Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Кармазіна М. С. Леся Українка. Життя як виклик / Марія Кармазіна ; НАН України, Інститут історії України. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 416, [2] с.
 • Kuzio T. Crisis in Russian Studies? Nationalism (Imperialism), Racism and War / Taras Kuzio. – [Bristol] : E-International Relations, 2020. – 186 p. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19781
 • Кузьо Т. Війна Путіна проти України : революція, націоналізм і криміналітет / Тарас Кузьо ; пер. укр. Андрія Павлишина ; [вид.: К. Сігов та Л. Фінберг]. – [Київ] : Дух і Літера, [2018]. – 559 с.
 • Кузьо Т. Война Путина против Украины : революция, национализм и криминалитет / Тарас Кузьо ; пер. [с англ.] Дарии Литошенко ; [изд.: К. Сигов и Л. Финберг]. – [Киев] : Дух і Літера, [2018]. – 599 с.
 • Kuzio T. The sources of Russia’s great power politics : Ukraine and the challenge to the European order / Taras Kuzio, Paul D’Anieri. – Bristol, England : E-International Relations, 2018. – xiii, 150 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15108
 • Ситник К. М. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : монографія / К. Ситник, Т. Бевз ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Комісія з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : Наукова думка, 2017. – 368 с.
 • Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб'єктивності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин / Микола Гнатюк ; рец. Грицяк І. А., Римаренко С. Ю., Якушик В. М. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Житомир : Рута, 2013. - 316 с.
 • Кушніренко В.О. Держава в політичній історії Ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [ТОВ "Аграр Медіа Груп"], 2011. - 158 с.
 • Політологія : підруч. / за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – К. : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Моделювання соціально-політичної ситуації в Україні в 2008 році : лют. 2008 р. Вип. 38 : [Політичні ризики провалу демократичної коаліції / В. Бала, О. Голобуцький, В. Якушик … та ін.] / Агентство моделювання ситуацій. – [Київ: Інтертехнодрук], 2008. – 29 с.
 • Якушик В.М. Избирательные кампании 2007-2008 гг. : политтехнологи и политтехнологии / [автор и рук. проекта Алексей Голобуцкий ; науч. рук. проекта Валентин Якушик]. – [Киев] : [Агентство моделирования ситуаций], [2008]. – Вып. 44. – 50 с.
 • Дем'янчук О.П. Частное высшее образование в странах с переходной экономикой: достижения, возможности и препятствия / О.П. Дем'янчук, Даррелл Р. Льюїс, Дарвін Д. Гендель. – К., Факт, 2007. – 176 с.
 • Рябов С.Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку: Дослідження / Укл. С.Г. Рябов. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти" в Україні, 2005. - 103с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 2: Соціалістична партія України: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 52с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 3: Партія регіонів: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 54с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 4: Блок Юлії Тимошенко: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 40с.
 • Бевз Т.А. Українська державність: ідеологія, політика, практика (система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва: Моногр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - 248с.
 • Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2004. - 173с.
 • Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / О.М. Майборода, Н.В. Беліцер, С.В. Бугаєв та ін.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К., 2004. - 311с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 1. - 422с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 2. - 422с.
 • Більш, ніж сусіди: Розширений Європейський Союз та Україна - нові відносини: Аналіт. звіт / Р.М. Павленко, Я. Боратинський, І. Бураковський та ін. - К.; Варшава, 2004. - 30с.
 • Рябов С.Г. Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 31: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 54-63.
 • Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні: Аналіт. звіт / С.Г. Рябов, С.О. Кисельов, О. Кисельова та ін. - К.: Тандем, 2004. - 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: київське протистояння (Київ у політичній моделі України: аналітико-прогностичне дослідження) / В. Бала, О. Голобуцький, В.М. Якушик та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. ІV. Основні претенденти: особливості інформаційних та піар-кампаній / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 105с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). V. Кандидат у Президенти України Віктор Ющенко: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 47с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). VІ. Кандидат у Президенти України Віктор Янукович: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 46с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. VІІ: Кандидат у Президенти України Олександр Мороз : можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 48с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.В. Гарань, О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал та ін.; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К: Генеза, 2003. - 696с.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: Правові і політ. проблеми / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - 366с.
 • Кресіна І.О., Цвєтков В.В., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2003. - 495с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К.: Генеза, 2003. - 696с.
 • Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / Р.М. Павленко, Г. Антонова, А. Біденко та ін.; Ред. Є. Радченко; Комітет виборців України. - К.: Факт, 2003. - 258с.
 • Рябов С.Г. Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Упоряд. С.Г. Рябов. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 174с.
 • Новое лицо Грузии (Грузия как политический и экономический партнёр Украины: аналитико- прогностическое исследование) сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - 80с.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. VІІІ: Кандидаты в Президенты Украины: Основные сведения и анализ расстановки сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - С. 3-17, 226-239.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. ІХ: Кандидаты в Президенты Украины: использование телевизионной рекламы / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - 49с.
 • Деmyanchuk A., Lewis D.R., Hendel D. Private higher education in transition countries = Приватна вища освіта в перехідних країнах. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 97с.

Підручники, навчальні посібники

 • Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – 88 c. – Автори: Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І., Дем'янчук О., Лубківський Д., Лютий Т., Найем Л., Осипчук А., Осьмак В., Яковлєв М.
 • Амельченко Н. А. Естетизація політики і політизація мистецтва / Наталія Амельченко // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 16–22. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20479
 • Гомза І. А. Квіти зла: політичний екстремізм і мистецтво / Іван Гомза // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 65–71. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20480
 • Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : навчальний посібник / Іван Гомза ; [рец.: Круглашов А. М., Работягова І. В., Якушик В. М.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – 175 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12291
 • Амельченко Н. А. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітньої школи з питань висвітлення тем (модулів) «Виборчий процес», «Політична система в Україні: участь громадян», «Законодавство для молоді» і «Молодь в урядових програмах» як складових громадянської освіти / Н. А. Амельченко. – Київ : [б. в.], 2017. – 87 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13344
 • Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : посібник / І. Гомза ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 186 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12291
 • Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі : регіональний вимір / [О. Гарань, …, І. Бураковський, М. Золкіна, …, М. Чабанна [та ін.] ; наук. ред. О. Гарань]. – Київ : Стилос, 2017. – 234 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13598
 • Чабанна М.В. Методичні рекомендації до курсу "Політичні партії та партійні системи" : для студ. ф-ту соціальних наук та соціальних технологій. Спеціальність «Політологія» / М.В. Чабанна. – К. : НаУКМА, 2008. – 35 с.
 • Рябов С.Г. Політологія: Підруч. – 3-е вид., перероб., доп. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2006. – [Підрозд. 2.1.] – С. 123-143.
 • Павленко Р.М. Методичні матеріали до курсу "Структура та функції державного управління" / Укл. Р.М. Павленко. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 46с.

Публікації /статті

2020

Cтатті

 • Kuzio T. Empire Loyalism and Nationalism in Ukraine and Ireland Comparing the Sources of Conflict in the Donbas and Ulster [electronic resource] / Taras Kuzio // Communist and post-communist studies. – 2020. – Vol. 53, Issue 3. – P. 88–106. –https://doi.org/10.1525/cpcs.2020.53.3.88
 • Riabenko S. From the Great Patriotic War to the Second World War: Decommunisation of Ukraine's memory politics / Serhiy Riabenko and Taras Kuzio // New Eastern Europe. – 2020. – Vol. XLII, no. 4 (June – August). – P. 167–179.
 • Schakel A. H. Vertical linkages between regional and national electoral arenas and their impact on multilevel democracy [electronic resource] / Arjan H. Schakel & Valentyna Romanova // Regional and federal studies. – 2020. – Vol. 30, No 3. – P. 323–342. – https://doi.org/10.1080/13597566.2020.1774750
 • Федоренко К. Между фронтом и парламентом: связи украинских политических партий и нерегулярных вооруженных групп в 2014–2019 гг. / Константин Федоренко, Андреас Умланд // IdeologyandPoliticsJournal. – 2020. – № 2 (16). – P. 340–381. – https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00025. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19594

 

Матеріали конференцій

 • Якушик В. М. Территориальный конфликт в регионе Южно-Китайского моря может быть успешно разрешен на основе разумного взаимовыгодного компромисса / Валентин Якушик // Спорные морские юрисдикции в зонах конфликта и конкуренции (на примерах Чёрного, Азовского и Южно-Китайского морей) : [сборник материалов круглого стола, состоявшегося 6 ноября 2020 г. в г. Киеве / под ред. В. М. Якушика] ; Украинский институт политики. –Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2020. – С. 42–47. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19595

 

Інше

 • Наказава Донна Д. Янголи чи вбивці? : клітини, які змінюють медицину / Донна Джексон Наказава ; переклала Леся Бідочко. – Київ : Форс Україна, 2020. – 352 с.
 • Corrosive: Corruption and its Consequences / [M. Brown, M. Cohen, ... T. Kuzio et al.] ; eds. Alexandra Wrage and Illya Antonenko. – New York : Trace, 2020. – 224 p.
 • Kuzio T. Bribery and National Security: Lessons from Ukraine / Taras Kuzio // Corrosive: Corruption and its Consequences / [M. Brown, M. Cohen, ... T. Kuzio et al.] ; eds. Alexandra Wrage and Illya Antonenko. – New York : Trace, 2020. – P. 85–120.
 • Kuzio T. Armies of Russia's War in Ukraine: Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 8. – P. 1436–1438. – Book Review: Mark Galeotti. Oxford & New York, NY: Osprey Publishing, 2019, 64pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1814611
 • Kuzio T. Putin and His Neighbors. Russia’s Policies Toward Eurasia : Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 10. – P. 1765–1767. –Book Review: Dina R. Spechler & Martin C. Spechler, Lanham, MD & London: Lexington Books, 2019, x + 152pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1847871
 • Kuzio T. Ukraine and the Art of Strategy : Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 2. – P. 331–333. – Book Review: Lawrence Freedman, New York, NY: Oxford University Press, 2019, x + 233pp. –https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1725297
 • Kuzio T. The Polish-Ukrainian War: a Historical and Political Context / Taras Kuzio // The Gordian Knot : the second Polish-Ukrainian war, 1942–1947 / Volodymyr Viatrovych ; translated by Ksenia Maryniak with introductory essay by Taras Kuzio. – Toronto : Horner Press, 2020. – P. VII–XXIV.

 

2019

Cтатті

 • Бевз Т. А. Специфіка здійснення реформи децентралізації в регіонах України: здобутки і прорахунки / Бевз Тетяна // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 3. – С. 65–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16185
 • Haran O. Identity, war, and peace: public attitudes in the Ukraine-controlled Donbas / Olexiy Haran, Maksym Yakovlyev & Maria Zolkina // Eurasian Geography and Economics. – 2019. – Vol. 60, Issue 6: Special issue on Ukraine. – P. 684–708. – https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1667845.
 • Gomza I. Black Sun Rising: Political Opportunity Structure Perceptions and Institutionalization of the Azov Movement in Post-Euromaidan Ukraine / Ivan Gomza and Johann Zajaczkowski // Nationalities Papers. – 2019. – Vol. 47, Issue 5. – P. 774–800. – https://doi.org/10.1017/nps.2019.30.
 • Koval N. The Splendid School Assembled:Studying and Practicing International Relationsin Independent Ukraine / Nadiia Koval, Ivan Gomza // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Issue 2 (13). – P. 214–254. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16862
 • Gomza I. A. They Divided the Sky: Elite Factionalism Factors During Contentious Politics in GDR, 1989 / Ivan Gomza, Denys Tereshchenko // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Issue 3 (14). – P. 22–57.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17888
 • Kuzio T. Russian stereotypes and myths of Ukraine and Ukrainians and why Novorossiya failed / Kuzio T. // Communist and Post-Communist Studies. – 2019. – Vol. 52, Issue 4. – P. 297–309. – https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.10.007.
 • Kuzio T. Old Wine in a New Bottle: Russia’s Modernization of Traditional Soviet Information Warfare and Active Policies Against Ukraine and Ukrainians / Kuzio T. // Journal of Slavic Military Studies. – 2019. – Vol. 32, Issue 4. – P. 485–506. – https://doi.org/10.1080/13518046.2019.1684002.
 • Kuzio T. Theoretical and comparative perspectives on populism in Ukraine and Europe / Taras Kuzio // European Politics and Society. – 2019. – Vol. 20, Issue 4. – P. 486–501. – https://doi.org/10.1080/23745118.2019.1569344.
 • Kuzio T. Ideological Zealots Fighting a Non-Existent Ukrainian Nationalist Enemy: A Reply to Tarik Amar’s Review of Red Famine : review / Kuzio Taras // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2019. – Issue 6. – P. 209–216. – https://doi.org/10.18523/kmhj189122.2019-6.209-216. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16882
 • Суший О. В. Націєтворчий процес у координатах соцієтальної кризи в Україні / Суший Олена Володимирівна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / голов. ред. В. О. Климчук ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ : Талком, 2019. – Вип. 43 (46). – С. 7–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19127
 • Sushyi O. Social archetypic at the service of public anti-crisis management / Sushyi Olena Vladimirovna // Public management = Публічне урядування. – 2019. – № 3 (18). – P. 428–443. – https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3-428-443. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19128
 • Суший О. В. Соціальна архетипіка на службі державного антикризового управління / Суший Олена Володимирівна // Public management = Публічне урядування : [збірник] / голов. ред. Романенко Є. О. ; Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, МАУП, Українська Технологічна Академія. – Київ : Видавничий дім «Персонал», 2019. – № 3 (18), червень 2019 (спецвипуск). – С. 439–455. – https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3-439-455. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19129
 • Kailitz S. How post-imperial democracies die: A comparison of Weimar Germany and post-Soviet Russia / Steffen Kailitz, Andreas Umland // Communist and Post-Communist Studies. – 2019. – Vol. 52 (2). – P. 105–115. – https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.05.003.
 • Fedorenko K. Zwischen Front und Parlament: Freiwilligenverbände und Parteien in der Ukraine / Kostiantyn Fedorenko, Andreas Umland // Osteuropa. – 2019. – Vol. 69, No. 3–4. – S. 163–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19339
 • Romanova V. Decentralising Ukraine: Geopolitical Implications / Valentyna Romanova, Andreas Umland // Survival. – 2019. – Vol. 61, Issue 5. – P. 99–112. – https://doi.org/10.1080/00396338.2019.1662108.
 • Umland A. Irregular Militias and Radical Nationalism in Post-Euromaydan Ukraine: The Prehistory and Emergence of the “Azov” Battalion in 2014 / Andreas Umland // Terrorism and Political Violence. – 2019. – Vol. 31, Issue 1. – P. 105–131. – https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1555974.
 • Umland A. How to Make Eastern Europe’s Gray Zone Less Gray / Andreas Umland, Iryna Vereshchuk // Harvard International Review. – 2019. – Vol. XL, No. 1. – P. 38–41.
 • Umland A. Der ambivalente Aufstieg einer ukrainischen “unzivilen Gesellschaft” nach dem Euromaidan / Andreas Umland // Ukraine-Analysen. – 2019. – Nr. 227. – S. 2–7.–https://doi.org/10.31205/UA.227.01.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20123
 • Умланд А. Четыре геополитических измерения децентрализации Украины: как украинская реформа местного самоуправления повлияет на развитие постсоветских стран / Андреас Умланд // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2019. – Vol. 16, No 1–2. – C. 209–222.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19335
 • Романова В. В. Реформа децентрализации в Украине в 2014–2019 гг.: первые достижения и будущие вызовы / Валентина Романова, Андреас Умланд // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Vol. 3, Issue 14. – P. 148–170.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19323
 • Härtel A. The EU Member States and the Crisis in Ukraine: Towards an Eclectic Explanation / André Härtel // Romanian Journal of European Affairs. – 2019. – Vol. 19, Issue 2. – P. 87–106.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19324
 • Яковлєв М. В. Інтертекстуальність дискурсу та концептів у теоріях міжнародних відносин / М. В. Яковлєв // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – С. 76–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18465
 • Яковлєв М. В. Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни / М. В. Яковлєв, А. І. Cуслов, С. Ф. Шулімов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 194–203. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18176
 • Osiievskyi Ye. Sirens in the Panopticon: Intersections between Ainslean picoeconomics and Foucault’s discipline theory / Osiievskyi Y., Yakovlyev M. // Foucault Studies. – 2019. – Vol. 1, Issue 27. – P. 117–143. – https://doi.org/10.22439/FS.V27I27.5894. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17647
 • Yakushik V. M. Importance of Inter-Civilizational and Intra-Civilizational Dialogue in National State Consolidation and Development / Valentin Yakushik // Ukrainian Policymaker. – 2019. – Vol. 4. – P. 85–90. – https://doi.org/10.29202/up/4/11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19321

 

Матеріали конференцій

 • Амельченко Н. А. Популізм у контексті кризи класичних ідеологій і виникнення мас-медійних технологій політики / Амельченко Наталія Анатоліївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 4–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16377
 • Бевз Т. А. Випробування електорату популізмом під час президентської виборчої кампанії 2019 р. (на прикладі Сумської області) / Бевз Тетяна Анатоліївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 8–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16376
 • Haran O. Ambivalence of public opinion as the base for populism in the 2019 presidential campaign / Olexiy Haran, Petro Burkovskiy // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16374
 • Гомза І. А. Популізм і страх занепаду спільноти: взаємна інтенсифікація під час політичних криз / Гомза Іван Анатолійович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16372
 • Єрємєєв О. С. Громадські рухи в Україні як потенційний інструмент популістів: на прикладі руху «Захистимо Протасів Яр» / Єрємєєв Олександр Сергійович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 19–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16370
 • Забузова О. В. Протидія популізму в міжнародних відносинах: що може зробити університет для розвитку політичної культури? / Забузова Оксана Володимирівна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 23–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16369
 • Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта як механізм протидії впливу популізму / Зубрицька Людмила Йосипівна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16365
 • Кисельов С. О. Громадянське суспільство у контексті феномену популізму / Кисельов Сергій Олегович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 27–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16364
 • Чабанна М. В. Особливості інтерпретації соціальних прав виборцями як чинник популізму в українській політиці: радянський атавізм чи наслідок низького рівня добробуту населення? / Чабанна Маргарита Валеріївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 39–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16358
 • Yakushik V. M. The Status of Cultural and Religious Communities in the Context of Post-Colonial Discourse in Ukraine / Valentin Yakushik // Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education : materials of the 5th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 16–17, 2019) / rev. Viktor Vashkevych, Aita Sakun ; National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv : Publishing House of NPU Dragomanov, 2019. – P. 44–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19322
 • Якушик В. М. Выступление профессора Национального университета «Киево-Могилянская академия», д. п. н. В. Якушика / [В. М. Якушик] // Взаимосвязанность в Центральной Азии : вызовы и новые возможности : материалы Международной конференции (г. Ташкент, 19–20 февраля 2019 г.) / ред. Д. Сагатова. – Ташкент : [Baktria press], 2019. – С. 263–265.

 

Інше

 • Gomza I. Quenching Fire with Gasoline: Why Flawed Terminology Will Not Help to Resolve the Ukraine Crisis / Ivan Gomza // PONARS Eurasia. – 2019. – Policy Memo No. 576. – P. 1–6.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18454
 • Gomza I. Justice Without a Blindfold: The Complex Politicization of a Notorious Ukrainian Court / Ivan Gomza // PONARS Eurasia. – 2019. – Policy Memo No. 629. – P. 1–6.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18455
 • Берд М. S.P.Q.R. Історія Давнього Риму / Мері Берд ; з англ. пер. Олександр Дем’янчук ; [наук. ред. Катерина Диса]. – Київ : Book Chef : [Форс Україна], 2019. – 478, [1] с. : іл.
 • Kuzio T. Three Revolutions, One War and Ukraine’s West Moves East / Taras Kuzio // Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine : Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity / ed. by Paweł Kowal, Georges Mink, and Iwona Reichardt. – Stuttgart : ibidem Press, 2019. – Vol. 1. – P. [91–120]. https://www.ibidem.eu/en/three-revolutions-mobilization-and-change-in-contemporary-ukraine-i.html
 • Kuzio T. Peace Will Not Come to Europe’s War Why Ukraine’s New President Zelensky will be Unable to Improve Relations with Russia / Taras Kuzio // Security Policy Working Paper. – 2019. – No. 14. – 4 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20127
 • Kuzio T. Corrupt yes, Russian spy unlikely : a review of House of Trump, House of Putin. The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia. By: Craig Unger. Publisher: Transworld Publishers, London, 2018 / Taras Kuzio // New Eastern Europe. – 2019. – Issue 5. – P. 162–167.https://neweasterneurope.eu/2019/08/26/corrupt-yes-russian-spy-unlikely/
 • Kuzio T. Ukraine Over the Edge. Russia, the West and the New “Cold War” / Flight MH17, Ukraine and the New Cold War. Prism of Disaster : book review / Kuzio Taras // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 7. – P. 1245–1248. – Book review : Gordon M. Hahn, Jefferson, NC: McFarland & Company, 2018, viii + 359pp., $38.50 p/b. / Kees Van der Pijl, Manchester: Manchester University Press, 2018, ix + 198pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1633139.
 • Kuzio T. The Near Abroad: Eastern Europe and Soviet Patriotism in Ukraine, 1956–1985 / Kuzio Taras // Journal of cold war studies. – 2019. – Vol. 21, Issue 1. – P. 200–203. – https://doi.org/10.1162/jcws_r_00863.
 • Kuzio T. Mission Ukraine. The 2012–2013 Diplomatic Effort to Secure Ties with Europe / Kuzio Taras // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 5. – P. 869–871. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1618591.
 • Kuzio T. Ukraine and Russian Neo-Imperialism. The Divergent Break / Kuzio T. // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 3. – P. 518–520. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1593634.
 • Kuzio T. The Vory. Russia’s Super Mafia / Kuzio T. // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 2. – P. 329–331. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1584459.
 • D’Anieri P. Ukraine after five years of conflict / D’Anieri P., Kuzio T. // Eurasian geography and economics. – 2019. – Vol. 60, Issue 1. – P. 1–5. – https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1635512.
 • Kuzio T. To the Editors : letter / Kuzio T. // Kritika : explorations in Russian and Eurasian history. – 2019. – Vol. 20, Issue 4. – P. 907–908. –https://doi.org/10.1353/kri.2019.0054.
 • Romanova V. Dezentralisierungsreformen in der Ukraine 2014–2019: Erste Ergebnisse und künftige Herausforderungen / Valentyna Romanova, Andreas Umland ; Bertelsmann Stiftung. – Gütersloh : [Bertelsmann Stiftung], 2019. – 36 s. – https://doi.org/10.11586/2019075.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20124
 • Romanova V. Ukrainian Local Governance Prior to Euromaidan: The Pre-History of Ukraine’s Decentralization Reform / Valentyna Romanova, Andreas Umland // Kennan Cable. – 2019. – No. 44. – 9 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20125
 • Romanova V. Ukraine’s Decentralization Reforms Since 2014: Initial Achievements and Future Challenges / Valentyna Romanova, Andreas Umland ; The Royal Institute of International Affairs, Chatham House. – [London : s. n.], 2019. – 26 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20126
 • Фромм Е. Втеча від свободи / Еріх Фромм ; [пер. з англ. Максима Яковлєва]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 284, [2] с.
 • Еріксон Т. В оточенні психопатів, або як уникнути маніпуляцій з боку інших / Томас Еріксон ; [пер. зі швед. М. Яковлєва]. – Харків : Фоліо, 2019. – 250, [1] с.
 • Цена реформ : цели, ход и результаты системных изменений в Украине (2014–2019 гг.) / [Д. В. Богатырёв, Р. О. Бортник, Д. А. Гаевский, ... В. М. Якушик и др.] ; под ред. В. М. Якушика ; Укр. ин-т анализа и менеджмента политики. – [Изд. 2-е, доп.]. – Днепр : Середняк Т. К., 2019. – 209 с.
 • Антикоррупционная реформа / Руслан Бортник, Максим Семёнов, ... Валентин Якушик [и др.] // Цена реформ: цели, ход и результаты системных изменений в Украине (2014–2019 гг.) / [Д. В. Богатырёв, Р. О. Бортник, Д. А. Гаевский и др.] ; под ред. В. М. Якушика ; Укр. ин-т анализа и менеджмента политики. – Днепр : Середняк Т. К., 2019. – С. 67–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20122

 

2018

Cтатті

 • Бевз Т. А. Соборність України: виклики і загрози / Бевз Т. А. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2018. – № 1 (2). – С. 59–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15620
 • Бевз Т. А. Зовнішньополітичний вектор діяльності Дніпропетровського регіону: європейські цінності й орієнтири / Бевз Т. А. // Українські культурологічні студії. – 2018. – № 1 (2). – С. 59–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15621
 • Бевз Т. А. Історична пам’ять: виклики минулого і майбутнього / Бевз Т. А. // Університетська кафедра : альманах / гол. ред. Ю. Вільчинський. – 2018. – № 7. – С. 143–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15623
 • Бевз Т. А. Специфіка функціонування регіонального політичного режиму Дніпропетровщини в умовах російсько-української війни (2014 – початок 2018 рр.) / Бевз Т. А. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. – 2018. – № 1 (93). – С. 102–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15629
 • Haran O. How the US and EU Can Make the Kremlin Rethink Its Options in Ukraine’s Donbas [electronic resourse] / Oleхiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo. – Electronic data. – 2018. – April. – No. 521. – P. 1–6. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 07.12.2018). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16057
 • Haran O. Will Ukraine’s 2019 Elections Be a Turning Point? Unlikely, but dangers lurk [electronic resourse] / Oleхiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo. – Electronic data. – 2018. – November. – No. 552. – P. 1–7. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 07.12.2018). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16058
 • Рибачок Д. О. Санкції в політиці ЄС: приклад Російської Федерації 2014–2015 рр. / Рибачок Д. О., Фещенко Б. О., Гнатюк М. М. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 70–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16125
 • Khomenko V. The Rational Choice Theory as the Explanation of Coalition Formation in Germany 2017–2018 / Viktoriia Khomenko, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. – Chişinău, 2018. – No. 11. – P. 161–177. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15638
 • Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства / Зубрицька Л. Й., Побережник А. Я. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 95–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16123
 • Кисельов С. О. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова / Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 108–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16122
 • Kuzio T. Western historians of Russia and the Crimea: why do they continue to use imperialist and racist frameworks? [electronic resource] / Kuzio Taras // Cicero Foundation great debate paper. – 2018. – No. 18/02. – P. 1–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15107
 • Kuzio T. Russian and Ukrainian elites: a comparative study of different identities and alternative transitions [electronic resource] / Kuzio Taras // Communist and Post-Сommunist Studies. – 2018. – Vol. 51, Issue 4. – P. 337–347. – DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.10.001. https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2018.10.001
 • Kuzio T. Populism in Ukraine and Europe: Similar but Also Different [electronic resource] / Kuzio Taras // CGP working papers. Populism in Europe : An Overview / ed. Klaus Segbers. – Berlin, 2018. – № 9. – P. 16–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15111
 • Tolerance/Intolerance Problems in the Context of the Repressed Caucasians’ Ethno-Trauma Transformation / Irina S. Karabulatova, Makka M. Patieva, ..., Vladimir A. Kushnirenko [et al.] // The Social Sciences. – 2018. – Vol. 13 (3). – P. 490–495. – Includes bibliographical references. – Authors: Irina S. Karabulatova, Makka M. Patieva, Moldir Z. Seidina, Anna A. Podkopaeva, Vladimir A. Kushnirenko, Gulsina M. Niyazova. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13545
 • Левчук Б. О. Довіра як спосіб легітимації влади / Левчук Б. О., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 21–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16128
 • Гапоненко П. І. Інноваційна політика як фактор прискорення науково-технологічного розвитку країн в умовах глобалізації / Гапоненко П. I., Лось А. М., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 53–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16126
 • Молодцов О. В. Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін (Частина 2. Деякі думки щодо особливостей інституціональної матриці в Україні) / Молодцов О. В. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2018. – № 1. – [16 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15678
 • Yakushik V. The Timeless Value of a Pluralistic World / Valentin Yakushik // Future Human Image. – 2018. – Vol. 10. – P. 123–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15053
 • Yakushik V. Varieties of a Law-Governed State / Valentin Yakushik // Ukrainian Policymaker. – 2018. – Vol. 3. – P. 72–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15054

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Тенденції розвитку регіональних еліт та їх вплив на регіональний політичний режим / Бевз Т. А. // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07–08 вересня 2018 р.). – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 514–519. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15622
 • Єрємєєв О. С. До проблеми застосування міжпредметних зв’язків на заняттях з історії України в контексті сучасних тенденцій розвитку науки / Єрємєєв О. С. // Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 року. – Київ, 2018. – С. 104–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15634
 • Молодцов О. В. Реформа територіальної організації влади в Україні на основі асиметричної децентралізації / Молодцов О. В. // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 9-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. Ю. М. Бардачова [та ін.]. – Херсон, 2018. – С. 88–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15764
 • Радченко О. В. Методологія «інституціональної матриці» на прикладі децентралізації влади в Україні / Радченко О., Молодцов О. // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 18 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – Київ, 2018. – С. 132–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15679
 • Yakushik V. Competing Discourses of “Post-Colonialism” in Present-Day Ukraine / Valentin Yakushik // Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education : Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 24–25, 2018). – Kyiv : Publishing House of NPU Dragomanov, 2018. – P. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13158

 

Інше

 • Бевз Т. А. Результати аналізу формування, специфіки функціонування, особливостей трансформації регіональних політичних режимів в Україні: аналіз випадків / [Т. Бевз, Н. Ротар] // Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. – Ч. 2. – С. 71–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15619
 • Sydorchuk O. Ukraine after Euromaidan: Increased Pluralism amid Patronal Politics / [Oleksii Sydorchuk, Olexiy Haran] // Illiberal and Authoritarian Tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe / ed. M. Solska [et al.]. – Bern : Peter Lang, 2018. – Part 12. – P. 253–273. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15637
 • Гарань О. В. Проблеми консолідації українського суспільства після Євромайдану: здобутки і загрози / Гарань О. В. // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Історія : збірник наукових статей (до 100-річчя Національної академії наук України) / гол. ред. С. Пирожков [та ін.]. – Київ : ІМФЕ, 2018. – С. 55–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15631

 

2017

Статті

 • Бевз Т. А. Архіви політичних партій: реальність чи утопія? / Тетяна Бевз // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : збірка наукових праць. – Київ, 2017. – С. 26–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13381
 • Бевз Т. А. Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 213–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13346
 • Бевз Т. А. Особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиліття ХХІ ст. / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 230–264. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13379
 • Бевз Т. А. Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 77–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13380
 • Бевз Т. А. Теоретико-методологічні підходи та алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді / Бевз Т. А. // Університетська кафедра. – 2017. – № 6. – С. 191–208. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13345
 • Забузова О. В. До питання про виховання у ВНЗ України / Забузова О. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12417
 • Молодцов О. В. Деякі аспекти проблеми інституціональної синхронізації процесів децентралізації в Україні / О. В. Молодцов, О. В. Радченко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2017. – № 1. – [14 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13386
 • Молодцов О. В. До питання про європейську інституціональну ідентичність України / О. В. Молодцов // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2 червня 2017. – Київ : Терен, 2017. – С. 236–241. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13385
 • Якушик В. М. Исходные позиции. Как украинское экспертное сообщество встретит возможный шанс для восстановления целостности Молдавии? (часть первая) / Якушик В. М. // Вестник Тираспольской школы политических исследований / гл. ред. А. В. Дирун. – Тирасполь, 2017. – № 2. – С. 34–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13389
 • Haran O. Ukraine’s New Government Possibility of Progress or Another Pre-Term Election in Sight? / Olexiy Haran, Oleksii Sydorchuk // Ukraine in the Poroshenko Era: the Politics of Power, Reform, and War / PONARS Eurasia Policy Perspectives, September 2017. – 2017. – P. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13391
 • Haran O. The Demise of Ukraine’s «Eurasian Vector» and the Rise of Pro-NATO Sentiment / Olexiy Haran, Mariia Zolkina // Ukraine in the Poroshenko Era: the Politics of Power, Reform, and War / PONARS Eurasia Policy Perspectives, September 2017. – 2017. – P. 3–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13392
 • Khambekova K. Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public Administration Reform / Kristina Khambekova, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. – Chişinău, 2017. – nr. 10. – P. 109–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13480
 • Make laws not war: Ukrainian president and parliament push for peace resolution in Donbas [electronic resourse] / comment. O. Haran, P. Burkovskiy // Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. – Electronic data. – 2017. – 15 October. – Mode of access: Internet. http://dif.org.ua/en/article/make-laws-not-war-ukrainian-president-and-parliament-push-for-peace-resolution-in-donbas
 • Ukrainian Former Defence Minister about the Russian Military Provocation [electronic resourse] / Interview with Dr. Grytsenko // FNF East and Southeast Europe. – Electronic data. – 2017. – 15 September. – Mode of access: Internet. http://esee.fnst.org/content/ukrainian-former-defence-minister-about-russian-military-provocation

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Феномен суспільної довіри як складова процесу легітимації влади в умовах локальних політичних режимів / Т. А. Бевз // Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя : Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 2017. – С. 202–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13383
 • Забузова О. В. Особливості сучасної підготовки науково-педагогічних кадрів у вітчизняних ВНЗ / Забузова О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13333
 • Забузова О. В. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів: джерела конфліктів / Забузова О. В. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 15–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13292
 • Кушніренко В. О. Типологізація кавказького «радикального Ісламу» на Північному Кавказі в пострадянський період / Кушніренко В. О. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13384
 • Якушик В. М. Актуальність проблематики постколоніалізму і залежного розвитку в сучасному політичному дискурсі в Україні / Якушик В. М. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 травня 2017 року. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 29–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13378
 • Якушик В. М. Вооружённый конфликт как кризис восприятия и коммуникации / Якушик В. М., Саймонс Г. // Контентно-потокові моделі як тактичні інструменти комунікаційно-контентної безпеки : матеріали Міжнародного форуму з кризовості комунікацій, 22–23 травня 2017 року / [редкол.: Толок І. В., Прохоров О. А., Параніч О. П. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т, Військовий гуманітарно-лінгвістичний ф-т, Каф. військової журналістики. – Київ : [ВІКНУ], 2017. – С. 237–242. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11862
 • Якушик В. М. Рівні суб’єктності, компетентності та організованості як фактори економічної безпеки (геополітичний вимір) / Якушик В. М. // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали Міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25–27 травня, 2017 року. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – С. 45–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13390

 

Інше

 • Наїм М. Занепад влади : від владних кабінетів до полів битви й церков, а потім і до держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж колись / Мойсес Наїм ; з англ. пер. Олександр Дем’янчук. – Київ : Book Chef, 2017. – 446, [1] с.
 • Haran O. Ukraine’s Foreign Policy and the Role of the West / Olexiy Haran, Petro Burkovskiy // Eastern Voices: Europe’s East Faces an Unsettled West / ed. Daniel S. Hamilton, Stefan Meister. – Washinton, 2017. – P. 51–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13387

2016

Статті

 • Гнатюк М. М. Взаємозв'язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні / М. М. Гнатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – Серія «Політичні науки». – С. 79–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11628
 • Дем'янчук О. П. Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор / Дем’янчук О. П., Заставна М. С. // Магістеріум. Політичні студії. – 2016. – Т. 64. – С. 37–43. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9796
 • Chabanna M. Government's policy during the financial crisis of 2008–2009 in Ukraine : mitigating the social impact of economic recession Polityka rządu w czasie kryzysu finansowego 2008–2009 na Ukrainie – minimalizowanie społecznych skutków recesji ekonomicznej / Marharyta Chabanna // Facta Simonidis. – 2016. – Nr. 1 (9). – P. 191–202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11629
 • Чабанна М. В. Інституційні чинники пропорційності парламентського представництва українських політичних партій / Маргарита Чабанна // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2016. – Вип. 6. – С. 238–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11630
 • Чабанна М. В. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів / М. В. Чабанна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – Серія «Політичні науки». – С. 47–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11627
 • Якушик В. М. Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013–2015 рр. / Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – 2016. – Т. 186. – С. 43–53. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10295

 

Матеріали конференцій

 • Demianchuk O. European Studies – is it a Sufficient Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries? / Oleksandr Demianchuk // EU Relations with Eastern Partnership : Strategy, Opportunities, and Challenges. – 2016. – P. 263–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11631

 

Інше

 • Чабанна М. В. Подолання догматів тоталітарної ідеології щодо політики як суспільного явища / [М. Чабанна] // Політична наука в Україні : у двох томах. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Т. 2. – Розділ 1.1. – С. 9–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11459
 • Бєлашко О. Дослідження партійної системи України / [Бєлашко О., Якушик В.] // Політична наука в Україні : у двох томах. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Т. 2. – Розділ 4.4. – С. 248–279. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11460

2015

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А.Політичне відчуження в умовах представницької демократії / Амельченко Н. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 12-15.
 • Гомза І. А.Децентралізація, інфраструктурна влада та сепаратизм в авторитарних режимах / Гомза І. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 55-61.
 • Демянчук О. П. Стратегія національного розвитку : інституційний вимір / Демянчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 16-21.
 • Кисельов С. О.Громадянська освіта чи політологічна просвіта? / Кисельов С. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 26-29.
 • Толстов С. В. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні / Толстов С. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 72-82.

У фахових українських виданнях

 • Демянчук О. П. Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні / Демянчук О. П. // Гілея. – 2015. – Вип. 102. – C. 412-416.
 • Дем’янчук О. П. Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні / Олександр Дем’янчук // Віче. – 2015. – № 22. – С. 10-15.

 

В інших виданнях України

 • Гомза І. А.Ведення війни, коерсивний приріст лояльності та будування держави : особливості стратегії сепаратизму / Гомза І. А. // «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» : тези доп. : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : Талком, 2015. – С. 56-58.
 • Гомза І. А.Держава-рантьє / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 149-150.
 • Гомза І. А. Політика незгоди / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 479-480.
 • Гомза І. А.Ресурсне прокляття / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 574-575.
 • Гомза І. А. Тіллі Чарльз / І. Гомза // Історія політичної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / [Авдєєнко О. Д., Гомза І. А., Чабанна М. В. та ін.] ; за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 633-634.
 • Демянчук О. П. Державне управління – від філософії до менеджменту / Олександр Демянчук // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Демянчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 306-308.
 • Дем’янчук О. П. Кафедра політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» / О. Дем’янчук // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 291-292.
 • Кисельов С. О.Друга каденція А. Яценюка : результати та перспективи / Кисельов С. О. // Тези доповідей, виступів і пропозицій учасників ІІ-го круглого столу «Ситуаційні чинники особистісного та суспільного розвитку» (28 квітня 2015 р.) / Нац. акад. педагог. наук України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 8-9.
 • Кисельов С. О.Межі толерантності / Сергій Кисельов // «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» : зб. матеріалів IV Міжнарод. наук.-теорет. конф. 1-2 жовт. 2015 р. – Житомир : [Вид-во Євенок О. О.,] 2015. – С. 37-41.
 • «Природа нынешнего конфликта (конфликтов)» : [дискуссия] / А. Сушко, А. Пионтковский, ... А. Гарань [и др.] // Україна-Росія : діалог під час конфлікту : круглий стіл = Украина-Россия : диалог во время конфликта : круглый стол / [наук. ред. Є. Бистрицький ; упоряд. О. Білий] ; Міжнар. фонд «Відродження» (Україна), Ин-т экономического анализа (Россия). – [Київ : Агентство «Україна»], 2015. – С. 36-76.
 • Чабанна М. В.Атомізація суспільна / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 44-45.
 • Чабанна М. В.Європейська комісія / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 219.
 • Чабанна М. В.Європейська Рада / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 220.
 • Чабанна М. В.Європейський парламент / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 222.
 • Чабанна М. В.Європейський Союз (ЄС) / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 222-223.
 • Чабанна М. В.Корнгаузер Вільям / М. Чабанна // Історія політичної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / [Авдєєнко О. Д., Гомза І. А., Чабанна М. В. та ін.] ; за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 333-334.
 • Чабанна М. В.Маніпулювання психологічне / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 371-372.
 • Чабанна М. В.Мовно-етнічна ідентичність населення США : політичні та соціально-економічні аспекти / Маргарита Чабанна // Сполучені Штати Америки у сучасному світі : політика, економіка, право, суспільство : збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). Ч. 1 / [упоряд.: Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Центр американ. студій. – Львів : [Центр американських студій факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка], 2015. – С. 368-373.
 • Чабанна М. В.Партія кадрова / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 461-462.
 • Чабанна М. В.Політичний діловий цикл / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 511-512.
 • Чабанна М. В.Рада Європейського Союзу / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 558.
 • Чабанна М. В.Рада Європи / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 558-559.
 • Чабанна М. В.Соціалізація політична / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 616-617.
 • Чабанна М. В.Теорії прийняття політичних рішень / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 658-659.
 • Чабанна М. В.Теорія трансакційних видатків / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 665-666.
 • «Эволюция национального сознания (этнический, гражданский, политический компоненты) в российском и украинском обществах» : [дискуссия] / Е. Быстрицкий, ... А. Гарань, ... М. Кирсенко [и др.] // Україна-Росія : діалог під час конфлікту : круглий стіл = Украина-Россия : диалог во время конфликта : круглый стол / [наук. ред. Є. Бистрицький ; упоряд. О. Білий] ; Міжнар. фонд «Відродження» (Україна), Ин-т экономического анализа (Россия). – [Київ : Агентство «Україна»], 2015. – С. 8-35.

 

Інше

 • Gomza I.The Winter of Our Discontent [Electronic resourse] : Emotions and Contentious Politics in Ukraine during Euromaidan / Ivan Gomza, Nadiia Koval // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. – Electronic data. – 2015. – № 1. – P. 39-62. – Mode of access: World Wide Web. – http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52673/48724 (viewed on April 19, 2016). – Title from the screen.
 • Haran' O.From "Hybrid War" to "Hybrid Peace" [Electronic resourse]: One More "Frozen Conflict"? / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy. – 2015. – July. – No. 369. – P. 1-6.
 • Будуємо нову Україну : збірник конференції, 26-27 листопада 2014 р., м. Київ / [редкол.: Демянчук О., Ярошенко Т., Пронкевич О., Смаглій К. та ін. ; Українське Фулбрайтівське коло]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 407 с. : іл., табл., фотоіл.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А. Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін / Амельченко Н. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 45-50.
 • Haran O. What Went Wrong with the Orange Revolution? / O. Haran // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 50-54.
 • Гнатюк М. М. Комунітаризація «політичної складової» зовнішніх зносин ЄС: Європейське політичне співробітництво / Гнатюк М. М. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 72-77.
 • Гнатюк М. М. Міжнародний актор та політична суб’єктність у дискурсі реалістського і ліберального підходів / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 44-48.
 • Gomza I. Contentious Politics and Repertoire of Contention in Ukraine: the Case of Euromaidan / I. Gomza // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 55-60.
 • Гомза І. А. Мультисекторальна класифікація авторитарних режимів / Гомза І. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 10-17.
 • Demianchuk O. Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives / O. Demianchuk // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 61-66.
 • Дем’янчук О. П. Зміни розподілу політичної влади в Україні після весни-2014 / Дем’янчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 23-28.
 • Кисельов С. О. Політична свобода: дилема індивідуального та соціального / Кисельов С. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 3-7.
 • Кушніренко В. О. Етнополітичний аспект формування традиційного ісламу в реаліях західно-кавказького соціуму / Кушніренко В. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 86-90.
 • Новічкова О. С. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона «Опіум інтелектуалів» (1955) / Новічкова О. С. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 29-33.
 • Чабанна М. В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії / Чабанна М. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 8-14.
 • Яковлєв М. В. Радянізація, русифікація та дерадянізація як категорії політичної постколоніальної історії країн Центрально-Східної Європи / Яковлєв М. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 24-28.
 • Пироговська Є. В. Типологія держав за їхньою могутністю / Пироговська Є. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 3-10.

В інших виданнях України

 • 2017 року Росії прийде капець : коли Крим повернеться в Україну : [думки експертів] / Михайло Басараб, Олександр Кочетков, ... Олексій Гарань [та ін.] ; записали Романія Горбач [та ін.] // Країна. – 2014. – 14 серпня (№ 31). – С. 22-25.
 • Гарань О. В. Зачем это было нужно : [комент. Олексія Гараня, проф. НаУКМА до статті Богданович К. Бассняш : после псевдовыборов в "ДНР – ЛНР" Украина получила свое Приднестровье] / Алексей Гарань // Фокус. – 2014. – 7 ноября (№ 45). – С. 6.
 • Гарань О. В. Action plan for Ukraine / by Oleksiy Haran // On the fault line : security in-between : Digest 7th Kyiv security forum (10-11 April, 2014). – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 44-50.

В іноземних виданнях

 • Haran O. The Poroshenko Phenomenon : Elections and Challenges Ahead / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Perspectives. – 2014. – September. – No. 336. – P. 13-19.
 • Haran O. Ukraine’s Long Road to European Integration / Olexiy Haran, Maria Zolkina // PONARS Eurasia Policy Perspectives : The Vilnius Moment. – 2014. – March. – P. 34-38.
 • Гнатюк Н. Н. Политическая структура Европейского союза в теоретическом дискурсе : между государственным и международным / Н. Н. Гнатюк // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. – 2014. – № 3. – С. 33-48 : табл.
 • Гнатюк Н. Н. Международная политическая субъектность ЕС : критерии оценки / Гнатюк Николай Николаевич // Вести Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. – 2014. – № 2. – С. 109-116.
 • Яковлев М. В. Антимайдан после Евромайдана в социальных сетях : образ врага и опасения жителей востока Украины / Максим Яковлев // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2014. – № 1. – С. 78-93.

Інше

 • Тертичний О. Перша спроба демократичної будови політичної партії в Україні : автобіографія української Демплатформи (1990–1991 роки) ; документи / Олександр Тертичний ; [редкол. : Є. А. Мачуський, М. В. Попович, В. Є. Хмелько та ін. ; наук. ред. Р. І. Ленчовський ; передм., рец. О. В. Гарань] ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 309 c. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Гнатюк М. М. Постмодерна дипломатія : роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 47-51.
 • Трегуб О. І. Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства / Трегуб О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 60-66.
 • Чабанна М. В. Прозорість діяльності суб'єктів прийняття владних рішень в Україні : доступ громадськості до публічної інформації / Чабанна М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 8-16.
 • Yakovlyev M. Postcolonial methodological framework for comparing postsocialist nostalgias (cases of East Germany and Ukraine) / M. Yakovlyev // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - P. 56-60.
 • Толстов С. В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / Толстов С. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 39-46.

В інших виданнях України

 • Гарань О. В. Політичні інституції та демократичний процес / Олексій Гарань, Ігор Жданов, Світлана Конончук // Український демократичний барометр-2012 : аналітичний звіт / [за ред. І. Бекешкіної]. - К. : Фонд «Демократичні ініціативи», [2013]. - С. 6-32.
 • Гарань О. В. Авторитаризм, "плюралізм за замовчанням" і демократія в Україні / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 89-100.
 • Гарань О. В. Трансформаційні процеси в Україні : історичні, етнічні та політичні чинники / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 47-69 : табл.
 • Новічкова О. С. Демократія і право на іншість / Аліса Новічкова // Критика. - 2013.- Ч. 1-2. - С. 7-8.

В іноземних виданнях

 • Haran O. President Yanukovych’s Growing Authoritarianism : Does Ukraine still have European Prospects? / Olexiy Haran // PONARS Eurasia Policy Memo. - 2013.- No. 265. - 6 p.

Інше

 • Кохан Г. В. Явище політичної корупції : теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан ; [рец.: О. В. Гарань, М. М. Розумний] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 230, [1] с. - Включ. бібліогр.
 • Михельсон О. Навіщо Майдану "Майдан" : [комент.: І. Коліушко, голова правл. Центру політико-правових реформ, О. Гарань, проф. політології НаУКМА, С. Квіт, президент НаУКМА та ін.] / Олександр Михельсон // Український Тиждень. - 2013-2014.- № 52. - С. 36-39.
 • Демократический транзит [Електронний ресурс] : модели развития стран Южного Кавказа : аналитический доклад / [Кулик В. А., Якушик В. М., Бабич Б. Н. [та ін.] ; науч. ред. Якушик В. М., Манько О. Е.] ; Центр исследований проблем гражданского общества, Ин-т практической политики. - К. : ЦИПГО, 2013. - 42 с. - Включ. бібліогр.
 • Азербайджан [Електронний ресурс] : системная модернизация и политический выбор : аналитический доклад / [Кулик В. А., Якушик В. М., Бабич Б. Н. [та ін.] ; науч. ред. Якушик В. М., Манько О. Е.] ; Центр исследований проблем гражданского общества, Ин-т практической политики. - К. : ЦИПГО, 2013. - 42 с. - Включ. бібліогр.
 • Політичні аспекти охорони здоров'я на перетині глобального і локального / Тетяна Семигіна ; [рец. Римаренко С. Ю., Смолянюк В. Ф., Якушик В. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська Академія, 2013. - 398 с. : табл., схеми. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А. Рецензія на монографію І. В. Овчар «Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр.)» / Амельченко Н. А. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 68-70.
 • Амельченко Н. А. Стратегії легітимації влади в Україні в діяльності «помаранчевого» та «біло-блакитного» урядів (2004–2007) / Амельченко Н. А. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 28-34.  
 • Гнатюк М. М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 40-44.
 • Гнатюк М. М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європейської комісії / Гнатюк М. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 60-64.
 • Кушніренко В. О. Проблема суверенітету та громадянства в контексті осучаснення історичної шаріатської політико-правової доктрини / Кушніренко В. О. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 34-37.
 • Соломін О. А. Концепція правової держави : сучасний контекст / Соломін О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 3-6.
 • Чабанна М. В. Ставлення громадян до участі у процесі прийняття політичних рішень як параметр політичної культури сучасного українського суспільства / Чабанна М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 17-22.
 • Чабанна М. В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах / Чабанна М. В // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 7-14.
 • Яковлєв М. В.  Синергетична модель «нової людини» і світу / Яковлєв М. В., Гуменюк О. Г. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 42-47.
 • Якушик В. М. Роль сучасної України на Кавказі / Якушик В. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 55-60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Чабанна М. В.  Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності / Маргарита Чабанна // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - № 3(59). - С. 236-255.
 • Яковлєв М. В. Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій / Максим Яковлєв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - № 3(59). - С. 87-98.

В інших виданнях України

 • Амельченко Н. А. Солідарність / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 672-673.
 • Амельченко Н. А. Символіка політична / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 663-664.
 • Амельченко Н. А. Лукач Георг / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 410.
 • Амельченко Н. А. Комунітаризм / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 348.
 • Амельченко Н. А. Еллінек Ґеорг / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 240.
 • Амельченко Н. А. Екзистенціалізм / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 236-237.
 • Амельченко Н. А. Бердяєв Микола Олександрович / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 56-57.8. Амельченко Н. А. Арістотель / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 39-40.
 • Амельченко Н. А. Августин Аврелій / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 8.
 • Гарань О. В. Тимошенко Юлія Володимирівна / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 711.
 • Гарань О. В. Мороз Олександр Олександрович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 467-468.
 • Гарань О. В. Єхануров Юрій Іванович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 260.
 • Гарань О. В. Народний Рух України / О. Гарань, О. Сидорчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 478-479.
 • Гнатюк М. М. Дихотомія наднаціонального і міждержавного в концептуалізації міжнародної акторності ЄС / Микола Гнатюк // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. (17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ) / [за заг. ред. Л. Л. Прокопенка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. упр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. - С. 54-55.
 • Дем’янчук О. П. Політика владна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 568-569.

 • Дем’янчук О. П. Політика публічна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 571-572.

 • Дем’янчук О. П. Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень / Олександр Дем'янчук // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (гол.) ... та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : [ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України], 2012. - С. 505-517.

 • Кисельов С. О. Апологетика / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 35.

 • Кисельов С. О. Вибір політичний / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 96.

 • Кисельов С. О. Відчуження політичне / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 105.

 • Кисельов С. О. Вінстенлі / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 111.

 • Кисельов С. О.  Геґель / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 129-130.

 • Кисельов С. О.  Гоббс / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 149.

 • Кисельов С. О.  Демократичний централізм / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 192.

 • Кисельов С. О.  Заколот / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 264.

 • Кисельов С. О.  Камю / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 312.

 • Кисельов С. О.  Лобізм / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 408-409.

 • Кисельов С. О.  Локк / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 409.

 • Кисельов С. О.  Меритократія / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 441.

 • Кисельов С. О.  Неурядові організації / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 500-501.

 • Кисельов С. О.  Повстання / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 561-562.

 • Умланд А. Двоголова Евразія / Андреас Умланд // Критика. - 2012. - Ч. 7-8. - С. 28-29.

В іноземних виданнях

 • Гарань А. В. География и экономика: интеграция как выбор / Алексей Гарань // Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сб. статей / [Центр геополит. исслед., Москов. центр Карнеги]. - Вильнюс : [б. в.], 2012. - С. 44-60 : табл.
 • Umland A. Nichtideologische Motivationen der "Swoboda"-Wähler : Hypothesen zum Elektorat der ukrainischen radikalen Nationalisten bei den Parlamentswahlen vom Oktober 2012 [Electronic resourse] / Andreas Umland // Ukraine-Analysen. - Electronic data. - [Bremen : Universität Bremen und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 2012]. - № 109. - P. 8-9. - Mode of access: World Wide Web. - http://ukraine-nachrichten.de/nichtideologische-motivationen-swoboda-w%C3%A4hler_3682_meinungen-analysen (viewed on June 13, 2013). - Title from the screen.
 • Umland A. EU-Ukraine Relations after the Ukrainian Parliamentary Elections : а new "Plan B" for Brussels' policies toward Kiev [Electronic resourse] / Andreas Umland, Iryna Solonenko // IP Journal. - Electronic data. - [S. l. : German Council on Foreign Relations, 2012]. - Mode of access: World Wide Web. - https://dgap.org/en/ip-journal/topics/eu-ukraine-relations-after-ukrainian-parliamentary-elections (viewed on June 13, 2013). - Title from title screen.

Інше

 • Ідеологія та політика [електронний ресурс] : науковий міждисциплінарний рецензований журнал. - Комп'ютерні дані і програми. - № 1 (1912)- . -[К. : Фонд якісної політики, 2012-] -номери. . - Видається два рази на рік в електронній формі. - Метод доступу: World Wide Web. - Назва з домашньої сторінки (переглянуто 27.05.2013). - Редкол.: Наталія Амельченко, Андрій Мелешевич ; Редактор: Михайло Мінаков ; Заст. редактора: Михайло Кольцов.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Кушніренко В.О. Сучасні концептуальні розробки сунітської моделі ісламської держави // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 3-8.
 2. Чабанна М.В. Громадянська участь у процесі прийняття політичних рішень на державному рівні як критерій демократичності політичного режиму // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 25-29.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Гнатюк М.М. Формування переговорної позиції та порядок укладання міжнародних договорів ЄС після Лісабона // Вибори та демократія. - 2011. - № 3. - С. 44-48.
 2. Чабанна М.В. Консолідована демократія: концептуалізація поняття та спроби вимірювання // Вибори та демократія. - 2011. - № 2. - С. 50-58.

В інших виданнях України

 1. Гнатюк М.М. Зміст і спрямованість угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 1. – С. 117-121.
 2. Зубрицька Л.Й. Час як ресурс державної влади // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 68-71.

В іноземних виданнях

 1. Якушик В.М. Комментарии к законопроекту "О языках в Украине" // Крымский политический диалог 2010. - М., 2011. - С. 209-225.

В іноземних журналах

 1. Гарань А.В., Яковлев М.В. Двадцатилетие независимой Украины: уроки развития // Вестник Института Кеннана в России. - 2011. - Вып. 20. - С. 35-44.

Інше

 1. Гарань А.В. (ред.) Украина, Россия и провал имперского проекта... / [под ред. А. Гараня]. – К. : [Стилос], 2011. - 73 с.
 2. Зубрицька Л.Й. (ред.) Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф. (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів (українською мовою) / [за заг. ред. Л. Й. Зубрицької]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. - 405, [1] с.
 3. Якушик В.М. (ред.) Україна в системі міжнародних заходів щодо придністровського врегулювання: пріоритети та інструменти : аналітична доповідь / [Г.В. Шелест ... [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Якушика] ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Регіон. філ у м. Одесі. – О. : Фенікс, 2011. - 100 с.

2009

 • Амельченко Н.А., Шейко Ю.О. Співвідношення влади, примусу та насильства в сучасних теоріях влади // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 3-8.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : С. Толстов, В. Якушик, В. Третьяков … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 1 (янв.). – С.18-21.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Анохин, Е. Минченко, В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 6 (март). – С.10-14.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 9 (май). – С. 12-15.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : К. Затулин, В. Якушик, В. Кулик … и др.] // Информ-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 10 (май). – С. 12-18.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 14-15 (сент.). – С. 20-25.
 • Чабанна М.В. Основні підходи до аналізу прийняття політичних рішень у західній політичній науці // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 42-46.
 • Якушик В.М. The Influence of Afghanistan on Russian Foreign Policy Toward Central Asia After September 11, 2001 // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 74-79.

2008

 • Амельченко Н.А. Проект раціоналізації політики та його межі / Н.А. Амельченко // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В.М. Якушик, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – C. 5-14.
 • Амельченко Н.А. Просвітницький проект раціоналізації політики та його межі / Н.А. Амельченко // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький ... та ін. ; ред. тем. вип. : В. М. Якушик, О. В. Гарань, В. П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-14.
 • Гарань О.В. Дві стислі тези / О.В. Гарань // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 2. – С. 100.
 • Гнатюк М.М. Джерела формування геостратегічних пріоритетів Росії щодо України : неореалістський підхід / М.М. Гнатюк // Зовнішні справи. – 2008. – № 5. – 6 с.
 • Гнатюк М.М. Ставлення россійської зовнішньополітичної еліти до важливості України для геостратегії Росії / М.М. Гнатюк // Вибори та демократія. – 2008. – № 2. – C. 64-72.
 • Кисельов С.О. Політична культура в контексті загальнокультурного процесу України / С. Кисельов, С. Рябов // Магістеріум. Вип. 31 : Політичні студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : С. Г. Рябов, О. В. Клименко, С. О. Кисельов]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-19.
 • Кисельов С.О. Проблема свободи у Платона / С.О. Кисельов // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В. М. Якушик, О. В. Гарань, В. П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – C. 14-18.
 • Чабанна М.В. Політична культура тоталітарного суспільства / М.В. Чабанна // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В.М. Якушик, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія , 2008. – С. 34-40.
 • Якушик В.М. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблемы его реализации / В.Кулик, В. Якушик // Приднестровье в макрорегиональном контексте Черноморского побережья : сб. статей / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008. – No. 18. – С. 160-191.
 • Якушик В.М. Як політичні актори приходять до влади : [рецензія] / В. Якушик // Віче. – 2008. – № 11. – С. 39.
 • Бредіс І. Aspects of the Orange Revolution V : Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainuan Presidental Elections / Ingmar Bredies, Andress Umland and Valentin Yakushik (Eds.) // Soviet and Post-Soviet Politics and Society / Edited by Andreas Umland. – Stuttgart : Verlag. – Vol. 67. – 227 [12] p.
 • Якушик В.М. Aspects of the Orange Revolution V : Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainuan Presidental Elections / Ingmar Bredies, Andress Umland and Valentin Yakushik (Eds.) // Soviet and Post-Soviet Politics and Society / Edited by Andreas Umland. – Stuttgart : Verlag. – Vol. 67. – 227 [12] p.

2007

 • Винницький М.І. Україна і діаспора – можливості формування "світового українства" / Михайло Винницький // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 259–269.
 • Гарань О.В. Вибори – 2007: думки експертів / Олексій Гарань // Політичний портрет України. – 2007. – № 37–38. – С. 165–170.
 • Гарань О.В. Комуністична ідеологія : романтичні ілюзії і масове насильство / Олексій Гарань // Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії : нарис про комуністичну ідею у XX столітті = Le passe d'une illusion : essai sur s'idee communiste au XXe siecle : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і літера" / Франсуа Фюре ; [відп. за вип. К. Сігов та Л. Фінберг ; пер. з франц. В. Каденко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європейських гуманітарних досліджень]. – К. : Дух і Літера, 2007. – С. 795–799.
 • Гарань О.В. Оновлення політичної системи України / Олексій Гарань // Європейська та євроатлантична інтеграція : шлях до демократії. – К. : Ін-т євроатлантичного співробітництва. – К., 2007. – С. 3–5.
 • Гарань О.В. "Політична криза дала політикам добрий урок : жодна політична сила в Україні не може монополізувати владу" / О. Гарань // Парламент. – 2007. – № 2. – С. 60.
 • Гарань О.В.. Пошук оптимальної виборчої системи України – простір для дискусій / Олексій Гарань // Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні. – К. : Ін-т виборчого права, 2007. – С. 84–86.
 • Дем'янчук О. П. Політика як навчання та навчання політиці / О.П. Дем'янчук // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій : виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнар. наук. конф., м. Суми, 10-12 трав. 2007 р. – Суми, 2007. – Ч. 1. – С. 89–99.
 • Дем'янчук О.П. Стратегiчне оцiнювання стану освiти у сферi публiчної адміністрації / О.П. Дем'янчук // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 6 грудня 2006 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – С.
 • Рябов С.Г. Міркування про громадянське суспільство в контексті дилеми приватного та державного / С.Г. Рябов // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 69–75.
 • Солом'яний В. Реституція в цивільному праві : минуле та майбутнє / В. Солом'яний // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіон. наук.-практ. конф., 8-9 лют. 2007 р.) / [наук. ред. В.М. Бурдін] ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л. : [б. в.], 2007. – С. 347–349.
 • Солом'яний В. Субсидіарність реституції в римському та сучасному цивільному праві / Віктор Солом'яний // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 128–138.
 • Чабанна М. В. Дослідження сутнісних рис тоталітарного режиму та зіставлення його різновидів у межах теорії тоталітаризму / М.В. Чабанна // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.11–16.
 • Haran O. Orange Revolution : Origins, Successes and Failures of Democratic Transformation / O. Haran., P. Burkovsky. – Berlin : Naumann Foundation, 2007. – 15 p. – (Occasional Papers; 32)

2006

 • Дем'янчук О.П. Відкриті й приховані виклики державному управлінню в перехідному суспільстві // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. конф., м. Суми, 22-24 черв. 2006 р. – Суми. – Т. 1. – С. 45-49.
 • Дем'янчук О.П. Відповідність нинішньої системи управління і вироблення державної політики вимогам суспільства знань // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер.: Політичні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 54, Вип. 41. – С. 182-186.
 • Дем'янчук О.П. Застосування моделі «політичного ринку» до процесів формування державної політики // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 12-17.
 • Дем'янчук О.П. Політична освіта як чинник формування порядку денного публічної політики: теорія та українська практика // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 71-77.
 • Дем'янчук О.П. Розподіл політичної влади і реформування державного управління // Агора. – 2006. – № 2. – С. 71-79.
 • Дем'янчук О.П. Уроки Помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 113-124.
 • Дем'янчук О.П. Парсонс В. Публічна політика : вступ до теорії й практики аналізу політики / Пер. з англ. О.П. Дем'янчук. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. –519с.
 • Дем'янчук О.П. Уроки Помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні //Beyond Recognition? Ukraine and Europe after the Orange Revolution. – Oslo, Norway, 2006. -
 • Амельченко Н.А. Представницька демократія чи демократія участі? // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 8-12.
 • Амельченко Н.А. Проблема соціальної інтеграції в Україні у контексті осмислення досвіду Помаранчевої революції // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 61-72.
 • Амельченко Н.А. Тематизація та проблематизація солідарності українського суспільства в політичному та інтелектуальному дискурсах // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 194-205.
 • Амельченко Н.А. Чи можлива в українській політології «символічна революція» // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-23.
 • Голіченко Т.С. До питання про стратегії формування джерельної бази історико-філософських досліджень (історико-філософська полеміка Марціала Геру та Фердинанда Алькье) // Могилянський історико-філософський семінар: Матеріали засідань. Вип. 1: 2003-2005 / НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 104-105.
 • Голіченко Т.С. «Нарис сучасної французької філософії» («Очерк современной французской философии») Олексія Введенського як прецедент панорамного дослідження історії французької філософії XIX століття // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 23: Історико-філософські студії / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 63-69.
 • Голіченко Т.С. Парадокси рецепції сучасної французької філософії в Україні, або про те, чи гідна французька думка XX століття бути предметом історико-філософських досліджень // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 87-92.
 • Голіченко Т.С. La philosophie française du XIX siècle dans le miroir de la philosophie russe de la même époque // Практична філософія. – 2006. – № 2. – С. 205-214.
 • Кисельов С.О. Вибори 2006: політика та демократія // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 45-49.
 • Кисельов С.О. Демократизація в Україні: моделі демократії // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 38-47.
 • Кисельов С.О. Демократизація українського суспільства: утопії та реалії // Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. – К.: Етна-1, 2006. – С.
 • Кисельов С.О. Розвиток парламентаризму та процес демократизації в Україні // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 18-22.
 • Кисельов С.О. Analiza kampanii wyborczych i rezultatów wyborów do parlamentu ukraińskiego – partie lewicowe, 1998-2006. – Oslo, Norway: NUPI, 2006. – P.
 • Кисельов С.О. Democratization in Ukraine. Models of Democracy // Beyond Recognition? >Ukraine and Europe after the Orange Revolution. – Oslo, Norway: NUPI, 2006.
 • Кисельов С.О. The Return of the Regions? The Shift from the Left towards Regional Values. – Oslo, Norway: NUPI, 2006.
 • Кисельов С.О.Further Towards Post-Communism? From 'left' to Regions in Ukraine . – Oslo, Norway: NUPI, 2006. – P.
 • Кушніренко В.О. Зовнішньополітичні орієнтири України після Помаранчевої революції // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 157-163.
 • Рябов С.Г. Визнання опозиції – як умова визнання демократії в Україні // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 26-37.
 • Рябов С.Г. Методологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (науково-методичні рекомендації для вчителів ЗОШ) // Політична освіта в сучасні школі: психологічна модель (наук.-метод. посіб.) / За ред. І.В. Жадан; М-во освіти України у справах сім'ї, молоді та спорту, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К., 2006. – С. 113-138.
 • Чабанна М.В. Роль тоталітарної організації у здійсненні управління суспільством // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 10-14.
 • Якушик В.М. Маніпулятивні виборчі технології та вирішення базових цивілізаційних проблем України // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Т.; Л.: ЛА Піраміда, Ред.-вид. відділ Галицького ін-ту, 2006. – С. 22-31.
 • Півтора роки після Помаранчевої революції: оцінка ситуації і перспективи / В.М. Якушик, Ю. Луковенко, Н. Магера та ін. // Психологія і суспільство. – 2006. – № 2. – С. 5-19.
 • Якушик В.М. Политические и цивилизационные аспекты украинской революции 2004-2005 гг. // ПОЛИТЭКС. (Политическая экспертиза). – 2006. – Т. 2., № 2. – С. 289-298.
 • Политические партии Украины: подготовка к парламентским выборам 2006 года. – Вып. 5: Российский вопрос / В. Якушик, В. Бала, А. Голобуцкий и др.; Агентство моделирования ситуаций. – К., 2006. – 40с.
 • Проблеми міжетнічного та міжконфесійного примирення в регіоні Західних Балкан / В. Якушик, Т. Того, Н. Стоїч // Політ. менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 173-175.
 • Якушик В.М. Українська революція 2004-2005 років: головні ознаки та форми вияву // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 92-102.
 • Якушик В.М. Українська революція 2004-2005 років. Спроба теоретичного аналізу // Політ. менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 19-37.
 • Якушик В.М. The 2004-2006 Ukrainian Revolution and the Conflict of Various Types of Legitimacy // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ-Харків, 9-12 листоп. 2005 р. / За ред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я. Тація. – Х.: Право, 2006. – С. 170-179.

2005

 • Дем'янчук О.П. Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, підходи і процедури // Вибори та демократія. - 2005. - № 3. - С. 34-40.
 • Кармазіна М.С. Демократи. соціалісти й "третя сила" у боротьбі за владу (1991-1994 рр.) // Політ. менеджмент. - 2005. - № 6(15). - С. 49-57.
 • Кисельов С.О. Логіка Закону України "Про вибори Президента України" як показник логіки українського законодавства // Вибори та демократія. - 2005. - № 1. - С. 31-37.
 • Кармазіна М.С. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3(12). - С. 28-41.
 • Кармазіна М.С. "Первісний гріх" президентів (грані політичної корупції в Україні. 1991-2004 рр.) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 45: Політичні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 43-49.
 • Рябов С.Г. Опозиція як джерело альтернативної політики // Вибори та демократія. - 2005. - № 4. - С. 8-18.
 • Рябов С.Г. "Політична освіта має бути знаряддям демократизації суспільства, збереження стабільності і безпеки" // Парламент. - 2005. - № 6. - С. 31-33.
 • Стратегія розвитку освіти в Україні: проблеми і перспективи / В.М. Якушик, О. Коловіцкова, Ю. Луковенко та ін. // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 100-141.

2004

 • Бевз Т.А. Менталітет як надбання людської цивілізації // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - С. 292-302.
 • Бевз Т.А. Перша річниця діяльності Центральної Ради в оцінках її лідерів // Україна: від самостійності до соборності (22 січ. 1918-22 січ. 1919 рр.) / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - С. 84-93.
 • Бевз Т.А. Політична доктрина української партії соціалістів-революціонерів в контексті українізації // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Вип.7. - С. 77-83.
 • Голіченко Т.С. Інтелектуали у фокусі сучасних французьких соціологічних, політологічних та історичних досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 42-63.
 • Голіченко Т.С. Історик філософії у світлі історії філософії і vice versa // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 25: Філософія та релігієзнавство / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 25-30.
 • Голіченко Т.С. Лінгвістично-культурологічний підхід в історико-філософському дослідженні, або "Географії духу" (порівняння французької та німецької філософії у праці О. Введенського "Нарис сучасної французької філософії (1894) в контексті сучасної історико-філософської компаративістики) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 4-9.
 • Головко О.Б. Половецький фактор у політичному розвитку Південно-Західної Русі (остання третина XII - перша половина XIII ст.) // Східний світ. - 2004. - № 1. - С. 60-72.
 • Головко О.Б. Формування державних утворень в Східній Європі в IX- першій половині XIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Вип. 4. - С. 77-94.
 • Кармазіна М.С. Інститут президентства: походження та сутність феномена // Політ. менеджмент. - 2004. - № 3(6). - С. 36-51.
 • Кармазіна М.С. Інститут президентства: за і проти ( у світлі цивілізаційного досвіду) // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 112-125.
 • Кармазіна М.С. Політичні інститути: питання методології дослідження / Укр. іст. журн. - 2004. - № 12. - С. 3-8.
 • Клименко О.В. Деякі концептуальні підходи до визначення інформаційного суспільства // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2004. - С. 143-147.
 • Кресіна І.О., Савчук К.О. Віденська Декларація держав-членів Ради Європи 1993 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 545-546.
 • Кресіна І.О. Громадянське суспільство і проблеми народовладдя в Україні // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - Вип. 25. - С. 36-49.
 • Кресіна І.О. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 587-588.
 • Кресіна І.О. Журавський Віталій Станіславович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 593.
 • Майборода О.М. Вчитися історії: (Проблеми викладання і осмислення предмета) // Історія в шк. України. - 2004. - № 7. - С. 2-6.
 • Майборода О.М. Глобалізація і вектор історичного розвитку України // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 139-143.
 • Майборода О.М. Етнонаціональний розвиток України у трансформаційний період // Актуальні проблеми вітчизняної історії XX ст.: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Ю. Ю. Кондуфора. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 2. - С. 253-285.
 • Майборода О.М., Шкляр Л.Є. Етноцид // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 194-195.
 • Майборода О.М. Історична пам'ять у поліетнічному суспільстві (на прикладі інтерпретацій українсько-кримськотатарських відносин) // Людина і політика. - 2004. - № 4. - С. 3-9.
 • Майборода О.М. Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення // Політ. менеджмент. - 2004. - № 5. - С. 15-22.
 • Павленко Р.М. Важливе і масштабне дослідження // Вища освіта України. - 2005. - № 3. - С. 113. - Рец. на кн.: Лутай В.С. Основной вопрос современной философии. Синергетический подход. - К.: ПАРАПАН, 2004. - 156с.
 • Павленко Р.М. "Занепад парламенту" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 213-215.
 • Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 465-466.
 • Павленко Р.М. Уряд національної єдності // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 683.
 • Павленко Р.М. Форма державного правління // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 696-697.
 • Рябов С.Г. Абсентеїзм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 7.
 • Рябов С.Г. Авангардизм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 8.
 • Рябов С.Г., Дьомкін П.О. Агітація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 13.
 • Рябов С.Г. "Адміністративний ресурс" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 17.
 • Рябов С.Г. Асоційоване членство // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 40.
 • Рябов С.Г. Балотування // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 44.
 • Рябов С.Г. Більшість // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 47.
 • Рябов С.Г. Блок // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 60.
 • Рябов С.Г. Велика держава // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 66.
 • Рябов С.Г. Вибори // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 70-71.
 • Рябов С.Г. Вотум // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 91.
 • Рябов С.Г. Глава держави // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 105-106.
 • Рябов С.Г. Глава уряду // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 106.
 • Рябов С.Г. Громадянство / С.Г. Рябов. В.Ф. Погорілко // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 117-118.
 • Рябов С.Г. Інтереси соціальні / С.Г. Рябов, В.О. Трипольський // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 238-239.
 • Рябов С.Г. Колективної безпеки принцип // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 265-266.
 • Рябов С.Г. Конституційний нагляд // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 276.
 • Рябов С.Г. Мітинг // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 360.
 • Рябов С.Г. Неурядові організації // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 409-410.
 • Рябов С.Г. Нове політичне мислення // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 415-416.
 • Рябов С.Г. "Партія влади" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 474.
 • Рябов С.Г. Партія політична // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 474-475.
 • Рябов С.Г. Передмова // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2004. - С. 3-6.
 • Рябов С.Г. Підданство // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 485.
 • Рябов С.Г. Подвійних стандартів політика // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 494.
 • Рябов С.Г. Поліс // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 497.
 • Рябов С.Г. Політична коректність // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 506-507.
 • Рябов С.Г. Права людини // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 531.
 • Рябов С.Г. Принципи міжнародного права // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 542.
 • Рябов С.Г. Регламент // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 563.
 • Рябов С.Г. Референдум // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 568-569.
 • Рябов С.Г. Символіка державна // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 605.
 • Рябов С.Г. Спікер // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 631.
 • Рябов С.Г. Типологія держав // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 659-660.
 • Рябов С.Г. Фундаменталізм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 701.
 • Ценз / С.Г. Рябов, В.О. Ващенко, В.С. Малишенко // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 712.
 • Рябов С.Г. Цензура // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 712-713.
 • Соломін О.А. Культурологія політики // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 301-302.
 • Соломін О.А. Фемінізм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 689-690.
 • Федченко Є.М. Що видно у вікно можливостей? // Політика і час. - 2004. - № 2. - С. 55-62.
 • Якушик В.М. Федерація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 687-688.
 • Якушик В.М., Черниш О.М. Диктатура // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 154-155.
 • Якушик В.М. Конфедерація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 290-291.
 • Якушик В.М. Режим політичний // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 563-564.
 • Якушик В.М. Республіка // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 567.

2003

 • Амельченко Н.А. Міф та нація - переплетіння філософського та політичного дискурсів // Філос. думка. - 2003. - № 6. - С. 50-75.
 • Бевз Т.А. Народовладдя як система українського державотворення (за творчим спадком Н. Григорієва) // Події і особистості революційної доби: Зб. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - С. 164-204.
 • Бевз Т.А. Політик і вчений ( До 120-річчя від дня народження Н.Я. Григорієва) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 2. - С. 74-88.
 • Бевз Т.А. Політичний аспект української національної ідеї // Україна: національна ідея: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 23 квіт. 2002 р. / НАН України. Ін-т історії України; Київ. міжнар. ун-т; Укр. Православна церква Київського Патріархату. - К.: КиМУ; Правові джерела, 2003. - С. 630-638.
 • Бевз Т.А. Соціологічна концепція виникнення держави Никифора Григорієва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - № 3. - С. 183-194.
 • Гарань О.В., Макєєв С. Політико-державні перетворення в Україні // Політичні і економічні перетворення в Україні та Росії. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 177-211.
 • Голіченко Т.С. Іпостасі тендеру // Українське кіно: євроформат. Хроніки громадських обговорень 1996-2003 роки. Кіносоціологія / Нац. Спілка кінематографістів України; М-во культури і мистецтв України; Укр. філос. фонд. - К.: Альтерпрес, 2003. - С. 209-211.
 • Головко О.Б. Альбрік та його хроніка // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 70.
 • Головко О.Б. Давня Русь у системі Byzantine Commonwealth // Східний світ. - 2003. - № 1. - С. 44-59.
 • Дем'янчук О.П. Держава і громадське суспільство як дійові особи в здійсненні освітньої політики // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали II міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002 р.: Наук. зб. / Ін-т вищої освіти АПН України; Одеська нац. юрид. акад.; Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - К., 2003. - С. 613-618.
 • Дем'янчук О.П. Політичні та інституційні аспекти впровадження закордонних моделей освіти в Україні // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос, 2003. - С. 102-112.
 • Кармазіна М.С. "Велика Україна", політичний ідеал М. Грушевського // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 459.
 • Кармазіна М.С. Глобалізація: місце і роль суб'єктів та об'єктів процесу // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С. 73-81.
 • Кармазіна М.С. Невідворотність демократії: Кращі місця вже заброньовані? // Віче. - 2003. - № 7. - С. 44-48.
 • Кармазіна М.С. Референдуми в Україні: законодавче регулювання та практика проведення // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2003. - С. 151-159.
 • Кисельов С.О. Ідеологія солидаризму і розвиток української національної держави // Душею завжди з Україною: Пропам'ятний зб. на пошану укр. правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Центр українознавства. - К.; Торонто: Фундація ім. В.Ю. Даниліва, 2003. - С. 443-454.
 • Кисельов С.О. Міра свободи індивіда у державі // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 92-100.
 • Кисельов С.О., Сальникова А. Національна ідентичність українців. Культурного і соціально-політичного // Політ. менеджмент. - 2003. - № 2. - С. 31-40.
 • Кресіна І.О. До питання про законодавче забезпечення політичної реформи // Право України. - 2003. - № 3. - С. 9-13.
 • Кресіна І.О. Евристичні можливості біогеодетермінізму // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 27-35.
 • Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 467-472.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є. Політична реформа: проблеми і перспективи // Віче. - 2003. - № 2. - С. 22-27; № 3. - С. 15-21; № 4. - С. 12-15.
 • Кушніренко В.О. Вестернізація в ісламських суспільствах // Політ. менеджмент. - 2003. - № 1. - С. 136-141.
 • Кушніренко В.О. Шаріатська концепція реформування державної системи в ісламських країнах // Людина і політика. - 2003. - № 2. - С. 37-47.
 • Майборода О.М. Ідентифікація "корінного народу" як суб'єкта етнополітичної сфери у світлі норм міжнародного права та етнополітичної практики зарубіжних країн // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія. / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - Вип. 22. - С. 55-63.
 • Майборода О.М. Релікти тоталітаризму в сучасній Україні // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія./ Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - Вип. 24. - С. 71-76.
 • Мейс Дж. Спадщина голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 8. - С. 465-468.
 • Мейс Дж. Україна як постгеноцидна держава, або: Як успадковані від СРСР структури блокують будь-які реальні реформи // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 7 (спец.). - С. 211-226.
 • Мейс Дж., Карабан В.І. Переклад з української мови на англійську мову: Навч. посіб.-довід. для студ. вищих навч. закл. освіти. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 608с.
 • Мейс Дж. У злочині геноциду винними були Сталін і його оточення // Віче. - 2003.- № 3. - С. 28.
 • Павленко Р.М. Аналітичне забезпечення суспільних змін в Україні // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С. 11-17.
 • Реалії та шляхи розвитку парламентаризму в Україні: погляд експертів / Р.М. Павленко, О. Дергачов, І. Когут та ін. // Нац. безпека і оборона. - 2003. - № 2. - С. 37-48.
 • Павленко Р.М. Розбудова аналітичної спроможності політичної партії // Побудова ефективної політичної партії / Упоряд.: І. Підлуська, О. Грязнова, В. Замятин; Фонд "Європа XXI" - К., 2003. - С. 58-87.
 • Рябов С.Г. Громадянське суспільство та політична культура // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002 р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос. 2003. - С. 273-283.
 • Рябов С.Г. До питання про класифікацію форм державного правління відповідно до параметрів політичної науки // Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство: Конф. випускників програм наук. стажування у США, 18-21 верес. 2003р. / Ін-т Кеннана. - К.: Стилос, 2003. - С. 265-271.
 • Рябов С.Г. Забезпечення виборчих прав громадян через освіту виборців // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв., 2003 р. - К.: Міленіум, 2003. - С. 51-53.
 • Толстов С.В. Концептуальні зміни та нові підходи в межах загальнополітичної парадигми міжнародної безпеки // Дослідження світової політики: Зб. праць вчених / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - 2003. - Вип. 25. - С. 3-26.
 • Чекаленко Л.Д. П.М. Калениченко ( До 80-річчя від дня народження) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 2. - С. 113-121.
 • Амельченко Н.А. Идея соборності в контексте современных философских образов социальности // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі: Укр. часопис рос. філософії. Вісн. т-ва рос. філософії при Укр. філос. фонді. Вип. 1. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2003. - С. 52-63.
 • Haran O., Tolstov S. Does "The Slavic Triangle" Exist from Kyiv's Perspective? // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч.: Суспільні науки: Ч. 2. / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк. - К., 2003.- С. 192-196.
 • Кисельов С.О. Философия любви: Эрос v/s ratio // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі: Укр. часопис рос. філософії. Вісн. т-ва рос. філософії при Укр. філос. фонді. Вип. 1. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2003. - С. 578-586.
 • Майборода О.М. Этнополитическая сфера в Украине // Политические и экономические преобразования в России и Украине. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 279-318.
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна