Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

 

Авторські та колективні монографії

 • Психологічна безпека особистості : міжнародна колективна монографія / [Балабанова Л. М., Перелигіна Л. А., Балабанова К. В. … Поліщук В. М., Поліщук С. А. та ін.] ; за заг. ред. І. В. Волженцевої ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Установа освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна» (Білорусь). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; Брест : БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2021. – 889 с.
 • Давидюк Н. М. Практикум з юридичної психології / Н. М. Давидюк, А. Я. Боднар ; [рец.: Іванчук М., Копець Л.]. – К. : НВП "Інтерсервіс", 2012. - 119 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Брюховецький В.С. Голубєва М.О., Кирієнко О.В. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 190 с.
 • Гірник А. М., Атаманчук Г. Політичний менеджмент. Теорія та практика політ технологій. — 2–ге вид., випр. та доп. — Рівне: Перспектива, 2005. — 295с.
 • Гірник А. М., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. — К. : Основи, 2003. — 92с. — (Сер. : Актуальні проблеми державної політики).
 • Гірник А. М. Права людини в Україні: погляд з середини: Звіт про результати дослідження. — К., 2003. — 40с. — (Сер. : “Б-ка міжнар. кафедри ЮНЕСКО в НаУКМА"). — (Препринт).

 

Підручники, навчальні посібники

 • Психологія сім’ї : навчальний посібник / [В. М. Поліщук, Н. М. Ільїна, С. А. Поліщук та ін.] ; за ред. В. М. Поліщука. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2022. – 281 с.
 • Чернобровкіна В. А. Суїцидологія і превенція суїциду : методичні матеріали до навчального курсу : навчально-методичний посібник / Віра Чернобровкіна, Йохан Сіквеленд, Карі Евелін Ареллано Лорентцен ; [за ред. В. Чернобровкіної] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я, Кафедра психології та педагогіки, Університетська клініка Акерсхус (Норвегія). – Київ : Дискурсус, 2022. – 78 c. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26467
 • Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навчально-методичний посібник / [Богданов С. О., Гірник А. М., Залеська О. В., Іванюк І. В., Соловйова В. В., Чернобровкіна В. А., Чернобровкін В. М., Клюзко К. Є. ; заг. ред.: Чернобровкін В. М., Панок В. Г.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра психології та педагогіки, Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Український навчально-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : Пульсари, 2021. – 279 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24550
 • Професійне зростання та емоційна підтримка педагогів : методичний посібник / С. О. Богданов, О. В. Залеська, О. В. Федорець, К. Є. Клюзко, О. В. Флярковська ; Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра психології та педагогіки. – Київ : Пульсари, 2021. – 53 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21801
 • Психологія сім’ї : підручник / [В. М. Поліщук, Н. М. Ільїна, С. А. Поліщук, Ю. Ю. Савченко, С. О. Мисник, Ю. В. Рябко, Г. Д. Шейко] ; за ред. В. М. Поліщука. – Суми : Університетська книга, 2021. – 247 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24363
 • Загальна психологія : семінарські та практичні заняття : методичний посібник. Частина 1 / [укладачі: Боднар А. Я., Яковенко О. В., Лемак Т. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – [Київ : Дірект Лайн], 2019. – 73 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18112
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – 72 с.
 • Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації : методичний посібник для педагогічних працівників / [уклад.: С. Богданов, О. Залеська ; пер. з рос. Т. Дарда]. – Київ : [Пульсари], 2018. – 76 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14980
 • Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-методичний посібник / [Богданов С. О., Гніда Т. Б., Залеська О. В. та ін. ; заг. ред. : Богданов С. О., Панок В. Г.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр психіч. здоров’я та психосоц. супроводу, Укр. навч.-метод. центр практич. психології і соц. роботи НАПН України. – Київ : [НаУКМА], 2017. – 207 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11847
 • Перша психологічна допомога : посібник для тренера / [уклад.: Гірник А. М., Чернобровкіна В. А.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Мальтійська служба порятунку. – Київ : Пульсари, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12075
 • Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навчально-методичний посібник / [Богданов С. О., Гірник А. М., Залеська О. В. та ін. ; заг. ред.: Чернобровкін В. М., Панок В. Г.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Каф. психології та педагогіки, Центр психіч. здоров’я та психосоц. супроводу, Укр. навч.-метод. центр практич. психології і соц. роботи НАПН України. – Київ : Пульсари, 2017. – 204 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11848
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / Ідрісов Д. І., Голубєва М. О., Приходькіна Н. О. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2013–2017. – 3 ч. http://elib.ukma.lan/LOC/CourseReserve/Bodnar_A_Ya/Psykholoho_pedahohichnyy_praktykum_2017.pdf
 • Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця, Кафедра психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11902
 • Яковенко О. В. Інтелект та мислення : психологічний практикум : ч. 1 / Яковенко О. В. ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Дірект Лайн], 2017. – 44 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13371
 • Психологія педагогічної діяльності : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Чернобровкін, О. П. Аматьєва, С. А. Саяпіна, М. В. Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 174, [1] с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Зінченко А.Г. Захист навколишнього середовища // Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : [підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Зінченко А. Г. ... та ін. ; за ред. Редькіна О. С.]. - [К. : Фарбований лис, 2011]. - Розд. 8. - С. 255-267.
 • Конык Д., Рендер С. Расставьте сети. Как использовать Интернет в интересах Вашего бизнеса : [пособие]. - К. : Компания ЛИК, 2011. - 120 с.
 • Боднар А.Я., Давидюк Н.М., Журат Ю.В. Семінарські заняття курсу «Основи психології та педагогіки» : метод. посіб. – К. : [НВП ІНТЕРСЕРВІС], 2011. – 84 с.
 • Яковенко О.В. Психологія розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 2. - C. 29-39.
 • Боднар А.Я. Природничо-наукові основи психології // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 3. - C. 40-49.
 • Музиченко Л.В. Індивідуально-психологічна характеристика особистості // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 6. - C. 76-83.
 • Голубєва М.О., Чуканова С.О. Педагогіка як сучасна наука // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 109-117.
 • Голубєва М.О., Борисов Є.В., Чуканова С.О. Ян Амос Коменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 118-127..
 • Власюк О.Я. Екологічна самоосвіта як фактор професійного розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 2. - C. 151-163.
 • Голубєва М.О., Глигало Ю.В. Соціально-перцептивна компетентність фахівців соціальної сфери як складова професійної підготовки (на прикладі формування компетентності соціального працівника) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 4. - C. 172-181.
 • Голубєва М.О., Жарук І.В. Особливості підготовки конфліктологів у ВНЗ США та України (порівняльний аналіз) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 6. - C. 190-198.
 • Гусак Н.,Дмитришина Н., Зінченко А. … [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - К. : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2011. - 128 с.
 • Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. / НаУКМА; Рец. : В. О. Татенко, В. П. Казмиренко. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. — 460с.
 • Васьківська С.В. Технологія консультування: організація консультативної взаємодії: Зб. матеріалів. — К. : Главник, 2005. — 96с. — (Серія “Психологічний інструментарій").
 • Зубко В.М. Рейтингова система оцінювання знань студентів (Києво-Могилянський варіант) / НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. — 20с.
 • Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю: Метод. посіб. / АПН України; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. — 54с. : рис., табл.
 • Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. — К. : Четверта хвиля, 2004. — 255с.
 • Гірник А.М., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посіб. — 2–ге вид. / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України; Центр досліджень адміністративної реформи. — К. : Основи, 2004. — 172с.
 • Рибалка В.В. Психологія професійного самовизначення для здорових старшокласників: Метод. рекомендації / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : ІПППО АПН України, 2004. — 25с.
 • Копець Л.В. Основи психології: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія” 2003. — 59с.
 • Копець Л. В. Психологія особистості: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2003. — 39с.
 • Копець Л. В. Соціальна психологія: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2003. — 49с.
 • Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навч.-метод. посіб. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : Ніка-центр, 2003. — 204с.
 • Рибалка В. В. Основи практичної психології : Підруч. / В. В. Рибалка, В. Г. Панок, Т. М. Титаренко та ін. — К. : Либідь, 2003. — 536с.
 • Рибалка В. В. Психологія: Підруч. / В. В. Рибалка, Ю. Л. Трофімов, П. А. Гончарук та ін. — 4–е вид., стереотип. — К. : Либідь, 2003. — 560с.

 

Публікації/статті

2022

Cтатті

 • Process evaluations of mental health and psychosocial support interventions for populations affected by humanitarian crises / Alessandro Massazza, Carl R May, Bayard Roberts, Wietse A. Tol, Sergiy Bogdanov, Abhijit Nadkarni, Daniela C. Fuhr // Social Science and Medicine. – 2022. – Vol. 303. – Article 114994. – https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114994. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23476
 • Bodnar A. Socialization features of adolescentspredisposed to depressive states / Bodnar Alla, GoncharenkoEvelina // International Journal of Social and Educational Innovation. – 2022. – Vol. 9, issue 17. – P. 42–52.
 • Психолого-педагогічний зміст термінів «дистанційна освіта» та «екстрене дистанційне навчання»: спільне та відмінне / Голубєва Марія Олександрівна, Юдченко Валентина Сергіївна, Бондаренко Наталія Борисівна, Рябець Ірина Володимирівна // Grail of Science = Грааль науки. – 2022. – № 12/13. – P. 598–603. – https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.103. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24939
 • Поліщук В. М. Соціальні функції вікової психології (інформаційний зріз) / Поліщук В. М., Поліщук С. А. // Габітус. – 2022. – Вип. 42. – С. 79–83. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25008
 • Поліщук В. М. Вікові кризи у життєвому шляху людини: базові концепти / Поліщук В. М., Поліщук С. А. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2022. – Т. 33 (72), № 5. – С. 82–86. – https://doi.org/10.32782/2709-3093/2022.5/13. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24941
 • Басенко О. М. Психокорекційний вплив на розвиток життєстійкості у підлітків в умовах воєнного конфлікту / Басенко О. М., Чернобровкін В. М. // Проблеми сучасної психології. – 2022. – Вип. 1 (24). – C. 7–15. – https://doi.org/10.26661/2310-4368/2022-1-1. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25196

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Особливості професійного вигорання представників соціоорієнтованих професій / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022 р., м. Івано-Франківськ) / [за наук. ред. Л. С. Пілецької та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Факультет психології, Кафедра соціальної психології та ін.]. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 12–16. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25806
 • Боднар А. Я. Професійне вигорання як психологічна проблема / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 16–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23083
 • Брик О. М. Психологічні особливості ведення онлайн-занять в умовах воєнного стану / Брик Оксана Михайлівна // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2022 року) / [редкол.: Максименко С. Д. та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 16–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23129
 • Брик О. М. Психологічні особливості ведення занять у тренінговій формі онлайн / Брик О. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 20–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23082
 • Брик О. М. Особливості рольової поведінки лідерів МLМ в умовах воєнного часу / Брик Оксана Михайлівна // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Психологічні умови благополуччя персоналу організацій», 27–28 жовтня 2022 р. / Національний університет «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2022. – C. 20–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24197
 • Бушай І. М. Психокорекція образу світу школярів / І. М. Бушай, Є. Фридман // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23081
 • Гірник А. М. Особливості і проблеми використання фрілістингу в психологічних дослідженнях / А. М. Гірник // Всеукраїнська науково-практична конференція «Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення» : тези доповідей, 23–24 січня 2022 р. / [орг. ком.:Н.П. Волкова та ін.] ; Університет імені Альфреда Нобеля [та ін.]. – Дніпро, 2022. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22947
 • Гірник А. М. Залагодження студентами реального конфлікту як складова практикуму з медіації (в умовах епідемії covid-19) / Гірник А. М., Сімак О. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 37–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23076
 • Голубєва М. О. Культура ділового академічного спілкування у ЗВО в умовах дистанційного навчання / Голубєва Марія Олександрівна, Бахтіярова Халідахон Шамшитдінівна, Рябець Ірина Володимирівна // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2022 року) / [редкол.: Максименко С. Д. та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 29–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23130
 • Голубєва М. О. Академічна дисциплінованість студентства – складова загальної академічної культури / Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 46–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23075
 • Голубєва М. О. Психологічні особливості розвитку особистої автономії підлітків / Голубєва М. О., Ніколаєнко Є. О., Переверзєва Я. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 49–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23074
 • Лукошина А. С. До питання лінгвістичної обдарованості студентства / Лукошина А. С., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 90–93.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23068
 • Креативність: сучасні визначення та значущість розвитку цієї навички / Герман К. В., Левонюк О. В., Проценко С. О., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 34–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23077
 • Голубєва М. О. Психолого-педагогічний зміст термінів «конфліктна компетентність» та «конфліктологічна компетентність» / Голубєва Марія Олександрівна, Жарук Ірина Василівна // Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації», 13 травня 2022 р., м. Хмельницький, Україна / [голова оргком.: Рабей Н. Р.] ; Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – C. 449–454. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23899
 • Бахтіярова Х. Ш. Складові загальної академічної культури студентства / Бахтіярова Халідахон Шамшитдінівна, Голубєва Марія Олександрівна, Рябець Ірина Володимирівна // Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 травня 2022 року / [відп. за вип.: Ковальчук В. І., Маринченко Є. О.] ; Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка. – Глухів, 2022. – С. 26–29. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24950
 • Юдченко В. С. Психологічні особливості спілкування студентства в сучасних умовах дистанційного навчання / Юдченко В. С., Бондаренко Н. Б., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 134–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23053
 • Копець Л. В. Типологія психологів в контексті діяльності / Копець Л. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 84–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23069
 • Копець Л. В. Організаційна культура в професійній діяльності психологів / Копець Л. В. // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022 р., м. Івано-Франківськ) / [за наук. ред. Л. С. Пілецької та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Факультет психології, Кафедра соціальної психології та ін.]. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 121–126.
 • Кочаровський М. С. Психологічні особливості прийняття рішень в критичних умовах / Кочаровський Мстислав Сергійович // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2022 року) / [редкол.: Максименко С. Д. та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 56–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23131
 • Кочаровський М. С. Вплив конфліктів процесу управлінської діяльності на збереження психологічного благополуччя персоналу / Кочаровський Мстислав Сергійович // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Психологічні умови благополуччя персоналу організацій», 27–28 жовтня 2022 р. / Національний університет «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2022. – C. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24198
 • Кочаровський М. С. Вплив азарту як емоційного стану на процес прийняття рішень / Кочаровський М. С. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 88–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23070
 • Дашко А. Зв’язок тривожності з особливостями нав’язливих думок у студентів / Дашко А., Чернобровкін В. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 62–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23079
 • Яковенко О. В. Проблема успішності учбової діяльності в умовах дистанційного навчання / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 136–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23054

 

2021

Cтатті

 • Problem management plus and alcohol (PM+A): a newintervention to address alcohol misuse and psychologicaldistress among conflict-affected populations / Daniela C. Fuhr, Sergey Bogdanov, Wietse A. Tol, Abhijit Nadkarni & Bayard Roberts // Intervention. – 2021. – Vol. 19, Issue 1. – P. 141–143. – https://doi.org/10.4103/INTV.INTV_27_20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21622
 • Global mental health: the role of collaborationduring the COVID-19 pandemic / Kimberly Hook, Haley A. Carroll, Elizabeth F. Louis, Maria C. Prom, Amelia M. Stanton, Sergiy Bogdanov, Bonginkosi Chiliza, Luisa Feline Freier, Godfrey Zari Rukundo, Senait Ghebrehiwet, Christina P. C. Borba, Gregory L. Fricchione and David C. Henderson // Global Mental Health. – 2021. – Vol. 8. – Article e20. – [3] p. – https://doi.org/10.1017/gmh.2021.20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21600
 • A randomized-controlled trial of community-based transdiagnostic psychotherapy for veterans and internally displaced persons in Ukraine / Sergiy Bogdanov, Jura Augustinavicius, Judith K. Bass, Kristie Metz, Stephanie Skavenski, Namrita S. Singh, Quincy Moore, Emily E. Haroz, Jeremy Kane, Ben Doty, Laura Murray and Paul Bolton // Global Mental Health. – 2021. – Vol. 8. – Article e32. – [9] p. – https://doi.org/10.1017/gmh.2021.27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21599
 • Experiences of mental health and functioning among conflict-affected populations: a qualitative study with military veterans and displaced persons in Ukraine / Namrita S. Singh, Sergiy Bogdanov, Benjamin Doty, Emily Haroz, Andriy Girnyk, Vira Chernobrovkina, Laura K. Murray, Judith K. Bass, and Paul A. Bolton // American Journal of Orthopsychiatry. – 2021. – Vol. 91, Issue 4. – P. 499–513. – https://doi.org/10.1037/ort0000537.
 • Developing a culturally relevantmeasure of resilience forwar-affected adolescents inEastern Ukraine / Sergiy Bogdanov, Andriy Girnyk, Vira Chernobrovkina, Volodymyr Chernobrovkin, Alexander Vinogradov, KaterynaHarbar, Yuliya Kovalevskaya, Oksana Basenko, Irina Ivanyuk,Kimberly Hook, and Mike Wessells // Journal on Education in Emergencies. – 2021. – Vol. 7, No. 2. – P. 311–334. – https://doi.org/10.33682/wxrd-x8fq.
 • Hook K. Mental health care in Eastern Europe and Central Asia: an analysis of needs and a call for greater investment / Kimberly Hook, Sergiy Bogdanov // The Lancet Regional Health – Europe. – 2021. – Vol. 10. – Article 100182. – [5] p. – https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23145
 • A complex intervention for alcohol misuse among conflict-affected populations in Uganda and Ukraine: study protocol for the qualitative components in the CHANGE trial / Alessandro Massazza, Daniela C. Fuhr, Sergiy Bogdanov, Wietse A. Tol, Bayard Roberts, Abhijit Nadkarni, Geoffrey Akudrabo, Lena Skovgaard Andersen, Kostyantyn Dumchev, Andriy Karachevskyy, Eugene Kinyanda, Kateryna Koss, Quincy Moore, and Carl R. May // International Journal of Qualitative Methods. – 2021. – Vol. 20. – [8] p. – https://doi.org/10.1177/16094069211063031. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22842
 • Evaluating context and interest in trainingin evidence-based mental health care:a qualitative investigation among healthcareproviders in Kyiv, Ukraine / Kimberly Hook, Julia Kozishkurt, Olga Kovalchuk, Evelina Goncharenko, Vitalii Kodovbetskyi, Milana Opanasenko, Andrii Kopytko, Andriy Girnyk, Kateryna Kliuzko, Mari-Lynn Drainoni and Sergiy Bogdanov // BMC Research Notes. – 2021. – Vol. 14. – Article 373. – [8] p. – https://doi.org/10.1186/s13104-021-05786-3. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21557
 • Girnyk A. A psycholinguistic cross-cultural study of the concept ‘conflict’ in India and Ukraine / Andriy Girnyk, Yuliya Krylova-Grek, Azizuddin Khan // East European Journal of Psycholinguistics. – 2021. – Vol. 8, No. 2. – P. 51–65. – https://doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.2.gir. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22639
 • Поліщук С. А. Діагностика сформованості емоційної саморегуляції людини / Поліщук Світлана Анатоліївна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2021. – Вип. 1. – С. 118–124. – https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-1-16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24551
 • Чернобровкін В. М. Аналіз сучасних підходів до розвитку і посилення резилієнс особистості / Чернобровкін Володимир Миколайович, Морозова Ольга Борисівна // Технології розвитку інтелекту. – 2021. – Т. 5, № 1 (29). – [16] с. – https://doi.org/10.31108/3.2021.5.1.11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24362

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Взаємозв’язок між самоприйняттям людини і порушеннями харчової поведінки / Боднар А. Я., Добровольська К. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 10–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21258
 • Брик О. М. СПТ в МЛМ у сучасному медіапросторі / Брик О. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 8–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21264
 • Бушай І. М. Деформації образу світу молоді / І. М. Бушай // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21306
 • Гірник А. М. Взаємозв’язок емоційного вигорання з соціальним благополуччям працівника / Гірник А. М., Корчинська Т. В., Рабець Я. С. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 26–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21259
 • Чорна Т.В. Психологічні особливості розвитку керівника наукової бібліотеки ЗВО як лідера команди працівників / Чорна Тетяна, Голубєва Марія // Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості, [Івано-Франківськ, 23–24 вересня 2021 р.] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [упоряд. О. Г. Паркулаб] ; Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Факультет психології [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2021. – С. 183–186. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22969
 • Прохоренко К. О. Психологічне благополуччя молодшого школярства: внутрішні та зовнішні чинники впливу / Прохоренко К. О., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 71–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21281
 • Загородня З. М. Розвиток лідерських якостей у студентів в процесі діяльності недержавних громадських організацій / Загородня З. М., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 42–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21267
 • Бахтіярова Х. Ш. Психолого-педагогічний супровід дистанційного навчання здобувачів освіти спеціальності «Професійна освіта (транспорт)» у Національному транспортному університеті / Бахтіярова Х. Ш., Голубєва М. О., Романов Л. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21268
 • Рябець І. В. Розвиток академічних навичок (Academic Skills) студентства: місце та роль бібліотеки університету / Рябець Ірина Володимирівна, Голубєва Марія Олександрівна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали міжнародної наукової конференції(Київ, 5–7 жовтня 2021 р.) / [відп. за вип. М. В. Іванова ; редкол.:Л. А. Дубровіна та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2021. – С. 119–122.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21080
 • Копець Л. В. Особливості викладання психології онлайн / Копець Л. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 52–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21284
 • Кочаровський М. С. Особливості дистанційного проведення СПТ з прийняття рішень / Кочаровський М. С. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 55–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21288
 • Яковенко О. В. Психологічне благополуччя як особистісний феномен / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 97–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21257

 

Інше

 • Поліщук В. М. Кризові, екстремальні і надзвичайні ситуації: концептуальні стратегії (теоретико-емпіричний зріз) / Поліщук Валерій Миколайович // Психологічна безпека особистості : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. І. В. Волженцевої ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Установа освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна» (Білорусь). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; Брест : БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2021. – С. 605–621.
 • Поліщук С. А. Емоційна і вольова саморегуляція літніх людей у критичних та надзвичайних ситуаціях / Поліщук Світлана Анатоліївна // Психологічна безпека особистості : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. І. В. Волженцевої ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Установа освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна» (Білорусь). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; Брест : БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2021. – С. 622–638. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24439

 

2020

Cтатті

 • Боднар А. Я. Особливості професійного самовизначення сучасних студентів / Боднар А. Я., Рибалочка К. А. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 3–10. –https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.3-10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19683
 • Брик О. М. Деякі аспекти ролі ведучого в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень / О. М. Брик, М. С. Кочаровський // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / голов. ред. С. Д. Максименко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2020. – Т. 10, вип. 34. – С. 23–31. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20451
 • Брик О. М. Проблеми формування психологічної та управлінської компетентності мережевих лідерів у MLM / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 11–17. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.11-17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19682
 • Брик О. М. Роль ведучого та його конфлікт з групою в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень / Брик Оксана Михайлівна, Кочаровський Мстислав Сергійович // Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності : збірник наукових праць / редкол.: Максименко С. Д. [та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Лабораторія психології навчання імені І. О. Синиці. – Київ ; Оттава : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 7–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20452
 • Бушай І. М. Деформації образу світу молоді в процесі соціалізації / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 18–22. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.18-22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19681
 • Васютинський В. О. Почуття провини у звинувачувальному контексті оцінки міжетнічних відносин / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 23–27. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.23-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19680
 • Чернобровкіна В. А. Феномен резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і дискурсу / Чернобровкіна В. А., Чернобровкін В. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 59–66. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.59-66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19675

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Необхідність внесення дисципліни "Міжнародне гуманітарне право" в програму підготовки студентів за спеціальністю "Психологія" / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2020 року / редкол.: А. П. Гетьман (голова) та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 310–313. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20450
 • Боднар А. Я. Сучасний стан вивчення проблеми безробіття / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 16–18. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17557
 • Брик О. М. Тренінг з прийняття рішень та особливості сучасних тренінгових груп / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 31 березня 2020 року) / [редкол.: С. Д. Максименко та ін.] ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 19–22. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20453
 • Брик О. М. Проблеми формування конфліктологічної компетентності мережевих лідерів / Брик О. М. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 9–10. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17147
 • Брик О. М. Психологічні особливості тренінгової групи в соціально-психологічному тренінгу для лідерів MLM / Брик О. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 18–19. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17556
 • Брык О. М. Стиль руководства сетевым коллективом МLМ-компаний и социально-психологические направления его совершенствования / О. М. Брык // Глобаллашув жараёнида Ўзбекистонда психология фанининг ривожланиш истиқболлари: назария ва амалиёт : республика илмий-амалий конференция материаллари (2020 йил 15 апрель) Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети [Перспективи розвитку психології в Узбекистані в процесі глобалізації: теорія та практика: матеріали республіканської науково-практичної конференції (15 квітня 2020)]. – Тошкент, 2020. – С. 40–42. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20473
 • Бушай І. М. Образ світу молоді із аддиктивною поведінкою / Бушай І. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 13–15. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17558
 • Гірник А. М. Використання "міні-кейсів" і "стислих кейсів" в процесі розвитку конфліктологічної компетентності / Гірник А. М. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 10–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17146
 • Гірник А. М. Залагодження студентами реального конфлікту як складова практикуму з медіації / Гірник А. М., Сімак О. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 28–30. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17553
 • Бахтіярова Х. Ш. Використання у навчанні методу проєктів: протиріччя між класичним трактуванням та сучасним розумінням / Бахтіярова Х. Ш., Голубєва М. О. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 7–9. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17148
 • Бахтіярова Х. Ш. Дидактичні особливості використання методу проєктів у ЗВО / Бахтіярова Х. Ш., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 10–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17559
 • Голубєва М. О. Що краще "силабус" чи "Робоча програма навчальної дисципліни"? (дидактичне порівняння науково-методичних матеріалів) / Голубєва М. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 31–32. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17552
 • Лемешко Є. І. Психолого-педагогічні проблеми проведення опитування для створення математичної моделі якості навчання у середній школі / Лемешко Є. І., Дрінь С. С., Голубєва М. О. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 29–30. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17139
 • Копець Л. В. Екстраверсія: концепт, природа, кореляти / Копець Л. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 53–56. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17545
 • Чернобровкін В. М. Психологічні аспекти проблеми адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в університеті / Чернобровкін В. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 83–84. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17535
 • Яковенко О. В. Внутрішньопсихологічні чинники ефективного розв'язання проблеми / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 88–91. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17533

 

2019

Cтатті

 • Bogdanov S. Effectiveness Testing of a Multi-Layered Model of Psychosocial Support Within School in Conflict-affected Eastern Ukraine / Bogdanov Sergiy, Basenko Oksana, Zaleska Oksana // NORRAG Special issue. – 2019. – № 02. – P. 52–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17889
 • Measuring implementation in global mental health: validation of a pragmatic implementation science measure in eastern Ukraine using an experimental vignette design / E. E. Haroz1, P. Bolton, A. J. Nguyen, C. Lee, S. Bogdanov, J. Bass, N. S. Singh, S. B. Doty and L. Murray // BMC Health Services Research. – 2019. – Vol. 19. – Article number: 262. – https://doi.org/10.1186/s12913-019-4097-y. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17727
 • Бушай І. М. Образ світу та особистісні риси школярів із адиктивною поведінкою / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 30–36. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.30-36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17079
 • Васютинський В. О. Комунікативні властивості особи в контексті атрибуції провин / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 43–48. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.43-48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17077
 • Причины выгорания и возможности реабилитации педагогов, работающих в зоне военного конфликта на востоке Украины / Гирнык А. Н., Богданов С. А., Донец Ю. В., Чернобровкина В. А., Романенко Л. Д., Соловьева В. В. // Актуальная психология : научный вестник. – 2019. – № 2 (4). – С. 99–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17728
 • Курцева А. О. Психологічні особливості молодих людей, орієнтованих на пошук шлюбного партнера через мережу інтернет / Курцева А. О., Чернобровкін В. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 55–61. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.55-61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17075

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Емоційне вигорання як внутрішньоособистісний конфлікт / Боднар А. Я. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 8–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16025
 • Боднар А. Я. Планування індивідуальної кар’єри студентами в процесі професійного самовизначення / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18115
 • Брик О. М. Тренінги конфліктологічного спрямування та управлінська діяльність лідерів MLM / Брик О. М. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16024
 • Брик О. М. Корпоративний тренінг в MLM / Брик О. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 14–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18113
 • Бушай І. М. Психологічна допомога при залежних формах поведінки / Бушай І. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 16–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18111
 • Васютинський В. О. Регіональні особливості рефлексії студентською молоддю історичних провин українців / Васютинський В. О. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16023
 • Гірник A. M. Куб конфліктів як знаряддя конфліктологічної експертизи / Гірник A. M. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 22–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16020
 • Гірник А. М. Ставлення студентів до корупції у ЗВО України / Гірник А. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 20–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18109
 • Голубєва М. О. Специфічні принципи викладання психології у сучасних ЗВО в Україні: очима студентів / Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 24–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18108
 • Копець Л. В. Класичний підхід до визначення особистості / Копець Л. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 40–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18103
 • Чернобровкін В. М. Прикладні аспекти проблеми прийняття педагогічних рішень / Чернобровкін В. М. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 48–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16000
 • Чернобровкін В. М. Принципи психосоціальної підтримки людей, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації / Чернобровкін В. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 73–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18090
 • Чернобровкіна В. А. Феномен «резилієнс» в контексті психосоціальної підтримки людей, що зазнали впливу воєнного конфлікту / Чернобровкіна В. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 69–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18091
 • Яковенко О. В. Когнітивні викривлення в структурі інтелектуальної діяльності особистості / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 80–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18088

 

Інше

 • Боднар А. Я. Формування кар’єрних орієнтацій у процесі професійного самовизначення студентів ЗВО / Боднар А. Я. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17834
 • Брик О. М. Психологія впливу / Брик О. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17835

 

2018

Cтатті

 • Adaptation and testing of an assessment for mental health and alcohol use problems among conflict-affected adults in Ukraine [electronic resource] / S. Benjamin Doty, Emily E. Haroz, Namrita S. Singh, Sergiy Bogdanov, Judith K. Bass, Laura K. Murray, Karis L. Callaway and Paul A. Bolton // Conflict and Health. – 2018. – Vol. 12, Issue 1. – Article number 34. – DOI: 10.1186/s13031-018-0169-6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13865
 • Mental health comorbidity in low-income and middle-income countries: a call for improved measurement and treatment [electronic resource] / Jeremy C. Kane, Michael J. Vinikoor, Emily E. Haroz, Maytham Al-Yasiric, Sergiy Bogdanov, John Mayeya, Francis Simenda, Laura K. Murray // The Lancet Psychiatry. – 2018. – Vol. 5, Issue 11. – P. 864–866. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30301-8
 • Testing the effectiveness and implementation of a brief version of the Common Elements Treatment Approach (CETA) in Ukraine: a study protocol for a randomized controlled trial [electronic resource] / Laura K. Murray, Emily E. Haroz, S. Benjamin Doty, Namrita S. Singh, Bogdanov Sergey, Judith Bass, Shannon Dorsey and Paul Bolton // Trials. – 2018. – Vol. 19, Issue 1, 3. – Article number 418. – DOI: 10.1186/s13063-018-2752-y. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13866
 • Боднар А. Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 3–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14653
 • Брик О. М. Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 15–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14651
 • Бушай І. М. Психологічна консультація клієнтів дорослого віку / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14650
 • Васютинський В. О. Українські провини і вибачення: простір конотацій / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 25–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14649
 • Girnyk A. Soziale und psychologische Grundlagen der Konfliktsteuerung / Girnyk Andriy // Die Förderung der Rule of law durch außergerichtliche Streitbeilegung : Deutschland, Polen, Ukraine / Tina de Vries (Hrsg.). – Berlin : Peter Lang, [2018]. – S. 185–194. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15719
 • Girnyk A. Społeczne i psychologiczne podstawy sterowania konfliktami / Andriy Girnyk // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie / red. Józef Koredczuk. – Wrocław, 2018. – S. 147–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15720
 • Каплуненко Я. Ю. Психологічна пружність і крихкість: екзистенційно-аналітичний погляд / Каплуненко Я. Ю. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 41–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14646
 • Рябець І. В. Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв’язків з громадськістю / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14645
 • Чернобровкін В. М. Страх як регулятор прийняття життєвих рішень у період пізньої юності / Чернобровкін В. М., Стародуб М. І. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 55–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14643
 • Яковенко О. В. Системний підхід у сімейному консультуванні / Яковенко О. В. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 62–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14642

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Формування конфліктологічних компетентностей у студентів ВНЗ в процесі фахової підготовки / Боднар А. Я. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12916
 • Боднар А. Я. Учасник бойових дій на Сході України в контексті реалізації соціальної політики держави / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 33–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13540
 • Боднар А. Я. Деякі проблеми професійного самовизначення студентів на сучасному етапі навчання у ВНЗ / Боднар А. Я. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14787
 • Брик О. М. Соціально-психологічний тренінг в MLM / Брик О. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14786
 • Брик О. М. Особливості надання соціально-психологічної допомоги лідерам MLM щодо вирішення внутрішньомережевих конфліктних ситуацій / Брик О. М. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12915
 • Гірник А. М. Складнощі у роботі експерта, що збирає інформацію у недружньому середовищі / Гірник А. М. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12913
 • Гірник А. М. Особливості самореалізації особистості в навчальній командній грі (на матеріалі проведення командних навчальних ігор за мотивами так званої «дилеми в’язня») / А. М. Гірник // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 54–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13541
 • Гірник А. М. Життя на тимчасово окупованих територіях: як його бачать мешканці Донецької та Луганської областей / Гірник А. М. // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 червня 2018 року). – Маріуполь, 2018. – С. 218–222. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13541
 • Explorative Study of Psychosocial Stress Factors that Cause Professional Burnout Among Teachers, Who Leave Near the Front-Line Zone in the East of Ukraine / Andriy Girnyk, Yulia Donets, Sergiy Bogdanov, Victoriya Solovyova, Lyudmyla Romanenko // Mental Health Global Challenges XXI Century MHGC Proceedings. – Rome, 2018. – P. 18–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15684
 • Голубєва М. О. Деякі суперечності Закону України «Про вищу освіту» / Голубєва М. О. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12911
 • Голубєва М. О. Дидактичний тренінг – інноваційна форма організації професійної освіти / Голубєва М. О. // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 21–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14389
 • Жарук І. В. Аналіз спроможності фахівців ВІЛ-сервісних НДО надавати послуги неповнолітнім особам, представникам груп ризику / І. В. Жарук, О. П. Пурік, М. О. Голубєва // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 75–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13544
 • Жарук І. В. Медіаосвіта – складова професійної підготовки майбутніх фахівців із розв’язання конфліктів / І. В. Жарук // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки [та ін.]. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 29–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14394
 • Рябець І. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у вітчизняних ВНЗ в світлі імплементації Закону України «Про вищу освіту» / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 30–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14779
 • Рябець І. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у вітчизняних ВНЗ: реалії та виклики часу / Рябець І. В. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 43–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12897
 • Рябець І. В. Інноваційна форма освіти «сендвіч» – сучасний підхід до організації професійної підготовки (на прикладі професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю) / Рябець І. В. // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 54–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14390
 • Сімоходська О. В. Медіація та конфлікт в контексті системного підходу / Сімоходська О. В. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12896
 • Сімоходська О. В. Особливості вивчення конфліктології в контексті підготовки фахівців з управлінської діяльності / Сімоходська О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 33–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14778
 • Чернобровкін В. М. Роль навчально-методичного забезпечення у професійній підготовці фахівців-психологів / Чернобровкін В. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 6–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14788
 • Яковенко О. В. Стратегія консультування сім’ї в системному підході / О. В. Яковенко // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 278–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13543
 • Яковенко О. В. Діагностика структурних компонентів емоційного інтелекту студентів НаУКМА / Яковенко О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14776

 

2017

Статті

 • Боднар А. Я. Самореалізація творчого потенціалу людини: акмеологічний підхід / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 52–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12414
 • Гордієнко А. В. Комп’ютерні ігри та їхні позитивні психологічні ефекти / Гордієнко А. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 58–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12402
 • Ковальчук О. С. Особливості формування ґендерності в міжособистісних стосунках підлітків / Ковальчук О. С., Голубєва М. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 62–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12401
 • Копець Л. В. Психолог у ситуаціях зворотного зв’язку / Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 49–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12415
 • Макаренко М. О. Психологічні особливості батьківського ставлення до дітей із особливими потребами / М. О. Макаренко, М. О. Голубєва, І. О. Джухля // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал. – 2017. – Т. 10, № 1–2 (35–36). – С. 107–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13293
 • Шумік І. В. Психологічні умови формування свідомого вибору життєвого шляху старшокласниками/старшокласницями / Шумік І. В., Голубєва М. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 74–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12398

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Розвиток особистісної саморегуляції у студентів психологів як передумова безконфліктної взаємодії / Боднар А. Я. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 9–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13297
 • Боднар А.Я. Формування особистості студента як суб’єкта творчості / Боднар А. Я. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13341
 • Бондаренко Н. Б. Групи самодопомоги як форма соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я / Бондаренко Н. Б. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 15–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13340
 • Брик О. Вирішення соціально-психологічних конфліктів в управлінській діяльності лідерів MLM / Брик О. М. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13296
 • Брик О. М. Просвітницька діяльність практичних психологів та проблеми формування психологічної компетентності менеджерів щодо управлінської взаємодії в MLM / Брик О. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13339
 • Гірник А.М. Мужність громадянина як запорука найкращої долі: перечитуючи Платона / Гірник А. М. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 11–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13295
 • Голубєва М. О. Гендерна культура педагога та гендерна чутливість / Голубєва М. О., Ковальчук О. С. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.). – Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 275–278. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13147
 • Голубєва М. О. Сучасні нормативно-правові акти в сфері професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ України / Голубєва М. О. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 21–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13338
 • Копець Л. В. Типологія помилок в роботі психолога / Копець Л. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 38–39 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13331
 • Музиченко Л. В. Професійна спрямованість як фактор успішної адаптації студента-першокурсника / Музиченко Л. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 52–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13325
 • Рябець І. В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) в Україні / Рябець І. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 55–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13324
 • Чернобровкін В. М. Особистість студента як мета вищої освіти / Чернобровкін В. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 7–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13343
 • Яковенко О. В. Продуктивні та стильові аспекти інтелектуальної діяльності / Яковенко О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 59–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13322
 • Яковенко О.В. Фактори латентного сімейного порушення / Яковенко О. В. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 31–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13284

2016

Статті

 • Чернобровкина В. А. Анализ наивно-житейских представлений будущих психологов о научных психологических исследованиях / Чернобровкина В. А., Чернобровкин В. Н. // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1.– 17 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11632
 • Чернобровкін В. М. Психологія педагогічної діяльності як складова педагогічної психології / [Чернобровкін В. М.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 1. – С. 9–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11670

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Особливості формування конфліктологічної компетентності у студентів філологів в процесі підготовки їх до дослідницької діяльності / Боднар А. Я., Заїка А. Ю. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 34–35. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8961
 • Брик О. М. Суперечності трансформації рольової поведінки лідерів MLM в умовах сучасної кризи / Брик О. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 20–21. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8945
 • Гірник А. М. Чи можливий «реалістичний» конфлікт? / Гірник А. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 12–13.
 • Голубєва М. О. Загальноосвітня підготовка та професійна підготовка майбутніх фахівців у сучасних ВНЗ : іманентна суперечність / Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика" : програма і матеріали. – 2016. – С. 26–28. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8950
 • Макаренко О. М. Суперечності в описі особливостей патографії Григорія Сковороди / Макаренко О. М., Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 31–34. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8960
 • Холодова О. О. Педагогічна експертиза застосування ейдетики в навчальному процесі / Холодова О. О., Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 60–61. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9024
 • Чернобровкін В. М. Особливості поведінки вчителя в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності / Чернобровкін В. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 10–12. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9109
 • Чернобровкіна В. А. Психологічна межа «Я» як місце «локації» міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів / Чернобровкіна В. А. // XV Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика" : програма і матеріали. – 2016. – С. 16–18. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9117

 

Інше

 • Розвиток лідерських якостей і комунікативної компетентності : програма і методичні матеріали для проведення занять / [уклад. Гірник А. М.]. – Київ : [Дух і літера], 2016. – 71 с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9110
 • Чернобровкіна В. А. Професія педагога й педагогічні здібності / [Чернобровкіна В. А.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 2. – С. 16–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11671
 • Чернобровкін В. М. Особистість учителя у процесі професійної адаптації / [Чернобровкін В. М., Чернобровкіна В. А.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 4. – С. 47–98. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11672

2015

У виданнях НаУКМА

 • Боднар А. Я. Спілкування як особливий вид діяльності у роботі юриста / Боднар А. Я., Давидюк Н. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. –– С. 15-25.
 • Застосування методу мозкового штурму у здоров’язбережувальному та життєзбережувальному освітньому середовищі / Андрейчева А. О., Голубєва М. О., Жарук І. В., Макаренко О. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 4-14.
 • Музиченко Л. В. Екологічна психологія / Музиченко Л. В. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 51-58.
 • Радченко М. І. Засоби активізації пізнавальної діяльності студентів на лекціях / Радченко М. І., Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29-32.
 • Чернобровкіна В А. Внутрішня свобода особистості : досвід психологічного дослідження / Чернобровкіна В. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 47-52.
 • Чуканова С. О. Педагогічні умови запровадження інноваційних педагогічних технологій при підготовці майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології (на прикладі ВНЗ США) / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник]. Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 75-82.
 • Яковенко О. В. Феноменологія інтелекту / Яковенко О. В. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 83-89.

В інших виданнях України

 • Гірник А. М.«Сі-бриз» / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 363-364.
 • Гірник А. М. Альтернативні засоби масової інформації / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 17.
 • Гірник А. М. Американський центр 2.0 / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 18.
 • Гірник А. М. Демонстрація / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 86.
 • Гірник А. М. Комітологія / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 167.

 

Інше

 • XІV міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали / [орг. комітет: А. М. Гірник, В. М. Ожоган, В. Ф. Резаненко, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35 с.
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – Ч . 2. – 89 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Боднар А. Я. Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 32-37.
 • Гірник А. М. Особливості адаптації українських освітніх мігрантів до умов життя за кордоном / Гірник А. М., Гірник Г. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 51-55.
 • Освіта дорослого населення: вирішення проблеми в Європі / Жарук І. В., Голубєва М. О., Макаренко О. М., Ємельяненко С. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29-31.
 • Голубєва М. О. Світові тенденції розвитку та впровадження педагогічних тестових технологій у ВНЗ / Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш., Радченко М. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 16-20.

В інших виданнях України

 • Гірник А. М. Революция продолжается : [інтерв’ю з конфліктологом, проф. НаУКМА Андрієм Гірником] / Елена Струк // Фокус. – 2014. – 7 марта (№ 10). – С. 26. –  Повний текст інтерв’ю на сайті focus.ua.
 • Гірник А. М. Використання фасилітації як методу збору інформації для конфліктологічної експертизи / Гірник А. М. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 3-5.
 • Чуканова С. О. Особливості компетентністного підходу у професійній підготовці фахівців із бібліотекознавства у ВНЗ України / Світлана Чуканова, Марія Голубєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2014 року) / Міністерство освіти і науки України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – C. 150.
 • Чуканова С. О. Деякі суперечності у професійній підготовці фахівців із бібліотечної справи у ВНЗ України / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 15-16.
 • Рябець І. В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України / Ірина Рябець, Марія Голубєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 берез. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 128-129.
 • Рябець І. В. Особливості проектування завдань для самостійної роботи майбутнім фахівцям із зв'язків з громадськістю / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти : особистісний вимір : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квіт. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк : [б. в., 2014]. – С. 171-173.
 • Борисова Т. О. Суперечність між теоретичною підготовкою археологів у ВНЗ та їхньою практичною діяльністю / Борисова Т. О., Голубєва М. О. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 2-3.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Власюк О. Я. Формування готовності до екологічної самоосвіти : аналіз результатів педагогічного експерименту / Власюк О. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 23-28.
 • Гірник А. М. Концепт "конфлікт" у західній культурі та в культурі традиційних суспільств Далекого Сходу / Гірник А. М., Резаненко В. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 37-42.
 • Голубєва М. О. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету / Голубєва М. О., Жулківська А. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 19-22.
 • Гордієнко В. І. Концептуальні засади дослідження діалогу / Гордієнко В. І., Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 42-48.
 • Копець Л. В. Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал : результати дослідження / Копець Л. В., Гордієнко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 53-58.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Психологічні особливості роботи з людьми похилого віку / О. М. Макаренко, М. О. Голубєва, Л. В. Степаненко, О. Г. Артюх // Архів психіатрії : наук.-практ. журн. / гол. ред. С. І. Табачніков ; засн. і вид. : Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології МОЗ України. - К., 2012. - Т. 18, № 3. - С. 86-91. - На тит. арк. назва парал. укр., рос., англ.
 • Особливості зростання професійної компетентності вчителів в загальноосвітній школі / Макаренко О. М., Голубєва М. О., Кравчук С. М., Кокуш Н. А. // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди", 2012. - Вип. 27. - С. 419-427. - Додаток 1 до Вип. 27, том ІІІ (36).
 • Психолого-педагогічні аспекти здоров’язбережувального компетентнісного підходу в освіті в умовах кардинальної трансформації суспільства / Макаренко О. М., Голубєва М. О., Ходос О. С., Лисенко Л. М. // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди", 2012. - Вип. 27. - С. 239-245. - Додаток 1 до Вип. 27, том І (34).
 • Сусська О. О. Світ атрибутів та атрибути нового світу / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т соціол. ; [гол. ред. М. Шульга]. - К., 2012. - Вип. 4. - С. 363-375 : табл.
 • Сусская О. А. Межкультурные коммуникации в информационном пространстве : социолингвистический и психолингвистический аспекты / Сусская О. А. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журн. - Симферополь, 2012. - Сер. "Филология. Социальные коммуникации" : Т. 25, № 1, Ч. 1. - С. 435-439.

В інших виданнях України

 • Чуканова С. О. Роль бібліотек ВНЗ в упровадженні інтерактивних технологій в освітньому просторі / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Освітній процес: погляд зсередини : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (20-21 груд. 2012 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. перекладу та лінгвіст. підготовки іноземців ; [під заг. ред. Ю. Шепеля]. - Д. : Біла К. О., 2012. - С. 114-116.
 • Зінченко А. Г. Оцінка, прогнозування і рекомендації щодо поліпшення забезпечення прав дітей, їх захисту й розвитку / [А. Г. Зінченко, А. О. Мішин] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. V. - С. 154-160.
 • Зінченко А. Г. Роль неурядових організацій та суб’єктів підприємництва в реалізації державної політики у сфері соціально-правової захищеності дітей / [А. Г. Зінченко, О. В. Сіра] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІV, підр. 4.2. - С. 140-151.
 • Зінченко А. Г. Інші категорії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах / [А. Г. Зінченко, М. Г. Соляник] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІІІ, підр. 3.4. - С. 113-120 : табл.
 • Зінченко А. Г. Діти, які перебувають у конфлікті із законом / [А. Г. Зінченко] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІІІ, підр. 3.2. - С. 98-105 : табл.
 • Зінченко А. Г. Сприяння професійному становленню молоді / [Зінченко А. Г., Ярошенко О. В.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. II, підрозд. 2.4. - С. 208-218.
 • Королько В. Г. Реклама політична / В. Королько // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 631.
 • Сусська О. О. Право людини на інформацію як базова ознака комунікативних стосунків в інформаційному суспільстві / Ольга Сусська // Комунікація. - 2012. - № 2. - С. 30-41.

Інше

 • Освітній процес : погляд зсередини : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 грудня 2012 р.) / [Шепель Ю. А., ... Палієнко С. О., Бондаренко Н. Б., Борисова Т. О., ... Пічугіна Л. Л., ... Рябець І. В., ... Чуканова С. О., Голубєва М. О. ; під заг. ред. Ю. О. Шепеля] ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. перекладу та лінгв. підготовки іноземців. - Дніпропетровськ : К. О. Біла, 2012. - 118 с. : іл. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Боднар А.Я., Макаренко Н.Г. Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 35–39.
 2. Власюк О.Я. Формування готовності студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 10–14.
 3. Голубєва М.О., Бахтіярова Х.Ш., Радченко М.І. Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інженерно–педагогічних працівників (на прикладі національного транспортного університету) // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 15–19.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А.Система методичної роботи – крок до формування ключових компетентностей молодого вчителя // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 24–28.
 5. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Методичні підходи до проектування діалогічного простору // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 44–49.
 6. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29–35.
 7. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 54–60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Василенко Л.І., Ткаченко І.В. Проблеми психологічної кореляції девіантної поведінки підлітків // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 125-133.
 2. Голубєва М. О., Жарук І. В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США (на прикладі дистанційної професійної освіти конфліктологів) [Електронний ресурс] // Теорія та методика управління освітою : електрон. наук. фах. вид. / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Електрон. дані. – 2011. - Вип. 5. – 12 с. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/ (дата перегляду 03.03.2012). – Назва з екрану.
 3. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Коваленко О.М., Семенець О.А. Етнопсихологічний аналіз творчості Григорія Сковороди // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України / за ред. С. Д. Максименка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України. - К. : [Гнозіс], 2011. - Т. XIII, ч. 2. - С. 228-235.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А., Анікєєва Т.С. Релігійно-філософські та психологічні аспекти творчості Григорія Сковороди // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 183-191.
 5. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Шемчук І., Дядюн К. Труднощі кадрового менеджменту при працевлаштуванні // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 56-61.
 6. Сусська О.О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 3. - С. 47-57.

В інших виданнях України

 1. Гірник А.М. Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої освіти : Третя Міжнар. наук. конф., [м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 13-14 трав. 2011 р. : зб. матеріалів] / [ред. кол. : Кремень В. Г., Гірник А. М., Сватко Ю. І. ... та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ... [та ін.]. - Х. : [Міськдрук], 2011. - С. 19-22.
 2. Зінченко А. Г., Семигіна Т. В. Охорона здоров'я дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. ІІІ. - С. 43-61.
 3. Зінченко А. Г., Пєша І. В. Діти, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. V. - С. 89-115.
 4. Зінченко А. Г. Державна політика у сфері соціально-правової захищеності дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. VII. - С. 128-138.
 5. Зінченко А.Г., Саприкіна М., Ляпін Д. … та ін. Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні : аналіт. довідка. – [К. : Фарбований лист, 2011]. – 51 с.
 6. Сусська О.О. Зміна традиційних уявлень про простір і час в сучасних дослідженнях інформаційного простору // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 182-184.
 7. Сусська О.О. Теоретична модернізація медіапсихологічних підходів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 12. – С. 244-253.

2006

 • Гірник А. М., Саламатов В. О. Q-методологія: методика та організація дослідження // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 41–49.
 • Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. Особливості професійного самовизначення особистості на етапі навчання у ВНЗ // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 49–55.
 • Голубєва І. В. Порівняльний аналіз акредитації ВНЗ США та України (на прикладі програми з конфліктологічних дисциплін) // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 87–94.
 • Голубєва М. О. Використання методу дискусії у вищих навчальних закладах України // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. — К. : Вид-во “Дельта”, 2006. — С. 163–172.
 • Голубєва М. О., Єгорова В. В. Історія виникнення та розвитку методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 16–21.
 • Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш. Навчальний тренінг — ефективний шлях усунення суперечностей між теорією та практикою // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 81–87.
 • Демидович О. Мобінг немає національності: Емоційне насилля на роботі в Іспанії та країнах Європейського Союзу // Профспілки України. — 2006. — № 6. — С. 21–24.
 • Демидович О. “Підручник із медитації” для посередника з урегулювання трудових конфліктів // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, А. Ф. Бурбан та ін. ; Редкол. темат. вип. : А. М. Гірник, М. М. Букач, В. О. Васютинський та ін. ; Упоряд. М. О. Голубєва; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 42–45.
 • Демидович О. Посередництво в Іспанії як сфера професійної діяльності // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 154–159.
 • Демидович О. Хабанера про незахищену Кармен. Іспанія. Досвід посередництва в системі позасудових методів розв’язання трудових конфліктів // Профспілки України. — 2006. — № 2. — С. 35–37.
 • Єгорова В. В. Викладання англійської мови професійного спрямування у ВНЗ України: експертна оцінка // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 94–102.
 • Єгорова В. В., Голубєва М. О. Історія виникнення та розвитку методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 16–21.
 • Копець Л. В., Гордієнко В. І. Феноменологія професійної діяльності в групі у контексті стабільності та динаміки організаційних форм // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 55–60.
 • Кульбабська Ю. В. Зовнішні і внутрішні конфлікти при викладанні курсу “українська мова професійного спрямуванн” у ВНЗ України // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 103–112.
 • Кульбабська Ю. В. “Українська мова професійного спрямування” — проблеми та перспективи курсу // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 31–36.
 • Приходькіна Н. Виявлення гендерних стереотипів та гендерних конфліктів у студентському середовищі // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 113–120.
 • Приходькіна Н. Інтеграція гендерних досліджень в систему вищої освіти України як один з інноваційних підходів в сучасній педагогіці // Ідеї, реалії та перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20–21 квітня 2006 року, м. Суми. Ч. 2 — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. — С. 97–98.
 • Приходькіна Н. Перспективи інтеграції гендерних досліджень в систему вищої освіти України к контексті Болонського процесу// Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними. Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції 22–24 червня 2006 р. Т. 1 — Суми: СумДПУ — 152–155 с.
 • Тернавська Т. А. Дослідження латентної конфліктності при викладанні психологічних дисциплін // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 120–124.
 • Тернавська Т. А. Проблема активізації пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 36–41.
 • Яковенко О. В. Інтелект // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 58–59.
 • Яковенко О. В. Конфлікт // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 68–69.
 • Яковенко О. В. Ментальність // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 82.
 • Яковенко О. В. Мислення // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 84–85.
 • Яковенко О. В. Рефлексія // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 109–110.

2005

 • Боднар А. Я., Макаренко Е. М. Взаємодія мовних і ментальних структур у формуванні національної самосвідомості (на прикладі української та російської мов) // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 49–56.
 • Боднар А. Я. Дослідження ефективного професійного самовизначеня студентів першокурсників // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доп. VІ Міжнар. наук.- практ. конф., 23–24 листоп. 2005 р. / М-во праці та соціальної політики України; Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; Ін-т колекційної педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова; Благодійний фонд “Добробут XXI століття". — К. : Ун-т “Україна”, 2005. — С. 219–221.
 • Брик О. М. Особливості участі практичних психологів в оптимізації процесу управління колективами вітчизняних MLM-фірм // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 60–67.
 • Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика // Соц. психологія. — 2005. — № 2. — С. 175–176.
 • Гірник А. М. Настрої політично індиферентних виборців на початку президентської виборчої кампанії 2004 року та перед першим туром голосування // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Т-во конфліктологів України; Центр соціальної психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2005. — Вип. 4. : Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи. — С. 119–126.
 • Гірник А. М., Саламатов В. О. Соціально-психологічна експертиза ціннісно-когнітивної складової політичної поведінки кримчан // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 39–45.
 • Голубєва І. В. Особливості викладання конфліктологічних дисциплін у форматі дистанційного навчання у ВНЗ США // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 31–36.
 • Голубєва М. О., Єгорова В. В. Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 7–11.
 • Голубєва М. О., Ващенко О. О. Сучасна вища економічна освіта в Чехії та Україні: теоретичні засади і практичний досвід // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 14–18.
 • Копець Л. В. Особливості сприйняття інших людей професійними психологами // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 45–49.
 • Рибалка В. В. Особистісно — центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю // Практична психологія та соціальна робота. — 2005. — № 1. — С. 49–57; № 2. — С. 37–47.
 • Рибалка В. В. Теорія динамічної психологічної структури особистості Костянтина Платонова // Психологія і суспільство. — 2005. — № 3. — С. 23–34.
 • Яковенко О. В. Психологічні стратегії ефективного розв'язання проблеми // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 73–77.

2004

 • Васьківська С. В. Використання метафори архетипічного циклу досвіду в психологічному консультуванні // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 47–55.
 • Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: від мистецтва до технології // Соц. психологія. — 2004. — № 2. — С. 100–110.
 • Копець Л. В. Теоретичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології ХХ століття // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін.- К., 2004. — С. 60–66.
 • Музиченко Л. В. Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 67–70.
 • Яковенко О. В. Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 70–72.

2003

 • Брик О. М. Особливості управлінської спрямованості менеджерів мережевого маркетингу // Актуальні проблеми психології. Т. 1, ч. 9: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Ред. : С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка. — К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2003. — С. 100–103.
 • Брик О. М. Феномен лідерства в сучасному українському мережевому маркетингу // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 22: У 3–х ч. : Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; Упоряд. : М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк. — К., 2003. — С. 299–303.
 • Гірник А. М. Моніторинг громадської думки в сфері прав людини // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / Укр. центр політ. менеджменту; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. — С. 459–470.
 • Гірник А. М. Соціальні і психологічні корені конфліктів у працях Платона і Аристотеля // Психологічні перспективи. — 2003. — № 4. — С. 15–17.
 • Гірник А. М. Уніфікація опису конфлікту та його аналіз // Актуальні проблеми психології. Т. 1, ч. 10: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. — К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2003. — С. 15–17.
 • Музиченко Л. В. Самовизначення і професійне середовище // Соц. психологія. — 2003. — № 2. — С. 112–119.
 • Музиченко Л. В. Чинники формування ідентичності в юності // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 22: У 3–х ч. : Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; Упоряд. : М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк. — К., 2003. — С. 296–299.
 • Рибалка В. В. Концепція, програма дослідження та класифікація типів особистості Олександра Лазурського // Психологія і суспільство. — 2003. — № 3. — С. 4–16.
 • Рибалка В. В. Особистісно-центровані методологічні підходи у науковій психології // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф, м. Хмельницький,15–16 жовт. 2003 p. / АПН України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти; Технолог. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — С. 38–47.
 • Гірник А. М. Конфликтологическая экспертиза // Журн. практикующего психолога. — 2003. — № 9. — С. 146–156.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна