Кафедра психології та педагогіки

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

 

Авторські та колективні монографії

 • Психологічна безпека особистості : міжнародна колективна монографія / [Балабанова Л. М., Перелигіна Л. А., Балабанова К. В. … Поліщук В. М., Поліщук С. А. та ін.] ; за заг. ред. І. В. Волженцевої ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Установа освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна» (Білорусь). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; Брест : БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2021. – 889 с.
 • Давидюк Н. М. Практикум з юридичної психології / Н. М. Давидюк, А. Я. Боднар ; [рец.: Іванчук М., Копець Л.]. – К. : НВП "Інтерсервіс", 2012. - 119 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Брюховецький В.С. Голубєва М.О., Кирієнко О.В. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 190 с.
 • Гірник А. М., Атаманчук Г. Політичний менеджмент. Теорія та практика політ технологій. — 2–ге вид., випр. та доп. — Рівне: Перспектива, 2005. — 295с.
 • Гірник А. М., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. — К. : Основи, 2003. — 92с. — (Сер. : Актуальні проблеми державної політики).
 • Гірник А. М. Права людини в Україні: погляд з середини: Звіт про результати дослідження. — К., 2003. — 40с. — (Сер. : “Б-ка міжнар. кафедри ЮНЕСКО в НаУКМА"). — (Препринт).

 

Підручники, навчальні посібники

 • Психологія сім’ї : навчальний посібник / [В. М. Поліщук, Н. М. Ільїна, С. А. Поліщук та ін.] ; за ред. В. М. Поліщука. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2022. – 281 с.
 • Чернобровкіна В. А. Суїцидологія і превенція суїциду : методичні матеріали до навчального курсу : навчально-методичний посібник / Віра Чернобровкіна, Йохан Сіквеленд, Карі Евелін Ареллано Лорентцен ; [за ред. В. Чернобровкіної] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я, Кафедра психології та педагогіки, Університетська клініка Акерсхус (Норвегія). – Київ : Дискурсус, 2022. – 78 c. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26467
 • Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навчально-методичний посібник / [Богданов С. О., Гірник А. М., Залеська О. В., Іванюк І. В., Соловйова В. В., Чернобровкіна В. А., Чернобровкін В. М., Клюзко К. Є. ; заг. ред.: Чернобровкін В. М., Панок В. Г.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра психології та педагогіки, Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Український навчально-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : Пульсари, 2021. – 279 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24550
 • Професійне зростання та емоційна підтримка педагогів : методичний посібник / С. О. Богданов, О. В. Залеська, О. В. Федорець, К. Є. Клюзко, О. В. Флярковська ; Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра психології та педагогіки. – Київ : Пульсари, 2021. – 53 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21801
 • Психологія сім’ї : підручник / [В. М. Поліщук, Н. М. Ільїна, С. А. Поліщук, Ю. Ю. Савченко, С. О. Мисник, Ю. В. Рябко, Г. Д. Шейко] ; за ред. В. М. Поліщука. – Суми : Університетська книга, 2021. – 247 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24363
 • Загальна психологія : семінарські та практичні заняття : методичний посібник. Частина 1 / [укладачі: Боднар А. Я., Яковенко О. В., Лемак Т. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – [Київ : Дірект Лайн], 2019. – 73 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18112
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – 72 с.
 • Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації : методичний посібник для педагогічних працівників / [уклад.: С. Богданов, О. Залеська ; пер. з рос. Т. Дарда]. – Київ : [Пульсари], 2018. – 76 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14980
 • Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-методичний посібник / [Богданов С. О., Гніда Т. Б., Залеська О. В. та ін. ; заг. ред. : Богданов С. О., Панок В. Г.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр психіч. здоров’я та психосоц. супроводу, Укр. навч.-метод. центр практич. психології і соц. роботи НАПН України. – Київ : [НаУКМА], 2017. – 207 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11847
 • Перша психологічна допомога : посібник для тренера / [уклад.: Гірник А. М., Чернобровкіна В. А.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Мальтійська служба порятунку. – Київ : Пульсари, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12075
 • Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навчально-методичний посібник / [Богданов С. О., Гірник А. М., Залеська О. В. та ін. ; заг. ред.: Чернобровкін В. М., Панок В. Г.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Каф. психології та педагогіки, Центр психіч. здоров’я та психосоц. супроводу, Укр. навч.-метод. центр практич. психології і соц. роботи НАПН України. – Київ : Пульсари, 2017. – 204 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11848
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / Ідрісов Д. І., Голубєва М. О., Приходькіна Н. О. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2013–2017. – 3 ч. http://elib.ukma.lan/LOC/CourseReserve/Bodnar_A_Ya/Psykholoho_pedahohichnyy_praktykum_2017.pdf
 • Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця, Кафедра психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11902
 • Яковенко О. В. Інтелект та мислення : психологічний практикум : ч. 1 / Яковенко О. В. ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Дірект Лайн], 2017. – 44 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13371
 • Психологія педагогічної діяльності : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Чернобровкін, О. П. Аматьєва, С. А. Саяпіна, М. В. Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 174, [1] с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Зінченко А.Г. Захист навколишнього середовища // Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : [підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Зінченко А. Г. ... та ін. ; за ред. Редькіна О. С.]. - [К. : Фарбований лис, 2011]. - Розд. 8. - С. 255-267.
 • Конык Д., Рендер С. Расставьте сети. Как использовать Интернет в интересах Вашего бизнеса : [пособие]. - К. : Компания ЛИК, 2011. - 120 с.
 • Боднар А.Я., Давидюк Н.М., Журат Ю.В. Семінарські заняття курсу «Основи психології та педагогіки» : метод. посіб. – К. : [НВП ІНТЕРСЕРВІС], 2011. – 84 с.
 • Яковенко О.В. Психологія розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 2. - C. 29-39.
 • Боднар А.Я. Природничо-наукові основи психології // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 3. - C. 40-49.
 • Музиченко Л.В. Індивідуально-психологічна характеристика особистості // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 6. - C. 76-83.
 • Голубєва М.О., Чуканова С.О. Педагогіка як сучасна наука // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 109-117.
 • Голубєва М.О., Борисов Є.В., Чуканова С.О. Ян Амос Коменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 118-127..
 • Власюк О.Я. Екологічна самоосвіта як фактор професійного розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 2. - C. 151-163.
 • Голубєва М.О., Глигало Ю.В. Соціально-перцептивна компетентність фахівців соціальної сфери як складова професійної підготовки (на прикладі формування компетентності соціального працівника) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 4. - C. 172-181.
 • Голубєва М.О., Жарук І.В. Особливості підготовки конфліктологів у ВНЗ США та України (порівняльний аналіз) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 6. - C. 190-198.
 • Гусак Н.,Дмитришина Н., Зінченко А. … [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - К. : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2011. - 128 с.
 • Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. / НаУКМА; Рец. : В. О. Татенко, В. П. Казмиренко. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. — 460с.
 • Васьківська С.В. Технологія консультування: організація консультативної взаємодії: Зб. матеріалів. — К. : Главник, 2005. — 96с. — (Серія “Психологічний інструментарій").
 • Зубко В.М. Рейтингова система оцінювання знань студентів (Києво-Могилянський варіант) / НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. — 20с.
 • Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю: Метод. посіб. / АПН України; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. — 54с. : рис., табл.
 • Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. — К. : Четверта хвиля, 2004. — 255с.
 • Гірник А.М., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посіб. — 2–ге вид. / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України; Центр досліджень адміністративної реформи. — К. : Основи, 2004. — 172с.
 • Рибалка В.В. Психологія професійного самовизначення для здорових старшокласників: Метод. рекомендації / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : ІПППО АПН України, 2004. — 25с.
 • Копець Л.В. Основи психології: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія” 2003. — 59с.
 • Копець Л. В. Психологія особистості: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2003. — 39с.
 • Копець Л. В. Соціальна психологія: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2003. — 49с.
 • Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навч.-метод. посіб. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : Ніка-центр, 2003. — 204с.
 • Рибалка В. В. Основи практичної психології : Підруч. / В. В. Рибалка, В. Г. Панок, Т. М. Титаренко та ін. — К. : Либідь, 2003. — 536с.
 • Рибалка В. В. Психологія: Підруч. / В. В. Рибалка, Ю. Л. Трофімов, П. А. Гончарук та ін. — 4–е вид., стереотип. — К. : Либідь, 2003. — 560с.

 

Публікації/статті

2022

Cтатті

 • Process evaluations of mental health and psychosocial support interventions for populations affected by humanitarian crises / Alessandro Massazza, Carl R May, Bayard Roberts, Wietse A. Tol, Sergiy Bogdanov, Abhijit Nadkarni, Daniela C. Fuhr // Social Science and Medicine. – 2022. – Vol. 303. – Article 114994. – https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114994. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23476
 • Bodnar A. Socialization features of adolescentspredisposed to depressive states / Bodnar Alla, GoncharenkoEvelina // International Journal of Social and Educational Innovation. – 2022. – Vol. 9, issue 17. – P. 42–52.
 • Психолого-педагогічний зміст термінів «дистанційна освіта» та «екстрене дистанційне навчання»: спільне та відмінне / Голубєва Марія Олександрівна, Юдченко Валентина Сергіївна, Бондаренко Наталія Борисівна, Рябець Ірина Володимирівна // Grail of Science = Грааль науки. – 2022. – № 12/13. – P. 598–603. – https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.103. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24939
 • Поліщук В. М. Соціальні функції вікової психології (інформаційний зріз) / Поліщук В. М., Поліщук С. А. // Габітус. – 2022. – Вип. 42. – С. 79–83. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25008
 • Поліщук В. М. Вікові кризи у життєвому шляху людини: базові концепти / Поліщук В. М., Поліщук С. А. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2022. – Т. 33 (72), № 5. – С. 82–86. – https://doi.org/10.32782/2709-3093/2022.5/13. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24941
 • Басенко О. М. Психокорекційний вплив на розвиток життєстійкості у підлітків в умовах воєнного конфлікту / Басенко О. М., Чернобровкін В. М. // Проблеми сучасної психології. – 2022. – Вип. 1 (24). – C. 7–15. – https://doi.org/10.26661/2310-4368/2022-1-1. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25196

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Особливості професійного вигорання представників соціоорієнтованих професій / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022 р., м. Івано-Франківськ) / [за наук. ред. Л. С. Пілецької та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Факультет психології, Кафедра соціальної психології та ін.]. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 12–16. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25806
 • Боднар А. Я. Професійне вигорання як психологічна проблема / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 16–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23083
 • Брик О. М. Психологічні особливості ведення онлайн-занять в умовах воєнного стану / Брик Оксана Михайлівна // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2022 року) / [редкол.: Максименко С. Д. та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 16–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23129
 • Брик О. М. Психологічні особливості ведення занять у тренінговій формі онлайн / Брик О. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 20–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23082
 • Брик О. М. Особливості рольової поведінки лідерів МLМ в умовах воєнного часу / Брик Оксана Михайлівна // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Психологічні умови благополуччя персоналу організацій», 27–28 жовтня 2022 р. / Національний університет «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2022. – C. 20–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24197
 • Бушай І. М. Психокорекція образу світу школярів / І. М. Бушай, Є. Фридман // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23081
 • Гірник А. М. Особливості і проблеми використання фрілістингу в психологічних дослідженнях / А. М. Гірник // Всеукраїнська науково-практична конференція «Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення» : тези доповідей, 23–24 січня 2022 р. / [орг. ком.:Н.П. Волкова та ін.] ; Університет імені Альфреда Нобеля [та ін.]. – Дніпро, 2022. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22947
 • Гірник А. М. Залагодження студентами реального конфлікту як складова практикуму з медіації (в умовах епідемії covid-19) / Гірник А. М., Сімак О. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 37–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23076
 • Голубєва М. О. Культура ділового академічного спілкування у ЗВО в умовах дистанційного навчання / Голубєва Марія Олександрівна, Бахтіярова Халідахон Шамшитдінівна, Рябець Ірина Володимирівна // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2022 року) / [редкол.: Максименко С. Д. та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 29–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23130
 • Голубєва М. О. Академічна дисциплінованість студентства – складова загальної академічної культури / Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 46–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23075
 • Голубєва М. О. Психологічні особливості розвитку особистої автономії підлітків / Голубєва М. О., Ніколаєнко Є. О., Переверзєва Я. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 49–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23074
 • Лукошина А. С. До питання лінгвістичної обдарованості студентства / Лукошина А. С., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 90–93.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23068
 • Креативність: сучасні визначення та значущість розвитку цієї навички / Герман К. В., Левонюк О. В., Проценко С. О., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 34–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23077
 • Голубєва М. О. Психолого-педагогічний зміст термінів «конфліктна компетентність» та «конфліктологічна компетентність» / Голубєва Марія Олександрівна, Жарук Ірина Василівна // Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації», 13 травня 2022 р., м. Хмельницький, Україна / [голова оргком.: Рабей Н. Р.] ; Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – C. 449–454. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23899
 • Бахтіярова Х. Ш. Складові загальної академічної культури студентства / Бахтіярова Халідахон Шамшитдінівна, Голубєва Марія Олександрівна, Рябець Ірина Володимирівна // Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 травня 2022 року / [відп. за вип.: Ковальчук В. І., Маринченко Є. О.] ; Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка. – Глухів, 2022. – С. 26–29. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24950
 • Юдченко В. С. Психологічні особливості спілкування студентства в сучасних умовах дистанційного навчання / Юдченко В. С., Бондаренко Н. Б., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 134–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23053
 • Копець Л. В. Типологія психологів в контексті діяльності / Копець Л. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 84–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23069
 • Копець Л. В. Організаційна культура в професійній діяльності психологів / Копець Л. В. // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022 р., м. Івано-Франківськ) / [за наук. ред. Л. С. Пілецької та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Факультет психології, Кафедра соціальної психології та ін.]. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 121–126.
 • Кочаровський М. С. Психологічні особливості прийняття рішень в критичних умовах / Кочаровський Мстислав Сергійович // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2022 року) / [редкол.: Максименко С. Д. та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 56–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23131
 • Кочаровський М. С. Вплив конфліктів процесу управлінської діяльності на збереження психологічного благополуччя персоналу / Кочаровський Мстислав Сергійович // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Психологічні умови благополуччя персоналу організацій», 27–28 жовтня 2022 р. / Національний університет «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2022. – C. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24198
 • Кочаровський М. С. Вплив азарту як емоційного стану на процес прийняття рішень / Кочаровський М. С. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 88–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23070
 • Дашко А. Зв’язок тривожності з особливостями нав’язливих думок у студентів / Дашко А., Чернобровкін В. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 62–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23079
 • Яковенко О. В. Проблема успішності учбової діяльності в умовах дистанційного навчання / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 136–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23054

 

2021

Cтатті

 • Problem management plus and alcohol (PM+A): a newintervention to address alcohol misuse and psychologicaldistress among conflict-affected populations / Daniela C. Fuhr, Sergey Bogdanov, Wietse A. Tol, Abhijit Nadkarni & Bayard Roberts // Intervention. – 2021. – Vol. 19, Issue 1. – P. 141–143. – https://doi.org/10.4103/INTV.INTV_27_20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21622
 • Global mental health: the role of collaborationduring the COVID-19 pandemic / Kimberly Hook, Haley A. Carroll, Elizabeth F. Louis, Maria C. Prom, Amelia M. Stanton, Sergiy Bogdanov, Bonginkosi Chiliza, Luisa Feline Freier, Godfrey Zari Rukundo, Senait Ghebrehiwet, Christina P. C. Borba, Gregory L. Fricchione and David C. Henderson // Global Mental Health. – 2021. – Vol. 8. – Article e20. – [3] p. – https://doi.org/10.1017/gmh.2021.20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21600
 • A randomized-controlled trial of community-based transdiagnostic psychotherapy for veterans and internally displaced persons in Ukraine / Sergiy Bogdanov, Jura Augustinavicius, Judith K. Bass, Kristie Metz, Stephanie Skavenski, Namrita S. Singh, Quincy Moore, Emily E. Haroz, Jeremy Kane, Ben Doty, Laura Murray and Paul Bolton // Global Mental Health. – 2021. – Vol. 8. – Article e32. – [9] p. – https://doi.org/10.1017/gmh.2021.27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21599
 • Experiences of mental health and functioning among conflict-affected populations: a qualitative study with military veterans and displaced persons in Ukraine / Namrita S. Singh, Sergiy Bogdanov, Benjamin Doty, Emily Haroz, Andriy Girnyk, Vira Chernobrovkina, Laura K. Murray, Judith K. Bass, and Paul A. Bolton // American Journal of Orthopsychiatry. – 2021. – Vol. 91, Issue 4. – P. 499–513. – https://doi.org/10.1037/ort0000537.
 • Developing a culturally relevantmeasure of resilience forwar-affected adolescents inEastern Ukraine / Sergiy Bogdanov, Andriy Girnyk, Vira Chernobrovkina, Volodymyr Chernobrovkin, Alexander Vinogradov, KaterynaHarbar, Yuliya Kovalevskaya, Oksana Basenko, Irina Ivanyuk,Kimberly Hook, and Mike Wessells // Journal on Education in Emergencies. – 2021. – Vol. 7, No. 2. – P. 311–334. – https://doi.org/10.33682/wxrd-x8fq.
 • Hook K. Mental health care in Eastern Europe and Central Asia: an analysis of needs and a call for greater investment / Kimberly Hook, Sergiy Bogdanov // The Lancet Regional Health – Europe. – 2021. – Vol. 10. – Article 100182. – [5] p. – https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23145
 • A complex intervention for alcohol misuse among conflict-affected populations in Uganda and Ukraine: study protocol for the qualitative components in the CHANGE trial / Alessandro Massazza, Daniela C. Fuhr, Sergiy Bogdanov, Wietse A. Tol, Bayard Roberts, Abhijit Nadkarni, Geoffrey Akudrabo, Lena Skovgaard Andersen, Kostyantyn Dumchev, Andriy Karachevskyy, Eugene Kinyanda, Kateryna Koss, Quincy Moore, and Carl R. May // International Journal of Qualitative Methods. – 2021. – Vol. 20. – [8] p. – https://doi.org/10.1177/16094069211063031. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22842
 • Evaluating context and interest in trainingin evidence-based mental health care:a qualitative investigation among healthcareproviders in Kyiv, Ukraine / Kimberly Hook, Julia Kozishkurt, Olga Kovalchuk, Evelina Goncharenko, Vitalii Kodovbetskyi, Milana Opanasenko, Andrii Kopytko, Andriy Girnyk, Kateryna Kliuzko, Mari-Lynn Drainoni and Sergiy Bogdanov // BMC Research Notes. – 2021. – Vol. 14. – Article 373. – [8] p. – https://doi.org/10.1186/s13104-021-05786-3. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21557
 • Girnyk A. A psycholinguistic cross-cultural study of the concept ‘conflict’ in India and Ukraine / Andriy Girnyk, Yuliya Krylova-Grek, Azizuddin Khan // East European Journal of Psycholinguistics. – 2021. – Vol. 8, No. 2. – P. 51–65. – https://doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.2.gir. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22639
 • Поліщук С. А. Діагностика сформованості емоційної саморегуляції людини / Поліщук Світлана Анатоліївна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2021. – Вип. 1. – С. 118–124. – https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-1-16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24551
 • Чернобровкін В. М. Аналіз сучасних підходів до розвитку і посилення резилієнс особистості / Чернобровкін Володимир Миколайович, Морозова Ольга Борисівна // Технології розвитку інтелекту. – 2021. – Т. 5, № 1 (29). – [16] с. – https://doi.org/10.31108/3.2021.5.1.11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24362

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Взаємозв’язок між самоприйняттям людини і порушеннями харчової поведінки / Боднар А. Я., Добровольська К. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 10–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21258
 • Брик О. М. СПТ в МЛМ у сучасному медіапросторі / Брик О. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 8–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21264
 • Бушай І. М. Деформації образу світу молоді / І. М. Бушай // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21306
 • Гірник А. М. Взаємозв’язок емоційного вигорання з соціальним благополуччям працівника / Гірник А. М., Корчинська Т. В., Рабець Я. С. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 26–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21259
 • Чорна Т.В. Психологічні особливості розвитку керівника наукової бібліотеки ЗВО як лідера команди працівників / Чорна Тетяна, Голубєва Марія // Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості, [Івано-Франківськ, 23–24 вересня 2021 р.] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [упоряд. О. Г. Паркулаб] ; Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Факультет психології [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2021. – С. 183–186. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22969
 • Прохоренко К. О. Психологічне благополуччя молодшого школярства: внутрішні та зовнішні чинники впливу / Прохоренко К. О., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 71–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21281
 • Загородня З. М. Розвиток лідерських якостей у студентів в процесі діяльності недержавних громадських організацій / Загородня З. М., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 42–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21267
 • Бахтіярова Х. Ш. Психолого-педагогічний супровід дистанційного навчання здобувачів освіти спеціальності «Професійна освіта (транспорт)» у Національному транспортному університеті / Бахтіярова Х. Ш., Голубєва М. О., Романов Л. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21268
 • Рябець І. В. Розвиток академічних навичок (Academic Skills) студентства: місце та роль бібліотеки університету / Рябець Ірина Володимирівна, Голубєва Марія Олександрівна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали міжнародної наукової конференції(Київ, 5–7 жовтня 2021 р.) / [відп. за вип. М. В. Іванова ; редкол.:Л. А. Дубровіна та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2021. – С. 119–122.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21080
 • Копець Л. В. Особливості викладання психології онлайн / Копець Л. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 52–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21284
 • Кочаровський М. С. Особливості дистанційного проведення СПТ з прийняття рішень / Кочаровський М. С. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 55–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21288
 • Яковенко О. В. Психологічне благополуччя як особистісний феномен / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 97–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21257

 

Інше

 • Поліщук В. М. Кризові, екстремальні і надзвичайні ситуації: концептуальні стратегії (теоретико-емпіричний зріз) / Поліщук Валерій Миколайович // Психологічна безпека особистості : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. І. В. Волженцевої ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Установа освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна» (Білорусь). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; Брест : БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2021. – С. 605–621.
 • Поліщук С. А. Емоційна і вольова саморегуляція літніх людей у критичних та надзвичайних ситуаціях / Поліщук Світлана Анатоліївна // Психологічна безпека особистості : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. І. В. Волженцевої ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Установа освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна» (Білорусь). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; Брест : БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2021. – С. 622–638. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24439

 

2020

Cтатті

 • Боднар А. Я. Особливості професійного самовизначення сучасних студентів / Боднар А. Я., Рибалочка К. А. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 3–10. –https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.3-10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19683
 • Брик О. М. Деякі аспекти ролі ведучого в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень / О. М. Брик, М. С. Кочаровський // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / голов. ред. С. Д. Максименко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2020. – Т. 10, вип. 34. – С. 23–31. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20451
 • Брик О. М. Проблеми формування психологічної та управлінської компетентності мережевих лідерів у MLM / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 11–17. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.11-17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19682
 • Брик О. М. Роль ведучого та його конфлікт з групою в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень / Брик Оксана Михайлівна, Кочаровський Мстислав Сергійович // Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності : збірник наукових праць / редкол.: Максименко С. Д. [та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Лабораторія психології навчання імені І. О. Синиці. – Київ ; Оттава : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 7–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20452
 • Бушай І. М. Деформації образу світу молоді в процесі соціалізації / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 18–22. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.18-22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19681
 • Васютинський В. О. Почуття провини у звинувачувальному контексті оцінки міжетнічних відносин / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 23–27. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.23-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19680
 • Чернобровкіна В. А. Феномен резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і дискурсу / Чернобровкіна В. А., Чернобровкін В. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 59–66. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.59-66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19675

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Необхідність внесення дисципліни "Міжнародне гуманітарне право" в програму підготовки студентів за спеціальністю "Психологія" / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2020 року / редкол.: А. П. Гетьман (голова) та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 310–313. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20450
 • Боднар А. Я. Сучасний стан вивчення проблеми безробіття / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 16–18. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17557
 • Брик О. М. Тренінг з прийняття рішень та особливості сучасних тренінгових груп / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 31 березня 2020 року) / [редкол.: С. Д. Максименко та ін.] ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 19–22. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20453
 • Брик О. М. Проблеми формування конфліктологічної компетентності мережевих лідерів / Брик О. М. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 9–10. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17147
 • Брик О. М. Психологічні особливості тренінгової групи в соціально-психологічному тренінгу для лідерів MLM / Брик О. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 18–19. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17556
 • Брык О. М. Стиль руководства сетевым коллективом МLМ-компаний и социально-психологические направления его совершенствования / О. М. Брык // Глобаллашув жараёнида Ўзбекистонда психология фанининг ривожланиш истиқболлари: назария ва амалиёт : республика илмий-амалий конференция материаллари (2020 йил 15 апрель) Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети [Перспективи розвитку психології в Узбекистані в процесі глобалізації: теорія та практика: матеріали республіканської науково-практичної конференції (15 квітня 2020)]. – Тошкент, 2020. – С. 40–42. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20473
 • Бушай І. М. Образ світу молоді із аддиктивною поведінкою / Бушай І. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 13–15. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17558
 • Гірник А. М. Використання "міні-кейсів" і "стислих кейсів" в процесі розвитку конфліктологічної компетентності / Гірник А. М. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 10–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17146
 • Гірник А. М. Залагодження студентами реального конфлікту як складова практикуму з медіації / Гірник А. М., Сімак О. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 28–30. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17553
 • Бахтіярова Х. Ш. Використання у навчанні методу проєктів: протиріччя між класичним трактуванням та сучасним розумінням / Бахтіярова Х. Ш., Голубєва М. О. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 7–9. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17148
 • Бахтіярова Х. Ш. Дидактичні особливості використання методу проєктів у ЗВО / Бахтіярова Х. Ш., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 10–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17559
 • Голубєва М. О. Що краще "силабус" чи "Робоча програма навчальної дисципліни"? (дидактичне порівняння науково-методичних матеріалів) / Голубєва М. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 31–32. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17552
 • Лемешко Є. І. Психолого-педагогічні проблеми проведення опитування для створення математичної моделі якості навчання у середній школі / Лемешко Є. І., Дрінь С. С., Голубєва М. О. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 29–30. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17139
 • Копець Л. В. Екстраверсія: концепт, природа, кореляти / Копець Л. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 53–56. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17545
 • Чернобровкін В. М. Психологічні аспекти проблеми адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в університеті / Чернобровкін В. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 83–84. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17535
 • Яковенко О. В. Внутрішньопсихологічні чинники ефективного розв'язання проблеми / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 88–91. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17533

 

2019

Cтатті

 • Bogdanov S. Effectiveness Testing of a Multi-Layered Model of Psychosocial Support Within School in Conflict-affected Eastern Ukraine / Bogdanov Sergiy, Basenko Oksana, Zaleska Oksana // NORRAG Special issue. – 2019. – № 02. – P. 52–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17889
 • Measuring implementation in global mental health: validation of a pragmatic implementation science measure in eastern Ukraine using an experimental vignette design / E. E. Haroz1, P. Bolton, A. J. Nguyen, C. Lee, S. Bogdanov, J. Bass, N. S. Singh, S. B. Doty and L. Murray // BMC Health Services Research. – 2019. – Vol. 19. – Article number: 262. – https://doi.org/10.1186/s12913-019-4097-y. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17727
 • Бушай І. М. Образ світу та особистісні риси школярів із адиктивною поведінкою / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 30–36. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.30-36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17079
 • Васютинський В. О. Комунікативні властивості особи в контексті атрибуції провин / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 43–48. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.43-48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17077
 • Причины выгорания и возможности реабилитации педагогов, работающих в зоне военного конфликта на востоке Украины / Гирнык А. Н., Богданов С. А., Донец Ю. В., Чернобровкина В. А., Романенко Л. Д., Соловьева В. В. // Актуальная психология : научный вестник. – 2019. – № 2 (4). – С. 99–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17728
 • Курцева А. О. Психологічні особливості молодих людей, орієнтованих на пошук шлюбного партнера через мережу інтернет / Курцева А. О., Чернобровкін В. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 55–61. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.55-61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17075

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Емоційне вигорання як внутрішньоособистісний конфлікт / Боднар А. Я. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 8–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16025
 • Боднар А. Я. Планування індивідуальної кар’єри студентами в процесі професійного самовизначення / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18115
 • Брик О. М. Тренінги конфліктологічного спрямування та управлінська діяльність лідерів MLM / Брик О. М. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16024
 • Брик О. М. Корпоративний тренінг в MLM / Брик О. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 14–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18113
 • Бушай І. М. Психологічна допомога при залежних формах поведінки / Бушай І. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 16–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18111
 • Васютинський В. О. Регіональні особливості рефлексії студентською молоддю історичних провин українців / Васютинський В. О. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16023
 • Гірник A. M. Куб конфліктів як знаряддя конфліктологічної експертизи / Гірник A. M. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 22–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16020
 • Гірник А. М. Ставлення студентів до корупції у ЗВО України / Гірник А. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 20–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18109
 • Голубєва М. О. Специфічні принципи викладання психології у сучасних ЗВО в Україні: очима студентів / Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 24–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18108
 • Копець Л. В. Класичний підхід до визначення особистості / Копець Л. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 40–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18103
 • Чернобровкін В. М. Прикладні аспекти проблеми прийняття педагогічних рішень / Чернобровкін В. М. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 48–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16000
 • Чернобровкін В. М. Принципи психосоціальної підтримки людей, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації / Чернобровкін В. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 73–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18090
 • Чернобровкіна В. А. Феномен «резилієнс» в контексті психосоціальної підтримки людей, що зазнали впливу воєнного конфлікту / Чернобровкіна В. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 69–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18091
 • Яковенко О. В. Когнітивні викривлення в структурі інтелектуальної діяльності особистості / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 80–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18088

 

Інше

 • Боднар А. Я. Формування кар’єрних орієнтацій у процесі професійного самовизначення студентів ЗВО / Боднар А. Я. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17834
 • Брик О. М. Психологія впливу / Брик О. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17835

 

2018

Cтатті

 • Adaptation and testing of an assessment for mental health and alcohol use problems among conflict-affected adults in Ukraine [electronic resource] / S. Benjamin Doty, Emily E. Haroz, Namrita S. Singh, Sergiy Bogdanov, Judith K. Bass, Laura K. Murray, Karis L. Callaway and Paul A. Bolton // Conflict and Health. – 2018. – Vol. 12, Issue 1. – Article number 34. – DOI: 10.1186/s13031-018-0169-6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13865
 • Mental health comorbidity in low-income and middle-income countries: a call for improved measurement and treatment [electronic resource] / Jeremy C. Kane, Michael J. Vinikoor, Emily E. Haroz, Maytham Al-Yasiric, Sergiy Bogdanov, John Mayeya, Francis Simenda, Laura K. Murray // The Lancet Psychiatry. – 2018. – Vol. 5, Issue 11. – P. 864–866. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30301-8
 • Testing the effectiveness and implementation of a brief version of the Common Elements Treatment Approach (CETA) in Ukraine: a study protocol for a randomized controlled trial [electronic resource] / Laura K. Murray, Emily E. Haroz, S. Benjamin Doty, Namrita S. Singh, Bogdanov Sergey, Judith Bass, Shannon Dorsey and Paul Bolton // Trials. – 2018. – Vol. 19, Issue 1, 3. – Article number 418. – DOI: 10.1186/s13063-018-2752-y. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13866
 • Боднар А. Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 3–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14653
 • Брик О. М. Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 15–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14651
 • Бушай І. М. Психологічна консультація клієнтів дорослого віку / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14650
 • Васютинський В. О. Українські провини і вибачення: простір конотацій / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 25–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14649
 • Girnyk A. Soziale und psychologische Grundlagen der Konfliktsteuerung / Girnyk Andriy // Die Förderung der Rule of law durch außergerichtliche Streitbeilegung : Deutschland, Polen, Ukraine / Tina de Vries (Hrsg.). – Berlin : Peter Lang, [2018]. – S. 185–194. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15719
 • Girnyk A. Społeczne i psychologiczne podstawy sterowania konfliktami / Andriy Girnyk // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie / red. Józef Koredczuk. – Wrocław, 2018. – S. 147–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15720
 • Каплуненко Я. Ю. Психологічна пружність і крихкість: екзистенційно-аналітичний погляд / Каплуненко Я. Ю. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 41–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14646
 • Рябець І. В. Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв’язків з громадськістю / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14645
 • Чернобровкін В. М. Страх як регулятор прийняття життєвих рішень у період пізньої юності / Чернобровкін В. М., Стародуб М. І. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 55–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14643
 • Яковенко О. В. Системний підхід у сімейному консультуванні / Яковенко О. В. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 62–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14642

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Формування конфліктологічних компетентностей у студентів ВНЗ в процесі фахової підготовки / Боднар А. Я. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12916
 • Боднар А. Я. Учасник бойових дій на Сході України в контексті реалізації соціальної політики держави / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 33–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13540
 • Боднар А. Я. Деякі проблеми професійного самовизначення студентів на сучасному етапі навчання у ВНЗ / Боднар А. Я. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14787
 • Брик О. М. Соціально-психологічний тренінг в MLM / Брик О. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14786
 • Брик О. М. Особливості надання соціально-психологічної допомоги лідерам MLM щодо вирішення внутрішньомережевих конфліктних ситуацій / Брик О. М. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12915
 • Гірник А. М. Складнощі у роботі експерта, що збирає інформацію у недружньому середовищі / Гірник А. М. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12913
 • Гірник А. М. Особливості самореалізації особистості в навчальній командній грі (на матеріалі проведення командних навчальних ігор за мотивами так званої «дилеми в’язня») / А. М. Гірник // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 54–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13541
 • Гірник А. М. Життя на тимчасово окупованих територіях: як його бачать мешканці Донецької та Луганської областей / Гірник А. М. // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 червня 2018 року). – Маріуполь, 2018. – С. 218–222. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13541
 • Explorative Study of Psychosocial Stress Factors that Cause Professional Burnout Among Teachers, Who Leave Near the Front-Line Zone in the East of Ukraine / Andriy Girnyk, Yulia Donets, Sergiy Bogdanov, Victoriya Solovyova, Lyudmyla Romanenko // Mental Health Global Challenges XXI Century MHGC Proceedings. – Rome, 2018. – P. 18–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15684
 • Голубєва М. О. Деякі суперечності Закону України «Про вищу освіту» / Голубєва М. О. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12911
 • Голубєва М. О. Дидактичний тренінг – інноваційна форма організації професійної освіти / Голубєва М. О. // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 21–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14389
 • Жарук І. В. Аналіз спроможності фахівців ВІЛ-сервісних НДО надавати послуги неповнолітнім особам, представникам груп ризику / І. В. Жарук, О. П. Пурік, М. О. Голубєва // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 75–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13544
 • Жарук І. В. Медіаосвіта – складова професійної підготовки майбутніх фахівців із розв’язання конфліктів / І. В. Жарук // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки [та ін.]. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 29–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14394
 • Рябець І. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у вітчизняних ВНЗ в світлі імплементації Закону України «Про вищу освіту» / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 30–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14779
 • Рябець І. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у вітчизняних ВНЗ: реалії та виклики часу / Рябець І. В. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 43–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12897
 • Рябець І. В. Інноваційна форма освіти «сендвіч» – сучасний підхід до організації професійної підготовки (на прикладі професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю) / Рябець І. В. // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 54–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14390
 • Сімоходська О. В. Медіація та конфлікт в контексті системного підходу / Сімоходська О. В. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12896
 • Сімоходська О. В. Особливості вивчення конфліктології в контексті підготовки фахівців з управлінської діяльності / Сімоходська О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 33–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14778
 • Чернобровкін В. М. Роль навчально-методичного забезпечення у професійній підготовці фахівців-психологів / Чернобровкін В. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 6–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14788
 • Яковенко О. В. Стратегія консультування сім’ї в системному підході / О. В. Яковенко // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 278–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13543
 • Яковенко О. В. Діагностика структурних компонентів емоційного інтелекту студентів НаУКМА / Яковенко О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14776

 

2017

Статті

 • Боднар А. Я. Самореалізація творчого потенціалу людини: акмеологічний підхід / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 52–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12414
 • Гордієнко А. В. Комп’ютерні ігри та їхні позитивні психологічні ефекти / Гордієнко А. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 58–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12402
 • Ковальчук О. С. Особливості формування ґендерності в міжособистісних стосунках підлітків / Ковальчук О. С., Голубєва М. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 62–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12401
 • Копець Л. В. Психолог у ситуаціях зворотного зв’язку / Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 49–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12415
 • Макаренко М. О. Психологічні особливості батьківського ставлення до дітей із особливими потребами / М. О. Макаренко, М. О. Голубєва, І. О. Джухля // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал. – 2017. – Т. 10, № 1–2 (35–36). – С. 107–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13293
 • Шумік І. В. Психологічні умови формування свідомого вибору життєвого шляху старшокласниками/старшокласницями / Шумік І. В., Голубєва М. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 74–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12398

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Розвиток особистісної саморегуляції у студентів психологів як передумова безконфліктної взаємодії / Боднар А. Я. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 9–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13297
 • Боднар А.Я. Формування особистості студента як суб’єкта творчості / Боднар А. Я. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13341
 • Бондаренко Н. Б. Групи самодопомоги як форма соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я / Бондаренко Н. Б. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 15–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13340
 • Брик О. Вирішення соціально-психологічних конфліктів в управлінській діяльності лідерів MLM / Брик О. М. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13296
 • Брик О. М. Просвітницька діяльність практичних психологів та проблеми формування психологічної компетентності менеджерів щодо управлінської взаємодії в MLM / Брик О. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13339
 • Гірник А.М. Мужність громадянина як запорука найкращої долі: перечитуючи Платона / Гірник А. М. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 11–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13295
 • Голубєва М. О. Гендерна культура педагога та гендерна чутливість / Голубєва М. О., Ковальчук О. С. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.). – Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 275–278. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13147
 • Голубєва М. О. Сучасні нормативно-правові акти в сфері професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ України / Голубєва М. О. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 21–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13338
 • Копець Л. В. Типологія помилок в роботі психолога / Копець Л. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 38–39 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13331
 • Музиченко Л. В. Професійна спрямованість як фактор успішної адаптації студента-першокурсника / Музиченко Л. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 52–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13325
 • Рябець І. В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) в Україні / Рябець І. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 55–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13324
 • Чернобровкін В. М. Особистість студента як мета вищої освіти / Чернобровкін В. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 7–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13343
 • Яковенко О. В. Продуктивні та стильові аспекти інтелектуальної діяльності / Яковенко О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 59–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13322
 • Яковенко О.В. Фактори латентного сімейного порушення / Яковенко О. В. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 31–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13284

2016

Статті

 • Чернобровкина В. А. Анализ наивно-житейских представлений будущих психологов о научных психологических исследованиях / Чернобровкина В. А., Чернобровкин В. Н. // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1.– 17 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11632
 • Чернобровкін В. М. Психологія педагогічної діяльності як складова педагогічної психології / [Чернобровкін В. М.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 1. – С. 9–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11670

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Особливості формування конфліктологічної компетентності у студентів філологів в процесі підготовки їх до дослідницької діяльності / Боднар А. Я., Заїка А. Ю. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 34–35. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8961
 • Брик О. М. Суперечності трансформації рольової поведінки лідерів MLM в умовах сучасної кризи / Брик О. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 20–21. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8945
 • Гірник А. М. Чи можливий «реалістичний» конфлікт? / Гірник А. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 12–13.
 • Голубєва М. О. Загальноосвітня підготовка та професійна підготовка майбутніх фахівців у сучасних ВНЗ : іманентна суперечність / Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика" : програма і матеріали. – 2016. – С. 26–28. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8950
 • Макаренко О. М. Суперечності в описі особливостей патографії Григорія Сковороди / Макаренко О. М., Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 31–34. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8960
 • Холодова О. О. Педагогічна експертиза застосування ейдетики в навчальному процесі / Холодова О. О., Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 60–61. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9024
 • Чернобровкін В. М. Особливості поведінки вчителя в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності / Чернобровкін В. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 10–12. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9109
 • Чернобровкіна В. А. Психологічна межа «Я» як місце «локації» міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів / Чернобровкіна В. А. // XV Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика" : програма і матеріали. – 2016. – С. 16–18. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9117

 

Інше

 • Розвиток лідерських якостей і комунікативної компетентності : програма і методичні матеріали для проведення занять / [уклад. Гірник А. М.]. – Київ : [Дух і літера], 2016. – 71 с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9110
 • Чернобровкіна В. А. Професія педагога й педагогічні здібності / [Чернобровкіна В. А.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 2. – С. 16–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11671
 • Чернобровкін В. М. Особистість учителя у процесі професійної адаптації / [Чернобровкін В. М., Чернобровкіна В. А.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 4. – С. 47–98. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11672

2015

У виданнях НаУКМА

 • Боднар А. Я. Спілкування як особливий вид діяльності у роботі юриста / Боднар А. Я., Давидюк Н. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. –– С. 15-25.
 • Застосування методу мозкового штурму у здоров’язбережувальному та життєзбережувальному освітньому середовищі / Андрейчева А. О., Голубєва М. О., Жарук І. В., Макаренко О. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 4-14.
 • Музиченко Л. В. Екологічна психологія / Музиченко Л. В. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 51-58.
 • Радченко М. І. Засоби активізації пізнавальної діяльності студентів на лекціях / Радченко М. І., Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29-32.
 • Чернобровкіна В А. Внутрішня свобода особистості : досвід психологічного дослідження / Чернобровкіна В. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 47-52.
 • Чуканова С. О. Педагогічні умови запровадження інноваційних педагогічних технологій при підготовці майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології (на прикладі ВНЗ США) / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник]. Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 75-82.
 • Яковенко О. В. Феноменологія інтелекту / Яковенко О. В. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 83-89.

В інших виданнях України

 • Гірник А. М.«Сі-бриз» / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 363-364.
 • Гірник А. М. Альтернативні засоби масової інформації / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 17.
 • Гірник А. М. Американський центр 2.0 / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 18.
 • Гірник А. М. Демонстрація / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 86.
 • Гірник А. М. Комітологія / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 167.

 

Інше

 • XІV міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали / [орг. комітет: А. М. Гірник, В. М. Ожоган, В. Ф. Резаненко, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35 с.
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – Ч . 2. – 89 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Боднар А. Я. Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 32-37.
 • Гірник А. М. Особливості адаптації українських освітніх мігрантів до умов життя за кордоном / Гірник А. М., Гірник Г. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 51-55.
 • Освіта дорослого населення: вирішення проблеми в Європі / Жарук І. В., Голубєва М. О., Макаренко О. М., Ємельяненко С. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29-31.
 • Голубєва М. О. Світові тенденції розвитку та впровадження педагогічних тестових технологій у ВНЗ / Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш., Радченко М. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 16-20.

В інших виданнях України

 • Гірник А. М. Революция продолжается : [інтерв’ю з конфліктологом, проф. НаУКМА Андрієм Гірником] / Елена Струк // Фокус. – 2014. – 7 марта (№ 10). – С. 26. –  Повний текст інтерв’ю на сайті focus.ua.
 • Гірник А. М. Використання фасилітації як методу збору інформації для конфліктологічної експертизи / Гірник А. М. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 3-5.
 • Чуканова С. О. Особливості компетентністного підходу у професійній підготовці фахівців із бібліотекознавства у ВНЗ України / Світлана Чуканова, Марія Голубєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2014 року) / Міністерство освіти і науки України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – C. 150.
 • Чуканова С. О. Деякі суперечності у професійній підготовці фахівців із бібліотечної справи у ВНЗ України / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 15-16.
 • Рябець І. В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України / Ірина Рябець, Марія Голубєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 берез. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 128-129.
 • Рябець І. В. Особливості проектування завдань для самостійної роботи майбутнім фахівцям із зв'язків з громадськістю / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти : особистісний вимір : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квіт. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк : [б. в., 2014]. – С. 171-173.
 • Борисова Т. О. Суперечність між теоретичною підготовкою археологів у ВНЗ та їхньою практичною діяльністю / Борисова Т. О., Голубєва М. О. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 2-3.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Власюк О. Я. Формування готовності до екологічної самоосвіти : аналіз результатів педагогічного експерименту / Власюк О. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 23-28.
 • Гірник А. М. Концепт "конфлікт" у західній культурі та в культурі традиційних суспільств Далекого Сходу / Гірник А. М., Резаненко В. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 37-42.
 • Голубєва М. О. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету / Голубєва М. О., Жулківська А. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 19-22.
 • Гордієнко В. І. Концептуальні засади дослідження діалогу / Гордієнко В. І., Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 42-48.
 • Копець Л. В. Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал : результати дослідження / Копець Л. В., Гордієнко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 53-58.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Психологічні особливості роботи з людьми похилого віку / О. М. Макаренко, М. О. Голубєва, Л. В. Степаненко, О. Г. Артюх // Архів психіатрії : наук.-практ. журн. / гол. ред. С. І. Табачніков ; засн. і вид. : Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології МОЗ України. - К., 2012. - Т. 18, № 3. - С. 86-91. - На тит. арк. назва парал. укр., рос., англ.
 • Особливості зростання професійної компетентності вчителів в загальноосвітній школі / Макаренко О. М., Голубєва М. О., Кравчук С. М., Кокуш Н. А. // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди", 2012. - Вип. 27. - С. 419-427. - Додаток 1 до Вип. 27, том ІІІ (36).
 • Психолого-педагогічні аспекти здоров’язбережувального компетентнісного підходу в освіті в умовах кардинальної трансформації суспільства / Макаренко О. М., Голубєва М. О., Ходос О. С., Лисенко Л. М. // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди", 2012. - Вип. 27. - С. 239-245. - Додаток 1 до Вип. 27, том І (34).
 • Сусська О. О. Світ атрибутів та атрибути нового світу / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т соціол. ; [гол. ред. М. Шульга]. - К., 2012. - Вип. 4. - С. 363-375 : табл.
 • Сусская О. А. Межкультурные коммуникации в информационном пространстве : социолингвистический и психолингвистический аспекты / Сусская О. А. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журн. - Симферополь, 2012. - Сер. "Филология. Социальные коммуникации" : Т. 25, № 1, Ч. 1. - С. 435-439.

В інших виданнях України

 • Чуканова С. О. Роль бібліотек ВНЗ в упровадженні інтерактивних технологій в освітньому просторі / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Освітній процес: погляд зсередини : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (20-21 груд. 2012 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. перекладу та лінгвіст. підготовки іноземців ; [під заг. ред. Ю. Шепеля]. - Д. : Біла К. О., 2012. - С. 114-116.
 • Зінченко А. Г. Оцінка, прогнозування і рекомендації щодо поліпшення забезпечення прав дітей, їх захисту й розвитку / [А. Г. Зінченко, А. О. Мішин] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. V. - С. 154-160.
 • Зінченко А. Г. Роль неурядових організацій та суб’єктів підприємництва в реалізації державної політики у сфері соціально-правової захищеності дітей / [А. Г. Зінченко, О. В. Сіра] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІV, підр. 4.2. - С. 140-151.
 • Зінченко А. Г. Інші категорії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах / [А. Г. Зінченко, М. Г. Соляник] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІІІ, підр. 3.4. - С. 113-120 : табл.
 • Зінченко А. Г. Діти, які перебувають у конфлікті із законом / [А. Г. Зінченко] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІІІ, підр. 3.2. - С. 98-105 : табл.
 • Зінченко А. Г. Сприяння професійному становленню молоді / [Зінченко А. Г., Ярошенко О. В.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. II, підрозд. 2.4. - С. 208-218.
 • Королько В. Г. Реклама політична / В. Королько // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 631.
 • Сусська О. О. Право людини на інформацію як базова ознака комунікативних стосунків в інформаційному суспільстві / Ольга Сусська // Комунікація. - 2012. - № 2. - С. 30-41.

Інше

 • Освітній процес : погляд зсередини : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 грудня 2012 р.) / [Шепель Ю. А., ... Палієнко С. О., Бондаренко Н. Б., Борисова Т. О., ... Пічугіна Л. Л., ... Рябець І. В., ... Чуканова С. О., Голубєва М. О. ; під заг. ред. Ю. О. Шепеля] ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. перекладу та лінгв. підготовки іноземців. - Дніпропетровськ : К. О. Біла, 2012. - 118 с. : іл. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Боднар А.Я., Макаренко Н.Г. Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 35–39.
 2. Власюк О.Я. Формування готовності студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 10–14.
 3. Голубєва М.О., Бахтіярова Х.Ш., Радченко М.І. Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інженерно–педагогічних працівників (на прикладі національного транспортного університету) // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 15–19.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А.Система методичної роботи – крок до формування ключових компетентностей молодого вчителя // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 24–28.
 5. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Методичні підходи до проектування діалогічного простору // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 44–49.
 6. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29–35.
 7. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 54–60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Василенко Л.І., Ткаченко І.В. Проблеми психологічної кореляції девіантної поведінки підлітків // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 125-133.
 2. Голубєва М. О., Жарук І. В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США (на прикладі дистанційної професійної освіти конфліктологів) [Електронний ресурс] // Теорія та методика управління освітою : електрон. наук. фах. вид. / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Електрон. дані. – 2011. - Вип. 5. – 12 с. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/ (дата перегляду 03.03.2012). – Назва з екрану.
 3. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Коваленко О.М., Семенець О.А. Етнопсихологічний аналіз творчості Григорія Сковороди // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України / за ред. С. Д. Максименка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України. - К. : [Гнозіс], 2011. - Т. XIII, ч. 2. - С. 228-235.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А., Анікєєва Т.С. Релігійно-філософські та психологічні аспекти творчості Григорія Сковороди // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 183-191.
 5. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Шемчук І., Дядюн К. Труднощі кадрового менеджменту при працевлаштуванні // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 56-61.
 6. Сусська О.О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 3. - С. 47-57.

В інших виданнях України

 1. Гірник А.М. Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої освіти : Третя Міжнар. наук. конф., [м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 13-14 трав. 2011 р. : зб. матеріалів] / [ред. кол. : Кремень В. Г., Гірник А. М., Сватко Ю. І. ... та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ... [та ін.]. - Х. : [Міськдрук], 2011. - С. 19-22.
 2. Зінченко А. Г., Семигіна Т. В. Охорона здоров'я дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. ІІІ. - С. 43-61.
 3. Зінченко А. Г., Пєша І. В. Діти, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. V. - С. 89-115.
 4. Зінченко А. Г. Державна політика у сфері соціально-правової захищеності дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. VII. - С. 128-138.
 5. Зінченко А.Г., Саприкіна М., Ляпін Д. … та ін. Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні : аналіт. довідка. – [К. : Фарбований лист, 2011]. – 51 с.
 6. Сусська О.О. Зміна традиційних уявлень про простір і час в сучасних дослідженнях інформаційного простору // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 182-184.
 7. Сусська О.О. Теоретична модернізація медіапсихологічних підходів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 12. – С. 244-253.

2006

 • Гірник А. М., Саламатов В. О. Q-методологія: методика та організація дослідження // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 41–49.
 • Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. Особливості професійного самовизначення особистості на етапі навчання у ВНЗ // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 49–55.
 • Голубєва І. В. Порівняльний аналіз акредитації ВНЗ США та України (на прикладі програми з конфліктологічних дисциплін) // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 87–94.
 • Голубєва М. О. Використання методу дискусії у вищих навчальних закладах України // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. — К. : Вид-во “Дельта”, 2006. — С. 163–172.
 • Голубєва М. О., Єгорова В. В. Історія виникнення та розвитку методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 16–21.
 • Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш. Навчальний тренінг — ефективний шлях усунення суперечностей між теорією та практикою // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 81–87.
 • Демидович О. Мобінг немає національності: Емоційне насилля на роботі в Іспанії та країнах Європейського Союзу // Профспілки України. — 2006. — № 6. — С. 21–24.
 • Демидович О. “Підручник із медитації” для посередника з урегулювання трудових конфліктів // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, А. Ф. Бурбан та ін. ; Редкол. темат. вип. : А. М. Гірник, М. М. Букач, В. О. Васютинський та ін. ; Упоряд. М. О. Голубєва; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 42–45.
 • Демидович О. Посередництво в Іспанії як сфера професійної діяльності // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 154–159.
 • Демидович О. Хабанера про незахищену Кармен. Іспанія. Досвід посередництва в системі позасудових методів розв’язання трудових конфліктів // Профспілки України. — 2006. — № 2. — С. 35–37.
 • Єгорова В. В. Викладання англійської мови професійного спрямування у ВНЗ України: експертна оцінка // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 94–102.
 • Єгорова В. В., Голубєва М. О. Історія виникнення та розвитку методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 16–21.
 • Копець Л. В., Гордієнко В. І. Феноменологія професійної діяльності в групі у контексті стабільності та динаміки організаційних форм // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 55–60.
 • Кульбабська Ю. В. Зовнішні і внутрішні конфлікти при викладанні курсу “українська мова професійного спрямуванн” у ВНЗ України // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 103–112.
 • Кульбабська Ю. В. “Українська мова професійного спрямування” — проблеми та перспективи курсу // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 31–36.
 • Приходькіна Н. Виявлення гендерних стереотипів та гендерних конфліктів у студентському середовищі // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 113–120.
 • Приходькіна Н. Інтеграція гендерних досліджень в систему вищої освіти України як один з інноваційних підходів в сучасній педагогіці // Ідеї, реалії та перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20–21 квітня 2006 року, м. Суми. Ч. 2 — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. — С. 97–98.
 • Приходькіна Н. Перспективи інтеграції гендерних досліджень в систему вищої освіти України к контексті Болонського процесу// Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними. Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції 22–24 червня 2006 р. Т. 1 — Суми: СумДПУ — 152–155 с.
 • Тернавська Т. А. Дослідження латентної конфліктності при викладанні психологічних дисциплін // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 120–124.
 • Тернавська Т. А. Проблема активізації пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 36–41.
 • Яковенко О. В. Інтелект // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 58–59.
 • Яковенко О. В. Конфлікт // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 68–69.
 • Яковенко О. В. Ментальність // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 82.
 • Яковенко О. В. Мислення // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 84–85.
 • Яковенко О. В. Рефлексія // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 109–110.

2005

 • Боднар А. Я., Макаренко Е. М. Взаємодія мовних і ментальних структур у формуванні національної самосвідомості (на прикладі української та російської мов) // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 49–56.
 • Боднар А. Я. Дослідження ефективного професійного самовизначеня студентів першокурсників // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доп. VІ Міжнар. наук.- практ. конф., 23–24 листоп. 2005 р. / М-во праці та соціальної політики України; Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; Ін-т колекційної педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова; Благодійний фонд “Добробут XXI століття". — К. : Ун-т “Україна”, 2005. — С. 219–221.
 • Брик О. М. Особливості участі практичних психологів в оптимізації процесу управління колективами вітчизняних MLM-фірм // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 60–67.
 • Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика // Соц. психологія. — 2005. — № 2. — С. 175–176.
 • Гірник А. М. Настрої політично індиферентних виборців на початку президентської виборчої кампанії 2004 року та перед першим туром голосування // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Т-во конфліктологів України; Центр соціальної психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2005. — Вип. 4. : Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи. — С. 119–126.
 • Гірник А. М., Саламатов В. О. Соціально-психологічна експертиза ціннісно-когнітивної складової політичної поведінки кримчан // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 39–45.
 • Голубєва І. В. Особливості викладання конфліктологічних дисциплін у форматі дистанційного навчання у ВНЗ США // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 31–36.
 • Голубєва М. О., Єгорова В. В. Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 7–11.
 • Голубєва М. О., Ващенко О. О. Сучасна вища економічна освіта в Чехії та Україні: теоретичні засади і практичний досвід // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 14–18.
 • Копець Л. В. Особливості сприйняття інших людей професійними психологами // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 45–49.
 • Рибалка В. В. Особистісно — центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю // Практична психологія та соціальна робота. — 2005. — № 1. — С. 49–57; № 2. — С. 37–47.
 • Рибалка В. В. Теорія динамічної психологічної структури особистості Костянтина Платонова // Психологія і суспільство. — 2005. — № 3. — С. 23–34.
 • Яковенко О. В. Психологічні стратегії ефективного розв'язання проблеми // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 73–77.

2004

 • Васьківська С. В. Використання метафори архетипічного циклу досвіду в психологічному консультуванні // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 47–55.
 • Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: від мистецтва до технології // Соц. психологія. — 2004. — № 2. — С. 100–110.
 • Копець Л. В. Теоретичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології ХХ століття // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін.- К., 2004. — С. 60–66.
 • Музиченко Л. В. Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 67–70.
 • Яковенко О. В. Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 70–72.

2003

 • Брик О. М. Особливості управлінської спрямованості менеджерів мережевого маркетингу // Актуальні проблеми психології. Т. 1, ч. 9: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Ред. : С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка. — К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2003. — С. 100–103.
 • Брик О. М. Феномен лідерства в сучасному українському мережевому маркетингу // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 22: У 3–х ч. : Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; Упоряд. : М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк. — К., 2003. — С. 299–303.
 • Гірник А. М. Моніторинг громадської думки в сфері прав людини // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / Укр. центр політ. менеджменту; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. — С. 459–470.
 • Гірник А. М. Соціальні і психологічні корені конфліктів у працях Платона і Аристотеля // Психологічні перспективи. — 2003. — № 4. — С. 15–17.
 • Гірник А. М. Уніфікація опису конфлікту та його аналіз // Актуальні проблеми психології. Т. 1, ч. 10: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. — К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2003. — С. 15–17.
 • Музиченко Л. В. Самовизначення і професійне середовище // Соц. психологія. — 2003. — № 2. — С. 112–119.
 • Музиченко Л. В. Чинники формування ідентичності в юності // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 22: У 3–х ч. : Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; Упоряд. : М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк. — К., 2003. — С. 296–299.
 • Рибалка В. В. Концепція, програма дослідження та класифікація типів особистості Олександра Лазурського // Психологія і суспільство. — 2003. — № 3. — С. 4–16.
 • Рибалка В. В. Особистісно-центровані методологічні підходи у науковій психології // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф, м. Хмельницький,15–16 жовт. 2003 p. / АПН України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти; Технолог. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — С. 38–47.
 • Гірник А. М. Конфликтологическая экспертиза // Журн. практикующего психолога. — 2003. — № 9. — С. 146–156.

 

 

Анотації курсів

Антропологія
Антропологія — біологічна наука, що вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток, близько стоїть до суспільних наук, також наука про походження й еволюцію людини, утворення людських рас і про нормальні варіації фізичної будови людини.


Аспірантський дослідницький семінар


Викладання в системі вищої освіти


Викладацька практика


Вікова психологія
Психічний розвиток особистості, його закономірності, динаміка та рушійні сили. Особливості психічного розвитку на різних етапах життя (від народження до старості). Основні теорії психічного розвитку, вікові періоди кризи та розквіту особистості.


Вступ до "Могилянських" студій
Програма навчального курсу передбачає розкриття теоретичних засад становлення єдиного простору вищої освіти в Європі та особливостей впровадження основних принципів Болонського процесу в НаУКМА, представити їх історичне становлення та сучасні тенденції розвитку; розкрити особливості навчального процесу в НаУКМА, основи організації наукових студій та самостійної роботи, надати навички роботи з джерелами інформації та познайомити з університетською бібліотекою та її ресурсами, надати основні вміння щодо самоорганізації та поведінки в університетському середовищі, виробити у студентів навички узагальнення та практичного використання отриманих знань.


Вступ до спеціальності
У "Вступі до спеціальності" розглядаються система психологічної служби та заклади науково-дослідної, прикладної та практичної психології в Україні; виробничі функції, типової задачі діяльності фахівця з психології та уміння щодо вирішення типових задач діяльності; загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу; етичні аспекти професійної діяльності психолога; вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів; освітньо-професійна програма та навчальний план підготовки бакалавра психології; форми організації навчального процесу та самостійної роботи у вищих навчальних закладах, а також нормативні документи, що регламентують права та обов'язки студентів вищих навчальних закладів.


Геронтопсихологія
Геронтопсихологія – розділ геронтології та вікової психології, який вивчає особливості психіки та поведінки людей віку пізньої дорослості; тобто, закономірності, механізми, психічні факти і явища, які визначають процес розвитку людини у старості. Вона досліджує стабільність і зміну поведінки та досвіду людей у пізньому віці.


ДЕК


Дитяча психотерапія
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними сучасними підходами до психотерапії дітей та підлітків, а також з її організаційними, психотехнічними та процесуальними аспектами. Основні компетентності, що розвиває курс: знання із загально-теоретичних питань дитячої психотерапії - її сутності, мети, вихідних принципів; використання психодіагностичних методик у роботі з дітьми, знання особливостей побудови терапевтичних стосунків з дитиною; орієнтування в сучасних підходах до психотерапії дітей та підлітків; знання принципів, шляхів і засобів укладання контракту з батьками про психотерапію дітей; уміння аналізувати кейси дитячої психотерапії


Диференціальна психологія
У курсі вивчаються індивідуальні відмінності між людьми та між групами людей, їх природа, чинники та наслідки. Програма курсу охоплює теорії індивідуальних відмінностей, класичні та сучасні типології, категорії індивідуальних відмінностей, які аналізуються в сучасній психології та мають значення в практичній діяльності людей. В курсі розвиваються навички діагностики та експертної оцінки індивідуальних відмінностей суттєвих для навчання, соціальної адаптації та професійної діяльності.


Експериментальна психологія
Метою вивчення курсу "Експериментальна психологія" є оволодіння знаннями щодо основ планування, організації та проведення експериментального психологічного дослідження, набуття умінь та навичок сумісної діяльності з досліджуваними в різних типах експериментальних ситуацій, а також обробки, аналізу та узагальнення одержаних в ході досліджень даних. Засвоєння курсу збагачує студентів теоретичними знаннями з історії становлення та сучасного стану розвитку експериментальної психології; принципів організації та проведення психологічних експериментів; методів статистичної обробки даних дослідження; вимог щодо підготовки та написання наукового звіту за результатами психологічного експерименту. Також студент має змогу застосовувати отримані знання в практичній діяльності, а саме: розробляти програму і методику психологічного експерименту; проводити математико-статистичну обробку даних та якісний аналіз результатів дослідження; оформляти результати дослідження у вигляді наукового звіту.


Етика дослідницької діяльності психолога


Етика професійної діяльності психолога
Метою курсу є набуття компетенції майбутніх психологів щодо основних етичних норм різних сфер наукової та практичної професійної діяльності; виявлення та розкриття основних проблем психологічної, тренерської та психотерапевтичної практики. Курс має на меті вивчення характеристик основних етичних категорій, пов'язаних з професійною діяльністю психолога, розгляд основні етапи становлення професійної етики, етичні аспекти порушення конфіденційності в роботі психолога, практичні навички отримання "поінформованої згоди", складання контакту на надання психологічної допомоги, тощо.


Загальна психологія
Предметний зміст та основні методи загальної психології як науки; особливості розвитку психіки в енто-, філо- й атрогенетиці; природничо-наукові основи психології, зміст, властивості, механізм пізнавальних й емоційно-вольових процесів та етапів, індивідуально-типологічна характеристика особистості, особистість у соціумі, життєвий шлях і життєвий світ особистості.


Зоопсихологія та порівняльна психологія
Запропонований курс висвітлює наукові підходи становлення психології та поведінки тварин, порівняльні характеристики норми, аномалії, патології психічних проявів людини і тварин; основні форми поведінки тварин; властивості психічної діяльності тварин; походження свідомості людини. Студенти навчаються порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки щодо пояснення різних форм поведінки тварин (шлюбні церемонії, батьківську поведінку, домінування, ігрову поведінку, наслідування); оперувати спеціальними науковими поняттями і теоріями.


Історія психології
У курсі розкривається своєрідність психології як науки, її історичне минуле і сьогодення, вивчаються впливові психологічні концепції, наукові школи, теорії, аналізується наукова діяльність видатних психологів, розглядаються ідеали на норми наукового пізнання, вивчаються основні першоджерела - пам'ятники психологічної думки.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота – самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, практичне значення і виконане на актуальну тему. В ній студент має продемонструвати вміння визначати дизайн дослідження, використовувати поняттєвий апарат сучасної психологічної науки; навички систематизації та узагальнення першоджерел з проблеми, добору якісних та кількісних методів проведення психологічного дослідження відповідно до його мети та завдань, планувати його етапи, кількісно і якісно інтерпретувати його результати; готовність до самостійної професійної діяльності в умовах ринкової економіки.


Кіберпсихологія
Кіберпсихологія курсі вивчаються особливості психічної діяльності та поведінки особистості в сучасному Інтернет-просторі (саморозкриття, особисті стосунки, онлайн- спільноти, професійне спілкування). Курс знайомить з методами дослідження особистості та діяльністю психологів в Інтернет просторі. Студенти психологи розвиватимуть навички використання комп'ютерних технологій у своєму житті та майбутній професійній діяльності Cyberpsychology The course examines the peculiarities of the mental activity and behavior of an individual in the modern Internet space (self-disclosure, personal relationships, online communities, professional communication). The course introduces the methods of personality research and the activities of psychologists in the Internet space. Psychology students will develop skills in usi


Клінічна психологія
Метою курсу є оволодіння знаннями щодо провідних проблем і завдань сучасної клінічної психології; методів і засобів діагностики психічних відхилень, диференціації психологічних феноменів та психопатологічних синдромів, психологічних особливостей людей, що страждають на різні захворювання, щодо психології взаємин пацієнта і медичного працівника, психопрофілактичних, психокорекційних та психотерапевтичних засобів допомоги пацієнтам, теоретичних аспектів психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів, а також набуття практичних умінь та навичок застосування основними методів клінічної психології


Комплексний кваліфікаційний екзамен
Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 053 Психологія проводиться у формі Комплексного кваліфікаційного екзамену з психології й Комплексного кваліфікаційного екзамену з галузевої психології / захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи відповідно до вимог освітньопрофесійної програми та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр психології. Психолог». Атестація здійснюється відкрито і публічно.


Комунікативний практикум
Курс має практичне спрямування та покликаний спряти комунікативній компетентності психологів та інших зацікавлених майбутніх професіоналів в отриманні практичних навичок ефективного спілкування. В курсі через практичні заняття вивчається спілкування в професійній діяльності психолога, закономірності і ключові феномени професійного спілкування, практичні технології конструктивного спілкування: прийоми активного слухання, впливу, розуміння та діалогу, технології самопрезентації та зворотного зв'язку. Курс широко охоплює методи діагностики комунікативного потенціалу особистості та методи розвитку компетентності в спілкуванні.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"
Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. Аспіранти розвинуть навички викладання психологічних дисциплін (в рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврської та магістерської програм НаУКМА за спеціальністю "Психологія", вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за фахом. Колегіальне оцінювання і само-оцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей.


Курсова робота
Написання курсової роботи є одним з важливих етапів професійної підготовки студентів в вузі. Курсова робота з психології є завершеним, самостійним науковим дослідженням, має теоретичну новизну і практичну значущість, виконана на актуальну тему. Цілі курсової роботи такі: - систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань; - застосування психологічних знань при вирішенні конкретних дослідницьких задач; - вдосконалення навичок самостійної роботи і оволодіння прийомами наукової діяльності; - перевірка умінь студентів будувати емпіричне дослідження, працювати з методиками, інтерпретувати, статистично обробляти первинні дані. До курсових робіт з психології пред'являється низка вимог. Перш за все, тема курсової роботи повинна бути актуальною. Ця вимога задовольняється шляхом вибору питань і проблем, недостатньо розроблених в науці, що має важливе значення для майбутньої практичної діяльності молодого фахівця, а також пов'язаних з сучасними проблемами психологічної науки і практики.


Магістерська робота
Кваліфікаційна робота – самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, практичне значення і виконане на актуальну тему. В ній студент має продемонструвати вміння визначати дизайн дослідження, використовувати поняттєвий апарат сучасної психологічної науки; навички систематизації та узагальнення першоджерел з проблеми, добору якісних та кількісних методів проведення психологічного дослідження відповідно до його мети та завдань, планувати його етапи, кількісно і якісно інтерпретувати його результати; готовність до самостійної професійної діяльності в умовах ринкової економіки.


Математичні методи в психології
Навчальна дисципліна дає уявлення про сучасні можливості математичних методів щодо забезпечення достовірності результатів психологічних досліджень. Метою курсу є вивчення та застосування засобів та методів обробки інформації, статистичних критеріїв, засвоєння способів побудови науково обгрунтованих висновків про дослідження даних у різних сферах діяльності психологів. У результаті вивчення курсу студенти отримають теоретичні знання та практичні навички роботи в пакеті Microsoft Excel, необхідні для розуміння професійних публікацій, самостійного використання основних математичних методів аналізу даних, підготовки презентацій та звітів за результатами аналізу.


Методика викладання психології
У змісті навчальної дисципліни "Методика викладання психології" розглядаються питання, що розкривають вимоги до стратегії викладання психологічного знання як системи, до методики, форм, організації, прийомів і методів викладання психології, а також методичні підходи до вивчення деяких конкретних тем курсу психології.


Методика викладання у вищій школі
Психолого-педагогічні проблеми викладання у вищій школі, організація освітнього процесу, методичні прийоми ведення лекцій, семінарів та інших форм аудиторних занять. Підготовка слухачів до практичного опанування основними формами викладання у вищій школі, керівництва науково-пошуковою роботою студентів.


Методика та організація психологічного тренінгу
Навчальна дисципліна «Методика та організація психологічного тренінгу» спрямована на системне засвоєння принципів і методики проведення психологічного тренінгу. В курсі розглядаються вимоги до успішної організації психологічного тренінгу, питання етики, комунікативних технік і ролей тренера, аналізуються прийоми і методи, послідовність і специфіка дій тренера на різних етапах роботи з групою. В процесі навчання у студентів формуються уміння і навички, необхідні для розробки і проведення тренінгів в різних парадигмах роботи.


Методологічний семінар


Методологічні та теоретичні основи психології
Курс спрямований на формування у студентів знань про основні теоретичні і методологічні проблеми сучасної психології, її категоріальний апарат, методологічні принципи і ключові теоретичні проблеми. Зміст курсу спрямований на поглиблення і розширення знань про напрями розвитку теоретичної психології, застосування методичного апарату для отримання емпіричних фактів та методів їх інтерпретації з метою перетворення емпіричного знання в теоретичне. Програмні компетентності і результати засвоєння курсу полягають у: здатності магістрів спеціальності "Психологія" орієнтуватись у вітчизняних теоретико-методологічних підходах до вивчення психічних явищ (системному, структурному, функціональному, діяльнісному, культурно-історичному, суб'єктному, феноменологічному, наративному, герменевтичному, вчинковому) та методологічних принципах дослідження (детермінізму, системності, розвитку); знанні зарубіжних психологічних теорій та підходів (психодинамічні, біхевіористичні, когнітивні, екзистенційні, гуманістичні, феноменологічні теорії); розумінні сутності соціального конструкціонізму та його впливу на методологічні трансформації сучасної психології; розрізненні етапів розвитку психології як класичної, некласичної та постнекласичної науки; умінні визначити методологічний базис та категоріальний апарат власного науково-психологічного (магістерського) дослідження, на основі яких визначатиметься його дизайн.


Методологічні та теоретичні проблеми психології


Методологія та організація наукових досліджень
Курс знайомить студентів з методологічними основами, проблематикою, рівнями, етапами наукових досліджень в галузі психології; правилами формування поняттєвого апарату, методами дослідницької роботи, статистичними методами обробки даних; правилами оформлення психологічного дослідження.


Нейропсихологія
Метою курсу є вивчення закономірностей взаємозв'язку структури та функціонування головного мозку з психічними процесами, емоційними та поведінковими проявами людини; розуміння вікових особливостей функціонуванні головного мозку; нейропсихологічних передумов розвитку особистості, появи нейропсихологічних дисфункцій та психологічних порушень; нейропсихологічних основ психотерапії, ознайомлення з механізмами ефективного навчання, розвитку здібностей та психологічного здоров'я, що допоможе майбутнім спеціалістам підвищити свою фахову культуру, ознайомитись з сучасними підходами до розуміння, діагностики та корекції нейропсихологічних порушень у дітей та дорослих, набути компетентності у розвитку та підтримці власного психологічного здоров'я та працездатності.


Організаційна психологія
Організаційна психологія. Мета курсу полягає у наданні студентам знань щодо загальних основ психології організацій та групи як об'єкта управління і основи організації; соціально-психологічної структури організації; передумов та кроків створення організації; типів організаційних структур та життєвого циклу організації; змісту, структури та психологічних компонентів управління в організаціях; організації ефективної комунікації в організаціях; клімату організації та корпоративної культури; підбор, розстановки, оцінки та атестації кадрів; формування ефективної роботи команди; психологічних аспектів індивідуальної кар'єри та формування іміджу керівника; психологічного забезпечення впровадження інновацій в організаціях; попередження та розв'язання управлінських конфліктів в організаціях. Основні компетентності, що розвиває курс, полягають у знаннях: змісту та психологічних особливостей, структури та основних складових організації; основних чинників становлення сприятливого клімату в колективі; закономірностей ефективної комунікації в організації; основних напрямків управління конфліктами в організації; методів дослідження психологічних аспектів управління персоналом; уміннях: володіти методами організації та проведення комплексних психологічних досліджень у виробничо-управлінській сфері; використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення психологічних проблем управління в організаціях; діагностувати типові проблемні ситуації на індивідуальному рівні, рівні виробничого колективу, організації; застосовувати та адаптувати методи соціометрії, референтометрії, експертних оцінок та ін.; забезпечувати консультативну роботу з керівниками, виробничими колективами, організаціями; надавати психологічну допомогу керівникам для психологічного забезпечення управлінського процесу в організаціях; прогнозувати використання резервів розвитку персоналу організації; вміти проводити управлінське консультування; консультувати керівників та відповідальних працівників установ з питань використання нових соціальних технологій, моделювання соціальних процесів з метою ефективної організації виробничої діяльності, поліпшення соціальних умов життєдіяльності організації.


Основи індивідуального консультування
Сфера практичної професійної діяльності психолога, пов'язана з наданням допомоги потребуючим її людям у вигляді порад, рекомендацій щодо вирішення життєвих психологічних проблем. Такі рекомендації клієнт отримує на основі особистого спілкування з ним психолога-консультанта як підсумок аналізу проблеми, вивчення того, як вона виникла в житті клієнта. В психологічному консультуванні психолог працює з людьми, які відчувають труднощі в повсякденному житті. Спектр проблем справді широкий: труднощі на роботі (незадоволеність роботою, конфлікти з колегами і керівниками, можливість звільнення), невлаштованість особистого життя і негаразди в сім'ї, погана успішність у школі, брак впевненості в собі та самоповаги, болісні вагання в прийнятті рішень, труднощі у встановленні міжособистісних відносин тощо[1].


Основи психоаналітичної теорії
Історія виникнення психоаналізу; основні психоаналітичні теорії; базові техніки психоаналізу .


Основи психології та педагогіки
Традиційні проблеми сучасної психології та педагогіки. Визначні психологічні й педагогічні концепції. Аналіз психічного життя людини, психічних індивідуальних особливостей (темпераменту, здібностей, характеру) та їхнього прояву в діяльності і соціальній взаємодії. Загальні засади педагогіки, її об’єкт, предмет, наукові методи дослідження. Основні категорії теорії навчання і виховання. Досягнення сучасної психології та педагогіки.


Основи психологічного тренінгу
Дисципліна " Основи психологічного тренігу " спрямована на забезпечення практичної компетентності з проблем планування, організації та проведення соціально-психологічного тренінгу(СПТ) в різних видах тренінгових груп, а також щодо особливостей роботи та особистого впливу ведучого на формування позитивної особистісної та групової динаміки учасників СПТ. Основною метою курсу є забезпечення знання методик проведення та організації СПТ, його структури та особливості ролі ведучого, а також - обізнаність щодо тренінгового періоду та посттренінгового супроводу учасників СПТ.


Основи психосоматики
Метою дисципліни є підготавка майбутніх фахівців до психологічно обґрунтованого вирішення комплексу актуальних проблем у професійній сфері практичного психолога, засвоєння студентами основних положень і методів психосоматики в їх додатку до завдань практичної психології.


Основи психотерапевтичного впливу
Метою курсу є орієнтування студентів в основних підходах психологічного впливу під час консультативної, колекційної та психотерапевтичної взаємодії із клієнтами. Надати повну картину існуючих методів та методик в їх практичному застосуванні. Завдання дисципліни та її місце в навчальному процесі визначаються основними питаннями курсу і збагачують студентів знаннями, вміннями і навичками. До них ми відносимо такі: вивчення основних сфер використання технологій психотерапевтичного впливу; розгляд основних методів психотерапевтичного впливу; правила та стандарти використання окремих методів та методик; сучасні методи психотерапевтичного впливу; клієнт та особливості його особистості в розрізі психотерапевтичного впливу.


Основи психотерапії
Метою курсу є орієнтування студентів в основних підходах психологічного впливу під час консультативної, колекційної та психотерапевтичної взаємодії із клієнтами. Надати повну картину існуючих методів та методик в їх практичному застосуванні. Завдання дисципліни та її місце в навчальному процесі визначаються основними питаннями курсу і збагачують студентів знаннями, вміннями і навичками. До них ми відносимо такі: вивчення основних сфер використання технологій психотерапевтичного впливу; розгляд основних методів психотерапевтичного впливу; правила та стандарти використання окремих методів та методик; сучасні методи психотерапевтичного впливу; клієнт та особливості його особистості в розрізі психотерапевтичного впливу.


Патопсихологія
Курс "Патопсихологія" вивчає проблеми типології порушень психічних процесів, властивостей та станів при різних видах патології людини. До структури курсу входить вивчення базових категорій теоретичного апарату, принципів використання експериментально-психологічних методів з метою клінічної діагностики порушень сприймання, довільних рухів та дій, мови та пам'яті, патології мислення, емоційно-вольової сфери, свідомості та самосвідомості, особистості та її змін і аномалій. Навчальна програма призначена для підготовки психологів з метою навчити діагностиці в психоневрологічних закладах, здійсненню контролю за динамікою хворобливих станів, підготовити до участі в розв'язанні практичних завдань психіатричної клініки. В процесі вивчення дисципліни студенти оволодівають теоретико-методологічними та прикладними аспектами патопсихології у зв'язку із сучасними досягненнями психологічної науки в галузі психотерапевтичної допомоги, дослідженнями в сфері вивчення особистості, вимогами до сучасного фахівця-психолога.


Педагогіка
Педагогіка - це наука, яка вивчає і має на меті удосконалити процеси навчання, виховання та розвитку людини. Особливістю педагогіки є те, що вона не є наукою самодостатньою, зосередженою на собі самій, як це характерно для інших наук - природознавчих чи гуманітарних. Так само як і медицина, агрономія, юриспруденція чи наука управління, педагогіка спрямовує свої зусилля на покращення потрібної для суспільства форми діяльності.


Педагогіка вищої освіти
Синкретична дисципліна, що базується на основних положеннях дидактики, загальної психології, освітнього менеджменту, андрогогіки. Складається з трьох частин. Розглядає питання, пов’язанні з управлінням вищою освітою в Україні, особливостями сучасних форм, методів, принципів навчання у ВНЗ.


Педагогічна психологія
Курс висвітлює проблеми соціально-психологічної специфіки навчання та виховання інтелектуальних та особистісних взаємодій, які виникають в процесі учбової діяльності. Поруч з теоретичними матеріалами основних концепцій та провідних теоретичних досліджень в ньому широко представлено різноманітні формуючі психолого-педагогічні техніки.


Перша психологічна та домедична допомога
Практично орієнтований курс навчає надавати першу допомогу у надзвичайних ситуаціях. Курс передбачає опанування серцево-легеневої реанімації на манекені. Широко використана емонстрація фрагментів відеофільмів за темою перша домедична допомога. Опанування навичок першої психологічної та домедичної допомоги здійснюється в процесі виконання вправ та моделювання кризових ситуацій.


Практика виробнича
Психологічна виробнича практика передбачає розвиток професійних здібностей, проведення психодіагностичного обстеження, психокорекційної, психопрофілактичної та психоконсультативної роботи. Професія психолога вимагає від нього знань та умінь роботи з людьми різного віку та соціального статусу, тому метою різних видів психологічної практики є засвоєння, закріплення, поглиблення, творче використання теоретичних та методичних знань, оволодіння студентами практичними вміннями та основними навичками прикладної психологічної діяльності в закладах різного типу, в яких працюють фахівці з психології: школи, гімназії, ліцеї, коледжі, вищі навчальні заклади, центри психологічних соціальних служб для молоді, центри зайнятості тощо.


Практика діагностична
Пріоритетна мета діагностичної практики – актуалізація у студентів сучасних психолого-педагогічних знань щодо організації та здійснення різноманітних форм діагностичної функції практичного психолога, розвиток прогностичних, діагностичних та організаторських вмінь та навичок. Програма психодіагностичної практики передбачає формування професійної та психологічної компетентності студентів. Програми включає два блоки (за вибором студента): 1. Організація та проведення діагностичної роботи в умовах навчального закладу. 2. Організація та проведення діагностичної роботи в інших організаціях, підприємствах і установах. Під час практики студенти навчаються самостійно здійснювати вибір форми діагностичного обстеження; визначати психодіагностичний інструментарій та обстежувати психіку індивіда з метою встановлення психологічного діагнозу. Студент повинен навчитися визначати діагностичну мету, задачі дослідження, коректно обробляти та інтерпретувати отримані дані, грамотно поставити психологічний діагноз або прогноз, доречно використовувати психологічну термінологію.


Практика комплексна
Практика спрямована на ознайомлення студентів зі специфікою їх майбутньої професійної діяльності, формування професійних компетенцій, проводиться з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, формування світогляду, мотивації професійного розвитку, стилю поведінки, професійної етики за допомогою ознайомлення студентів з установами різного профілю, в яких здійснюють професійну діяльність психологи. Практика покликана сприяти у студентів першокурсників усвідомленню себе представниками професійної спільноти.


Практика ознайомча
Практика спрямована на ознайомлення студентів зі специфікою їх майбутньої професійної діяльності, формування професійних компетенцій, проводиться з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань. спрямована на формування світогляду, стилю поведінки, професійної етики за допомогою ознайомлення студентів з установами різного профілю, в яких здійснюють професійну діяльність психологи. Introductory practice Abstract Practice is aimed at familiarizing students with the specifics of their future professional activities, forming professional competencies, and is conducted with the aim of consolidating and deepening theoretical knowledge. aimed at forming a worldview, behavioral style, and professional ethics by introducing students to institutions of various profiles in which psychologists carry out their professional activities.


Практика педагогічна
Педагогічна асистентська практика магістрантів НаУКМА є складовою частиною процесу підготовки випускників університету до викладацької діяльності. Педагогічна практика відіграє значну роль в навчальному процесі Національного університету "Києво - Могилянська академія", тому що навчальні заклади такого рівня готують не просто фахівців - практиків, а професіоналів, які здатні акумулювати класичні методи викладання та сучасні педагогічні технології, використовувати їх при навчанні студентів ВНЗ I - IV рівнів акредитації в Україні. Досвід організації навчального процесу, моніторингу та кінцевого оцінювання знань, види контролю якості знань та рейтингова система, особливості проведення лекцій та групових занять з використанням сучасних методів навчання в межах концепції Liberal Art Education у системі вищої освіти.


Практикум з загальної психології
Метою викладання дисципліни "Практикум із загальної психології" є формування знань про специфіку дослідження когнітивної, емоційно-вольової сфер, індивідуально-типологічних та мотиваційних властивостей особистості, вміння і навички проведення психологічних досліджень, аналізу та інтерпретації отриманих результатів. Завдання курсу: " Оволодіння студентами категоріально-термінологічним апаратом психології; " Засвоєння основних понять та розвиток понятійного мислення; " Ознайомлення студентів з факторами розвитку особистості, умовами її становлення; " Реалізація системного підходу до висвітлення проблем структури особистості, регуляції діяльності, спілкування як багатопланового процесу; розвитку особистості у діяльності та спілкуванні; " Ознайомлення студентів з основними властивостями та закономірностями, віковими та індивідуальними особливостями розвитку уваги, відчуттів, сприймання, мислення та уяви людини; " Ознайомлення із вимогами та етичними аспектами проведення психологічних досліджень; " Оволодіння навичками виконання професійно-орієнтованих завдань з психології.


Прикладна етика у практиці сучасних наукових досліджень


Психоаналітичні підходи в психосоматиці
Курс охоплює основні теоретичні положення психоаналітичних підходів до розуміння психосоматики, завдання та методологічні принципи аналізу і формування практичних навичок діагностики, диференційної діагностики та корекції психологічного стану осіб з психосоматичними розладами. В курсі розглядаються також види психосоматичних порушень окремих систем організму і відповідні методи психоаналітичної психотерапевтичної допомоги при цих розладах. Специфічні компетентності, що формуються у процесі вивчення курсу, полягають у: знаннях щодо специфіки розуміння психосоматичних розладів з позицій класичних і сучасних психоаналітичних підходів; орієнтації у засобах психоаналітичної інтерпретації матеріалу, задіяного у процесі аналізу, з метою розкриття психосоматичної хвороби як семіотичної системи та індивідуальних форм її смислової інтеграції в свідоме та несвідоме психічне життя пацієнта; первинних вміннях будувати стратегічні лінії аналізу психосоматичних симптомів у процесі психоаналітичної терапії (на матеріалі реальних кейсів).


Психодіагностика
Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання про специфіку та закономірності винесення валідних і надійних суджень, за допомогою яких здійснюється кваліфікація рівня і особливостей психіки людини та психічного розвитку учнів початкової ланки освіти.


Психологічна діагностика в клінічній психології
Курс спрямований на формування у студентів професійної компетенції в галузі психологічної діагностики у клінічній сфері. В результаті опанування програми студент має знати основні патопсихологічні симптоми і синдроми, вміти планувати і проводити клінічне психодіагностичне дослідження, володіти технікою побудови інтерпретаційних схем при аналізі результатів психодіагностичного дослідження, володіти навичками клінічної діагностики психічних і поведінкових порушень


Психологічна реабілітація
Метою курсу є орієнтування студентів в основних підходах до психологічної реабілітації, загальній структурі проведення психореабілітаційної роботи, її етапах та основних методах. Завдання дисципліни та її місце в навчальному процесі визначаються основними питаннями курсу і збагачують студентів знаннями, вміннями і навичками. А саме: вивчення основних сфер та напрямків використання психологічної реабілітації; вивчення принципів та методів здійснення психологічної реабілітації; вивчення сучасних світових та вітчизняних підходів до психологічної реабілітації; вивчення вітчизняних особливостей психологічної реабілітації.


Психологічна реабілітація посттравматичних станів
Метою курсу є орієнтування студентів в основних підходах до психологічної реабілітації, загальній структурі проведення психореабілітаційної роботи, її етапах та основних методах. Завдання дисципліни та її місце в навчальному процесі визначаються основними питаннями курсу і збагачують студентів знаннями, вміннями і навичками. А саме: вивчення основних сфер та напрямків використання психологічної реабілітації; вивчення принципів та методів здійснення психологічної реабілітації; вивчення сучасних світових та вітчизняних підходів до психологічної реабілітації; вивчення вітчизняних особливостей психологічної реабілітації.


Психологія високих технологій
В курсі аналізуються психологічні аспекти взаємодії людини із світом сучасних технологій (інформаційних, нанотехнологій та біотехнологій), психологічні зміни в соціумі та психології людей при поширенні високих технологій, робототехніки, соціальні та психологічні ризики використання високих технологій, проблеми життя людини в світі надскладних знань та технологій, сценарії високотехнологічного майбутнього людства


Психологія вікового розвитку особистості
Психологія розвитку - галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя]. Психологія розвитку вивчає стадії розвитку, закономірності їх зміни, періодизацію психічного розвитку та розвитку особистості, залежність психічного розвитку від культурно-історичних і соціальних умов тощо.


Психологія влади
Дисципліна «Психологія влади» спрямована на вивчення соціально-психологічного змісту влади, її міжособових характеристик, інтерсуб’єктного підґрунтя владно-підвладних стосунків. Програма курсу розкриває категоріально-поняттєвий апарат дисципліни, зміст соціально-психологічних підходів до проблеми влади, специфіку сучасних поглядів на владно-підвладну взаємодію, особливості функціонування влади в різних сферах життєдіяльності. Самостійна робота студентів реалізовується у вигляді прогнозування поведінки носіїв влади, опанування засобів допомоги у зв’язку з владно-підвладним змістом стосунків.


Психологія здоров`я
Курс знайомить здобувачів вищої освіти з історією, методологічними основами, проблематикою психології здоров'я, з моделями здорової особи, орієнтує в теоретичних питаннях фізичного та психічного здоров’я, сприяє розумінню студентами психологічних аспектів здорового способу життя, чинників психосоматичних розладів, а також засобів збереження і зміцнення здоров’я.


Психологія і технологія посередництва в конфлікті
Історія, сучасний стан розвитку, сфери застосування та функції посередництва в конфліктах. Технологія посередництва. Відпрацювання навичок фасилітації та медіації в роботі з сторонами конфлікту. Практичні заняття побудовані у формі соціально-психологічного тренінгу. Рекомендується для студентів, які прослухали курс "Психологія конфлікту та культура поведінки в конфліктній ситуації".


Психологія ігрової діяльності
В курсі вивчається проблема ігрової діяльності в психології, феноменологія та психологічні теорії гри, аналізується значення гри для психічного розвитку та формування особистості дитини та дорослих, розкриваються характеристики, критерії та ріні гри, різноманіття психологічних ігрових технологій в професійній діяльності психолога (розвивальні ігри, освітні ігри, корекційні ігри, рольові ігри, ігри-драми, проектні та ділові ігри, мислетворчі ігри, організаційні ігри, великі та малі ігри).


Психологія інтелекту
Курс, що пропонується, є одним з основних розділів когнітивної психології, яка займається пізнавальним процесом та свідомістю, що включає в себе знання про світ та про власне себе, як людина сприймає, розуміє, усвідомлює та вирішує проблеми. Курс розкриває поняття креативності як творчих можливостей (здібностей) людини, як незалежного фактору обдарованості, що обумовлює готовність сприймати нове. Аналізує умови, що стимулюють або перешкоджають розвитку творчого мислення та інтелектуальної активності.


Психологія музики
В курсі вивчаються психологічні аспекти музики, закономірності створення, виконання та психологічного сприйняття музики, її впливу на різні структурні компоненти людської психіки, психологія музичної обдарованості, аналізуються проблеми виховання та навчання в сфері музичної діяльності. Всі проблеми вивчаються в контексті вивчення психічної діяльності особистості, її естетичних потреб та творчих проявів.


Психологія організацій
Навчальна дисципліна «Психологія організацій» є нормативною у програмі підготовки психологів освітнього рівня «магістр». Основні компетентності, що розвиває курс, полягають у знаннях: змісту та психологічних особливостей, структури та основних складових організації; основних чинників становлення сприятливого клімату в колективі; закономірностей ефективної комунікації в організації; методів дослідження психологічних аспектів управління персоналом; уміннях: володіти методами організації та проведення комплексних психологічних досліджень у виробничо-управлінській сфері; використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення психологічних проблем управління в організаціях; надавати психологічну допомогу керівникам для психологічного забезпечення управлінського процесу в організаціях; прогнозувати використання резервів розвитку персоналу організації; моделювати соціальні процеси з метою ефективної організації виробничої діяльності, поліпшення умов життєдіяльності організаці


Психологія особистості
Теорії особистості, які використовуються в сучасній психології для пояснення та прогнозування поведінки людини і внесення у цю поведінку цілеспрямованих змін. Психологічна структура особистості, її феноменологія, інтелектуальний та емоційний світ, глибинні причини поведінки; унікальні аспекти особистості: творчість, самореалізація, психологічна зрілість, психічне здоров’я. Методи дослідження особистості.


Психологія переговорів у конфліктах
Курс має на меті навчити студента основним засадам підготовки і проведенню переговорів. Розглядаються різні підходи до переговорів, переговори як боротьба позицій, як процес вирішення проблем, культурні відмінності переговорників і вплив контексту на особливості переговорів. Для ілюстрації теоретичних положень широко використовуються відео фрагменти за темою. Практичні заняття проводяться у формі тренінгу вмінь.


Психологія прийняття рішень
Дисципліна спрямована на формування у студентів уявлення, щодо сучасного розуміння психології прийняття рішень, а також стосовно методів та підходів, контролю за втіленням прийнятих рішень, ролі особистості та групи в процесі прийняття рішень в сучасній прикладній психології. Метою курсу є сформувати у студентів розуміння сутності процесу прийняття рішень, розкрити зв'язок теорії прийняття рішень з сучасними психологічними теоріями, а також дати практичні навички, необхідні для вирішення комплексних задач.


Психологія професійної діяльності та кар`єри
Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань про закономірності функціонування людського організму у процесі професійної діяльності, активізацію психічних функцій працівника, психологічні, соціально-психологічні та мотиваційні механізми ефективної професійної діяльності, а також навички й вміння щодо організації праці з урахуванням психологічних і соціальних факторів. Курс включає основні положення й методики дослідження розумової, фізичної працездатності спеціалістів, поняття та категорії психології ефективної та безпечної діяльності, адаптації та методики оцінки індивідуальних якостей спеціалістів, визначення вимог професій до особистості, адаптація до умов професійної діяльності та основи професійного відбору спеціалістів, а також психологічні аспекти індивідуальної кар'єри та структури особистого плану кар'єри працівника.


Психологія реклами, PR та іміджмейкінгу
Дисципліна спрямована на забезпечення теоретичної та практичної компетентності у розумінні природи та сутності феномену іміджу, технологій його формування, набуття знань з іміджіології, психології PR та реклами, а також практичних навичок з вирішення пр


Психологія самосвідомості
Дисципліна «Психологія самосвідомості» призначена для структуризації ознак, функцій, структурних особливостей самосвідомості, впровадження аналізу та систематизації отриманої дослідницької інформації з перспективою її оперативного та довготривалого використання у повсякденні та професійній діяльності. Навчальна дисципліна «Психологія самосвідомості» є дисципліною за вибором та методичною складовою навчального плану підготовки бакалаврів.


Психологія свободи
Метою курсу є засвоєння студентами знань щодо психологічних феноменів та процесів, пов'язаних з питаннями свободи, автономії, самодетермінації особистості. Розглядаються такі поняття як "свобода від" та "свобода для" та психологічні процеси й феномени, пов'язані з ними. Смислові акценти у змісті навчального матеріалу поставлені на користь розгляду особистісного, тобто внутріньопсихічного виміру свободи. Пвісля вивчення курсу студенти повинні орієнтуватися в основних положеннях персонологічних теорій щодо питань свободи і автономії особистості; знати основні теорії само детермінації особистості; знати поняття внутрішнього / зовнішнього локусу каузальності та локусу контролю; орієнтуватися в прикладних та практичних питаннях психології свободи (у контексті освіти і навчання, розвитку і виховання автономної особистості, психологічної (психотерапевтичної) допомоги людині, питань адикцій та залежностей); вміти використовувати психодіагностичні методики вимірювання феноменів самодетермінації та автономії.


Психологія сім`ї
Основні поняття про функції та стадії розвитку сім’ї, типи подружніх стосунків, якість шлюбу, рівні сумісності подружжя, типи порушень, функціонування сім’ї, методи діагностики та корекції сімейних стосунків.


Психологія соціального впливу та успіху
Дисципліна спрямована на забезпечення психологічної компетентності з проблем соціального впливу та успіху у всій різноманітності їх виявів в сферах міжособистісної комунікації і взаємодії, зокрема - в сферах особистісного та ділового спілкування, а також на практичне оволодіння засобами, техніками та практичними навичками соціального впливу для вибору та розробки власної моделі поведінки з метою досягнення соціального успіху. Курс може бути корисний всім, хто цікавиться кваліфікованим аналізом феноменів успіху та соціально-психологічного впливу, розширенням здатності впливати та протистояти небажаному соціальному впливу, а також здатності формувати власні алгоритми досягнення соціального та особистого успіху.


Психологія творчості
Дисципліна спрямована на забезпечення психологічної компетентності з проблем генезису творчості, її структури та розвитку, сприяння формуванню та розвитку креативного потенціалу особистості, а також на оволодіння загальними навичками управління креативним процесом та міжособистісної творчої взаємодії. Метою курсу є - дати уявлення про сутність феноменів творчості та креативності у всій багатоаспектності їх проявів, закономірності їх розвитку і функціонування та взаємозв'язок з іншими феноменами людської психіки. Курс орієнтований на формування гармонійного світогляду сучасної освіченої людини незалежно від сфери її професійної діяльності.


Психологія травми
Вивчає психологічні проблем людини, що призводять до виникнення психологічних травм. Значна увага приділяється виявленню, психологічному аналізу та класифікації різноманітних психічних феноменів, що виникають у жертв екстремальних подій. Досліджуються різноманітні негативні психічні стани, що виникають унаслідок впливу екстремальних факторів: стрес, фрустрація, кризи, деривація, конфлікт. Також значна увага акцентується на конструктивних та деструктивних шляхах подолання психотравмуючих ситуацій.


Психологія управління
Висвітлюються закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності. Мета курсу - навчити студентів здійснювати психологічний аналіз особистості та міжособистісних взаємин у групах, визначати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі.


Психофізіологія
Мета дисципліни полягає у вивченні фізіологічних закономірностей та механізмів психічної діяльності та поведінки людини, в оволодінні сучасними і перспективними напрямами психофізіологічних розробок і досліджень з питань діагностики, професійного відбору, психофізіологічного супроводження навчальної і виробничої діяльності, форм і методів психофізіологічного забезпечення діяльності


Розробка дисертаційного проекту
Курс знайомить аспірантів із чинними вимогами до дисертаційних досліджень у галузі психологічної науки, надає методологічну, методичну і практичну підготовку до здійснення дисертаційного дослідження з психології та викладу його результатів у тексті дисертації, визначення мети і завдань дослідження, його теоретикометодологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу – підготовка аспірантами індивідуальних дисертаційних проектів та затвердженими темами


Соціальна психологія
Основні зацікавлення психологічних досліджень включають вивчення впливу індивідів один на одного, впливу групи на індивіда та взаємодію між групами. Психологи, як правило, більш близько вивчають внутрішньо-психологічні емоційні, когнітивні та мотиваційні процеси та їх причини/антесенденти в індивідах, тим часом, як соціологи звертають більшу увагу на груповий та інституціональний контексти соціальної поведінки. Соціальна психологія зводить докупи ці два набори феноменів, беручи їх обох до уваги при поясненні природи та причин людської поведінки. Крім закладання загально-теоретичного фундаменту та пояснення особливостей методології, цей ввідний курс в соціально-психологічну проблематику включає огляд таких основних тем, як соціальні норми, атитюди, мотивація, конформність, соціальна перцепція, авторитет, емоції, стереотипи, агресія, просоціальна поведінка, прив'язаність та когнітивні упередження.


Стратегії викладання для активного навчання впродовж життя


Суїцидологія та превенція суїцидів
Курс призначений для надання знань про концепції та епідеміологію суїцидів, стратегії профілактики, терапії та підтримки людей, які втратили близьких через суїцид, та помічників. Курс включає навчання навичок ключової фігури (гейткіпера - помічника в період суїцидальної кризи), яке проводиться у форматі практикуму


Сучасні теорії психологічного консультування
Навчальна дисципліна «Сучасні теорії психологічного консультування» спрямована на системне і засноване на єдиних критеріях аналізу вивчення теорій / шкіл психологічного консультування, які функціонують сьогодні у сфері психологічних консультативних послуг. Під час викладання дисципліни створюється режим інтерактивної взаємодії студентів між собою, з викладачем, з академічним матеріалом курсу, а також з матеріалами відео- та іншого роду контенту, рекомендованого для ознайомлення з практичними аспектами теорії і практики різних підходів до психологічного консультування.


Теоретичні та методологічні проблеми психології
Лекційний матеріал курсу відтворює основні теоретичні та методологічні проблеми, які стоять перед психологічною наукою та розв’язання яких визначає провідні вектори її подальшого розвитку. Семінарські заняття спрямовано на обговорення та аналіз основних теоретичних проблем і методологічних підходів у сучасній психології.


Теорія і практика сучасного психоаналізу
Курс знайомить студентів із сучасними теоретичними моделями особистості на основі психоаналітичної теорії, а саме: теорією трансформації психічних уявлень В. Біона; теорією нарцистичних розладів О.Кернберга; теорією особистісних розладів Д. В. Віннікота. Студенти ознайомлюються із концепціями проективної ідентифікації, переносу і контрпереносу, теорії і практики проведення первинного психоаналітичного інтерв’ю.


Типології та моделі особистості
В курсі розглядається історичний розвиток, логіка та зміст класифікаційних гіпотез в психології, моделювання систем психологічних типів; моделі особистості (традиційні, формальні, динамічні, двовимірні, багатовимірні, типологічні), аналізуються класифікації та їх базові характеристики (конституційні, пізнавальні, ціннісно-мотиваційні, соціальні), вивчаються проблеми сучасних психологічних класифікацій і моделей особистості (Велика трійка, Велика п'ятірка, HEXACO, DISC, Circumplex, RIASEC) та прикладні аспекти цих моделей. Основні компетентності, на розвиток яких спрямовано курс: аналітичні та експертні навички в області діагностики та дослідження психологічних типів та рис особистості; уміння визначати мінімальну кількість вимірів, що забезпечують повноту та конструктивну валідність психологічних властивостей у моделях особистості; вміння оперувати цілісними системами особистісних ознак (пізнавальних, ціннісних, мотиваційних, емоційних, вольових) як окремими вимірами особистості; здійснювати базові процедури оцінки та експертизи психологічних класифікацій та типологій; здійснювати базові процедури моделювання в сфері створення психологічних класифікацій та типологій; вміння класифікувати емпіричні результати в науковому дослідженні, обирати базові ознаки класифікації та моделювати їх взаємозалежності, описувати психологічні типи на основі отриманих даних; вміння порівнювати типології та класифікації психічних властивостей та визначати межі їх ефективного використання в різних прикладних сферах діяльності психолога.


Трансформація в історії науки


Тренінг соціально-емоціонального інтелекту
У ході тренінгу ми розглянемо поняття емоційного інтелекту та емоційної компетентності, згадаємо поняття емоцій та почуттів, їх класифікації, навчимося точно диференціювати емоції й почуття. У дослідженнях з’ясовано, що практичні психологи мають труднощі в розумінні власних емоцій та в управлінні ними, тому нашу роботу спрямуємо на розвиток, перш за все, навичок рефлексії та саморегу


Цифрова наука та інформаційна грамотність


Якісні методи психологічного дослідження
Курс висвітлює наукові підходи щодо якісного психологічного інструментарію, основні проективні методи вивчення психіки, аналізує історію становлення психодіагностики, надійність, валідність, репрезентативність різних методів.


 

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

 

Богданов Сергій Олександрович,
старший викладач

 

Боднар Алла Яківна,
кандидат психологічних наук, доцент


Брик Оксана Михайлівна,

старший викладач

 

Гірник Андрій Миколайович,
кандидат філософських наук, професор


Голубєва Марія Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, доцент


Копець Людмила Володимирівна,

кандидат психологічних наук, доцент


Чернобровкін Володимир Миколайович,

доктор психологічних наук, професор

 

Чернобровкіна Віра Андріївна,

доктор психологічних наук

 

Яковенко Ольга Валентинівна,

старший викладач

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна