Кафедра політології

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Ukraine’s outpost: Dnipropetrovsk and the Russian-Ukrainian war / edited by Taras Kuzio, Sergei I. Zhuk, Paul D’Anieri. – Bristol, UK : E-International Relations Publishing, 2022. – ix, 213 p. : ill.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23722
 • Kuzio T. Russian nationalism and the Russian-Ukrainian war: autocracy – orthodoxy – nationality / Taras Kuzio. – London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. – 280 p. : ill. – https://doi.org/10.4324/9781003191438.
 • Ireland and Ukraine : studies in comparative imperial and national history / [Stephen Howe, Paul Robert Magocsi, Stephen Velychenko … Taras Kuzio et al.] ; Stephen Velychenko, Joseph Ruane, and Liudmyla Hrynevych (eds.). – Stuttgart : Ibidem Verlag, [2022]. – 700 p.
 • Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : монографія / [Г. І. Зеленько, Т. А. Бевз, С. Г. Брехаря, М. С. Кармазіна, В. О. Ковалевський, О. Ю. Кондратенко, Н. В. Кононенко, Т. М. Ляшенко, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський ; наук. ред. Г. І. Зеленько] ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. – 410 с. – https://doi.org/10.53317/978-966-02-9724-1.
 • Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії : монографія / [Горбатюк М. В., Бевз Т. А., Кармазіна М. С., Римаренко С. Ю., Шайгородський Ю. Ж., Мачуський В. В, Шаповал Ю. І., Єленський Є. В. ; за ред. О. М. Майбороди] ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. – 250 с. – https://doi.org/10.53317/978-966-02-9881-1.
 • European perceptions of China and perspectives on the Belt and Road Initiative / [Neville Chi Hang Li, Mario Esteban, David J. Galbreath, Irina Golubeva, Olexiy Haran et al.] ; edited by Stephen Rowley. – Leiden ; Boston : Brill, [2021]. –xiv, 309 p. : ill. – (East and West : culture, diplomacy and interactions ; vol. 11).
 • India–Russia cultural ties : changing dimensions / [Elena Y. Tereshenko, Andrei Andreev, Ivan Andreev, Sergei Serebriany, Kumar Kaustubha, Preeti D. Das, Nataliia Harashchenko, Nikolay Gnatiuk, Vladimir Kushnirenko, Alexander Volskiy et al.] ; editor, Dr. Preeti D. Das. – First edition. – New Delhi : Ane Books Pvt. Ltd., 2021. – xii, 307 p. : ill., map.
 • Multifaceted nationalism and illiberal momentum at Europe’s eastern margins / [Monika Gabriela Bartoszewicz, Stefano Braghiroli, Irina Busygina, Daniel Hegedüs, Aliaksei Kazharski, Taras Kuzio, Andrey Makarychev, Vassilis Petsinis, Vladimir Sazonov, Alexandra Yatsyk] ; edited by Andrey Makarychev. – London ; New York : Routledge, 2021. – 162 p.
 • Russian active measures : yesterday, today, tomorrow / [Olga Bertelsen, Massimiliano Di Pasquale, Jonas J. Driedger, Luigi Sergio Germani, Marcel H. Van Herpen, Nataliia Kasianenko, Martin Kragh, Taras Kuzio, Victoria Malko, Sergei I. Zhuk] ; Olga Bertelsen (ed.) ; with a foreword by Jan Goldman. – Stuttgart : ibidem Verlag, [2021]. – 403 p. : ill. – (Soviet and post-Soviet politics and society;vol. 224).
 • Кармазіна М. С. Леся Українка. Життя як виклик / Марія Кармазіна ; НАН України, Інститут історії України. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 416, [2] с.
 • Kuzio T. Crisis in Russian Studies? Nationalism (Imperialism), Racism and War / Taras Kuzio. – [Bristol] : E-International Relations, 2020. – 186 p. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19781
 • Кузьо Т. Війна Путіна проти України : революція, націоналізм і криміналітет / Тарас Кузьо ; пер. укр. Андрія Павлишина ; [вид.: К. Сігов та Л. Фінберг]. – [Київ] : Дух і Літера, [2018]. – 559 с.
 • Кузьо Т. Война Путина против Украины : революция, национализм и криминалитет / Тарас Кузьо ; пер. [с англ.] Дарии Литошенко ; [изд.: К. Сигов и Л. Финберг]. – [Киев] : Дух і Літера, [2018]. – 599 с.
 • Kuzio T. The sources of Russia’s great power politics : Ukraine and the challenge to the European order / Taras Kuzio, Paul D’Anieri. – Bristol, England : E-International Relations, 2018. – xiii, 150 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15108
 • Ситник К. М. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : монографія / К. Ситник, Т. Бевз ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Комісія з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : Наукова думка, 2017. – 368 с.
 • Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб'єктивності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин / Микола Гнатюк ; рец. Грицяк І. А., Римаренко С. Ю., Якушик В. М. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Житомир : Рута, 2013. - 316 с.
 • Кушніренко В.О. Держава в політичній історії Ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [ТОВ "Аграр Медіа Груп"], 2011. - 158 с.
 • Політологія : підруч. / за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – К. : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Моделювання соціально-політичної ситуації в Україні в 2008 році : лют. 2008 р. Вип. 38 : [Політичні ризики провалу демократичної коаліції / В. Бала, О. Голобуцький, В. Якушик … та ін.] / Агентство моделювання ситуацій. – [Київ: Інтертехнодрук], 2008. – 29 с.
 • Якушик В.М. Избирательные кампании 2007-2008 гг. : политтехнологи и политтехнологии / [автор и рук. проекта Алексей Голобуцкий ; науч. рук. проекта Валентин Якушик]. – [Киев] : [Агентство моделирования ситуаций], [2008]. – Вып. 44. – 50 с.
 • Дем'янчук О.П. Частное высшее образование в странах с переходной экономикой: достижения, возможности и препятствия / О.П. Дем'янчук, Даррелл Р. Льюїс, Дарвін Д. Гендель. – К., Факт, 2007. – 176 с.
 • Рябов С.Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку: Дослідження / Укл. С.Г. Рябов. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти" в Україні, 2005. - 103с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 2: Соціалістична партія України: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 52с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 3: Партія регіонів: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 54с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 4: Блок Юлії Тимошенко: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 40с.
 • Бевз Т.А. Українська державність: ідеологія, політика, практика (система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва: Моногр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - 248с.
 • Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2004. - 173с.
 • Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / О.М. Майборода, Н.В. Беліцер, С.В. Бугаєв та ін.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К., 2004. - 311с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 1. - 422с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 2. - 422с.
 • Більш, ніж сусіди: Розширений Європейський Союз та Україна - нові відносини: Аналіт. звіт / Р.М. Павленко, Я. Боратинський, І. Бураковський та ін. - К.; Варшава, 2004. - 30с.
 • Рябов С.Г. Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 31: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 54-63.
 • Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні: Аналіт. звіт / С.Г. Рябов, С.О. Кисельов, О. Кисельова та ін. - К.: Тандем, 2004. - 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: київське протистояння (Київ у політичній моделі України: аналітико-прогностичне дослідження) / В. Бала, О. Голобуцький, В.М. Якушик та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. ІV. Основні претенденти: особливості інформаційних та піар-кампаній / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 105с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). V. Кандидат у Президенти України Віктор Ющенко: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 47с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). VІ. Кандидат у Президенти України Віктор Янукович: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 46с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. VІІ: Кандидат у Президенти України Олександр Мороз : можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 48с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.В. Гарань, О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал та ін.; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К: Генеза, 2003. - 696с.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: Правові і політ. проблеми / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - 366с.
 • Кресіна І.О., Цвєтков В.В., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2003. - 495с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К.: Генеза, 2003. - 696с.
 • Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / Р.М. Павленко, Г. Антонова, А. Біденко та ін.; Ред. Є. Радченко; Комітет виборців України. - К.: Факт, 2003. - 258с.
 • Рябов С.Г. Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Упоряд. С.Г. Рябов. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 174с.
 • Новое лицо Грузии (Грузия как политический и экономический партнёр Украины: аналитико- прогностическое исследование) сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - 80с.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. VІІІ: Кандидаты в Президенты Украины: Основные сведения и анализ расстановки сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - С. 3-17, 226-239.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. ІХ: Кандидаты в Президенты Украины: использование телевизионной рекламы / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - 49с.
 • Деmyanchuk A., Lewis D.R., Hendel D. Private higher education in transition countries = Приватна вища освіта в перехідних країнах. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 97с.

Підручники, навчальні посібники

 • Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – 88 c. – Автори: Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І., Дем'янчук О., Лубківський Д., Лютий Т., Найем Л., Осипчук А., Осьмак В., Яковлєв М.
 • Амельченко Н. А. Естетизація політики і політизація мистецтва / Наталія Амельченко // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 16–22. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20479
 • Гомза І. А. Квіти зла: політичний екстремізм і мистецтво / Іван Гомза // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 65–71. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20480
 • Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : навчальний посібник / Іван Гомза ; [рец.: Круглашов А. М., Работягова І. В., Якушик В. М.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – 175 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12291
 • Амельченко Н. А. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітньої школи з питань висвітлення тем (модулів) «Виборчий процес», «Політична система в Україні: участь громадян», «Законодавство для молоді» і «Молодь в урядових програмах» як складових громадянської освіти / Н. А. Амельченко. – Київ : [б. в.], 2017. – 87 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13344
 • Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : посібник / І. Гомза ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 186 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12291
 • Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі : регіональний вимір / [О. Гарань, …, І. Бураковський, М. Золкіна, …, М. Чабанна [та ін.] ; наук. ред. О. Гарань]. – Київ : Стилос, 2017. – 234 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13598
 • Чабанна М.В. Методичні рекомендації до курсу "Політичні партії та партійні системи" : для студ. ф-ту соціальних наук та соціальних технологій. Спеціальність «Політологія» / М.В. Чабанна. – К. : НаУКМА, 2008. – 35 с.
 • Рябов С.Г. Політологія: Підруч. – 3-е вид., перероб., доп. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2006. – [Підрозд. 2.1.] – С. 123-143.
 • Павленко Р.М. Методичні матеріали до курсу "Структура та функції державного управління" / Укл. Р.М. Павленко. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 46с.

Публікації /статті

2022

 

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Кисельов С. О. Людяність як принцип здійснення політики / Сергій Кисельов // Гуманізм. Людина. Людяність : матеріали ХХХІ-х Міжнародних людинознавчих філософських читань : (постійнодіючий філософський семінар) : (Дрогобич, жовтень 2021 р.) / [редкол.: В. С. Возняк (голов. ред.) та ін.] ; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 194–201. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23729

 

Інше

 • Biletskyi A. Business and whistleblowers: a study of the current state of the introduction of the reporting system in private companies in Ukraine / [Andrii Biletskyi ; science editor: Oksana Nesterenko ; Anti-Corruption Research and Education Centre at NaUKMA]. – Kyiv : RED ZET, 2022. – 22 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23830
 • Білецький А. В. Бізнес та викривачі: дослідження поточного стану впровадження системи повідомлення в приватних компаніях України / [Андрій Білецький ; наук. ред.: Оксана Нестеренко ; Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2022. – 22 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23829
 • Лось А. М. Взаємозв’язок культури викривання і умов для викриття в органах виконавчої влади України : резюме / [Лось А., Мамедбекова М., Халімовський А. ; наук. ред.: Оксана Нестеренко, Андрій Білецький ; Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2022. – 6 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23833
 • Лось А. М. Взаємозв’язок культури викривання і умов для викриття в органах виконавчої влади України / [Лось А., Мамедбекова М., Халімовський А. ; наук. ред.: Оксана Нестеренко, Андрій Білецький] ; Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2022. – 15 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23832
 • Los A. Relationship between the culture of whistleblowing and the conditions for exposing corruption in the state executive bodies of Ukraine / Los A., Mamedbekova M., Khalimovskyi A. ; science editor: Nesterenko Oksana, Biletskyi Andrii ; Anti-Corruption Research and Education Centre at NaUKMA. – Kyiv : RED ZET, 2022. – 15 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23831
 • Kuzio T.Russia and Britain in Eastern Ukraine and Northern Ireland: a comparative study of proxy forces / Taras Kuzio // Ireland and Ukraine : studies in comparative imperial and national history / Stephen Velychenko, Joseph Ruane, and Liudmyla Hrynevych(eds.). – Stuttgart : Ibidem Verlag, [2022]. – P. 649–678.
 • Kuzio T. [Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2022. – Vol. 74, issue 5. – P. 875–877. – Rev. op.: Ukrainian nationalism in the age of extremes : an intellectual biography of Dmytro Dontsov / Trevor Erlacher. – Cambridge, Massachusetts : Ukrainian Research Institute, Harvard University, [2021]. – xvi, 642 p. : ill., maps. – https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2083312.
 • Kuzio T. [Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2022. – Vol. 74, issue 4. – P. 693–694. – Rev. op.: Russia and the right to self-determination in the post-Soviet space / Johannes Socher. – 1st ed. – Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2021. – xxiv, 250 p. – https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2066896.
 • Kuzio T. [Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2022. – Vol. 74, issue 8. – P. 1512–1514. – Rev. op.: Волонтери: силанебайдужих / НаталкаПозняк-Хоменко ; Українськийінститутнаціональноїпам’яті.. – Київ ; Тернопіль : Джура, 2020. – 355, [4] с. – https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2115719.
 • Romanova V. Ukraine: the first experiences with voting in the amalgamated territorial communities / Valentyna Romanova // The Routledge handbook of local elections and voting in Europe / ed. by Adam Gendźwiłł, Ulrik Kjaer, and Kristof Steyvers. – London ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. – Chapter 30. – P. 347–359. – https://doi.org/10.4324/9781003009672-36.
 • Romanova V. The 2020 regional elections in Ukraine: simultaneously nationalized and regionalized / Valentyna Romanova // Regional and Federal Studies. – 2022. – Vol. 32, issue 4. – P. 525–541. – https://doi.org/10.1080/13597566.2022.2100358.

 

2021

Cтатті

 • Haran O. Wie hat sich die Ukraine seit der Unabhängigkeit entwickelt? / von Olexiy Haran // Ukraine-Analysen. – 2021. – Nr. 255. – S. 3–5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24415
 • Kuzio T. Russia–GUAM–US triangle of competition over Eurasia and geopolitical pluralism / Taras Kuzio // Caucasus Strategic Perspectives. – 2021. – Vol. 2, Issue 1. – P. 57–72.
 • Oliinyk A. The Euromaidan Revolution, reforms and decommunisation in Ukraine / Anna Oliinyk & Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2021. – Vol. 73, No. 5. – P. 807–836. – https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1862060.
 • Kuzio T. Ukraine’s strategic relations with the South Caucasus : with references to Turkey and Russia / Taras Kuzio // Baku Dialogues. – 2021. – Vol. 4, No. 3. – P. 138–153.
 • Schakel A. H. Horizontal and vertical spill-over in multilevel electoral systems / Arjan H. Schakel and Valentyna Romanova // Regional and Federal Studies. – 2021. – Vol. 31, No. 3. – P. 299–311. – https://doi.org/10.1080/13597566.2021.1934455.
 • Härtel A. The OSCE’s Special Monitoring Mission to Ukraine : the SMM’s work in the Donbas and its Ukrainian critique in 2014–2019 / André Härtel, Anton Pisarenko, Andreas Umland // Security and Human Rights. – 2021. – Vol. 31. – P. 121–154. – https://doi.org/10.1163/18750230-bja10002. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21505
 • Умланд А. Постсоветский украинский радикальный суверенизм в сравнительной перспективе: ультранационалистические партии и этноцентричное негражданское общество / Андреас Умланд // Ideology and Politics Journal. – 2021. – № 1 (17). – P. 202–231. – https://doi.org/10.36169/2227-6068.2021.01.00010. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21556
 • Чабанна М. В. Економічні аспекти індексування демократії / Маргарита Чабанна // Політичні дослідження. – 2021. – № 2. – С. 7–32. – https://doi.org/10.53317/2786-4774-2021-2-1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23487

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Фейки як інструменти впливу в сучасному суспільстві / Бевз Тетяна Анатоліївна // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 4–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20712
 • Голіченко Т. С. Політичні рухи, політичні ідеології, освітні інституції та інтелектуали у Франції у 20–40 рр. XX століття: новітні прочитання ідейної та інституційної історії європейської інтеграції / Голіченко Тетяна Самойлівна // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20710
 • Єрємєєв О. С. Громадянське суспільство в концепції корпоративного лібералізму Уїльяма Лайона Макензі Кінга / Єрємєєв Олександр Сергійович // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 12–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20708
 • Зубрицька Л. Й. Ефективність онлайн-форматів громадянської освіти / Зубрицька Людмила Йосипівна // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 17–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20706
 • Кисельов С. О. Проблеми громадянської освіти у сучасній Україні / Кисельов Сергій Олегович // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 19–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20705

 

Інше

 • Науково-практичний коментар законодавства України про захист викривачів корупції / [Андрій Білецький, Сергій Деркач, Олександр Калітенко, Олена Карпова, Василь Луцик, Оксана Нестеренко ; за заг. ред. О. Нестеренко]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2021. – 135 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22053
 • Резюме моніторингового звіту щодо виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині захисту викривачів центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями у 2020 році / [Нестеренко О. В., Броневицька О. М., Білецький А. В., Лось А. М., Мамедбекова М. М., Халімовський А. О. ; наук. ред.: Нестеренко О. В., Луцик В. В.]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2021. – 13 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21786
 • Опис методології рейтингування : [моніторинговий звіт щодо виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині захисту викривачів центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями у 2020 році / Нестеренко О. В., Броневицька О. М., Білецький А. В., Лось А. М., Мамедбекова М. М., Халімовський А. О. ; наук. ред.: Нестеренко О. В. , Луцик В. В.]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2021. – 26 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21787
 • Моніторинговий звіт щодо виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині захисту викривачів центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями у 2020 році / [Нестеренко О. В., Броневицька О. М., Білецький А. В., Лось А. М., Мамедбекова М. М., Халімовський А. О. ; наук. ред.: Нестеренко О. В. , Луцик В. В.]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2021. – 51 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21785
 • Summary of the monitoring report on the implementation of the norms of the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” in respect of protection of whistleblowers by the centralexecutive bodies and regional state administrations in 2020 / [Nesterenko Oksana, Bronevytska Oksana, Biletskyi Andri, Los Alina, Mamedbekova Mariia, Khalimovslyi Artem ; science editor: Nesterenko Oksana, Lutsyk Vasyl]. – Kyiv: RED ZET, 2021. – 13 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21788
 • Haran O. Kyiv–Beijing relations in the context of the Ukrainian-Russian conflict: interests, concerns and images / Olexiy Haran // European perceptions of China and perspectives on the Belt and Road Initiative / edited by Stephen Rowley. – Leiden ; Boston : Brill, [2021]. – Chapter 3. – P. 58–78. – https://doi.org/10.1163/9789004469846_005.
 • Гарань О. В. Від Брежнєва до Зеленського: дилеми українського політолога / Олексій Гарань ; Friedrich Naumann Foundation for Freedom. – Київ : Стилос, 2021. – 249 с. : іл. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19807
 • Prospects for the political and economic partnership of the Republic of India and the Russian Federation in modern global processes / Harashchenko Nataliia, Gnatiuk Nikolay, Kushnirenko Vladimir, Volskiy Alexander // India-Russia cultural ties : changing dimensions / editor, Dr. Preeti D. Das. – First edition. – New Delhi : Ane Books Pvt. Ltd., 2021.
 • Kuzio T. Theoretical and comparative perspectives on populism in Ukraine and Europe / Taras Kuzio // Multifaceted nationalism and illiberal momentum at Europe’s eastern margins / edited by Andrey Makarychev. – London ; New York : Routledge, 2021. – Chapter 7. – P. 117–132.
 • Kuzio T. Disinformation : Soviet origins of contemporary Russian Ukrainophobia / Taras Kuzio // Russian active measures : yesterday, today, tomorrow / Olga Bertelsen (ed.) ; with a foreword by Jan Goldman. – Stuttgart : ibidem-Verlag, [2021]. – P. 137–175.
 • Kuzio T. [Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2021. – Vol. 73, No. 4. – P. 773–775. – Rev. op.: The burden of the past : history, memory, and identity in contemporary Ukraine / edited by Anna Wylegala and Malgorzata Glowacka-Grajper. – Bloomington, Indiana : Indiana University Press, [2020]. – ix, 307 p. : ill. – https://doi.org/10.1080/09668136.2021.1912918.
 • Сироїд О. І. Контрольна функція парламенту: щоб країна була заможною і в безпеці / Оксана Сироїд. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2021. – 85 с.

2020

Cтатті

 • Kuzio T. Empire Loyalism and Nationalism in Ukraine and Ireland Comparing the Sources of Conflict in the Donbas and Ulster [electronic resource] / Taras Kuzio // Communist and post-communist studies. – 2020. – Vol. 53, Issue 3. – P. 88–106. –https://doi.org/10.1525/cpcs.2020.53.3.88
 • Riabenko S. From the Great Patriotic War to the Second World War: Decommunisation of Ukraine's memory politics / Serhiy Riabenko and Taras Kuzio // New Eastern Europe. – 2020. – Vol. XLII, no. 4 (June – August). – P. 167–179.
 • Schakel A. H. Vertical linkages between regional and national electoral arenas and their impact on multilevel democracy [electronic resource] / Arjan H. Schakel & Valentyna Romanova // Regional and federal studies. – 2020. – Vol. 30, No 3. – P. 323–342. – https://doi.org/10.1080/13597566.2020.1774750
 • Федоренко К. Между фронтом и парламентом: связи украинских политических партий и нерегулярных вооруженных групп в 2014–2019 гг. / Константин Федоренко, Андреас Умланд // IdeologyandPoliticsJournal. – 2020. – № 2 (16). – P. 340–381. – https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00025. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19594

 

Матеріали конференцій

 • Якушик В. М. Территориальный конфликт в регионе Южно-Китайского моря может быть успешно разрешен на основе разумного взаимовыгодного компромисса / Валентин Якушик // Спорные морские юрисдикции в зонах конфликта и конкуренции (на примерах Чёрного, Азовского и Южно-Китайского морей) : [сборник материалов круглого стола, состоявшегося 6 ноября 2020 г. в г. Киеве / под ред. В. М. Якушика] ; Украинский институт политики. –Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2020. – С. 42–47. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19595

 

Інше

 • Наказава Донна Д. Янголи чи вбивці? : клітини, які змінюють медицину / Донна Джексон Наказава ; переклала Леся Бідочко. – Київ : Форс Україна, 2020. – 352 с.
 • Corrosive: Corruption and its Consequences / [M. Brown, M. Cohen, ... T. Kuzio et al.] ; eds. Alexandra Wrage and Illya Antonenko. – New York : Trace, 2020. – 224 p.
 • Kuzio T. Bribery and National Security: Lessons from Ukraine / Taras Kuzio // Corrosive: Corruption and its Consequences / [M. Brown, M. Cohen, ... T. Kuzio et al.] ; eds. Alexandra Wrage and Illya Antonenko. – New York : Trace, 2020. – P. 85–120.
 • Kuzio T. Armies of Russia's War in Ukraine: Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 8. – P. 1436–1438. – Book Review: Mark Galeotti. Oxford & New York, NY: Osprey Publishing, 2019, 64pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1814611
 • Kuzio T. Putin and His Neighbors. Russia’s Policies Toward Eurasia : Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 10. – P. 1765–1767. –Book Review: Dina R. Spechler & Martin C. Spechler, Lanham, MD & London: Lexington Books, 2019, x + 152pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1847871
 • Kuzio T. Ukraine and the Art of Strategy : Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 2. – P. 331–333. – Book Review: Lawrence Freedman, New York, NY: Oxford University Press, 2019, x + 233pp. –https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1725297
 • Kuzio T. The Polish-Ukrainian War: a Historical and Political Context / Taras Kuzio // The Gordian Knot : the second Polish-Ukrainian war, 1942–1947 / Volodymyr Viatrovych ; translated by Ksenia Maryniak with introductory essay by Taras Kuzio. – Toronto : Horner Press, 2020. – P. VII–XXIV.

 

2019

Cтатті

 • Бевз Т. А. Специфіка здійснення реформи децентралізації в регіонах України: здобутки і прорахунки / Бевз Тетяна // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 3. – С. 65–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16185
 • Haran O. Identity, war, and peace: public attitudes in the Ukraine-controlled Donbas / Olexiy Haran, Maksym Yakovlyev & Maria Zolkina // Eurasian Geography and Economics. – 2019. – Vol. 60, Issue 6: Special issue on Ukraine. – P. 684–708. – https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1667845.
 • Gomza I. Black Sun Rising: Political Opportunity Structure Perceptions and Institutionalization of the Azov Movement in Post-Euromaidan Ukraine / Ivan Gomza and Johann Zajaczkowski // Nationalities Papers. – 2019. – Vol. 47, Issue 5. – P. 774–800. – https://doi.org/10.1017/nps.2019.30.
 • Koval N. The Splendid School Assembled:Studying and Practicing International Relationsin Independent Ukraine / Nadiia Koval, Ivan Gomza // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Issue 2 (13). – P. 214–254. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16862
 • Gomza I. A. They Divided the Sky: Elite Factionalism Factors During Contentious Politics in GDR, 1989 / Ivan Gomza, Denys Tereshchenko // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Issue 3 (14). – P. 22–57.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17888
 • Kuzio T. Russian stereotypes and myths of Ukraine and Ukrainians and why Novorossiya failed / Kuzio T. // Communist and Post-Communist Studies. – 2019. – Vol. 52, Issue 4. – P. 297–309. – https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.10.007.
 • Kuzio T. Old Wine in a New Bottle: Russia’s Modernization of Traditional Soviet Information Warfare and Active Policies Against Ukraine and Ukrainians / Kuzio T. // Journal of Slavic Military Studies. – 2019. – Vol. 32, Issue 4. – P. 485–506. – https://doi.org/10.1080/13518046.2019.1684002.
 • Kuzio T. Theoretical and comparative perspectives on populism in Ukraine and Europe / Taras Kuzio // European Politics and Society. – 2019. – Vol. 20, Issue 4. – P. 486–501. – https://doi.org/10.1080/23745118.2019.1569344.
 • Kuzio T. Ideological Zealots Fighting a Non-Existent Ukrainian Nationalist Enemy: A Reply to Tarik Amar’s Review of Red Famine : review / Kuzio Taras // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2019. – Issue 6. – P. 209–216. – https://doi.org/10.18523/kmhj189122.2019-6.209-216. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16882
 • Суший О. В. Націєтворчий процес у координатах соцієтальної кризи в Україні / Суший Олена Володимирівна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / голов. ред. В. О. Климчук ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ : Талком, 2019. – Вип. 43 (46). – С. 7–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19127
 • Sushyi O. Social archetypic at the service of public anti-crisis management / Sushyi Olena Vladimirovna // Public management = Публічне урядування. – 2019. – № 3 (18). – P. 428–443. – https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3-428-443. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19128
 • Суший О. В. Соціальна архетипіка на службі державного антикризового управління / Суший Олена Володимирівна // Public management = Публічне урядування : [збірник] / голов. ред. Романенко Є. О. ; Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, МАУП, Українська Технологічна Академія. – Київ : Видавничий дім «Персонал», 2019. – № 3 (18), червень 2019 (спецвипуск). – С. 439–455. – https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3-439-455. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19129
 • Kailitz S. How post-imperial democracies die: A comparison of Weimar Germany and post-Soviet Russia / Steffen Kailitz, Andreas Umland // Communist and Post-Communist Studies. – 2019. – Vol. 52 (2). – P. 105–115. – https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.05.003.
 • Fedorenko K. Zwischen Front und Parlament: Freiwilligenverbände und Parteien in der Ukraine / Kostiantyn Fedorenko, Andreas Umland // Osteuropa. – 2019. – Vol. 69, No. 3–4. – S. 163–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19339
 • Romanova V. Decentralising Ukraine: Geopolitical Implications / Valentyna Romanova, Andreas Umland // Survival. – 2019. – Vol. 61, Issue 5. – P. 99–112. – https://doi.org/10.1080/00396338.2019.1662108.
 • Umland A. Irregular Militias and Radical Nationalism in Post-Euromaydan Ukraine: The Prehistory and Emergence of the “Azov” Battalion in 2014 / Andreas Umland // Terrorism and Political Violence. – 2019. – Vol. 31, Issue 1. – P. 105–131. – https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1555974.
 • Umland A. How to Make Eastern Europe’s Gray Zone Less Gray / Andreas Umland, Iryna Vereshchuk // Harvard International Review. – 2019. – Vol. XL, No. 1. – P. 38–41.
 • Umland A. Der ambivalente Aufstieg einer ukrainischen “unzivilen Gesellschaft” nach dem Euromaidan / Andreas Umland // Ukraine-Analysen. – 2019. – Nr. 227. – S. 2–7.–https://doi.org/10.31205/UA.227.01.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20123
 • Умланд А. Четыре геополитических измерения децентрализации Украины: как украинская реформа местного самоуправления повлияет на развитие постсоветских стран / Андреас Умланд // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2019. – Vol. 16, No 1–2. – C. 209–222.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19335
 • Романова В. В. Реформа децентрализации в Украине в 2014–2019 гг.: первые достижения и будущие вызовы / Валентина Романова, Андреас Умланд // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Vol. 3, Issue 14. – P. 148–170.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19323
 • Härtel A. The EU Member States and the Crisis in Ukraine: Towards an Eclectic Explanation / André Härtel // Romanian Journal of European Affairs. – 2019. – Vol. 19, Issue 2. – P. 87–106.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19324
 • Яковлєв М. В. Інтертекстуальність дискурсу та концептів у теоріях міжнародних відносин / М. В. Яковлєв // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – С. 76–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18465
 • Яковлєв М. В. Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни / М. В. Яковлєв, А. І. Cуслов, С. Ф. Шулімов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 194–203. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18176
 • Osiievskyi Ye. Sirens in the Panopticon: Intersections between Ainslean picoeconomics and Foucault’s discipline theory / Osiievskyi Y., Yakovlyev M. // Foucault Studies. – 2019. – Vol. 1, Issue 27. – P. 117–143. – https://doi.org/10.22439/FS.V27I27.5894. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17647
 • Yakushik V. M. Importance of Inter-Civilizational and Intra-Civilizational Dialogue in National State Consolidation and Development / Valentin Yakushik // Ukrainian Policymaker. – 2019. – Vol. 4. – P. 85–90. – https://doi.org/10.29202/up/4/11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19321

 

Матеріали конференцій

 • Амельченко Н. А. Популізм у контексті кризи класичних ідеологій і виникнення мас-медійних технологій політики / Амельченко Наталія Анатоліївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 4–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16377
 • Бевз Т. А. Випробування електорату популізмом під час президентської виборчої кампанії 2019 р. (на прикладі Сумської області) / Бевз Тетяна Анатоліївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 8–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16376
 • Haran O. Ambivalence of public opinion as the base for populism in the 2019 presidential campaign / Olexiy Haran, Petro Burkovskiy // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16374
 • Гомза І. А. Популізм і страх занепаду спільноти: взаємна інтенсифікація під час політичних криз / Гомза Іван Анатолійович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16372
 • Єрємєєв О. С. Громадські рухи в Україні як потенційний інструмент популістів: на прикладі руху «Захистимо Протасів Яр» / Єрємєєв Олександр Сергійович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 19–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16370
 • Забузова О. В. Протидія популізму в міжнародних відносинах: що може зробити університет для розвитку політичної культури? / Забузова Оксана Володимирівна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 23–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16369
 • Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта як механізм протидії впливу популізму / Зубрицька Людмила Йосипівна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16365
 • Кисельов С. О. Громадянське суспільство у контексті феномену популізму / Кисельов Сергій Олегович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 27–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16364
 • Чабанна М. В. Особливості інтерпретації соціальних прав виборцями як чинник популізму в українській політиці: радянський атавізм чи наслідок низького рівня добробуту населення? / Чабанна Маргарита Валеріївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 39–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16358
 • Yakushik V. M. The Status of Cultural and Religious Communities in the Context of Post-Colonial Discourse in Ukraine / Valentin Yakushik // Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education : materials of the 5th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 16–17, 2019) / rev. Viktor Vashkevych, Aita Sakun ; National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv : Publishing House of NPU Dragomanov, 2019. – P. 44–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19322
 • Якушик В. М. Выступление профессора Национального университета «Киево-Могилянская академия», д. п. н. В. Якушика / [В. М. Якушик] // Взаимосвязанность в Центральной Азии : вызовы и новые возможности : материалы Международной конференции (г. Ташкент, 19–20 февраля 2019 г.) / ред. Д. Сагатова. – Ташкент : [Baktria press], 2019. – С. 263–265.

 

Інше

 • Gomza I. Quenching Fire with Gasoline: Why Flawed Terminology Will Not Help to Resolve the Ukraine Crisis / Ivan Gomza // PONARS Eurasia. – 2019. – Policy Memo No. 576. – P. 1–6.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18454
 • Gomza I. Justice Without a Blindfold: The Complex Politicization of a Notorious Ukrainian Court / Ivan Gomza // PONARS Eurasia. – 2019. – Policy Memo No. 629. – P. 1–6.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18455
 • Берд М. S.P.Q.R. Історія Давнього Риму / Мері Берд ; з англ. пер. Олександр Дем’янчук ; [наук. ред. Катерина Диса]. – Київ : Book Chef : [Форс Україна], 2019. – 478, [1] с. : іл.
 • Kuzio T. Three Revolutions, One War and Ukraine’s West Moves East / Taras Kuzio // Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine : Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity / ed. by Paweł Kowal, Georges Mink, and Iwona Reichardt. – Stuttgart : ibidem Press, 2019. – Vol. 1. – P. [91–120]. https://www.ibidem.eu/en/three-revolutions-mobilization-and-change-in-contemporary-ukraine-i.html
 • Kuzio T. Peace Will Not Come to Europe’s War Why Ukraine’s New President Zelensky will be Unable to Improve Relations with Russia / Taras Kuzio // Security Policy Working Paper. – 2019. – No. 14. – 4 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20127
 • Kuzio T. Corrupt yes, Russian spy unlikely : a review of House of Trump, House of Putin. The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia. By: Craig Unger. Publisher: Transworld Publishers, London, 2018 / Taras Kuzio // New Eastern Europe. – 2019. – Issue 5. – P. 162–167.https://neweasterneurope.eu/2019/08/26/corrupt-yes-russian-spy-unlikely/
 • Kuzio T. Ukraine Over the Edge. Russia, the West and the New “Cold War” / Flight MH17, Ukraine and the New Cold War. Prism of Disaster : book review / Kuzio Taras // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 7. – P. 1245–1248. – Book review : Gordon M. Hahn, Jefferson, NC: McFarland & Company, 2018, viii + 359pp., $38.50 p/b. / Kees Van der Pijl, Manchester: Manchester University Press, 2018, ix + 198pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1633139.
 • Kuzio T. The Near Abroad: Eastern Europe and Soviet Patriotism in Ukraine, 1956–1985 / Kuzio Taras // Journal of cold war studies. – 2019. – Vol. 21, Issue 1. – P. 200–203. – https://doi.org/10.1162/jcws_r_00863.
 • Kuzio T. Mission Ukraine. The 2012–2013 Diplomatic Effort to Secure Ties with Europe / Kuzio Taras // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 5. – P. 869–871. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1618591.
 • Kuzio T. Ukraine and Russian Neo-Imperialism. The Divergent Break / Kuzio T. // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 3. – P. 518–520. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1593634.
 • Kuzio T. The Vory. Russia’s Super Mafia / Kuzio T. // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 2. – P. 329–331. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1584459.
 • D’Anieri P. Ukraine after five years of conflict / D’Anieri P., Kuzio T. // Eurasian geography and economics. – 2019. – Vol. 60, Issue 1. – P. 1–5. – https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1635512.
 • Kuzio T. To the Editors : letter / Kuzio T. // Kritika : explorations in Russian and Eurasian history. – 2019. – Vol. 20, Issue 4. – P. 907–908. –https://doi.org/10.1353/kri.2019.0054.
 • Romanova V. Dezentralisierungsreformen in der Ukraine 2014–2019: Erste Ergebnisse und künftige Herausforderungen / Valentyna Romanova, Andreas Umland ; Bertelsmann Stiftung. – Gütersloh : [Bertelsmann Stiftung], 2019. – 36 s. – https://doi.org/10.11586/2019075.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20124
 • Romanova V. Ukrainian Local Governance Prior to Euromaidan: The Pre-History of Ukraine’s Decentralization Reform / Valentyna Romanova, Andreas Umland // Kennan Cable. – 2019. – No. 44. – 9 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20125
 • Romanova V. Ukraine’s Decentralization Reforms Since 2014: Initial Achievements and Future Challenges / Valentyna Romanova, Andreas Umland ; The Royal Institute of International Affairs, Chatham House. – [London : s. n.], 2019. – 26 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20126
 • Фромм Е. Втеча від свободи / Еріх Фромм ; [пер. з англ. Максима Яковлєва]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 284, [2] с.
 • Еріксон Т. В оточенні психопатів, або як уникнути маніпуляцій з боку інших / Томас Еріксон ; [пер. зі швед. М. Яковлєва]. – Харків : Фоліо, 2019. – 250, [1] с.
 • Цена реформ : цели, ход и результаты системных изменений в Украине (2014–2019 гг.) / [Д. В. Богатырёв, Р. О. Бортник, Д. А. Гаевский, ... В. М. Якушик и др.] ; под ред. В. М. Якушика ; Укр. ин-т анализа и менеджмента политики. – [Изд. 2-е, доп.]. – Днепр : Середняк Т. К., 2019. – 209 с.
 • Антикоррупционная реформа / Руслан Бортник, Максим Семёнов, ... Валентин Якушик [и др.] // Цена реформ: цели, ход и результаты системных изменений в Украине (2014–2019 гг.) / [Д. В. Богатырёв, Р. О. Бортник, Д. А. Гаевский и др.] ; под ред. В. М. Якушика ; Укр. ин-т анализа и менеджмента политики. – Днепр : Середняк Т. К., 2019. – С. 67–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20122

 

2018

Cтатті

 • Бевз Т. А. Соборність України: виклики і загрози / Бевз Т. А. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2018. – № 1 (2). – С. 59–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15620
 • Бевз Т. А. Зовнішньополітичний вектор діяльності Дніпропетровського регіону: європейські цінності й орієнтири / Бевз Т. А. // Українські культурологічні студії. – 2018. – № 1 (2). – С. 59–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15621
 • Бевз Т. А. Історична пам’ять: виклики минулого і майбутнього / Бевз Т. А. // Університетська кафедра : альманах / гол. ред. Ю. Вільчинський. – 2018. – № 7. – С. 143–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15623
 • Бевз Т. А. Специфіка функціонування регіонального політичного режиму Дніпропетровщини в умовах російсько-української війни (2014 – початок 2018 рр.) / Бевз Т. А. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. – 2018. – № 1 (93). – С. 102–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15629
 • Haran O. How the US and EU Can Make the Kremlin Rethink Its Options in Ukraine’s Donbas [electronic resourse] / Oleхiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo. – Electronic data. – 2018. – April. – No. 521. – P. 1–6. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 07.12.2018). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16057
 • Haran O. Will Ukraine’s 2019 Elections Be a Turning Point? Unlikely, but dangers lurk [electronic resourse] / Oleхiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo. – Electronic data. – 2018. – November. – No. 552. – P. 1–7. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 07.12.2018). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16058
 • Рибачок Д. О. Санкції в політиці ЄС: приклад Російської Федерації 2014–2015 рр. / Рибачок Д. О., Фещенко Б. О., Гнатюк М. М. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 70–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16125
 • Khomenko V. The Rational Choice Theory as the Explanation of Coalition Formation in Germany 2017–2018 / Viktoriia Khomenko, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. – Chişinău, 2018. – No. 11. – P. 161–177. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15638
 • Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства / Зубрицька Л. Й., Побережник А. Я. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 95–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16123
 • Кисельов С. О. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова / Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 108–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16122
 • Kuzio T. Western historians of Russia and the Crimea: why do they continue to use imperialist and racist frameworks? [electronic resource] / Kuzio Taras // Cicero Foundation great debate paper. – 2018. – No. 18/02. – P. 1–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15107
 • Kuzio T. Russian and Ukrainian elites: a comparative study of different identities and alternative transitions [electronic resource] / Kuzio Taras // Communist and Post-Сommunist Studies. – 2018. – Vol. 51, Issue 4. – P. 337–347. – DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.10.001. https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2018.10.001
 • Kuzio T. Populism in Ukraine and Europe: Similar but Also Different [electronic resource] / Kuzio Taras // CGP working papers. Populism in Europe : An Overview / ed. Klaus Segbers. – Berlin, 2018. – № 9. – P. 16–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15111
 • Tolerance/Intolerance Problems in the Context of the Repressed Caucasians’ Ethno-Trauma Transformation / Irina S. Karabulatova, Makka M. Patieva, ..., Vladimir A. Kushnirenko [et al.] // The Social Sciences. – 2018. – Vol. 13 (3). – P. 490–495. – Includes bibliographical references. – Authors: Irina S. Karabulatova, Makka M. Patieva, Moldir Z. Seidina, Anna A. Podkopaeva, Vladimir A. Kushnirenko, Gulsina M. Niyazova. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13545
 • Левчук Б. О. Довіра як спосіб легітимації влади / Левчук Б. О., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 21–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16128
 • Гапоненко П. І. Інноваційна політика як фактор прискорення науково-технологічного розвитку країн в умовах глобалізації / Гапоненко П. I., Лось А. М., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 53–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16126
 • Молодцов О. В. Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін (Частина 2. Деякі думки щодо особливостей інституціональної матриці в Україні) / Молодцов О. В. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2018. – № 1. – [16 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15678
 • Yakushik V. The Timeless Value of a Pluralistic World / Valentin Yakushik // Future Human Image. – 2018. – Vol. 10. – P. 123–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15053
 • Yakushik V. Varieties of a Law-Governed State / Valentin Yakushik // Ukrainian Policymaker. – 2018. – Vol. 3. – P. 72–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15054

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Тенденції розвитку регіональних еліт та їх вплив на регіональний політичний режим / Бевз Т. А. // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07–08 вересня 2018 р.). – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 514–519. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15622
 • Єрємєєв О. С. До проблеми застосування міжпредметних зв’язків на заняттях з історії України в контексті сучасних тенденцій розвитку науки / Єрємєєв О. С. // Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 року. – Київ, 2018. – С. 104–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15634
 • Молодцов О. В. Реформа територіальної організації влади в Україні на основі асиметричної децентралізації / Молодцов О. В. // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 9-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. Ю. М. Бардачова [та ін.]. – Херсон, 2018. – С. 88–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15764
 • Радченко О. В. Методологія «інституціональної матриці» на прикладі децентралізації влади в Україні / Радченко О., Молодцов О. // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 18 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – Київ, 2018. – С. 132–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15679
 • Yakushik V. Competing Discourses of “Post-Colonialism” in Present-Day Ukraine / Valentin Yakushik // Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education : Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 24–25, 2018). – Kyiv : Publishing House of NPU Dragomanov, 2018. – P. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13158

 

Інше

 • Бевз Т. А. Результати аналізу формування, специфіки функціонування, особливостей трансформації регіональних політичних режимів в Україні: аналіз випадків / [Т. Бевз, Н. Ротар] // Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. – Ч. 2. – С. 71–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15619
 • Sydorchuk O. Ukraine after Euromaidan: Increased Pluralism amid Patronal Politics / [Oleksii Sydorchuk, Olexiy Haran] // Illiberal and Authoritarian Tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe / ed. M. Solska [et al.]. – Bern : Peter Lang, 2018. – Part 12. – P. 253–273. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15637
 • Гарань О. В. Проблеми консолідації українського суспільства після Євромайдану: здобутки і загрози / Гарань О. В. // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Історія : збірник наукових статей (до 100-річчя Національної академії наук України) / гол. ред. С. Пирожков [та ін.]. – Київ : ІМФЕ, 2018. – С. 55–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15631

 

2017

Статті

 • Бевз Т. А. Архіви політичних партій: реальність чи утопія? / Тетяна Бевз // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : збірка наукових праць. – Київ, 2017. – С. 26–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13381
 • Бевз Т. А. Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 213–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13346
 • Бевз Т. А. Особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиліття ХХІ ст. / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 230–264. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13379
 • Бевз Т. А. Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 77–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13380
 • Бевз Т. А. Теоретико-методологічні підходи та алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді / Бевз Т. А. // Університетська кафедра. – 2017. – № 6. – С. 191–208. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13345
 • Забузова О. В. До питання про виховання у ВНЗ України / Забузова О. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12417
 • Молодцов О. В. Деякі аспекти проблеми інституціональної синхронізації процесів децентралізації в Україні / О. В. Молодцов, О. В. Радченко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2017. – № 1. – [14 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13386
 • Молодцов О. В. До питання про європейську інституціональну ідентичність України / О. В. Молодцов // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2 червня 2017. – Київ : Терен, 2017. – С. 236–241. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13385
 • Якушик В. М. Исходные позиции. Как украинское экспертное сообщество встретит возможный шанс для восстановления целостности Молдавии? (часть первая) / Якушик В. М. // Вестник Тираспольской школы политических исследований / гл. ред. А. В. Дирун. – Тирасполь, 2017. – № 2. – С. 34–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13389
 • Haran O. Ukraine’s New Government Possibility of Progress or Another Pre-Term Election in Sight? / Olexiy Haran, Oleksii Sydorchuk // Ukraine in the Poroshenko Era: the Politics of Power, Reform, and War / PONARS Eurasia Policy Perspectives, September 2017. – 2017. – P. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13391
 • Haran O. The Demise of Ukraine’s «Eurasian Vector» and the Rise of Pro-NATO Sentiment / Olexiy Haran, Mariia Zolkina // Ukraine in the Poroshenko Era: the Politics of Power, Reform, and War / PONARS Eurasia Policy Perspectives, September 2017. – 2017. – P. 3–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13392
 • Khambekova K. Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public Administration Reform / Kristina Khambekova, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. – Chişinău, 2017. – nr. 10. – P. 109–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13480
 • Make laws not war: Ukrainian president and parliament push for peace resolution in Donbas [electronic resourse] / comment. O. Haran, P. Burkovskiy // Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. – Electronic data. – 2017. – 15 October. – Mode of access: Internet. http://dif.org.ua/en/article/make-laws-not-war-ukrainian-president-and-parliament-push-for-peace-resolution-in-donbas
 • Ukrainian Former Defence Minister about the Russian Military Provocation [electronic resourse] / Interview with Dr. Grytsenko // FNF East and Southeast Europe. – Electronic data. – 2017. – 15 September. – Mode of access: Internet. http://esee.fnst.org/content/ukrainian-former-defence-minister-about-russian-military-provocation

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Феномен суспільної довіри як складова процесу легітимації влади в умовах локальних політичних режимів / Т. А. Бевз // Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя : Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 2017. – С. 202–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13383
 • Забузова О. В. Особливості сучасної підготовки науково-педагогічних кадрів у вітчизняних ВНЗ / Забузова О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13333
 • Забузова О. В. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів: джерела конфліктів / Забузова О. В. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 15–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13292
 • Кушніренко В. О. Типологізація кавказького «радикального Ісламу» на Північному Кавказі в пострадянський період / Кушніренко В. О. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13384
 • Якушик В. М. Актуальність проблематики постколоніалізму і залежного розвитку в сучасному політичному дискурсі в Україні / Якушик В. М. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 травня 2017 року. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 29–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13378
 • Якушик В. М. Вооружённый конфликт как кризис восприятия и коммуникации / Якушик В. М., Саймонс Г. // Контентно-потокові моделі як тактичні інструменти комунікаційно-контентної безпеки : матеріали Міжнародного форуму з кризовості комунікацій, 22–23 травня 2017 року / [редкол.: Толок І. В., Прохоров О. А., Параніч О. П. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т, Військовий гуманітарно-лінгвістичний ф-т, Каф. військової журналістики. – Київ : [ВІКНУ], 2017. – С. 237–242. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11862
 • Якушик В. М. Рівні суб’єктності, компетентності та організованості як фактори економічної безпеки (геополітичний вимір) / Якушик В. М. // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали Міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25–27 травня, 2017 року. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – С. 45–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13390

 

Інше

 • Наїм М. Занепад влади : від владних кабінетів до полів битви й церков, а потім і до держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж колись / Мойсес Наїм ; з англ. пер. Олександр Дем’янчук. – Київ : Book Chef, 2017. – 446, [1] с.
 • Haran O. Ukraine’s Foreign Policy and the Role of the West / Olexiy Haran, Petro Burkovskiy // Eastern Voices: Europe’s East Faces an Unsettled West / ed. Daniel S. Hamilton, Stefan Meister. – Washinton, 2017. – P. 51–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13387

2016

Статті

 • Гнатюк М. М. Взаємозв'язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні / М. М. Гнатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – Серія «Політичні науки». – С. 79–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11628
 • Дем'янчук О. П. Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор / Дем’янчук О. П., Заставна М. С. // Магістеріум. Політичні студії. – 2016. – Т. 64. – С. 37–43. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9796
 • Chabanna M. Government's policy during the financial crisis of 2008–2009 in Ukraine : mitigating the social impact of economic recession Polityka rządu w czasie kryzysu finansowego 2008–2009 na Ukrainie – minimalizowanie społecznych skutków recesji ekonomicznej / Marharyta Chabanna // Facta Simonidis. – 2016. – Nr. 1 (9). – P. 191–202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11629
 • Чабанна М. В. Інституційні чинники пропорційності парламентського представництва українських політичних партій / Маргарита Чабанна // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2016. – Вип. 6. – С. 238–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11630
 • Чабанна М. В. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів / М. В. Чабанна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – Серія «Політичні науки». – С. 47–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11627
 • Якушик В. М. Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013–2015 рр. / Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – 2016. – Т. 186. – С. 43–53. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10295

 

Матеріали конференцій

 • Demianchuk O. European Studies – is it a Sufficient Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries? / Oleksandr Demianchuk // EU Relations with Eastern Partnership : Strategy, Opportunities, and Challenges. – 2016. – P. 263–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11631

 

Інше

 • Чабанна М. В. Подолання догматів тоталітарної ідеології щодо політики як суспільного явища / [М. Чабанна] // Політична наука в Україні : у двох томах. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Т. 2. – Розділ 1.1. – С. 9–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11459
 • Бєлашко О. Дослідження партійної системи України / [Бєлашко О., Якушик В.] // Політична наука в Україні : у двох томах. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Т. 2. – Розділ 4.4. – С. 248–279. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11460

2015

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А.Політичне відчуження в умовах представницької демократії / Амельченко Н. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 12-15.
 • Гомза І. А.Децентралізація, інфраструктурна влада та сепаратизм в авторитарних режимах / Гомза І. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 55-61.
 • Демянчук О. П. Стратегія національного розвитку : інституційний вимір / Демянчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 16-21.
 • Кисельов С. О.Громадянська освіта чи політологічна просвіта? / Кисельов С. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 26-29.
 • Толстов С. В. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні / Толстов С. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 72-82.

У фахових українських виданнях

 • Демянчук О. П. Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні / Демянчук О. П. // Гілея. – 2015. – Вип. 102. – C. 412-416.
 • Дем’янчук О. П. Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні / Олександр Дем’янчук // Віче. – 2015. – № 22. – С. 10-15.

 

В інших виданнях України

 • Гомза І. А.Ведення війни, коерсивний приріст лояльності та будування держави : особливості стратегії сепаратизму / Гомза І. А. // «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» : тези доп. : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : Талком, 2015. – С. 56-58.
 • Гомза І. А.Держава-рантьє / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 149-150.
 • Гомза І. А. Політика незгоди / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 479-480.
 • Гомза І. А.Ресурсне прокляття / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 574-575.
 • Гомза І. А. Тіллі Чарльз / І. Гомза // Історія політичної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / [Авдєєнко О. Д., Гомза І. А., Чабанна М. В. та ін.] ; за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 633-634.
 • Демянчук О. П. Державне управління – від філософії до менеджменту / Олександр Демянчук // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Демянчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 306-308.
 • Дем’янчук О. П. Кафедра політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» / О. Дем’янчук // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 291-292.
 • Кисельов С. О.Друга каденція А. Яценюка : результати та перспективи / Кисельов С. О. // Тези доповідей, виступів і пропозицій учасників ІІ-го круглого столу «Ситуаційні чинники особистісного та суспільного розвитку» (28 квітня 2015 р.) / Нац. акад. педагог. наук України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 8-9.
 • Кисельов С. О.Межі толерантності / Сергій Кисельов // «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» : зб. матеріалів IV Міжнарод. наук.-теорет. конф. 1-2 жовт. 2015 р. – Житомир : [Вид-во Євенок О. О.,] 2015. – С. 37-41.
 • «Природа нынешнего конфликта (конфликтов)» : [дискуссия] / А. Сушко, А. Пионтковский, ... А. Гарань [и др.] // Україна-Росія : діалог під час конфлікту : круглий стіл = Украина-Россия : диалог во время конфликта : круглый стол / [наук. ред. Є. Бистрицький ; упоряд. О. Білий] ; Міжнар. фонд «Відродження» (Україна), Ин-т экономического анализа (Россия). – [Київ : Агентство «Україна»], 2015. – С. 36-76.
 • Чабанна М. В.Атомізація суспільна / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 44-45.
 • Чабанна М. В.Європейська комісія / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 219.
 • Чабанна М. В.Європейська Рада / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 220.
 • Чабанна М. В.Європейський парламент / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 222.
 • Чабанна М. В.Європейський Союз (ЄС) / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 222-223.
 • Чабанна М. В.Корнгаузер Вільям / М. Чабанна // Історія політичної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / [Авдєєнко О. Д., Гомза І. А., Чабанна М. В. та ін.] ; за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 333-334.
 • Чабанна М. В.Маніпулювання психологічне / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 371-372.
 • Чабанна М. В.Мовно-етнічна ідентичність населення США : політичні та соціально-економічні аспекти / Маргарита Чабанна // Сполучені Штати Америки у сучасному світі : політика, економіка, право, суспільство : збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). Ч. 1 / [упоряд.: Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Центр американ. студій. – Львів : [Центр американських студій факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка], 2015. – С. 368-373.
 • Чабанна М. В.Партія кадрова / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 461-462.
 • Чабанна М. В.Політичний діловий цикл / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 511-512.
 • Чабанна М. В.Рада Європейського Союзу / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 558.
 • Чабанна М. В.Рада Європи / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 558-559.
 • Чабанна М. В.Соціалізація політична / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 616-617.
 • Чабанна М. В.Теорії прийняття політичних рішень / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 658-659.
 • Чабанна М. В.Теорія трансакційних видатків / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 665-666.
 • «Эволюция национального сознания (этнический, гражданский, политический компоненты) в российском и украинском обществах» : [дискуссия] / Е. Быстрицкий, ... А. Гарань, ... М. Кирсенко [и др.] // Україна-Росія : діалог під час конфлікту : круглий стіл = Украина-Россия : диалог во время конфликта : круглый стол / [наук. ред. Є. Бистрицький ; упоряд. О. Білий] ; Міжнар. фонд «Відродження» (Україна), Ин-т экономического анализа (Россия). – [Київ : Агентство «Україна»], 2015. – С. 8-35.

 

Інше

 • Gomza I.The Winter of Our Discontent [Electronic resourse] : Emotions and Contentious Politics in Ukraine during Euromaidan / Ivan Gomza, Nadiia Koval // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. – Electronic data. – 2015. – № 1. – P. 39-62. – Mode of access: World Wide Web. – http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52673/48724 (viewed on April 19, 2016). – Title from the screen.
 • Haran' O.From "Hybrid War" to "Hybrid Peace" [Electronic resourse]: One More "Frozen Conflict"? / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy. – 2015. – July. – No. 369. – P. 1-6.
 • Будуємо нову Україну : збірник конференції, 26-27 листопада 2014 р., м. Київ / [редкол.: Демянчук О., Ярошенко Т., Пронкевич О., Смаглій К. та ін. ; Українське Фулбрайтівське коло]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 407 с. : іл., табл., фотоіл.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А. Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін / Амельченко Н. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 45-50.
 • Haran O. What Went Wrong with the Orange Revolution? / O. Haran // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 50-54.
 • Гнатюк М. М. Комунітаризація «політичної складової» зовнішніх зносин ЄС: Європейське політичне співробітництво / Гнатюк М. М. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 72-77.
 • Гнатюк М. М. Міжнародний актор та політична суб’єктність у дискурсі реалістського і ліберального підходів / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 44-48.
 • Gomza I. Contentious Politics and Repertoire of Contention in Ukraine: the Case of Euromaidan / I. Gomza // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 55-60.
 • Гомза І. А. Мультисекторальна класифікація авторитарних режимів / Гомза І. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 10-17.
 • Demianchuk O. Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives / O. Demianchuk // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 61-66.
 • Дем’янчук О. П. Зміни розподілу політичної влади в Україні після весни-2014 / Дем’янчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 23-28.
 • Кисельов С. О. Політична свобода: дилема індивідуального та соціального / Кисельов С. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 3-7.
 • Кушніренко В. О. Етнополітичний аспект формування традиційного ісламу в реаліях західно-кавказького соціуму / Кушніренко В. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 86-90.
 • Новічкова О. С. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона «Опіум інтелектуалів» (1955) / Новічкова О. С. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 29-33.
 • Чабанна М. В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії / Чабанна М. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 8-14.
 • Яковлєв М. В. Радянізація, русифікація та дерадянізація як категорії політичної постколоніальної історії країн Центрально-Східної Європи / Яковлєв М. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 24-28.
 • Пироговська Є. В. Типологія держав за їхньою могутністю / Пироговська Є. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 3-10.

В інших виданнях України

 • 2017 року Росії прийде капець : коли Крим повернеться в Україну : [думки експертів] / Михайло Басараб, Олександр Кочетков, ... Олексій Гарань [та ін.] ; записали Романія Горбач [та ін.] // Країна. – 2014. – 14 серпня (№ 31). – С. 22-25.
 • Гарань О. В. Зачем это было нужно : [комент. Олексія Гараня, проф. НаУКМА до статті Богданович К. Бассняш : после псевдовыборов в "ДНР – ЛНР" Украина получила свое Приднестровье] / Алексей Гарань // Фокус. – 2014. – 7 ноября (№ 45). – С. 6.
 • Гарань О. В. Action plan for Ukraine / by Oleksiy Haran // On the fault line : security in-between : Digest 7th Kyiv security forum (10-11 April, 2014). – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 44-50.

В іноземних виданнях

 • Haran O. The Poroshenko Phenomenon : Elections and Challenges Ahead / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Perspectives. – 2014. – September. – No. 336. – P. 13-19.
 • Haran O. Ukraine’s Long Road to European Integration / Olexiy Haran, Maria Zolkina // PONARS Eurasia Policy Perspectives : The Vilnius Moment. – 2014. – March. – P. 34-38.
 • Гнатюк Н. Н. Политическая структура Европейского союза в теоретическом дискурсе : между государственным и международным / Н. Н. Гнатюк // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. – 2014. – № 3. – С. 33-48 : табл.
 • Гнатюк Н. Н. Международная политическая субъектность ЕС : критерии оценки / Гнатюк Николай Николаевич // Вести Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. – 2014. – № 2. – С. 109-116.
 • Яковлев М. В. Антимайдан после Евромайдана в социальных сетях : образ врага и опасения жителей востока Украины / Максим Яковлев // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2014. – № 1. – С. 78-93.

Інше

 • Тертичний О. Перша спроба демократичної будови політичної партії в Україні : автобіографія української Демплатформи (1990–1991 роки) ; документи / Олександр Тертичний ; [редкол. : Є. А. Мачуський, М. В. Попович, В. Є. Хмелько та ін. ; наук. ред. Р. І. Ленчовський ; передм., рец. О. В. Гарань] ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 309 c. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Гнатюк М. М. Постмодерна дипломатія : роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 47-51.
 • Трегуб О. І. Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства / Трегуб О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 60-66.
 • Чабанна М. В. Прозорість діяльності суб'єктів прийняття владних рішень в Україні : доступ громадськості до публічної інформації / Чабанна М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 8-16.
 • Yakovlyev M. Postcolonial methodological framework for comparing postsocialist nostalgias (cases of East Germany and Ukraine) / M. Yakovlyev // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - P. 56-60.
 • Толстов С. В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / Толстов С. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 39-46.

В інших виданнях України

 • Гарань О. В. Політичні інституції та демократичний процес / Олексій Гарань, Ігор Жданов, Світлана Конончук // Український демократичний барометр-2012 : аналітичний звіт / [за ред. І. Бекешкіної]. - К. : Фонд «Демократичні ініціативи», [2013]. - С. 6-32.
 • Гарань О. В. Авторитаризм, "плюралізм за замовчанням" і демократія в Україні / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 89-100.
 • Гарань О. В. Трансформаційні процеси в Україні : історичні, етнічні та політичні чинники / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 47-69 : табл.
 • Новічкова О. С. Демократія і право на іншість / Аліса Новічкова // Критика. - 2013.- Ч. 1-2. - С. 7-8.

В іноземних виданнях

 • Haran O. President Yanukovych’s Growing Authoritarianism : Does Ukraine still have European Prospects? / Olexiy Haran // PONARS Eurasia Policy Memo. - 2013.- No. 265. - 6 p.

Інше

 • Кохан Г. В. Явище політичної корупції : теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан ; [рец.: О. В. Гарань, М. М. Розумний] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 230, [1] с. - Включ. бібліогр.
 • Михельсон О. Навіщо Майдану "Майдан" : [комент.: І. Коліушко, голова правл. Центру політико-правових реформ, О. Гарань, проф. політології НаУКМА, С. Квіт, президент НаУКМА та ін.] / Олександр Михельсон // Український Тиждень. - 2013-2014.- № 52. - С. 36-39.
 • Демократический транзит [Електронний ресурс] : модели развития стран Южного Кавказа : аналитический доклад / [Кулик В. А., Якушик В. М., Бабич Б. Н. [та ін.] ; науч. ред. Якушик В. М., Манько О. Е.] ; Центр исследований проблем гражданского общества, Ин-т практической политики. - К. : ЦИПГО, 2013. - 42 с. - Включ. бібліогр.
 • Азербайджан [Електронний ресурс] : системная модернизация и политический выбор : аналитический доклад / [Кулик В. А., Якушик В. М., Бабич Б. Н. [та ін.] ; науч. ред. Якушик В. М., Манько О. Е.] ; Центр исследований проблем гражданского общества, Ин-т практической политики. - К. : ЦИПГО, 2013. - 42 с. - Включ. бібліогр.
 • Політичні аспекти охорони здоров'я на перетині глобального і локального / Тетяна Семигіна ; [рец. Римаренко С. Ю., Смолянюк В. Ф., Якушик В. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська Академія, 2013. - 398 с. : табл., схеми. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А. Рецензія на монографію І. В. Овчар «Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр.)» / Амельченко Н. А. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 68-70.
 • Амельченко Н. А. Стратегії легітимації влади в Україні в діяльності «помаранчевого» та «біло-блакитного» урядів (2004–2007) / Амельченко Н. А. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 28-34.  
 • Гнатюк М. М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 40-44.
 • Гнатюк М. М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європейської комісії / Гнатюк М. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 60-64.
 • Кушніренко В. О. Проблема суверенітету та громадянства в контексті осучаснення історичної шаріатської політико-правової доктрини / Кушніренко В. О. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 34-37.
 • Соломін О. А. Концепція правової держави : сучасний контекст / Соломін О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 3-6.
 • Чабанна М. В. Ставлення громадян до участі у процесі прийняття політичних рішень як параметр політичної культури сучасного українського суспільства / Чабанна М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 17-22.
 • Чабанна М. В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах / Чабанна М. В // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 7-14.
 • Яковлєв М. В.  Синергетична модель «нової людини» і світу / Яковлєв М. В., Гуменюк О. Г. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 42-47.
 • Якушик В. М. Роль сучасної України на Кавказі / Якушик В. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 55-60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Чабанна М. В.  Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності / Маргарита Чабанна // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - № 3(59). - С. 236-255.
 • Яковлєв М. В. Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій / Максим Яковлєв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - № 3(59). - С. 87-98.

В інших виданнях України

 • Амельченко Н. А. Солідарність / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 672-673.
 • Амельченко Н. А. Символіка політична / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 663-664.
 • Амельченко Н. А. Лукач Георг / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 410.
 • Амельченко Н. А. Комунітаризм / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 348.
 • Амельченко Н. А. Еллінек Ґеорг / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 240.
 • Амельченко Н. А. Екзистенціалізм / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 236-237.
 • Амельченко Н. А. Бердяєв Микола Олександрович / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 56-57.8. Амельченко Н. А. Арістотель / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 39-40.
 • Амельченко Н. А. Августин Аврелій / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 8.
 • Гарань О. В. Тимошенко Юлія Володимирівна / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 711.
 • Гарань О. В. Мороз Олександр Олександрович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 467-468.
 • Гарань О. В. Єхануров Юрій Іванович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 260.
 • Гарань О. В. Народний Рух України / О. Гарань, О. Сидорчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 478-479.
 • Гнатюк М. М. Дихотомія наднаціонального і міждержавного в концептуалізації міжнародної акторності ЄС / Микола Гнатюк // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. (17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ) / [за заг. ред. Л. Л. Прокопенка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. упр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. - С. 54-55.
 • Дем’янчук О. П. Політика владна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 568-569.

 • Дем’янчук О. П. Політика публічна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 571-572.

 • Дем’янчук О. П. Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень / Олександр Дем'янчук // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (гол.) ... та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : [ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України], 2012. - С. 505-517.

 • Кисельов С. О. Апологетика / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 35.

 • Кисельов С. О. Вибір політичний / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 96.

 • Кисельов С. О. Відчуження політичне / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 105.

 • Кисельов С. О. Вінстенлі / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 111.

 • Кисельов С. О.  Геґель / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 129-130.

 • Кисельов С. О.  Гоббс / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 149.

 • Кисельов С. О.  Демократичний централізм / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 192.

 • Кисельов С. О.  Заколот / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 264.

 • Кисельов С. О.  Камю / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 312.

 • Кисельов С. О.  Лобізм / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 408-409.

 • Кисельов С. О.  Локк / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 409.

 • Кисельов С. О.  Меритократія / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 441.

 • Кисельов С. О.  Неурядові організації / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 500-501.

 • Кисельов С. О.  Повстання / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 561-562.

 • Умланд А. Двоголова Евразія / Андреас Умланд // Критика. - 2012. - Ч. 7-8. - С. 28-29.

В іноземних виданнях

 • Гарань А. В. География и экономика: интеграция как выбор / Алексей Гарань // Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сб. статей / [Центр геополит. исслед., Москов. центр Карнеги]. - Вильнюс : [б. в.], 2012. - С. 44-60 : табл.
 • Umland A. Nichtideologische Motivationen der "Swoboda"-Wähler : Hypothesen zum Elektorat der ukrainischen radikalen Nationalisten bei den Parlamentswahlen vom Oktober 2012 [Electronic resourse] / Andreas Umland // Ukraine-Analysen. - Electronic data. - [Bremen : Universität Bremen und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 2012]. - № 109. - P. 8-9. - Mode of access: World Wide Web. - http://ukraine-nachrichten.de/nichtideologische-motivationen-swoboda-w%C3%A4hler_3682_meinungen-analysen (viewed on June 13, 2013). - Title from the screen.
 • Umland A. EU-Ukraine Relations after the Ukrainian Parliamentary Elections : а new "Plan B" for Brussels' policies toward Kiev [Electronic resourse] / Andreas Umland, Iryna Solonenko // IP Journal. - Electronic data. - [S. l. : German Council on Foreign Relations, 2012]. - Mode of access: World Wide Web. - https://dgap.org/en/ip-journal/topics/eu-ukraine-relations-after-ukrainian-parliamentary-elections (viewed on June 13, 2013). - Title from title screen.

Інше

 • Ідеологія та політика [електронний ресурс] : науковий міждисциплінарний рецензований журнал. - Комп'ютерні дані і програми. - № 1 (1912)- . -[К. : Фонд якісної політики, 2012-] -номери. . - Видається два рази на рік в електронній формі. - Метод доступу: World Wide Web. - Назва з домашньої сторінки (переглянуто 27.05.2013). - Редкол.: Наталія Амельченко, Андрій Мелешевич ; Редактор: Михайло Мінаков ; Заст. редактора: Михайло Кольцов.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Кушніренко В.О. Сучасні концептуальні розробки сунітської моделі ісламської держави // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 3-8.
 2. Чабанна М.В. Громадянська участь у процесі прийняття політичних рішень на державному рівні як критерій демократичності політичного режиму // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 25-29.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Гнатюк М.М. Формування переговорної позиції та порядок укладання міжнародних договорів ЄС після Лісабона // Вибори та демократія. - 2011. - № 3. - С. 44-48.
 2. Чабанна М.В. Консолідована демократія: концептуалізація поняття та спроби вимірювання // Вибори та демократія. - 2011. - № 2. - С. 50-58.

В інших виданнях України

 1. Гнатюк М.М. Зміст і спрямованість угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 1. – С. 117-121.
 2. Зубрицька Л.Й. Час як ресурс державної влади // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 68-71.

В іноземних виданнях

 1. Якушик В.М. Комментарии к законопроекту "О языках в Украине" // Крымский политический диалог 2010. - М., 2011. - С. 209-225.

В іноземних журналах

 1. Гарань А.В., Яковлев М.В. Двадцатилетие независимой Украины: уроки развития // Вестник Института Кеннана в России. - 2011. - Вып. 20. - С. 35-44.

Інше

 1. Гарань А.В. (ред.) Украина, Россия и провал имперского проекта... / [под ред. А. Гараня]. – К. : [Стилос], 2011. - 73 с.
 2. Зубрицька Л.Й. (ред.) Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф. (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів (українською мовою) / [за заг. ред. Л. Й. Зубрицької]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. - 405, [1] с.
 3. Якушик В.М. (ред.) Україна в системі міжнародних заходів щодо придністровського врегулювання: пріоритети та інструменти : аналітична доповідь / [Г.В. Шелест ... [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Якушика] ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Регіон. філ у м. Одесі. – О. : Фенікс, 2011. - 100 с.

2009

 • Амельченко Н.А., Шейко Ю.О. Співвідношення влади, примусу та насильства в сучасних теоріях влади // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 3-8.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : С. Толстов, В. Якушик, В. Третьяков … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 1 (янв.). – С.18-21.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Анохин, Е. Минченко, В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 6 (март). – С.10-14.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 9 (май). – С. 12-15.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : К. Затулин, В. Якушик, В. Кулик … и др.] // Информ-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 10 (май). – С. 12-18.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 14-15 (сент.). – С. 20-25.
 • Чабанна М.В. Основні підходи до аналізу прийняття політичних рішень у західній політичній науці // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 42-46.
 • Якушик В.М. The Influence of Afghanistan on Russian Foreign Policy Toward Central Asia After September 11, 2001 // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 74-79.

2008

 • Амельченко Н.А. Проект раціоналізації політики та його межі / Н.А. Амельченко // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В.М. Якушик, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – C. 5-14.
 • Амельченко Н.А. Просвітницький проект раціоналізації політики та його межі / Н.А. Амельченко // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький ... та ін. ; ред. тем. вип. : В. М. Якушик, О. В. Гарань, В. П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-14.
 • Гарань О.В. Дві стислі тези / О.В. Гарань // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 2. – С. 100.
 • Гнатюк М.М. Джерела формування геостратегічних пріоритетів Росії щодо України : неореалістський підхід / М.М. Гнатюк // Зовнішні справи. – 2008. – № 5. – 6 с.
 • Гнатюк М.М. Ставлення россійської зовнішньополітичної еліти до важливості України для геостратегії Росії / М.М. Гнатюк // Вибори та демократія. – 2008. – № 2. – C. 64-72.
 • Кисельов С.О. Політична культура в контексті загальнокультурного процесу України / С. Кисельов, С. Рябов // Магістеріум. Вип. 31 : Політичні студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : С. Г. Рябов, О. В. Клименко, С. О. Кисельов]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-19.
 • Кисельов С.О. Проблема свободи у Платона / С.О. Кисельов // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В. М. Якушик, О. В. Гарань, В. П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – C. 14-18.
 • Чабанна М.В. Політична культура тоталітарного суспільства / М.В. Чабанна // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В.М. Якушик, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія , 2008. – С. 34-40.
 • Якушик В.М. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблемы его реализации / В.Кулик, В. Якушик // Приднестровье в макрорегиональном контексте Черноморского побережья : сб. статей / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008. – No. 18. – С. 160-191.
 • Якушик В.М. Як політичні актори приходять до влади : [рецензія] / В. Якушик // Віче. – 2008. – № 11. – С. 39.
 • Бредіс І. Aspects of the Orange Revolution V : Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainuan Presidental Elections / Ingmar Bredies, Andress Umland and Valentin Yakushik (Eds.) // Soviet and Post-Soviet Politics and Society / Edited by Andreas Umland. – Stuttgart : Verlag. – Vol. 67. – 227 [12] p.
 • Якушик В.М. Aspects of the Orange Revolution V : Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainuan Presidental Elections / Ingmar Bredies, Andress Umland and Valentin Yakushik (Eds.) // Soviet and Post-Soviet Politics and Society / Edited by Andreas Umland. – Stuttgart : Verlag. – Vol. 67. – 227 [12] p.

2007

 • Винницький М.І. Україна і діаспора – можливості формування "світового українства" / Михайло Винницький // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 259–269.
 • Гарань О.В. Вибори – 2007: думки експертів / Олексій Гарань // Політичний портрет України. – 2007. – № 37–38. – С. 165–170.
 • Гарань О.В. Комуністична ідеологія : романтичні ілюзії і масове насильство / Олексій Гарань // Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії : нарис про комуністичну ідею у XX столітті = Le passe d'une illusion : essai sur s'idee communiste au XXe siecle : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і літера" / Франсуа Фюре ; [відп. за вип. К. Сігов та Л. Фінберг ; пер. з франц. В. Каденко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європейських гуманітарних досліджень]. – К. : Дух і Літера, 2007. – С. 795–799.
 • Гарань О.В. Оновлення політичної системи України / Олексій Гарань // Європейська та євроатлантична інтеграція : шлях до демократії. – К. : Ін-т євроатлантичного співробітництва. – К., 2007. – С. 3–5.
 • Гарань О.В. "Політична криза дала політикам добрий урок : жодна політична сила в Україні не може монополізувати владу" / О. Гарань // Парламент. – 2007. – № 2. – С. 60.
 • Гарань О.В.. Пошук оптимальної виборчої системи України – простір для дискусій / Олексій Гарань // Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні. – К. : Ін-т виборчого права, 2007. – С. 84–86.
 • Дем'янчук О. П. Політика як навчання та навчання політиці / О.П. Дем'янчук // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій : виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнар. наук. конф., м. Суми, 10-12 трав. 2007 р. – Суми, 2007. – Ч. 1. – С. 89–99.
 • Дем'янчук О.П. Стратегiчне оцiнювання стану освiти у сферi публiчної адміністрації / О.П. Дем'янчук // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 6 грудня 2006 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – С.
 • Рябов С.Г. Міркування про громадянське суспільство в контексті дилеми приватного та державного / С.Г. Рябов // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 69–75.
 • Солом'яний В. Реституція в цивільному праві : минуле та майбутнє / В. Солом'яний // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіон. наук.-практ. конф., 8-9 лют. 2007 р.) / [наук. ред. В.М. Бурдін] ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л. : [б. в.], 2007. – С. 347–349.
 • Солом'яний В. Субсидіарність реституції в римському та сучасному цивільному праві / Віктор Солом'яний // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 128–138.
 • Чабанна М. В. Дослідження сутнісних рис тоталітарного режиму та зіставлення його різновидів у межах теорії тоталітаризму / М.В. Чабанна // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.11–16.
 • Haran O. Orange Revolution : Origins, Successes and Failures of Democratic Transformation / O. Haran., P. Burkovsky. – Berlin : Naumann Foundation, 2007. – 15 p. – (Occasional Papers; 32)

2006

 • Дем'янчук О.П. Відкриті й приховані виклики державному управлінню в перехідному суспільстві // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. конф., м. Суми, 22-24 черв. 2006 р. – Суми. – Т. 1. – С. 45-49.
 • Дем'янчук О.П. Відповідність нинішньої системи управління і вироблення державної політики вимогам суспільства знань // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер.: Політичні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 54, Вип. 41. – С. 182-186.
 • Дем'янчук О.П. Застосування моделі «політичного ринку» до процесів формування державної політики // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 12-17.
 • Дем'янчук О.П. Політична освіта як чинник формування порядку денного публічної політики: теорія та українська практика // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 71-77.
 • Дем'янчук О.П. Розподіл політичної влади і реформування державного управління // Агора. – 2006. – № 2. – С. 71-79.
 • Дем'янчук О.П. Уроки Помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 113-124.
 • Дем'янчук О.П. Парсонс В. Публічна політика : вступ до теорії й практики аналізу політики / Пер. з англ. О.П. Дем'янчук. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. –519с.
 • Дем'янчук О.П. Уроки Помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні //Beyond Recognition? Ukraine and Europe after the Orange Revolution. – Oslo, Norway, 2006. -
 • Амельченко Н.А. Представницька демократія чи демократія участі? // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 8-12.
 • Амельченко Н.А. Проблема соціальної інтеграції в Україні у контексті осмислення досвіду Помаранчевої революції // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 61-72.
 • Амельченко Н.А. Тематизація та проблематизація солідарності українського суспільства в політичному та інтелектуальному дискурсах // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 194-205.
 • Амельченко Н.А. Чи можлива в українській політології «символічна революція» // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-23.
 • Голіченко Т.С. До питання про стратегії формування джерельної бази історико-філософських досліджень (історико-філософська полеміка Марціала Геру та Фердинанда Алькье) // Могилянський історико-філософський семінар: Матеріали засідань. Вип. 1: 2003-2005 / НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 104-105.
 • Голіченко Т.С. «Нарис сучасної французької філософії» («Очерк современной французской философии») Олексія Введенського як прецедент панорамного дослідження історії французької філософії XIX століття // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 23: Історико-філософські студії / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 63-69.
 • Голіченко Т.С. Парадокси рецепції сучасної французької філософії в Україні, або про те, чи гідна французька думка XX століття бути предметом історико-філософських досліджень // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 87-92.
 • Голіченко Т.С. La philosophie française du XIX siècle dans le miroir de la philosophie russe de la même époque // Практична філософія. – 2006. – № 2. – С. 205-214.
 • Кисельов С.О. Вибори 2006: політика та демократія // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 45-49.
 • Кисельов С.О. Демократизація в Україні: моделі демократії // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 38-47.
 • Кисельов С.О. Демократизація українського суспільства: утопії та реалії // Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. – К.: Етна-1, 2006. – С.
 • Кисельов С.О. Розвиток парламентаризму та процес демократизації в Україні // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 18-22.
 • Кисельов С.О. Analiza kampanii wyborczych i rezultatów wyborów do parlamentu ukraińskiego – partie lewicowe, 1998-2006. – Oslo, Norway: NUPI, 2006. – P.
 • Кисельов С.О. Democratization in Ukraine. Models of Democracy // Beyond Recognition? >Ukraine and Europe after the Orange Revolution. – Oslo, Norway: NUPI, 2006.
 • Кисельов С.О. The Return of the Regions? The Shift from the Left towards Regional Values. – Oslo, Norway: NUPI, 2006.
 • Кисельов С.О.Further Towards Post-Communism? From 'left' to Regions in Ukraine . – Oslo, Norway: NUPI, 2006. – P.
 • Кушніренко В.О. Зовнішньополітичні орієнтири України після Помаранчевої революції // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 157-163.
 • Рябов С.Г. Визнання опозиції – як умова визнання демократії в Україні // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 26-37.
 • Рябов С.Г. Методологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (науково-методичні рекомендації для вчителів ЗОШ) // Політична освіта в сучасні школі: психологічна модель (наук.-метод. посіб.) / За ред. І.В. Жадан; М-во освіти України у справах сім'ї, молоді та спорту, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К., 2006. – С. 113-138.
 • Чабанна М.В. Роль тоталітарної організації у здійсненні управління суспільством // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 10-14.
 • Якушик В.М. Маніпулятивні виборчі технології та вирішення базових цивілізаційних проблем України // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Т.; Л.: ЛА Піраміда, Ред.-вид. відділ Галицького ін-ту, 2006. – С. 22-31.
 • Півтора роки після Помаранчевої революції: оцінка ситуації і перспективи / В.М. Якушик, Ю. Луковенко, Н. Магера та ін. // Психологія і суспільство. – 2006. – № 2. – С. 5-19.
 • Якушик В.М. Политические и цивилизационные аспекты украинской революции 2004-2005 гг. // ПОЛИТЭКС. (Политическая экспертиза). – 2006. – Т. 2., № 2. – С. 289-298.
 • Политические партии Украины: подготовка к парламентским выборам 2006 года. – Вып. 5: Российский вопрос / В. Якушик, В. Бала, А. Голобуцкий и др.; Агентство моделирования ситуаций. – К., 2006. – 40с.
 • Проблеми міжетнічного та міжконфесійного примирення в регіоні Західних Балкан / В. Якушик, Т. Того, Н. Стоїч // Політ. менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 173-175.
 • Якушик В.М. Українська революція 2004-2005 років: головні ознаки та форми вияву // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 92-102.
 • Якушик В.М. Українська революція 2004-2005 років. Спроба теоретичного аналізу // Політ. менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 19-37.
 • Якушик В.М. The 2004-2006 Ukrainian Revolution and the Conflict of Various Types of Legitimacy // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ-Харків, 9-12 листоп. 2005 р. / За ред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я. Тація. – Х.: Право, 2006. – С. 170-179.

2005

 • Дем'янчук О.П. Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, підходи і процедури // Вибори та демократія. - 2005. - № 3. - С. 34-40.
 • Кармазіна М.С. Демократи. соціалісти й "третя сила" у боротьбі за владу (1991-1994 рр.) // Політ. менеджмент. - 2005. - № 6(15). - С. 49-57.
 • Кисельов С.О. Логіка Закону України "Про вибори Президента України" як показник логіки українського законодавства // Вибори та демократія. - 2005. - № 1. - С. 31-37.
 • Кармазіна М.С. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3(12). - С. 28-41.
 • Кармазіна М.С. "Первісний гріх" президентів (грані політичної корупції в Україні. 1991-2004 рр.) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 45: Політичні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 43-49.
 • Рябов С.Г. Опозиція як джерело альтернативної політики // Вибори та демократія. - 2005. - № 4. - С. 8-18.
 • Рябов С.Г. "Політична освіта має бути знаряддям демократизації суспільства, збереження стабільності і безпеки" // Парламент. - 2005. - № 6. - С. 31-33.
 • Стратегія розвитку освіти в Україні: проблеми і перспективи / В.М. Якушик, О. Коловіцкова, Ю. Луковенко та ін. // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 100-141.

2004

 • Бевз Т.А. Менталітет як надбання людської цивілізації // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - С. 292-302.
 • Бевз Т.А. Перша річниця діяльності Центральної Ради в оцінках її лідерів // Україна: від самостійності до соборності (22 січ. 1918-22 січ. 1919 рр.) / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - С. 84-93.
 • Бевз Т.А. Політична доктрина української партії соціалістів-революціонерів в контексті українізації // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Вип.7. - С. 77-83.
 • Голіченко Т.С. Інтелектуали у фокусі сучасних французьких соціологічних, політологічних та історичних досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 42-63.
 • Голіченко Т.С. Історик філософії у світлі історії філософії і vice versa // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 25: Філософія та релігієзнавство / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 25-30.
 • Голіченко Т.С. Лінгвістично-культурологічний підхід в історико-філософському дослідженні, або "Географії духу" (порівняння французької та німецької філософії у праці О. Введенського "Нарис сучасної французької філософії (1894) в контексті сучасної історико-філософської компаративістики) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 4-9.
 • Головко О.Б. Половецький фактор у політичному розвитку Південно-Західної Русі (остання третина XII - перша половина XIII ст.) // Східний світ. - 2004. - № 1. - С. 60-72.
 • Головко О.Б. Формування державних утворень в Східній Європі в IX- першій половині XIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Вип. 4. - С. 77-94.
 • Кармазіна М.С. Інститут президентства: походження та сутність феномена // Політ. менеджмент. - 2004. - № 3(6). - С. 36-51.
 • Кармазіна М.С. Інститут президентства: за і проти ( у світлі цивілізаційного досвіду) // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 112-125.
 • Кармазіна М.С. Політичні інститути: питання методології дослідження / Укр. іст. журн. - 2004. - № 12. - С. 3-8.
 • Клименко О.В. Деякі концептуальні підходи до визначення інформаційного суспільства // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2004. - С. 143-147.
 • Кресіна І.О., Савчук К.О. Віденська Декларація держав-членів Ради Європи 1993 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 545-546.
 • Кресіна І.О. Громадянське суспільство і проблеми народовладдя в Україні // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - Вип. 25. - С. 36-49.
 • Кресіна І.О. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 587-588.
 • Кресіна І.О. Журавський Віталій Станіславович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 593.
 • Майборода О.М. Вчитися історії: (Проблеми викладання і осмислення предмета) // Історія в шк. України. - 2004. - № 7. - С. 2-6.
 • Майборода О.М. Глобалізація і вектор історичного розвитку України // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 139-143.
 • Майборода О.М. Етнонаціональний розвиток України у трансформаційний період // Актуальні проблеми вітчизняної історії XX ст.: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Ю. Ю. Кондуфора. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 2. - С. 253-285.
 • Майборода О.М., Шкляр Л.Є. Етноцид // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 194-195.
 • Майборода О.М. Історична пам'ять у поліетнічному суспільстві (на прикладі інтерпретацій українсько-кримськотатарських відносин) // Людина і політика. - 2004. - № 4. - С. 3-9.
 • Майборода О.М. Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення // Політ. менеджмент. - 2004. - № 5. - С. 15-22.
 • Павленко Р.М. Важливе і масштабне дослідження // Вища освіта України. - 2005. - № 3. - С. 113. - Рец. на кн.: Лутай В.С. Основной вопрос современной философии. Синергетический подход. - К.: ПАРАПАН, 2004. - 156с.
 • Павленко Р.М. "Занепад парламенту" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 213-215.
 • Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 465-466.
 • Павленко Р.М. Уряд національної єдності // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 683.
 • Павленко Р.М. Форма державного правління // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 696-697.
 • Рябов С.Г. Абсентеїзм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 7.
 • Рябов С.Г. Авангардизм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 8.
 • Рябов С.Г., Дьомкін П.О. Агітація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 13.
 • Рябов С.Г. "Адміністративний ресурс" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 17.
 • Рябов С.Г. Асоційоване членство // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 40.
 • Рябов С.Г. Балотування // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 44.
 • Рябов С.Г. Більшість // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 47.
 • Рябов С.Г. Блок // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 60.
 • Рябов С.Г. Велика держава // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 66.
 • Рябов С.Г. Вибори // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 70-71.
 • Рябов С.Г. Вотум // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 91.
 • Рябов С.Г. Глава держави // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 105-106.
 • Рябов С.Г. Глава уряду // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 106.
 • Рябов С.Г. Громадянство / С.Г. Рябов. В.Ф. Погорілко // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 117-118.
 • Рябов С.Г. Інтереси соціальні / С.Г. Рябов, В.О. Трипольський // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 238-239.
 • Рябов С.Г. Колективної безпеки принцип // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 265-266.
 • Рябов С.Г. Конституційний нагляд // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 276.
 • Рябов С.Г. Мітинг // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 360.
 • Рябов С.Г. Неурядові організації // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 409-410.
 • Рябов С.Г. Нове політичне мислення // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 415-416.
 • Рябов С.Г. "Партія влади" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 474.
 • Рябов С.Г. Партія політична // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 474-475.
 • Рябов С.Г. Передмова // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2004. - С. 3-6.
 • Рябов С.Г. Підданство // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 485.
 • Рябов С.Г. Подвійних стандартів політика // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 494.
 • Рябов С.Г. Поліс // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 497.
 • Рябов С.Г. Політична коректність // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 506-507.
 • Рябов С.Г. Права людини // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 531.
 • Рябов С.Г. Принципи міжнародного права // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 542.
 • Рябов С.Г. Регламент // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 563.
 • Рябов С.Г. Референдум // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 568-569.
 • Рябов С.Г. Символіка державна // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 605.
 • Рябов С.Г. Спікер // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 631.
 • Рябов С.Г. Типологія держав // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 659-660.
 • Рябов С.Г. Фундаменталізм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 701.
 • Ценз / С.Г. Рябов, В.О. Ващенко, В.С. Малишенко // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 712.
 • Рябов С.Г. Цензура // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 712-713.
 • Соломін О.А. Культурологія політики // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 301-302.
 • Соломін О.А. Фемінізм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 689-690.
 • Федченко Є.М. Що видно у вікно можливостей? // Політика і час. - 2004. - № 2. - С. 55-62.
 • Якушик В.М. Федерація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 687-688.
 • Якушик В.М., Черниш О.М. Диктатура // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 154-155.
 • Якушик В.М. Конфедерація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 290-291.
 • Якушик В.М. Режим політичний // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 563-564.
 • Якушик В.М. Республіка // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 567.

2003

 • Амельченко Н.А. Міф та нація - переплетіння філософського та політичного дискурсів // Філос. думка. - 2003. - № 6. - С. 50-75.
 • Бевз Т.А. Народовладдя як система українського державотворення (за творчим спадком Н. Григорієва) // Події і особистості революційної доби: Зб. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - С. 164-204.
 • Бевз Т.А. Політик і вчений ( До 120-річчя від дня народження Н.Я. Григорієва) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 2. - С. 74-88.
 • Бевз Т.А. Політичний аспект української національної ідеї // Україна: національна ідея: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 23 квіт. 2002 р. / НАН України. Ін-т історії України; Київ. міжнар. ун-т; Укр. Православна церква Київського Патріархату. - К.: КиМУ; Правові джерела, 2003. - С. 630-638.
 • Бевз Т.А. Соціологічна концепція виникнення держави Никифора Григорієва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - № 3. - С. 183-194.
 • Гарань О.В., Макєєв С. Політико-державні перетворення в Україні // Політичні і економічні перетворення в Україні та Росії. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 177-211.
 • Голіченко Т.С. Іпостасі тендеру // Українське кіно: євроформат. Хроніки громадських обговорень 1996-2003 роки. Кіносоціологія / Нац. Спілка кінематографістів України; М-во культури і мистецтв України; Укр. філос. фонд. - К.: Альтерпрес, 2003. - С. 209-211.
 • Головко О.Б. Альбрік та його хроніка // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 70.
 • Головко О.Б. Давня Русь у системі Byzantine Commonwealth // Східний світ. - 2003. - № 1. - С. 44-59.
 • Дем'янчук О.П. Держава і громадське суспільство як дійові особи в здійсненні освітньої політики // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали II міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002 р.: Наук. зб. / Ін-т вищої освіти АПН України; Одеська нац. юрид. акад.; Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - К., 2003. - С. 613-618.
 • Дем'янчук О.П. Політичні та інституційні аспекти впровадження закордонних моделей освіти в Україні // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос, 2003. - С. 102-112.
 • Кармазіна М.С. "Велика Україна", політичний ідеал М. Грушевського // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 459.
 • Кармазіна М.С. Глобалізація: місце і роль суб'єктів та об'єктів процесу // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С. 73-81.
 • Кармазіна М.С. Невідворотність демократії: Кращі місця вже заброньовані? // Віче. - 2003. - № 7. - С. 44-48.
 • Кармазіна М.С. Референдуми в Україні: законодавче регулювання та практика проведення // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2003. - С. 151-159.
 • Кисельов С.О. Ідеологія солидаризму і розвиток української національної держави // Душею завжди з Україною: Пропам'ятний зб. на пошану укр. правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Центр українознавства. - К.; Торонто: Фундація ім. В.Ю. Даниліва, 2003. - С. 443-454.
 • Кисельов С.О. Міра свободи індивіда у державі // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 92-100.
 • Кисельов С.О., Сальникова А. Національна ідентичність українців. Культурного і соціально-політичного // Політ. менеджмент. - 2003. - № 2. - С. 31-40.
 • Кресіна І.О. До питання про законодавче забезпечення політичної реформи // Право України. - 2003. - № 3. - С. 9-13.
 • Кресіна І.О. Евристичні можливості біогеодетермінізму // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 27-35.
 • Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 467-472.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є. Політична реформа: проблеми і перспективи // Віче. - 2003. - № 2. - С. 22-27; № 3. - С. 15-21; № 4. - С. 12-15.
 • Кушніренко В.О. Вестернізація в ісламських суспільствах // Політ. менеджмент. - 2003. - № 1. - С. 136-141.
 • Кушніренко В.О. Шаріатська концепція реформування державної системи в ісламських країнах // Людина і політика. - 2003. - № 2. - С. 37-47.
 • Майборода О.М. Ідентифікація "корінного народу" як суб'єкта етнополітичної сфери у світлі норм міжнародного права та етнополітичної практики зарубіжних країн // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія. / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - Вип. 22. - С. 55-63.
 • Майборода О.М. Релікти тоталітаризму в сучасній Україні // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія./ Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - Вип. 24. - С. 71-76.
 • Мейс Дж. Спадщина голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 8. - С. 465-468.
 • Мейс Дж. Україна як постгеноцидна держава, або: Як успадковані від СРСР структури блокують будь-які реальні реформи // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 7 (спец.). - С. 211-226.
 • Мейс Дж., Карабан В.І. Переклад з української мови на англійську мову: Навч. посіб.-довід. для студ. вищих навч. закл. освіти. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 608с.
 • Мейс Дж. У злочині геноциду винними були Сталін і його оточення // Віче. - 2003.- № 3. - С. 28.
 • Павленко Р.М. Аналітичне забезпечення суспільних змін в Україні // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С. 11-17.
 • Реалії та шляхи розвитку парламентаризму в Україні: погляд експертів / Р.М. Павленко, О. Дергачов, І. Когут та ін. // Нац. безпека і оборона. - 2003. - № 2. - С. 37-48.
 • Павленко Р.М. Розбудова аналітичної спроможності політичної партії // Побудова ефективної політичної партії / Упоряд.: І. Підлуська, О. Грязнова, В. Замятин; Фонд "Європа XXI" - К., 2003. - С. 58-87.
 • Рябов С.Г. Громадянське суспільство та політична культура // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002 р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос. 2003. - С. 273-283.
 • Рябов С.Г. До питання про класифікацію форм державного правління відповідно до параметрів політичної науки // Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство: Конф. випускників програм наук. стажування у США, 18-21 верес. 2003р. / Ін-т Кеннана. - К.: Стилос, 2003. - С. 265-271.
 • Рябов С.Г. Забезпечення виборчих прав громадян через освіту виборців // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв., 2003 р. - К.: Міленіум, 2003. - С. 51-53.
 • Толстов С.В. Концептуальні зміни та нові підходи в межах загальнополітичної парадигми міжнародної безпеки // Дослідження світової політики: Зб. праць вчених / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - 2003. - Вип. 25. - С. 3-26.
 • Чекаленко Л.Д. П.М. Калениченко ( До 80-річчя від дня народження) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 2. - С. 113-121.
 • Амельченко Н.А. Идея соборності в контексте современных философских образов социальности // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі: Укр. часопис рос. філософії. Вісн. т-ва рос. філософії при Укр. філос. фонді. Вип. 1. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2003. - С. 52-63.
 • Haran O., Tolstov S. Does "The Slavic Triangle" Exist from Kyiv's Perspective? // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч.: Суспільні науки: Ч. 2. / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк. - К., 2003.- С. 192-196.
 • Кисельов С.О. Философия любви: Эрос v/s ratio // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі: Укр. часопис рос. філософії. Вісн. т-ва рос. філософії при Укр. філос. фонді. Вип. 1. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2003. - С. 578-586.
 • Майборода О.М. Этнополитическая сфера в Украине // Политические и экономические преобразования в России и Украине. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 279-318.

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Академічна доброчесність
Курс є необхідною складовою частиною вивчення антикорупційних студій. Цей курс дає можливість магістрантам застосовувати теоретичні знання, набуті у навчальному курсі, до процесу використання їх в майбутній практичній професійній діяльності. Курс "Академічна доброчесність" розрахований на магістрів 2 року навчання програми "Антикорупційні студії".


Антикорупційна експертиза
"Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів і чинних нормативно-правових актів" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому в публічному адмініструванні. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Антикорупційний комплаєнс
The course focuses on anti-corruptioncomplianceas a topicofinterestsince itsemergenceincompaniesacrosstheglobe. Thiscourse looksatwhycompaniesadoptanti-corruptioncompliancemechanisms, what are the most common anti-corruption compliance mechanisms and how they work in Ukraine.


Антикорупційні кампанії громадських організацій
Антикорупційні кампанії громадських організацій є нормативною дисципліною Магістерської програми "Антикорупційні студії". Цей курс дозволить сформувати у студентів теоретичне і практичне уявлення про явище громадської адвокації. Слухачі цього курсу зможуть ознайомитись із законодавчими засадами діяльності громадських антикорупційних організацій, основами проведення адвокаційних кампаній в сфері антикорупції, прикладами успішних адвокаційних антикорупційних кейсів в Україні. Наприкінці курсу, студенти оволодіють навичками формування і реалізації громадських антикорупційних адвокаційних кампаній.


Антикорупція та доброчесність
призначення курсу - ознайомлення із основними теоретичними та емпіричними підходами у дослідженнях соціальної адаптації людини, зокрема за умов кардинальних соціальних перетворень; вивчення розвитку


Багаторівневе управління: теорія та практика
The course (a) explains the concept and the analytical model of multi-level governance and (b) applies it to enhance the understanding of the post-2014 decentralisation reform in Ukraine. The course pays special attention to policy-making in the EU, where nation-states simultaneously disperse authority to the European and to the sub-state levels. The theoretical insights and the comparison of multi-level governance across countries in the EU helps investigating the domestic decentralisation reform and identifying its implications on democratic accountability in Ukraine.


Веб програмування


Верховенство права та публічне адміністрування
Курс "Верховенство та публічне адміністрування" є необхідним для формування у майбутніх магістрів сучасного правового мислення, що базується на європейських цінностях, які ґрунтуються на визнанні і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв'язаність якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації принципу верховенства права. Курс дає змогу зрозуміти місце верховенства права в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових та службових осіб, його роль в забезпеченні прав і свобод людини, зокрема мешканців територіальних громад, в сфері надання органами місцевого самоврядування публічних послуг. Мета та завдання курсу "Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування": o утвердити в свідомості і стилі правового мислення студентів уявлень про верховенство права як загальногуманістичнуцінність, яка стоїть на стороні прав і свобод людини, здатна "приборкати" владу, захистити людину від її волюнтаризму, забезпечити стабільність і динамізм в умовах глобалізованого світу. o привити навики використовувати складові - принципи верховенства права у практичній нормотворчій діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в ухваленні правозастосовчих рішень. o сформувати вміння, які необхідно мати посадовим та службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно аналізувати правову теорію і практику, і, як наслідок - оцінювати публічні послуги, під кутом зору дотримання складових верховенства права. o сформувати у студентів вмотивованість дотримуватися принципів верховенства права у майбутній роботі в органах державної влади і місцевого самоврядування.


Виборча кампанія: етапи та забезпечення
Дисципліна належить до переліку обов’язкових дисциплін у рамках магістерської сертифікатної програми «Політичні технології у виборчих кампаніях». Знайомить студентів з принципами організації виборчої кампанії, її етапами, особливостями формування, а також структурою та функціями виборчого штабу. Розглядається стратегія та тактика виборчої кампанії, виборчі технології, які застосовуються під час виборчих перегонів.


Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель
Мета дисципліни - ознайомити студентів з динамікою розвитку сфери публічних закупівель в Україні, чинним законодавством та процедурами в цій галузі; надати знання та навички щодо аналізу процесу проведення публічних закупівель та виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти сфери публічних закупівель, детально розглянуть ключові корупційні схеми в закупівлях, а також типові порушення. В рамках практичних занять студенти зможуть змоделювати проведення тендеру в режимі реального часу та дії різних інституційних елементів системи закупівель. Також, під час курсу студенти опанують практичні аспекти процедур оскарження публічних закупівель у контролюючих та правоохоронних органах.


Внутрішня політика України та європейська інтеграція


Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи
Курс "Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи" орієнтований на студентів, які мають інтерес до вивчення ролі громадських організацій у боротьбі з корупцією та їх впливу на антикорупційні реформи. Курс охоплює теоретичний та практичний аспекти роботи громадських організацій в цій сфері, включаючи їхні методи та стратегії, аналіз сильних та слабких сторін громадського руху, механізми впливу на державну політику та законодавство, роль міжнародних організацій у підтримці громадських ініціатив. Курс "Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи" орієнтований на студентів, які мають інтерес до вивчення ролі громадських організацій у боротьбі з корупцією та їх впливу на антикорупційні реформи. Курс охоплює теоретичний та практичний аспекти роботи громадських організацій в цій сфері, включаючи їхні методи та стратегії, аналіз сильних та слабких сторін громадського руху, механізми впливу на державну політику та законодавство, роль міжнародних організацій у підтримці громадських ініціатив. Студенти отримають знання про те, як громадські організації можуть здійснювати моніторинг діяльності державних органів, залучати громадськість до участі в боротьбі з корупцією, впливати на законодавчі зміни та інші антикорупційні ініціативи. Курс надасть студентам можливість аналізувати та розвивати ефективні механізми співпраці громадських організацій з державними інституціями та міжнародними організаціями у сфері антикорупції. Здобуті знання та навички дозволять студентам зрозуміти важливість ролі громадськості у боротьбі з корупцією та сприятимуть розвитку професійних компетенцій в цій сфері.


Вступ до геополітики
Навчальна дисципліна "Вступ до геополітики" передбачає ознайомлення студентів з базовими основами геополітики як сукупності наукових теорій та вчень, що склалась історично, об'єднаних проблематикою дослідження впливу просторово-географічних факторів на динаміку міждержавних відносин. В курсі поєднано розгляд як теоретичних питань, так і прикладних проблем геополітичного аналізу.


Вступ до єврейської цивілізації
Вступ до єврейської цивілізації цей курс про історію науки про єврейство від її зародження до сьогодення. Перед читачем відкривається весь обшир «єврейської цивілізації»: історія громад у різних регіонах (мусульманські країни, християнський Захід, Центрально-Східна Європа та ін.) та за різних часів (талмудичний період, Середньовіччя, модерна доба, новітні часи).


Вступ до політичної науки
Курс "Вступ до політичної науки" знайомить студентів(ок) політологів з їх майбутньою спеціальністю. В ньому розкриваються ті категорії та поняття політичної науки, яким згодом будуть присвячені окремі курси. Серед цих понять "держава", "політична партія", "політична система", "політичний інтерес", "політичне мислення", "політичний процес" і т. ін. Семінарські заняття присвячені аналізу програм політичних партій України, що на останніх виборах подолали прохідний бар'єр, а також розглядаються основні класичні політичні ідеології такі як "консерватизм", "лібералізм", "соціалізм", "нацизм", "фашизм" та "комунізм".


Вступ до політології
Курс присвячений вивченню основ політології та ставить за мету опановання студентами основних понять політолології на конкретних прикладах української політики. Крім власне політологічного матеріалу, у курсі широко використовуються також дані політичної соціології та новітньої історії.


Геополітичне довкілля України
Визначено основні цілі, завдання та геополітичні пріоритети державного управління на основі порівняльного аналізу сучасних нормативно-правових документів, показано недоліки стратегічного бачення перспектив розвитку держави у сучасному геополітичному просторі.


Глобальні підходи до міжнародних міграційних рухів: впливи, виклики і перспективи


Гостьовий курс - 1
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Гостьовий курс - 4
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Гостьовий курс - 5
Мета дисципліни - надати студентам знання про принцип незалежності судової влади та його значення для утвердження верховенства права у нашому суспільстві; сформувати розуміння феномену корупціі? та особливостей її прояву у системі правосуддя України. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупціі? та і?і? окремих проявів для здійснення якісного та ефективного правосуддя, надати і?м знання та сформувати вміння щодо встановлення чинників корупціі? в системі правосуддя та визначення заходів з їх усунення.


Гостьовий курс - 6
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Демократія: від теорії до практики
Мета: формування у студентів цілісного розуміння явища демократії, а також зміцнення знань, навичок та схильностей студентів, які пов’язані з ефективною громадянською активністю.


Дискурс-аналіз


Еволюція і особливості української політики
Еволюція української політичної еліти: від партійних босів до босів великого бізнесу. Політична культура України: особливості і проблеми політичної культури сучасної України; агенти формування політичної культури в Україні. Політичні ідеології – феномен новочасної європейської історії.


Економетрика
Мета цього курсу така, що наука, яка вивчає кількісні та якісні економічні взаємозв'язки з використанням математичних і статистичних методів та моделей


Електоральна політологія. Виборчі системи
«Електоральна політологія» Дисципліна належить до переліку обов’язкових дисциплін у рамках магістерської сертифікатної програми «Політичні технології у виборчих кампаніях». Знайомить студентів із особливостями електоральних процесів як в Україні, так і зарубіжних країнах, розглядає переваги та недоліки основних виборчих систем, взаємодію виборчої та партійної систем. Метою викладання даної навчальної дисципліни є забезпечення стійкої системи знань про закономірності електоральних процесів, закріплення знань студентів про основні інститути політичного представництва та виборчий процес. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: - оволодіння студентами понятійно-категоріальним апаратом електоральної політології; - набуття систематизованих знань про закономірності електоральних процесів; - формування у студентів навичок самостійного аналізу політичних наслідків застосування різних типів виборчих систем.


Етнополітологія
Формування об`єктивного ставлення до етнополітичних відносин у суспільстві, розуміння природи та характеру етнополітичних рухів, пошуки оптимальних способів гармонізації етнонаціональних проблем. Базові етнополітичні знання, коло етнополітичних понять, категорій і термінів, ознайомлення з практикою вирішення етнополітичних проблем у різних країнах, уявлення про механізм практичного здійснення етнічної політики, про її основні форми і напрями.


Європейська зовнішня політика
Die Europ?ischen Union hat eine Bev?lkerung von knapp 500 Mio. Menschen, das sind weniger als 10 Prozent der Weltbev?lkerung. Dennoch ist die EU aufgrund ihrer wirtschaftlichen St?rke ein wichtiger internationaler Akteur. Trotz tiefer europ?ischer Integration in vielen Politikfeldern bleibt die Au?en- und Sicherheitspolitik einer der am wenigsten europ?isierten Politikfeldern. Seit dem Vertrag von Maastricht und den Balkankriegen in den 1990ern wird ?ber die Notwendigkeit gesprochen, dass Europa eine Gemeinsame Au?en- und Sicherheitspolitik (GASP) haben muss, die ?ber die Summe der Handlungen ihrer Mitgliedstaaten hinausgeht. Das Seminar soll die historische Entwicklung der GASP sowie die institutionellen Strukturen und die wichtigsten Akteure nachzeichnen, der Frage nach den gr??ten au?en- und sicherheitspolitischen Herausforderungen der EU nachgehen und aktuelle Diskurse ?ber Themen wie, brauchen wir eine Europ?ische Armee, eingehen.


Європейська інтеграція: інституційні, культурні та економічні аспекти
Європейська інтеграція є одним із найважливіших та найуспішніших політичних експерементів новітньої історії. Цей курс розглядає актуальні тенденції цього процесу та переспективи розширення, а також нові сучасні виклики.


Європейське суспільство та політика
Цей курс досліджує схожість та відмінності в політиці та моделях суспільного розвитку європейських країн. Зокрема, курс зосереджується на структурі політичної влади в європейських державах та інституціях, які утворюють зв`язок між державою та суспільством, особливо політичними партіями та зацікавленими організаціями.


Європейський Союз у світовій економіці


Європейський Союз: глобальний та регіональний виміри
Курс ознайомлює слухачів із генезою, природою та змістом європейської зовнішньої політики, її основними концептуальними та методологічними проблемами, а таклж відносинами ЄС із ключами партнерами на підходами до вирішення міжнарожних питань.


Європейські студії
Україна зазнала значних змін після революційних подій 2014 року та проходить шлях наближення і інтеграції із Європейським Союзом. Курс має на меті ознайомлення студентів із політичним процесом в ЄС. Протягом останніх декількох десятиліть Європейський Союз забезпечив мир, процвітання і безпрецедентний рівень захисту прав.


Захист викривачів в Україні: правові аспекти та інституційні механізми
формування громадської думки в напрямку вирішення екологічних проблем, позиціонування зеленого іміджу, аналіз використання екологічного PR диферентними секторами суспільства, іміджеві стратегії "озеленення" бренду, планування Eco PR діяльності, проведення екологічних івентів.


Зв`язки із засобами масової інформації
Мережі «нових медіа» стійкіші порівняно з «традиційними медіа», бо блокування навіть значної кількості центрів і зв'язків, не припиняє діяльності мережі загалом, тоді як «традиційні медіа» мають чіткий центр, з якого керуються. В «нових медіа» працює саморегуляція, а регуляція ззовні ускладнена[7]. Разом з тим преса, а саме газети й журнали, зазвичай мають вищий авторитет, оскільки інформація подається на паперових носіях, на відміну від електронних носіїв, де інформація може згодом редагуватися[8].


Зовнішня політика Європейського Союзу
У курсі розглядається питання зовнішньої політики ЄС як складової розвитку інтеграційного процесу, який об'єднує політики більшості європейських держав. Чи ЄС має необхідні можливості для реалізації зовнішньої політики, чи концепт "зовнішніх зносин" більшою мірою відповідає його політичній природі? Яким безпековим актором є ЄС і чи готовий він формувати відповіді на безпекові виклики без НАТО? Чи спроможний ЄС діяти стратегічно і нести відповідальність у підтриманні міжнародного політичного порядку поряд із провідними великими державами? Незважаючи на домінування питань економічної інтеграції в порядку денному європейської інтеграції, ЄС завжди був частиною рішення міжнародних питань у Європі.


Зовнішня політика ЄС
Метою курсу є надання студентам аналітичних інструментів для розуміння особливого характеру зовнішньої політики ЄС, який не є класичним актором у міжнародних відносинах, оскільки має більше повноважень щодо прийняття рішень, ніж міжнародна організація і менше, ніж унітарна держава. В першій частині курсу особливу увагу приділено теоретичним підходам. У другому блоці курсу акцент зроблено на внутрішніх можливостях зовнішньополітичної діяльності, зокрема розглядається інституційна структура та зовнішньополітичні компетенції. У наступній частині аналізується різноманіття зовнішньополітичних зв'язків ЄС, починаючи від торгівлі та проблем м'якої безпеки до дипломатичних та військових подій. Також розглянуто Європейську політику сусідства, Східне партнерство та відносини з Україною The objective of the course is to provide students with the analytical tools to understand the special nature of the EU foreign policy. In the first part particular emphasis is paid to theoretical approaches. The EU is not a classical actor in international relations as it enjoys more decision making powers than an international organization and less than a unitary state. As a second step the course looks at the institutional set up and competences for the EU's external relations. The next bloc analyzes a diverse set of EU external policies ranging from trade and soft security issues to diplomatic and military developments as well as taking a closer look at the European Neighborhood Policy and the Eastern Partnership and relations with Ukraine.


Зовнішня політика США
Курс знайомить із процесом творення і реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, розкриває теоретичні підходи, інституційні механізми, внутрішньополітичні чинники поведінки США на міжнародній арені. Особливу увагу приділено відносинам США із провідними державами та міжнародними організаціями й особливостям сучасної зовнішньополітичної стратегії.


Зовнішня політика та європейська інтеграція України
Мета курсу - дати студентам фахові знання про процес формування та реалізації зовнішньої політики України, зокрема її євроінтеграційної частини. Україна та Європейський Союз встановили відносини у грудні 1991 року, в у листопаді 2013 року відмова уряду України підписати Угоди про асоціацію між Україною та ЄС викликала громадянські протести і стали початком революційних подій. Наразі ключовим елементом зовнішньої політики України є стратегічний курс на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Курс надасть студентам розуміння того, як формується та впроваджується сучасна українська зовнішня політика, зокрема її євроінтеграційна складова. Після короткого ознайомлення з історією та основними аналітичними підходами, курс відслідковує процес вироблення зовнішньої політики, розвиток відносин із ключовими гравцями, а також ЄС; визначає внутрішні та зовнішні змінні європейської інтеграції України.


Зовнішня політика ФРН
Мета цього курсу У ФРН головним документом, який регламентує питання забезпечення інформаційної безпеки держави. ФРН бере активну участь в розвитку сучасного інформаційного суспільства. У цьому процесі активно задіяне німецьке зовнішньополітичне відомство. Німецький уряд для розповсюдження інформації про свою країну активно використовує низку інформаційних порталів (Land deer Ideen, Deutschland), які ведуться різними мовами. Особливої уваги заслуговує мобільний додаток для смартфонів на базі іOS та Android «Безпечна мандрівка» (Sicher reisen), який надає різнобічну інформацію для подорожуючих – від практичних порад до без пекової ситуації в різних країнах світу. Інформує також про наявні на їхній території німецьких дипломатичних представництв та наявні дипломатичні представництва іноземних країн в Німеччині


Інститути ЄС
Метою курсу є ознайомлення студентів з організаційними та структурними особливостями побудови та діяльності основних політичних інститутів ЄС, вивчення їхніх функцій, завдань та цілей діяльності. Даний курс зорієнтований на вивчення історії інститутів ЄС, ознайомлення з ключовими етапами поставання та розвитку інститутів ЄС, з ключовими постатями, які впродовж історії ЄС очолювали ті чи інші інститути ЄС. Одною з центральних цілей курсу є також дослідження особливостей прийняття рішень в структурах ЄС; основні риси наслідування традицій політичних систем країн ЄС та США та іноваційності інституціональної та політичної архітектури ЄС. К


Інституційний механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС
"Інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Метою курсу є надати студентам знання про ознаки корупції у сфері партійної та виборчої діяльності, сформувати розуміння як ефективності інституційних механізмів запобігання відповідним корупційним діям, так і перспектив їх застосування в Україні Завданнями є ознайомлення студентів з принципами функціонування партійних та виборчих систем, ознаками партійної і виборчої корупції, способами запобігання відповідним корупційним діям; розглянути вплив політичної довіри та суспільного ставлення до корупції на її інституціоналізацію; визначити прояви та способи уникнення корупційних правопорушень у внутрішньопартійній діяльності; розглянути досвід європейських країн у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній; сформувати розуміння досвіду країн-членів ЄС у запровадженні інституційних механізмів мінімізації відповідних корупційних ризиків, навички оцінювання їх ефективності і можливостей застосування в Україні


Історія німецької політичної думки
Einf?hrung: Politische Ideen und politische Kultur in Deutschland / Methodologische Bemerkungen / Ideengeschichte als Studium / Martin Luther und Thomas M?ntzer Samuel Pufendorf / Die Anf?nge des modernen Staates / Aufkl?rung und


Історія політичних вчень
Курс "Історія політичних вчень" є одним з базових курсів для студенток(ів) політологів. Він спрямований, насамперед, на розвиток теоретичного мислення майбутніх політологів. Розглядається процес розвитку політичної теорії в основному в європейській традиції. Протягом курсу студенти читають та аналізують твори класиків політичної теорії від Платона до французького Просвітництва. Зокрема це "Політика" Аристотеля, "Левіафан" Т. Гоббса, "Про дух законів" Ш. Л. де Монтеск'є та ін.


Історія політичних вчень-2
Курс "Історія політичних вчень - 2" є безпосереднім продовженням курсу "Історія політичних вчень". Якщо останній закінчується французьким Просвітництвом, що теоретично обґрунтувало необхідність суспільних змін, а, отже, передувало Великій французькій революції, то курс "Історія політичних вчень - 2" починається з вивчення праці одного з найвидатніших критиків Французької революції, засновника ідеології консерватизму, Е. Бьорка. Студент(к)и у цьому курсі мають прочитати та проаналізувати твори таких видатних мислителів, як Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, А. де Токвіля та ін. закінчується курс славнозвісною працею К. Поппера "відкрите суспільство та його вороги". ?


Історія української політичної думки
Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про історію розвитку політичної думки, розуміння закономірностей процесу становлення і розвитку основного понятійного змісту політичних теорій на основі вивчення соціально-політичного контексту утворення авторських концептів, оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, ідеологічної складової та практичної направленості громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України, з'ясувати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріоритети становлення та розвитку політичної системи на українських землях. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні, ідеологічну складову та практичну направленість громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України; вміти: виокремлювати та формулювати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріоритети становлення та розвитку політичної системи на українських землях, екстраполювати отримані знання та власні висновки на сучасний політичний процес в Україні


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Кваліфікація корупційних правопорушень
Метою навчальної дисципліни є вивчення положень адміністративного та кримінального законодавства, доктринальних положень та матеріалів судової практики з метою правильної правової оцінки корупційних правопорушень. Завданнями дисципліни є одержання чіткого уявлення про види корупційних правопорушень, проблеми правозастосування у цій сфері та шляхи їх вирішення.


Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-міжнародників та політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень і досліджень різних аспектів міжнародних відносин у межах кількісної дослідницької парадигми, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів та політологів за спеціальністю "міжнародні відносини" (291) як дослідників особливостей суспільнополітичної проблематики і специфічних політичних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямів сучасних суспільно-поведінкових наук. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Кількісні та якісні методи у дослідженні корупції
Ознайомити слухачів і слухачок курсу зі специфікою використання методів збору і аналізу соціальних даних для розробки дизайну дослідження відповідно до дослідницьких питань, розробки інструментарію дослідження та основних підходів до аналізу емпіричних даних.


Корупційні ризики у судовій системі України
Мета цьго курску розповідає про те що корупційні ризики у судовій системі Мета дисципліни - надати студентам знання про принцип незалежності судової влади та його значення для утвердження верховенства права у нашому суспільстві; сформувати розуміння феномену корупції та особливостей її прояву у системі правосуддя України. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції та її окремих проявів для здійснення якісного та ефективного правосуддя, надати їм знання та сформувати вміння щодо встановлення чинників корупції в системі правосуддя та визначення заходів з їх усунення. У результаті вивчення курсу студент повинен: набути: 1) розуміння небезпеки корупції для забезпечення права на справедливий суд 2) нетолерантність до корупції загалом і до корупції у системі правосуддя зокрема. знати: 1) законодавство про судоустрій і статус суддів України та міжнародні стандарти щодо забезпечення безсторонності суду; 2) етичні стандарти поведінки судді; 3) особливості проявів корупції у системі правосуддя України; 4) основні заходи запобігання корупції у системі правосуддя; 5) поняття та особливості дисциплінарної відповідальності суддів, у тому числі за вчинення корупційних правопорушень. вміти: 1) здійснювати оцінку положень законодавства про судоустрій і статус суддів щодо забезпечення незалежності суду та суддів; 2) здійснювати кримінологічну експертизу законодавства про судоустрій і статус суддів щодо можливих корупційних ризиків; 3) виявляти й аналізувати тенденції судової практики та практики дисциплінарних органів про притягнення суддів до юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення; 4) скласти програму запобігання корупції у відповідному органі системи правосуддя України.


Корупція, державна політика та суспільство
Цей курс є базовим курсом програми і присвячений питанням щодо сутності та природи корупції. Під час курсу будуть розкрити поняття побутової (дрібної), великої-політичної корупції, особливості корупції в державній та приватній сферах, особливості політичної, судової корупції та ін. Висвітлено особливості корупції в captured state та підходам щодо протидії корупції в таких державах. Окреслено питання щодо причин та передумов корупції. Розкрити основні причини високого рівня корупції в країнах з перехідною економікою. Обговоренні можливі шляхи протидії корупції в країнах, що розвиваються.


Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн
Вивчення цього курсу є про зменшення рівня корупції до безпечного в Україні, можливе лише за умови вивчення та втілення в життя закордон­ного досвіду боротьби із цим вкрай негативним соціальним явищем, в першу чергу успішно діючих в інших країнах політичних, правових та організа­ційних механізмів подолання корупції. Виділення та вивчення закордонних програм, які спрямовані на протидію хабарництву та корупції, що довели на практиці свою ефективність, являє собою величезні перспективи для запозичення позитивного іноземного досвіду, особливо за відсутності власного реально діючого механізму протидії корупції.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота - невід'ємна складова навчального процесу в НаУКМА, важливий засіб підготовки майбутнього фахівця. Працюючи над курсовою, студент набуває навичок самостійної пошукової (евристичної) праці; опановує сучасні дослідницькі методики; знайомиться з науковою літературою; розвиває вміння викладати думки та ідеї академічною мовою; закріплює культуру належного ставлення до стандартів, оформлення наукової праці. Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Логіка
"ЛОГІКА" - це загальноосвітній курс, який передує курсам "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" та "Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах". Студент(к)и знайомляться з основними формами та законами правильного мислення, вчяться робити правильні висновки із засновків, дисциплінувати власне мислення та працювати з формалізованим знанням там, де це важко зробити за допомогою природної мови.


Логіка та методологія наукових досліджень
Основи наукової методології. Загальнонаукові методи. Методи, що використовуються в суспільних науках (кількісні, якісні). Принципи дослідження. Закони формальної логіки. Науковий апарат дослідження, публікації.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Мас-медіа і політика в Україні і світі
Мета курсу - отримати розуміння того, як функціонують засоби масової інформації, а також навчитись критично підходити до аналізу роботи ЗМІ. Курс розділено на два блоки: теоретичний і практичний. У теоретичному блоці будуть розглядатися головні підходи до аналізу медіа. Практичний блок - це робота з аналізу сучасного українського медійного поля з запрошенням гостьових лекторів - відомих українських журналістів та редакторів, які безпосередньо зможуть розповісти студентам про роботу українських ЗМІ.


Методи аналізу публічної політики
Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики. Суть, переваги та недоліки кожного з них на ситуативних прикладах уже проведених аналітичних досліджень в Україні та за кордоном. Критерії відбору і використання тих чи інших методів. Найпоширеніші комп’ютерні програми, які використовують аналітики політики як інструмент для досягнення поставленої мети та аналізу тієї чи іншої публічної політики чи програми.


Методологія дослідження корупції
: Інтерактивний курс розрахований для студентів магістерських програм, аспірантів та аналітиків, практиків, які планують науково досліджувати корупцію. Основний тематичний фокус курсу - теорії та дизайн для дослідження корупції.


Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції
Мета курсу:Навчитися впевнено оперувати теоріями та методами дослідження корупції; сприяє науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і протидії корупції, проведенню аналітичних досліджень, розробленню методичних рекомендацій


Міжнародні відносини у сучасному світі


Міжнародні відносини у Східній Азії
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами знанням про країни Східної Азії, сучасні процеси, що відбуваються в регіоні. Завданням курсу також є розгляд Східної Азії в системі сучасних міжнародних відносин. У цьому курсі Східна Азія включає: КНР, Японію, Республіку Корея, КНДР. У сучасних умовах країни Східної Азії демонструють найбільш динамічні зміни у безпековому та економічному просторах. На тлі ініціатив регіонального співробітництва, реалізація яких гальмується невирішеними питаннями минулого, також виникають і нові джерела конфліктів. Зростання Китаю, "нормалізація" Японії, питання денуклеаризації Північної Кроеї - ці та інші питання додають як можливості, так і представляють виклики миру та стабільності в регіоні. Враховуючи такі динамічні зміни цей курс спрямований на розуміння змін в політичних, безпекових та економічних відносинах між країнами регіону. На додаток до регіональної складової розглядатимуться відносини країн регіону з США, Росією та Європейським Союзом.


Місцеве самоврядування
Основною метою викладання курсу "Місцеве самоврядування" є формування державного службовця з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього креативних якостей характеру і високих навиків професійної діяльності, які необхідні для працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Створення в Україні високо розвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують нового покоління громадян України. Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті.


Міф у сучасному політичному дискурсі
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методології і методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для формування критичного мислення. В курсі розкриваються сучасні підходи до розуміння політичного міфу, а саме: психоаналіз, герменевтика, феноменологія, структуралізм, семіологія, дискурс-аналіз. Практичний вимір курсу містить завдання із застосуванням вищевказаних підходів до аналізу та інтерпретації сучасних політичних медіа- повідомлень Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методології і методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для формування критичного мислення. В курсі розкриваються сучасні підходи до розуміння політичного міфу, а саме: психоаналіз, герменевтика, феноменологія, структуралізм, семіологія, дискурс-аналіз. Практичний вимір курсу містить завдання із застосуванням вищевказаних підходів до аналізу та інтерпретації сучасних політичних медіа- повідомлень


Науковий фаховий семінар


Національна безпека України: європейський контекст
Зовнішні фактори в системі забезпечення національної безпеки України, національна безпека України на етапі впровадження радикальних реформ, воєнна безпека і Воєнна організація України, національна безпека України в умовах воєнної агресії, загрози національній безпеці України, роль середнього класу і громадянського суспільства у зміцненні національної безпеки України, актуальні загрози національній безпеці України, способи їх попередження та локалізації, система забезпечення національної безпеки України, РНБО як ключова структура в системі забезпечення національної безпеки України, система оцінки та планування розвитку сил і засобів забезпечення національної безпеки України.


НДС "Вступ до наукових студій"
У цьому семінарі студенти мають написати наукову статтю за параметрами, що були задані у курсі "Основи наукового дослідження". Стаття пишеться на вільну тему, але, це може бути перероблена за вимогами статті частина майбутньої магістерської дипломної роботи. В аудиторії відбувається презентація статті з наступним її обговоренням, в якому мають взяти участь всі студенти групи. Після доопрацювання стаття подається як теза до цього семінару, яка і є формою контролю.


НДС "Теорія прийняття політичних рішень"
Охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є : способи і механізми вироблення управлінських рішень різного рівня в політичних системах з різними моделями розподілу політичної влади; врахування економічних, соціальних, юридичних і політичних чинників при підготовці проектів рішень; етапи формування та політологічні особливості процесу вироблення і впровадження політичних рішень; характер політичних та управлінських процесів за різних політичних режимів; роль громадських організацій і суспільних об'єднань у виробленні й ухваленні політичних рішень.


Німецька мова
Мовний курс «Німецька мова для студентів суспільних наук» готує до активної участі в німецькомовних заняттях.


Німецька та європейська економічна політика
The aim of the course is to pass on fundamental knowledge on German and European economic policy in the field of macroeconomic policies (monetary and financial policy) and sectoral policies (industrial, agricultural, transport policies). The course is based on Economics Macroeconomics and Microeconomics, as well as sectoral economics. The course equips the student with the basic theoretical tools and techniques appropriate for discussing contemporary German attitude for EU common economy development.


Німецьке публічне та конституційне право
Конституція ФРН у процесі регулювання правових відносин. Основні положення конституційного ладу, правовий статус громадян ФРН. Структура та функції органів державної влади, державний устрій і форма правління у ФРН.


Основи державної політики
Розробка державної політики та здійснення державного управління як політичні процеси; методи і підходи до аналізу окремих етапів політичних процесів вироблення державної політики; основні завдання, цілі та використання аналізу державної політики і процесів державного управління.


Основи економічної політики
Курс "Основи економічної політики" розрахований на студентів другого курсу магістерської програми "Європейські та німецькі студії" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки політологія.


Основи економічної теорії
Курс Основи економічної теорії спрямований на надання базових теоретичних і практичних знань, необхідних для прийняття ефективних рішень за умов обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. Для цього вивчаються теорії попиту та пропозиції, поведінки споживача, виробництва та витрат, поведінки фірми за умов різних ринкових структур і розглядаються напрями практичного застосування цих теорій.


Основи європейського та міжнародного права
Курс Основи європейського та міжнародного права складається з серії лекцій та практичних семінарів з таких тем, як: вступ до законодавства ЄС, історія європеи?ськоі? інтеграціі?, правове становище Європеи?ського Союзу як міжнародноі? організації; інститути Європеи?ського Союзу, роль Суду Європеи?ського Союзу у тлумаченні права Європеи?ського Союзу; правовий режим в ЄС; розмежування компетенцій між Європейським Співтовариством та його державами-членами; відносини ЄС з Україною.


Основи журналістських розслідувань
Програма курсу включає ознайомлення студентів із ключовими етапами роботи над розслідуваннями,вивчення стандартів роботи, навчання різним методам, правилам, інструментам роботи журналістів-розслідувачів. Курс базуватиметься на практичному досвіді автора, отриманому за більше 10 років упроектах журналістських розслідувань, кожне заняття включатиме конкретні кейси для розбору в рамкахпроходження навчального курсу.


Основи мережевого аналізу
Мета курсу - поглибити знання студентства магістерської програми "Антикорупційні студії" щодо аналізу соціальних мереж (socialnetworkanalysis). Курс складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична частина містить повторення процедур мережевого аналізу (розрахунок щільності, центральності, виділення зв'язаних підгруп, структурна еквівалентність, тощо), повторення основних принципів роботи у програмі UCINET for Windows та набуття навичок роботи з іншим програмним забезпеченням для SNA. Протягом семінарських занять студентство буде ознайомлене із практичними особливостями використання можливостей мережевого аналізу відповідно до дослідницьких мети і завдань. Це включатиме дослідження его-мереж, організаційних мереж та "керівних вузлів", політичних мереж та мереж розробки політики, а також мереж громадських організацій та мереж як агентів соціальних рухів та протестної активності.


Основи міжнародних відносин
Основні теорії міжнародних відносин: концепції багатополярного та двополярного світу, міжнародних конфліктів і застосування сили в міжнародних відносинах, геостратегічні концепції, феномен національних інтересів тощо. Процеси інтернаціоналізації суспільного життя та регіоналізації в сучасному світі. Теоретичні засади і практика зовнішньої політики України та найважливіших суб’єктів сучасної системи міжнародних відносин.


Основи наукового дослідження
Курс "Основи наукового дослідження" розглядає основні моменти наукового дослідження, його логіку та основні напрямки здійснення дослідження: пошуковий та гіпотетичний. Приділяється увага поняттю гіпотези, її видам та способам формування. Окремим блоком є загальнонаукові методи дослідження. В курсі розглядаються основні вимоги щодо наукової продукції. На практичних заняттях студент(к)и аналізують автореферати вже захищених дисертацій


Основи сталого розвитку
Цей курс загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.


Партійні та виборчі системи країн ЄС
Типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту.


Підготовка аналітичних документів
Курс розрахований на новачків політичного аналізу (студентів) та фахівців-початківців. Навчає основам написання аналітичних матеріалів у сфері антикорупції, зокрема, як обрати актуальну тему і цільову аудиторію, як визначити дослідницьке питання, роботі з джерелами, принципам написання якісного та зрозумілого тексту, рецензування та адвокації. За підсумками курсу очікується, що слухачі набудуть як теоретичних знань, так і практичних навичок розробки, написання та адвокації аналітичних матеріалів у сфері антикорупції.


Поведінкова економіка як метод дослідження корупції
Thiscourseintroducesstudentsto a growingfieldofbehavioraleconomicswith a viewof (anti-)corruption, whichusesinsightsfrompsychologyandexperimentaldatatoimproveeconomicmodelsofbehaviortodevelopeffectiveanti-corruptionpolicies. Ourgoalistounderstandhowpredictionsofeconomicmodelschangewhenweincorporatephenomenasuchasaltruism, lossaversion, andself-controlproblemsinthecontextof (anti-)corruption. Wewillcollectdatafromclassroomexperimentsandwilltrytoexplaintheobservedbehaviorusingbothstandardandbehavioralmodels. Althoughwewillquestionsomeassumptionsofstandardeconomicmodels, wewillnotcastawaythefundamentaltoolsandtechniquesofmainstreameconomics. Wewillcontinuetorelyonindividual-based, utility-drivenmodels, mathematicalformalizationofassumptions, andtheoriesthatcanbetestedwithdata. Поведінкова економіка є новим підходом до вивчення економічної поведінки та прийняття рішень і може допомогти в розумінні того, як люди беруть участь у корупційних схемах та як їх можна запобігти. Студенти ознайомляться з основними поняттями та методами поведінкової економіки та їх застосуванням у дослідженні корупції. Вони також дізнаються про різні типи корупції та їхні наслідки для економіки та суспільства. Курс включає в себе вивчення поведінкових експериментів, які дозволяють досліджувати різні сценарії економічної поведінки та прийняття рішень в умовах корупції. Студенти також досліджують ефективність різних політик та програм, спрямованих на боротьбу з корупцією, за допомогою поведінкової економіки. Після завершення курсу студенти зможуть оцінити ефективність корупційних політик та програм, а також розробляти нові стратегії для боротьби з корупцією. Вони також зможуть застосувати поведінкову економіку для дослідження інших соціально-економічних проблем та прийняття ефективних рішень в цій галузі.


Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень
Навчальна дисципліна "Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень" єміждисциплінарним навчальним курсом, що складається з трьох кредитів та передбачає вивченняінституту повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень, в механізмі протидіїкорупції та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Мета навчальної дисципліни - наданнякомплексних знань в сфері повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень,зокрема щодо міжнародних та національних правових стандартів, правового регулювання, органів,відповідальних за пошук та повернення активів як в Україні, так і закордоном, та надання студентамкомплексних знань про особливості функціонування системи розшуку та повернення активів.


Політика в пострадянських країнах
Лекційні заняття з навчальної дисципліни "Політика у пострадянських країнах" мають на меті донесення теоретичних знань з дисципліни, огляд загальних характеристик політичних процесів, що відбуваються на пострадянському просторі, сприяння розвитку в студентів аналітичних здібностей, розширення світогляду. Політичні інститути країн даного регіону. Особливості політичного процесу: правила, гравці, взаємодія між ними. Актуальні політичні питання, способи їхнього вирішення. Перспективи розвитку політичних систем у регіоні в контексті світових процесів.


Політична антропологія
Мета курсу - зясувати особливості політико-антропологічного підходу до проблем влади, сучасної політики та продуктивність його використання при аналізі політичних реалій сучасної України. Даний курс розкриває специфіку політики в архаїчних, традиційних суспільствах та суспільствах, які модернізуються, в залежності від національної, етнічної, гендерної, расової ідентичності, архаїчних та традиційних міфів, символів і ритуалів. Особлива увага приділяється використанню політико-антропологічного підходу для розуміння пострадянської політики, зокрема, ролі архаїчних міфів, традиційної політичної культури, сакралізації влади та політизації етнічного, расового, гендерного та національного чинників в сучасних політичних процесах.


Політична географія
Формування політичної карти світу, геополітичних структур. Розміщення і територіальне поєднання політичних сил. Їхній взаємозв’язок з просторовою організацією політичного життя світу, окремих регіонів та країн.


Політична експертиза і наукове консультування


Політична історія гумору: український та європейський виміри
В цьому курсі ви визначите для себе спорідненість та відмінність, подібність та своєрідність сміху, гумору, сатири, гротеску, іронії та сарказму. Ознайомитеся з історичними, політичними та традиційними контекстами різноманітних (здебільшого, європейських) феноменів сміху та гумору. В курсі йтиметься як про політичні акценти гумору окремих авторів (ми торкнемося творів Гашека, Джерома К. Джерома, О'Генрі, Ільфа та Петрова, Платонова, Булгакова, Аверченко, Зощенко, Бабеля, Войновича, Довлатова, Жванецького), так і про історію складання "інституцій" сміху та гумору (йтиметься про спеціальні гумористичні періодичні видання нашої країни та зарубіжжя, про сторінки гумору в "серйозній" періодиці, про телевізійні гумористичні серіали та програми). Окремий підрозділ курсу присвячений історії та стилістиці гумору в світовому кінематографі та театрі. Ви ознайомитеся також із сміховою культурою різних націй та народів (йтиметься про особливі стилістики та тематики "британського гумору, "єврейського гумору", "французького гумору", "американського гумору" і т. ін.). Звертаємо вашу увагу на те, що особливий наголос буде зроблено на історії політичного гумору, але не тільки: йтиметься також про політичні контексти різноманітних форм, персонажів, сюжетів та стилістики гумору


Політична історія європейської інтеграції
Мета курсу - дати фахові знання про процес розвитку європейської інтеграції. Майже 70 років Європейський Союз є учасником світового політичного життя, трансформуючи традиційний міждержавний європейський ландшафт. Більшість європейських держав є його членами або інтегровані певним чином, або прагнуть приєднатися, включно з Україною. Як все це почалося? Чому лише шість держав спочатку стали ядром економічної та політичної інтеграції? Які ідеї та впливи формували організацію? Чи було створення європейської федерації мотивом? Чи існували в історії окремих європейських країн та в історії Європи як окремого культурного регіону історичні, культурні та ідейні передумови для інтеграції та єдності? Курс для студентів магістерської програми з політології має на меті відповісти на ці питання, покладаючись на історичні факти. Без належного обґрунтування історичні події часто стають предметом політичних маніпулювань


Політична історія Східно-Центральної Європи
Аналіз причин і передумов сучасного політичного становища та формування держав у Осередді геополітичного просторі Світового простору.


Політична історія ФРН
Gr?ndung des Deutschen Reiches & die Politik Bismarcks und Wilhelm II. Der 1. Weltkrieg und seine Folgen (Versailler Vertrag, Weimarer Republik) Die Machtergreifung Hitlers und der 2. Weltkrieg Nachkriegspolitik und die Teilung Deutschlands Der Kalte Krieg - wichtigste Momente Wiedervereinigung und ihre Folgen


Політична реклама та SMM


Політична система Європейського Союзу
The goal of this course is to get aquatinted with the main approaches to EU public policy analysis and to offer students a framework to conduct their own research on the EU public policy. To realize the indicated goal, the course introduces major debates about Europe, the EU and Europeans; considers some of the questions connecting with the EU`s enlargement, integration and policy-making, analyzing 4 main theories (neo-functionalism, intergovernmentalism, rational choice theories (institutionalism) and constructivism), which are essential tools for analyzing a policy field. In the frame of the course the EU policy-making is approached from a policy cycle perspective (with its stages of agenda-setting, policy formulation, decision-making, implementation and evaluation). Particular attention is paid to governance (multilevel governance, new modes of governance, policy networks), Europeanization (downloading and uploading) and issues of legitimacy (democratic deficit). A number of policy domains are selected as case-studies. EU public policy provides conceptual and research tools for the critical analysis of public policy and a broad political and historical approach to European and International Studies. It centers on the policy process in the European Union. This course enables students to understand and critically analyze the way in which policies are made in the European Union and the implications thereof. Both formal and informal dimensions are covered. Emphasis is put on the unique character of policy-making in the EU, the diversity of the EU policies and issues of power and influence. The course does not go over all policy areas but reaches the framework and the tools required to analyze a policy area in depth.


Політична система України
Фази пострадянських перетворень, Основні завдання і функції законодавчої, виконавчої і судової влади в Україні, Формальні і неформальні механізми прийняття рішень в українській політиці, Податкова і бюджетна система України, Громадянське суспільство і його інститути.


Політична система ФРН
H?ter der Verfassung? Bundespr?sident und Bundesverfassungsgericht Vertikale Gewaltenteilung: F?deralismus von Bund und L?ndern (Aufgabenverteilung; Finanzverteilung; Mitwirkung des Bundesrates an der Gesetzgebung) Intermedi?re Organisationen: Verb?ndepluralismus in Deutschland (Was ist Pluralismus?; Verbandsorganisation in Deutschland) Typologische Einordnung: politische Systeme


Політична філософія
Метою викладання курсу " Політична філософія " є оволодіння майбутніми політологами сучасними філософськими концепціями політичного і політики для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів політичного і політики від традиційного до модерного та сучасного суспільства. Курс "Політична філософія" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу влади і політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Історія політичних вчень" і "Сучасні західні політичні теорії".


Політичне красномовство
Курс "Політичне красномовство" в основному практичний курс, покликаний дати студент(к)ам певні навички публічного виступу. Зрозуміло, що аудиторією виступає академічна група, яка має проаналізувати кожний виступ. Лекційний курс передбачає стисле знайомство з теорією красномовства (риторикою), структурою промови, основними прийомами цього мистецтва. Розглядаються основні жанри політичного красномовства, один з яких студент(ка) має обрати для власного виступу. Сам виступ, тривалістю 3 хв. (плюс-мінус 10 сек.) має розкрити обрану самостійно тему, та містити у собі всі необхідні для публічного виступу елементи. За правилом, студент(ка) має можливість другої спроби виступу. Основна оцінка йде саме за публічний виступ, хоча оцінюється також і участь в обговоренні інших виступів.


Політичне маніпулювання
Теоретичні підходи до визначення маніпулятивного впливу, цілі та прийоми психологічного маніпулювання, вербальні та візуальні засоби політичного маніпулювання, прояви маніпулятивного впливу у висвітленні політичних подій та у проведенні виборчих кампаній, здійснення тоталітарного політичного маніпулювання


Політичне фінансування та політична корупція
Студенти ознайомляться з різними типами політичної корупції та їх впливом на політику та суспільство. Курс включає в себе вивчення різних методів та інструментів політичного фінансування, таких як державне фінансування, пожертвування виборчим кампаніям, політичні пакети та інші. Студенти також досліджують роль громадських організацій у політичному фінансуванні та боротьбі з політичною корупцією. Курс також зосереджений на аналізі міжнародного досвіду у боротьбі з політичною корупцією та розглядає різні країни та регіони світу. Студенти досліджують ефективність різних політик та програм, спрямованих на запобігання та боротьбу з політичною корупцією. Після завершення курсу студенти зможуть оцінювати ризики та наслідки політичної корупції, розробляти стратегії запобігання та боротьби з нею, а також оцінювати ефективність різних політичних фінансових політик та програм. Вони також зможуть застосувати свої знання для дослідження та розв'язання інших соціально-економічних проблем, пов'язаних з політикою та фінансами.


Політичний аналіз та соціологічні дослідження у виборчих кампаніях
Дисципліна належить до переліку обов’язкових дисциплін у рамках магістерської сертифікатної програми «Політичні технології у виборчих кампаніях». Передбачає ознайомлення студентів з основними видами аналізу та соціологічних досліджень, які використовуються у виборчих кампаніях. Практичні заняття присвячено темам: «Аналіз електоральної ситуації», «Соцопитування як інструмент у виборчій гонці», «Метод фокус-груп», «Діагностика виборчого округу», «Сегментація електорату», «Аналіз ефективності виборчої кампанії», «Екзіт-пол» тощо.


Політичний гумор в країнах Європи та Америки: історія та сучасність
Мета курсу полягає у тому що політичний гумор в країнах Європи та Америки: історія та сучасність


Політичний екстремізм
Курс "Політичний екстремізм" покликаний сформувати у студентів комплексні знання про природу, типи та особливості політичного екстремізму. Питання розглядаються з політологічної, соціологічної та психологічної перспектив. Комбінуючи широку теоретичну базу та дослідження ключових випадків, курс "Політичний екстремізм" сприяє поглибленню аналітичних і практичних навичок у студентів і суттєво розширює їхні знання про особливості появи, теоретичні обґрунтування та практичні кроки основних представників політичного екстремізму 20 ст.


Політичний копірайтинг
Курс передбачає ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу в політичних комунікаціях , вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних текстів та створення невербального контенту, що використовується у політичних комунікаціях


Політичні партії та партійні системи
Ключові поняття: "політична партія", елементи (індикатори), функції політичних партій, "партійна система", пропонується класифікація політичних партій та партійних систем, характеристика їх основних типів.


Політичні трансформації


Політологічна теорія держави
походження і сутність держави; взаємозв'язок політичної й державної влади; інституційна структура держави; політичні процеси в державі; взаємодія держави і громадянського суспільства.


Політологія
Програма з курсу «Політологія» включає в себе таки головні питання: Предмет і методологія політичної науки. Найважливіші етапи розвитку і напрями політичної думки. Політичні системи. Держава в політичній системі, типи і форми держави. Політичні рухи та партії в політичній системі. Політичні норми в системі соціального регулювання. Легітимність влади. Політична свідомість.


Політологія державного управління


Політологія: теоретичний та прикладний аспекти
Курс "Політологія: політичний та прикладний аспекти" є нормативною дисципліною сертифікатної програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Викладання цього курсу передбачає розкриття основних понять політичної науки: політичний інтерес, політична система, політична влада, держава та її інституції, політичні партії, громадські організації, політичні ідеології та втілення їх у практичній політичній діяльності, зокрема політичними партіями, що увійшли до ВРУ. Розглядається політичний процес та його складові. Все це необхідно для розуміння механізмів та розробки засобів протидії корупції.


Порівняльна політологія
Основні поняття та методи порівняльної політології розглядаються на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних і посткомуністичних країн, а також країн "третього світу". Ознайомлення з першоджерелами західної політології сприятиме критичному осмисленню можливостей застосування її основних концепцій в аналізі пострадянських реалій


Порівняльне конституційне право
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, Північної Америки та Азії. У результаті вивчення дисципліни після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Північної Америки, Європи та Азії, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.


Пошук інформації в базах даних
Мета курсу - ознайомити студентів з відкритими та закритими базами даних, специфікою та інструментами пошуку інформації в українських та закордонних реєстрах, чинним законодавством та використанням інформації у інформаційно-аналітичній роботі з метою виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань та досудових розслідуваннях. Студенти отримають практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробки та використання інформації в українських та іноземних публічних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти пошуку інформації в базах даних, детально розглянуть принципи перехресного пошуку інформації для виявлення ознак кримінальних корупційних правопорушень. В рамках практичних занять студенти зможуть навчитися користуватися базами даних в режимі реального часу. Також, під час курсу в кейс-стаді складуть реальну інформаційноаналітичну довідку фізичної особи з використанням інформації з різних баз даних та спробують виявити ознаки корупційного правопорушення.


Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних
Під час курсу студенти отримують практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробці та використанню інформації в українських та іноземних публічних державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. Форма підсумкового контролю: практичні завдання.е суто кількісний метод, основним і центральним інструментом якого виступає система категорій. Найпростішим видом оцінювання категорій є підрахунок числа появи категорії (припускається, що між частотою появи змісту і значенням існує взаємозв'язок). Задум контент-аналізу полягає в тому, щоб систематизувати ці інтуїтивні відчуття, зробити їх наочними і такими, що перевіряються і розробити методику цілеспрямованого збору тих текстових свідоцтв, на яких ці відчуття ґрунтуються. При цьому передбачається, що озброєний такою методикою дослідник зможе не просто упорядкувати свої відчуття і зробити свої висновки більш обґрунтованими, але навіть дізнатись з тексту більше, ніж хотів сказати його автор, бо, скажімо, наполегливе повторення в тексті певних тем або вживання певних характерних формальних елементів або конструкцій може не усвідомлюватися автором, але виявляє і певним чином інтерпретується дослідником – що звідси належить соціологові А.Г.Здравомислову напівжартівливе визначення контент-аналізу як «науково обґрунтованого методу читання між рядків».


Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції
Мета дисципліни- надати студентам необхідні знання щодо явища корубції та способів запобігання його в публічному адмініструванні.Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Правові засади та інституційні механізми запобігання та протидії корупції
Мета дисципліни- надати студентам необхідні знання щодо явища корубції та способів запобігання його в публічному адмініструванні.Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Практика навчальна
Навчальна практика передбачає ознайомлення із роботою громадської чи державної установи. Перед проходженням практики кафедра проводить інструктаж студентів з питань організації та методики проходження практики, знайомить з графіком консультацій. На період практики студенти переходять у підпорядкування адміністрації установи в якій проходить практика. Студенти складають індивідуальний план практики, а по закінченню практики складають звіт про проходження практики.


Практика науково-дослідницька
Практика – необхідний елемент науково-навчального процесу підготовки маґістрів. Мета – закріпити навички дослідницько-пошукової діяльності, набуті студентами під час вивчення теоретичних курсів, сформувати уміння й навички прийняття самостійних рішень у науковій роботі, виховати потребу систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.


Проблема захисту права власності
Дослідженню проблем захисту права власності, а також окремих способів захисту прав присвячені праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання захисту права власності


Публічні політики в Європейському Союзі


Публічні політики ЄС
Розробка публічних політик у Європейському Союзі та в національних політичних системах держав-членів ЄС; основні підходи і методи аналізу публічних політик у ЄС; загальна інституційна характеристика процесів вироблення і зміст конкретних публічних політик за окремими напрямами діяльності ЄС.


Різновиди корупції та антикорупції
Мета цього курсу про те що.Які бувають Різновиди корупції та антикорупції. Проведення аналізу корупції, як системного явища, необхідно починати із з’ясування її факторів, які виступають підґрунтям корумпованих суспільних відносин. Самі фактори (детермінанти) утворюють цілісну систему, яка зумовлює вплив на вчинення протиправних діянь.


Розробка дисертаційного проекту


Розслідування корупційних правопорушень
Курс буде присвячено висвітленню особливостей збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, латентного характеру корупційних злочинів, а також головних завдань розслідування. Друга частина курсу буде проведена у форматі симуляції проведення слідчих дій, case-study.


Світова політична історія ХХ-ХХІст.
Програма з курсу "Світова політична історія" відповідає навчальному плану підготовки студентів за спеціальністю - політологія, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА. Курс "Світова політична історія." є важливою складовою вивчення розвитку політичних та партійних систем, методів управління, ключових принципів та цінностей, що визначали суспільно-політичне життя ХІХ-ХХ ст.


Світові тренди розвитку (економіка, політика, освіта, право)


Свобода інформації та доступ до публічної інформації
"Право на доступ до публічної інформації" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Завершується дисципліна заліком. Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання та практичні навички щодо доступу до публічної інформації, зокрема, знання щодо: міжнародних стандартів в сфері доступу до публічної інформації; правових підстав обмеження права на доступ до інформації.


Соціальна нерівність і корупція
Зміст курсу розкриває основні теоретичні засади та емпіричні результати дослідження взаємозв'язку соціальної нерівності і корупції у суспільстві. Передбачається знайомство зі змістом концептуальних положень, методами і результатами емпіричних досліджень причин і наслідків корупції, взаємозалежності між корупцією, соціальною нерівністю, зокрема економічною, освітньою, гендерною, суспільною довірою, інституційним устроєм суспільства та ефективністю урядування у розвинутих західних, незахідних та пострадянських суспільств.


Структура та функції державного управління
призначення курсу - ознайомлення із основними теоретичними та емпіричними підходами у дослідженнях соціальної адаптації людини, зокрема за умов кардинальних соціальних перетворень; вивчення розвитку особистості у її взаємодії із соціальним сере


Структурний психоаналіз в суспільних та політичних науках
Мета курсу полягає у поглибленому вивченні структурного психоаналізу Жака Лакана (1901-1981), французького філософа й психоаналітика, та його послідовників у ХХ-ХХІ столітті, які застосували психоаналітичні підходи для аналізу сучасної політики. Лаканівський структурний психоаналіз упродовж останніх десятиліть лишається найвпливовішим із психоаналітичних методів інтерпретації політичних процесів у працях таких всесвітньо відомих філософів та авторів політичних теорій, таких як Джудіт Батлер, Славой Жижек, Ален Бадью та ін. Курс ознайомлює із засадничими поняттями психоаналізу Жака Лакана, які широко використовуються в гуманітарній аналітиці політичних процесів сьогодення: три регістри: Уявне, Символічне, Реальне; Великий Інший та Суб’єкт-Зобов’язаний-Знати; об’єкт а та синтом; нестабільний означник та переозначування та ін. Дається уявлення про загальний психоаналітичний інструментарій, до якого входять ці поняття: несвідоме, суб’єкт бажання, аналітичний процес, перенос або трансфер, топіка психоаналізу та ін. Розглядається діяльність основних шкіл та напрямків, що розвивають структурний психоаналіз в політичній теорії: французька школа, яка синтезує лаканаліз із марксизмом (А. Бадью, Л. Альтюссер, Ж.А. Міллер, С. Лазарю), британська школа (ессекська традиція — Я. Ставракакіс та його послідовники; кембриджська — С.Кей), люблянська школа (С. Жижек, Р.Мочник, М. Долар, Р.Салецл, А.Зупанчич, М. Божович), пострадянський “лакано-лефтизм” (В. Софронов, А.Смулянський, С. Жеребкін та ін.) Арткулюються основні проблеми “структурного психоаналізу в політиці”: колективне несвідоме, структуроване як мова політичного дискурсу; гегелівська діалектика Пана і Раба в контексті дискурсу аналітика; психоаналіз ідеологій та ідеологічні фантазми; політекономія насолоди в політиці та “plus-de-jouir” за аналогією доданої вартості; закон у контекстах теорій Символічного, Супер-Его, Мертвого Батька; психоаналітичні артикуляції “правих”, “лівих” політичних ідентичностей, центризму та ін.


Суспільно-політичні рухи
Програма з курсу "Суспільно-політичні рухи" відповідає предметній області політології. Метою навчання є підготовка висококваліфікованих фахівців з політології, які володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки, фундаментальними знаннями політичної теорії та практики. Набути компетентності можуть бути застосовані у експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, консультаційній та громадській діяльності.


Сучасна політика держав Центрально-Східної Європи
Аналіз внутрішньої та зовнішньої політики держав регіону в їхніх взаємовпливах і порівнянні з Україною як найбільшою нацією на цьому просторі.


Сучасні європейські підходи до влади і політики
метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства.


Сучасні західні політичні теорії - 1
Метою викладання курсу "Сучасні західні політичні теорії" є оволодіння майбутніми політологами сучасними політичними теоріями в якості способів обгрунтування різних політичних ідеологій та методологій розуміння та розв'язання соціально-політичних проблем українського суспільства. Особлива увага приділяється застосуванню сучасного теоретичного знання про політику до розуміння демократичних трансформацій пострадянських та посткомуністичних країн в умовах глобалізації та полікультурності суспільства


Сучасні західні політичні теорії - 2
Метою викладання курсу "Сучасні західні політичні теорії" є оволодіння майбутніми політологами сучасними політичними теоріями в якості способів обгрунтування різних політичних ідеологій та методологій розуміння та розв'язання соціально-політичних проблем українського суспільства. Особлива увага приділяється застосуванню сучасного теоретичного знання про політику до розуміння демократичних трансформацій пострадянських та посткомуністичних країн в умовах глобалізації та полікультурності суспільства


Сучасні методи досліджень у політології
Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Сучасні теорії влади і політики
Метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. У курсі надається обґрунтування розрізненню влади і політики, влади і насильства, відмінності сучасного характеру влади і політики від їх модерного типу. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства


Теорії міжнародних відносин
Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції.


Теорії та методи сучасної політики


Теорії та методи сучасної політології


Теорія ігор
Курс присвячено застосуванню теорії ігор у аналізі політичних ситуацій та конфліктів, міжнародних відносин. У рамках лекційних та практичних семінарських занять передбачено детальний розгляд таких моделей: "Дилема в'язня" (Prisoner's Dilemma, PD), "Курча" (Chicken), "Полювання на оленя" (Stag hunt), "Страховка" (Assurance), "Глухий кут" (Deadlock), "Трагедія общин" (Tragedy of the Commons), "Диктатор" (Dictator Game) та інші.


Управління громадськими організаціями: підходи та практики
Мета цього курсу полягає дослідження є наукова розробка теоретичних і практичних питань ... ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ТА ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Розвиток теорії управління, розробка економіко-математичних методів дозволили багато які якісні рішення задач доповнити або замінити точними кількісними оцінками або рішеннями, а розвиток коштів обчислювальної техніки і комунікацій сприяв підвищенню ефективності управління. Багато які задачі, які раніше не могли вирішуватися в реальній або допустимій масштабі годині із - за трудомісткість розрахунків, стали повсякденною реальністю.


Шляхи до вирішення конфліктів, спричинених питаннями ідентичності


Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс "Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень у межах якісної дослідницької традиції, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів як дослідників особливостей суспільно-політичної проблематики і специфічних політичних процесів в межах різних напрямів політології. Курс охоплює основні "класичні" якісні (якісницькі) методи досліджень. Студенти набувають не лише практичних навичок зі збору та аналізу якісних даних, але й на практиці опановують етапи дослідницького процесу. Зокрема студенти мають змогу активно опанувати інтерв'ювання, спостереження, кейс-стаді, аналіз дискурсу. В розрізі цієї дослідницької традиції наголос робиться на двох компонентах: опанування практики підготовки та проведення інтерв'ю і спостереження, а також, з іншого боку, на якісній методології як інтерпретативному підході до аналізу даних. Студенти навчаться проводити інтерв'ю, при цьому вмітимуть поставити коректні запитання, врахувати особливості респондента та відстежити сам процес проведення інтерв'ю, зокрема врахувати невербальну семіотику, після чого вони на практиці опрацюють підходи до аналізу даних в межах інтерпретативної дослідницької традиції.


Японська мова
Навчити студентів читати, перекладати японські оригінальні тексти соціополітичної, соціокультурної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики та необхідного лексико-ієрогліфічного мінімуму японської мови, а також практикою перекладу текстів названої тематики.


Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 


Амельченко Наталія Анатоліївна
кандидат філософських наук, доцент

Бідочко Леся Ярославівна

кандидат наук, старший викладач

 

Білецький Андрій Володимирович
кандидат юридичних наук, старший викладач

 

Гарань Олексій Васильович 
доктор історичних наук, професорГнатюк Микола Миколайович

професор, доктор політичних наукГоліченко
Тетяна Самійлівна

кандидат філософських наук, доцент


Гриценко Анатолій Степанович

кандидат технічних наук, доцент

 

Єремеєв Олександр Сергійович

кандидат наук, старший викладач Зубрицька Людмила Йосипівна 
кандидат політичних наук, старший викладач


Кисельов Сергій Олегович

завідуючий кафедри, кандидат філософських наук, доцент


Умланд Андреас
кандидат наук, доцент

Чабанна Маргарита Валеріївна
керівник магістерської програми, кандидат політичних наук, доцент, випускниця НаУКМА


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна