studii

 

 

Анотації курсів

Про нас

Публікації

Анотації курсів

Використання криміналістичної техніки у кримінальному провадженні


Госьтовий курс 2. Практика кримінального процесу: вітчизняні реалії та міжнародні стандарти


ДЕК


Дисциплінарна відповідальність суддів


Експертизи в юридичній практиці


Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького Суду у діяльності захисника


Захист у кримінальному провадженні


Злочини у сфері економіки: адвокатська практика


Індивідуалізація кримінальної відповідальності


Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування


Криміналістика
Синтезує знання у галузі кримінального і кримінально-процесуального права, кримінології, судової медицини, логіки, психології та багатьох природничих наук. Вивчає закономірності скоєння злочинів і сучасні технологій їхнього розслідування. Складається із чотирьох розділів і містить наукові засади мистецтва пізнання злочину як соціального явища.


Кримінальне право. Загальна частина


Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право (оглядовий курс лекцій)


Кримінальне право. Особлива частина.


Кримінальне процесуальне право
Курс складається із Загальної та Особливої частин. У Загальній частині студенти вивчають поняття, завдання і принципи кримінального процесу, класифікацію суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, їхні права, обов’язки і відповідальність, теорію доказів. В Особливій частині розглядається рух кримінальної справи на досудових стадіях кримінального процесу і в суді, а також порядок особливого провадження справи у кримінальному судочинстві. Основою для вивчення курсу кримінального процесу є Кримінальне право України.


Кримінально-правова кваліфікація: практикум


Кримінологія
Кримінологія – це наука, що досліджує природу злочинності, причини й умови, які її породжують, і розробляє ефективні засоби протидії. Вивчення кримінології базується на засвоєнні основних положень кримінального права, теорії держави і права, соціології, психології.


Навчальні судові процеси: кримінальне судочинство


Організація адвокатури та адвокатської діяльності


Практика ознайомлювальна
Мета – ознайомити студентів із практичною діяльністю судів, адвокатури, прокуратури, інших правоохоронних органів, управлінь і відділень органів юстиції, місцевої влади та самоврядування.


Практичні проблеми кримінальної юстиції


Професійна відповідальність правника


Розслідування корупційних правопорушень


Судова медицина та психіатрія
Судова медицина – це наука, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру для правосуддя. Вона тісно пов’язана з такими юридичними науками, як кримінальне, кримінально-процесуальне право та криміналістика. Зосереджується увага на розвитку цих наук і питаннях організації судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.


Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн


Судові та правоохоронні органи України


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна