метою навчання даного курсу є підготовка фахівців з міжнародних відносин, які будуть обізнаними з чітко регламентованим, загальноприйнятним, мовно-стилистичним, міжнародно-правовим та політичним аспектами дипломатичної документації, необхідним для щоденної роботи дипломата. Набути знання та компетентності можуть бути застосовані у першу чергу в практичній роботі професійного дипломата, а також буде корисними у наступних сферах – в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, журналістській, викладацькій, консультаційній, діловій та громадській діяльності.


Дипломатія: теорія і практика
Цей курс познайомить студентів з ключовими напрямами еволюції дипломатії, забезпечить студентів концептуальними рамками та окремими навичками, які є необхідними для того, щоб ефективно аналізувати політику (policy analysis and policy making process), i стратегії зовнішньої політики та міжнародних відносин в різних сферах управління в урядових, регіональних, міжнародних та багатосторонних інституціях. Знання теорії та практики дипломатії дозволить студентам бути майбутніми аналітиками, експертами, дипломатами, державними службовцями, представниками міжурядові та неурядові організації, та особами, які приймають рішення, та спеціалістами, компетенції яких потрібні для ефективного та професійного виконання роботи з міжнародної співпраці.


Друга іноземна мова
Курс спрямований на отримання елементарного рівня володіння німецькою мовою. Студенти отримують здатність розуміти і вживати загальновідомі побутові вислови і прості речення, спрямовані на задоволення конкретних потреб. Уміння представити себе та інших, поставити запитання іншим людям щодо їхньої особи – наприклад: де людина живе, кого вона знає або які речі має, що робить – і відповідати на запитання такого типу. Вміння порозумітися в простих ситуаціях, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко.


Друга іноземна мова. Іспанська мова


Друга іноземна мова. Німецька мова


Друга іноземна мова. Французька мова


Європейські студії: торговельні аспекти
Навчальний курс «Європейські студії – торговельні аспекти» спрямований на ознайомлення студентів з еволюцією, основами законодавства та інституціональної організації Європейського Союзу, а також історією та перспективами ролі Євросоюзу як глобального актора. Оскільки курс реалізується, зокрема, в рамках модулю Жана Моне INTEGTRADE за підтримки Європейського Союзу, особливу увагу в рамках курсу буде приділено ролі вільної торгівлі як основи інтеграції держав Євросоюзу та зміцнення ролі ЄС на міжнародній арені. Курс також має на меті ознайомити студентів з тенденцією зростання ролі неторгових цілей, таких як боротьба зі зміною клімату, сталий розвиток, верховенство права та боротьба із корупцією, у торговельній політиці ЄС та угодах про зовнішню торгівлю між Євросоюзом і третіми країнами. Ця тема є особливо актуальною для України в контексті імплементації Угоди про Асоціацію включно із Поглибленою та Всеосяжною Зоною Вільної Торгівлі (ПВЗВТ) і перспективи членства в Європейському Союзі, що виматиме повної інтеграції України до Внутрішнього ринку ЄС. Засвоєння програми супроводжується розвитком в студентів навичок роботи з науково-політичною літературою, аналітичними текстами та релевантним законодавством, а також комунікування складних політичних та правових явищ простою мовою та за допомогою графічних засобів (створення інфографік). За результатами курсу, студенти сформують детальне розуміння сучасного стану розвитку ЄС, стану та перспектив відносин Україна-ЄС, а також торгівельної лібералізації як основи функціонування Союзу та еволюції його ролі на міжнародній арені.


Зовнішня політика Європейського Союзу
У курсі розглядається питання зовнішньої політики ЄС як складової розвитку інтеграційного процесу, який об'єднує політики більшості європейських держав. Чи ЄС має необхідні можливості для реалізації зовнішньої політики, чи концепт "зовнішніх зносин" більшою мірою відповідає його політичній природі? Яким безпековим актором є ЄС і чи готовий він формувати відповіді на безпекові виклики без НАТО? Чи спроможний ЄС діяти стратегічно і нести відповідальність у підтриманні міжнародного політичного порядку поряд із провідними великими державами? Незважаючи на домінування питань економічної інтеграції в порядку денному європейської інтеграції, ЄС завжди був частиною рішення міжнародних питань у Європі.


Зовнішня політика КНР
Метою курсу є знайомство слухачів із основними засадами зовнішньої політики Китайської Народної Республіки в період «розбудови соціалізму із китайською специфікою в нову епоху». В фокусі уваги перебуває регіональний підхід до дослідження та оцінки взаємовідносин КНР із світовими центрами впливу. Механізми геоекономічного та геополітичного впливу Китаю на сусідів та віддалені частини світу також є об’єктами уваги в рамках даного курсу.


Зовнішня політика Росії після розпаду СРСР


Зовнішня політика України
Курс має на меті ознайомити студентів із ключовими аспектами позиціонування України у системі міжнародних відносин. Основні напрямки зовнішньополітичної діяльності аналізуються крізь призму “теорії перемоги” як першочергового пріоритету збереження територіальної цілісності та державності України у протидії повномасштабній російській агресії. Курс також розглядає основні внутрішні та зовнішні чинники, що визначають ідейні засади, зовнішньополітичну стратегію та практику України з 1991 року. Аналізується вплив міжнародних та регіональних процесів на формування зовнішньополітичного курсу держави, включаючи нормативний вплив на Україну з боку глобальних і регіональних акторів. В межах курсу передбачається детальне опрацювання сучасних англомовних джерел та останніх досліджень із окресленої проблематики.


Іспанська мова І


Іспанська мова ІІ


Іспанська мова ІІІ


Історія Індії та Південної Азії


Історія міжнародних відносин (від ІІІ тис.до н.е. - ХVІІІ ст.)
Програма навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин (ІІІ тис. до н.е. - ХVІІІ ст. н.е.)» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичні процеси міжнародних відносин Курс спрямований на формування науково-світоглядних, пізнавальних, інтелектуально розвивальних потреб студента, допомагає сформувати системне бачення міжнародних відносин та зовнішньої політики окремих держав. Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародні відносини, що розуміються як самостійна історична реальність, котра розвивається за своїми власними законами через становлення та зміну явищ суспільного життя, історичної та політичної реальності. Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основними теоретичними підходами до вивчення історії міжнародних відносин, розглянути особливості формування та еволюцію міжнародних відносин між акторами на головних геополітичних аренах древнього світу, середніх віків та періоду модерної (нової) доби, схарактеризувати їх сутність та специфіку, простежити за якісними змінами в системі організації дипломатичної служби в історичній ретроспективі, оцінити внесок видатних політиків і дипломатів у теорію і практику світової дипломатії. Навчальний курс охоплює період від ІІІ тис. до н. е. до ХVІІІ ст. н. е. Особлива увага приділяється історичним періодам становлення міжнародних відносин та аналізу тенденцій їх розвитку, розкриттю змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення нашого предмета, засвоєнню досвіду світової історії та дипломатичної діяльності як невіддільної складової державного організму.


Історія міжнародних відносин (ХІХ - ХХ ст.)
Програма з курсу міжнародні відносини ХІХ -поч. ХХ ст. " відповідає навчальному плану підготовки студентів за спеціальністю - міжнародні відносини, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА. Курс "Міжнародні відносини ХІХ століття" є важливою складовою вивчення розвитку міжнародних відносин і розглядає події, що відбувались на у світі від війни за незалежність США до формування військово-політичних блоків напередодні Першої світової війни. У лекціях здійснюється систематизований і структурований виклад програмного матеріалу, вони мають на меті формування у студентів базового рівня знань з дисципліни, а також спрямування їх самостійних зусиль щодо засвоєння предмету. Семінарські заняття спрямовано на розкриття змісту головних питань, визначених навчальною програмою, вони мають на меті закріплення і поглиблення знань, здобутих студентами під час лекційних занять і самостійної роботи, орієнтовані на дослідження сучасної історіографії найбільш важливих тем з історії міжнародних відносин вказаного періоду. Протягом семестру студенти також виконують дві контрольні та письмову роботу за темою, обраною за погодженням з викладачем. Курс "Історія міжнародних відносин - ХІХ століття" сприяє: - здобуттю студентами знань з історії міжнародних відносин; - отриманню навичок критичного аналізу прочитаного матеріалу; - опануванню української й зарубіжної історіографії з проблематики курсу; - отриманню необхідних спеціалісту у сфері міжнародних відносин теоретичних і методичних знань; - розвиткові аналітичного мислення. За результатами вивчення курсу студент повинен знати: - періодизацію історії міжнародних відносин ХІХ ст.; - основні історичні факти, політичні сили та персоналії, що визначали основні тенденції розвитку міжнародних відносин у ХІХ ст.; - особливості міжнародної політики основних світових держав протягом ХІХ ст.; Студент повинен вміти: - працювати з літературою до курсу англійською та українською мовами; - систематизувати отримані знання; - розуміти місце і роль Віденської системи міжнародних відносин в загальному світовому історичному розвитку міжнародних відносин.


Історія Росії та СРСР
Метою курсу є ознайомлення з історією Росії та СРСР Для розуміння природи особливостей Росії слід знати, у яких історичних обставинах формувалася ця краіїна. Достовірне знання про природу країни, з якої на Україну і на Європу неодноразово насувалися руйнівні навали, допоможе Україні вистояти і перемогти. Завдання вивчення дисципліни: - формування навичок використання інструментів для критичного аналізу даних і інформації щодо історії Росії; - розуміння природи формування політичного режиму Росії; - оволодіння навичками та знаннями для ефективного аналізу інформації щодо історії Росії.


Кваліфікаційна робота


Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс «Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах» є ключовим курсом у процесі формування дослідників-міжнародників та політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень і досліджень різних аспектів міжнародних відносин у межах кількісної дослідницької парадигми, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов’язковим у підготовці політологів-бакалаврів та політологів за спеціальністю «міжнародні відносини» (291) як дослідників особливостей суспільно-політичної проблематики і специфічних політичних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямів сучасних суспільно-поведінкових наук. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв’язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Курсова робота


Лабораторія "Аналіз зовнішньої політики"
Прикладний курс магістерської програми спеціальності «Міжнародні відносини» Національного університету «Києво-Могилянська академія». Він містить мінімум теоретичного матеріалу і максимум практики, зосередженій навколо двох жанрів політичного аналізу: усного політичного коментаря та аналітичної статті. Практичні матеріали курсу сфокусовані на тематиці зовнішньої політики України. Після прослуховування цього курсу ви: - набудете навичок коментування зовнішньополітичних питань для теле- та радіо- передач; - удосконалите навички політичного письма; - дізнаєтеся основи роботи з медіа у галузі політичної аналітики - отримаєте інсайти від лідерів думок у сфері аналітики зовнішньої політики, представників влади та закордонних експертів; - будете готові самостійно продовжувати навчатися політичній аналітиці (позаяк, за висловом Адама Гарфінка, навчити їй неможливо, а навчитися – цілком).


Лінгвістична географія
Метою навчального курсу є ознайомлення студентів із типологією мов світу, формування системи знань про чинники (внутрішньомовні, політичні, економічні, культурні та ін.), історію й сучасний стан їхньої територіальної диференціації та дистрибуції, дослідження загальномовних та регіональних атласів мов світу. Завдання дисципліни: вивчення загальної теорії лінгвогеографії та ареальної лінгвістики, одержання знань про зони вібрацій (змішаності та перехідності) на зіткненні мовних і діалектних ареалів, оволодіння навичками застосування сучасних наукових підходів і методів лінгвогеографічних досліджень, формування навичок самостійної інтерпретації карт загальномовних і регіональних лінгвістичних атласів з метою виявлення динамічних і статичних мовних рис.


Магістерська робота


Медіація та фасилітований діалог в міжнародних відносинах
The Mediation and Dialogue Facilitation Course is designed for students of international relations and focuses on peace mediation and dialogue at the high political level - as an approach to diplomacy (track I), as well as at the level of civil society and expert communities as a tool of peacebuilding (tracks 2 and 3). The course will offer an overview of institutional frameworks for both types of mediation and focus on the skills that are required for each type of the processes. Students will learn theoretical aspects of a mediation process and practice communication techniques needed for the different phases of a mediation process. The course will also offer insights into different ways how mediation and dialogues are used in Ukraine in the context of the current armed conflict. The course will be highly interactive and it will combine theory with exercises and personal reflection. The work will partly be done in small groups and through role-play exercises so that all participants find time to practice.


Методологія наукових досліджень


Міжнародна політекономія


Міжнародна політика в Північній Америці


Міжнародна політика допомоги і розвитку
The proposed course «International Aid and Development Policy» is designed for students of the advanced level Master’s Degree Program in «International Relations, Social Communications and Regional Studies» of the International Relations Department, Faculty of Social Sciences and Social Technologies of NaUKMA as a compulsory discipline within the academic program No. 291 «International Relations, Social Communications and Regional Studies». The course aims at introducing one of the less studied and under-researched spheres of international relations, that is, international aid and development. While development as a technical process is studied in economics faculties with emphasis on statistics and data, the present course deals with development in the holistic sense of the term. It caters to the needs of advanced studies in the area of international relations, foreign policy and regional studies, to the need of understanding the complex processes of decision making and a fast changing world. Much of the security architecture of the world and the essence of multilateralism is built on cooperation and competition and the central focus of both is development. The knowledge and competence obtained as a result of this course will be useful in analytical, research, policy-making, teaching, consultative as well as in diplomatic work and in international and development organizations. This course is important for Ukraine as an aid recipient and focuses on the history of how recipient countries evolve to become donors in the long run. Various components of development, such as participatory decision making and inclusion, social capital and local self-governance are discussed in detail during the course lectures and seminars.


Міжнародне гуманітарне право: практикум з кризового менеджменту
Курс міжнародного гуманітарного права: практикум з кризового менеджменту (МГП) має на меті ознайомити студентів з основами права збройних конфліктів. Курс запропонує загальний огляд ключових для розуміння предмету питань як то: види збройних конфліктів, принципи МГП, його джерела, особи, що перебувають під захистом, заборонені методи та способи ведення збройних конфліктів, моніторинг за дотриманням МГП. Окрім того, звертатиметься увага на складності донесення сутності окремих інструментів МГП різним цільовим групам населення.


Міжнародні безпекові студії
Програма курсу «Міжнародні безпекові студії» спрямована на поглиблення професійних знань майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин щодо сучасних тенденцій гарантування міжнародної безпеки. Навчальна дисципліна розрахована на студентів бакалаврської програми «Міжнародні відносини» факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки – 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Впродовж навчання студенти оволодіють термінологічним апаратом, вживаним у міжнародній та вітчизняній науці у сфері міжнародної безпеки, ознайомляться з основними законодавчими та нормативно-правовими актами із зазначеної тематики, теоретичними підходами та практичним досвідом гарантування міжнародної безпеки, зокрема, такими аспектами, як війна і мир у міжнародних відносинах, джерела і принципи розв’язання конфліктів, стратегії прийняття рішень, управління кризами, регіональна і глобальна безпека, а також сформують необхідні уміння щодо аналізу принципів гарантування міжнародної безпеки. У рамках курсу аналізуватимуться такі теми, як теоретичні основи безпеки в міжнародних відносинах, регіональна безпека, діяльність ООН щодо гарантування міжнародної безпеки, складові європейської та євроатлантичної безпеки, роль НАТО і ОБСЄ у гарантуванні безпеки, система безпеки у азійському та євразійському регіоні, виклики і загрози міжнародній безпеці, міжнародна економічна безпека, міжнародні конфлікти і засоби їх врегулювання, тероризм як загроза міжнародній безпеці. Очікується, що за підсумками освоєння програми курсу «Міжнародні безпекові студії» студент повинен вміти визначати ключові принципи діяльності суверенних держав та міжнародних організацій у напрямі забезпечення міжнародної безпеки, аналізувати національна та міжнародне законодавство щодо гарантування міжнародної безпеки, використовувати сучасні підходи до аналізу понять національної, регіональної та глобальної безпеки, міжнародного конфлікту, кіберзагрози, кібербезпеки; використовувати знання гуманітарного чинника міжнародної безпеки та способів розв’язання міжнародних конфліктів у практичній роботі; володіти вмінням визначати тенденції та сценарії розвитку міжнародної безпеки.


Міжнародні комунікації
Програма навчальної дисципліни «Міжнарод ні к омунік ації» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості формування, здійснення і розвитку міжнародної комунікації, специфіка, тенденції та перспективи міжнародної комунікаційної діяльності. Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти уявлення про роль комунікації в сучасних міжнародних відносинах, ознайомити з системою знань про комунікативні технології та їх ефективність, сприяти формуванню навичок практичної участі в різних типах комунікацій. На основі чинних наукових обґрунтувань чимраз більших взаємозалежностей у міжнародному середовищі, в умовах економічної й політичної глобалізації, а також нових викликів національній і міжнародній безпеці дати здобувачам комплекс знань, про те, яким чином і на підставі чого формується міжнародна комунікація Основними завданнями вивчення дисципліни є: - знання основ сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері міжнародних відносин; - вивчення міжнародних політичних, геополітичних, культурних, правових та інших взаємин між державами, регіонами та континентами; - ознайомлення зі світовими процесами міжнародного обміну інформації; - вміння аналізувати стан міжнародних комунікацій у сфері міжнародних відносин; - виявлення тенденцій і вивчення концепцій розвитку сучасного світового інформаційного та комунікаційного простору.


Міжнародні організації


Міжнародні союзи в Європі та Азії
Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів магістерської програми з міжнародними союзами та альянсами як одними з ключових інструментів втілення зовнішньої політики держав та як незалежних гравців міжнародної арени. В рамках курсу дається базова інформація про підходи основних теоретичних шкіл міжнародних відносин до питання міждержавної співпраці та формування міжнародних альянсів. Крім того, розглядаються історичні особливості формування міжнародних альянсів в Європі та Азії на часовому проміжку від Х ст. до н.е до сучасності. На сучасному етапі особлива увага звертається на комплексні причини та передумови, які оточують процес формування міжнародного союзу. На основі отриманих теоретичних знань студенти впродовж курсу розроблять аналітичні документи, проведуть прогностичний та кейсовий аналіз конкретних інтеграційних та союзних проектів сучасності та навчаться глибинно досліджувати практичні аспекти діяльності та інструменти міжнародних союзів, альянсів та організацій.


Науково-дослідницький семінар "Дослідження політичних рішень"


Німецька мова І
Знання німецької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками однієї з напотужніших країн Європи та світу.Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Німецька мова ІІ (для спеціальності Міжнародні відносини)
Знання німецької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками однієї з напотужніших країн Європи та світу.


Німецька мова ІІІ
Знання німецької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками однієї з напотужніших країн Європи та світу.


ООН в системі глобального врядування
Цей курс присвячений розумінню організації світової політики. Перша половина курсу буде зосереджена на системі Організації Об'єднаних Націй (ООН), її дочірніх установах та їхній ролі у формуванні світової політики. Друга частина зосереджена на кейсах щодо прийняття рішень ООН.


Основи економіки
Навчальна дисципліна «Основи економіки» розрахована на студентів бакалаврської програми «Міжнародні відносини» та є ключовою для формування базового розуміння, аналізу, прогнозування та інтерпретації економічних процесів у студентів-міжнародників. Дисципліна є обов’язковою у підготовці студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини» як дослідників особливостей економічної проблематики та специфічних економічних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямків суспільно-поведінкових наук. Дисципліна охоплює визначення основних економічних процесів та їх пояснення, з якими студенти знайомляться під час лекцій та опановують шляхом розв’язання практичних завдань та моделювання на семінарах.


Основи лобіювання і державних комунікацій


Політика та економіка цифрового суспільства


Політика, економіка та суспільство в сучасному Китаї


Політична аналітика - методи і підходи
Курс має на меті ознайомити студентів із основами політичної аналітики як науки, її теоретико-методологічними принципами та особливостями практичного застосування в політичній сфері, освоєння основних методів та методик політичної аналітики. Окрім теоретичних знань, студенти набувають базових практичних навичок та вмінь в контексті методології написання аналітичних документів. Курс передбачає серію лекцій – практикумів із залученням гостьових лекторів із досвідом практичної роботи над розробкою аналітичних документів і політичних рекомендацій. Зокрема, представників Центру “Нова Європа” і Українського Інституту.


Політична географія
Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів з основами політичної географії і геополітики, із сутністю поняття держави, міжнародних міждержавних організацій, з історією формування політичної карти світу. На основі різних підходів та вивчення різних випадків пропонуються різні класифікації держав (за формою правління, державного устрою, політичного режиму, аналізуються їхні виборчі і партійні системи), міжнародних міждержавних організацій.


Порівняльний аналіз конфліктів


Практика дослідницька


Практика навчальна
Навчальна практика покликана ознайомити студентство третього року навчання з низкою ключових навичок, потрібних для професійної діяльності майбутніх експертів із міжнародних відносин. У даному контексті передбачено набуття базисних практичних знань у таких сферах: ділове й, зокрема, дипломатичне листування; інші форми комунікації з установами та індивідами; документообіг і основи внутрішньої інституційної бюрократії; робота з інформацією, що стосується зовнішньо- й внутрішньополітичного аналізу; моніторинг ключових подій у світі; робота з матеріалами ЗМІ, пов'язаними з міжнародною проблематикою. Проходження практики має посприяти студентам у формуванні їхніх кар'єрних стратегій, відповідних отриманій освіті.


Практика науково-дослідницька


Практикум з ведення дипломатичних і ділових переговорів
Курс ознайомить студентів з теоретичною базою проведення переговорів в бізнесі та в дипломатії. Теоретичне знання, отримане під час практичних занять та самостійного опрацювання літератури, студенти матимуть можливість застосувати під час симуляцій, що розроблені для здобуття переговорних навичок і дозволятимуть на практиці застосувати аналіз позицій, інтересів, емоцій і альтернатив переговорних сторін. Аналіз переговорних процесів в дипломатичній сфері в межах курсу зосереджено на кризових переговорах щодо припинення вогню під час збройного конфлікту. Блок з дипломатичних переговорів включає в себе вивчення кейсів укладення угод щодо припинення вогню, аналіз переговорної сили сторін і факторів, що впливають на прийняття рішення щодо припинення вогню.


Практикум з розвідки відкритих даних
‘Фейкові новини,’ ‘дезінформація’ та ‘маніпуляції’ стали частиною словника медіа, соціальних мереж та публічних осіб. Ці речі впливають на нас щодня, і для того, щоб зрозуміти яким чином це працює і як захистись від таких впливів на цьому курсі ми зосередимось на маніпуляціях даними і як доносити правдиву інформацію; дамо визначення ‘інформаційному безладу’ та типам неправдивої інформації; розглянемо відкриті дані і їхні особливості; напрацюємо базу інструментів та підходів для верифікації інформації у соціальних мережах і поза ними; визначатимемо надійність електронних джерел та фото/відео матеріалів; розглянемо кейси розповсюдження дезінформації на різних платформах і методи ефективної комунікації матеріалів. Метою курсу є ознайомлення з основами відкритих даних і їхнього використання для верифікації інформації. Завдання вивчення дисципліни: формування навичок використання відкритих інструментів для критичного аналізу даних і інформації; розуміння основних підходів та природи сучасної дезінформації; оволодіння навичками та знаннями для ефективного спростування або підтвердження наявних даних або інформації; розуміння як обґрунтувати власну позицію поза рамками маніпуляції. Після проходження курсу Ви зможете: · Ідентифікувати маніпулятивну інформацію у Вашій інформаційній дієті; · Робити власні дослідження дезінформації в мережі та ідентифікувати акторів, які стоять за нею; · Використовувати відкриті дані для аналізу джерел, інформаційних повідомлень та соціальних мереж; · Верифікувати фото та відео матеріали; · Перевіряти надійність джерела та його зв’язків з іншими сайтами та акторами; · Збирати і надавати надійну та перевірену інформацію; · Класифікувати неправдиву інформацію і відмовитись від використання терміну ‘фейкові новини;’ · Розуміти і демонструвати розповсюдження дезінформації.


Проблеми і тренди міжнародних відносин


Промоція національних інтересів у міжнародних відносинах


Публічна дипломатія та національний брендінг у багатополярному світі


Регіональні студії: країни Латинської Америки
Мета курсу - надати знання з регіональних студій країн Латинської Америки, поглибити знання щодо історико-культурного, соціально-політичного, економічного та екологічного розвитку регіону, проаналізувати підходи до визначення регіону (географічні, культурні, політичні парадигми), проаналізувати політико-економічні особливості розвитку субрегіону Південної Америки, Центральної Америки, Андського і Карибського субрегіонів, простежити тенденції міжнародної інтеграції у Латинській Америці та взаємодії держав регіону з іншими акторами світової політики. Серед цілей курсу можна виокремити вивчення ключових підходів до визначення регіону і специфіку регіональних студій, вивчення історичних, соціальних, політичних, економічних та безпекових особливостей розвитку регіону, вивчення особливостей формування субрегіонів у Латинській Америці, визначення напрямків економічної, політичної та військової інтеграції у регіоні, розгляд ключових міжнародних організацій регіону Латинської Америки, визначення поняття регіонального лідерства та простеження тенденцій формування регіональних лідерів у Латинській Америці, аналіз засобів підвищення конкурентоспроможності регіону на міжнародній арені. У межах курсу розглядатимуться такі аспекти, як підходи до визначення регіону Латинської Америки, особливості економічного розвитку регіону Латинської Америки, особливості розвитку регіону Південної Америки і Андського субрегіону, особливості розвитку субрегіону Центральної Америки, особливості розвитку Карибського субрегіону, процеси міжнародної інтеграції у регіоні Латинської Америки, поняття регіонального лідерства, відносини з США, актуальність проблем захисту навколишнього середовища, гарантування міжнародної безпеки у регіоні та засоби врегулювання регіональних конфліктів. Серед очікуваних результатів навчання можна зазначити уміння визначати ключові соціальні, політичні, економічні та безпекові особливості розвитку країн Латинської Америки, уміння аналізувати напрямки економічної, політичної та військової інтеграції у регіоні, уміння аналізувати поняття регіонального лідерства та тенденції формування регіональних лідерів у Латинській Америці.


Регіональні студії: Південна Азія


Регіональні студії: Субсахарська Африка
Регіон Субсахарської Африки набуває все більше ролі на глобальній арені -як у економічній сфері, так і через політичне значення (особливо в геостратегічних регіонах на зразок Африканського рогу та узбережжя Червоного моря). У зв'язку з цим, а також через переорієнтацію експорту, Україна зацікавлена потребує аналізу сутнісних процесів регіону Субсахарської Африки в аспекті військово-політичного та економічного розвитку, розробки моделей реалізації українських інтересів в регіоні. Для цього необхідно сформувати коло дослідників, що володіють розумінням головних тенденцій регіону, та здатні їх операціоналізувати. Навчальна дисципліна "Регіональні студії: Cубсахарьска Африка" розрахована на студентів бакалаврської програми "Міжнародні відносини" та спрямована на формування розуміння базових процесів суспільно-політичного розвитку регіону у студентів-міжнародників. Курс сприяє розвитку таких компетентностей: Загальним: А) Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності Б) Здатність працювати в міжнародному контексті В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях Г) Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел Ґ) Здатність бути критичним і самокритичним Спеціальним: А) Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій Б) Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них України В) Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені Г) Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для розв'язання складних спеціалізованих задач і проблем


Регіональні студії: США


Регіональні студії: Японія
Завданням цього курсу є якомога ширше ознайомлення з сучасною міжнародною та геополітичною роллю Японію не лише у межах свого регіону, але й взагалі в системі сучасних міжнародних відносин і міжнародної політики. Курс орієнтований великою мірою на запрошених експертів з Японії, а також безпосередньо фахівців-японців, для того, щоб надати слухачам курсу найбільш актуальну інформацію про поточні питання і справи, актуальні в контексті Японії як регіонального та глобального актора.


Розробка дисертаційного проекту


Роль і значення Папського престолу в міжнародних відносинах


Суспільні комунікації
У сучасних умовах фахівці будь-якої сфери діяльності, виконуючи службові обов'язки, залучені до комунікації, а у сфері міжнародних відносин вміння та навички комунікації є особливо важливими. Фахівець з міжнародних відносин повинен володіти навичками як ефективного міжособистісного спілкування, так і знаннями щодо комунікаційних та інформаційних процесів у суспільстві, знати особливості міжнародної та міжкультурної комунікації. Знання моделей та типів комунікації, видів масової комунікації допоможе досягти консенсусу між окремими особистостями, різними соціальними групами, масовими сукупностями, що мають різний рівень інформованості, поведінку, комунікативні навички. Для того, щоб бути затребуваними на ринку праці, майбутнім фахівцям необхідно знати моделі і теорії, що пояснюють різні комунікації (міжособистісні, масові й організаційні), а також вміти на практиці використовувати знання для розуміння нових комунікаційних технологій мас-медіа, для ефективного ділового і неформального спілкування.


Сучасна архітектура міжнародних економічних інститутів
Міжнародні відносини та процеси глобального управління останніми роками стають дедалі складнішими, оскільки різноманітність і актори, що приймають в них участь, множаться, а виклики зростають. Жодну із сучасних глобальних проблем не можуть вирішити суверенні держави самостійно. Усі потребують певного роду співпраці між державами та зростаючою кількістю недержавних суб’єктів; частина проблем потребує активної участі звичайних громадян; деякі процеси вимагають створення нових міжнародних механізмів моніторингу або переговорів щодо нових міжнародних правил; і більшість з них потребують удосконалення інститутів для забезпечення відповідності з боку держав та інших учасників. Пропонований курс «Сучасна архітектура міжнародних економічних інститутів» (далі – САМЕІ) націлений на формування в слухачів та студентів цілісного уявлення про місію, функції та специфіку операційної діяльності транскордонних та наддержавних економічних інститутів, націлених на регулювання або координацію господарських відносин. САМЕІ фокусується на формуванні в слухачів уміння застосовувати аналітичний інструментарій до дослідження міжнародних економічних інститутів, знань про особливості перебігу бюрократичних процесів у міжнародних інститутах, способах координації інтересів різних за рівнем розвинутості країн, завдання знаходження в рамках інститутів фінансових ресурсів для забезпечення виробництва глобальних суспільних благ та усунення стимулів до опортуністичної поведінки членів організацій. Семінарські заняття з САМЕІ також мають за мету вироблення практичних навичок роботи із інформаційними масивами, статистичним матеріалом, інтерпретації успішності роботи інститутів за допомогою відносних економічних показників.


Сучасна міжнародна економіка
Пропонований курс «Сучасна міжнародна економіка» (далі – СМЕ) націлений на формування в слухачів та студентів цілісного уявлення про власне міжнародну економіку у вузькому розумінні – як сукупність транскордонних та наддержавних господарських відносин. СМЕ фокусується на формуванні в слухачів уміння застосовувати аналітичний інструментарій до дослідження міжнародних економічних відносин, знань про особливості перебігу глобальних економічних процесів, їх рівноважні стани, способи збалансування та загрози, що виникатимуть внаслідок втрати рівноваги. Політекономічні аспекти згаданих явищ умисно винесені за дужки, в окремий курс, та згадуються лише побіжно за потреби. Семінарські заняття також мають за мету вироблення практичних навичок роботи із інформаційними масивами, статистичним матеріалом, розрахунків економічних показників та інтерпретації отриманих кількісних значень.


Сучасна міжнародна політика і геополітичне довкілля України
Неспровокований напад російської федерації на Україну в 2022 році, анексія територій у 2014 році та гібридна війна, що ведеться проти України понад десятиліття, поставили перед Україною виклики та завдання радикально переосмислити та модернізувати свою зовнішню політику. Україна опинилася в центрі геополітичних ігор впливових глобальних та регіональних гравців, які мають своє бачення щодо її майбутнього. Ці процеси відбуваються на тлі інших глобальних процесів, до яких в наукових колах відносять транзит гегемонії, ревізіонізм, деглобалізацію, боротьбу зі зміною клімату та ін. Ускладнення міжнародних відносин викликає не лише поляризацію підходів до інтерпретації цих глобальних процесів, але й плинність фокусу та диверсифікацію спектру самих інтерпретацій подій. Пропонований курс «Сучасна міжнародна політика та геополітичне довкілля України» націлений на формування в слухачів та студентів навичок критичного аналізу взаємозв’язків між явищами та процесами в міжнародній політиці, що відбувалися в довкіллі України до та після 2022 року. Осмислення нової міжнародної реальності буде здійснюватися шляхом діалогу між студентами та запрошеними гостьовими лекторами, фахівцями, дослідниками, аналітиками, оглядачами й практиками в сфері міжнародних відносин, в рамках кожної з тем. Передбачається, що такий формат допоможе розвинути у студентів компетентності, пов’язані із веденням публічних дискусій, інтелектуального діалогу, доведенням своїх аргументів. Курс «Сучасна міжнародна політика та геополітичне довкілля України» також покликаний допомогти студентам та слухачам, які розпочали навчання на магістерській програмі, зорієнтуватись із напрямом своїх дослідницьких інтересів, полегшити підбір теми, предмету та об’єкту магістерської дипломної роботи.


Сучасна світова пропаганда та спротив її впливу
На цьому курсі ми зосередимось на історії пропаганди і яким чином вона змінилась від найдавніших часів до наших днів; розглянемо культурну дипломатію та стратегічні комунікації; дамо визначення 'інформаційному безладу' та типам неправдивої інформації; зосередимось на базових маніпуляціях даних і статистики і спротиву ним; розглянемо відкриті дані і їхні можливості для спростування неправдивої, маніпулятивної чи підривної інформації; обговоримо 'активні заходи' і чому вони такі липкі; розглянемо життєвий цикл інформації і упередження, які впливають на її сприйняття; визначатимемо надійність електронних джерел; розглянемо методи ефективної комунікації матеріалів. Метою курсу є ознайомлення з основами відкритих даних і їхнього використання для верифікації інформації. Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів критичного підходу та інформаційної стійкості до сприйняття даних і інформації; розуміння основних підходів та природи пропаганди в міжнародному розрізі; оволодіння навичками та знаннями для ефективного спростування або підтвердження наявних даних або інформації; розуміння як обґрунтувати власну позицію та надати достовірні джерела, які кожен зможе перевірити. Після проходження курсу Ви зможете: " Ідентифікувати вплив медійного циклу на світогляд; " Визначати пропаганду, фрейми і базові маніпуляції з даними; " Аналізувати чому дезінформація та пропаганда спрацьовують; " Використовувати відкриті дані для аналізу джерел; " Збирати і надавати надійну та перевірену інформацію; " Класифікувати неправдиву інформацію; " Розуміти і демонструвати розповсюдження дезінформації. спростування або підтвердження наявних даних або інформації; розуміння як обґрунтувати власну позицію та надати достовірні джерела, які кожен зможе перевірити. Після проходження курсу Ви зможете: " Ідентифікувати вплив медійного циклу на світогляд; " Визначати пропаганду, фрейми і базові маніпуляції з даними; " Аналізувати чому дезінформація та пропаганда спрацьовують; " Використовувати відкриті дані для аналізу джерел; " Збирати і надавати надійну та перевірену інформацію; " Класифікувати неправдиву інформацію; " Розуміти і демонструвати розповсюдження дезінформації.


Сучасні інформаційні операції та впливи


Сучасні міжнародні відносини і міжнародна політика
Метою курсу є формування наукових знань щодо виникнення і розвитку сучасної системи міжнародних відносин, сутності міжнародної політики, особливостей зовнішньої політики держав світу, навчити застосовувати теоретичні знання з дисципліни для аналізу міжнародних ситуацій і процесів. Тематичні блоки курсу охоплюють питання геополітики та глобального лідерства, діяльність міжнародних міжурядових організацій та проблему їхньої (не)ефективності, міжнародний тероризм, регіоналізація vs глобалізація, невизнані держави, failed states, м'яку силу у сучасних міжнародних відносинах, роль мас-медій як драйверу міжнародних відносин, а також інформаційні і гібридні війни. Під час прослуховування курсу планується провести 3 типи семінарських занять: звичайний семінар передбачає у собі формат запитання-відповідь, семінар формату "дебати" передбачає у собі розділення студентів на декілька груп, кожен з яких відстоює свої тези та напрямки, семінар формату "презентація" передбачає у собі виступи груп студентів (по 2-3 особи на одну тему), які презентують своє дослідження.


Теоретичні засади аналізу публічної політики
Програма з курсу «Теоретичні засади аналізу публічної політики» відповідає навчальному плану підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»». Цей практично орієнтований курс призначений для ознайомлення студентів з основними принципами та процесами вироблення, ухвалення і впровадження публічної політики. Вивчення сутності публічної політики, її місця в загальних суспільно-політичних процесах, принципів і процедур її вироблення і здійснення допоможе студентам завершити вивчення політичних наук і скласти цілісне уявлення про процеси управління суспільним життям. Водночас, ознайомлення і практичне відпрацювання окремих підходів і теорій аналізу публічної політики дасть змогу студентам підготуватися до майбутньої аналітичної діяльності, а також до виконання функцій, пов’язаних з державним управлінням, зокрема, в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики.


Теорії дивергенції траєкторій розвитку Заходу та Сходу


Теорії міжнародних відносин - І
Теорія міжнародних відносин (далі – ТМВ) є центральною дисципліною у формуванні знань у слухачів та студентів, які вивчають особливості міжнародних відносин. Вона передбачає знайомство із сукупністю ідей, концепцій та підходів, запропонованих дослідниками різних країн та історичних періодів для інтерпретації міжнародних подій, процесів та політик. Конвенційно теорії групуються у течії та традиції, на основі яких формуються узагальнення, висновки та прогнози. Конструюючі елементи основних теорій міжнародних відносин та взаємозв’язки між ними є предметом вивчення в рамках даної дисципліни. В результаті ознайомлення з дисципліною ТМВ слухачі отримають можливість посилити навички інтерпретації, судження та критики. Під час навчального процесу в ході вивчення основних теорій окрема увага приділятиметься віднайденню логічних взаємозв’язків між їх елементами, формуванню аналітичних здібностей та каузального мислення. Семніарські заняття побудовано таким чином, щоб продемонструвати аспекти практичного застосування ТМВ до повсякдення.


Теорії міжнародних відносин - ІІ
Курс пропонує міждисциплінарний погляд на актуальні питання міжнародно-політичної науки. Теорія міжнародних відносин широко використовує основні соціологічні поняття, однак особливо впливовим соціологічний підхід став наприкінці 20 ст., головним чином внаслідок розвитку соціального конструктивізму як самостійного напряму міжнародно-політичних досліджень. “Соціологічний поворот” у теорії міжнародних відносин істотним чином визначає розвиток наукових дебатів у міжнародно-політичній науці в 21 ст. Курс має на меті ознайомити студентів із основними питаннями, які постали перед міжнародно-політичною наукою із розвитком парадигми соціального конструктивізму. В межах курсу передбачається детальне опрацювання сучасних англомовних джерел та останніх досліджень із соціальної теорії міжнародних відносин.


Теорія та історія держави
Програма з курсу «Теорія та історія держави» відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Цей курс є одним із базових для підготовки фахівців з міжнародних відносин, оскільки процеси і принципи здійснення міжнародних відносин нерозривно пов’язані з сутністю, структурою і функціями держави. Курс побудований навколо принципів, процесів і процедур ухвалення політичних рішень і передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної політології: «влада», «політика», «держава», «політичні інститути і процеси», «розподіл політичної влади», «політичний режим». Курс розрахований на студентів першого року навчання за спеціальністю 291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Факультету соціальних наук і соціальних технологій. Метою курсу розвиток у студентів знань і розуміння головних категорій політичних явищ, політичних інститутів та політичного процесу, що відбуваються всередині держави-нації та між державами


Французька зовнішня політика щодо України з кінця Першої Світової війни до 1921 року


Французька мова І
Знання французької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками провідної країни ЄС .Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Французька мова ІІ
Знання французької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками провідної країни ЄС .Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Французька мова ІІІ
Знання французької мови дозволить майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками провідної країни ЄС .Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Французька мова як іноземна


Якісні методи досліджень у міжнародних відносинах
В сучасному світі індивідів оточують величезні обсяги інформації, і кількість інформації щороку зростає. Політологи та фахівці з міжнародних відносин повинні бути в змозі орієнтуватись в цій інформації, частину якої складають результати різноманітних досліджень. Для того, щоб коректно аналізувати та інтерпретувати результати досліджень, необхідним є розуміння методології та методів досліджень, їх можливостей та обмежень. При проходженні курсу «Якісні методи досліджень в міжнародних відносинах» студенти ознайомляться з основними методами досліджень у межах якісної (якісницької) дослідницької традиції та особливостей їх застосування на практиці. В курсі будуть розглянуті глибинні інтерв’ю та фокус-групи, етнографічні дослідження, метод кейс-стаді, основи аналізу тексту та дискурсу, підходи до аналізу візуальних матеріалів. Важливим аспектом є охоплення всіх етапів дослідницького процесу – починаючи від формулювання гіпотез і розробки інструментарію і закінчуючи аналізом даних та презентацією отриманих результатів. При розгляді методів досліджень акцент робитиметься на двох компонентах: практиках збору даних в межах кожного з методів, а також на якісній методології як інтерпретативному підході до аналізу даних. При проходженні курсу студенти навчаться структурувати дані, розкладати їх на досліджувані частини, оперувати чисельною інформацією та текстовими даними. Особисте проведення інтерв’ю, передбачене в межах курсу, надасть змогу подолати розрив між теоретичними знаннями та практичними навичками. Студенти навчаться проводити інтерв’ю, вибудовувати контакт з респондентом, ставити коректні запитання, враховувати особливості респондента, оцінювати невербальні аспекти взаємодії. Виконання практичних завдань в групах в межах курсу сприятиме вдосконаленню навичок міжособистісної взаємодії та здатності працювати в команді у студентів, а також здатність коректно оцінювати обсяги робіт та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені терміни.


 

Навчальні плани

 

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / [В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо та ін.] ; за ред. Володимира Кулика ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. – 325 с. : табл.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Писати аналітику може кожен : мистецтво переконливого тексту / Катерина Зарембо ; за участю: Ірини Лапшиної, Ілони Сологуб, Тараса Доронюка, Анни Юнґен. – Київ : Віхола, 2021. – 221, [1] с. : іл., схеми.
 • Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – 88 c. – Автори: Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І., Дем'янчук О., Лубківський Д., Лютий Т., Найем Л., Осипчук А., Осьмак В., Яковлєв М.
 • Дем'янчук О. П. Література і політика / Олександр Дем'янчук // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 51–57. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20386
 • Яковлєв М. В. Вступні зауваження і пояснення / Максим Яковлєв // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 4. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20424
 • Яковлєв М. В. Багатоманітність зв'язків між політикою та культурою / Максим Яковлєв // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 5–11. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20428

 

Публікації/статті

2022

Cтатті

 • Єфремов Д. П. Китайський аграрний сектор: стабільність за умов норми, резистентність в умовах війни Росії проти України / Дмитро Єфремов, Олена Нероба // Україна – Китай. – 2022. – № 1 (23). – С. 90–96.
 • Morphological analysis of narratives of the Russian-Ukrainian conflict in Western academia and think-tank community / Nadiia Koval, Volodymyr Kulyk, Mykola Riabchuk, Kateryna Zarembo &Marianna Fakhurdinova // Problems of Post-Communism. – 2022. – Vol. 69, issue 2. – P. 166–178. – https://doi.org/10.1080/10758216.2021.2009348.
 • Тараненко Г. Г. Позитивний мир для аналізу російсько-української війни / Тараненко Ганна Геннадіївна // Політологічний вісник. – 2022. – № 89. – С. 147–159. – https://doi.org/10.17721/2415-881x.2022.89.147-159. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25195
 • Yakovlyev M. European imperialism and colonialism in Africa: conceptual lessons for understanding the former Soviet Union and present day Russia / Maksym Yakovlyev // African Journal of Economics, Politics and Social Studies. – 2022. – Vol. 1. – https://doi.org/10.15804/ajepss.2022.1.02.
 • Яковлєв М. В. Концепт «модель нейтралітету» як інструмент політичних маніпуляцій по відношенню до України (методологічний вимір) / Яковлєв Максим Володимирович // Політикус. – 2022. – Вип. 2. – С. 98–104. – https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-2.16.

 

Матеріали конференцій

 • Taranenko A. Germany case for Russia-Ukraine conflict resolution / Taranenko Anna // Modern Directions of Scientific Research Development : proceedings of VIII international scientific and practical conference, Chicago, USA, 26–28 January 2022 / [editor Komarytskyy M. L.]. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 700–703.
 • Taranenko A. Democracy development in post-socialist countries / Taranenko Anna // Innovations and Prospects of World Science : proceedings of X international scientific and practical conference, Vancouver, Canada, 25–27 May 2022 / [editor Komarytskyy M. L.]. – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2022. – P. 703–706.

 

Інше

 • Зарембо К. В. Схід українського сонця : історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття / Катерина Зарембо. – Львів : Човен, 2022. – 159 с. : табл.
 • Zarembo K. Civic activism against geopolitics: the case of Ukraine / Kateryna Zarembo // Global civil society in ageopolitical age: how civic activism is being reshaped by great power competition / Nic Cheeseman, Hafsa Halawa, Ming-sho Ho, Kristina Kausch, Paweł Marczewski, Benjamin Press, Janjira Sombatpoonsiri, Kateryna Zarembo, Özge Zihnioğlu ; Richard Youngs, editor. – Washington : Carnegie Endowment for International Peace, 2022. – Chapter 8. – P. 55–60.
 • Martin E. Did Ukraine’s civil society help turn back the Russians? / Eric Martin, Kateryna Zarembo // New Eastern Europe. – May 4, 2022. – https://neweasterneurope.eu/2022/05/04/did-ukraines-civil-society-help-turn-back-the-russians/.

 

2021

Статті

 • Yefremov D. Digital yuan on the foreground: initial conclusions from the Chinese experiment / D. Yefremov // Китаєзнавчі дослідження. – 2021. – № 1. – С. 165–172. – https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.165. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22976
 • Єфремов Д. П. Неосяжні грані «всебічності»: аналіз важливих положень нової інвестиційної угоди між ЄС та КНР / Дмитро Єфремов // Україна – Китай. – 2021. – № 1 (21). – С. 14–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22977
 • Taranenko A. Peace as process: recipes for Russia–Ukraine war settlement / Taranenko A. G. // Політичне життя. – 2021. – № 3. – С. 147–152. – https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.3.21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22978
 • Taranenko A. Regional security development in Latin America: democratization trends / Taranenko A. Н. // Проблеми міжнародних відносин. – 2021. – Вип. 18. – С. 70–83.
 • Тараненко Г. Г. Міграційна криза ЄС як викликєвропейській регіональній безпеці / Тараненко Ганна Геннадіївна // Політологічний вісник = Politology Bulletin. – 2021. – Вип. 86. – С. 210–224. – https://doi.org/10.17721/2415-881x.2021.86.210-224.
 • Яковлєв М. В. Тропи і пояснення в політичних дискурсах: спроба лінгво-політичної інтерпретації / Максим Володимирович Яковлєв // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2021. – Т. 13, № 1. – С. 149–156. – https://doi.org/10.15421/352117.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22981
 • Яковлєв М. В. Етапи формування української концептосфери політики як джерело знань про концептосферу політичної науки / Максим Володимирович Яковлєв // Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences = Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках. – 2021. – Vol. 4, Issue 1. – P. 132–139. – https://doi.org/10.15421/342115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22982
 • Яковлєв М. В. Ідеологічні та культуральні особливості концепту «урядування»: досвід української, німецької і французької мов / Яковлєв М. В., Гутнік Н. В // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. – 2021. – Т. 32 (71), № 4. – С. 27–33. – https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.4/05. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22986
 • Яковлєв М. В. Складові термінологічного інструментарію дослідження концептосфери політичної науки / М. В. Яковлєв // Держава і право. – 2021. – Вип. 89. – С. 288–296. – https://doi.org/10.33663/1563-3349-2021-89-288. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21554
 • Яковлєв М. В. Поняття та емоції: проблеми визначення суспільно-політичних феноменів і роль професійних спільнот / Максим Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип. 34. – С. 234–239. – https://doi.org/10.30970/PPS.2021.34.31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22983

 

Матеріали конференцій

 • Зарембо К. В. Аналітичні центри як агенти змін: визначення «впливу» та факторів, які йому сприяють / Зарембо Катерина Валеріївна // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві : IV Конгрес Соціологічної асоціації України, Харків, 28–29 жовтня 2021 року : тези доповідей / [ред. рада: Бакіров В. С. (голова ради) та ін.] ; Соціологічна асоціація України (САУ). – Харків : Соціологічна асоціація України, 2021. – С. 446–447. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21336
 • Taranenko A. Trends of cooperation between Latin American countries and Ukraine / Taranenko Anna // Fundamental and applied research in the modern world : abstracts of VII International scientific and practical conference, Boston, USA, 17–19 February 2021 / [editor Komarytskyy M. L.]. – Boston, USA : BoScience Publisher, 2021. – P. 12–15.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21396
 • Taranenko A. Common foreign and security policy of the EU as an instrument of strengthening European integration / Taranenko Anna, Zahorna Olga // Ідентичності та політичні інститути : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 22 квітня 2021 року) / [за заг. ред. Ф. В. Барановського, Л. О. Дудки.] ; Міністерство освіти та науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Київський міжнародний університет. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. – С. 121–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21377
 • Taranenko Н. Current development of regional security in Latin America / Taranenko Н. // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків, 25–26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. – Київ : КиМУ, 2021. – С. 175–178. – (Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків : збірник матеріалів конференції ; вип. № 29, т. 1). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21395
 • Яковлєв М. В. Концептуалізація понять і понятійність концептів: категоріальні проблеми емпіричних досліджень / Яковлєв М. В. // Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : збірник матеріалів XХІІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, 30 листопада 2021 р.) / [редкол.: Д. В. Лученко (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківська асоціація політологів. – Харків : Право, 2021. – С. 51–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23002
 • Яковлєв М. В. Концептосфера політичної науки і ментальні карти: синтез наукових і популярних підходів до дослідження політики / Яковлєв М. В. // History, political science, philosophy and sociology: European development direction : international scientific conference, July 16–17, 2021, Riga, Latvia : [conference proceedings]. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 49–52. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-120-6-12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22984
 • Яковлєв М. В. Ідеологічний вимір концепту «урядування» і (не)можливість політично нейтрального управління / Яковлєв М. В. // Best practices of public administration: international experience : international scientific conference, July 16–17, 2021, Riga, Latvia : [conference proceedings]. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 23–26. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-121-3-5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22985

 

Інше

 • Терещенко Д. П. Абетка популізму / [Денис Терещенко, Максим Яковлєв ; Школа політичної аналітики НаУКМА]. – Київ : [б. в.], 2021. – 46 с. : іл. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20412

 

2020

Cтатті

 • Єфремов Д. П. На сторожі правил міжнародної торгівлі: аналіз позиції КНР щодо реформ СОТ / Д. Єфремов // Україна-Китай. – 2020. – № 1 (19). – С. 38–43. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20406
 • Єфремов Д. П. Підприємницьке середовище в ЄС та КНР: конвергенція чи роз'єднання? / Д. Єфремов // Україна-Китай. – 2020. – № 2 (20). – С. 20–27. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20405
 • Melykh O. Entertainment Media in the Context of Hybrid War in the Post-Soviet Countries: the Case of Ukraine [electronic resource] / Olga Melykh, Anna Korbut // Economic Annals-XXI. – 2020. – Vol. 182, Issue 3–4. – P. 25–33. –https://doi.org/10.21003/EA.V182-10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19415
 • Мелих О. В. Протекціонізм у ЄС: вплив на ринкові відносини з країнами-партнерами / Ольга Мелих // Економічний аналіз. – 2020. – Т. 30, № 1, ч. 2. – С. 91–99. –https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.091. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20408
 • Solovey G. S. Practices and Challenges of Government Scholarship for Foreign Students Programs in European Union, Russia, and China: Comparative Analysis and Lessons for Ukraine / Galyna Solovey // Scientific Journal of Polonia University. – 2020. – Vol. 38, nr. 1–2. – P. 214–224. –https://doi.org/10.23856/3869. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20403
 • Taranenko A. H. Conflict Resolution Within European Union: Experience of Spain / Anna Taranenko // Проблемиміжнароднихвідносин. – 2020. –Вип. 17. –С. 38–60. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20402
 • Taranenko A. H. Conflict in Donbas as a Manifestation of Transitional Society Challenges / Anna Taranenko // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2020. – Вип. 29. – С. 13–20. –https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1061. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20411
 • Яковлєв М. В. Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту "політика" (політологічно-лінгвістичний аналіз) / Максим Яковлєв // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 29, т. 4. – С. 122–127. –https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/29.209660. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20431
 • Яковлєв М. В. Концепти як конфігурації та кластери контекстів: дискурс-аналіз і політична концептологія / М. В. Яковлєв // Гілея: науковий вісник. – 2020. – Вип. 154 (3). – С. 341–344. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20413
 • Яковлєв М. В. Методологія Кембриджської школи інтелектуальної історії та дискурс про роль України на міжнародній арені / Максим Володимирович Яковлєв // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 125–135. – https://doi.org/10.15421/352042. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20158
 • Яковлєв М. В. Мова, переклад і механіка культурних трансферів: приклади політології та міжнародних відносин / Максим Яковлєв // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 31, т. 3. – С. 9–15. – https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214039. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20432
 • Яковлєв М. В. Прикладне конструювання концептів у політичній науці за межами семантичного підходу / Яковлєв Максим Володимирович // Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2020. – Т. 2, № 45. – С. 230–243. – https://doi.org/10.21564/2075-7190.45.200942. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20434
 • Яковлєв М. В. Семантичний підхід до визначення концептів політичної науки: обмеження і можливості етимологічного рівня / Максим Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 28. – С. 224–230. – https://doi.org/10.30970/2307-1664.2020.28.30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20407
 • Яковлєв М. В. Сутнісно оспорювані концепти як інструмент політологічних розвідок: визначення і характеристики / Максим Яковлєв // Грані. – 2020. – Т. 23, № 3. – С. 17–26. – https://doi.org/10.15421/172021. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20400

 

Матеріали конференцій

 • Taranenko A. H. European Neighborhood Policy as Conflict Prevention Instrument / Anna Taranenko // Ідентичності та політичні інститути : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 23 червня 2020 року) / [за заг. ред. Ф. В. Барановського, Л. О. Дудки] ; Міністерство освіти та науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Київський міжнародний університет. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – С. 73–76. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20404
 • Тараненко Г. Г. International Elections Missions as Democratization Tool / Тараненко Г. Г. // Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції : збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: Мартиненко С. М. [та ін.] ; Київський міжнародний університет. – Київ : КиМУ, 2020. – Вип. 28, т. 1. – С. 65–69. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20410
 • Тараненко Г. Г. Досвід децентралізації у країнах ЄС / Г. Г. Тараненко // Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 23 червня 2020 р. / редкол.: Скидан О. В. [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – С. 131–136. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20422
 • Яковлєв М. В. Роль мови в механіці культурних трансферів на прикладі теорій міжнародних відносин / Яковлєв М. В. // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук", 17–18 липня 2020 р., м. Львів / Наукова філологічна організація "Логос". – Львів : Наукова філологічна організація "Логос", 2020. – С. 63–66.

 

Інше

 • Аксельрод А. Вінстон Черчилль, СЕО : 25 уроків лідерства для бізнесу / Алан Аксельрод ; з англ. переклав Євген Мірошниченко ; [наук. ред. Олександр Дем'янчук]. – Київ : BookChef : [Форс Україна], 2020. – 298, [1] с.
 • Зарембо К. В. Європейський Донбас: як комунікувати європейську інтеграцію на Донеччині та Луганщині / Катерина Зарембо ; Центр "Нова Європа", Центр сталого миру та демократичного розвитку, Фонд імені Фрідріха Еберта. – Київ : Фонд імені Фрідріха Еберта, 2020. – 19 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20393
 • Зарембо К. В. Політика "подвійного треку": італійська амбівалентність у концептуалізації російсько-українського конфлікту / Катерина Зарембо // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / за ред. В. Кулика ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – C. 171–197. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20397
 • Зарембо К. В. Україна як обставина: дискурсивний аналіз називання та обрамлення російсько-українського конфлікту в німецьких науково-аналітичних колах / Катерина Зарембо, Маріанна Фахурдінова // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / за ред. В. Кулика ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – C. 99–127. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20401
 • Терещенко Д. П. Абетка популізму / Денис Терещенко, Максим Яковлєв ; Школи політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – 45 с. : іл. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20412

 

2015-2019

Публікації викладачів кафедри міжнародних відносин за останні 5 років

О.П.Демʼянчук

1. Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives. /Магістеріум. Вид-во НаУКМА. Вип. 58. 2014. Сс. 61-66.

2. Теорія політичного ринку і політичного підприємництва: сучасний стан та основні концепти. / Держава і право. Серія «Політичні науки». Вип. 69. 2015. Сс. 3-17.

3. Стратегія національного розвитку: інституційний вимір. /Наукові записки НаУКМА. Т. 173 «Політичні науки». 2015. Сс. 17-21.

4. Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні. /Віче, № 22, 2015. Сс. 25-34.

5. Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні. / Гілея, вип. 102 (11), листопад 2015. Сс. 412-416.

6. Аналіз поняття ставки (Stake) в теорії ігор. (у співавторстві з Заставною М.С.). /Магістеріум, 2016. Сс. 35-42.

7. European Studies – is it a Sufficient Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries? In: eds. Carlos E. Pacheko Amaral et al. EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities, and Challenges. Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi, 2016. pp. 263-271.

8. European Studies as an Applied Discipline for the Eastern Partnership. INOTLES Working Papers. TEMPUS PROGRAMME. http://www.inotles.eu/working-papers.

9. Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі «дворівневої гри» Роберта Патнема. /Наукові записки НаУКМА. Т. 186 «Політичні науки». 2016. Сс. 15-22. (у співавторстві з Леденьова А.В.).

10. Kristina Khambekova and Oleksandr Demianchuk. Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public Administration./ Studii Europene/ # 10, 2017. Pp. 109-122.

11. Viktoriia Khomenko and Oleksandr Demianchuk. The Rational Choice Theory as the Explanation of Coalition Formation in Germany 2017-2018./ Studii Europene/ #11, 2018. Pp. 161-177.

М.В.Яковлєв

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus

1. Olexiy Haran, Maksym Yakovlyev & Maria Zolkina (2019): Identity, war, and peace: public attitudes in the Ukraine-controlled Donbas // Eurasian Geography and Economics, 2019. DOI: 10.1080/15387216.2019.1667845

2. Osiievskyi Y., Yakovlyev M. Sirens in the Panopticon: Intersections Between Ainslean Picoeconomics and Foucault`s Discipline Theory // Foucault Studies. Vol 1 No 27 (2019): Number 27, December 2019. https://doi.org/10.22439/fs.v27i27.5894

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

3. Яковлєв М. Сутнісно оспорювані концепти як інструмент політологічних розвідок: визначення і характеристики. Грані, 2020, № 23(3), 17-26. https://doi.org/10.15421/172021

4. Яковлєв М.В.. Прикладне конструювання концептів у політичній науці за межами семантичного підходу / М.В. Яковлєв // "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2020. – Т.2. – №45. С. https://doi.org/10.21564/2075-7190.45.200942

5. Яковлєв М.В. Концепти як конфігурації та кластери контекстів: дискурс-аналіз і політична концептологія / М.В. Яковлєв // Гілея: науковий вісник. – 2020. – Вип. 154(3). – С. 341-344.

6. Яковлєв М. В. Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни / М. В. Яковлєв, А. І. Cуслов, С. Ф. Шулімов // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 194-203.

7. Яковлєв М.В. Інтертекстуальність дискурсу та концептів у теоріях міжнародних відносин / М. В. Яковлєв // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – С.76-82.

8. Яковлєв М.В. Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів / М. В. Яковлєв // Науковий вісник "Гілея". Політичні науки. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип.149. – С. 76-80.

9. Яковлєв М.В. Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу / М. В. Яковлєв // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 142(3). – С. 118-121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142(3)__27.

10. Яковлєв М.В. Дискурсивні конфігурації концептів у структурі терміносистем і концептополів політичної науки / М.В. Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія філос.політолог.студії. / ред. Д.Карпин ; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – 2019. – № 22. – С. 216-221.

11. Яковлєв М. В. Прагматичні функції політологічних квазітермінів і політичних терміноїдів / М. В. Яковлєв // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Л. В. Туровська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – 2019. – № 5. – С. 228-234.

12. Яковлєв М.В. Політичні ідеології як концептосфери: можливості міждисциплінарного когнітивно-дискурсивного аналізу / М.В. Яковлєв // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». – 2018. Вип.34. – С. 28-35.

13. Яковлєв М.В. Методології дослідження концептополів політичної науки: порівняльний аналіз / М.В. Яковлєв // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2018. – № 24(4). – С.72-80.

14. Яковлєв М.В. Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії / М.В. Яковлєв // Наукові записки НаУКМА – 2016. Том 186. – С. 9-13.

15. Яковлєв М.В. «Соціальне» в соціальній роботі та «публічне» й «державне» в політиці: проблема розмежування відповідальностей / М.В. Яковлєв // Наукові записки НаУКМА. – 2016. Том 188. – С. 75-78.

Колективні монографії

16. Constructing a Political Nation: Changes in the Attitudes of Ukrainians during the War in the Donbas / Edited by Olexiy Haran and Maksym Yakovlyev. Kyiv: Stylos Publishing, 2017. – xvi, 223 p. ISBN 978-966-2399-49-3

17. (рецензія на цю монографію: East/West: Journal of Ukrainian Studies», Vol. 6, No. 1. 2019., pp. 209-212.)

18. «Фейки, пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики?» /за заг. ред Дубова Д.В. – К.:ТОВ "Видавництво Сталь", 2019. – 254 с. (підрозділи 3.4, 3.7, 3.8, 4.2).

19. Методичні матеріали до курсу «Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв’язків». – Київ: ТОВ «Університетське видавництво Пульсари», 2020. – 88 с. (вступні зауваження та вступна лекція, загальне редагування видання).

20. Україна після Євромайдану: досягнення та виклики / Ред. М. Яковлєв (редагування, вступ, розділ І, післямова), О. Гарань. – Київ: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, 2015. – 132 с.

Додаткові публікації

21. Терещенко Д., М. Яковлєв. «Абетка популізму». Київ: ТОВ «Університетське видавництво Пульсари», 2020. – 45 с.

22. Яковлєв М. «Війна і ми. Як змінювалися ми на наші війни?» // «Куншт», 2017. № 6. – С. 65 – 68.

23. Yakovlyev M. Umbruch in der Ukraine: vier Geschichten und drei Thesen zum Nachdenken Umbrüche // Festivalband zum 6. Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte. 1. Auflage 2015 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm). S. 144 – 147. ISSN 0944-8683. ISBN 978-3-9816900-2-6.

М.М.Гнатюк

1. Гнатюк М. Створення конкурентного середовища та зменшення ризиків неплатоспроможності на страховому ринку України (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/stvorennya-konkurentnogo-seredovyshcha-ta-zmenshennya-ryzykiv-neplatospromozhnosti-na (2019)

2. Гнатюк М. Чому децентралізація політичної влади в Україні є завданням європейської інтеграції? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/chomu-decentralizaciya-politychnoyi-vlady-v-ukrayini-ye-zavdannyam-yevropeyskoyi (2019)

3. Гнатюк М. Усунення загроз для безпеки громадян і навколишнього середовища: належне перевезення небезпечних вантажів (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/usunennya-zagroz-dlya-bezpeky-gromadyan-i-navkolyshnogo-seredovyshcha-nalezhne (2019)

4. Гнатюк М. Встановлення європейських стандартів соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/vstanovlennya-yevropeyskyh-standartiv-socialnoyi-zahyshchenosti-osib-z-invalidnistyu-v (2019)

5. Гнатюк М. Повна і правдива інформація про харчові продукти (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/povna-i-pravdyva-informaciya-pro-harchovi-produkty (2019)

6. Гнатюк М. Перехід на європейську систему звільнення від оподаткування ввізним митом (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/perehid-na-yevropeysku-systemu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-vviznym-mytom (2019)

7. Гнатюк М. Безпечний автомобільний транспорт та доступ до європейського ринку автомобільних перевезень(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/bezpechnyy-avtomobilnyy-transport-ta-dostup-do-yevropeyskogo-rynku-avtomobilnyh-perevezen (2019)

8. Гнатюк М. Наближення України до європейської практики у питаннях запобігання та протидії дискримінації (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/nablyzhennya-ukrayiny-do-yevropeyskoyi-praktyky-u-pytannyah-zapobigannya-ta-protydiyi (2019)

9. Гнатюк М. Усунення корупційних бар’єрів при перевірці характеристик нехарчової продукції: чим європейський досвід корисний для України? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – ‘ // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/usunennya-korupciynyh-baryeriv-pry-perevirci-harakterystyk-neharchovoyi-produkciyi-chym (2019)

10. Гнатюк М. Захист вкладників та стабільність банківської системи як умова євроінтеграції (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/zahyst-vkladnykiv-ta-stabilnist-bankivskoyi-systemy-yak-umova-yevrointegraciyi (2019)

11. Гнатюк М. Чи потрібні Україні європейські правила транзиту товарів? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/chy-potribni-ukrayini-yevropeyski-pravyla-tranzytu-tovariv (2018)

12. Гнатюк М. Чи потрібний Україні регульований ринок капіталів? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/chy-potribnyy-ukrayini-regulovanyy-rynok-kapitaliv (2018)

13. Гнатюк М. Покращення інвестиційного клімату в Україні: на часі!(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/pokrashchennya-investyciynogo-klimatu-v-ukrayini-na-chasi (2018)

14. Гнатюк М. Електронні гроші за стандартами ЄС демонополізують оплату комунальних платежів (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/elektronni-groshi-za-standartamy-yes-demonopolizuyut-oplatu-komunalnyh-platezhiv (2018)

15. Гнатюк М. Реорганізація районів задля ефективності об’єднаних територіальних громад (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/reorganizaciya-rayoniv-zadlya-efektyvnosti-obyednanyh-terytorialnyh-gromad (2018)

16. Гнатюк М. Ефективна система стандартизації - якісна та безпечна продукція (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/efektyvna-systema-standartyzaciyi-yakisna-ta-bezpechna-produkciya (2018)

17. Гнатюк М. В Україні планують запровадити європейські стандарти безпеки для захисту від іонізуючого випромінювання (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-planuyut-zaprovadyty-yevropeyski-standarty-bezpeky-dlya-zahystu-vid (2018)

18. Гнатюк М. Європейські стандарти посилять захист інвесторів і конфіденційність на фінансових ринках (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/yevropeyski-standarty-posylyat-zahyst-investoriv-i-konfidenciynist-na-finansovyh-rynkah (2018)

19. Гнатюк М. Україна запроваджує європейські стандарти у виробництві та торгівлі органічними товарами (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadzhuye-yevropeyski-standarty-u-vyrobnyctvi-ta-torgivli-organichnymy (2018)

20. Гнатюк М. В Україні планують запровадити Інститут авторизованого економічного оператора (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-planuyut-zaprovadyty-instytut-avtoryzovanogo-ekonomichnogo-operatora (2018)

21. Гнатюк М. Україна запровадить європейські стандарти захисту прав інтелектуальної власності вітчизняних виробників за кордоном (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyt-yevropeyski-standarty-zahystu-prav-intelektualnoyi-vlasnosti (2018)

22. Гнатюк М. Україна змінює законодавство задля зменшення нетарифних бар’єрів для промислового експорту до ЄС (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zminyuye-zakonodavstvo-zadlya-zmenshennya-netaryfnyh-baryeriv-dlya-promyslovogo (2018)

23. Гнатюк М. Україна запровадить європейські стандарти щодо захисту прав виробників мікросхем (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyt-yevropeyski-standarty-shchodo-zahystu-prav-vyrobnykiv-mikroshem (2018)

24. Гнатюк М. Україна розпочала реформу процедури банкрутства (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-rozpochala-reformu-procedury-bankrutstva (2018)

25. Гнатюк М. В Україні встановлюються європейські правила захисту авторських прав (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-vstanovlyuyutsya-yevropeyski-pravyla-zahystu-avtorskyh-prav (2018)

26. Гнатюк М. Україна запроваджує прозорі правила гри у видобувній галузі (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadzhuye-prozori-pravyla-gry-u-vydobuvniy-galuzi (2018)

27. Гнатюк М. Європейські підходи до антипіратського законодавства дозволять покращити захист авторських прав (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/yevropeyski-pidhody-do-antypiratskogo-zakonodavstva-dozvolyat-pokrashchyty-zahyst (2018)

28. Гнатюк М. В Україні запровадять європейську систему захисту прав споживачів фінансових послуг (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-zaprovadyat-yevropeysku-systemu-zahystu-prav-spozhyvachiv-finansovyh-poslug (2018)

29. Гнатюк М. Набули чинності зміни, що вдосконалюють процес формування нових територіальних громад (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/nabuly-chynnosti-zminy-shcho-vdoskonalyuyut-proces-formuvannya-novyh-terytorialnyh-gromad (2018)

30. Гнатюк М. Україна запровадила європейську систему екологічної оцінки впливу держпроектів на довкілля (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyla-yevropeysku-systemu-ekologichnoyi-ocinky-vplyvu (2018)

31. Гнатюк М. В Україні запровадять європейський підхід до регулювання товариств з обмеженою відповідальністю (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-

zaprovadyat-yevropeyskyy-pidhid-do-regulyuvannya-tovarystv-z-obmezhenoyu (2018)

32. Гнатюк М. Україна імплементує Директиви ЄС, що спрощують отримання права користування землею для підприємств нафтогазової галузі (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-implementuye-dyrektyvy-yes-shcho-sproshchuyut-otrymannya-prava-korystuvannya (2018)

33. Гнатюк М. Санкції в політиці ЄС: приклад Російської Федерації 2014–2015 рр./ Гнатюк М. М. Рибачок Д. О., Фещенко Б. О. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА (ISBN 978-617-7565-24-5). – Київ, 2018. – Випуск 1. - С. 70-81.

34. Гнатюк М. Взаємозв’язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні / М. М. Гнатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Серія “Політичні науки”. – 2016. – 1(80). – С. 79-86.

35. Гнатюк М. Політична суб’єктність Європейського Союзу (інституційно-нормативні характеристики Лісабонської моделі) :. Дисертація док. політ. наук: 23.00.04 / М.М. Гнатюк ; МОН України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Ч., 2016. – 403 с. (http://www.chnu.edu.ua/res/chnu/chnu_news/February/dis_Gnatiuk.pdf)

36. Гнатюк М. Політична суб’єктність Європейського Союзу (інституційно-нормативні характеристики Лісабонської моделі) : автореф. дис... док. політ. наук: 23.00.04 / М.М. Гнатюк ; МОН України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Ч., 2016. – 32 с. (http://www.chnu.edu.ua/res/chnu/chnu_news/25.01.2016/aref_gnatiuk.pdf)

37. Гнатюк Н. Международная политическая субъектность ЕС в контексте дихотомии агента и структуры / Н. Н. Гнатюк // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2015. – № 1. – C. 82-91.

Г.С.Соловей

1. Дослідження спільно з Корейським Інститутом Розвитку (KDI School of Public Policy and Management, Sejong (Republic of Korea) "Practices and Challenges of Government Scholarship for Foreign Students Programs for Internationalization of Higher Education in European Union, Russia, and China: Comparative Analysis and Lessons for Ukraine". Серпень 2017-Травень 2018 Результати дослідження надано МОН України.

2. “Negotiation and Mediation” course, 90 академічних годин, англійською мовою.

3. Методичні рекомендації для студентів кафедри міжнародних відносин НаУКМА щодо написання та захисту курсових робіт», лютий 2020

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2023-2024

Проєкт змін до освітньо-наукової програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

icon Освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 квітня 2024 року на адресу гаранта освітньо-наукової програми або завідувачу кафедри міжнародних відносин або подати через електронну форму.

 

Гарант програми: Гриценко О.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри: Яковлєв М.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 


Проєкт змін до освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

icon Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 квітня 2024 року на адресу гаранта програми або подати через електронну форму.

 

Гарант програми:  Яковлєв М.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 


Проєкт освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

icon Освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкголдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції на проєкт ОНП програми третього освітньо-наукового рівня вищої освіти з міжнародних відносин.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 12 червня 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Завідувач кафедри доцент Яковлєв М.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Навчальний рік 2020-2021

Проєкт освітньої програми «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації»

icon Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 12 червня 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми доцент М. В. Яковлєв  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Обговорення освітньої програми та відгуки на неї

 

Кафедра міжнародних відносин активно працює над вдосконаленням своєї освітньої програми, активно консультується з науковцям і практиками-міжнародниками. Зокрема ми активно взаємодіємо з Дипломатичною академією ім. Г. Удовенка при МЗС України та кадровими дипломатами. Свої корисні поради нам надає колишній директором академії, а нині – Надзвичайний і повноважний посол України в Японії С.В. Корсунський, К. Смаглій – начальницею відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії. Паралельно з цим наша кафедра активно радиться з провідним аналітичним центрами, які займаються міжнародною політикою – приміром, з Центром «Нова Європа», перший заступник директора якого Сергій Солодкий надав ґрунтовні коментарі з приводу освітньої програми нашої кафедри, які були враховані під час внесення змін до неї (ми додали нормативний курс з зовнішньої політики Росії після розпаду СРСР). Кафедра також активно співпрацює з академічним середовище: перший завідувач кафедри проф. О.П. Дем’янчук відвідав кафедру міжнародних відносин Університету Кадір Хаз (Стамбул, Туреччина) і спілкувався з тодішнім завідувачем професором Серхатом Гювенчем і професором цієї кафедри Дімітріосом Тріантафілу, які допомогли уточнити цілі кафедри (універсалізація підготовки фахівців з міжнародних відносин, підготовка людей, які можуть успішно конкурувати на сучасних ринках праці). О.П.Демʼянчук також відвідував кафедру міжнародних відносин Одеського національного університету ім. І. Мечникова для ознайомлення з передовим досвідом і новітніми підходами до підготовки фахівців у нашій сфері. Цікавими і корисними були спілкування з фахівцями Українського католицького університету (м. Львів) та Університету Макʼюен (Едмонтон, Канада) в рамках спільного проекту «Національна модель ООН). Кафедра також ознайомилася з досвідом роботи та навчальними планами кафедри міжнародних відносин Університету ім. Ф. Шиллера (м. Єна, Німеччина),з якими у нас налагоджені довготривалі контакти, бо завідувач кафедри і гарант ОП М.В. Яковлєв 11 років координував з цим університетом спільну освітньо-наукову програму «Німецькі та європейські студії» і завдяки багаторічній інституційній співпраці колеги надали нам консультації і поради; також був врахований досвід та навчальні плани Віденської дипломатичної академії, з якою кафедра налагоджує інституційну співпрацю – пройшли відбір на грант з інституційної підтримки.

 

Zustrichi Korsunsky Zustrichi Smagliy

 

 

 


 

Проєкт освітньо-наукової програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»

  icon Освітньо-наукова програма "Міжнародні відносини та регіональні студії"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 24 січня 2021 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми професор Дем'янчук О.П.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Моніторинг освітніх програм

2022 - 2023 н.р.

 

2023 - 2024 н.р.

 

Студенти

Практика і стажування

Попри складні епідемічні умови кафедра міжнародних відносин намагається налагоджувати співпрацю з різними організаціями та установами, в яких студенти освітньої програми можуть проходити практику і стажування. Оскільки основним акцентом бакалаврської програми є розвиток аналітичних здібностей, кафедра міжнародних відносин активно розвиває співпрацю з аналітичними центрами, зокрема зі Школою політичної аналітики та Центром дослідження медіації і діалогу. Студенти, які стажуються у Школі політичної аналітики, зокрема пройшли тренінг з кодування текстів у програмному забезпеченні NVivo, який провів керівник напрямку інформаційної та ідеологічної реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій Донбасу Олег Сабура. Кафедра також вітає студентській ініціативи з пошуків місць проходження практики, зокрема у Державній міграційній службі, Міністерстві інфраструктури, громадській організації «Інститут масової інформації», Центрі «Нова Європа» (участь у дослідженні «Євромапа регіонів», допомога з організації івентів), VoxCheck та ін. Кафедра також активно працює над організацією проходження практики в Міністерстві закордонних справ після зняття карантинних обмежень.

 

Stazhuvanya

Наукова-аналітична робота студентів

Студенти кафедри міжнародних відносин активно пробують себе в аналітико-дослідницькій діяльності, публікують свої наукові розвідки, беруть участь у конференціях та міжнародних заходах.

 

Наприклад, Студентка Коваленко Вероніка під час стажування в аналітичному центрі Adastra активно займалася аналітико-дослідницькою роботою, за результатами якої вона успішно підготувала три матеріали про відголоски пандемії, перспективи будівництва «Північного потоку-2» та майбутнє скандинавської моделі розвитку, з якими можна ознайомитися за посиланнями:

 

 

У рамках стажування у медіа Coda Story студент нашої освітньої програми Ігнатенко Олександр опублікував три аналітично-дослідні розвідки англійською мовою. Coda Story – це американсько-грузинське медіа, що висвітлює проблеми війни проти науки, дезінформування та авторитарні технології. Розвідки Олександр присвячені тому, як теорія змови QAnon набула популярності в Німеччині; як антинаукові поради щодо лікування коронавірусної хвороби поширюються у соціальній мережі TikTok, а також тому, як противники карантинних заходів використовують інструменти прямої демократії у Швейцарії. З аналітичними розвідками Олександра Ігнатенка можна ознайомитися за посиланнями:

 

 

Грачова Катерина (студентка 3 р.н.), Кочержат Марина (студентка 3 р.н.) та Біла Катерина (студентка 4 р.н.) у 2019 році представляли НаУКМА у складі спільної канадсько-української делегації на National Model United Nations (NMUN) у Ерфурті, Німеччина. Теми доповідей відповідали темам, обраним комітетами, у роботі яких були задіяні студентки, а саме, Women in Development (Генеральна асамблея), Preventing Political Persecution and Oppression (Рада ООН з прав людини) та Strengthening Safeguards and Verification (Міжнародне агентство з атомної енергії). Ігнатенко Олександр (3 р. н.), доповідь на тему «Національні Меншини і Національні Держави: Вічне Повернення», Студентська дипломатична лабораторія «Уявлені спільноти? Національні меншини у державах та міждержавних відносинах». Горбачова Софія (3 р. н.), доповідь на тему «Сусід мого сусіда – моя національна меншина. Виклики політики країн-сусідів України щодо їхнього «домашнього закордоння», Студентська дипломатична лабораторія «Уявлені спільноти? Національні меншини у державах та міждержавних відносинах».

 

Детальніше про це можна дізнатися за посиланням.

 

Міжнародна співпраця

Кафедра міжнародних відносин активно залучається до міжнародної співпраці. Ми пишаємося тим, що пройшли відбір у конкурсі на інституційну підтримку найстарішого дипломатичного навчального закладу Європи – Віденської дипломатичної академії (Австрія), що передбачає допомогу з начальною та адміністративною компонентою нашої майбутньої магістерської програми. Кафедра також бере участь в ініціативі з «Digital at home: new steps in internationalization of education» Балтійського регіону, адміністрованого Уппсальським університетом (Швеція). Ми також впроваджуємо курси з медіації та вирішення конфліктів в рамках проєкту “Digital Corridors for Peace Education in Ukraine”, адміністрованому Університетом ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина) за фінансової підтримки DAAD, в якому також беруть участь викладачі з Магдебурзького університету та Університету Віадрина (Франкфурт-на-Одері). Кафедра міжнародних відносин також активно співпрацює з Університетом ім. Ґрента МакЮена, (м. Едмонтон, Канада) в рамках спільного проекту «Національна модель ООН). Ми дуже пишаємося тим, що видатний науковець Пол Д’Анієрі погодився долучитися до викладання курсу з зовнішньої політики Росії після розпаду СРСР, і ми також вдячні Тарасу Кузьо, який допомагає кафедрі навчальними матеріалами і як гостьовий лектор долучається до викладання на нашій кафедрі.

 

Студенти нашої програми також регулярно долучаються до міжнародної академічної спільноти, беруть участь у програмах мобільності, що дозволяє їм навчатися у таких закладах: Університет Гронінгену, Карлів Університет (м. Прага, Чехія), Університет Глазго, Sciences Po (м. Париж, Франція), Університет Кадір Хас (Туреччина) тощо.

 

 

Лист від Віденьскої дипломатичної академії

 

Кафедра зв’язків із громадськістю

us

Загальна інформація

Веб-сайтhttps://pratkma.ukma.edu.ua/

 

  Завідувач
Сусська Ольга Олександрівна
доктор соціологічних наук, професор кафедри зв'язків з громадськістю
корпус 4, кімната 217
E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Провідний спеціаліст

корпус 4, кімната 252

(044) 425 31 24 

 

Кафедру зв’язків із громадськістю НаУКМА було створено у 2001 році. Кафедра має бакалаврську та магістерську програми «Зв’язки з громадськістю». З 2010 року по 2015 рік функціонувала перша в Україні маґістерська програма «Менеджмент організацій і адміністрування. Менеджмент зв'язків з громадськістю (Public Relations)». З 20015 року здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю 061 - «Журналістика» за ОНП «Зв’язки з громадськістю». У 2020 році була відкрита бакалаврська програма «Зв’язки з громадськістю». Програми побудовані з урахуванням національного (Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 06 Журналістика, спеціальності 061 Журналістика) та міжнародних стандартів (зокрема, рекомендацій IPRA та The Commission on Public Relations Education) підготовки фахівців для сфери зв’язків з громадськістю.

 

Програми спрямовані на формування здатності управління комунікаціями організації, та формування її репутації на основі високих професійних стандартів та етики PR. Навчання на програмах дає змогу здобувачам подолати поверховий підхід до PR як до «маніпулятивної технології». Окремі дисципліни викладаються англійською мовою. Використовується змішана (дистанційна та аудиторна) форми навчання. В рамках навчальних дисциплін практикуються виступи гостьових лекторів з числа провідних науковців та визнаних практиків в рамках кожного курсу. Так, наші студенти зустрічалися з Ярославою Гресь (GRES TODORCHUK PR), Володимиром Дегтярьовим (Newsfront PR Agency), Іветою Делікатною (ECOMM Communication Consulting) та іншими відомими практиками. У рамках студентської ініціативи - KMA PR Masters - були організовані зустрічі для всіх студентів Могилянки з Владом Троїцьким (ГОГОЛЬFEST, ДахаБраха та Dakh Daughters, центр сучасного мистецтва «Дах»), Олегом Скрипкою, дизайнером та копірайтерами Banda.

 

Для студентів НаУКМА в рамках курсів вільного вибору кафедра пропонує три сертифікатні програми для бакалаврів («Діджитал комунікації», «Публічні комунікації: стратегії та прикладні комунікаційні технології» та «Урядові комунікації») та одну для магістрів («Теорія і практика PR»).

 

Кафедра має Угоди про наукову співпрацю та проходження виробничої практики з провідними науковими установами, бізнес-організаціями та профільними агенціями. Серед них:

«Mainstream Communication & Consulting»,

Кабінет Міністрів України,

ВЕ-ІТ,

Coca Cola Ukraine,

PBN Hill+Knowlton Strategies,

HAVAS-PR KYIV.

Випускники програми успішно працюють фахівцями з комунікацій на різних посадах у вітчизняних і зарубіжних організаціях, серед них:

Mainstream Communication & Consulting,

Brandcom Public Relations Agency,

Be-It Agency,

PBN Hill + Knowlton Strategies,

Newsfront PR Agency,

Havas PR, Goog;

Проєкти ЄС “Розвиток сучасної системи охорони здоров’я в Україні” та TAPAS «Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах»;

Інститут когнітивного моделювання,

Genesis тощо.

 

З ініціативи кафедри у вітчизняному суспільствознавстві розвивається новий напрямок досліджень процесів становлення соціального інституту зв’язків з громадськістю (Public Relations) в Україні, аналізу його розвитку в різних сферах українського суспільства, засновником якого є доктор філософських наук, професор Королько В.Г.

 

Викладачі

Публікації

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2022-2023

Навчальний рік 2021-2022

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

“Зв'язки з громадськістю" спеціальності 061 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

icon Освітньо-наукова програма “Звязки з громадськістю"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 1 грудня 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми А.Г. Зінченко   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

icon Зведена таблиця пропозицій та зауважень отриманих від стейкголдерів під час громадського обговорення освітньої/освітньо-наукової програми та результати їх обговорення на засіданні кафедри.

 


 

ПРОЄКТ змін до ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

“Зв'язки з громадськістю" спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

icon Освітня програма «Зв’язки з громадськістю»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 17 грудня 2021 року гарантові освітньої програми або заповнити форму.

 
 
 
 

Кафедра політології

us

Загальна інформація

Веб-сайт: http://political-science.ukma.edu.ua/

 

Завідувач Маргарита Валеріївна Чабанна, доктор політичних наук, доцент
корпус 4, кімната 209
(044) 425 60 48
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Методист Петрик Тетяна Олексіївна
корпус 4, кімната 221
(044) 425 60 48
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра політології — одна з найпрогресивніших в Україні. Навчальний план бакалаврату гармонійно поєднує глибоко теоретичні дисципліни з курсами практичного спрямування. Магістерська програма «Політологія» пропонує студентам три спеціалізації: «Європейські студії», «Німецькі та європейські студії» і «Антикорупційні студії». Студенти «Антикорупційних студій» мають можливість проходити стажування із подальшим працевлаштуванням у антикорупційних державних структурах і громадських організаціях. Студенти, які обирають спеціалізацію «Німецькі та європейські студії», мають змогу отримати два дипломи – НаУКМА та Університету ім. Фрідріха Шиллера (м. Йєна, ФРН). Випускники кафедри працюють у державних установах, органах місцевого самоврядування, аналітичних центрах, політичних партіях, неурядових організаціях, науково-дослідних центрах. Частина випускників знаходить себе у політичній журналістиці. Кафедра політології активно співпрацює з такими відомими інституціями, як Університет Фрідріха Шиллера (Німеччина), Лувенський університет (Бельгія), Університет Торонто (Канада), Університет Міннесоти (США), Університет Південного Іллінойсу (США), Единбурзький університет (Велика Британія), Центр Раймона Арона (Франція), Люблінський університет ім. Марії Склодовської-Кюрі, Центрально-Європейський університет (Австрія, Угорщина), Тартуський університет (Естонія) та іншими. Результатом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані на найсучасніших світових методиках. Щороку студенти мають змогу навчатися в закордонних університетах, а викладачі цих та інших навчальних закладів викладають у НаУКМА власні курси.

 

При кафедрі діють наукові центри: Інститут громадянської освіти, Школа політичної, де студенти мають можливість не лише вдосконалити теоретичні надбання та закріпити практичні навички, а й випробувати себе як політичні коментатори та аналітики. Нині випускники кафедри політології працюють у Адміністрації Президента України, Верховній Раді і Кабінеті Міністрів України, апаратах різних політичних партій. Крім того, наших випускників охоче беруть на роботу відомі наукові установи — Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут політичних досліджень та етнополітології ім. Івана Кураса, Інститут держави і права НАН України. Виступи та політичні коментарі випускників факультету можна прочитати, почути і побачити в більшості вітчизняних і багатьох закордонних засобах масової інформації.

 

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2022-2023

Проєкт освітньо-наукової програми "Політологія"  спеціальності 052 Політологія  другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

icon Освітньо-наукова програма Політологія

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 18 вересня 2022 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Гнатюк М. М.   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 icon Зведена таблиця пропозицій та зауважень отриманих від стейкголдерів під час громадського обговорення освітньої/освітньо-наукової програми та результати їх обговорення на засіданні кафедри

 

Навчальний рік 2021-2022

Проєкт освітньо-наукової програми "Політичні трансформації" третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти.

 

icon Освітньо-наукова програма "Політичні трансформації"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 січня 2022 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Гнатюк М.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Навчальний рік 2020-2021

Проєкт освітньо-наукової програми "Антикорупційні студії" за спеціальністю 052 Політологія другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

icon Освітньо-наукова програма Антикорупційні студії

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 січня 2021 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми М.В. Чабанна  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Школа журналістики

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Директор
Євген Миколайович Федченко
кандидат політичних наук, доцент
корпус 4, кімната 405
(044) 463 77 02
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист
Іванова Світлана Петрівна

корпус 6, кімната 212
(044) 463 58 63,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 
Історія МП “Журналістика” починалася з одного старезного комп’ютера, двох столів і п’яти стільців у 2001 році. З тих пір багато змінилося. Наші студенти працюють у сучасній студії із новітнім обладнанням, знімають та монтують власні теленовини, роблять радіосюжети, анімаційні ролики, журнали. Від свого заснування Могилянська школа журналістики випустила більше 200 студентів, що нині працюють у провідних українських та іноземних медіа, серед яких "Українська правда", "Новое время", "Український тиждень", "1+1", BBC, Радіо Свобода, Німецька хвиля, Euronews та ін. Девід Рендалл, автор підручника “Універсальний журналіст”, говорив про те, що немає американської, європейської чи бразильської журналістики. Є тільки два різновиди журналістики: хороша і погана. Ми вчимо робити хорошу, якісну журналістику в Україні. Ми створюємо нову атмосферу навчання. Врешті-решт, ми плекаємо цілком нову для України культуру журналістики.

 

Основне досягнення школи за цей час – це визначення кількох стратегічних речей.

 

По-перше, було визначено місію Школи, яка збігається з місією будь-якого західного медійного закладу: якісне навчання студентів та вплив на медійну галузь шляхом підвищення стандартів і конструктивної критики того, що відбувається в галузі. Центр медіареформ, створений при Могилянській школі журналістики, не лише розвиває галузь через семінари, тренінги, професійні конкурси, але й займається її критикою.

 

По-друге, було вироблено принципово нову філософію журналістської освіти, що достеменно вплинула і на формування навчальних планів, і на добір викладачів. Основним спрямуванням школи наразі є новини та висвітлення поточних суспільно важливих подій (news & current affairs) для різних типів медіа. Ми свідомо не запроваджували спеціалізацій, оскільки навчаємо "універсальних" студентів, що потім працюватимуть у сферах телебачення, радіо, друкованих ЗМІ та нових медіа.

 

По-третє, всі навчальні дисципліни розділено на два модулі (sequences) - науково-теоретичний та практичний. До першого модулю належать дисципліни, пов'язані з дослідженням медіа, масових комунікацій, аудиторій, міжнародних медіасистем, історії медіа, герменевтики тощо. До другого модулю увійшли предмети, зорієнтовані на практичне виробництво: тут вивчаємо друковані ЗМІ (газети та журнали), радіомовлення, телебачення та телевізійні новини, відеовиробництво, міжнародну журналістику, документальні фільми, мультимедіа, менеджмент ЗМІ та медіапланування.

 

Для дисциплін практичного модулю було чітко визначено принцип навчання - learning by doing - навчання через роботу. Передусім увагу приділено практичним умінням, їх застосуванню та вдосконаленню під керівництвом викладачів, що мають досвід практичної роботи у ЗМІ. Для цього відкрито телевізійну новинну студію, де щоп'ятниці "в ефір" (симуляція прямого ефіру) виходять справжні новини - "Епізоди". Студенти самі знімають сюжети, пишуть, монтують і видають програму в ефір.

 

Таке залучення студента у виробничий процес важливе з кількох причин. По-перше, воно виробляє вміння, що потім знадобляться у роботі. По-друге, воно дає змогу максимально наблизити умови навчання до умов майбутньої професії. Лише в навчанні студенти починають розуміти значення таких понять, як дедлайн, робота в команді, поза якими доробок журналіста нічого не важить, дізнаються, що в доброго журналіста не буває нормованого робочого часу: весь час, потрібний для роботи над завданням, - робочий.

 

Наш досвід, навчальні ноу-хау, наснага студентів і викладачів роблять Школу тим унікальним місцем, де зустрічаються важка праця, сміливі творчі ідеї, неповторне середовище та унікальні технології.

 

Детальніше про Могилянську школу журналістики читайте на нашому сайті.

 

Кафедра соціології

us

Історія і сьогодення

Кафедра соціології є одним з провідних центрів підготовки кваліфікованих фахівців-соціологів бакалаврського та маґістерського рівнів, кандидатів та докторів наук. Кафедра забезпечує викладання загальносоціологічних дисциплін, а також авторських курсів у галузі історії та теорії соціології, методології і методів соціологічних досліджень, аналізу даних, цілої низки різноманітних галузевих соціологій, формуючи як високий рівень теоретичних знань, так і різноманітні практичні вміння у слухачів. До послуг випускників, викладачів і всіх охочих – аспірантура і докторантура.

У тісній співпраці з кафедрою соціології працює науково-дослідницька установа – Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) – перший зі створених в Україні недержавних науково-дослідних соціологічних центрів. Завдяки цьому викладачі, студенти та аспіранти кафедри мають можливість використовувати для своєї навчальної та наукової роботи понад сто унікальних масивів соціологічних даних, репрезентативних для дорослого населення України, зібраних, починаючи з жовтня 1991 року, працівниками КМІС спільно з університетами та дослідницькими організаціями Великої Британії, Канади, Німеччини, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, Організації Об’єднаних Націй, Світового банку та інших міжнародних організацій. З навчальною та науково-дослідницькою метою до послуг студентів і викладачів функціонує професійно обладнана студія професійного спілкування для проведення інтерв’ю та фокус-груп.

Викладачі кафедри соціології підтримують міжнародні наукові контакти з департаментом соціології Університету Дж. Гопкінса (Балтимор, США); Університетом Оттави (Канада); Вищою школою економіки (Москва); Університетом Стоні Брук (США); фінським дослідницьким інститутом “Стакіс”; Інститутом філософії і соціології Польської академії наук (Варшава), дослідницьким інститутом Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (дослідницький центр “Інтермедіа”); дослідницькими відділами Світового банку, Міжнародної організації з міграції, проводять дослідження для проектів TACIS та Європейського Союзу.

Щороку викладачі кафедри за результатами власних наукових досліджень публікують наукові статті, беруть участь у роботі наукових конференцій та семінарів, зокрема міжнародних. Аспіранти кафедри соціології вже кілька разів здобували грант ім. Петра Яцика для стажування в Інституті міжнародних відносин Університету Торонто.

Випускники кафедри соціології успішно працюють у багатьох дослідницьких соціологічних центрах, маркетингових та рекламних компаніях, а також долучаються до викладацької роботи в Києво-Могилянській академії та в інших вищих навчальних закладах країни.

КОНТАКТНІ ДАНІ

Адреса: 04655, м. Київ, вул. Сковороди, 2
Тел. 425-60-53

Викладачі

 

 Katerina Maltseva 2020 Завідувач кафедри
Катерина Сергіївна Мальцева
кандидат наук, доктор філософії, доцент
корпус 6, кімната 213
(044) 463 58 63
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Методист
Стефанова Влада Євгенівна

корпус 4, кімната 215
(044) 425 60 53
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Арістова Алла Вадимівна,

доктор філософських наук, професор

 

Артикуца Сергій Сергійович,

маґістр соціології, старший викладач, випускник НаУКМА

 

Бондар Вікторія Семенівна,

кандидат соціологічних наук, доцент

 

Богдан Олена Володимирівна
кандидат соціологічних наук, доцент

 

Білецький Андрій Володимирович,

кандидат юридичних наук, старший викладач

 

Винницький Михайло Іванович,

доцент, доктор філософії в галузі економічної соціології (PhD, Кембриджський університет, Велика Британія)

 

Горбачик Олексій Андрійович,
старший викладач, випускник аспірантури кафедри соціології НаУКМАЗлобіна Олена Геннадіївна,

доктор соціологічних наук, професор

 

Костюченко Тетяна Сергіївна,

маґістр соціології, старший викладач, випускниця НаУКМАМалиш Ліна Олександрівна,

доктор соціологічних наук, доцент

 


Мальцева Катерина Сергіївна,

кандидат наук, доцент

PhD в галузі антропології (Коннектикутський Університет, США)

 

 

Марценюк Тамара Олегівна,

кандидат соціологічних наук, доцент, випускниця НаУКМА

 

Мирошниченко Артем Євгенович,

маґістр соціології, старший викладач, випускник НаУКМА

 

Оксамитна Світлана Миколаївна,
доктор соціологічних наук, професор


Осипчук Анна Дмитрівна,

кандидат соціологічних наук, доцент, випускниця НаУКМАПаніотто Володимир Ілліч,

доктор філософських наук, професор

 

Пугачова Олена Геннадіївна,

кандидат економічних наук, доцентРябчук Анастасія Миколаївна,

доцент, кандидат соціологічних наук

 

Саніна Тетяна маґістр соціології,

старший викладач, випускниця НаУКМА

 

Солодько Сергій Юрійович,

кандидат соціологічних наук, старший викладач, випускник НаУКМА

 

Степурко Тетяна Георгіївна,

доцент, PhD в галузі громадського здоров'я (Maastricht University & НаУКМА), випускниця НаУКМА

 

Харченко Наталія Миколаївна,

кандидат соціологічних наук, старший викладач

 

Шинкарук Катерина Олегівна,

кандидат політичних наук, старший викладач

 

Яковлєв Максим Володимирович,
кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА

 

Ярманова Галина,

старший викладач, випускниця НаУКМА

 

 

Випускники

Випускники кафедри соціології успішно працюють у багатьох дослідницьких соціологічних центрах, маркетингових та рекламних компаніях. Серед них, зокрема:

Міжнародні компанії - виробники FMCG-товарів

 • Kraft Food Ukraine
 • Philip Morris Ukraine
 • Nestle Ukraine
 • SUN InBev Ukraine
 • Procter&Gamble

Дослідницькі компанії / консалтингові агентства

 • TNS
 • GfK Ukraine
 • Medical Data Management
 • MarketSence Ukraine
 • The Boston Consulting Group
 • КМІС

Недержавні організації

 • МЦПД - Міжнародний Центр Політичних Досліджень

PR-агентства або PR-відділи в компаніях

 • Nords PR Ukraine: client service director
 • ERSTE Bank, Директор відділу комунікацій

Інші

 • Astelit (Life:)
 • VAB Bank

Наукова діяльність

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ

 • Аналіз сучасних соціологічних теорій
 • Історія української соціології
 • Макросоціологічний підхід у глобальній соціології
 • Світ-системний аналіз
 • Методологія і методи соціологічних досліджень
 • Тенденції розвитку методів опитування в Україні
 • Підготовка підручника «Методи збору соціологічної інформації» Соціальна нерівність
 • Міжгенераційна соціально-класова й освітня мобільність Соціологія освіти
 • Перехід від освіти до праці
 • Соціальні структури та особистісні якості в українському суспільстві
 • Соціологічні дослідження гендерних відносин
 • Сучасна релігійність в Україні та світі
 • Фактори громадянської активності
 • Динаміка ставлення українців до Росії і росіян до України

НАУКОВІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ТЕМИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ

2011

 • Ставлення населення України до її державної незалежності: зміни за 20 років (Керівник: д. філос. н., проф. В.Є. Хмелько)
 • Тенденції розвитку методів опитування в Україні (Керівник: д. філос. н., проф. В.І.Паніотто)
 • Динаміка ставлення українців до Росії і росіян до України (спільний проект з російським Лєвада-центром) (Керівник: д. філос. н., проф. В.І.Паніотто (науковий керівник української частини))
 • Міжгенераційна соціально-класова і освітня мобільність (Керівник: к. соц.н., доцент С.Оксамитна)
 • Привабливість наукової діяльності для української молоді (Керівник: к. соц.н., доцент Л.О.Малиш)
 • Особливості сприйняття соціальної нерівності населенням посткомуністичних країн (Керівник: к. соц.н., доцент Л.О.Малиш)
 • Чинники базових умінь та навичок молодих українців (Керівник: к. соц.н., доцент Л.О.Малиш)
 • Сценарії та фактори набуття нехристиянської релігійної ідентичності в Україні (Керівник: к.соц.н. О.В. Богданова)
 • Пострадянські макросоціальні трансформації (Керівник: магістр соціології Д.О. Хуткий)
 • Гендерний портрет Криму (Керівник: магістр соціології Д.О. Хуткий)
 • ЛГБТ сім’ї в Україні (Керівник: к. соц.н., доцент Т. Марценюк)
 • Чоловічі організації і чоловічий рух в США (Керівник: к. соц.н., доцент Т. Марценюк)
 • Український інститут громадознавства-український соціологічний інститут у Празі: концептуально-методологічні засади аналізу українського суспільства (Керівник: к.с.н., Хутка С. В.)
 • Суб’єктивне благополуччя та людська агентність у країнах транзиції на противагу стабільним країнам (Керівник: к.с.н., Хутка С. В.)

2010

 • Соціальна нерівність в Україні (за даними Міжнародної програми соціальних досліджень, ISSP) (Керівник: к.соц.н. Л.О.Малиш)
 • Емпіричні індикатори стратифікації сучасних суспільств (Керівник – д. філос. н., проф. В.Є. Хмелько)
 • Структурні нерівності геокультури сучасної світ-системи (Керівник – Д.О. Хуткий, магістр соціології)
 • Репрезентація зовнішньополітичних орієнтацій населення в публічній комунікації владних еліт (Керівник: д.філос.н., проф. В.Л. Оссовський (до 3 червня 2010 року), д.соц.н., проф. Костенко Н.В. (з вересня 2010 року))
 • Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні (Керівник: д.філос.н., проф. В. Є. Хмелько)
 • Імітаційне моделювання (social simulation) як метод дослідження соціоструктурної динаміки (на прикладі лінгво-етнічної структури українського суспільства) (Керівник: д.філос.н., проф. В.І.Паніотто)
 • Функції екзит-полу в Україні (Керівник: д.філос.н., проф. В.І. Паніотто)
 • Тютюнокуріння в Україні: стан, динаміка, фактори (спільно зі Школою охорони здоров’я НаУКМА) (Керівник: к.соц.н. Н.М. Харченко (виконавчий директор КМІС))
 • Специфіка сучасної релігійності в Україні в контексті європейських та інших суспільств, де домінує християнське віросповідання (Керівник: к.соц.н. О.В. Богданова)
 • Фактори громадянської співпраці й ініціативи (Керівник: к.соц.н. О.В. Богданова)

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародне наукове співробітництво

2011

 • Назва наукового проекту: «AFP Mobility 2010/2011» Партнери: Центр соціальних наук Тбіліського державного університету ім. І. Джавакішвілі.
 • Назва наукового проекту: «Українські трудові мігранти та їхні родини» Партнери: Міжнародний інститут соціальної історії (Амстердам), Праця і робітничий рух в Україні: архів і дослідження.
 • Назва наукового проекту: «Переклад українською мовою книги “Запрошення до рефлексивної соціології” П'єра Бурдьє та Лоїка Вакана» Партнери: Інститут гуманітарних досліджень (Відень), журнал соціальної критики “Спільне”.
 • Назва наукового проекту: «Дослідження ставлення росіян до України та українців до Росії» Партнери: Центр Левади (Москва)
 • Назва наукового проекту: «The end of the year” – оцінка року та очікування щодо наступного року у 54 країнах» Партнери: Gallup International

2010

 • Назва наукового проекту: «Світовий проект з дослідження громадської думки» (World Public Opinion Project) Партнери: університети США та ще 19 країн світу
 • Назва наукового проекту: «Дослідження ставлення росіян до України та українців до Росії» Партнери: Аналітичний центр ім. Юрія Левади (Москва, Російська Федерація)

Наукова співпраця з вітчизняними інституціями

 • проведення щомісячного спільного наукового семінару;
 • підтримка Відкритого банку соціальних даних КМІС і НаУКМА та використання накопичених даних для наукової роботи викладачів, аспірантів і студентів;
 • участь викладачів кафедри у розробці інструментарію опитувань населення та аналізі зібраних даних у дослідженнях, які проводить КМІС спільно з кафедрою.
 • Співпраця із Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС):

Анотації курсів

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА

Навчальний план спеціальності Соціологія освітньо-кваліфікаційного рівня 6.030101 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальна соціологія

1,2 семестр, 3 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 7,0; Викладач: магістр соціології, ст. викл. Костюченко Т.С.

Курс має на меті надати початкові знання про предмет соціології, її основні теоретичні напрямки, дослідницькі методи, а також закласти підгрунття соціологічного розуміння культури і суспільства, його будови, соціальних структур і соціальних груп, соціальних організацій і соціальних інституцій, соціалізації і соціальної взаємодії, соціальних відхилень і соціального контролю, соціальної стратифікації та основних форм соціальної нерівності, соціально-класових та соціально-етнічних структур, гендерних та сімейно-шлюбних відносин. Семінарські заняття покликані поглибити лекційний матеріал шляхом обговорення прослуханого та прочитаного матеріалу, а також сформувати початкові навички ведення аргументованої полеміки з проблем соціології. Курс включає оглядовий аналіз емпіричного матеріалу, здобутого у соціологічних дослідженнях феноменів, пов’язаних із віком та дорослішанням, взаємодією між особистістю та суспільством, економічними та владними стосунками всередині групи, освітою та релігією, а також соціокультурними впливами на тіло, здоров’я та уявлення про красу.

 

Історія соціології-1

2 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,0

Мета і завдання курсу - надання знань з основних напрямків соціологічної теорії (умовно від 20х і до 70х років ХХ ст.). Аналіз соціологічних ідей Чиказької школи, структурного функціоналізму (Т. Парсонса і Р. Мертона), символічного інтеракціонізму, теорій соціального конфлікту і соціального обміну, феноменологічної соціології, етнометодології, конструктивістського та драматургічного підходів, нео-марксизму (Франкфуртська школа). В рамках курсу також здійснюється систематизація теоретичних концепцій та соціологічної проблематики. Окрема увага приділяється формуванню звички аналітичного та критичного мислення та застосуванню набутих знань (теоретичних концепцій) до аналізу актуальних подій соціального життя, буденних ситуацій, емпіричних даних тощо.

 

Соціальна антропологія

2 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,0; Викладач: к.філос.н., ст.викл. Мальцева К.С.

Соціальна антропологія являє собою вивчення людської поведінки та мислення у їхньому соціальному контексті. Курс дає уявлення про соціальну антропологію як галузь антропологічного знання, що має різні траєкторії розвитку на європейському континенті та у США і Канаді. Курс включає оглядовий аналіз розвитку антропологічної теорії та методів. віком та дорослішанням, взаємодією між особистістю та суспільством, економічними та владними стосунками всередині групи, освітою та релігією, стосунків кревності, шлюбу та родинного життя, формування націй та етнічнї само-ідентичності, тощо.

 

Логіка соціологічного дослідження

2д семестр, 4 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 3,0; Викладач: магістр соціології, ст.викл. Артикуца С.С.

Метою логіки соціологічного дослідження є: розкрити епістемологічні особливості соціологічного пізнання соціальної реальності; розглянути основні соціологічні парадигми; пояснити стратегії та методи пізнання; опанувати основи логіки; зрозуміти реалії розвитку соціологічного знання та наукового дискурсу у соціології. В результаті опанування дисципліни студенти мають: навчитись самостійно обирати теоретичні підходи і наукові парадигми, стратегії та методи пізнання й аналізу отриманого знання; вміти аргументовано, логічно, коректно і переконливо висловлюватись у власних наукових працях та наукових дискусіях.

 

Вступ до аналізу даних

3 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: к.соц.н., доц. Виноградов О.Г., магістр соціології Поліщук О.О.

Передбачається знайомство з базовими поняттями і методами кількісного аналізу даних емпіричного соціального дослідження. Розглядаються питання вимірювання і якості даних, визначення структури даних, організації їхнього введення та обробки. На прикладі реальних досліджень студенти знайомляться з тим, як здійснюються управління даними і їхні необхідні перетворення, відбір і аналіз спостережень, обчислення та інтерпретація описових статистик, показників зв’язку змінних різного типу, формулювання й перевірка статистичних гіпотез. Особлива увага приділяється методам графічного і табличного подання результатів аналізу при підготовці звітів і презентацій. Практичні заняття дають можливість набути навички самостійної роботи із комп’ютерним пакетом статистичного аналізу даних SPSS. Бажаним, але не обов’язковим, є попереднє знайомство зі вступним курсом з основ математичної статистики.

 

Історія соціології-2

3 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: к.соц.н., доц. Малиш Л.О.

В межах курсу розглядаються основні напрямки соціологічного теоретизування у період від 20-тих і до 70-тих років ХХ ст., зокрема, соціологічні ідеї Чиказької школи, П.Сорокіна, структурний функціоналізм (Т.Парсонс й Р.Мертон), символічний інтеракціонізм, теорії соціального конфлікту і соціального обміну, феноменологічна соціологія, етнометодологія, конструктивістський та драматургійний підходи, нео-марксизм (Франкфуртська школа). Особлива увага приділяється формуванню навичок критичного осмислення засвоєного матеріалу та використання набутих знань на практиці, зокрема, для аналізу актуальних подій суспільного життя.

 

Методологія та методи збору кількісної соціальної інформації

3,4 семестр, 4 год./тиж.; залік, іспит; кредитів ЄКТС – 10,0; Викладач: д.філос.н., проф. Паніотто В.І., к.соц.н., доц. Малиш Л.О.

Курс передбачає ознайомлення студентів з основами програмування кількісного соціологічного дослідження та методами збору кількісної соціальної інформації. Його мета — сформувати навички проведення кількісного соціологічного дослідження, забезпечення репрезентативності та інших параметрів якості (надійності, валідності тощо) одержаних по його завершенні даних, а також оцінювання надійності соціологічних даних у різноманітних публікаціях.

 

Демографія

4 семестр, 3 год./тиж.; залік, іспит; кредитів ЄКТС – 4,0; Викладач: д.екон.н., проф. Курило І.О.

Взаємозв’язок соціології народонаселення і демології (загальної теорії народонаселення), демографії, статистики і географії народонаселення, інших наук, що вивчають народонаселення. Структури народонаселення, методи їхнього вивчення. Сутність народонаселення як основи і суб’єкта функціонування суспільства, процеси його розвитку, закони. Виникнення і розвиток основних концепцій народонаселення, визначення цілей, методів та інструментарію демографічної політики. Аналіз сучасних проблем народонаселення, питань визначення цілей, методів та інструментарію політики народонаселення.

 

Математико-статистичний аналіз даних

4 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: к.соц.н., доц. Виноградов О.Г., магістр соціології Поліщук О.О.

Курс присвячено методам статистичного аналізу, які дозволяють пояснювати поведінку залежної змінної впливом декількох незалежних чинників і будувати моделі її передбачення. На прикладах студенти знайомляться із множинним регресійним аналізом, дисперсійним аналізом, логістичною регресією, логлінійним аналізом і сумісним аналізом. Для кожного з методів окреслюється відповідний клас задач, умови й обмеження використання методу (особливо вимоги до даних), розглядаються питання аналізу й інтерпретації результатів застосування. На практичних заняттях використовується пакет статистичного аналізу даних SPSS. Мета курсу: дати студентам теоретичні знання та практичні навички, необхідні для 1) розуміння професійних публікацій, які базуються на емпіричних даних та критичного оцінювання їхньої якості; 2) самостійного використання статистичних методів аналізу даних, які застосовуються для побудови моделей передбачення однієї залежної змінної на основі декількох незалежних змінних

 

Технологія написання навчально-наукових робіт

4, семестр, 4 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: к.соц.н., доц Марценюк Т.О., магістр соціологія, ст..викл. Костюченко Т.С.

Мета другої частини дисципліни – продовжити ознайомлення студентів і студенток із основними правилами підготовки, структурою та вимогами до написання навчально-наукових робіт у соціальних науках. Друга частина курсу присвячена таким структурних частинам письмової роботи як емпіричний розділ та висновки. Протягом лекційних занять студент(к)и повторюють принципи формулювання назви письмової роботи, аргументації актуальності, постановки мети і завдань, визначення об’єкта і предмета, відповідної методології дослідження, написання теоретичного розділу роботи, а також будуть ознайомлені із принципами написання емпіричного розділу роботи, висновків і вимогами до презентації письмової роботи (результатів дослідження). Практична складова курсу полягає у написанні та критичному опрацюванні студентами і студентками частин роботи у форматі виконання завдань на семінарах або вдома з детальним обговоренням на семінарських заняттях.

 

Якісні методи в соціології

4, 4д семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 8,0; Викладач: к.соц.н., доц Бондар В.С.

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними уявленнями стосовно якісних методів соціологічних досліджень. Розкрити їх роль у вивченні соціальних процесів, ознайомити з теоретичними засадами та історією виникнення і розвитку якісних методів, особливостями використання та стратегією соціологічного дослідження. Курс має на меті не лише репрезентувати студентам основні методи якісної соціології, але й надати їм можливість на практичних заняттях самим спробувати та "відчути" якісні методи в дії. У такий спосіб після проходження курсу студенти володітимуть основами практичних дослідницьких навичок, які вони зможуть самостійно розвивати далі у власній дослідницькій роботі.

 

Багатовимірні методи аналізу даних

4д семестр, 4 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 3,0; Викладач: к.соц.н., доц. Виноградов О.Г., магістр соціології Поліщук О.О.

Курс присвячено методам статистичного аналізу, призначених для дослідження структури взаємозв'язків чи співвідношення багатьох змінних (або спостережень). Розглядаються факторний аналіз, багатовимірне шкалювання та кластерний аналіз. Студенти знайомляться з теорією багатовимірних даних, особливостями планування і техніки збору даних для вказаних методів. Для кожного з методів окреслюється відповідний клас задач, умови й обмеження використання методу (особливо вимоги до даних), розглядаються питання аналізу й інтерпретації результатів застосування.Практичні заняття проводяться із використанням пакета SPSS.

 

Вступ до сучасних соціологічних теорій

5 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: к.соц.н., доц. Осипчук А.Д.

Вивчення основних концептуальних засад сучасних соціологічних теорій, специфіки сучасного розвитку теоретичної соціології у порівнянні з класичним етапом, ознайомлення із змістом найбільш впливових ідей сучасної соціології та соціальної теорії (умовно від 60-70х років ХХ ст.), зокрема світ-системного аналізу, теорії комунікативної дії, структуралізму та пост-структуралізму (К.Леві-Стросс, Р.Барт, Л.Альтюсер, М.Фуко). неофункціоналізмом, синтетичними та мета-підходами, концепціями «постмодерністської» соціології та соціології доби постмодерну. Впродовж курсу також вивчаються погляди представників логічного позитивізму та пост-позитивізму (К.Поппер, Т.Кун, І.Лакатос) на методологію та розвиток науки та теоретичного знання. В рамках курсу також здійснюється систематизація теоретичних концепцій та соціологічної проблематики. Студенти повинні отримати та систематизувати знання про основні теоретичні припущення сучасної соціологічної теорії та пов`язаних дисциплін (соціальна філософія, політична теорія, філософія та методологія соціальних наук), бути спроможними використовувати концептуальний апарат новітніх соціальних теорій в історико-соціологічному і теоретичному аналізі.

 

Основи макросоціології

5 семестр, 4 год./тиж.; залік, іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: д.філос.н., проф. Хмелько В.Є.

Основи соціологічних теорій виникнення, історичного розвитку та типологізації людських суспільств; проблеми соціогенезу, соціокультурної еволюції, структури людства як системи суспільств; сучасні погляди на будову суспільства, його макроструктури, соціальні інституції, їхні макросоціальні зміни та перспективи, що прогнозуються.

 

Соціальна структура суспільства

5 семестр, 4 год./тиж.; залік, іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: д.соц.н., проф. Оксамитна С.М.

Основні теоретико-методологічні підходи до інтерпретації соціальної структури в соціології. Основні типи елементів соціальної структури: статуси, ролі, соціальні організації, інституції, групи. Концепції та емпіричні дослідження соціальної стратифікації, класової структури та соціальної мобільності. Інтерпретація соціальної структури в соціології. Розмаїття підходів до визначення соціальної структури: спільне та відмінне. Чи можливе неструктуроване суспільство? Складові елементи соціальної структури. Тотожність структури емерджентним властивостям сукупності елементів. Дуальність структури і дії. Механізми відтворення соціальної структури. Соціальна структура як пояснюючий принцип в соціології.

 

Соціологія особистості

5 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: к.соц.н., доц. Богданова О.В.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з ключовими підходами до вивчення та результатами досліджень шляхів впливу соціального на індивідуальне та індивідуального на соціальне. У рамках цієї навчальної дисципліни ми розглянемо, як позиції людей у соціальних структурах мікро- та макрорівня впливають на їхні життя в цілому, на окремі умови їхнього життя та як ці умови, своєю чергою, впливають на цінності, орієнтації та процеси мислення особистості; як формується суб’єктивна інтерпретація під впливом позицій у соціальній структурі.

 

Вступ до гендерних студій

6 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: к.соц.н., доц. Марценюк Т.О.

Різноманітні концепції ґендерних (соціостатевих) відмінностей і відносин у суспільстві, результати емпіричних соціологічних і статистичних досліджень та інтерпретацій соціально-культурних відмінностей в життєдіяльності чоловіків і жінок. Виникнення і розвиток ґендерних досліджень, ґендерно-рольові стереотипи та ґендерна соціалізація у суспільстві, сексуальність як соціально-культурне явище, ґендерні відносини в сім’ї, у сфері освіти і трудової зайнятості, розподілу влади і політичної діяльності, ґендерні дослідження девіантної поведінки і насилля, фемінізм як суспільна думка та політична практика, перспективи ґендерної рівності у сучасному суспільстві тощо.

 

Курсова робота

6 семестр, 0 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 3,0

Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

 

 

Бакалаврська робота

8д семестр, 0 год./тиж.; теза; кредитів ЄКТС – 7,5

Бакалаврська робота – це наукове дослідження, яке засвідчує відповідний кваліфікаційний рівень знань, навички методологічно та методично грамотного виконання, виразної артикуляції результатів наукового пошуку, уміння робити обґрунтовані висновки та практичні рекомендації. Робота може мати характер теоретичного дослідження або ж теоретичних узагальнень на підставі первинного чи вторинного аналізу результатів емпіричних соціологічних досліджень. Обсяг бакалаврської роботи становить близько 70-110 тис. знаків.

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Медична соціологія

4 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.філос.н., ст.викл. Мальцева К.С.

Загально теоретичний вступний курс, що знайомить студентiв iз засадами медичної соцiологiї та розкриває критичнi вимiри у взаємодiї мiж соцiальною органiзацiєю та здоров‘ям людини. Курс виступає як початковий щабель у циклі курсів, зорієнтованих на проблематику чинників у взаємодії між суспвльством та здоров’ям і добробутом індивідів.

 

Глибинні інтерв’ю

4д семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 2,5; Викладач: магістр соціології, ст.викл. Артикуца С.С.

Мета курсу – ознайомитися з таким методом якісної соціології як глибинне інтерв’ю та навчитися послуговуватися цим методом у власних дослідженнях. Зокрема, розглядатиметься місце глибинного інтерв’ю серед інших соціологічних методів, технічне забезпечення, етапи проведення інтерв’ю, кодування та інтерпретація, поєднання теорії та емпіричних даних, роль самого дослідника та етичні аспекти. Кожен студент муситиме провести глибинне інтерв’ю з обраної проблематики і представити результати свого міні-дослідження групі. В результаті курсу студенти повинні навчитися по-науковому трактувати інформацію, отриману завдяки глибинному інтерв’ю, і розглядати кожен конкретний випадок не ізольовано, а як складову ширшого соціального контексту.

 

Фокус-групи: методологія, методика, практика

4д семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 2,5; Викладач: магістр соціології, ст. викл. Мирошниченко А.Є.

Курс передбачає поглиблення знань з основних методологічних та методичних принципів організації і проведення фокус-груп. Завдання курсу: а) ознайомлення студентів з основними методиками збору та аналізу інформації методом фокус-груп та б) Формування у студентів практичних навичок організації та проведення фокус-груп.

 

Соціологія молоді

4д семестр , 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 2,5; Викладач: к.соц.н., доц. Бондар В.С.

Курс спрямовано на розкриття особливостей поведінки специфічної соціально-демографічної групи, яка перебуває на важливому етапі становлення соціальних та професійних очікувань, ролей і статусів, інтерналізації норм і цінностей, сімейної та позасімейної соціалізації, що знаходить відбиток у специфічних молодіжних формах поведінки і свідомості, в поняттях молодіжної субкультури та ін. Під час вивчення курсу студенти зможуть ознайомитись з дослідженнями молоді як суспільної групи, її місцем та роллю у соціальній структурі, процесом становлення особистості, впливом соціальних відмінностей на вибір професії і на соціальне просування молоді, професійним самовизначенням молоді та його впливом на систему ціннісних орієнтацій, особливостями ставлення молоді до праці, особливостями молодіжної сім’ї тощо.

 

Соціальна еволюцiя людини

5 семестр; 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.філос.н., ст.викл. Мальцева К.С.

Курс розглядає сучаснi теоретичнi моделi та емпiричнi матерiали, що пояснюють еволюцію соціального інтелекту серед Homo sapiens. Основні теми курсу стосуються людської здатностi встановлювати стосунки (в тому числі домінантність та кооперативність), розуміти емоції та наміри інших, формувати ієрархії, існувати в сім’ях та розрізняти типи зв’язків між іншими індивідами (спорідненість, ворожнеча, дружній альянс) і використовувати цю інформацію у плануванні власної поведінки. Особливе місце займатиме тематика, пов’язана із людською відкритістю до соціалізації (здатності iнтерналiзувати соцiальнi норми та навчатися конвенціональностей поведiнки), а також її ролi у формуваннi соцiальних груп та складних суспiльств у процесі еволюції. Наводяться паралелі із соціальним життям інших груп приматів.

 

Застосування соціологічних методів у маркетингових дослідженнях

5 семестр, 2 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 2,5; Викладач: магістр соціології, ст. викл. Костюченко Т.С.

Дана дисципліна має на меті ознайомлення студентів із базовими поняттями маркетингу та маркетингового дослідження, розгляд різних типів досліджень – відповідно до цілей та завдань «замовника», переваг та недоліків різних дослідницьких стратегій та методик на прикладі вже реалізованих проектів. План занять включатиме такі теми, які умовно можна поділити на два тематичні блоки: 1) підходи до проведення досліджень відповідно до маркетингових завдань (купівельна поведінка споживача, сегментація ринку, позиціонування та просування, формування цінової політики, диференціація, брендінг, тощо). 2) методи збирання та аналізу інформації, необхідної для запуску нового товару на ринок чи підтримки лояльності до бренду; типи інформації, необхідної для впровадження тієї чи іншої маркетингової стратегії. У результаті опанування дисципліни студенти матимуть можливість пройти процес проведення маркетингового дослідження, крок за кроком, від написання брифу та пропозиції – до презентації результатів «замовнику».

 

Квір-студії

5 семестр, 2 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 2,5; Викладач: к.соц.н., доц. Осипчук А.Д.

Курс покликаний ознайомити студентів із основними теоріями та підходами «квір-студій», їх проблематикою та здобутками. Предметом цього міждисциплінарного напрямку є, зокрема, аналіз «нетрадиційних» (секуальних) ідентичностей, їх соціальне конструйування й ре-презентації. Також, частина курсу присвячена аналізу квір-ідентичностей та відповідних політик у так званих транзитивних країнах, та у світі доби "пост" та глобалізації. Окрема увага приділяється формуванню звички аналітичного та критичного мислення та застосуванню набутих знань.

 

Контент-аналіз: вступ до методології

5 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4.0; Викладач: к.соц.н., ст. викл. Іванов О.В.

М етою курсу є ознайомлення студентів з методологічними засадами, історією, сучасними тенденціями розвитку контент-аналізу як провідного методу аналізу документів. Основний зміст — класичний контент-аналіз, який не передбачає застосування складних математико-статистичних та програмних засобів. Розглядаються ключові проблеми аналізу текстів щодо програмування дослідження, формування вибірки, оцінки валідності і надійності застосовуваних інструментів, формулювання висновків. Оглядово представлені сучасні методики, техніки та програмні засоби для збору, аналізу даних та подання результатів контент-аналітичного дослідження. Окрема увага приділена методикам і технікам вивчення мережі Інтернет, як найбільш перспективному напрямку контент-аналітичних досліджень. Курс є базовим для подальшого поглибленого вивчення методів кількісного аналізу текстів та самостійного проведення контент-аналітичного дослідження.

 

Соціологія щастя

6 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,0; Викладач: к.соц.н., доц. Богданова О.В.

У рамках курсу студенти ознайомляться з результатами й методологією досліджень, які мають на меті з’ясувати характер і фактори суб’єктивного благополуччя людини. Буде розглянуто вплив як індивідуальних, так й інституційних чинників на створення та підтримку людського щастя, включно можливий зв’язок з типом політичного режиму та економічним розвитком суспільства, вплив культури тощо. На прикладі досліджень суб’єктивного благополуччя студенти матимуть можливість попрактикуватися в аналізі якісних та кількісних даних і покращити розуміння дизайну дослідницьких проектів.

 

Вступ до аналізу соціальних мереж

6 семестр, 2 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 3.0; Викладач:магістр соціології, ст. викл. Костюченко Т.С.

Мета курсу – ознайомити студентів із базовими принципами аналізу соціальних мереж (social network analysis). Курс складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична частина містить повторення концептів, ключових для мережевого аналізу – соціальні структури, соціальний капітал, інформаційні потоки та обмін, тощо – та ознайомлення із методологічними принципами теорії графів та соціометрії як методологічними основами мережевого аналізу. Протягом семінарських занять студенти будуть ознайомлені із поняттями «мережа» та процедурами аналізу мережевих структур у програмному забезпеченні (основні програми - UCINET, NetDraw, додаткові - Visone, Pajek, Siena). Курс також включає огляд основних сфер та прикладів застосування мережевого аналізу у соціальних науках, у т.ч. огляд політичних мереж, організаційних мереж та «вузлів», мереж мігрантів, тощо.

 

Дослiдження цiнностей у соцiальних науках

6 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.сфілос.н., ст.викл. Мальцева К.С.

Оглядовий курс, зосереджений на концепцiї цiнностi та здобутках емпіричних досліджень у галузі аксіологічних ієрархій у соцiологiї, антропологiї та соцiальнiй психологiї від середини ХХ ст. дотепер. Основна тематика включатиме такі напрямки, як міжгенераційна передача цінностей, демографiчні та соцiокультурні аспекти, що асоціюються із різними цінністними преференціями, зміни у цінностях, гендерні відмінності у ціннісних преференціях, вплив батьків на формування аксіологічного профілю дитини, вплив (не)співпадіння індивідуальних та культурних ціннісних ієрархій на здоров‘я, а також взаємини між ціннісними орієнтаціями та психологіічним життям індивіда. Особлива увага приділятиметься сучасним методам профiлювання цiнностей, головним теоретичним суперечкам та проблемам крос-культурного дослiдження цiннiсних пріоритетiв. В програму семiнару входять роботи К. Боенке, Р. Д‘Андраде, К. Клакхона, М. Рокiча, Р. Iнгельгарта, Дж. Сосьє, Г. Хофстіді, Ш.Шварца, У. Шонпфлюг, тощо, та огляд вiдповiдних методологiй. Також розглядається сучасна критика теорії цінностей та подальші напрямки досліджень соціокультурних цінностей у соціальних науках.

 

Комп’ютерні засоби контент-аналізу

6 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.соц.н., ст. викл. Іванов О.В.

Курс знайомить з програмним забезпеченням для аналізу змісту аудіо-, відео-, текстових документів та зображень в рамках контент-аналітичної методології в найширшому розумінні. Надаються знання та формуються навички для ефективної роботи з програмами для простого частотного аналізу текстів (Jfreq, «частотні хмари»), словникового аналізу (Yoshikoder, MaxQDA), аналізу мультимедійних аудіо-, відео- даних (Atlas.ti, NVIVO), збору та аналізу даних записів в соціальних мережах Вконтакті, Facebook, Twitter (алгоритми для Rapidminer, онлайн засоби, пакет TwitteR для R), статистичного аналізу зібраних даних (алгоритми для Rapidminer, пакет TM для R).

 

Позитивний потенціал особистості та соціальні умови його формування

6 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к. соц. .н, доц. Богданова О.В.

Курс має на меті ознайомити студентів із засадами й результатами досліджень «позитивного потенціалу» особистості та соціальних умов його формування, зокрема про дослідження альтруїзму, оптимізму, самоповаги, емоційної та соціальної компетентності. Також буде приділено увагу дослідженням, спрямованим на з’ясування соціальних умов, що, навпаки, стимулюють таку соціальну взаємодію, в результаті якої учасники зазнають психологічних або фізичних страждань.

 

Моніторинг і оцінювання програм та проектів, спрямоване на досягнення результатів

6 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,0; Викладач: магістр соціології, ст. викл. Мирошниченко А.Є.

Курс базується на матеріалах міжнародної навчальної програмі IPDET (ipdet.org) розробленої спеціалістамі Світового Банку для викладання на базі Карлтонського університету в Канаді. Він включатиме презентації, практичні кейси, групові практичні вправи та групові презентації. Мета курсу - надати слухачам інформацію про місце моніторингу і оцінювання (МіО) в сучасних підходах до управління програмами та проектами, ознайомити з понятійним апаратом, що використовується в МіО та видами оцінювання, відпрацювати навички аналізу проектів та програм, розробки логфрейму (теорії змін) проекту, дизайну оцінююваня, підбору індикторів, джерел інформації, методів збору інформації та представлення результатів. Курс націлений на тих, хто в майбутньому планує займатися управлінням програмами та проектами в державному чи громадському секторах, стратегічним управлінням, виконанням певних функцій з моніторингу та оцінювання програм та проектів, займатися аудитом, управлінням якістю, організаційним розвитком, працювати в міжнародних агенціях з розвитку (донорських струкурах), або програмах які впроваджуються за підтрімки таких.

 

Політична соціологія та соціологія еліт

6 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.соц.н., доц. Винницький М.І.

Мета навчального курсу політичної соціології ознайомити студентів із загальними принципами соціологічного аналізу різних політико-організаційних форм (макро рівня), їх ідеологічного підгрунтя та політичних процесів (мікро рівня) у сучасних суспільствах. У першій частині курсу розглядатимуться різновиди політичних ідеологій та соціальні чинники, які впливають на їх виникнення та інституціоналізацію в політичних партіях (зокрема, роль лідерства, ЗМІ, латентних соціальних розколів, різновидів само-ідентифікації соціальних груп). У другій половині курсу, втілення цих теоретичних концептів реальними політичним елітами в Україні розглядатиметься через аналіз сучасного процесу пошуку консенсусу еліт на різних рівнях. Також у курсі буде представлено сучасні дослідження мереж, що об’єднують українських елітних акторів, розглядатиметься само-ідентифікація представників еліт, їх зв'язок із ідеологічними течіями та соціальними процесами в інших країнах. У випадку успішної заявки кафедри на Academic Fellowship Program 2011-2012 курс буде співвикладатися з Ванькович У.А. (MA in Political Science from Central European University and MA in European Studies from Maastricht University).

 

Соціологія сексуальності

6 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: ст.викл. Маєрчик М.С.

Метою курсу є ознайомлення студенток і студентів із соціальними, культурними та історичними аспектами явища сексуальність. На курсі ми розглянемо низку концепцій (передусім, соціальний конструкціонізм, гендерна теорія та квір-теорія), які пояснюють соціальне конструювання сексуальностей, сексуальних ідентичностей, орієнтацій, статей, гендерів. Обговоримо підходи до концептуалізації та дослідження сексуальної поведінки; зв’язок сексуальності із дискурсами влади, політики, нації; макро- та мікрочинники конструювання сексуальностей. Будемо аналізувати державну політику щодо сексуальності, зокрема, в сучасній Україні, а також міжнародні приклади. Ми будемо аналізувати законодавчі документи, фільми, журнальні та газетні статті, результати досліджень, які проводяться в Україні, для того, щоб зрозуміти, як конструюються уявлення про сексуальність, яким чином вони репрезентовані та втілені в медіях, політиці та повсякденних практиках.

 

Біографічний метод в соцілогії

6д семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 2.5; Викладач: к.соц.н., доцент Бондар В.С.

Пропонований курс присвячено біографії як дослідницькій стратегії. Увага акцентується на тому, що адекватна методологія гуманітарного знання та дискурсу засадничо-діалогічна, інтерактивна, загострено чутлива до особистісних «голосів» (М.Бахтін), які розпізнаються через техніку інтерпретативної соціології. Аналізуються матеріали трьох дослідницьких проектів застосування біографічного методу (А.Алєксєв; Д.Берто, О.Мєщєркіна і В.Семенова; Р.Ленчовський). Набуті знання допоможуть майбутньому фахівцеві працювати з випадками стигматизованих індивідуальних і групових ідентифікацій.

 

Гендер і політика

6д семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 2.5; Викладач: к.соц.н., доц. Марценюк Т.О.

Метою курсу є розгляд ґендерних відносин у політичній сфері українського суспільства та загалом у світі. Основне завдання курсу полягає у тому, аби ознайомити слухачів з поняттям ґендерної стратифікації суспільства, ґендерними особливостями формування і динамікою владних відносин у ньому, основ ґендерної політики та руху за рівні права чоловіків і жінок. Окрім того, даний курс передбачає розгляд успішних моделей ґендерної політики у західних (зокрема, скандинавських) країнах.

 

Соціологія реклами

7 семестр, 2 год./тиж.; залік, ЄКТС – 2.5; Викладач: к.соц.н., доц. Осипчук А.Д.

У межах курсу ми будемо оговорювати основні підходи до реклами як соціального феномену з точки зору соціології. Також будемо говорити про зв'язок реклами, масової свідомості, споживання (зокрема індивідуального споживання реклами); розглянемо основні сучасні теорії функціонування реклами у соціальному просторі; будемо аналізувати рекламні впливів у суспільстві, що трансформується, обговорювати (взаємо?)впливи реклами і суспільства/соціальної реальності.

 

Економічна соціологія та соціологія підприємництва

7 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.соц.н., доц. Винницький М.І.

Мета навчального курсу економічної соціології та соціології підприємництва - ознайомити студентів із загальними принципами соціологічного аналізу різних організаційних форм економіки (макрорівня) та економічних процесів (мікрорівня) в суспільствах з ринковими економіками. В першій половині курсу розглядаються соціологічні пояснення історичного розвитку капіталізму як системи організації виробничих відносин (Маркс, Вебер, Поляній), а також місця «ринку» як суспільного феномену в загальній концептуалізації суспільства нео-класичних економістів, нео-інституціоналістів і структурних функціоналістів. У другій половині курсу розглядатиметься підприємець як базовий соціальний елемент ринкового суспільства, зокрема психологічні особливості підприємців, їх суспільне походження, їх укоріненість у ширші соціальні процеси, їх агентність у процесах суспільних трансформацій.

 

Маскулінність та чоловічі студії

7 семестр, 3 год./тиж.; залік, ЄКТС – 4,5; Викладач: к.соц.н., доц. Марценюк Т.О.

Метою курсу є вивчення саме чоловіків і маскулінності в рамках ґендерних досліджень. Основне завдання курсу полягає у тому, аби дослідити конструювання маскулінностей у різних сферах соціального життя, ознайомити слухачів із сутністю та напрямками чоловічих студій у західній та вітчизняній соціології, розкрити особливості чоловічого руху. У курсі обговорюватимуться такі дискусійні проблеми, як криза маскулінності, зміна ґендерних ролей та її вплив на визначення сучасних чоловічих ідентичностей, гегемонна та альтернативні маскулінності, гомосексуальність і чоловіча сексуальність, проблема батьківства, деструктивні чоловічі практики тощо. Особлива увага приділятиметься проблемі ґендерних трансформацій на пострадянському просторі та сучасних українських маскулінностей.

 

Фемінізм як соціальний і суспільний рух

8 семестр, 3 год./тиж., залік,кредитів ЄКТС – 4,0; Викладачі: к.соц.н., к.соц.н.. доц. Марценюк Т.О., ст.викл. Маєрчик М.

Метою курсу є соціологічний аналіз фемінізму як суспільного руху та методологічного підходу в соціальних науках. Основне завдання курсу полягає в ознайомленні слухачів із становленням і розвитком основних феміністичних ідеологій та відповідних організаційних форм у світі загалом і в Україні зокрема, розмаїттям напрямків фемінізму і соціальних проблем, які вони намагаються розв’язати, успішними ініціативами жіночого руху задля забезпечення рівних прав і можливостей для жінок у світі, а також із феміністичною методологію у соціологічних дослідженнях. У курсі вивчатимуться особливості становлення як «класичного» феміністичного руху (так званих трьох хвиль фемінізму), так і сучасних напрямків цього суспільного руху в контексті проблематизації низки інших суспільних ієрархій (фемінізм Третього світу тощо). Окрім того, даний курс передбачає розгляд дискусій щодо ролі фемінізму у соціології загалом, розвитку теорії ґендера і забезпеченні ґендерної рівності зокрема. Соціологія здоров’я 8 семестр; 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.філос.н., ст.викл. Мальцева К.С. Спецiалiзований (поглиблений) теоретичний курс, спрямований на вивчення соцiокультурних чинникiв, що є детермiнантами здоров‘я. Присвячений взаємодiї мiж суспiльством та здоров’ям, цей курс зосереджено на тому, як такi соцiальнi iнститути, як сiм‘я, робота, рiвень освiти, тощо, впливають на морбiднiсть та смертнiсть у сучасних суспiльствах.

 

 

Соціологія культури

8 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.соц.н., доц. Осипчук А.Д.

Загальний огляд проблематики соціології культури. Ознайомлення із основними теоретичними підходами та напрямками емпіричних досліджень у цій галузі. Аналіз різних підходів до визначення культури як особливого виміру соціального життя; дослідження соціальних процесів задіяних у виробленні, продукуванні та сприйнятті культури; взаємодія культури та соціальної структури (аналіз ролі культури у формуванні класових, етнічних, ґендерних тощо взаємодій та ідентичностей). Також, частина курсу присвячена аналізу особливостей соціокультурних змін і трансформацій у так званих транзитивних країнах, та у світі доби глобалізації.

 

Соціологія дитинства

8 семестр,3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,0; Викладач: магістр соціології, ст. викл. Саніна Т.О.

Соціологія дитинства є частиною вікової соціології. В курсі розглядаються етапи соціалізації починаючи від народження і до досягнення дитиною повноліття, моменту становлення особистості. Детально розглядатимуться основні соціальні навички особистості на різних етапах життя щодо встановлення стосунків із соціальним оточення, а також динаміка розвитку цих стосунків. Велику увагу буде приділено раннім етапам соціалізації (від народження), які, за даними сучасних досліджень мають велике значення для подальшого формування особистості. Важливе місце відведено розглядові вікових криз та базових потреб кожної вікової групи. Курс розраховано на соціологів. Однак він також буде цікавий і майбутнім батькам. Передбачається, що значну частину часу студенти приділять самостійній дослідницькій роботі поштовхом до якої будуть знання отримані протягом лекційних занять та семінарських обговорень. Дослідницька робота може базуватись на аналізі оригінальних первинних емпіричних даних отриманих студентом протягом практичного дослідження (спостереження, опитування, експеримент, кейс-стаді тощо), на вторинних даних, зібраних іншими дослідниками, на оглядах і порівняні теоретичних джерел, а також на аналізі текстів й історичних джерел. 


МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

Анотації курсів.


Навчальний план спеціальності Соціологія освітньо-кваліфікаційного рівня 8.03010101 МАГІСТР

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні соціологічні теорії

1 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 6,0; Викладач: к.соц.н., доц. Осипчук А.Д.

Сучасні теоретичні підходи у соціології. Методологічні та філософські проблеми цих підходів. Теорії соціальної дії: структурний функціоналізм, знаковий («символічний») інтеракціонізм, соціальний біхевіоризм, феноменологічна соціологія, етнометодологія, неомарксизм, критична теорія.

 

Вибіркові методи в соціологічних дослідженнях

1 семестр, 3 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач:д.філос.н., проф. Паніотто В.І., ст..викл. Горбачик О.А.

Загальне уявлення про вибірковий метод у соціальних науках. Формування вибірки для проведення найбільш поширених типів соціологічних досліджень. Поняття математичної статистики (нормальний розподіл, репрезентативність тощо) і типи вибірок. Методи розрахунку похибки вибірки для простих випадкових вибірок (SRS), а також дизайн-ефект для розрахунку похибки стратифікованих, кластерних і багатоступінчатих вибірок (зокрема вибірок з імовірністю, що пропорційна розміру – PPS). Організаційні питання побудови вибірок.

 

Методика соціологічних досліджень: сучасні кількісні методи

1 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,5; Викладач: к.соц.н., доц. Виноградов О.Г.

Мета курсу дати студентам теоретичні знання та практичні навички, необхідні для 1) розуміння сучасних професійних публікацій, які базуються на використанні структурного моделювання; 2) самостійного використання статистичних методів аналізу даних в пакетах R і Mplus.

 

Сучасний класовий та стратифікаційний аналіз

1 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 6,0; Викладач:д.соц.н., проф. Оксамитна С.М.

Класова нерівність і соціальна стратифікація вже не одне століття перебувають у центрі уваги соціальних мислителів і дослідників. Поняття «клас» – часто вживане, але водночас глибоко суперечливе. В межах курсу аналізуватимуться альтернативні теоретико-методологічні концепції класів і класової структури суспільства. Розглядатимуться сучасні неомарксистські і неовеберіанські підходи до теоретичного обґрунтування та результати емпіричних досліджень класової структури, а також основні концептуалізації системи соціальної стратифікації суспільства.

 

Процеси суспільних змін

2 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 6,0; Викладач:д.філос.н., проф. Хмелько В.Є.

Мета курсу – дати знання основ фундаментальних концепцій соціальних змін, їхніх рушійних сил та механізмів макросоціальних трансформацій у минулому, сучасності та очікуваних у майбутньому. Слухачі курсу мають також набути вмінь критичного аналізу теорій суспільних змін, опанування відповідних публікацій та наукових коментарів до них, навчитися оцінювати прочитане на основі адекватного порівняльного аналізу різних підходів з позицій наукової логіки і доведених фактів, робити наукові доповіді з проблематики курсу та писати відповідні статті.

 

Методологія наукових досліджень

2 семестр, 4 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 6,0; Викладач: к.соц.н., доц. Осипчук А.Д., к.соц.н., доц. Винницький М.І.

Метою курсу є допомога студентам у підготовці, роботі над та у написанні кваліфікаційного дослідження. Особлива увага приділяється обговоренню онтологічних та методологічних засад досліджень, вмінню вибору відповідних поставленій проблемі та меті дослідження методології й методів, роботі з літературою, проблемі й місцю "теоретизування" в дослідження. Курс побудовано на обговоренні прикладів досліджень та власних дослідницьких проектів студентів.

 

Методологія соціологічних досліджень: сучасні якісні методи

2 семестр, 4 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 5,0; Викладач: к.політ.н., доц. Яковлєв М.В.

Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень у межах якісної дослідницької парадигми, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідження. Особливий наголос при цьому робиться на основні підходи до теоретичного опрацювання («теоретизування») результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.

 

Моделювання та прогнозування соціальних процесів

Викладач: д.філос.н., проф. Паніотто В.І., ст..викл. Венгріна І.Є.

Мета курсу підвищити загальну соціологічну культуру студентів, розширити видноколо шляхом надання знань стосовно основних теоретико-методологічних принципів моделювання та прогнозування соціальних процесів; сформувати вміння використовувати прості методи та моделі для прогнозування соціальних процесів; дати знання з підходів до розробки математичних моделей соціальних процесів, достатні для того, щоб поставити задачу та працювати разом з математиками над складними моделями. Навчити використанню одного з найбільш перспективних методів моделювання – агентного моделювання.

 

 

Науково-дослідний семінар

2д семестр, 4 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 3,0; Викладач: к.соц.н., доц. Винницький М.І.

Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.

 

Комбіновані методи в соціологічних дослідженнях

2д семестр, 6 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,0; Викладач: к.філос.н., ст.викл. Мальцева К.С.

Курс являє собою інтенсивний методологiчний семінар, що ознайомлює студентiв iз технологiями проведення дослiджень, які у рiзних комбiнацiях залучають якiснi та кiлькiснi методи пiд час збирання, аналiзу та iнтерпретацiї даних. Фокус курсу полягає у наданні студентам знання про можливості комбінованих методів та практичні навички використання методик «змішування» та «інтеграції» даних на різних етапах власного дослідження, а також підготування до публікації матеріалів, здобутих шляхом цільового «змішування» методологій.

 

Магістерська робота

4д семестр, 0 год./тиж.; теза; кредитів ЄКТС – 18,5

Магістерська робота – це наукове дослідження, яке засвідчує відповідний кваліфікаційний рівень знань, навички методологічно та методично грамотного виконання, виразної артикуляції результатів наукового пошуку, уміння робити обґрунтовані висновки та практичні рекомендації. Робота може мати характер теоретичного дослідження або ж теоретичних узагальнень на підставі первинного чи вторинного аналізу результатів емпіричних соціологічних досліджень. Обсяг магістерської роботи становить близько 110-145 тис. знаків.

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Методика маркетингових досліджень

3 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: магістр соціології, ст. викл. Костюченко Т.С.

Метою дисципліни є поглиблене вивчення понять та підходів маркетингових досліджень, детальний розгляд типів досліджень за ринками, завданнями та залежно від можливостей «замовника». Також виносяться на обговорення зі студентами переваги та недоліки дослідницьких методик, розглядаються приклади реалізованих проектів. Структура курсу включає: 1) вступну лекцію, яка висвітлить базові поняття маркетингу, як то маркетингова стратегія, брендинг, сегментація ринку; 2) «гостьові» семінари від фахівців у різних сферах маркетингових досліджень з вибраних тем та методик; 3) практичні заняття для опанування окремих підходів до аналізу маркетингової інформації; 4) виконання дослідження. У результаті опанування дисципліни студенти: вдосконалять навички з проведення маркетингового дослідження; поглиблять знання щодо використання різних методів збору та аналізу даних відповідно до цілей і завдань дослідження та відповідно до ринку, що досліджується; набудуть розуміння стратегічних принципів проведення маркетингового дослідження та практичних аспектів використання результатів дослідження «замовником».

 

Соціологія девіантної поведінки

3 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач:д.соц.н., проф. Злобіна О.Г.

Курс є необхідною теоретичною основою для проведення досліджень соціальних відхилень . Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні магістрам для організації наукової роботи у своїй галузі. Теоретична підготовка студентів у галузі досліджень девіацій, включно з опануванням найбільш відомими теоріями й методами, вивченням історії дослідження девіантної поведінки, ознайомленням із сучасними прикладами проведення досліджень різних аспектів соціальних відхилень. Дисципліна орієнтована на майбутніх соціологів, а отже включає в себе головні складові опанування професійної специфіки дослідження девіацій. Головною метою курсу є вироблення навичок застосування опанованих теоретичних та методичних знань для отримання самостійного дослідницького результату та оформлення отриманих результатів у вигляді наукової публікації.

 

Сучасні студії з соціології культури

3 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.соц.н., доц. Осипчук А.Д.

У курсі поглиблено розбираються вибрані напрямки та питання сучасної соціології культури. Приділено увагу полеміці щодо інтерпретації соціокультурної реальності, процесам продукування та споживання або сприйняття культури, її ґенезі. Детально розглянуто питання взаємодії соціальної структури та культури, дослідженням класової структури та культурного споживання. Окремо розбираються питання ідентичностей та (само)ідентифікацій, відношення спільності, соціальної та колективної пам’яті, символічного маркування часу й простору, творення історії. Нарешті, декілька занять присвячено аналізу масової культури й мистецтва, сучасній культурі споживання, особливостям соціокультурних трансформацій.

 

Дослідження суб’єктивного відчуття добробуту в соціальних науках

3 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.філос.н., ст.викл. Мальцева К.С.

Короткий семінар, що зводить разом концептуальний та критичний аналіз результатів досліджень соціальних, економічних, генетичних та психологічних детермінант «суб’єктивного відчуття добробуту» (Subjective Well-Being, SWB) різними методологіями, у тому числі в контексті крос-культурних порівнянь. Результати розглядаються у контексті сучасних концепцій позитивної психології, що розглядає SWB як компоненту у континуумі позитивних симптомів здоров‘я. Будуть розглядатися такі теми, як розуміння принципів позитивного психічного здоров‘я та структури SWB, здоров‘я та задоволення життям, соціальне функціонування індивідів із високим SWB, SWB та релігія, географія SWB (культурні аспекти SWB) тощо. Ми будемо розглядати стандартні психометричні засоби та нові альтернативи (роботи Е. Дінера, К, Кеїс тощо), а також намагатимемося вимірювати SWB у маленькому прикладному проекті.

 

Аналіз соціальних мереж

4 семестр, 2 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 2,5; Викладач: магістр соціології, ст. викл. Костюченко Т.С.

Мета курсу: Оглянути базові методи дослідження аудиторій та детально розгляднути найбільш поширенні методи аналізу даних, що використовуються для сегментації цільових аудиторій, засвоїти та вільно володіти одним із складних методів аналізу даних для сегментації аудиторій.

 

Теорія соціального вибору

4 семестр, 2 год./тиж.; іспит; кредитів ЄКТС – 2,5; Викладач: к.фіз.-мат.н., доц. Телейко А.Б.

Курс має на меті сформувати у слухачів критичне сприйняття класичних процедур узгодження суспільної думки, зокрема, виборчих правил та моделей прийняття рішень. Слухач повинен навчитись аналізувати такі процедури як з погляду позитивних, так і з погляду негативних характеристик. Актуальність такого сприйняття важлива для майбутніх науковців та прикладників в контексті постійних дискусій в суспільстві навколо «справедливості» і «правильності» тих чи інших виборчих процедур. Досягнення поставленої мети проводиться через обговорення великої низки прикладів, що ілюструють концепції курсу. Не дивлячись на те, що ідеї курсу базуються на математичних результатах, для їх сприйняття та заглиблення в проблематику узгодження суспільної думки не потрібно мати жодного математичного «бекграунду».

 

Здоров’я, культура та суспільство

4 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач: к.філос.н., ст.викл. Мальцева К.С.

Курс передбачає вивчення впливу соціокультурних чинників на здоров’я, уявлення про причини хвороб та лікування, медичні практики, а також аналіз інституційних та культурно-історичних передумов сучасного рівня здоров’я у країнах Global South. В межах курсу поняття здоров’я розглядається через призму крос-культурних досліджень, а також з ракурсу впливу на нього таких базових категорій, як соціальний клас, гендер та етнічна приналежність у різних суспільствах. Теоретичний наголос робиться на аналітичних парадигмах осмислення науковцями зв’язків між біологічним та соціокультурним у здоров’ї та у поширенні хвороб. Емпіричний аспект включає розгляд статистичних даних та спостережень про впливи суспільної організації на стан фізичного та психологічного здоров’я у різних країнах. Теми включають соціокультурні та інституційні чинники у психічному та фізичному здоров’ї, зокрема епідеміології захворювань, нерівність у здоров’ї (health disparities), соціальну градацію у здоров’ї (social gradient in health), аналіз наративів про хвороби, культурно-специфічні уявлення про біль тощо

 

Військова соціологія

4 семестр, 3 год./тиж.; залік; кредитів ЄКТС – 4,5; Викладач:к.соц.н., ст.викл. Іванов О.В.

Курс військової соціології знайомить студентів із соціальним виміром функціонування воєнної організації держави як соціальної інституції легітимізованого насильства (Вебер), її ролі в стабілізації та динаміці соціумів. Окрема увага приділена війні як соціальному явищу, формалізованій та неформальній стратифікації, релігійності, ґендерним відносинам, девіантній поведінці у військових організаціях. Основною емпіричною базою для курсу є результати соціологічних досліджень Збройних Сил України (зі знятими грифами таємності), але також розглядаються відкриті дослідження та методичні розробки соціологів інших воєнізованих державних структур України та зарубіжних країн. В результаті успішного засвоєння курсу студенти будуть методологічно і теоретично підготованими до проведення внутрішніх досліджень серед військовослужбовців, кваліфіковано давати оцінку соціальним процесам пов’язаним з військовими та воєнізованими інституціями.

 

АСПІРАНТУРА

Проводиться підготовка аспірантів з таких спеціальностей:
22.00.01 – теорія і історія соціології;
22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень;
22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини;
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.


ДОКТОРАНТУРА

Проводиться підготовка докторантів з таких спеціальностей:
22.00.01 – теорія і історія соціології;
22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини;

 

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років : [колективна монографія] / за ред. Світлани Оксамитної, Олени Симончук ; Ін-т соціології НАН України, Нац. ун-т " Києво-Могилянська академія". – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2020. – 259 с. : іл., табл.
 • Малиш Л. О. Плинне сприйняття соціальних нерівностей: спільні тренди та відмінності / Ліна Малиш // Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років / [Н. В. Коваліско та ін.] ; за ред. Світлани Оксамитної, Олени Симончук ; Інститут соціології НАН України, НаУКМА. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 2020. – С. 171–190. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20481
 • Малиш Л. О. Нестійкі комплексні нерівності: методологія вимірювання та результати дослідження / Ліна Малиш // Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років / [Н. В. Коваліско та ін.] ; за ред. Світлани Оксамитної, Олени Симончук ; Інститут соціології НАН України, НаУКМА. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 2020. – С. 191–222. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20482
 • Polese A. Informality and (Lack of) State Legitimacy in Ukraine: A View from the Higher Educational Sector [electronic resource] / Polese Abel, Stepurko Tetiana, Morris Jerenry // Corruption in Higher Education: Global Challenges and Responses / ed. Elena Denisova-Schmidt. – Rotterdam : Sense, 2020. – Vol. 46. – P. 123–131. – https://doi.org/10.1163/9789004433885_019.
 • Малиш Л. О. Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології : [монографія] / Ліна Малиш ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [б. в.], 2019. – 369 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16851
 • Марценюк Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Тамара Марценюк, за участі Олени Богдан. – Київ : [Основи], 2017. – 254, [1] с. : іл. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12117
 • Стан сингулярності : соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / [С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська та ін.] ; за ред. : С. Макеєва, С. Оксамитної ; Нац. ун–т «Києво-Могилянська академія», НАН України, Ін-т соціології. – Київ : [НаУКМА], 2017. – 179 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11962
 • Пакет аргументів на користь планування сім'ї : [науково-практичний посібник / авт. кол. : Курило І. О. та ін.] – Київ : [б. в.], 2016. – 51 с.
 • The prevalence of violence against women and girls / Іnna Volosevych, Tamila Konoplytska, Tetiana Kostiuchenko, Darina Mikhanchuk, Tamara Martsenyuk. – Kyiv : [s. n.], 2014. – 55 p.
 • Дослідження поширеності насильства щодо дівчат та жінок / Інна Волосевич, Таміла Коноплицька, Тетяна Костюченко, Даріна Міханчук, Тамара Марценюк. – Київ : [б. в.], 2014. – 57 с.
 • Хутка С. В. Національне самопочуття населення України : актуальний стан, основні чинники та наслідки : результати соціологічного дослідження / Світлана Хутка, Дмитро Хуткий. – Київ : Пульсари, 2014. – 76 с.
 • Марценюк Т.О., Піщуліна О., Рябошапка С., Левченко К. Міжнародний досвід створення національних механізмів // Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні. - Запоріжжя : [Друкарський світ], 2011. - Дод. - С. 99-117.
 • Марценюк Т., Хуткий Д., Бурейчак Т. Ґендерний портрет Криму: виклики та перспективи : результати соціологічного дослідження. – К. ; Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. - 188 с.
 • Оксамитна С. Міжгенераційна класова і освітня мобільність. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2011. – 288 с.
 • Оксамитна С., Виноградов О., Малиш Л., Марценюк Т. Молодь України: від освіти до праці / За ред. С. Оксамитної. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 202 с.
 • Соціологія : навчально-методичний комплекс дисципліни / розробник Л.О. Малиш ; рец. : В. Л. Оссовський, В.С. Бондар ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т соціальних наук і технологій, Каф. соціології. – Київ : [НаУКМА], 2008. – 30 с.
 • Соціологія освіти : навчально-методичний комплекс дисципліни / уклад. Л. О. Малиш. – К. : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2008. – 46 с.
 • Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації: еволюція дослідницьких програм соціологічного дискурсу. – К.: Сталь, 2005. – 500с.
 • Злобіна О.Г. Особистість як суб’єкт соціальних змін / НАН України. Ін-т соціол. – К.: Ін-т соціол. НАН України, 2004. – 399с.
 • Формування сексуальної культури молоді / О.Я. Корегін, О.М. Балакірєва, Ю.М. Галустян та ін.; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді; Укр. ін-т соціальних досліджень; Укр.-канад. проект «Молодь за здоров'я-2». – К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 132с. – ( Сер. «Формування здорового способу життя молоді». Кн. 9.).
 • Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 269с.
 • Захарова О. Гендерні особливості дипломатичної служби в Україні та у світі / Олена Захарова, Тамара Марценюк ; авт. ідеї Василь Філіпчук ; Міжнародний центр перспективних досліджень. – Київ : МЦПД, 2015. – 52 с.

 • Комплексне дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості / Інна Волосевич, Таміла Коноплицька, Тетяна Костюченко, Тамара Марценюк. – Київ : [ВАІТЕ], 2015. – 88 с.

 • Марценюк Т. О. Гендерна політика Європейського Союзу: загальні принципи та найкращі практики / Тамара Марценюк ; керівники проектів: Олена Захарова, Володимир Притула ; [Міжнародний центр перспективних досліджень]. – Київ : [МЦПД] , 2015. – 43 [1] с.

 • Марценюк Т. О. Жінки в українській політиці : виклики і перспективи змін / [Тамара Марценюк]. – [Київ : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015]. – 35 с.

 • Марценюк Т. О. Чи спрацює гендерна квота на місцевих виборах 2015 року? : огляд дискусій і моніторингів ситуації щодо залучення жінок до політики / Тамара Марценюк ; Міжнародний центр перспективних досліджень. – Київ : МЦПД, 2015. – 14 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Осипчук А. Д. Чи можливе мистецтво поза політикою? / Анна Осипчук // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 23–28. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20483
 • Осипчук А. Д. Чий Гоголь та Малевич? Пропаганда і війна за авторів / Анна Осипчук // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 45–50. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20484
 • Паніотто В. І. Методи опитування : підручник / В. Паніотто, Н. Харченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія «. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 340 с.
 • Knoke D. Power Structures of Policy Networks / [David Knoke, Tetiana Kostiuchenko] // The Oxford Handbook of Political Networks / ed. J. Nicoll Victor, A. H. Montgomery, M. Lubell. – Oxford : University Press, 2017. – Part 1.3. – P. 91–114.
 • Гендер для медій : підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / [співавторки: Марія Маєрчик, Людмила Малес, Тамара Марценюк та ін. ; худож. О. Брюховецька] ; за ред.: Марії Маєрчик, Ольги Плахотнік, Галини Ярманової ; Ін-т народознавства Нац. акад. наук України, Центр культурно-антропологічних студій, Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. – 2-ге вид. – Київ : Критика, 2014. – 216, [1] с. : іл. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Авт. зазначено на звороті тит. л. –  Micтить пoкaжчик.
 • Гендер для медій : підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / [співавторки: Марія Маєрчик, Людмила Малес, Тамара Марценюк [та ін.] ; за ред.: Марії Маєрчик [та ін.] ; [художниця підручника Оксана Брюховецька] ; Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні [та ін.]. - К. : Критика, 2013. - 216, [1] с. : іл.
 • Паніотто В.І., Харченко Н.М. Глава 32. Методичні особливості проведення екзит-полів // Соціологія політики: підручник у 2-х частинах. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2011 - т.2, частина 2. - С.283 – 301 (1,2 др.ар.).
 • Малиш Л. О. Соціологія освіти: Навчально-методична розробка курсу / Автор-укладач : Л. О. Малиш – К. : ТОВ Аграр Медіа Груп, 2010. – 113 с. (4,9 др. арк.)
 • Марценюк Т.О. Ксенофобія і расизм як негативні явища у житті полікультурного суспільства // Людина у полікультурному суспільстві: навч.-метод. посібник для викладачів вищих навч. закладів з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних спеціальностей. – К. «Інжиніринг», 2010. – С. 147-177. (З грифом МОН; 2,5 др. арк.)
 • Паніотто В.І., Харченко Н.М. Соціологічні дослідження як спосіб контролю результатів виборів та референдумів // Соціологія політики: хрестоматія. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2010 - т.2, частина 2. - С.90 – 105 (1 др.ар.).
 • Англо-український соціологічний словник / Укл.: В. Паніотто, Т. П’ясковська, Т. Янсон. – К.: КМІС; Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 144с.
 • Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: ПЦ «Фоліант»; Вид. дім «Стилос», 2005. – 186с.
 • Оксамитна С.М. Гендерні ролі та стереотипи // Основи теорії гендеру: Навч. посіб. / В.П. Агєєва, В.В. Близнюк, І.О. Головашенко та ін. – К.: К.І.С., 2004. – С. 157-181.
 • Барматова С.П. Політична соціологія: Курс лекцій. – К.: Аналіт. центр вивчення сусп-ва, 2003. – 252с.
 • Корегін О.Я. Демологічні концепції: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 66с. Соціологія: Навч. посіб. / В.Л. Оссовський, С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко та ін. – 2-ге вид., виправл. і доп. – К.: Знання, 2003. – 454с. – ( Вища освіта ХХІ ст. ).

Публікації /статті

2020

Cтатті

 

Інше

 • Світове дослідження цінностей: 2020 в Україні / Акуленко Любов, Балакірєва Ольга, ... Костюченко Тетяна [та ін.] ; ред. Потапенко Катерина ; Український центр європейської політики. – Київ : [б. в.], 2020. – 214 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20454
 • Гендерний аналіз кампаній із просвіти виборців: висновки та рекомендації : березень 2020 року / О. Велика, І. Волосевич, Т. Костюченко, Т. Марценюк, А. Романова, І. Славова, А. Шуренкова, Т. Бик ; ред.: Н. Пашкова, Г. Перепелюк, О. Ярош. – Київ : [б. в.], 2020. – 31 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17881
 • Дослідницька робота з теми "Гендерний портрет НАУКМА" : виконана у рамках курсу "Вступ до гендерних студій" / координаторка дослідження: Марценюк Тамара ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет соціальних наук і соціальних технологій, Кафедра соціології. – Київ : [б. в.], 2020. – 60 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18073
 • Гендерний аналіз кампаній із просвіти виборців: висновки та рекомендації : березень 2020 року / О. Велика, І. Волосевич, Т. Костюченко, Т. Марценюк, А. Романова, І. Славова, А. Шуренкова, Т. Бик ; ред.: Н. Пашкова, Г. Перепелюк, О. Ярош. – [Київ : б. в.], 2020. – 31 с. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17881
 • Марценюк Т. О. "Захисники Галактики": влада і криза в чоловічому світі / Тамара Марценюк ; [наук. ред. Олег Марущенко]. –Київ : Комора, 2020. – 251 с. : іл., табл., портр.
 • Conclusions: Institutional reform and changes of values for the successful transformation of Ukrainian Society [electronic resource] / Golovakha E., Liubyva T., Veira-Ramos A., Oksamytna S., Simonchuk E., Ivaschenko-Stadnik K., Brik T. // Ukraine in Transformation: From Soviet Republic to European Society. – Cham : Palgrave Macmillan, 2020. – P. 261–276. –https://doi.org/10.1007/978-3-030-24978-6_11
 • Oksamytna S. Education in Transition: Structure, Expansion and Inequality [electronic resource] / Oksamytna Svitlana // Ukraine in Transformation: From Soviet Republic to European Society. – Cham : Palgrave Macmillan, 2020. – P. 91–122. –https://doi.org/10.1007/978-3-030-24978-6_5.
 • Симончук О. В. Передмова редакторів. Соціальна нерівність у дзеркалі Міжнародної програми соціальних досліджень / Олена Симончук, Світлана Оксамитна // Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років / [Н. В. Коваліско та ін.] ; за ред. Світлани Оксамитної, Олени Симончук ; Інститут соціології НАН України, Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2020. – С. 7–26.

 

2019

Cтатті

 • Злобіна О. Г. Як співвідносяться аномія та соціальна напруженість / Олена Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 1. – С. 134–135. – Надруковано в рубриці: Круглий стіл «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії “теорія – факт”». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15438
 • Kostiuchenko T. Sustaining Business-State Symbiosis in Times of Political Turmoil: The Case of Ukraine 2007–2018 / Kostiuchenko T., Melnykovska I. // Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte. – 2019. – Vol. 60, Issue 2. – P. 363–376. – https://doi.org/10.1515/jbwg-2019-0013.
 • Stetsenko O. Interaction Patterns of University Alumni: the Case of NaUKMA / O. Stetsenko, T. Kostiuchenko // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2019. – Т. 2. – С. 46–61. – https://doi.org/10.18523/2617-9067.2019.2.46-61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16748
 • Мазай Д.С. Вплив соціальної нерівності на здоров’я українського населення (за даними масиву European Social Survey, 2012) / Мазай Д. С., Мальцева К. С. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2019. – Т. 2. – С. 23–34. – https://doi.org/10.18523/2617-9067.2019.2.23-34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16766
 • Крупа В. В. Соціальний стрес та превалюючі стресори серед студентів бакалаврату НаУКМА / Крупа В. В., Мальцева К. С. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2019. – Т. 2. – С. 62–73. – https://doi.org/10.18523/2617-9067.2019.2.62-73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16747
 • Любенко Р. Я. Користування сайтами соціальних мереж та рівень стресу: дослідження серед студентів НаУКМА / Роман Любенко, Катерина Мальцева // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 3 (липень – вересень). – С. 159–178. – https://doi.org/10.15407/sociology2019.03.159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17890
 • Любенко Р. Я. Пользование сайтами социальных сетей и уровень стресса: исследование среди студентов НаУКМА / Роман Любенко, Екатерина Мальцева // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2019. – № 3 (липень – вересень). – С. 159–178. –https://doi.org/10.15407/sociology2019.03.159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18011
 • Марценюк Т. О. Громадська думка щодо гендерних квот та жінок у політиці в Україні / Марценюк Т. О., Оксамитна С. М. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2019. – Т. 2. – С. 3–15. – https://doi.org/10.18523/2617-9067.2019.2.3-15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16768
 • Пугачова О. Г. Агентне моделювання політики перерозподілу доходів / Пугачова О. Г. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2019. – Т. 2. – С. 16–22. – https://doi.org/10.18523/2617-9067.2019.2.16-22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16767
 • Дрямов Р. О. Конструювання та відтворення значень про огороджені спільноти Києва в рекламному дискурсі / Дрямов Р. О., Рябчук А. М. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2019. – Т. 2. – С. 35–45. –https://doi.org/10.18523/2617-9067.2019.2.35-45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16762

 

Матеріали конференцій

 

Інше

 • Богдан О. В. Право жінок на священнослужительство в християнстві: контроверсійне сьогодення та неуникне майбутнє? / Олена Богдан // Інша оптика : ґендерні виклики сучасності / [упоряд. В. Агеєва, Т. Марценюк]. – Київ : Смолоскип, 2019. – С. 129–140. – Цей текст є розширеною версією статті, вперше опублікованої у випуску «Гендер, традиція і релігія» ґендерного журналу «Я» (2017. № 2. С. 21–24).http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16109
 • Костюченко Т. С. Ґендерна (не)рівність за результатами опитувань громадської думки: крок до егалітарності чи закріплення стереотипів? / Тетяна Костюченко // Інша оптика : ґендерні виклики сучасності / [упоряд. В. Агеєва, Т. Марценюк]. – Київ : Смолоскип, 2019. – С. 117–128.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16115
 • «Невидимий батальйон 2.0»: повернення ветеранок до мирного життя : (соціологічне дослідження) / [Т. Марценюк, А. Квіт, Г. Гриценко, Леся Василенко, Марія Звягінцева ; за заг. ред. Т. Марценюк]. – [Київ : б. в., 2019]. – 216 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16608
 • Марценюк Т. О. Інтеграція гендерної складової в аналітичні матеріали / Тамара Марценюк ; Міжнародний фонд «Відродження». – Київ : Міжнародний фонд «Відродження», 2019. – 28 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15398
 • Марценюк Т. О. Ґендерні студії в Україні із часів незалежності: чи боїться академічна спільнота фемінізму? / Тамара Марценюк // Інша оптика : ґендерні виклики сучасності / [упоряд. В. Агеєва, Т. Марценюк]. – Київ : Смолоскип, 2019. – С. 85–100.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16116
 • Оксамитна С. М. Жінки і кар’єра: власна чи чоловікова? / Світлана Оксамитна // Інша оптика : ґендерні виклики сучасності / [упоряд. В. Агеєва, Т. Марценюк]. – Київ : Смолоскип, 2019. – С. 101–116.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16117

 

2018

Cтатті

 • Maltseva K. Internalized Cultural Models, Congruity With Cultural Standards, and Mental Health [electronic resource] / Maltseva K. // Journal of Cross-Cultural Psychology. – 2018. – Vol. 49, Issue 8. – P. 1302–1319. – DOI: 10.1177/0022022118789262. https://doi.org/10.1177/0022022118789262
 • Maltseva K. Values, norms, and social cognition / K. Maltseva // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2018. – Т. 1. – С. 3–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14929
 • Любенко Р. Я. Ієрархії персональних цінностей представників різних поколінь українців (на базі масиву ESS 2012 року) / Любенко Р. Я., Мальцева К. С. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2018. – Т. 1. – С. 10–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14928
 • Малиновська О. О. Чинники стресу першого року перебування мігрантів у Канаді (на прикладі п’яти кейс-стадіс) / Малиновська О. О., Мальцева К. С. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2018. – Т. 1. – С. 25–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14927
 • Марценюк Т. О. Феміністичний активізм в Україні у ХХІ столітті (фрагмент книги «Чому не варто боятися фемінізму») / Тамара Марценюк // Я : гендерний журнал. Гендер і активізм. – 2018. – № 2 (45). – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14813
 • Марценюк Т. О. Жінки у «великій політиці»: гендерний аналіз Верховної Ради України / Марценюк Т. О. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2018. – Т. 1. – С. 43–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14926
 • Martsenyuk T. Gender role scenarios of women’s participation in Euromaidan protests in Ukraine [electronic resource] / Martsenyuk T., Troian I. // Crisis and Change in Post-Cold War Global Politics : Ukraine in a Comparative Perspective / edited by Erica Resende, Dovile Budryte, Didem Buhari-Gulmez. – [S. l.] : Palgrave Macmillan, [2018]. – P. 129–153. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78589-9_6
 • Интеграция женщин в вооруженные силы: перспективы и проблемы украинского общества / Тамара Марценюк, Анна Гриценко, Анна Квит, Мария Берлинская // Laboratorium. – 2018. – Vol. 10, No 2. – С. 13–33. – DOI: 10.25285/2078-1938-2018-10-2-13-33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14049
 • Polese A. Informality and Ukrainian higher educational institutions: happy together? [electronic resource] / Polese Abel, Stepurko Tetiana, Oksamytna Svitlana // Policy futures in education. – 2018. – Vol. 16, Issue 4. – P. 482–500. https://doi.org/10.1177/1478210318758812
 • Паніотто В. І. Динаміка рівня щастя та його детермінанти. Україна 2001–2017 / Володимир Паніотто, Юлія Сахно, Аліса Пясковська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2018. – № 1. – С. 84–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13604
 • Поліщук О. О. Зв’язок ставлення до математики з рейтингом студентів бакалаврату соціології НаУКМА / Поліщук О. О. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2018. – Т. 1. – С. 65–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14924
 • Попова Д. C. Чинники жіночої бездомності в Україні / Попова Д. С., Рябчук А. М. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – 2018. – Т. 1. – С. 54–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14925

 

2017

Статті

 • Богдан О. В. Право жінок на священнослужительство в християнстві: контроверсійне сьогодення та неуникне майбутнє? / Олена Богдан // Я: гендерний журнал. Гендер, традиція і релігія. – 2017. – № 2 (43). – С. 21–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13205
 • Bogdan O. Believers in the Ukrainian Orthodox Churches of Kyiv and Moscow Patriarchates: Sociodemographic Differentiation and Political Opinionsна / O. Bogdan // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2017. – Вип. 38. – С. 41–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13203
 • Єфанова І. Гендерна нерівність на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І. Єфанова, Т. Марценюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 1 (8). – С. 10–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12067
 • Злобіна О. Г. Ланцюги розчарувань: сучасні тренди емоційних трансформацій в українському суспільстві / Олена Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 4. – С. 37–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12508
 • Малиш Л. О. Класичні принципи та правила досліджень соціальної стратифікації / Малиш Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2017. – Т. 196. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12225
 • Малиш Л. О. Методологічне підґрунтя соціологічних студій культурного споживання / Л. О. Малиш // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science. – 2017. – V(23), Issue 139. – С. 94–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13207
 • Марценюк Т. О. Соціологічний аналіз онлайн флешмобу #яНеБоюсьСказати [електронний ресурс] : хто і що говорить про гендерне насильство / Тамара Марценюк, Христина Скопик // Гендер в деталях. – 2017. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10906
 • Марценюк Т. О. Чинники подолання «скляної стелі» в бізнесі в Україні / Марценюк Т. О., Адамська К. В. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2017. – Т. 196. – С. 52–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12218
 • Martsenyuk T. Women and Military in Ukraine : Voices of the Invisible Battalion / Tamara Martsenyuk, Ganna Grytsenko // UA : Ukraine Analytica. – 2017. – Issue 1 (7). – P. 29–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11256
 • Оксамитна С. М. Освітня нерівність в українському суспільстві: соціальні детермінанти освітніх переходів / Оксамитна С. М., Хоменко Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2017. – Т. 196. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12224
 • Паніотто В. І. Методи опитувань в Україні: історія та сучасні проблеми / Володимир Паніотто // Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні : історія та сучасні проблеми : до 70-річчя Володимира Паніотто : збірник статей за матеріалами конференції, 22 січня, м. Київ / за наук. ред. В. С. Бакірова, Є. І. Головахи. – Київ ; Харків, 2017. – С. 12–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13360
 • Прохорова А. А. Методологічні особливості дослідження особистих свідчень учасників Майдану 2013–2014 років методом напівструктурованого інтерв’ю / Прохорова А. А. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2017. – Т. 196. – С. 32–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12221
 • Прохорова А. А. Мотиви участі індивідів в протестних подіях Майдану 2013–2014 років / А. А. Прохорова // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2017. – Вип. 11. – С. 138–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13363
 • Прохорова А. А. Особливості волонтерської діяльності під час подій Майдану 2013–2014 рр. / А. А. Прохорова // Український соціум : науковий журнал. – 2017. – № 4 (63). – С. 45–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13208
 • Рябчук А. М. Жінки Південної Африки: нотатки із зулуського села / Анастасія Рябчук // Я: гендерний журнал. Гендер і гроші. – 2017. – № 1 (42). – С. 22–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13209
 • Ryabchuk A. The Changing Role of Worker Advice Offices in South Africa, from 1970s to the Present / Anastasiya Ryabchuk, Jesse Wilderman // Politikon: South African Journal of Political Studies. – 2017. – Vol. 45, Issue 2. – P. 199–216. http://dx.doi.org/10.1080/02589346.2017.1354493
 • Ryabchuk A. The unmet need for worker centres in South Africa: results of community advice office survey / Anastasiya Ryabchuk // South African Review of Sociology. – 2017. – Vol. 48, Issue 1. – P. 100–114. http://dx.doi.org/10.1080/21528586.2016.1204241
 • Kostiuchenko T. Gender-based discrimination in Ukrainian enterprises: comparison of the views of experts, top-managers, and personnel / T. Kostiuchenko, T. Martsenyuk, A. Shurenkova // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2017. – Т. 196. – С. 66–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12217
 • Maltseva K. Cultural models and belief systems: detection and quantitative assessment of the threshold of shared collective knowledge / K. Maltseva // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2017. – Т. 196. – С. 38–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12220

 

Матеріали конференцій

 • Богдан О. В. Право жінок на священнослужительство в католицизмі: сьогоденна громадська думка vs. організаційні реалії / Богдан О. В. // Сучасні проблеми управління: імперативи сталого розвитку : збірка тез IX Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 листопада 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 103–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13299
 • Bogdan O. What Happened to Survey Data after Euromaidan? / O. Bogdan // Капіталізм, популізм та модерн : VIIІ міжнародна науково-практична конференція з соціології (м. Київ, 18–19 травня 2017 р.) / уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, О. О. Онуфрієнко. – Київ : Гельветика, 2017. – С. 69–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13206

 

Інше

 • Іванов О. В. Зміни у геополітичних орієнтаціях населення України / [О. Іванов] // Стан сингулярності : соціальні структури, ситуації, повсякденні практики. – 2017. – Розділ 3.5. – С. 130–149. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11967
 • Костюченко Т. С. Повсякденні корупційні практики / [Т. Костюченко] // Стан сингулярності : соціальні структури, ситуації, повсякденні практики. – 2017. – Розділ 3.6. – С. 149–168. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11969
 • Малиш Л. О. Самооцінки соціального становища і реакції на події / [Л. Малиш] // Стан сингулярності : соціальні структури, ситуації, повсякденні практики. – 2017. – Розділ 3.2. – С. 87–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11965
 • Марценюк Т. О. Жінки у надзвичайних умовах: «жіночі сотні» на Майдані та «невидимий батальйон» на Донбасі / [Т. Марценюк] // Стан сингулярності : соціальні структури, ситуації, повсякденні практики. – 2017. – Розділ 3.4. – С. 117–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11968
 • Оксамитна С. М. Вимушено переміщені науковці: ситуації та практики / [С. Оксамитна, С. Стукало] // Стан сингулярності : соціальні структури, ситуації, повсякденні практики. – 2017. – Розділ 3.3. – С. 105–117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11966
 • Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників / [Мелвін Л. Кон ... [та ін.] ; пер. з англ., наук. ред. : В. Є. Хмелько, С. М. Оксамитна ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – Вид. 3-тє, допов., електронне, відкритого доступу. – Київ : КМІС, 2017. – 633 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11960
 • Филипович Л. А. Социология религии в Украине / Филипович Л. А., Киселев О. С., Богдан Е. В. // Энциклопедический словарь социологии религии / под ред. М. Ю. Смирнова. – Санкт-Петербург : Платоновское общество, 2017. – С. 402–404. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13270

2016

Статті

 • Бучельнікова М. І. Сучасна українська культурна модель романтичних стосунків серед київської молоді / Бучельнікова М. І., Оленченко С. О., Мальцева К. С. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 58–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10885
 • Виноградов О. Г. Академічна успішність : комплексний підхід до побудови передбачувальних моделей / Виноградов О. Г. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 46–49. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10821
 • Ivanov O. Representation of People's Foreign Policy Orientations in the Public Communication of Ukrainian Power Elites / Oleh Ivanov // Władza Sądzenia. – 2016. – Nr. 8. – P. 13–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11644
 • Карась Т. О. Гендерне квотування в Україні : громадська думка та досвід застосування / Карась Т. О., Оксамитна С. М. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 39–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10888
 • Курило І. О. Народжуваність та материнство в Україні : регіональний аспект / І. О. Курило, Б. О. Крімер, С. Ю. Аксьонова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал. – 2016. – № 1 (26). – С. 65–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11634
 • Курило І. О. Оцінка пов'язаних із батьківством переваг та втрат заробітку в Україні / І. О. Курило, В. П. Думанська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал. – 2016. – № 2 (27). – С. 11–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11635
 • Курило І. О. Батьківство у демографічному контексті : методологічні засади дослідження та деякі тенденції розвитку / І. О. Курило // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал. – 2016. – № 3 (28). – С. 11–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11636
 • Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990 / Frejka Tomas, … Kurylo Iryna, Krimer Boris, Aksyonova Svitlina [et al.] // Comparative Population Studies. – 2016. – Vol. 41 (1). – P. 3–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11637
 • Макеєв С. О. Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім’я : [вступ до колективної монографії «Стан синґулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики населення», що вийде друком наступного року] / Сергій Макеєв, Світлана Оксамитна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 4. – С. 201–210.
 • Малиш Л. О. Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології / Малиш Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10892
 • Новик Т. О. Побудова ієрархічної багатовимірної моделі соціального капіталу і її перевірка на даних щодо України та Польщі / Новик Т. О., Винницький М. І. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 16–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10890
 • Новик Т. О. Побудова ієрархічної багатовимірної моделі соціального капіталу і її перевірка на даних щодо України та Польщі / Новик Т. О., Винницький М. І. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 16–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10890
 • Малиш Л. О. Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології / Малиш Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10892
 • Малиш Л. О. Правила і принципи соціологічного аналізу / Ліна Малиш // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 1. – С. 65–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11461
 • Maltseva K. Prosocial Morality in Individual and Collective Cognition [electronic resource] / Kateryna Maltseva // Journal of Cognition and Culture. – Електронні дані. – 2016. – Vol. 16, Issue 1–2. – P. 1–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11642
 • Martsenyuk T. Sexuality and Revolution in Post-Soviet Ukraine: LGBT Rights and the Euromaidan Protests of 2013–2014 / Tamara Martsenyuk // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. – 2016. – № 2 (1). – P. 49–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11643
 • Марценюк Т. О. Чинники залучення батьків гомосексуальних дітей до ЛГБТ-руху в Україні / Марценюк Т. О., Колеснік В. С. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 67–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10884
 • Оксамитна С. М. «Білі комірці» в соціальному просторі українського суспільства / С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – 2016. – Вип. 3 (17). – С. 376–385.
 • Поліщук О. О. Чинники мотивації наукової діяльності у студентів 4 року навчання НаУКМА / Поліщук О. О., Баталова Д. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 76–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10883

 

Матеріали конференцій

 • Богдан О. В. Дані щодо церковної належності українського населення: проблеми інтерпретації / О. В. Богдан // Історична соціологія цивілізацій : модерн поміж демократією та нерівністю : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30–31 травня 2016 р.) / уклад. : А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв. – Київ : Політехніка, 2016. – С. 39–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11645
 • Богдан О. В. Соціально-демографічна та мовно-політична диференціація вірян українських православних церков Київського та Московського Патріархатів / О. В. Богдан // Держава та глобальні соціальні зміни : 25 років української незалежності : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29–30 листопада 2016 р.) / уклад. : А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв. – Київ : Політехніка, 2016. – С. 18–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11646

 

Інше

 • Богдан О. В. Релігійна самоідентичність і молитва в Україні : аналітичний звіт / Олена Богдан. – Київ : КМІС, 2016. – 19 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11647
 • Kostiuchenko T. The EaP Achievements in Ukraine and Georgia: Public Opinion vs. Institutional Changes / Tetiana Kostiuchenko, Liubov Akulenko // European Neighbourhood Policy Geopolitics Between Integration and Security / ed. : Bettina Bruns, Dorit Happ, Helga Zichner. – UK: Palgrave Macmillan, 2016. – P. 115–138.
 • Курило І. О. Соціально-демографічні перспективи української нації / [Курило І. О., Левчук Н. М., Позняк О. В.] // Цивілізаційний вибір України : парадигма осмислення і стратегія дії : національна доповідь / редкол. : С. І. Пирожков та ін. ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : НАН України, 2016. – Розділ 2.5. – С. 102–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11640
 • Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» / [Кононенко, К. А., Александров, О. С., Веселовський, А. І., … Курило І. О., [та ін.] ; редкол. : В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Ляшенко] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : [НІСД], 2016. – 686 с.
 • Курило І. О. Право дитини на життя / [Курило І. О.] // Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту : щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні. – Київ : Міністерство соціальної політики України, 2016. – Розділ 3.1. – С. 18–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11641
 • Мальцева К. С. Суспільство та здоров'я індивіда : навчально-методична розробка навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів / авт.-уклад. Мальцева К. С. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», Ф-т соц. наук і соц. технол., Каф. соціології. – Київ : НаУКМА, 2016. – 41 с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9516
 • Марценюк Т. О. Залученість жінок у політику : країни ЄС і Україна / Марценюк Т. О. // Гендерна рівність і розвиток : погляд у контексті європейської стратегії України. – 2016. – С. 235–243. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9579
 • Марценюк Т. О. Викладання масового онлайн-курсу «Жінки і чоловіки: гендер для всіх» / Тамара Марценюк // Я : гендерний журнал. – 2016. – № 1. – С. 26–29. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9337
 • Марценюк Т. О. Роль чоловіків у боротьбі із гендерним насильством : (на прикладі США) / Тамара Марценюк // Я : гендерний журнал. – 2016. – № 2. – С. 29–31. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9596
 • Марценюк Т. О. Рух батьків ЛГБТ дітей : міжнародний досвід для України / Тамара Марценюк, Валентина Колеснік // Толерантність у транзитивних суспільствах : філософський, правовий, політичний, соціологічний виміри : збірка наукових статей та есе. – 2016. – С. 146–157. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9341
 • Martsenyuk T. Gender equality situation in Ukraine : challenges and opportunities [electronic resourse] / Tamara Martsenyuk // Gender Equality Policies and eu Integration – experience of Visegrad for EaP Countries. – 2016. – P. 203–225. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9364

2015

У виданнях НаУКМА

 • Ivanov O. Social Background of the Military Conflict in Ukraine : regional cleavages and geopolitical orientations / Oleh Ivanov // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2015. – Vol. 2, № 1. – P. 52-73.
 • Maltseva K. Health disparities research : a perspective on cultural consonance / K. Maltseva. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 27-33.
 • Виноградов О. Г.Багатовимірний аналіз ставлення до конфліктних суспільних тем / Виноградов О. Г., Куделя М. Є. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 33-39.
 • Виноградов О. Г.Вимірювальна модель Шкали загальної каузальної орієнтації / Виноградов О. Г., Ковалевська Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 53-57.
 • Голота Д. В. Імміграційна політика інтеграції в Данії, Норвегії та Швеції : цілі, результати та тенденції / Голота Д. В., Мальцева К. С. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 61-70.
 • Малиш Л. О. Робота під час навчання : основні характеристики та вплив на подальший статус на ринку праці / Малиш Л. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 20-26.
 • Марценюк Т. О. Забезпечення ґендерної рівності в Україні : обізнаність із законодавством і досвід дискримінації / Марценюк Т. О., Костюченко Т. С., Волосевич І. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 70-81.

 

У фахових українських виданнях

 • Марценюк Т. О. Гендерні аспекти моди: конструювання ідентичності за допомогою одягу / Марценюк Тамара, Новик Тетяна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2015. – Випуск 1 : Серія «Гендерні дослідження». – С. 124-141.
 • Марценюк Т. О. Гендерні дослідження як складова регулювання гендерних відносин у Швеції / Марценюк Т. О. // Гендерна парадигма освітнього простору. – 2015. – № 1. – С. 24-31.
 • Осипчук А. Д.Структура, агентність та соціальна система в теорії структурації Ентоні Гідденса / А. Д. Осипчук // Грані : альманах. – 2015. – № 12 (грудень). – С. 74-79.
 • Паниотто В. И. Я любил Владимира Александровича... / Владимир Паниотто // Социология : теория, методы, маркетинг. – 2015. – № 3. – С. 6-8.
 • Рябчук А. М.Ограничения в подготовке к сдаче ВНО учениками из сельской местности / Анастасия Рябчук, Виктория Мулявка // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 116-131 : табл.
 • Хмелько В. Е. Память о Владимире Александровиче Ядове / Валерий Хмелько // Социология : теория, методы, маркетинг. – 2015. – № 3. – С. 4-6.

 

В інших виданнях України

 • Артикуца Н. В. Мова права в системі фахово-лінгвістичної підготовки правників і нормопроектувальників / Н. В. Артикуца // Юридична техніка : доктринальні основи та проблеми викладання : тези доп. та повідомл. учасників наук.-практ. конф., м. Харків, 30 вер. – 1 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Івано-Франк. ун-т права ім. короля Д. Галицького. – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 135-138.
 • Богданова О. В.Ґендерна рівність у релігійних інституціях модерних суспільств : неуникна чи недосяжна? / Богданова О. В. // «Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі» : тези доп. : матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф., 3-4 черв., 2015 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; уклад.: Г. Дерлуг’ян, А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 49-50.
 • Осипчук А. Д.Політична участь, електоральна демократія і права людини : виклики для України / Осипчук А. Д. // «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» : тези доп. : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : Талком, 2015. – С. 80-82.

В іноземних виданнях

 • Maltseva K. Norm internalization and the cognitive mechanism of cultural consonance / Kateryna Maltseva // International Journal of Culture and Mental Health. – 2015. – Vol. 8, Issue 3. – P. 255-273.
 • Martsenyuk T.Gender Issues in Ukraine: Were the EuroMaidan Protests Patriarchal or Egalitarian? / Tamara Martsenyuk // Anti-Gender Movements on the Rise? Strategising for Gender Equality in Central and Eastern Europe / Heinrich Böll Foundation. – [Berlin : Heinrich Böll Foundation, 2015]. – P. 73-81.

 

Інше

 • «Невидимий батальйон» : участь жінок у військових діях в АТО : (соціологічне дослідження) / за заг. ред. Т. Марценюк ; виконавці проекту: М. Берлінська, Т. Марценюк, А. Квіт, Г. Гриценко. – [Київ : НаУКМА, 2015]. – 89 с.
 • Kostiuchenko T. Women Politicians and Parliamentary Elections in Ukraine and Georgia in 2012 [Electronic resourse]/ Tetiana Kostiuchenko, Tamara Martsenyuk, and Svitlana Oksamytna // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – 2015. – Vol. 2, N. 2. – P. 83-110.
 • Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? : посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених / Олена Богдан ; консультант-рецензент Володимир Паніотто. – [Київ] : Дух і Літера, [2015]. – 376, [2] с. : іл., табл.
 • Бурдьє П. Рефлексивна соціологія / П’єр Бурдьє, Лоїк Вакан ; пер. з англ. Анастасія Рябчук. – [Київ] : Медуза, 2015. – 2 ч.
 • Осипчук А. Д.Культура і когнітивність : навчально-методична розробка курсу зі спеціальних соціологічних дисциплін [Електронний ресурс] / авт.-уклад. Анна Дмитрівна Осипчук ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т соц. наук і со. технол., Каф. соціології. – [Київ : НаУКМА, 2015]. – 41 с.
 • Осипчук А. Д.Сучасні соціологічні теорії : навчально-методична розробка курсів бакалаврського та магістерського рівнів [Електронний ресурс] / авт.-уклад. А. Д. Осипчук ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т соц. наук і соц. технол., Каф. соціології. – [Київ : НаУКМА, 2015]. – 73 с.
 • Рябчук А. М.«Ми хочемо інтегруватися, це вони не хочуть» [Електронний ресурс] / Анастасія Рябчук // Політична критика : видання на перетині політики, науки та культури. – Електронні дані. – 2015. – 22 березня. – Метод доступу: Інтернет. – http://ukraine.politicalcritique.org/2015/03/my-hochemo-integruvatysya-tse-vony-ne-hochut/ (переглянуто 11 травня 2016 р.). – Назва з екрана.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Виноградов О. Г. Релігія і ставлення до гомосексуалів у Європі / Виноградов О. Г., Швець К. Л. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 44-50.
 • Виноградов О. Г. Вимірювальні характеристики української версії запитальника "Міра осмисленості життя" / Виноградов О. Г., Попова А. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 40-45.
 • Костюченко Т. С. Жінки у політиці в Україні та Грузії: громадська думка і мережева підтримка / Костюченко Т. С., Марценюк Т. О., Оксамитна С. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 72-83.
 • Малиш Л. О. Чинники престижу заняття українців / Малиш Л. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 56-63.
 • Maltseva K. Theoretical assumptions of cultural consonance model / Maltseva K. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 16-21.
 • Марценюк Т. О. Ранні шлюби в Україні: хто і чому одружується у ранньому віці? / Марценюк Т. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 83-90.
 • Оксамитна С. М. Соціальний статус лікарів в українському суспільстві / Оксамитна С. М., Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 63-71.
 • Осипчук А. Д. До визначення поняття "практика" в сучасній соціологічній теорії / Осипчук А. Д. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 10-15.
 • Хмелько В. Є. Динаміка підтримки населенням суверенітету України у перших десятиліттях її державної незалежності (1991-2014 роки) / Хмелько В. Є. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 3-10.
 • Хутка С. В. Концептуально-методологічні особливості вимірювання передання цінностей від батьків до дітей / Хутка С. В., Ковалевська Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 28-40.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Богданова О. В. Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств : чи все ще має шанси на справдження теорія секуляризації? / Богданова О. В. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Політологія. Соціологія. Право" : [зб. наук. пр.]. – Київ : Політехніка, 2014. – Вип. 1 (21). – С. 31-47 : табл.
 • Малиш Л. О. Виміри стратифікації українців за рівнем добробуту / Ліна Малиш // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 4. – С. 94-112 : табл.
 • Малиш Л. О. Позиції українців у соціальному просторі в залежності від поселенських особливостей зв’язків / Л. Малиш // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. – Київ : Ін-т соціології, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 103-119.
 • Єфанова І. Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І. В. Єфанова, Т. О. Марценюк // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2014. – Вип. 8. – С. 69-81.
 • Марценюк Т. О. Крос-культурний аналіз ставлення населення до геїв та лесбійок : Україна, Швеція, Іспанія, Угорщина та Німеччина / Марценюк Т. О., Новик Т. О., Святненко Н. В. // Український соціум. – 2014. – № 1(48). – С. 31-43.
 • Марценюк Т. О. Оцінювання студентів на соціологічних курсах як виклик студентоцентрованого викладання / Тамара Марценюк // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 3. – С. 193-195.
 • Марценюк Т. О. "Я б хтіла, аби мої діти не знали, що таке циганська жизнь" : становище ромських громад в українському суспільстві / Тамара Олегівна Марценюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Політологія. Соціологія. Право" : [зб. наук. пр.]. – Київ : Політехніка, 2014. – Вип. 1 (21). – С. 66-72.
 • Бардіна М. О.Гендерний розподіл праці в українському суспільстві на прикладі подвійного навантаження / Марина Бардіна, Тамара Марценюк // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2014. – Вип. 20. – С. 231-242.
 • Оксамитна С. М. Масовість вищої освіти та освітня нерівність в Україні / С. Оксамитна, С. Стукало // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. – Київ : Ін-т соціології, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 207-220.
 • Оксамитна С. М. Експансія вищої освіти та нерівність освітніх можливостей / Оксамитна С. М. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2014. – Вип. 4. – С. 6-13.
 • Осипчук А. Д. Структурація, простір і час : реконструкція спроби побудови теорії синтезу «структури-агентності» Ентоні Гідденса / Осипчук А. Д. // Грані : альманах. – 2014. – № 11 (листопад).
 • Паніотто В. І. Амосов і моделювання соціальних процесів / Володимир Паніотто // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 1. – С. 199-205.
 • Паніотто В. І. Вітаємо Валерія Євгеновича Хмелька / Володимир Паніотто, Світлана Хутка // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2014. – липень–вересень (№ 3). – С. 204-207.
 • Мазурок А. Чинники електоральної популярності ВО "Свобода" / Анастасія Мазурок, Володимир Паніотто, Наталя Харченко // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 82-100.

В інших виданнях України

 • Горбач Р. Застосовують практику часів Януковича – шукають "стрілочника" : [комент. Т. Чорновола, колишнього нар. деп., І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА, ... М. Винницького, соціолога, викл. НаУКМА та ін.] / Романія Горбач, Тетяна Цуркановська, Наталія Шестопал // Країна. – 2014. – № 40. – С. 26, 28-29.
 • Sviatnenko S. Euromaidan Values from a Comparative Perspective / Sviatoslav Sviatnenko, Alexander Vinogradov // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2014. – Vol. 1, № 1. – P. 41-61.
 • Марценюк Т. О. Права людини для ЛГБТ-спільноти і Євромайдан 2013-2014 / Тамара Марценюк // Спільне = Commons : журнал соціальної критики. – 2014. – 15 жовтня.
 • Марценюк Т. О. Кращі практики забезпечення гендерної рівності на роботі: міжнародний досвід і Україна / Тамара Марценюк // Я : гендерний журнал. – 2014. – № 2. – С. 16-21.
 • Марценюк Т. О. Ґендерна соціологія Майдану : роль жінок у протестах / Тамара Марценюк // Постсоціалістичні суспільства: різноманіття соціальних змін: матеріали VII Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н. В. Паніної та Т. І. Заславської / за наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2014.
 • Марценюк Т. О. Соціологічні дослідження домашнього насильства : методологічні засади : [препринт] / Тамара Марценюк // Міжнародна конференція «Збирання даних у сфері насильства щодо жінок та домашнього насильства: назустріч вимогам Стамбульської Конвенції», 3-4 вересня 2014 р., м. Київ. – [Київ : б. в., 2014]. – С. 1-11.
 • Onuch O.  Mothers and Daughters of the Maidan : Gender, repertoires of violence, and the division of labour in Ukrainian protests / Olga Onuch, Tamara Martsenyuk // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2014. – Vol. 1, № 1. – P. 105-126.
 • Оксамитна С. М. Освітня нерівність і експансія вищої освіти в Україні / С. М. Оксамитна // Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17-18 февр. 2014. : [в 2 ч.]. – Харьков : НУА, 2014. – Ч. 1. – С. 22-34.
 • Паніотто В. До 40 років одружені й неодружені почуваються однаково щасливими / Володимир Паніотто ; текст Світлана Корженко // Країна. – 2014. – № 10. – С. 8.
 • Рябчук А. М. Євроремонт радянської душі / Анастасія Рябчук // Спільне. – 2014. – № 7 : Другий світ. – C. 200-206.
 • Рябчук А. М. Незадовільні житлові умови як наслідок комерціалізації ринку житла у пострадянській Україні / А. М. Рябчук // Економіка України. – 2014. – № 8. – С. 88-96.
 • Ост Д. Поразка солідарності: гнів і політика у посткомуністичній Європі : [інтерв’ю] / розмовляла Анастасія Рябчук ; розшифрували запис Богдан Білецький, Дмитро Грудінін ; пер. з англ. Дмитра Грудініна // Спільне. – 2014. – № 7 : Другий світ. – С. 66-72.
 • Калб Д. "Напрям руху українського та російського суспільства залежить від політичної мобілізації" : [інтерв’ю] / розмовляли Володимир Іщенко, Анастасія Рябчук ; розшифрували запис Ольга Шевченко, Яків Яковенко ; пер. з англ. Ніка Пона // Спільне. – 2014. – № 7 : Другий світ. – С. 31-37.
 • Хутка С. В. Соціальна пам'ять: основні підходи до концептуалізації / Хутка С. В., Полтавчук Т. Г. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. – Харків : [ХНУ ім. Каразіна], 2014. – Вип. 20. – С. 63-68.

В іноземних виданнях

 • Виноградов А. Г. Методический арсенал социально-когнитивной теории личности / Виноградов А. // Психология : журнал Высшей школы экономики. – 2014. – Т. 11, № 3. – С. 23-26.
 • Kostiuchenko T. The Ukrainian Power Elite and Poverty Reductive Efforts: An Inquiry into a Selection of Elite Members’ Legislative and Philanthropic Initiatives / Tetiana Kostiuchenko & Hanna Söderbaum // Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. – 2014. – Volume 22, Issue 3. – P. 352-378.
 • Малыш Л. Поддержка редистрибутивной политики населением разных стран / Л. А. Малыш // Социологический альманах. – 2014. – Вып. 5. – С. 455-463 : табл.
 • Maltseva K. Normative culture, cultural competence and mental health in Sweden / Kateryna Maltseva // International Journal of Culture and Mental Health. – 2014. – Vol. 7, Issue 23. – P. 179-198.
 • Maltseva K. Cognitive Organization of Cultural Values: Cross-Cultural Analysis of Data from Sweden and the USA / Kateryna Maltseva // Journal of Cognition and Culture. – 2014. – Vol. 14, Issue 3-4. – P. 235-262.
 • Марценюк Т. Украинские ЛГБТ-семьи о гендерных и семейных ролях / Тамара Марценюк // Квир-сексуальность: политики и практики. – Минск : Галіяфы, 2014. – С. 142-151.
 • Паниотто В. Евромайдан. До и после победы / Владимир Паниотто // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. – 2014. – № 1-2. – С. 135-140 : табл.
 • Ryabchuk A. Homelessness in Ukraine: Structural Causes and Moral Evaluation / Anastasiya Ryabchuk // Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. – 2014. – Vol. 22, Issue 3. – P. 288-306.
 • Ryabchuk A. Right Revolution? Hopes and Perils of the Euromaidan Protests in Ukraine / Anastasiya Ryabchuk // Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. – 2014. – Vol. 22, Issue 1. – P. 127-134.

Інше

 • Богданова О. В. Соціологія релігії [Електронне видання] : навчально-методичні матеріали / Олена Богданова. – Київ : НаУКМА, 2014 – 82 с.
 • Maltseva K. Using Correspondence Analysis of Scales as Part of Mixed Methods Design to Access Cultural Models in Ethnographic Fieldwork: Prosocial Cooperation in Sweden [Electronic resource] / Kateryna Maltseva // Journal of Mixed Methods Research. – 2014. – 05 March. – Режим доступу: Інтернет. – Назва з екрана. – http://mmr.sagepub.com/content/early/2014/03/05/1558689814525262 (reviewed on 04.06.2015).
 • Марценюк Т. О. Гендерна рівність і недискримінація [Електронний ресурс] : посібник для експертів і експерток аналітичних центрів / Марценюк Т. – Київ : [б. в.], 2014. – 65 с. – Micтить бiблioгpaфiю. – Режим доступу: Інтернет. – Назва з екрана. – http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3540
 • Paniotto V. Euromaidan: Profile of a Rebellion [Electronic resource] / by Volodymyr Paniotto // Global Dialogue: electronic newsletter and magazine of the ISA. – 2014. – Vol. 4, Issue 2 (09 March). – Режим доступу: Інтернет. – Назва з екрана. – http://isa-global-dialogue.net/euromaidan-profile-of-a-rebellion/ (reviewed on 04.06.2015).
 • Тертичний О. Перша спроба демократичної будови політичної партії в Україні : автобіографія української Демплатформи (1990-1991 роки) ; документи / Олександр Тертичний ; [редкол. : Є. А. Мачуський, М. В. Попович, В. Є. Хмелько та ін. ; наук. ред. Р. І. Ленчовський ; передм., рец. О. В. Гарань] ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 309 c. –  Micтить бібліографію.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Святненко С. В. Ціннісні орієнтації української молоді : порівняльний аналіз / Святненко С. В., Виноградов О. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 32-36.
 • Костюченко Т. С. Структура зв’язків між депутатами Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань : порівняння мереж формування політики / Костюченко Т. С., Нагорняк К. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 38-44.
 • Малиш Л. О. Чинники першої класової належності українців / Малиш Л. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 15-22.
 • Осипчук А. Д. Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціологічній теорії П’єра Бурдьє / Осипчук А. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 3-10.
 • Ryabchuk А. Divergent trajectories of the miners’ movements in Ukraine and South Africa / A. Ryabchuk // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 62-68.
 • Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Степурко Т. Г., Павлова М., ... Оксамитна С. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 83-92.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Малиш Л. О. Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді / Ліна Малиш // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2013.- № 3. - С. 26-44 : табл.
 • Стукало С. Динаміка престижності професій і занять в українському суспільстві / С. Стукало, С. Оксамитна // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т соціології ; [гол. ред. М. Шульга]. - К. : Ін-т соціології, 2013. - Вип. 5 (16). - С. 392-406 : табл.

В інших виданнях України

 • Виноградов О. Г. Багаторівневий аналіз S–R запитальника емоційного реагування / Виноградов О. Г. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. - К. : Логос, 2013.- Вип. 20. - С. 101-109 : табл.
 • Виноградов О. Г. Надійність S–R запитальника емоційного реагування / Виноградов О. Г. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. - К. : Логос, 2013.- Вип. 19. - С. 111-118 : табл.
 • Виноградов О. Г. Номенклатура сигнатур емоційного реагування на ситуації публічного виступу / Виноградов О. Г. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. - К. : Логос, 2013.- Вип. 18. - С. 119-126.
 • Бурейчак Т. С. Скандинавська утопія? : гендерна рівність і трудові vs. репродуктивні ресурси у Швеції / Тетяна Бурейчак, Тамара Марценюк // Спільне. - 2013.- № 6 : Гендер і праця. - C. 189-194.
 • Бурейчак Т. С. Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим : індикатори, оцінки та інтерпретації / Т. Бурейчак, Т. Марценюк, Д. Хуткий // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. - 2013.- Вип. 1(4) : Соціологія. - С. 53-58.
 • Марценюк Т. О. Передмова редакторок / Тамара Марценюк, Анастасія Рябчук // Спільне. - 2013.- № 6 : Гендер і праця. - С. 5.
 • Марценюк Т. О. Крос-культурне порівняння ставлення до геїв і лесбійок / Марценюк Т. О., Святненко С. В., Новик Т. О. // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 листопада 2013 р. / [уклад. П. В. Кутуєв]. - К. : [Талком], 2013.- С. 275-276.
 • Марценюк Т. О. Гендерна сегрегація ринку праці: яку роботу шукають жінки і чоловіки : (на прикладі бази резюме і вакансій на hh.ua) / Тамара Марценюк // Спільне. - 2013.- № 6 : Гендер і праця. - C. 89-95 : мал.
 • Марценюк Т. О. Водіння автомобіля і гендерні стереотипи : міфи та реальність про жінок за кермом у контексті глобальних змін / Тамара Марценюк, Катерина Бойко // Ґендерний журнал "Я". - 2013. - № 2 (33) : Гендер і глобалізація.- С. 35-38.
 • Марценюк Т. О. Гендерована робота : як ринок праці та хатня робота конструюють гендер / Тамара Марценюк // Гендер для медій : підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей. – К. : Критика, 2013.- C. 77-96.
 • Рябчук А. М. Концепція соціальної ексклюзії та її критика / Рябчук А. М. // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 листопада 2013 р. / [уклад. П. В. Кутуєв]. - К. : [Талком], 2013.- С. 127-129.
 • Рябчук А. М. "Реалістична утопія" про гендерну рівність Еріка Оліна Райта : симпозіум українських експерток і експертів : [передмова] / Анастасія Рябчук // Спільне. - 2013.- № 6 : Гендер і праця. - C. 198.

В іноземних виданнях

 • Виноградов А. Г. Рецензия : [на методику ПИТ СПЧ] / Виноградов А. Г. // Ежегодник профессиональных рецензий и обзоров. Методики психологической диагностики и измерения / под ред. Н. А. Батурина, Е. В. Эйдмана. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2013. - Т. 2. - С. 76-93 : табл.

Інше

 • Королько В. Г. Связи с общественностью : научные основы, методика, практика : учебник / В. Г. Королько, О. В. Некрасова ; [пер. с укр. О. Гончаренко ; рец. Хмелько В. Е.]. - Изд. 4-е, перераб., и доп. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 867 с. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Богданова О. В. Якою є, може та має бути публічна соціологія в Україні? / Олена Богданова // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2012. - № 3. - С. 205-209.
 • Малиш Л. О. Рівень не(довіри) українців до інститутів та посадовців / Ліна Малиш // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2012. - № 2. - С. 35-52 : табл.
 • Малиш Л. О. Мотивація студентів до опанування професійно орієнтованих дисциплін : досвід емпіричного дослідження / Малиш Ліна Олександрівна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. - № 993 : Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - С. 162-167 : табл.
 • Марценюк Т. О. Насильство в сучасній українській сім'ї (на прикладі АР Крим) / Марценюк Тамара Олегівна, Хуткий Дмитро Олександрович // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2012. - № 999 : Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - С. 154-160.
 • Оксамитна С. М. Міжгенераційна соціальна мобільність у фокусі академічних і соціально-політичних інтересів / Світлана Оксамитна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2012. - № 3. - С. 28-44.
 • Паніотто В. І. Криза в методах опитування та шляхи її подолання / Володимир Паніотто, Наталя Харченко // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2012. - № 1. - С. 3-19.

В інших виданнях України

 • Виноградов О. Г. Іпсативна валідність профілів "Великої п’ятірки" / Виноградов О. Г. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Вип. 14. - С. 96-103.
 • Виноградов О. Г. Інтраіндивідуальна надійність-еквівалентність особистісних сигнатур / Виноградов О. Г. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Вип. 15. - С. 114-121.
 • Боренкова А. Форми сімейних відносин у Швеції (на прикладі офіційного чи цивільного шлюбів) / Анастасія Боренкова, Тамара Марценюк // Ґендерний журнал «Я». - 2012. - № 2 (30) : Гендер і сім'я. - С. 32-34.
 • Кришталь С. Жінки у шаховому спорті або грай як Полгар / Софія Кришталь, Тамара Марценюк // Ґендерний журнал «Я». - 2012. - № 1 (29) : Гендер і спорт. - С. 14-17.
 • Марценюк Т. О. Жінки в українській політиці : (на прикладі АР Крим) / Т. О. Марценюк, Д. О. Хуткий, Т. С. Бурейчак // Український соціум. - 2012. - № 4 (43). - С. 197-212.
 • Марценюк Т. О. Українська політика - іменник нежіночого роду? / Тамара Марценюк // Критика. - 2012. - Ч. 7-8. - С. 8-12.
 • Марценюк Т. О. Антигендерні ініціативи на локальному рівні / Тамара Марценюк // Гендерні революції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16 листоп. 2012 р., Харків, Україна / [літ. ред. Т. Лисиченко] ; Гендерний інформ.-аналіт. центр "Крона". - Харків, 2012. - С. 4-11.
 • Марценюк Т. О. Підважуючи гетеронормативність? (Від)творення гендеру в ЛГБТ-сім’ях та пошук суспільного визнання / Тамара Марценюк, Галина Ярманова // ЛГБТ-сім’ї в Україні: соціальні практики та законодавче регулювання / За ред. Г. Ярманової. - Київ: Інсайт, 2012. - С. 49-64.
 • Марценюк Т. О. Г. Бекірова, Е Чубаров. Толерантні підручники - толерантне суспільство. - Сімферополь : ВД "Тезис", 2011 : [коротка оглядова інформація] / Тамара Марценюк // Критика. - 2012. - Ч. 6. - C. 9.
 • Марценюк Т. О. Ліз Келлі. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм : посібник для Ради Європи. - Львів : Астролябія, 2011 : [коротка оглядова інформація] / Тамара Марценюк // Критика. - 2012. - Ч. 6. - C. 8.
 • Марценюк Т. О. Тамара Мельник. Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний досвід : закони зарубіжних країн з ґендерної рівності. - 2-ге доповн. вид. - Київ : Стилос, 2010 ; Участь жінок у політиці та процесі прийняття рішень в Україні : стратегії впливу. - Київ, 2011 : [коротка оглядова інформація] / Тамара Марценюк // Критика. - 2012. - Ч. 4. - C. 7.
 • Марценюк Т. О. Mapping difference : the many faces of women in contemporary Ukraine / ed. by Marian J. Rubchak. - New York, Oxford : Berghahn Books, 2011 : [коротка оглядова інформація] / Тамара Марценюк // Критика. - 2012. - Ч. 4. - C. 5.
 • Хуткий Д. О. Гендер і освіта в АР Крим : цінність, реальність та перспектива змін / Хуткий Д. О., Марценюк Т. О., Бурейчак Т. С. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Вип. 16. - С. 85-92.
 • Хутка С. В. Валерій Старков. Традиційна ігрова культура населення України : [огляд] / Світлана Хутка // Критика. - 2012. - Ч. 3. - C. 14.

В іноземних виданнях

 • Bogdanova О. Religion in Ukraine: Some Contestations and Misleading Impressions [Electronic resourse] / Olena Bogdanova // Faith & Globalisation. - Electronic data. - [London : The Tony Blair Faith Foundation, 2012]. - August. - Mode of access: World Wide Web. - http://www.fgi-tbff.org/blogpost/religion-ukraine-delusions-and-contestations (viewed on May 31, 2013). - Title from the screen.
 • Костюченко Т. С. Политические сети в Украине : эффект общего прошлого в процессе формирования политики / Т. С. Костюченко // Журнал социологии и социальной антропологии / Санкт-Петербург. гос. ун-т, фак. социологии, Социолог. ин-т Российской акад. наук, Социолог. о-во им. М. М. Ковалевского ; Науч. ред. темат. номера: Н. В. Басов, В. В. Василькова, В. Н. Минина. - СПб., 2012. - Темат. номер : Сети в глобальном мире, Т. XV, № 5 (58). - С. 101-112.
 • Ryabchuk A. Perpetuation and transformation of the split-household strategy of labour migrants: the case of a Carpathian village [Electronic resourse] / Anastasiya Ryabchuk // Global Dialogue : Newsletter for International Sociological Association. - Electronic data. - Spain : International Sociological Association, 2012. - № 1. - Mode of access: World Wide Web. - http://http://www.emecon.eu/fileadmin/articles/1_2012/emecon%201%202012%20Ryabchuk.pdf (viewed on May 27, 2013) - Title from title screen.
 • Rіabchuk A. Homeless Men and the Crisis of Masculinity in Contemporary Ukraine / Anastasiya Riabchuk // Gender, Politics, and Society in Ukraine / ed. by Olena Hankivsky, Anastasiya Salnykova. - University of Toronto Press : Toronto ; Buffalo ; London, [2012]. - P. 204-221.
 • Oksamytna S. Educational Achievement, Social Background, and Occupational Allocations of Young Men and Women in Ukraine / Svitlana Oksamytna // Gender, Politics, and Society in Ukraine / ed. by Olena Hankivsky, Anastasiya Salnykova. - University of Toronto Press : Toronto ; Buffalo ; London, [2012]. - P. 282-300.

Інше

 • Ryabchuk A. Nostalgia, adaptation and marginalization : a collection of papers on poverty, homelessness and unemployment in Ukraine = Ностальгія, адаптація і маргіналізація : збірка статей про бідність, бездомність і безробіття в Україні / Anastasiya Ryabchuk. - К. : [б. в.], 2012. - Опубл. англ. і франц. мовами за останні п'ять навч. років, з верес. 2007 по верес. 2012.

2011

У виданнях НаУКМА

 • Бондар В.С., Одинак Я.М. Візуальна соціологія: розширення епістемологічних меж соціологічної науки // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 3-9.
 • Kostiuchenko Т. Multinational Companies in Ukraine and University Alumni Networks // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 47-57.
 • Марценюк Т.О., Швець О.П. Конструювання маскулінності в інституті спорту (на прикладі українських футболістів) // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 58-65.
 • Малиш Л.О. Престиж професії вченого в оцінках українців: віковий аспект // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 23-31.
 • Малиш Л. О., Виноградов О. Г. Базові уміння та навички української молоді: соціальні чинники та вплив на позицію на ринку праці // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 32-41.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Костюченко Т.С., Марценюк Т.О. "Жіночий" малий бізнес в Україні у період соціальних трансформацій // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. - 2011. - Вип. 5. - С. 226–233.
 • Оксамитна С.М., Макеєв С.О. Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 4. - С. 32-49.
 • Малиш Л.О. Спільне та відмінне у сприйнятті соціальної нерівності населенням різних країн // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 4. - С. 97-120.
 • Малиш Л.О. Досвід соціологічної інтерпретації даних про нерівність у доходах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2011. Вип. 941 : Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". С. 166-171.
 • Паніотто В.І., Кон М., Головаха Є. Пам'яті Ігоря Семеновича Кона // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 2. - С. 3-8.

В інших виданнях України

 • Паніотто В.І., Хмелько В.Є., Ленчовський Р.І. К соединению смыслов и чисел в отображениях социальной реальности (из опыта поиска путей) // Соціологічна культура: числа і смисли : матеріали Міжнар. соціолог. читань пам'яті Н. В. Паніної / [за наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія] ; Ін-т соціології НАН України. - К. : [Ін-т соціології НАН України], 2011. - С. 25-53.
 • Марценюк Т.О. Шведська Жіноча народна школа як приклад низового активізму в освіті та жіночому русі : [за матеріалами розмови з Агнетою Вірен, директоркою та співзасновницею Жіночої народної школи, активісткою феміністичного руху у Швеції] // Спільне. - 2011. - № 3. - C. 118-121.
 • Марценюк Т.О.Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань) // Ґендерний журнал "Я". - 2011. - № 1 : Сексуальні права та репродуктивна відповідальність. - С. 35-38.

В іноземних виданнях

 • Хмелько В.Е. Социальная основа расхождения электоральных предпочтений двух частей Украины на выборах 2004–2007 годов // ІІІ Социологические чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста "Социология вчера, сегодня, завтра. Новые ракурсы", 16-18 апр. 2009 г., Санкт-Петербург / [под ред. О. Б. Божкова] ; Рос. академия наук ... [и др.]. - [СПб : Эйдос, 2011]. - С. 398 - 408.
 • Riabczuk A. Rujnowanie codzienności: fotoreportaż z budynku przy Gogoliwskiej // Res Publica Nowa. - Warszawa, 2011. - No. 203 : Powroty. - S. 48-58.
 • Khutka S.V. Subjective Well-being and Human Agency: Transition Countries Compared to the "non-transition" Countries // Conferencу Book for Reporting Conference "Comparative Sociology in Quantitative Perspective", November 25-28, 2011, Moscow / Laboratory for Comparative Social Research (LCSR), National Research University "Higher School of Economics". - [Moscow : High School of Economics, LCSR], 2011. - P. 19-21.
 • Kostiuchenko T. Czech Republic // Encyclopedia of Social Networks : [2 vols] / ed. by George A. Barnett. – [Los Angeles] : SAGE Publications, Inc , 2011. – Vol. 1. - P. 194-195.
 • Kostiuchenko T. Exchange Networks // Encyclopedia of Social Networks : [2 vols] / ed. by George A. Barnett. – [Los Angeles] : SAGE Publications, Inc , 2011. – Vol. 1. - P. 276-280.
 • Kostiuchenko T. Georgia // Encyclopedia of Social Networks : [2 vols] / ed. by George A. Barnett. – [Los Angeles] : SAGE Publications, Inc , 2011. – Vol. 1. - P. 319-320.
 • Kostiuchenko T. Paths, walks, cycles // Encyclopedia of Social Networks : [2 vols] / ed. by George A. Barnett. – [Los Angeles] : SAGE Publications, Inc , 2011. – Vol. 2. - P. 695-697.
 • Kostiuchenko T., Wynnyckyj M. Ukraine // Encyclopedia of Social Networks : [2 vols] / ed. by George A. Barnett. – [Los Angeles] : SAGE Publications, Inc , 2011. – Vol. 2. - P. 893-894.

В іноземних журналах

 • Kostiuchenko Т.S. Central Actors and Groups in Political Elite: Advantages of Network Approach // Polish Sociological Review. – 2011. – № 2 (174). – P. 195–204.
 • Kostiuchenko T., Melnykovska I., Schweickert R. Balancing National Uncertainty and Foreign Orientation: Identity Building and the Role of Political Parties in Post-Orange Ukraine // Europe-Asia Studies. – 2011. – Vol. 63, issue 6. – С. 1055-1072.

Інше

 • Рябчук А. (пер.) Капітал, поле, габітус : уривки інтерв'ю Лоїка Вакана з П'єром Бурдьє / [Лоїк Вакан] ; пер. з англ. Анастасії Рябчук // Спільне. - 2011. - № 3. - C. 70-75.
 • Рябчук А. … та ін. (пер. і редагування.). Європейський словник філософій : [у 2-х т.] / під. кер. Барбари Кассен ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європ. гуманіт. досліджень]. - Вид. друге, виправл. - [К.] : Дух і Літера, [2011]. - т.

2010

 • Богданова О.В. Специфіка сучасної релігійності в Україні в контексті європейських і глобальних трендів / О. В. Богданова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з соціології «Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія», 28–29 жовтня 2010 р. – К.: НТТУ «КПІ», 2010. – С. 257–259.
 • Виноградов А.Г. Рецензия на шкалу субъективного переживания одиночества / А.Г. Виноградов // Ежегодник профессиональных рецензий и обзоров. Методики психологической диагностики и измерения / Под ред. Н.А.Батурина, Е.В.Эйдмана. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010 – Т.1. – С. 226-233.
 • Виноградов О.Г., Малиш Л. О. Психометричні характеристики інтегрального індексу загальних умінь та навичок / О. Г. Виноградов, Л. О. Малиш // Наукові записки НаУКМА. – Т.109. Соціологічні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. – С.13–16.
 • Гаригіна О.С. Хто формує смаки українського суспільства: застосування теорії інновації у дослідженнях стилів життя / О.С. Гаригіна // Наукові записки НаУКМА. – Т. 109. Соціологічні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. – С. 41–46.
 • Дієва Т.С. Родові поселення України: відродження утопії? / Т.С. Дієва // Наукові записки НаУКМА. – Т. 109. Соціологічні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. – С. 66–72.
 • Жулькевская Е.В., Паниотто В.И. Анализ сетевой в социологии. Критерий социометрический. Подструктура. Социограмма. Социоматрица. Социометрия / Е.В. Жулькевская, В.И. Паниотто // Социологический словарь / Отв.ред. Г.В. Осипов, Л.Н.Москвичев; уч.секр. О.Е.Чернощек. - М.: Норма : Инфа-М, 2010. - 608 с. – 0.33 д.а.
 • Іванов О.В. Визначення партійних політичних орієнтацій на основі неструктурованих текстових даних: методологічна оцінка підходів. / О. В. Іванов // Наукові записки НаУКМА. – Т. 109. Соціологічні науки. – – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. С. 32–37.
 • Костюченко Т.С. Мережа української еліти: бізнес-зв’язки vs. політичні зв’язки / Т.С. Костюченко // Наукові записки НаУКМА. –Т. 109. Соціологічні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. – С. 78–86.
 • Малиш Л.О. Основні тренди налаштування українців на старанне виконання робочих завдань / Л.О. Малиш // Нова парадигма. – 2010. – Вип.95. (0,75 д.а.)
 • Малиш Л. О. Соціальні детермінанти уявлень населення України про дії уряду з регулювання нерівності у доходах / Л.О. Малиш // Наукові записки НаУКМА. – Т.109. Соціологічні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. – С.17–25 (0,95 д.а).
 • Марценюк Т.О. Гендерні аспекти сфери зайнятості в українському суспільстві (згідно з опитуванням ISSP 2009 року) / Т. О. Марценюк // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2010. – С. 328–333. (0,5 д. а.)
 • Марценюк Т. Інституційні засади регулювання гендерних відносин у Швеції / Тамара Марценюк // Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності. – К.: ПРООН, 2010. – С. 100-117 (0,4 д. а.)
 • Марценюк Т., Костюченко Т. Жінки в українській політиці: мережевий капітал vs. громадська підтримка / Т. Марценюк, Т. Костюченко // Збірка матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: українське суспільство та глобальні соціальні зміни», 4 грудня 2009 р., факультет соціології Київський національний університет ім. Т. Шевченка (0,6 д. а.)
 • Марценюк Т. ЛГБТ-движение Украины: 10 лет спустя / Тамара Марценюк // Гендерные исследования. - № 20-21. – 2010 (0,8 д. а.)
 • Марценюк Т.О. Умови праці та дискримінаційні практики в сучасній Україні (на прикладі вивчення працівників супермартетів «Фуршет» / Т. О. Марценюк // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Випуск 4. – С. 135-145. (0,75 д. а.)
 • Марценюк Т.О., Чечеринда Д.О. Гендерні відносини на ринку праці у Швеції / Т.О. Марценюк, Д.О. Чечеринда // Наукові записки НаУКМА. – Т. 109. Соціологічні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2010. – С. 51-60. (0,9 д. а.)
 • Марценюк Т. Страх розмаїття: національні властивості толерантности і гомофобії / Тамара Марценюк // Критика. – Листопад-грудень 2009. – Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146). – С. 10–13. (0,9 д. а.)
 • Оксамитна С. Інституційне середовище відтворення соціальної нерівності / С.Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 4. (1 д.а.)
 • Оксамитна С. Суб’єктивне сприйняття соціальної мобільності: досвід міжнародного дослідження та тенденції в Україні / С. Оксамитна // Наукові записки НаУКМА. – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. – С. 5–12.
 • Паниотто В.И. Валидность (обоснованность) социологической информации. Качество социологического исследования. Надежность социологической информации. Правильность социологической информации / В.И. Паниотто // Социологический словарь / Отв.ред. Г.В. Осипов, Л.Н.Москвичев; уч.секр. О.Е.Чернощек. - М.: Норма : Инфа-М, 2010. - 608 с. – 0.33 д.а.
 • Паниотто В.И. Вес социометрического выбора. Индексы социометрические. Методы социометрические (социометрический тест) . Опрос социометрический. Обработка данных социометрических / В.И. Паниотто // Социологический словарь / Отв.ред. Г.В. Осипов, Л.Н.Москвичев; уч.секр. О.Е.Чернощек. - М.: Норма : Инфа-М, 2010. - 608 с. – 0.33 д.а.
 • Паниотто В.И. Измерение надежности социо¬логической информации. Измерение обоснованности (ва-лидности) социологической инфор¬мации. Измерение правильности социо¬логической информации. Измерение точности (устойчиво¬сти) социологической информации. Измерение ошибки / В.И. Паниотто // Социологический словарь / Отв.ред. Г.В. Осипов, Л.Н.Москвичев; уч.секр. О.Е.Чернощек. - М.: Норма : Инфа-М, 2010. - 608 с. – 0.33 д.а.
 • Поліщук О.О. Порівняння досвіду впровадження дослідницьких університетів в Україні та Росії / О.О. Поліщук // Наукові записки НаУКМА. – Т. 109. Соціологічні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемія», 2010. – 46–50.
 • Фурдига О.О. Ексклюзія в сучасній культурі / О.О. Фурдига // Наукові записки НаУКМА. – Т. 109. Соціологічні науки. – – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. С. 60–66.
 • Хутка С. В. Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційної позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз / С. В. Хутка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія”, 2010. (0,68 д. а.)
 • Хутка С. В. Залежність стратифікаційного виміру соціальної структури від соціальної адаптованості особистості за умов радикальних соціальних змін: лонгітюдний аспект аналізу / С. В. Хутка // Наукові записки НаУКМА. – Т. 109. Соціологічні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. – С.25–31.
 • Хуткий Д. О. Криза суспільства чи криза світової системи суспільств / Д. О. Хуткий // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. (1,1 д. а.)
 • Хуткий Д. О. Ядро і периферія - різні модерни: структурні нерівності геокультури сучасної світ-системи / Д. О. Хуткий // Збірка матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: множинні модерності та простори ідентичностей», 20-21 травня 2010 р., факультет соціології Київський національний університет ім. Т. Шевченка (1,1 д. а.)
 • Kharchenko N., Paniotto V. Exit Polling in an Emergent Democracy: The Complex Case of Ukraine // Survey Research Methods. – 2010. – Vol.4, No.1. – P. 31–42.
 • Kharchenko N., Paniotto V. The Ukraine Presidential Election: Comparing the 2010 and 2004 exit polls // WAPOR Newsletter. – Second Quarter 2010. – P. 10–14.

2009

 • Богданова О.В. Лірництво як явище української духовної культури // Енциклопедія історії України. Т. 6 : Ла-Мі / [ред. кол. : В. А. Смолій (гол.) ... та ін. ; НАН України, Ін-т історії України]. – К. : Наук. думка, 2009. – С. 222-224.
 • Богданова О.В. Наскільки релігійним є українське суспільство? Порівняльний аналіз показників релігійності за даними міжнародної програми соціальних опитувань (ISSP, 2008) // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 67-73.
 • Бондар В.С., Яковлєв М.В. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 3-6.
 • Виноградов О.Г., Поліщук О.О. Персональні ідеології як чинники прийняття освітніх інновацій (на прикладі системи MOODLE) // Наукові записки. Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Гірник А. М. (гол. ред.), Букач М. М., Васютинський О. В. ... та ін. ; упоряд. Голубєва М. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 19-23.
 • Малиш Л.О. Освітній рівень української молоді крізь призму вимог ринку праці // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 22-32.
 • Марценюк Т.О., Рождественська О.А. Гендерні стереотипи зовнішньої реклами (на прикладі Подолі міста Києва) // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 82-88.
 • Оксамитна С.М., Васильченко А.А. Соціальна диференціація освітніх можливостей за результатами міжнародного проекту PISA : досвід для України // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 13-21.
 • Хутка С.В. Крос-секційний вимір зв'язку соціальної адаптованості особистості та позиції в соціально-стратифікаційній структурі за умов радикальних суспільних змін в Україні // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 33-39.
 • Хуткий Д.О. Аспекти, критерії і виміри стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного відбору // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 7-12.

2008

 • Бондар В.С. Можливості і застосування якісних методів у дослідженні процесів інституційної трансформації / В.С. Бондар, М.В. Яковлєв // Наукові записки. Т. 83 : Соціологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький ... та ін. ; упоряд. В. С. Бондар]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 3-8.
 • Бондар В.С. Специфіка аналізу даних в якісному соціологічному дослідженні / В.С. Бондар // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін» : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка], 2008. – С.172-179.
 • Малиш Л.О. Українська освіта на порозі третього тисячоліття : загальний стан, проблеми та перспективи / Л.О. Малиш // Наукові записки. Т. 83 : Соціологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. В. С. Бондар]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 26-36.
 • Оксамитна С.М. Гендерні відносини / С.М. Оксамитна // Соціологія / під ред. С. Макеєва. – Київ : Знання, 2008. – С. 297-331.
 • Паніотто В.І. Динаміка ксенофобії й антисемітизму в Україні (1994-2007) / Володимир Паніотто // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 1. – С. 197-213.
 • Просторовий аналіз парламентських виборів – 2006 в Україні / В.Є. Хмелько … [та ін.] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 2. – С. 45-65.
 • Хмелько В.Є. Макросоціологічний підхід до виокремлення основних підсистем сучасної світової системи суспільств / Д.О. Хуткий, В.Є. Хмелько // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 42-54.
 • Хутка С.В. Цикл праць Микити Шаповала з вивчення міста і села : дослідження невідомих рукописних автографів / А.С. Зотова, С.В. Хутка // Наукові записки. Т. 83 : Соціологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. В. С. Бондар.]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 70-77.
 • Хутка С.В. Цикл праць Микити Шаповала з вивчення міста і села : дослідження невідомих рукописних автографів / А.С. Зотова, С.В. Хутка // Наукові записки. Т. 83 : Соціологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький ... та ін. ; упоряд. В. С. Бондар.]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 70-77.

2007

 • Богданова О.В. Чи може релігія сприяти демократії? / Олена Богданова // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 74–91.
 • Кутуєв П.В. Спільнота ритуалу модернізації : від логосу до культу / П.В. Кутуєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 106–127.
 • Оксамитна С.М. Володимирові Паніотто - 60! / С. Оксамитна, В. Оссовський, В. Хмелько // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 212–213.
 • Оссовський В.Л. Володимирові Паніотто - 60! / В. Оссовський, С. Оксамитна, В. Хмелько // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 212–213.
 • Паніотто В.І. Етичні принципи і методологія досліджень Мелвіна Кона / Володимир Паніотто // Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників / [Мелвін Л. Кон ... [та ін.] ; пер. з англ. за наук. ред. В.Є. Хмелька ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 18–21.
 • Хмелько В.Є. Володимирові Паніотто - 60! / В. Хмелько, С. Оксамитна, В. Оссовський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 212–213.
 • Хмелько В.Є. Мелвін Кон : дослідження і відкриття / Валерій Хмелько // Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників / [Мелвін Л. Кон ... [та ін.] ; пер. з англ. за наук. ред. В.Є. Хмелька ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 6–17.
 • Хутка С.В. Соціальна адаптованість особистості : концептуалізація поняття / Світлана Хутка // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С. 164 - 175.

2006

 • Кутуєв П.В. Наукові дискусії у модерній науковій спільноті: проблема інституалізації // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 161-162.
 • Кутуєв П.В. Франкова переорієнтація: засадничі припущення та імплікації для соціологічного теоретизування // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 58: Соціологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-12.
 • Малиш Л.О. Сучасна вища освіта як джерело маргінальних ситуацій // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 58: Соціологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 65-69.
 • Оксамитна С.М. Гендерні аспекти праці та політики у дзеркалі громадської думки // Жінки в політиці: міжнародний досвід для України: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Жінки в політиці: міжнародний досвід для України», Київ – НаУКМА – 7 жовтня 2005 року: Зб. наук. ст. = Women and politics in Ukraine: Benefiting from International Experience / За ред. Яни Свердлюк та Світлани Оксамитної. – К.: Атіка, 2006. – С. 156-174.
 • Оксамитна С.М. Образование: новые тенденции воспроизводства традиционного неравенства // Новые социальные неравенства / НАН Украины. Ин-т социологии; Под ред. С.А. Макеева. – К.: Ин-т социологии НАНУ, 2006. – С. 116-147.
 • Оксамитна С.М., Макєєв С. /Соціальна мобільність у стратифікованому просторі / Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посіб. / За ред. С. Макєєва; НАН України. Ін-т соціології. Вища шк. соціології. – К., 2006. – С. 190-208.
 • Оксамитна С.М. Соціально-класові засади освітньої нерівності в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 116-136.
 • Оксамитна С.М. Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі трьох вікових когорт населення сучасної України // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 58: Соціологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 58-65.
 • Паніотто В.І., БольшовВ. Настоящее и будущее интернет-аудитории Украины // Новый маркетинг – 2006. – № 2. – С. 112-117.
 • Паніотто В.І. По кому подзвін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 9-12.
 • Паніотто В.І., Харченко Н.Організація, методика і технологія опитування // Національний екзит-пол: парламентські вибори 2006. – К.: Центр «Демократичні ініціативи», 2006. – С. 23-36.
 • Хмелько В.Є. Динаміка електорального вибору // Національний екзит-пол: парламентські вибори 2006. – К.: Центр «Демократичні ініціативи», 2006. – С. 65-75.
 • Хмелько В.Є. Ставлення громадян України до її вступу до Євросоюзу і НАТО та їхні оцінки своєї обізнаності стосовно цих організацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 71-87.

2005

 • Виноградов О.Г. Соціально-когнітивна діагностика системи переконань як предиктора професійних досягнень // Право і Безпека. – 2005. – № 4'2. – С. 177-181.
 • Малиш Л.О. Етапи інституціоналізації науки в різні епохи суспільного розвитку // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2005. – № 22-23. – С. 75-77.
 • Оксамитна С.М. Кар’єра жінки – це підтримувати кар’єру чоловіка? // Вісн. ґендерного партнерства «Ольга&Олег». – 2005. – № 3. – С. 16-19.
 • Оксамитна С.М., Хмелько В.Є. Регіональний поділ України на президентських виборах 2004: гендерні, вікові та освітні відмінності електоральних преференцій // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 46: Соціологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. – К., 2005. – С. 3-10.
 • Соціальна структура і особистість у процесі радикальних соціальних змін: аналіз України в період трансформацій / В.І. Паніотто, Мелвін Л. Кон, В. Хмелько, Го-Фунг Гунг // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 24-64.
 • Фаворити forever! / В. Паніотто, О. Попова Я. Штерн та ін. // Банківська справа. – 2005. – № 3. – С. 96.
 • Хмелько В. Динаміка рейтингів і соціальний склад електоратів В. Ющенка та В. Януковича у виборчій кампанії 2004 року // Політичний портрет України: Часопис фонду «Демократичні ініціативи». – 2005. – Вип. 32. – С. 13-25.
 • Хмелько В., Оксамитна С.М. Регіональний поділ України на президентських виборах 2004: гендерні, вікові та освітні відмінності електоральних преференцій // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 46: Соціологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. – К., 2005. – С. 3-10.
 • Соціальна структура і особистість у процесі радикальних соціальних змін: аналіз України в період трансформацій / Мелвін Л. Кон, В. Хмелько, В. Паніотто, Го-Фунг Гунг / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 24-64.
 • Adaptation of Panic-Related Psychopathology Measures to Russian / A. Vinogradov, R. Кotov, N.B. Schmidt, M.J. Zvolensky, A.V. Antipova // Psychological Assessment. – 2005. – Vol. 17, № 2. – P. 242-246.
 • Kutuev P. Genealogy of the Ideology of Development in the Post-Leninist Ukraine // International Journal of Sociology. – 2005. – Vol. 35, N. 2. – P. 9-24.
 • Paniotto V.I., Maksimenko V.S. The impact of the Ukrainian presidential election 2004 on ethnic relations in Ukraine (empirical data statistical analysis) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 46: Соціологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. – К., 2005. – С. 10-17.

2004

 • Барматова С.П. Місце і роль політичної комунікації у трансформації української політики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 2. – С. 107-119.
 • Барматова С.П. «Останній соціалізатор» українського суспільства та його роль у виборах // Політ. менеджмент. – 2004. – № 2. – С. 130-136.
 • Барматова С.П. Пишемо «демократія», читаємо – «вибори 2004» // Віче. – 2004. – № 3. – С. 7-10.
 • Кутуєв П.В. Держава, що сприяє розвитку: Південна Корея у світлі загальної теорії // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 32: Соціологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. – К., 2004. – С. 42-48.
 • Оксамитна С.М. Ґендер і соціальні класи // Соціальні виміри суспільства: Збірка наук. робіт аспірантів / НАН України. Ін-т соціології. – К., 2004. – Вип. 7. – С. 42-55.
 • Оксамитна С.М. Ґендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі // Ґендерна перспектива / Упоряд. В. Агєєва. – К.: Факт, 2004. – С. 135-147.
 • Оксамитна С.М. Динаміка сімейного стану та складу сім’ї // Українське суспільство – 2004. Соціологічний моніторинг: Зб. аналіт. матеріалів / НАН України. Ін-т соціології; Ред.: В. Ворона, М. Шульга. – К., 2004. – С. 73-80.
 • Оксамитна С.М., Симончук О. Концепція ідентифікації у соціальній психології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 1. – С. 188-189.
 • Оксамитна С.М., Хмелько В. Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії реставрації капіталізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 66-77.
 • Оксамитна С.М. Соціальна стратифікація, мобільність та соціальна ексклюзія: обмін думками у країні найвищого доходу на душу населення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 210-211.
 • Оксамитна С.М., Бродська С. Соціальний клас як чинник диференціації життєвих шансів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 24-42.
 • Паніотто В.І. Валерію Євгеновичу Хмельку – 65 // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 213-214.
 • Паніотто В.І. Гіпотеза стосовно соціальних механізмів виникнення моногамного статевого кохання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 1. – С. 163-170.
 • Паніотто В.І., Марченко Н. Екзит-пол під час другого туру виборів 2004: перебіг і результати // Нацiональна безпека і оборона. – 2004. – № 10. – С. 29-31.
 • Паніотто В.І. Оцінка похибки // Мукачеве - 2004: ЕКЗИТ -Пол. – К.: Демократичні ініціативи, 2004. – С. 29-36.
 • Паніотто В.І., Хмелько В. Чому різняться рейтинги різних соціологічних центрів, або Ступінь продажності соціологів // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 16-17.
 • Хмелько В.Є. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції зміни за роки незалежності // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 32: Соціологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. – К., 2004. – С. 3-15.
 • Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії реставрації капіталізму / В.Є. Хмелько, С. Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2004. – № 3. – С. 66-77.
 • Хмелько В.Є., Паніотто В. / Чому різняться рейтинги різних соціологічних центрів, або Ступінь продажності соціологів / Економіст. – 2004. – № 9. – С. 16-17.
 • Паніотто В.І., Житник Е. Маркетинговая парадигма «новых идей». Стратегия InMind в исследованиях рынка // Маркетинговые исследования в Украине. – 2004. – № 6. – С. 32-36.
 • Барматова С.П. Концепт политической коммуникации: попытки его интерпретации в различных научных теориях // Грані: Наук.-теорет. і громад.-політ. альм. / Центр соц.-політ. досліджень. – Дн., 2004. – Вип. 2 (34). – С. 97-102.
 • Барматова С.П. Нестандартная демократия для нетрадиционного общества // Персонал. – 2004. – № 6. – С. 54-57.
 • Барматова С.П. Объект политической коммуникации: к проблеме теоретической идентификации // Грані: Наук.-теорет. і громад.-політ. альм. / Центр соц.-політ. досліджень. – Дн., 2004. – Вип. 1 (33). – С. 110-114.
 • Chmelko W. Przemifny struktury spoіecznej na Ukrainie w okresie niezawisіosжi // Studia Socjologiczne (Warszawa). – 2004. – Nr. 4. – P.11-31.
 • Khmelko V. Social Structure and Personality During the Process of Radical Social Change: A Study of Ukraine in Transition / V. Khmelko, Melvin L. Kohn, V. Paniotto, Ho-Fung Hung // Comparative Sociology. – 2004. – Vol. 3, № 3-4. – P. 239-284.
 • A study of health, the need for health and social services, and health-related living conditions in Ukraine / V. Paniotto, A. Martsinkiv, N. Kharchenko, V. Zakhozha, E. Buslayeva // Health and Well-Being in Transition Societies / Ed. by Hannu Valtonen, Anja Noro. – Finland: Gummerus Printing Saarijarvi, 2004. – P. 84-120.
 • Social structure and personality During the process of Radical Social change: A Study of Ukraine in Transition / V. Paniotto, M. Kohn, V. Khmelko, Ho-Fung Hung // Comparative Sociology. – 2004. – Vol. 3, № 3-4.

2003

 • Барматова С.П. Поле політики: до проблеми теоретичної ідентифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 165-174.
 • Барматова С.П. Роль Ю. Габермаса у розвитку універсальної теорії політичної комунікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 2. – С. 60-71.
 • Бондар В.С. Соціально-політичні проблеми очима сучасної молоді // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 21: Соціологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. – К., 2003. – С. 41-44.
 • Злобіна О.Г. Безсуб’єктність порядку проти суб’єктності змін // Вісн. / Харків. нац. ун-т ім. В.H. Каразіна. – Х., 2003. – Вип. 15, № 577: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – С. 18-23.
 • Злобіна О.Г. Образ українського суспільства: на перетині теперішнього і майбутнього // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг / НАН України. Ін-т соціології. – К., 2003. – С. 329-342.
 • Злобіна О.Г. Особистісна складова суспільних змін: соціологічний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 3. – С. 32-45.
 • Злобіна О.Г. Політична соціологія – на шляхах інституціоналізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 202-204.
 • Злобіна О.Г. Українська молодь: на перетині реалій і сподівань // Соціальні виміри суспільства: Збірка наук. робіт аспірантів / НАН України. Ін-т соціології. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 324-341.
 • Кутуєв П.В. Залежність, недорозвиток і криза у соціології розвитку недорозвитку Андре Гундера Франка: критичний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 110-129.
 • Кутуєв П.В. Методологічні засади світ-системного аналізу: парадигма Імануїла Валерстайна та його школи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 45-59.
 • Кутуєв П.В. Політика розбудови держави, яка сприяє розвитку в порівняльно-історичній перспективі: соціологічний аналіз // Мультиверсум: Філософ. альм.: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – К., 2003. – Вип. 33. – С. 13-24.
 • Кутуєв П.В. Політична модернізація як виклик і проблема: погляд С. Хантінгтона // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2003. – Вип. 19. – С. 4-7.
 • Кутуєв П.В. Порівняльно-історична соціологія націоналізму та модернізації: дослідницька програма Романа Шпорлюка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 3. – С. 57-68.
 • Кутуєв П.В. Соціологія та ідеологія в соціологічному дискурсі: випадок Андре Гунтера Франка // Наукові записки / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. Сер.: Політологія і етнологія. – К., 2003. – Вип. 24. – С. 146-158.
 • Кутуєв П.В. Чи потрібен розвиток після розвитку? Дискурс построзвитку в західній соціології розвитку і модернізації // Мультиверсум: Філос. альм.: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – К., 2003. – Вип. 32. – С. 149-159.
 • Оксамитна С.М. Динаміка соціальної структури та соціальної мобільності: 1993-2003 // Українське суспільство - 2003: Соціологічний моніторинг / НАН України. Ін-т соціології; Ред.: В.М. Ворона, М.О. Шульга. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2003. – С. 303-313.
 • Оксамитна С.М. Уявлення про належність до середнього класу та його роль в українському суспільстві // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали II міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002 р. / Ін-т вищої освіти АПН України; Одеська нац. юрид. акад.; Канадсько-Український Проект «Демократична освіта». – К.: Ай Бі, 2003. – С. 378-387.
 • Паніотто В.І. Динаміка ксенофобії в Україні, 1994-2002 // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 3. – С. 74-92.
 • Паніотто В.І. Пам’яті Геннадія Семеновича Батигіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 3. – С. 10-11.
 • Паніотто В.І. Стандарти ESOMAR та практика маркетингових досліджень в Україні // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 6. – С. 8-9.
 • Пукіш Ю.Я. Порівняльний аналіз концепцій постіндустріального та інформаційного суспільств (Даніел Белл, Валерій Хмелько) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 21: Соціологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. – К., 2003.– С. 36-40.
 • Хмелько В.Є. Макросоціальні зміни в українському суспільстві за роки незалежності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 5-23.
 • Хмелько В.Є. Ставлення до прав людини дорослого населення України: деякі соціологічні дані // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – С. 11-18.
 • Оксамитна С.М. Концепция классов Дж. Голдторпа: опыт применения в Украине // Классовое общество. Теория и эмпирические реалии / НАН Украины. Ин-т социологии; Ред. С. Макеев. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2003. – С. 82-115.
 • Паніотто В.І., Харченко Н. Социологические исследования как способ контроля результатов выборов и референдумов // Социология: методология, методы, мат. модели. –2003. – № 17. – С. 34-56.
 • Kutuev P. Development of ideology and ideology of Development: cjntemporary Ukraine from the perspective of Sociology of Development and modernization // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 21: Соціологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. – К., 2003. – С. 3-12.

Проєкти освітніх програм

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна