Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Ukraine’s outpost: Dnipropetrovsk and the Russian-Ukrainian war / edited by Taras Kuzio, Sergei I. Zhuk, Paul D’Anieri. – Bristol, UK : E-International Relations Publishing, 2022. – ix, 213 p. : ill.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23722
 • Kuzio T. Russian nationalism and the Russian-Ukrainian war: autocracy – orthodoxy – nationality / Taras Kuzio. – London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. – 280 p. : ill. – https://doi.org/10.4324/9781003191438.
 • Ireland and Ukraine : studies in comparative imperial and national history / [Stephen Howe, Paul Robert Magocsi, Stephen Velychenko … Taras Kuzio et al.] ; Stephen Velychenko, Joseph Ruane, and Liudmyla Hrynevych (eds.). – Stuttgart : Ibidem Verlag, [2022]. – 700 p.
 • Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : монографія / [Г. І. Зеленько, Т. А. Бевз, С. Г. Брехаря, М. С. Кармазіна, В. О. Ковалевський, О. Ю. Кондратенко, Н. В. Кононенко, Т. М. Ляшенко, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський ; наук. ред. Г. І. Зеленько] ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. – 410 с. – https://doi.org/10.53317/978-966-02-9724-1.
 • Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії : монографія / [Горбатюк М. В., Бевз Т. А., Кармазіна М. С., Римаренко С. Ю., Шайгородський Ю. Ж., Мачуський В. В, Шаповал Ю. І., Єленський Є. В. ; за ред. О. М. Майбороди] ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. – 250 с. – https://doi.org/10.53317/978-966-02-9881-1.
 • European perceptions of China and perspectives on the Belt and Road Initiative / [Neville Chi Hang Li, Mario Esteban, David J. Galbreath, Irina Golubeva, Olexiy Haran et al.] ; edited by Stephen Rowley. – Leiden ; Boston : Brill, [2021]. –xiv, 309 p. : ill. – (East and West : culture, diplomacy and interactions ; vol. 11).
 • India–Russia cultural ties : changing dimensions / [Elena Y. Tereshenko, Andrei Andreev, Ivan Andreev, Sergei Serebriany, Kumar Kaustubha, Preeti D. Das, Nataliia Harashchenko, Nikolay Gnatiuk, Vladimir Kushnirenko, Alexander Volskiy et al.] ; editor, Dr. Preeti D. Das. – First edition. – New Delhi : Ane Books Pvt. Ltd., 2021. – xii, 307 p. : ill., map.
 • Multifaceted nationalism and illiberal momentum at Europe’s eastern margins / [Monika Gabriela Bartoszewicz, Stefano Braghiroli, Irina Busygina, Daniel Hegedüs, Aliaksei Kazharski, Taras Kuzio, Andrey Makarychev, Vassilis Petsinis, Vladimir Sazonov, Alexandra Yatsyk] ; edited by Andrey Makarychev. – London ; New York : Routledge, 2021. – 162 p.
 • Russian active measures : yesterday, today, tomorrow / [Olga Bertelsen, Massimiliano Di Pasquale, Jonas J. Driedger, Luigi Sergio Germani, Marcel H. Van Herpen, Nataliia Kasianenko, Martin Kragh, Taras Kuzio, Victoria Malko, Sergei I. Zhuk] ; Olga Bertelsen (ed.) ; with a foreword by Jan Goldman. – Stuttgart : ibidem Verlag, [2021]. – 403 p. : ill. – (Soviet and post-Soviet politics and society;vol. 224).
 • Кармазіна М. С. Леся Українка. Життя як виклик / Марія Кармазіна ; НАН України, Інститут історії України. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 416, [2] с.
 • Kuzio T. Crisis in Russian Studies? Nationalism (Imperialism), Racism and War / Taras Kuzio. – [Bristol] : E-International Relations, 2020. – 186 p. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19781
 • Кузьо Т. Війна Путіна проти України : революція, націоналізм і криміналітет / Тарас Кузьо ; пер. укр. Андрія Павлишина ; [вид.: К. Сігов та Л. Фінберг]. – [Київ] : Дух і Літера, [2018]. – 559 с.
 • Кузьо Т. Война Путина против Украины : революция, национализм и криминалитет / Тарас Кузьо ; пер. [с англ.] Дарии Литошенко ; [изд.: К. Сигов и Л. Финберг]. – [Киев] : Дух і Літера, [2018]. – 599 с.
 • Kuzio T. The sources of Russia’s great power politics : Ukraine and the challenge to the European order / Taras Kuzio, Paul D’Anieri. – Bristol, England : E-International Relations, 2018. – xiii, 150 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15108
 • Ситник К. М. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : монографія / К. Ситник, Т. Бевз ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Комісія з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : Наукова думка, 2017. – 368 с.
 • Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб'єктивності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин / Микола Гнатюк ; рец. Грицяк І. А., Римаренко С. Ю., Якушик В. М. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Житомир : Рута, 2013. - 316 с.
 • Кушніренко В.О. Держава в політичній історії Ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [ТОВ "Аграр Медіа Груп"], 2011. - 158 с.
 • Політологія : підруч. / за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – К. : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Моделювання соціально-політичної ситуації в Україні в 2008 році : лют. 2008 р. Вип. 38 : [Політичні ризики провалу демократичної коаліції / В. Бала, О. Голобуцький, В. Якушик … та ін.] / Агентство моделювання ситуацій. – [Київ: Інтертехнодрук], 2008. – 29 с.
 • Якушик В.М. Избирательные кампании 2007-2008 гг. : политтехнологи и политтехнологии / [автор и рук. проекта Алексей Голобуцкий ; науч. рук. проекта Валентин Якушик]. – [Киев] : [Агентство моделирования ситуаций], [2008]. – Вып. 44. – 50 с.
 • Дем'янчук О.П. Частное высшее образование в странах с переходной экономикой: достижения, возможности и препятствия / О.П. Дем'янчук, Даррелл Р. Льюїс, Дарвін Д. Гендель. – К., Факт, 2007. – 176 с.
 • Рябов С.Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку: Дослідження / Укл. С.Г. Рябов. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти" в Україні, 2005. - 103с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 2: Соціалістична партія України: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 52с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 3: Партія регіонів: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 54с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 4: Блок Юлії Тимошенко: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 40с.
 • Бевз Т.А. Українська державність: ідеологія, політика, практика (система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва: Моногр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - 248с.
 • Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2004. - 173с.
 • Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / О.М. Майборода, Н.В. Беліцер, С.В. Бугаєв та ін.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К., 2004. - 311с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 1. - 422с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 2. - 422с.
 • Більш, ніж сусіди: Розширений Європейський Союз та Україна - нові відносини: Аналіт. звіт / Р.М. Павленко, Я. Боратинський, І. Бураковський та ін. - К.; Варшава, 2004. - 30с.
 • Рябов С.Г. Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 31: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 54-63.
 • Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні: Аналіт. звіт / С.Г. Рябов, С.О. Кисельов, О. Кисельова та ін. - К.: Тандем, 2004. - 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: київське протистояння (Київ у політичній моделі України: аналітико-прогностичне дослідження) / В. Бала, О. Голобуцький, В.М. Якушик та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. ІV. Основні претенденти: особливості інформаційних та піар-кампаній / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 105с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). V. Кандидат у Президенти України Віктор Ющенко: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 47с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). VІ. Кандидат у Президенти України Віктор Янукович: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 46с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. VІІ: Кандидат у Президенти України Олександр Мороз : можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 48с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.В. Гарань, О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал та ін.; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К: Генеза, 2003. - 696с.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: Правові і політ. проблеми / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - 366с.
 • Кресіна І.О., Цвєтков В.В., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2003. - 495с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К.: Генеза, 2003. - 696с.
 • Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / Р.М. Павленко, Г. Антонова, А. Біденко та ін.; Ред. Є. Радченко; Комітет виборців України. - К.: Факт, 2003. - 258с.
 • Рябов С.Г. Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Упоряд. С.Г. Рябов. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 174с.
 • Новое лицо Грузии (Грузия как политический и экономический партнёр Украины: аналитико- прогностическое исследование) сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - 80с.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. VІІІ: Кандидаты в Президенты Украины: Основные сведения и анализ расстановки сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - С. 3-17, 226-239.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. ІХ: Кандидаты в Президенты Украины: использование телевизионной рекламы / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - 49с.
 • Деmyanchuk A., Lewis D.R., Hendel D. Private higher education in transition countries = Приватна вища освіта в перехідних країнах. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 97с.

Підручники, навчальні посібники

 • Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – 88 c. – Автори: Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І., Дем'янчук О., Лубківський Д., Лютий Т., Найем Л., Осипчук А., Осьмак В., Яковлєв М.
 • Амельченко Н. А. Естетизація політики і політизація мистецтва / Наталія Амельченко // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 16–22. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20479
 • Гомза І. А. Квіти зла: політичний екстремізм і мистецтво / Іван Гомза // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 65–71. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20480
 • Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : навчальний посібник / Іван Гомза ; [рец.: Круглашов А. М., Работягова І. В., Якушик В. М.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – 175 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12291
 • Амельченко Н. А. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітньої школи з питань висвітлення тем (модулів) «Виборчий процес», «Політична система в Україні: участь громадян», «Законодавство для молоді» і «Молодь в урядових програмах» як складових громадянської освіти / Н. А. Амельченко. – Київ : [б. в.], 2017. – 87 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13344
 • Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : посібник / І. Гомза ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 186 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12291
 • Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі : регіональний вимір / [О. Гарань, …, І. Бураковський, М. Золкіна, …, М. Чабанна [та ін.] ; наук. ред. О. Гарань]. – Київ : Стилос, 2017. – 234 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13598
 • Чабанна М.В. Методичні рекомендації до курсу "Політичні партії та партійні системи" : для студ. ф-ту соціальних наук та соціальних технологій. Спеціальність «Політологія» / М.В. Чабанна. – К. : НаУКМА, 2008. – 35 с.
 • Рябов С.Г. Політологія: Підруч. – 3-е вид., перероб., доп. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2006. – [Підрозд. 2.1.] – С. 123-143.
 • Павленко Р.М. Методичні матеріали до курсу "Структура та функції державного управління" / Укл. Р.М. Павленко. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 46с.

Публікації /статті

2022

 

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Кисельов С. О. Людяність як принцип здійснення політики / Сергій Кисельов // Гуманізм. Людина. Людяність : матеріали ХХХІ-х Міжнародних людинознавчих філософських читань : (постійнодіючий філософський семінар) : (Дрогобич, жовтень 2021 р.) / [редкол.: В. С. Возняк (голов. ред.) та ін.] ; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 194–201. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23729

 

Інше

 • Biletskyi A. Business and whistleblowers: a study of the current state of the introduction of the reporting system in private companies in Ukraine / [Andrii Biletskyi ; science editor: Oksana Nesterenko ; Anti-Corruption Research and Education Centre at NaUKMA]. – Kyiv : RED ZET, 2022. – 22 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23830
 • Білецький А. В. Бізнес та викривачі: дослідження поточного стану впровадження системи повідомлення в приватних компаніях України / [Андрій Білецький ; наук. ред.: Оксана Нестеренко ; Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2022. – 22 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23829
 • Лось А. М. Взаємозв’язок культури викривання і умов для викриття в органах виконавчої влади України : резюме / [Лось А., Мамедбекова М., Халімовський А. ; наук. ред.: Оксана Нестеренко, Андрій Білецький ; Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2022. – 6 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23833
 • Лось А. М. Взаємозв’язок культури викривання і умов для викриття в органах виконавчої влади України / [Лось А., Мамедбекова М., Халімовський А. ; наук. ред.: Оксана Нестеренко, Андрій Білецький] ; Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2022. – 15 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23832
 • Los A. Relationship between the culture of whistleblowing and the conditions for exposing corruption in the state executive bodies of Ukraine / Los A., Mamedbekova M., Khalimovskyi A. ; science editor: Nesterenko Oksana, Biletskyi Andrii ; Anti-Corruption Research and Education Centre at NaUKMA. – Kyiv : RED ZET, 2022. – 15 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23831
 • Kuzio T.Russia and Britain in Eastern Ukraine and Northern Ireland: a comparative study of proxy forces / Taras Kuzio // Ireland and Ukraine : studies in comparative imperial and national history / Stephen Velychenko, Joseph Ruane, and Liudmyla Hrynevych(eds.). – Stuttgart : Ibidem Verlag, [2022]. – P. 649–678.
 • Kuzio T. [Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2022. – Vol. 74, issue 5. – P. 875–877. – Rev. op.: Ukrainian nationalism in the age of extremes : an intellectual biography of Dmytro Dontsov / Trevor Erlacher. – Cambridge, Massachusetts : Ukrainian Research Institute, Harvard University, [2021]. – xvi, 642 p. : ill., maps. – https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2083312.
 • Kuzio T. [Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2022. – Vol. 74, issue 4. – P. 693–694. – Rev. op.: Russia and the right to self-determination in the post-Soviet space / Johannes Socher. – 1st ed. – Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2021. – xxiv, 250 p. – https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2066896.
 • Kuzio T. [Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2022. – Vol. 74, issue 8. – P. 1512–1514. – Rev. op.: Волонтери: силанебайдужих / НаталкаПозняк-Хоменко ; Українськийінститутнаціональноїпам’яті.. – Київ ; Тернопіль : Джура, 2020. – 355, [4] с. – https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2115719.
 • Romanova V. Ukraine: the first experiences with voting in the amalgamated territorial communities / Valentyna Romanova // The Routledge handbook of local elections and voting in Europe / ed. by Adam Gendźwiłł, Ulrik Kjaer, and Kristof Steyvers. – London ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. – Chapter 30. – P. 347–359. – https://doi.org/10.4324/9781003009672-36.
 • Romanova V. The 2020 regional elections in Ukraine: simultaneously nationalized and regionalized / Valentyna Romanova // Regional and Federal Studies. – 2022. – Vol. 32, issue 4. – P. 525–541. – https://doi.org/10.1080/13597566.2022.2100358.

 

2021

Cтатті

 • Haran O. Wie hat sich die Ukraine seit der Unabhängigkeit entwickelt? / von Olexiy Haran // Ukraine-Analysen. – 2021. – Nr. 255. – S. 3–5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24415
 • Kuzio T. Russia–GUAM–US triangle of competition over Eurasia and geopolitical pluralism / Taras Kuzio // Caucasus Strategic Perspectives. – 2021. – Vol. 2, Issue 1. – P. 57–72.
 • Oliinyk A. The Euromaidan Revolution, reforms and decommunisation in Ukraine / Anna Oliinyk & Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2021. – Vol. 73, No. 5. – P. 807–836. – https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1862060.
 • Kuzio T. Ukraine’s strategic relations with the South Caucasus : with references to Turkey and Russia / Taras Kuzio // Baku Dialogues. – 2021. – Vol. 4, No. 3. – P. 138–153.
 • Schakel A. H. Horizontal and vertical spill-over in multilevel electoral systems / Arjan H. Schakel and Valentyna Romanova // Regional and Federal Studies. – 2021. – Vol. 31, No. 3. – P. 299–311. – https://doi.org/10.1080/13597566.2021.1934455.
 • Härtel A. The OSCE’s Special Monitoring Mission to Ukraine : the SMM’s work in the Donbas and its Ukrainian critique in 2014–2019 / André Härtel, Anton Pisarenko, Andreas Umland // Security and Human Rights. – 2021. – Vol. 31. – P. 121–154. – https://doi.org/10.1163/18750230-bja10002. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21505
 • Умланд А. Постсоветский украинский радикальный суверенизм в сравнительной перспективе: ультранационалистические партии и этноцентричное негражданское общество / Андреас Умланд // Ideology and Politics Journal. – 2021. – № 1 (17). – P. 202–231. – https://doi.org/10.36169/2227-6068.2021.01.00010. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21556
 • Чабанна М. В. Економічні аспекти індексування демократії / Маргарита Чабанна // Політичні дослідження. – 2021. – № 2. – С. 7–32. – https://doi.org/10.53317/2786-4774-2021-2-1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23487

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Фейки як інструменти впливу в сучасному суспільстві / Бевз Тетяна Анатоліївна // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 4–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20712
 • Голіченко Т. С. Політичні рухи, політичні ідеології, освітні інституції та інтелектуали у Франції у 20–40 рр. XX століття: новітні прочитання ідейної та інституційної історії європейської інтеграції / Голіченко Тетяна Самойлівна // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20710
 • Єрємєєв О. С. Громадянське суспільство в концепції корпоративного лібералізму Уїльяма Лайона Макензі Кінга / Єрємєєв Олександр Сергійович // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 12–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20708
 • Зубрицька Л. Й. Ефективність онлайн-форматів громадянської освіти / Зубрицька Людмила Йосипівна // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 17–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20706
 • Кисельов С. О. Проблеми громадянської освіти у сучасній Україні / Кисельов Сергій Олегович // Громадянське суспільство vs громадянська освіта: Україна та світ : збірка тез [наукової конференції, 26 лютого 2021 року / за заг. ред. Л. Й. Зубрицької] ; Кафедра політології НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 19–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20705

 

Інше

 • Науково-практичний коментар законодавства України про захист викривачів корупції / [Андрій Білецький, Сергій Деркач, Олександр Калітенко, Олена Карпова, Василь Луцик, Оксана Нестеренко ; за заг. ред. О. Нестеренко]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2021. – 135 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22053
 • Резюме моніторингового звіту щодо виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині захисту викривачів центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями у 2020 році / [Нестеренко О. В., Броневицька О. М., Білецький А. В., Лось А. М., Мамедбекова М. М., Халімовський А. О. ; наук. ред.: Нестеренко О. В., Луцик В. В.]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2021. – 13 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21786
 • Опис методології рейтингування : [моніторинговий звіт щодо виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині захисту викривачів центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями у 2020 році / Нестеренко О. В., Броневицька О. М., Білецький А. В., Лось А. М., Мамедбекова М. М., Халімовський А. О. ; наук. ред.: Нестеренко О. В. , Луцик В. В.]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2021. – 26 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21787
 • Моніторинговий звіт щодо виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині захисту викривачів центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями у 2020 році / [Нестеренко О. В., Броневицька О. М., Білецький А. В., Лось А. М., Мамедбекова М. М., Халімовський А. О. ; наук. ред.: Нестеренко О. В. , Луцик В. В.]. – Київ : РЕД ЗЕТ, 2021. – 51 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21785
 • Summary of the monitoring report on the implementation of the norms of the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” in respect of protection of whistleblowers by the centralexecutive bodies and regional state administrations in 2020 / [Nesterenko Oksana, Bronevytska Oksana, Biletskyi Andri, Los Alina, Mamedbekova Mariia, Khalimovslyi Artem ; science editor: Nesterenko Oksana, Lutsyk Vasyl]. – Kyiv: RED ZET, 2021. – 13 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21788
 • Haran O. Kyiv–Beijing relations in the context of the Ukrainian-Russian conflict: interests, concerns and images / Olexiy Haran // European perceptions of China and perspectives on the Belt and Road Initiative / edited by Stephen Rowley. – Leiden ; Boston : Brill, [2021]. – Chapter 3. – P. 58–78. – https://doi.org/10.1163/9789004469846_005.
 • Гарань О. В. Від Брежнєва до Зеленського: дилеми українського політолога / Олексій Гарань ; Friedrich Naumann Foundation for Freedom. – Київ : Стилос, 2021. – 249 с. : іл. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19807
 • Prospects for the political and economic partnership of the Republic of India and the Russian Federation in modern global processes / Harashchenko Nataliia, Gnatiuk Nikolay, Kushnirenko Vladimir, Volskiy Alexander // India-Russia cultural ties : changing dimensions / editor, Dr. Preeti D. Das. – First edition. – New Delhi : Ane Books Pvt. Ltd., 2021.
 • Kuzio T. Theoretical and comparative perspectives on populism in Ukraine and Europe / Taras Kuzio // Multifaceted nationalism and illiberal momentum at Europe’s eastern margins / edited by Andrey Makarychev. – London ; New York : Routledge, 2021. – Chapter 7. – P. 117–132.
 • Kuzio T. Disinformation : Soviet origins of contemporary Russian Ukrainophobia / Taras Kuzio // Russian active measures : yesterday, today, tomorrow / Olga Bertelsen (ed.) ; with a foreword by Jan Goldman. – Stuttgart : ibidem-Verlag, [2021]. – P. 137–175.
 • Kuzio T. [Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2021. – Vol. 73, No. 4. – P. 773–775. – Rev. op.: The burden of the past : history, memory, and identity in contemporary Ukraine / edited by Anna Wylegala and Malgorzata Glowacka-Grajper. – Bloomington, Indiana : Indiana University Press, [2020]. – ix, 307 p. : ill. – https://doi.org/10.1080/09668136.2021.1912918.
 • Сироїд О. І. Контрольна функція парламенту: щоб країна була заможною і в безпеці / Оксана Сироїд. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2021. – 85 с.

2020

Cтатті

 • Kuzio T. Empire Loyalism and Nationalism in Ukraine and Ireland Comparing the Sources of Conflict in the Donbas and Ulster [electronic resource] / Taras Kuzio // Communist and post-communist studies. – 2020. – Vol. 53, Issue 3. – P. 88–106. –https://doi.org/10.1525/cpcs.2020.53.3.88
 • Riabenko S. From the Great Patriotic War to the Second World War: Decommunisation of Ukraine's memory politics / Serhiy Riabenko and Taras Kuzio // New Eastern Europe. – 2020. – Vol. XLII, no. 4 (June – August). – P. 167–179.
 • Schakel A. H. Vertical linkages between regional and national electoral arenas and their impact on multilevel democracy [electronic resource] / Arjan H. Schakel & Valentyna Romanova // Regional and federal studies. – 2020. – Vol. 30, No 3. – P. 323–342. – https://doi.org/10.1080/13597566.2020.1774750
 • Федоренко К. Между фронтом и парламентом: связи украинских политических партий и нерегулярных вооруженных групп в 2014–2019 гг. / Константин Федоренко, Андреас Умланд // IdeologyandPoliticsJournal. – 2020. – № 2 (16). – P. 340–381. – https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00025. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19594

 

Матеріали конференцій

 • Якушик В. М. Территориальный конфликт в регионе Южно-Китайского моря может быть успешно разрешен на основе разумного взаимовыгодного компромисса / Валентин Якушик // Спорные морские юрисдикции в зонах конфликта и конкуренции (на примерах Чёрного, Азовского и Южно-Китайского морей) : [сборник материалов круглого стола, состоявшегося 6 ноября 2020 г. в г. Киеве / под ред. В. М. Якушика] ; Украинский институт политики. –Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2020. – С. 42–47. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19595

 

Інше

 • Наказава Донна Д. Янголи чи вбивці? : клітини, які змінюють медицину / Донна Джексон Наказава ; переклала Леся Бідочко. – Київ : Форс Україна, 2020. – 352 с.
 • Corrosive: Corruption and its Consequences / [M. Brown, M. Cohen, ... T. Kuzio et al.] ; eds. Alexandra Wrage and Illya Antonenko. – New York : Trace, 2020. – 224 p.
 • Kuzio T. Bribery and National Security: Lessons from Ukraine / Taras Kuzio // Corrosive: Corruption and its Consequences / [M. Brown, M. Cohen, ... T. Kuzio et al.] ; eds. Alexandra Wrage and Illya Antonenko. – New York : Trace, 2020. – P. 85–120.
 • Kuzio T. Armies of Russia's War in Ukraine: Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 8. – P. 1436–1438. – Book Review: Mark Galeotti. Oxford & New York, NY: Osprey Publishing, 2019, 64pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1814611
 • Kuzio T. Putin and His Neighbors. Russia’s Policies Toward Eurasia : Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 10. – P. 1765–1767. –Book Review: Dina R. Spechler & Martin C. Spechler, Lanham, MD & London: Lexington Books, 2019, x + 152pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1847871
 • Kuzio T. Ukraine and the Art of Strategy : Book Review / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. – 2020. – Vol. 72, Issue 2. – P. 331–333. – Book Review: Lawrence Freedman, New York, NY: Oxford University Press, 2019, x + 233pp. –https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1725297
 • Kuzio T. The Polish-Ukrainian War: a Historical and Political Context / Taras Kuzio // The Gordian Knot : the second Polish-Ukrainian war, 1942–1947 / Volodymyr Viatrovych ; translated by Ksenia Maryniak with introductory essay by Taras Kuzio. – Toronto : Horner Press, 2020. – P. VII–XXIV.

 

2019

Cтатті

 • Бевз Т. А. Специфіка здійснення реформи децентралізації в регіонах України: здобутки і прорахунки / Бевз Тетяна // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 3. – С. 65–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16185
 • Haran O. Identity, war, and peace: public attitudes in the Ukraine-controlled Donbas / Olexiy Haran, Maksym Yakovlyev & Maria Zolkina // Eurasian Geography and Economics. – 2019. – Vol. 60, Issue 6: Special issue on Ukraine. – P. 684–708. – https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1667845.
 • Gomza I. Black Sun Rising: Political Opportunity Structure Perceptions and Institutionalization of the Azov Movement in Post-Euromaidan Ukraine / Ivan Gomza and Johann Zajaczkowski // Nationalities Papers. – 2019. – Vol. 47, Issue 5. – P. 774–800. – https://doi.org/10.1017/nps.2019.30.
 • Koval N. The Splendid School Assembled:Studying and Practicing International Relationsin Independent Ukraine / Nadiia Koval, Ivan Gomza // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Issue 2 (13). – P. 214–254. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16862
 • Gomza I. A. They Divided the Sky: Elite Factionalism Factors During Contentious Politics in GDR, 1989 / Ivan Gomza, Denys Tereshchenko // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Issue 3 (14). – P. 22–57.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17888
 • Kuzio T. Russian stereotypes and myths of Ukraine and Ukrainians and why Novorossiya failed / Kuzio T. // Communist and Post-Communist Studies. – 2019. – Vol. 52, Issue 4. – P. 297–309. – https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.10.007.
 • Kuzio T. Old Wine in a New Bottle: Russia’s Modernization of Traditional Soviet Information Warfare and Active Policies Against Ukraine and Ukrainians / Kuzio T. // Journal of Slavic Military Studies. – 2019. – Vol. 32, Issue 4. – P. 485–506. – https://doi.org/10.1080/13518046.2019.1684002.
 • Kuzio T. Theoretical and comparative perspectives on populism in Ukraine and Europe / Taras Kuzio // European Politics and Society. – 2019. – Vol. 20, Issue 4. – P. 486–501. – https://doi.org/10.1080/23745118.2019.1569344.
 • Kuzio T. Ideological Zealots Fighting a Non-Existent Ukrainian Nationalist Enemy: A Reply to Tarik Amar’s Review of Red Famine : review / Kuzio Taras // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2019. – Issue 6. – P. 209–216. – https://doi.org/10.18523/kmhj189122.2019-6.209-216. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16882
 • Суший О. В. Націєтворчий процес у координатах соцієтальної кризи в Україні / Суший Олена Володимирівна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / голов. ред. В. О. Климчук ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ : Талком, 2019. – Вип. 43 (46). – С. 7–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19127
 • Sushyi O. Social archetypic at the service of public anti-crisis management / Sushyi Olena Vladimirovna // Public management = Публічне урядування. – 2019. – № 3 (18). – P. 428–443. – https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3-428-443. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19128
 • Суший О. В. Соціальна архетипіка на службі державного антикризового управління / Суший Олена Володимирівна // Public management = Публічне урядування : [збірник] / голов. ред. Романенко Є. О. ; Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, МАУП, Українська Технологічна Академія. – Київ : Видавничий дім «Персонал», 2019. – № 3 (18), червень 2019 (спецвипуск). – С. 439–455. – https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3-439-455. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19129
 • Kailitz S. How post-imperial democracies die: A comparison of Weimar Germany and post-Soviet Russia / Steffen Kailitz, Andreas Umland // Communist and Post-Communist Studies. – 2019. – Vol. 52 (2). – P. 105–115. – https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.05.003.
 • Fedorenko K. Zwischen Front und Parlament: Freiwilligenverbände und Parteien in der Ukraine / Kostiantyn Fedorenko, Andreas Umland // Osteuropa. – 2019. – Vol. 69, No. 3–4. – S. 163–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19339
 • Romanova V. Decentralising Ukraine: Geopolitical Implications / Valentyna Romanova, Andreas Umland // Survival. – 2019. – Vol. 61, Issue 5. – P. 99–112. – https://doi.org/10.1080/00396338.2019.1662108.
 • Umland A. Irregular Militias and Radical Nationalism in Post-Euromaydan Ukraine: The Prehistory and Emergence of the “Azov” Battalion in 2014 / Andreas Umland // Terrorism and Political Violence. – 2019. – Vol. 31, Issue 1. – P. 105–131. – https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1555974.
 • Umland A. How to Make Eastern Europe’s Gray Zone Less Gray / Andreas Umland, Iryna Vereshchuk // Harvard International Review. – 2019. – Vol. XL, No. 1. – P. 38–41.
 • Umland A. Der ambivalente Aufstieg einer ukrainischen “unzivilen Gesellschaft” nach dem Euromaidan / Andreas Umland // Ukraine-Analysen. – 2019. – Nr. 227. – S. 2–7.–https://doi.org/10.31205/UA.227.01.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20123
 • Умланд А. Четыре геополитических измерения децентрализации Украины: как украинская реформа местного самоуправления повлияет на развитие постсоветских стран / Андреас Умланд // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2019. – Vol. 16, No 1–2. – C. 209–222.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19335
 • Романова В. В. Реформа децентрализации в Украине в 2014–2019 гг.: первые достижения и будущие вызовы / Валентина Романова, Андреас Умланд // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Vol. 3, Issue 14. – P. 148–170.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19323
 • Härtel A. The EU Member States and the Crisis in Ukraine: Towards an Eclectic Explanation / André Härtel // Romanian Journal of European Affairs. – 2019. – Vol. 19, Issue 2. – P. 87–106.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19324
 • Яковлєв М. В. Інтертекстуальність дискурсу та концептів у теоріях міжнародних відносин / М. В. Яковлєв // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – С. 76–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18465
 • Яковлєв М. В. Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни / М. В. Яковлєв, А. І. Cуслов, С. Ф. Шулімов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 194–203. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18176
 • Osiievskyi Ye. Sirens in the Panopticon: Intersections between Ainslean picoeconomics and Foucault’s discipline theory / Osiievskyi Y., Yakovlyev M. // Foucault Studies. – 2019. – Vol. 1, Issue 27. – P. 117–143. – https://doi.org/10.22439/FS.V27I27.5894. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17647
 • Yakushik V. M. Importance of Inter-Civilizational and Intra-Civilizational Dialogue in National State Consolidation and Development / Valentin Yakushik // Ukrainian Policymaker. – 2019. – Vol. 4. – P. 85–90. – https://doi.org/10.29202/up/4/11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19321

 

Матеріали конференцій

 • Амельченко Н. А. Популізм у контексті кризи класичних ідеологій і виникнення мас-медійних технологій політики / Амельченко Наталія Анатоліївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 4–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16377
 • Бевз Т. А. Випробування електорату популізмом під час президентської виборчої кампанії 2019 р. (на прикладі Сумської області) / Бевз Тетяна Анатоліївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 8–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16376
 • Haran O. Ambivalence of public opinion as the base for populism in the 2019 presidential campaign / Olexiy Haran, Petro Burkovskiy // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16374
 • Гомза І. А. Популізм і страх занепаду спільноти: взаємна інтенсифікація під час політичних криз / Гомза Іван Анатолійович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16372
 • Єрємєєв О. С. Громадські рухи в Україні як потенційний інструмент популістів: на прикладі руху «Захистимо Протасів Яр» / Єрємєєв Олександр Сергійович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 19–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16370
 • Забузова О. В. Протидія популізму в міжнародних відносинах: що може зробити університет для розвитку політичної культури? / Забузова Оксана Володимирівна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 23–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16369
 • Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта як механізм протидії впливу популізму / Зубрицька Людмила Йосипівна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16365
 • Кисельов С. О. Громадянське суспільство у контексті феномену популізму / Кисельов Сергій Олегович // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 27–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16364
 • Чабанна М. В. Особливості інтерпретації соціальних прав виборцями як чинник популізму в українській політиці: радянський атавізм чи наслідок низького рівня добробуту населення? / Чабанна Маргарита Валеріївна // Популізм і громадянське суспільство: межі перетину : тези виступів наукової конференції / Кафедра політології НаУКМА [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 39–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16358
 • Yakushik V. M. The Status of Cultural and Religious Communities in the Context of Post-Colonial Discourse in Ukraine / Valentin Yakushik // Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education : materials of the 5th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 16–17, 2019) / rev. Viktor Vashkevych, Aita Sakun ; National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv : Publishing House of NPU Dragomanov, 2019. – P. 44–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19322
 • Якушик В. М. Выступление профессора Национального университета «Киево-Могилянская академия», д. п. н. В. Якушика / [В. М. Якушик] // Взаимосвязанность в Центральной Азии : вызовы и новые возможности : материалы Международной конференции (г. Ташкент, 19–20 февраля 2019 г.) / ред. Д. Сагатова. – Ташкент : [Baktria press], 2019. – С. 263–265.

 

Інше

 • Gomza I. Quenching Fire with Gasoline: Why Flawed Terminology Will Not Help to Resolve the Ukraine Crisis / Ivan Gomza // PONARS Eurasia. – 2019. – Policy Memo No. 576. – P. 1–6.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18454
 • Gomza I. Justice Without a Blindfold: The Complex Politicization of a Notorious Ukrainian Court / Ivan Gomza // PONARS Eurasia. – 2019. – Policy Memo No. 629. – P. 1–6.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18455
 • Берд М. S.P.Q.R. Історія Давнього Риму / Мері Берд ; з англ. пер. Олександр Дем’янчук ; [наук. ред. Катерина Диса]. – Київ : Book Chef : [Форс Україна], 2019. – 478, [1] с. : іл.
 • Kuzio T. Three Revolutions, One War and Ukraine’s West Moves East / Taras Kuzio // Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine : Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity / ed. by Paweł Kowal, Georges Mink, and Iwona Reichardt. – Stuttgart : ibidem Press, 2019. – Vol. 1. – P. [91–120]. https://www.ibidem.eu/en/three-revolutions-mobilization-and-change-in-contemporary-ukraine-i.html
 • Kuzio T. Peace Will Not Come to Europe’s War Why Ukraine’s New President Zelensky will be Unable to Improve Relations with Russia / Taras Kuzio // Security Policy Working Paper. – 2019. – No. 14. – 4 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20127
 • Kuzio T. Corrupt yes, Russian spy unlikely : a review of House of Trump, House of Putin. The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia. By: Craig Unger. Publisher: Transworld Publishers, London, 2018 / Taras Kuzio // New Eastern Europe. – 2019. – Issue 5. – P. 162–167.https://neweasterneurope.eu/2019/08/26/corrupt-yes-russian-spy-unlikely/
 • Kuzio T. Ukraine Over the Edge. Russia, the West and the New “Cold War” / Flight MH17, Ukraine and the New Cold War. Prism of Disaster : book review / Kuzio Taras // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 7. – P. 1245–1248. – Book review : Gordon M. Hahn, Jefferson, NC: McFarland & Company, 2018, viii + 359pp., $38.50 p/b. / Kees Van der Pijl, Manchester: Manchester University Press, 2018, ix + 198pp. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1633139.
 • Kuzio T. The Near Abroad: Eastern Europe and Soviet Patriotism in Ukraine, 1956–1985 / Kuzio Taras // Journal of cold war studies. – 2019. – Vol. 21, Issue 1. – P. 200–203. – https://doi.org/10.1162/jcws_r_00863.
 • Kuzio T. Mission Ukraine. The 2012–2013 Diplomatic Effort to Secure Ties with Europe / Kuzio Taras // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 5. – P. 869–871. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1618591.
 • Kuzio T. Ukraine and Russian Neo-Imperialism. The Divergent Break / Kuzio T. // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 3. – P. 518–520. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1593634.
 • Kuzio T. The Vory. Russia’s Super Mafia / Kuzio T. // Europe-Asia studies. – 2019. – Vol. 71, Issue 2. – P. 329–331. – https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1584459.
 • D’Anieri P. Ukraine after five years of conflict / D’Anieri P., Kuzio T. // Eurasian geography and economics. – 2019. – Vol. 60, Issue 1. – P. 1–5. – https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1635512.
 • Kuzio T. To the Editors : letter / Kuzio T. // Kritika : explorations in Russian and Eurasian history. – 2019. – Vol. 20, Issue 4. – P. 907–908. –https://doi.org/10.1353/kri.2019.0054.
 • Romanova V. Dezentralisierungsreformen in der Ukraine 2014–2019: Erste Ergebnisse und künftige Herausforderungen / Valentyna Romanova, Andreas Umland ; Bertelsmann Stiftung. – Gütersloh : [Bertelsmann Stiftung], 2019. – 36 s. – https://doi.org/10.11586/2019075.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20124
 • Romanova V. Ukrainian Local Governance Prior to Euromaidan: The Pre-History of Ukraine’s Decentralization Reform / Valentyna Romanova, Andreas Umland // Kennan Cable. – 2019. – No. 44. – 9 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20125
 • Romanova V. Ukraine’s Decentralization Reforms Since 2014: Initial Achievements and Future Challenges / Valentyna Romanova, Andreas Umland ; The Royal Institute of International Affairs, Chatham House. – [London : s. n.], 2019. – 26 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20126
 • Фромм Е. Втеча від свободи / Еріх Фромм ; [пер. з англ. Максима Яковлєва]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 284, [2] с.
 • Еріксон Т. В оточенні психопатів, або як уникнути маніпуляцій з боку інших / Томас Еріксон ; [пер. зі швед. М. Яковлєва]. – Харків : Фоліо, 2019. – 250, [1] с.
 • Цена реформ : цели, ход и результаты системных изменений в Украине (2014–2019 гг.) / [Д. В. Богатырёв, Р. О. Бортник, Д. А. Гаевский, ... В. М. Якушик и др.] ; под ред. В. М. Якушика ; Укр. ин-т анализа и менеджмента политики. – [Изд. 2-е, доп.]. – Днепр : Середняк Т. К., 2019. – 209 с.
 • Антикоррупционная реформа / Руслан Бортник, Максим Семёнов, ... Валентин Якушик [и др.] // Цена реформ: цели, ход и результаты системных изменений в Украине (2014–2019 гг.) / [Д. В. Богатырёв, Р. О. Бортник, Д. А. Гаевский и др.] ; под ред. В. М. Якушика ; Укр. ин-т анализа и менеджмента политики. – Днепр : Середняк Т. К., 2019. – С. 67–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20122

 

2018

Cтатті

 • Бевз Т. А. Соборність України: виклики і загрози / Бевз Т. А. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2018. – № 1 (2). – С. 59–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15620
 • Бевз Т. А. Зовнішньополітичний вектор діяльності Дніпропетровського регіону: європейські цінності й орієнтири / Бевз Т. А. // Українські культурологічні студії. – 2018. – № 1 (2). – С. 59–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15621
 • Бевз Т. А. Історична пам’ять: виклики минулого і майбутнього / Бевз Т. А. // Університетська кафедра : альманах / гол. ред. Ю. Вільчинський. – 2018. – № 7. – С. 143–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15623
 • Бевз Т. А. Специфіка функціонування регіонального політичного режиму Дніпропетровщини в умовах російсько-української війни (2014 – початок 2018 рр.) / Бевз Т. А. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. – 2018. – № 1 (93). – С. 102–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15629
 • Haran O. How the US and EU Can Make the Kremlin Rethink Its Options in Ukraine’s Donbas [electronic resourse] / Oleхiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo. – Electronic data. – 2018. – April. – No. 521. – P. 1–6. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 07.12.2018). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16057
 • Haran O. Will Ukraine’s 2019 Elections Be a Turning Point? Unlikely, but dangers lurk [electronic resourse] / Oleхiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo. – Electronic data. – 2018. – November. – No. 552. – P. 1–7. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 07.12.2018). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16058
 • Рибачок Д. О. Санкції в політиці ЄС: приклад Російської Федерації 2014–2015 рр. / Рибачок Д. О., Фещенко Б. О., Гнатюк М. М. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 70–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16125
 • Khomenko V. The Rational Choice Theory as the Explanation of Coalition Formation in Germany 2017–2018 / Viktoriia Khomenko, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. – Chişinău, 2018. – No. 11. – P. 161–177. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15638
 • Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства / Зубрицька Л. Й., Побережник А. Я. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 95–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16123
 • Кисельов С. О. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова / Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 108–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16122
 • Kuzio T. Western historians of Russia and the Crimea: why do they continue to use imperialist and racist frameworks? [electronic resource] / Kuzio Taras // Cicero Foundation great debate paper. – 2018. – No. 18/02. – P. 1–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15107
 • Kuzio T. Russian and Ukrainian elites: a comparative study of different identities and alternative transitions [electronic resource] / Kuzio Taras // Communist and Post-Сommunist Studies. – 2018. – Vol. 51, Issue 4. – P. 337–347. – DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.10.001. https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2018.10.001
 • Kuzio T. Populism in Ukraine and Europe: Similar but Also Different [electronic resource] / Kuzio Taras // CGP working papers. Populism in Europe : An Overview / ed. Klaus Segbers. – Berlin, 2018. – № 9. – P. 16–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15111
 • Tolerance/Intolerance Problems in the Context of the Repressed Caucasians’ Ethno-Trauma Transformation / Irina S. Karabulatova, Makka M. Patieva, ..., Vladimir A. Kushnirenko [et al.] // The Social Sciences. – 2018. – Vol. 13 (3). – P. 490–495. – Includes bibliographical references. – Authors: Irina S. Karabulatova, Makka M. Patieva, Moldir Z. Seidina, Anna A. Podkopaeva, Vladimir A. Kushnirenko, Gulsina M. Niyazova. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13545
 • Левчук Б. О. Довіра як спосіб легітимації влади / Левчук Б. О., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 21–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16128
 • Гапоненко П. І. Інноваційна політика як фактор прискорення науково-технологічного розвитку країн в умовах глобалізації / Гапоненко П. I., Лось А. М., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 53–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16126
 • Молодцов О. В. Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін (Частина 2. Деякі думки щодо особливостей інституціональної матриці в Україні) / Молодцов О. В. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2018. – № 1. – [16 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15678
 • Yakushik V. The Timeless Value of a Pluralistic World / Valentin Yakushik // Future Human Image. – 2018. – Vol. 10. – P. 123–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15053
 • Yakushik V. Varieties of a Law-Governed State / Valentin Yakushik // Ukrainian Policymaker. – 2018. – Vol. 3. – P. 72–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15054

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Тенденції розвитку регіональних еліт та їх вплив на регіональний політичний режим / Бевз Т. А. // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07–08 вересня 2018 р.). – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 514–519. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15622
 • Єрємєєв О. С. До проблеми застосування міжпредметних зв’язків на заняттях з історії України в контексті сучасних тенденцій розвитку науки / Єрємєєв О. С. // Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 року. – Київ, 2018. – С. 104–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15634
 • Молодцов О. В. Реформа територіальної організації влади в Україні на основі асиметричної децентралізації / Молодцов О. В. // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 9-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. Ю. М. Бардачова [та ін.]. – Херсон, 2018. – С. 88–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15764
 • Радченко О. В. Методологія «інституціональної матриці» на прикладі децентралізації влади в Україні / Радченко О., Молодцов О. // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 18 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – Київ, 2018. – С. 132–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15679
 • Yakushik V. Competing Discourses of “Post-Colonialism” in Present-Day Ukraine / Valentin Yakushik // Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education : Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 24–25, 2018). – Kyiv : Publishing House of NPU Dragomanov, 2018. – P. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13158

 

Інше

 • Бевз Т. А. Результати аналізу формування, специфіки функціонування, особливостей трансформації регіональних політичних режимів в Україні: аналіз випадків / [Т. Бевз, Н. Ротар] // Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. – Ч. 2. – С. 71–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15619
 • Sydorchuk O. Ukraine after Euromaidan: Increased Pluralism amid Patronal Politics / [Oleksii Sydorchuk, Olexiy Haran] // Illiberal and Authoritarian Tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe / ed. M. Solska [et al.]. – Bern : Peter Lang, 2018. – Part 12. – P. 253–273. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15637
 • Гарань О. В. Проблеми консолідації українського суспільства після Євромайдану: здобутки і загрози / Гарань О. В. // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Історія : збірник наукових статей (до 100-річчя Національної академії наук України) / гол. ред. С. Пирожков [та ін.]. – Київ : ІМФЕ, 2018. – С. 55–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15631

 

2017

Статті

 • Бевз Т. А. Архіви політичних партій: реальність чи утопія? / Тетяна Бевз // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : збірка наукових праць. – Київ, 2017. – С. 26–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13381
 • Бевз Т. А. Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 213–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13346
 • Бевз Т. А. Особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиліття ХХІ ст. / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 230–264. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13379
 • Бевз Т. А. Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 77–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13380
 • Бевз Т. А. Теоретико-методологічні підходи та алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді / Бевз Т. А. // Університетська кафедра. – 2017. – № 6. – С. 191–208. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13345
 • Забузова О. В. До питання про виховання у ВНЗ України / Забузова О. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12417
 • Молодцов О. В. Деякі аспекти проблеми інституціональної синхронізації процесів децентралізації в Україні / О. В. Молодцов, О. В. Радченко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2017. – № 1. – [14 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13386
 • Молодцов О. В. До питання про європейську інституціональну ідентичність України / О. В. Молодцов // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2 червня 2017. – Київ : Терен, 2017. – С. 236–241. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13385
 • Якушик В. М. Исходные позиции. Как украинское экспертное сообщество встретит возможный шанс для восстановления целостности Молдавии? (часть первая) / Якушик В. М. // Вестник Тираспольской школы политических исследований / гл. ред. А. В. Дирун. – Тирасполь, 2017. – № 2. – С. 34–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13389
 • Haran O. Ukraine’s New Government Possibility of Progress or Another Pre-Term Election in Sight? / Olexiy Haran, Oleksii Sydorchuk // Ukraine in the Poroshenko Era: the Politics of Power, Reform, and War / PONARS Eurasia Policy Perspectives, September 2017. – 2017. – P. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13391
 • Haran O. The Demise of Ukraine’s «Eurasian Vector» and the Rise of Pro-NATO Sentiment / Olexiy Haran, Mariia Zolkina // Ukraine in the Poroshenko Era: the Politics of Power, Reform, and War / PONARS Eurasia Policy Perspectives, September 2017. – 2017. – P. 3–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13392
 • Khambekova K. Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public Administration Reform / Kristina Khambekova, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. – Chişinău, 2017. – nr. 10. – P. 109–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13480
 • Make laws not war: Ukrainian president and parliament push for peace resolution in Donbas [electronic resourse] / comment. O. Haran, P. Burkovskiy // Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. – Electronic data. – 2017. – 15 October. – Mode of access: Internet. http://dif.org.ua/en/article/make-laws-not-war-ukrainian-president-and-parliament-push-for-peace-resolution-in-donbas
 • Ukrainian Former Defence Minister about the Russian Military Provocation [electronic resourse] / Interview with Dr. Grytsenko // FNF East and Southeast Europe. – Electronic data. – 2017. – 15 September. – Mode of access: Internet. http://esee.fnst.org/content/ukrainian-former-defence-minister-about-russian-military-provocation

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Феномен суспільної довіри як складова процесу легітимації влади в умовах локальних політичних режимів / Т. А. Бевз // Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя : Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 2017. – С. 202–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13383
 • Забузова О. В. Особливості сучасної підготовки науково-педагогічних кадрів у вітчизняних ВНЗ / Забузова О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13333
 • Забузова О. В. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів: джерела конфліктів / Забузова О. В. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 15–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13292
 • Кушніренко В. О. Типологізація кавказького «радикального Ісламу» на Північному Кавказі в пострадянський період / Кушніренко В. О. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13384
 • Якушик В. М. Актуальність проблематики постколоніалізму і залежного розвитку в сучасному політичному дискурсі в Україні / Якушик В. М. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 травня 2017 року. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 29–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13378
 • Якушик В. М. Вооружённый конфликт как кризис восприятия и коммуникации / Якушик В. М., Саймонс Г. // Контентно-потокові моделі як тактичні інструменти комунікаційно-контентної безпеки : матеріали Міжнародного форуму з кризовості комунікацій, 22–23 травня 2017 року / [редкол.: Толок І. В., Прохоров О. А., Параніч О. П. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т, Військовий гуманітарно-лінгвістичний ф-т, Каф. військової журналістики. – Київ : [ВІКНУ], 2017. – С. 237–242. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11862
 • Якушик В. М. Рівні суб’єктності, компетентності та організованості як фактори економічної безпеки (геополітичний вимір) / Якушик В. М. // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали Міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25–27 травня, 2017 року. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – С. 45–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13390

 

Інше

 • Наїм М. Занепад влади : від владних кабінетів до полів битви й церков, а потім і до держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж колись / Мойсес Наїм ; з англ. пер. Олександр Дем’янчук. – Київ : Book Chef, 2017. – 446, [1] с.
 • Haran O. Ukraine’s Foreign Policy and the Role of the West / Olexiy Haran, Petro Burkovskiy // Eastern Voices: Europe’s East Faces an Unsettled West / ed. Daniel S. Hamilton, Stefan Meister. – Washinton, 2017. – P. 51–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13387

2016

Статті

 • Гнатюк М. М. Взаємозв'язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні / М. М. Гнатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – Серія «Політичні науки». – С. 79–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11628
 • Дем'янчук О. П. Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор / Дем’янчук О. П., Заставна М. С. // Магістеріум. Політичні студії. – 2016. – Т. 64. – С. 37–43. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9796
 • Chabanna M. Government's policy during the financial crisis of 2008–2009 in Ukraine : mitigating the social impact of economic recession Polityka rządu w czasie kryzysu finansowego 2008–2009 na Ukrainie – minimalizowanie społecznych skutków recesji ekonomicznej / Marharyta Chabanna // Facta Simonidis. – 2016. – Nr. 1 (9). – P. 191–202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11629
 • Чабанна М. В. Інституційні чинники пропорційності парламентського представництва українських політичних партій / Маргарита Чабанна // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2016. – Вип. 6. – С. 238–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11630
 • Чабанна М. В. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів / М. В. Чабанна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – Серія «Політичні науки». – С. 47–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11627
 • Якушик В. М. Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013–2015 рр. / Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – 2016. – Т. 186. – С. 43–53. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10295

 

Матеріали конференцій

 • Demianchuk O. European Studies – is it a Sufficient Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries? / Oleksandr Demianchuk // EU Relations with Eastern Partnership : Strategy, Opportunities, and Challenges. – 2016. – P. 263–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11631

 

Інше

 • Чабанна М. В. Подолання догматів тоталітарної ідеології щодо політики як суспільного явища / [М. Чабанна] // Політична наука в Україні : у двох томах. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Т. 2. – Розділ 1.1. – С. 9–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11459
 • Бєлашко О. Дослідження партійної системи України / [Бєлашко О., Якушик В.] // Політична наука в Україні : у двох томах. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Т. 2. – Розділ 4.4. – С. 248–279. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11460

2015

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А.Політичне відчуження в умовах представницької демократії / Амельченко Н. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 12-15.
 • Гомза І. А.Децентралізація, інфраструктурна влада та сепаратизм в авторитарних режимах / Гомза І. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 55-61.
 • Демянчук О. П. Стратегія національного розвитку : інституційний вимір / Демянчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 16-21.
 • Кисельов С. О.Громадянська освіта чи політологічна просвіта? / Кисельов С. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 26-29.
 • Толстов С. В. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні / Толстов С. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 72-82.

У фахових українських виданнях

 • Демянчук О. П. Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні / Демянчук О. П. // Гілея. – 2015. – Вип. 102. – C. 412-416.
 • Дем’янчук О. П. Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні / Олександр Дем’янчук // Віче. – 2015. – № 22. – С. 10-15.

 

В інших виданнях України

 • Гомза І. А.Ведення війни, коерсивний приріст лояльності та будування держави : особливості стратегії сепаратизму / Гомза І. А. // «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» : тези доп. : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : Талком, 2015. – С. 56-58.
 • Гомза І. А.Держава-рантьє / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 149-150.
 • Гомза І. А. Політика незгоди / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 479-480.
 • Гомза І. А.Ресурсне прокляття / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 574-575.
 • Гомза І. А. Тіллі Чарльз / І. Гомза // Історія політичної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / [Авдєєнко О. Д., Гомза І. А., Чабанна М. В. та ін.] ; за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 633-634.
 • Демянчук О. П. Державне управління – від філософії до менеджменту / Олександр Демянчук // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Демянчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 306-308.
 • Дем’янчук О. П. Кафедра політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» / О. Дем’янчук // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 291-292.
 • Кисельов С. О.Друга каденція А. Яценюка : результати та перспективи / Кисельов С. О. // Тези доповідей, виступів і пропозицій учасників ІІ-го круглого столу «Ситуаційні чинники особистісного та суспільного розвитку» (28 квітня 2015 р.) / Нац. акад. педагог. наук України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 8-9.
 • Кисельов С. О.Межі толерантності / Сергій Кисельов // «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» : зб. матеріалів IV Міжнарод. наук.-теорет. конф. 1-2 жовт. 2015 р. – Житомир : [Вид-во Євенок О. О.,] 2015. – С. 37-41.
 • «Природа нынешнего конфликта (конфликтов)» : [дискуссия] / А. Сушко, А. Пионтковский, ... А. Гарань [и др.] // Україна-Росія : діалог під час конфлікту : круглий стіл = Украина-Россия : диалог во время конфликта : круглый стол / [наук. ред. Є. Бистрицький ; упоряд. О. Білий] ; Міжнар. фонд «Відродження» (Україна), Ин-т экономического анализа (Россия). – [Київ : Агентство «Україна»], 2015. – С. 36-76.
 • Чабанна М. В.Атомізація суспільна / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 44-45.
 • Чабанна М. В.Європейська комісія / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 219.
 • Чабанна М. В.Європейська Рада / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 220.
 • Чабанна М. В.Європейський парламент / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 222.
 • Чабанна М. В.Європейський Союз (ЄС) / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 222-223.
 • Чабанна М. В.Корнгаузер Вільям / М. Чабанна // Історія політичної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / [Авдєєнко О. Д., Гомза І. А., Чабанна М. В. та ін.] ; за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 333-334.
 • Чабанна М. В.Маніпулювання психологічне / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 371-372.
 • Чабанна М. В.Мовно-етнічна ідентичність населення США : політичні та соціально-економічні аспекти / Маргарита Чабанна // Сполучені Штати Америки у сучасному світі : політика, економіка, право, суспільство : збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). Ч. 1 / [упоряд.: Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Центр американ. студій. – Львів : [Центр американських студій факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка], 2015. – С. 368-373.
 • Чабанна М. В.Партія кадрова / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 461-462.
 • Чабанна М. В.Політичний діловий цикл / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 511-512.
 • Чабанна М. В.Рада Європейського Союзу / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 558.
 • Чабанна М. В.Рада Європи / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 558-559.
 • Чабанна М. В.Соціалізація політична / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 616-617.
 • Чабанна М. В.Теорії прийняття політичних рішень / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 658-659.
 • Чабанна М. В.Теорія трансакційних видатків / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 665-666.
 • «Эволюция национального сознания (этнический, гражданский, политический компоненты) в российском и украинском обществах» : [дискуссия] / Е. Быстрицкий, ... А. Гарань, ... М. Кирсенко [и др.] // Україна-Росія : діалог під час конфлікту : круглий стіл = Украина-Россия : диалог во время конфликта : круглый стол / [наук. ред. Є. Бистрицький ; упоряд. О. Білий] ; Міжнар. фонд «Відродження» (Україна), Ин-т экономического анализа (Россия). – [Київ : Агентство «Україна»], 2015. – С. 8-35.

 

Інше

 • Gomza I.The Winter of Our Discontent [Electronic resourse] : Emotions and Contentious Politics in Ukraine during Euromaidan / Ivan Gomza, Nadiia Koval // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. – Electronic data. – 2015. – № 1. – P. 39-62. – Mode of access: World Wide Web. – http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52673/48724 (viewed on April 19, 2016). – Title from the screen.
 • Haran' O.From "Hybrid War" to "Hybrid Peace" [Electronic resourse]: One More "Frozen Conflict"? / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy. – 2015. – July. – No. 369. – P. 1-6.
 • Будуємо нову Україну : збірник конференції, 26-27 листопада 2014 р., м. Київ / [редкол.: Демянчук О., Ярошенко Т., Пронкевич О., Смаглій К. та ін. ; Українське Фулбрайтівське коло]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 407 с. : іл., табл., фотоіл.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А. Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін / Амельченко Н. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 45-50.
 • Haran O. What Went Wrong with the Orange Revolution? / O. Haran // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 50-54.
 • Гнатюк М. М. Комунітаризація «політичної складової» зовнішніх зносин ЄС: Європейське політичне співробітництво / Гнатюк М. М. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 72-77.
 • Гнатюк М. М. Міжнародний актор та політична суб’єктність у дискурсі реалістського і ліберального підходів / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 44-48.
 • Gomza I. Contentious Politics and Repertoire of Contention in Ukraine: the Case of Euromaidan / I. Gomza // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 55-60.
 • Гомза І. А. Мультисекторальна класифікація авторитарних режимів / Гомза І. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 10-17.
 • Demianchuk O. Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives / O. Demianchuk // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 61-66.
 • Дем’янчук О. П. Зміни розподілу політичної влади в Україні після весни-2014 / Дем’янчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 23-28.
 • Кисельов С. О. Політична свобода: дилема індивідуального та соціального / Кисельов С. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 3-7.
 • Кушніренко В. О. Етнополітичний аспект формування традиційного ісламу в реаліях західно-кавказького соціуму / Кушніренко В. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 86-90.
 • Новічкова О. С. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона «Опіум інтелектуалів» (1955) / Новічкова О. С. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 29-33.
 • Чабанна М. В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії / Чабанна М. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 8-14.
 • Яковлєв М. В. Радянізація, русифікація та дерадянізація як категорії політичної постколоніальної історії країн Центрально-Східної Європи / Яковлєв М. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 24-28.
 • Пироговська Є. В. Типологія держав за їхньою могутністю / Пироговська Є. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 3-10.

В інших виданнях України

 • 2017 року Росії прийде капець : коли Крим повернеться в Україну : [думки експертів] / Михайло Басараб, Олександр Кочетков, ... Олексій Гарань [та ін.] ; записали Романія Горбач [та ін.] // Країна. – 2014. – 14 серпня (№ 31). – С. 22-25.
 • Гарань О. В. Зачем это было нужно : [комент. Олексія Гараня, проф. НаУКМА до статті Богданович К. Бассняш : после псевдовыборов в "ДНР – ЛНР" Украина получила свое Приднестровье] / Алексей Гарань // Фокус. – 2014. – 7 ноября (№ 45). – С. 6.
 • Гарань О. В. Action plan for Ukraine / by Oleksiy Haran // On the fault line : security in-between : Digest 7th Kyiv security forum (10-11 April, 2014). – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 44-50.

В іноземних виданнях

 • Haran O. The Poroshenko Phenomenon : Elections and Challenges Ahead / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Perspectives. – 2014. – September. – No. 336. – P. 13-19.
 • Haran O. Ukraine’s Long Road to European Integration / Olexiy Haran, Maria Zolkina // PONARS Eurasia Policy Perspectives : The Vilnius Moment. – 2014. – March. – P. 34-38.
 • Гнатюк Н. Н. Политическая структура Европейского союза в теоретическом дискурсе : между государственным и международным / Н. Н. Гнатюк // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. – 2014. – № 3. – С. 33-48 : табл.
 • Гнатюк Н. Н. Международная политическая субъектность ЕС : критерии оценки / Гнатюк Николай Николаевич // Вести Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. – 2014. – № 2. – С. 109-116.
 • Яковлев М. В. Антимайдан после Евромайдана в социальных сетях : образ врага и опасения жителей востока Украины / Максим Яковлев // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2014. – № 1. – С. 78-93.

Інше

 • Тертичний О. Перша спроба демократичної будови політичної партії в Україні : автобіографія української Демплатформи (1990–1991 роки) ; документи / Олександр Тертичний ; [редкол. : Є. А. Мачуський, М. В. Попович, В. Є. Хмелько та ін. ; наук. ред. Р. І. Ленчовський ; передм., рец. О. В. Гарань] ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 309 c. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Гнатюк М. М. Постмодерна дипломатія : роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 47-51.
 • Трегуб О. І. Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства / Трегуб О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 60-66.
 • Чабанна М. В. Прозорість діяльності суб'єктів прийняття владних рішень в Україні : доступ громадськості до публічної інформації / Чабанна М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 8-16.
 • Yakovlyev M. Postcolonial methodological framework for comparing postsocialist nostalgias (cases of East Germany and Ukraine) / M. Yakovlyev // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - P. 56-60.
 • Толстов С. В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / Толстов С. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 39-46.

В інших виданнях України

 • Гарань О. В. Політичні інституції та демократичний процес / Олексій Гарань, Ігор Жданов, Світлана Конончук // Український демократичний барометр-2012 : аналітичний звіт / [за ред. І. Бекешкіної]. - К. : Фонд «Демократичні ініціативи», [2013]. - С. 6-32.
 • Гарань О. В. Авторитаризм, "плюралізм за замовчанням" і демократія в Україні / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 89-100.
 • Гарань О. В. Трансформаційні процеси в Україні : історичні, етнічні та політичні чинники / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 47-69 : табл.
 • Новічкова О. С. Демократія і право на іншість / Аліса Новічкова // Критика. - 2013.- Ч. 1-2. - С. 7-8.

В іноземних виданнях

 • Haran O. President Yanukovych’s Growing Authoritarianism : Does Ukraine still have European Prospects? / Olexiy Haran // PONARS Eurasia Policy Memo. - 2013.- No. 265. - 6 p.

Інше

 • Кохан Г. В. Явище політичної корупції : теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан ; [рец.: О. В. Гарань, М. М. Розумний] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 230, [1] с. - Включ. бібліогр.
 • Михельсон О. Навіщо Майдану "Майдан" : [комент.: І. Коліушко, голова правл. Центру політико-правових реформ, О. Гарань, проф. політології НаУКМА, С. Квіт, президент НаУКМА та ін.] / Олександр Михельсон // Український Тиждень. - 2013-2014.- № 52. - С. 36-39.
 • Демократический транзит [Електронний ресурс] : модели развития стран Южного Кавказа : аналитический доклад / [Кулик В. А., Якушик В. М., Бабич Б. Н. [та ін.] ; науч. ред. Якушик В. М., Манько О. Е.] ; Центр исследований проблем гражданского общества, Ин-т практической политики. - К. : ЦИПГО, 2013. - 42 с. - Включ. бібліогр.
 • Азербайджан [Електронний ресурс] : системная модернизация и политический выбор : аналитический доклад / [Кулик В. А., Якушик В. М., Бабич Б. Н. [та ін.] ; науч. ред. Якушик В. М., Манько О. Е.] ; Центр исследований проблем гражданского общества, Ин-т практической политики. - К. : ЦИПГО, 2013. - 42 с. - Включ. бібліогр.
 • Політичні аспекти охорони здоров'я на перетині глобального і локального / Тетяна Семигіна ; [рец. Римаренко С. Ю., Смолянюк В. Ф., Якушик В. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська Академія, 2013. - 398 с. : табл., схеми. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А. Рецензія на монографію І. В. Овчар «Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр.)» / Амельченко Н. А. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 68-70.
 • Амельченко Н. А. Стратегії легітимації влади в Україні в діяльності «помаранчевого» та «біло-блакитного» урядів (2004–2007) / Амельченко Н. А. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 28-34.  
 • Гнатюк М. М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 40-44.
 • Гнатюк М. М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європейської комісії / Гнатюк М. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 60-64.
 • Кушніренко В. О. Проблема суверенітету та громадянства в контексті осучаснення історичної шаріатської політико-правової доктрини / Кушніренко В. О. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 34-37.
 • Соломін О. А. Концепція правової держави : сучасний контекст / Соломін О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 3-6.
 • Чабанна М. В. Ставлення громадян до участі у процесі прийняття політичних рішень як параметр політичної культури сучасного українського суспільства / Чабанна М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 17-22.
 • Чабанна М. В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах / Чабанна М. В // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 7-14.
 • Яковлєв М. В.  Синергетична модель «нової людини» і світу / Яковлєв М. В., Гуменюк О. Г. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 42-47.
 • Якушик В. М. Роль сучасної України на Кавказі / Якушик В. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 55-60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Чабанна М. В.  Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності / Маргарита Чабанна // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - № 3(59). - С. 236-255.
 • Яковлєв М. В. Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій / Максим Яковлєв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - № 3(59). - С. 87-98.

В інших виданнях України

 • Амельченко Н. А. Солідарність / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 672-673.
 • Амельченко Н. А. Символіка політична / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 663-664.
 • Амельченко Н. А. Лукач Георг / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 410.
 • Амельченко Н. А. Комунітаризм / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 348.
 • Амельченко Н. А. Еллінек Ґеорг / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 240.
 • Амельченко Н. А. Екзистенціалізм / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 236-237.
 • Амельченко Н. А. Бердяєв Микола Олександрович / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 56-57.8. Амельченко Н. А. Арістотель / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 39-40.
 • Амельченко Н. А. Августин Аврелій / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 8.
 • Гарань О. В. Тимошенко Юлія Володимирівна / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 711.
 • Гарань О. В. Мороз Олександр Олександрович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 467-468.
 • Гарань О. В. Єхануров Юрій Іванович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 260.
 • Гарань О. В. Народний Рух України / О. Гарань, О. Сидорчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 478-479.
 • Гнатюк М. М. Дихотомія наднаціонального і міждержавного в концептуалізації міжнародної акторності ЄС / Микола Гнатюк // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. (17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ) / [за заг. ред. Л. Л. Прокопенка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. упр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. - С. 54-55.
 • Дем’янчук О. П. Політика владна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 568-569.

 • Дем’янчук О. П. Політика публічна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 571-572.

 • Дем’янчук О. П. Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень / Олександр Дем'янчук // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (гол.) ... та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : [ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України], 2012. - С. 505-517.

 • Кисельов С. О. Апологетика / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 35.

 • Кисельов С. О. Вибір політичний / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 96.

 • Кисельов С. О. Відчуження політичне / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 105.

 • Кисельов С. О. Вінстенлі / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 111.

 • Кисельов С. О.  Геґель / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 129-130.

 • Кисельов С. О.  Гоббс / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 149.

 • Кисельов С. О.  Демократичний централізм / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 192.

 • Кисельов С. О.  Заколот / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 264.

 • Кисельов С. О.  Камю / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 312.

 • Кисельов С. О.  Лобізм / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 408-409.

 • Кисельов С. О.  Локк / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 409.

 • Кисельов С. О.  Меритократія / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 441.

 • Кисельов С. О.  Неурядові організації / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 500-501.

 • Кисельов С. О.  Повстання / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 561-562.

 • Умланд А. Двоголова Евразія / Андреас Умланд // Критика. - 2012. - Ч. 7-8. - С. 28-29.

В іноземних виданнях

 • Гарань А. В. География и экономика: интеграция как выбор / Алексей Гарань // Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сб. статей / [Центр геополит. исслед., Москов. центр Карнеги]. - Вильнюс : [б. в.], 2012. - С. 44-60 : табл.
 • Umland A. Nichtideologische Motivationen der "Swoboda"-Wähler : Hypothesen zum Elektorat der ukrainischen radikalen Nationalisten bei den Parlamentswahlen vom Oktober 2012 [Electronic resourse] / Andreas Umland // Ukraine-Analysen. - Electronic data. - [Bremen : Universität Bremen und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 2012]. - № 109. - P. 8-9. - Mode of access: World Wide Web. - http://ukraine-nachrichten.de/nichtideologische-motivationen-swoboda-w%C3%A4hler_3682_meinungen-analysen (viewed on June 13, 2013). - Title from the screen.
 • Umland A. EU-Ukraine Relations after the Ukrainian Parliamentary Elections : а new "Plan B" for Brussels' policies toward Kiev [Electronic resourse] / Andreas Umland, Iryna Solonenko // IP Journal. - Electronic data. - [S. l. : German Council on Foreign Relations, 2012]. - Mode of access: World Wide Web. - https://dgap.org/en/ip-journal/topics/eu-ukraine-relations-after-ukrainian-parliamentary-elections (viewed on June 13, 2013). - Title from title screen.

Інше

 • Ідеологія та політика [електронний ресурс] : науковий міждисциплінарний рецензований журнал. - Комп'ютерні дані і програми. - № 1 (1912)- . -[К. : Фонд якісної політики, 2012-] -номери. . - Видається два рази на рік в електронній формі. - Метод доступу: World Wide Web. - Назва з домашньої сторінки (переглянуто 27.05.2013). - Редкол.: Наталія Амельченко, Андрій Мелешевич ; Редактор: Михайло Мінаков ; Заст. редактора: Михайло Кольцов.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Кушніренко В.О. Сучасні концептуальні розробки сунітської моделі ісламської держави // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 3-8.
 2. Чабанна М.В. Громадянська участь у процесі прийняття політичних рішень на державному рівні як критерій демократичності політичного режиму // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 25-29.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Гнатюк М.М. Формування переговорної позиції та порядок укладання міжнародних договорів ЄС після Лісабона // Вибори та демократія. - 2011. - № 3. - С. 44-48.
 2. Чабанна М.В. Консолідована демократія: концептуалізація поняття та спроби вимірювання // Вибори та демократія. - 2011. - № 2. - С. 50-58.

В інших виданнях України

 1. Гнатюк М.М. Зміст і спрямованість угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 1. – С. 117-121.
 2. Зубрицька Л.Й. Час як ресурс державної влади // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 68-71.

В іноземних виданнях

 1. Якушик В.М. Комментарии к законопроекту "О языках в Украине" // Крымский политический диалог 2010. - М., 2011. - С. 209-225.

В іноземних журналах

 1. Гарань А.В., Яковлев М.В. Двадцатилетие независимой Украины: уроки развития // Вестник Института Кеннана в России. - 2011. - Вып. 20. - С. 35-44.

Інше

 1. Гарань А.В. (ред.) Украина, Россия и провал имперского проекта... / [под ред. А. Гараня]. – К. : [Стилос], 2011. - 73 с.
 2. Зубрицька Л.Й. (ред.) Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф. (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів (українською мовою) / [за заг. ред. Л. Й. Зубрицької]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. - 405, [1] с.
 3. Якушик В.М. (ред.) Україна в системі міжнародних заходів щодо придністровського врегулювання: пріоритети та інструменти : аналітична доповідь / [Г.В. Шелест ... [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Якушика] ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Регіон. філ у м. Одесі. – О. : Фенікс, 2011. - 100 с.

2009

 • Амельченко Н.А., Шейко Ю.О. Співвідношення влади, примусу та насильства в сучасних теоріях влади // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 3-8.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : С. Толстов, В. Якушик, В. Третьяков … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 1 (янв.). – С.18-21.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Анохин, Е. Минченко, В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 6 (март). – С.10-14.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 9 (май). – С. 12-15.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : К. Затулин, В. Якушик, В. Кулик … и др.] // Информ-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 10 (май). – С. 12-18.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 14-15 (сент.). – С. 20-25.
 • Чабанна М.В. Основні підходи до аналізу прийняття політичних рішень у західній політичній науці // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 42-46.
 • Якушик В.М. The Influence of Afghanistan on Russian Foreign Policy Toward Central Asia After September 11, 2001 // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 74-79.

2008

 • Амельченко Н.А. Проект раціоналізації політики та його межі / Н.А. Амельченко // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В.М. Якушик, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – C. 5-14.
 • Амельченко Н.А. Просвітницький проект раціоналізації політики та його межі / Н.А. Амельченко // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький ... та ін. ; ред. тем. вип. : В. М. Якушик, О. В. Гарань, В. П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-14.
 • Гарань О.В. Дві стислі тези / О.В. Гарань // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 2. – С. 100.
 • Гнатюк М.М. Джерела формування геостратегічних пріоритетів Росії щодо України : неореалістський підхід / М.М. Гнатюк // Зовнішні справи. – 2008. – № 5. – 6 с.
 • Гнатюк М.М. Ставлення россійської зовнішньополітичної еліти до важливості України для геостратегії Росії / М.М. Гнатюк // Вибори та демократія. – 2008. – № 2. – C. 64-72.
 • Кисельов С.О. Політична культура в контексті загальнокультурного процесу України / С. Кисельов, С. Рябов // Магістеріум. Вип. 31 : Політичні студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : С. Г. Рябов, О. В. Клименко, С. О. Кисельов]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-19.
 • Кисельов С.О. Проблема свободи у Платона / С.О. Кисельов // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В. М. Якушик, О. В. Гарань, В. П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – C. 14-18.
 • Чабанна М.В. Політична культура тоталітарного суспільства / М.В. Чабанна // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В.М. Якушик, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія , 2008. – С. 34-40.
 • Якушик В.М. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблемы его реализации / В.Кулик, В. Якушик // Приднестровье в макрорегиональном контексте Черноморского побережья : сб. статей / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008. – No. 18. – С. 160-191.
 • Якушик В.М. Як політичні актори приходять до влади : [рецензія] / В. Якушик // Віче. – 2008. – № 11. – С. 39.
 • Бредіс І. Aspects of the Orange Revolution V : Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainuan Presidental Elections / Ingmar Bredies, Andress Umland and Valentin Yakushik (Eds.) // Soviet and Post-Soviet Politics and Society / Edited by Andreas Umland. – Stuttgart : Verlag. – Vol. 67. – 227 [12] p.
 • Якушик В.М. Aspects of the Orange Revolution V : Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainuan Presidental Elections / Ingmar Bredies, Andress Umland and Valentin Yakushik (Eds.) // Soviet and Post-Soviet Politics and Society / Edited by Andreas Umland. – Stuttgart : Verlag. – Vol. 67. – 227 [12] p.

2007

 • Винницький М.І. Україна і діаспора – можливості формування "світового українства" / Михайло Винницький // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 259–269.
 • Гарань О.В. Вибори – 2007: думки експертів / Олексій Гарань // Політичний портрет України. – 2007. – № 37–38. – С. 165–170.
 • Гарань О.В. Комуністична ідеологія : романтичні ілюзії і масове насильство / Олексій Гарань // Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії : нарис про комуністичну ідею у XX столітті = Le passe d'une illusion : essai sur s'idee communiste au XXe siecle : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і літера" / Франсуа Фюре ; [відп. за вип. К. Сігов та Л. Фінберг ; пер. з франц. В. Каденко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європейських гуманітарних досліджень]. – К. : Дух і Літера, 2007. – С. 795–799.
 • Гарань О.В. Оновлення політичної системи України / Олексій Гарань // Європейська та євроатлантична інтеграція : шлях до демократії. – К. : Ін-т євроатлантичного співробітництва. – К., 2007. – С. 3–5.
 • Гарань О.В. "Політична криза дала політикам добрий урок : жодна політична сила в Україні не може монополізувати владу" / О. Гарань // Парламент. – 2007. – № 2. – С. 60.
 • Гарань О.В.. Пошук оптимальної виборчої системи України – простір для дискусій / Олексій Гарань // Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні. – К. : Ін-т виборчого права, 2007. – С. 84–86.
 • Дем'янчук О. П. Політика як навчання та навчання політиці / О.П. Дем'янчук // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій : виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнар. наук. конф., м. Суми, 10-12 трав. 2007 р. – Суми, 2007. – Ч. 1. – С. 89–99.
 • Дем'янчук О.П. Стратегiчне оцiнювання стану освiти у сферi публiчної адміністрації / О.П. Дем'янчук // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 6 грудня 2006 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – С.
 • Рябов С.Г. Міркування про громадянське суспільство в контексті дилеми приватного та державного / С.Г. Рябов // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 69–75.
 • Солом'яний В. Реституція в цивільному праві : минуле та майбутнє / В. Солом'яний // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіон. наук.-практ. конф., 8-9 лют. 2007 р.) / [наук. ред. В.М. Бурдін] ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л. : [б. в.], 2007. – С. 347–349.
 • Солом'яний В. Субсидіарність реституції в римському та сучасному цивільному праві / Віктор Солом'яний // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 128–138.
 • Чабанна М. В. Дослідження сутнісних рис тоталітарного режиму та зіставлення його різновидів у межах теорії тоталітаризму / М.В. Чабанна // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.11–16.
 • Haran O. Orange Revolution : Origins, Successes and Failures of Democratic Transformation / O. Haran., P. Burkovsky. – Berlin : Naumann Foundation, 2007. – 15 p. – (Occasional Papers; 32)

2006

 • Дем'янчук О.П. Відкриті й приховані виклики державному управлінню в перехідному суспільстві // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. конф., м. Суми, 22-24 черв. 2006 р. – Суми. – Т. 1. – С. 45-49.
 • Дем'янчук О.П. Відповідність нинішньої системи управління і вироблення державної політики вимогам суспільства знань // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер.: Політичні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 54, Вип. 41. – С. 182-186.
 • Дем'янчук О.П. Застосування моделі «політичного ринку» до процесів формування державної політики // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 12-17.
 • Дем'янчук О.П. Політична освіта як чинник формування порядку денного публічної політики: теорія та українська практика // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 71-77.
 • Дем'янчук О.П. Розподіл політичної влади і реформування державного управління // Агора. – 2006. – № 2. – С. 71-79.
 • Дем'янчук О.П. Уроки Помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 113-124.
 • Дем'янчук О.П. Парсонс В. Публічна політика : вступ до теорії й практики аналізу політики / Пер. з англ. О.П. Дем'янчук. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. –519с.
 • Дем'янчук О.П. Уроки Помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні //Beyond Recognition? Ukraine and Europe after the Orange Revolution. – Oslo, Norway, 2006. -
 • Амельченко Н.А. Представницька демократія чи демократія участі? // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 8-12.
 • Амельченко Н.А. Проблема соціальної інтеграції в Україні у контексті осмислення досвіду Помаранчевої революції // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 61-72.
 • Амельченко Н.А. Тематизація та проблематизація солідарності українського суспільства в політичному та інтелектуальному дискурсах // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 194-205.
 • Амельченко Н.А. Чи можлива в українській політології «символічна революція» // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-23.
 • Голіченко Т.С. До питання про стратегії формування джерельної бази історико-філософських досліджень (історико-філософська полеміка Марціала Геру та Фердинанда Алькье) // Могилянський історико-філософський семінар: Матеріали засідань. Вип. 1: 2003-2005 / НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 104-105.
 • Голіченко Т.С. «Нарис сучасної французької філософії» («Очерк современной французской философии») Олексія Введенського як прецедент панорамного дослідження історії французької філософії XIX століття // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 23: Історико-філософські студії / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 63-69.
 • Голіченко Т.С. Парадокси рецепції сучасної французької філософії в Україні, або про те, чи гідна французька думка XX століття бути предметом історико-філософських досліджень // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 87-92.
 • Голіченко Т.С. La philosophie française du XIX siècle dans le miroir de la philosophie russe de la même époque // Практична філософія. – 2006. – № 2. – С. 205-214.
 • Кисельов С.О. Вибори 2006: політика та демократія // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 45-49.
 • Кисельов С.О. Демократизація в Україні: моделі демократії // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 38-47.
 • Кисельов С.О. Демократизація українського суспільства: утопії та реалії // Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. – К.: Етна-1, 2006. – С.
 • Кисельов С.О. Розвиток парламентаризму та процес демократизації в Україні // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 18-22.
 • Кисельов С.О. Analiza kampanii wyborczych i rezultatów wyborów do parlamentu ukraińskiego – partie lewicowe, 1998-2006. – Oslo, Norway: NUPI, 2006. – P.
 • Кисельов С.О. Democratization in Ukraine. Models of Democracy // Beyond Recognition? >Ukraine and Europe after the Orange Revolution. – Oslo, Norway: NUPI, 2006.
 • Кисельов С.О. The Return of the Regions? The Shift from the Left towards Regional Values. – Oslo, Norway: NUPI, 2006.
 • Кисельов С.О.Further Towards Post-Communism? From 'left' to Regions in Ukraine . – Oslo, Norway: NUPI, 2006. – P.
 • Кушніренко В.О. Зовнішньополітичні орієнтири України після Помаранчевої революції // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 157-163.
 • Рябов С.Г. Визнання опозиції – як умова визнання демократії в Україні // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 26-37.
 • Рябов С.Г. Методологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (науково-методичні рекомендації для вчителів ЗОШ) // Політична освіта в сучасні школі: психологічна модель (наук.-метод. посіб.) / За ред. І.В. Жадан; М-во освіти України у справах сім'ї, молоді та спорту, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К., 2006. – С. 113-138.
 • Чабанна М.В. Роль тоталітарної організації у здійсненні управління суспільством // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 10-14.
 • Якушик В.М. Маніпулятивні виборчі технології та вирішення базових цивілізаційних проблем України // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Т.; Л.: ЛА Піраміда, Ред.-вид. відділ Галицького ін-ту, 2006. – С. 22-31.
 • Півтора роки після Помаранчевої революції: оцінка ситуації і перспективи / В.М. Якушик, Ю. Луковенко, Н. Магера та ін. // Психологія і суспільство. – 2006. – № 2. – С. 5-19.
 • Якушик В.М. Политические и цивилизационные аспекты украинской революции 2004-2005 гг. // ПОЛИТЭКС. (Политическая экспертиза). – 2006. – Т. 2., № 2. – С. 289-298.
 • Политические партии Украины: подготовка к парламентским выборам 2006 года. – Вып. 5: Российский вопрос / В. Якушик, В. Бала, А. Голобуцкий и др.; Агентство моделирования ситуаций. – К., 2006. – 40с.
 • Проблеми міжетнічного та міжконфесійного примирення в регіоні Західних Балкан / В. Якушик, Т. Того, Н. Стоїч // Політ. менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 173-175.
 • Якушик В.М. Українська революція 2004-2005 років: головні ознаки та форми вияву // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 92-102.
 • Якушик В.М. Українська революція 2004-2005 років. Спроба теоретичного аналізу // Політ. менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 19-37.
 • Якушик В.М. The 2004-2006 Ukrainian Revolution and the Conflict of Various Types of Legitimacy // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ-Харків, 9-12 листоп. 2005 р. / За ред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я. Тація. – Х.: Право, 2006. – С. 170-179.

2005

 • Дем'янчук О.П. Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, підходи і процедури // Вибори та демократія. - 2005. - № 3. - С. 34-40.
 • Кармазіна М.С. Демократи. соціалісти й "третя сила" у боротьбі за владу (1991-1994 рр.) // Політ. менеджмент. - 2005. - № 6(15). - С. 49-57.
 • Кисельов С.О. Логіка Закону України "Про вибори Президента України" як показник логіки українського законодавства // Вибори та демократія. - 2005. - № 1. - С. 31-37.
 • Кармазіна М.С. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3(12). - С. 28-41.
 • Кармазіна М.С. "Первісний гріх" президентів (грані політичної корупції в Україні. 1991-2004 рр.) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 45: Політичні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 43-49.
 • Рябов С.Г. Опозиція як джерело альтернативної політики // Вибори та демократія. - 2005. - № 4. - С. 8-18.
 • Рябов С.Г. "Політична освіта має бути знаряддям демократизації суспільства, збереження стабільності і безпеки" // Парламент. - 2005. - № 6. - С. 31-33.
 • Стратегія розвитку освіти в Україні: проблеми і перспективи / В.М. Якушик, О. Коловіцкова, Ю. Луковенко та ін. // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 100-141.

2004

 • Бевз Т.А. Менталітет як надбання людської цивілізації // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - С. 292-302.
 • Бевз Т.А. Перша річниця діяльності Центральної Ради в оцінках її лідерів // Україна: від самостійності до соборності (22 січ. 1918-22 січ. 1919 рр.) / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - С. 84-93.
 • Бевз Т.А. Політична доктрина української партії соціалістів-революціонерів в контексті українізації // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Вип.7. - С. 77-83.
 • Голіченко Т.С. Інтелектуали у фокусі сучасних французьких соціологічних, політологічних та історичних досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 42-63.
 • Голіченко Т.С. Історик філософії у світлі історії філософії і vice versa // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 25: Філософія та релігієзнавство / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 25-30.
 • Голіченко Т.С. Лінгвістично-культурологічний підхід в історико-філософському дослідженні, або "Географії духу" (порівняння французької та німецької філософії у праці О. Введенського "Нарис сучасної французької філософії (1894) в контексті сучасної історико-філософської компаративістики) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 4-9.
 • Головко О.Б. Половецький фактор у політичному розвитку Південно-Західної Русі (остання третина XII - перша половина XIII ст.) // Східний світ. - 2004. - № 1. - С. 60-72.
 • Головко О.Б. Формування державних утворень в Східній Європі в IX- першій половині XIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Вип. 4. - С. 77-94.
 • Кармазіна М.С. Інститут президентства: походження та сутність феномена // Політ. менеджмент. - 2004. - № 3(6). - С. 36-51.
 • Кармазіна М.С. Інститут президентства: за і проти ( у світлі цивілізаційного досвіду) // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 112-125.
 • Кармазіна М.С. Політичні інститути: питання методології дослідження / Укр. іст. журн. - 2004. - № 12. - С. 3-8.
 • Клименко О.В. Деякі концептуальні підходи до визначення інформаційного суспільства // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2004. - С. 143-147.
 • Кресіна І.О., Савчук К.О. Віденська Декларація держав-членів Ради Європи 1993 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 545-546.
 • Кресіна І.О. Громадянське суспільство і проблеми народовладдя в Україні // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - Вип. 25. - С. 36-49.
 • Кресіна І.О. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 587-588.
 • Кресіна І.О. Журавський Віталій Станіславович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 593.
 • Майборода О.М. Вчитися історії: (Проблеми викладання і осмислення предмета) // Історія в шк. України. - 2004. - № 7. - С. 2-6.
 • Майборода О.М. Глобалізація і вектор історичного розвитку України // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 139-143.
 • Майборода О.М. Етнонаціональний розвиток України у трансформаційний період // Актуальні проблеми вітчизняної історії XX ст.: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Ю. Ю. Кондуфора. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 2. - С. 253-285.
 • Майборода О.М., Шкляр Л.Є. Етноцид // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 194-195.
 • Майборода О.М. Історична пам'ять у поліетнічному суспільстві (на прикладі інтерпретацій українсько-кримськотатарських відносин) // Людина і політика. - 2004. - № 4. - С. 3-9.
 • Майборода О.М. Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення // Політ. менеджмент. - 2004. - № 5. - С. 15-22.
 • Павленко Р.М. Важливе і масштабне дослідження // Вища освіта України. - 2005. - № 3. - С. 113. - Рец. на кн.: Лутай В.С. Основной вопрос современной философии. Синергетический подход. - К.: ПАРАПАН, 2004. - 156с.
 • Павленко Р.М. "Занепад парламенту" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 213-215.
 • Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 465-466.
 • Павленко Р.М. Уряд національної єдності // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 683.
 • Павленко Р.М. Форма державного правління // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 696-697.
 • Рябов С.Г. Абсентеїзм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 7.
 • Рябов С.Г. Авангардизм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 8.
 • Рябов С.Г., Дьомкін П.О. Агітація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 13.
 • Рябов С.Г. "Адміністративний ресурс" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 17.
 • Рябов С.Г. Асоційоване членство // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 40.
 • Рябов С.Г. Балотування // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 44.
 • Рябов С.Г. Більшість // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 47.
 • Рябов С.Г. Блок // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 60.
 • Рябов С.Г. Велика держава // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 66.
 • Рябов С.Г. Вибори // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 70-71.
 • Рябов С.Г. Вотум // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 91.
 • Рябов С.Г. Глава держави // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 105-106.
 • Рябов С.Г. Глава уряду // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 106.
 • Рябов С.Г. Громадянство / С.Г. Рябов. В.Ф. Погорілко // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 117-118.
 • Рябов С.Г. Інтереси соціальні / С.Г. Рябов, В.О. Трипольський // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 238-239.
 • Рябов С.Г. Колективної безпеки принцип // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 265-266.
 • Рябов С.Г. Конституційний нагляд // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 276.
 • Рябов С.Г. Мітинг // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 360.
 • Рябов С.Г. Неурядові організації // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 409-410.
 • Рябов С.Г. Нове політичне мислення // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 415-416.
 • Рябов С.Г. "Партія влади" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 474.
 • Рябов С.Г. Партія політична // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 474-475.
 • Рябов С.Г. Передмова // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2004. - С. 3-6.
 • Рябов С.Г. Підданство // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 485.
 • Рябов С.Г. Подвійних стандартів політика // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 494.
 • Рябов С.Г. Поліс // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 497.
 • Рябов С.Г. Політична коректність // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 506-507.
 • Рябов С.Г. Права людини // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 531.
 • Рябов С.Г. Принципи міжнародного права // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 542.
 • Рябов С.Г. Регламент // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 563.
 • Рябов С.Г. Референдум // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 568-569.
 • Рябов С.Г. Символіка державна // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 605.
 • Рябов С.Г. Спікер // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 631.
 • Рябов С.Г. Типологія держав // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 659-660.
 • Рябов С.Г. Фундаменталізм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 701.
 • Ценз / С.Г. Рябов, В.О. Ващенко, В.С. Малишенко // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 712.
 • Рябов С.Г. Цензура // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 712-713.
 • Соломін О.А. Культурологія політики // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 301-302.
 • Соломін О.А. Фемінізм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 689-690.
 • Федченко Є.М. Що видно у вікно можливостей? // Політика і час. - 2004. - № 2. - С. 55-62.
 • Якушик В.М. Федерація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 687-688.
 • Якушик В.М., Черниш О.М. Диктатура // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 154-155.
 • Якушик В.М. Конфедерація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 290-291.
 • Якушик В.М. Режим політичний // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 563-564.
 • Якушик В.М. Республіка // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 567.

2003

 • Амельченко Н.А. Міф та нація - переплетіння філософського та політичного дискурсів // Філос. думка. - 2003. - № 6. - С. 50-75.
 • Бевз Т.А. Народовладдя як система українського державотворення (за творчим спадком Н. Григорієва) // Події і особистості революційної доби: Зб. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - С. 164-204.
 • Бевз Т.А. Політик і вчений ( До 120-річчя від дня народження Н.Я. Григорієва) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 2. - С. 74-88.
 • Бевз Т.А. Політичний аспект української національної ідеї // Україна: національна ідея: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 23 квіт. 2002 р. / НАН України. Ін-т історії України; Київ. міжнар. ун-т; Укр. Православна церква Київського Патріархату. - К.: КиМУ; Правові джерела, 2003. - С. 630-638.
 • Бевз Т.А. Соціологічна концепція виникнення держави Никифора Григорієва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - № 3. - С. 183-194.
 • Гарань О.В., Макєєв С. Політико-державні перетворення в Україні // Політичні і економічні перетворення в Україні та Росії. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 177-211.
 • Голіченко Т.С. Іпостасі тендеру // Українське кіно: євроформат. Хроніки громадських обговорень 1996-2003 роки. Кіносоціологія / Нац. Спілка кінематографістів України; М-во культури і мистецтв України; Укр. філос. фонд. - К.: Альтерпрес, 2003. - С. 209-211.
 • Головко О.Б. Альбрік та його хроніка // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 70.
 • Головко О.Б. Давня Русь у системі Byzantine Commonwealth // Східний світ. - 2003. - № 1. - С. 44-59.
 • Дем'янчук О.П. Держава і громадське суспільство як дійові особи в здійсненні освітньої політики // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали II міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002 р.: Наук. зб. / Ін-т вищої освіти АПН України; Одеська нац. юрид. акад.; Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - К., 2003. - С. 613-618.
 • Дем'янчук О.П. Політичні та інституційні аспекти впровадження закордонних моделей освіти в Україні // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос, 2003. - С. 102-112.
 • Кармазіна М.С. "Велика Україна", політичний ідеал М. Грушевського // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 459.
 • Кармазіна М.С. Глобалізація: місце і роль суб'єктів та об'єктів процесу // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С. 73-81.
 • Кармазіна М.С. Невідворотність демократії: Кращі місця вже заброньовані? // Віче. - 2003. - № 7. - С. 44-48.
 • Кармазіна М.С. Референдуми в Україні: законодавче регулювання та практика проведення // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2003. - С. 151-159.
 • Кисельов С.О. Ідеологія солидаризму і розвиток української національної держави // Душею завжди з Україною: Пропам'ятний зб. на пошану укр. правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Центр українознавства. - К.; Торонто: Фундація ім. В.Ю. Даниліва, 2003. - С. 443-454.
 • Кисельов С.О. Міра свободи індивіда у державі // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 92-100.
 • Кисельов С.О., Сальникова А. Національна ідентичність українців. Культурного і соціально-політичного // Політ. менеджмент. - 2003. - № 2. - С. 31-40.
 • Кресіна І.О. До питання про законодавче забезпечення політичної реформи // Право України. - 2003. - № 3. - С. 9-13.
 • Кресіна І.О. Евристичні можливості біогеодетермінізму // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 27-35.
 • Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 467-472.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є. Політична реформа: проблеми і перспективи // Віче. - 2003. - № 2. - С. 22-27; № 3. - С. 15-21; № 4. - С. 12-15.
 • Кушніренко В.О. Вестернізація в ісламських суспільствах // Політ. менеджмент. - 2003. - № 1. - С. 136-141.
 • Кушніренко В.О. Шаріатська концепція реформування державної системи в ісламських країнах // Людина і політика. - 2003. - № 2. - С. 37-47.
 • Майборода О.М. Ідентифікація "корінного народу" як суб'єкта етнополітичної сфери у світлі норм міжнародного права та етнополітичної практики зарубіжних країн // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія. / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - Вип. 22. - С. 55-63.
 • Майборода О.М. Релікти тоталітаризму в сучасній Україні // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія./ Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - Вип. 24. - С. 71-76.
 • Мейс Дж. Спадщина голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 8. - С. 465-468.
 • Мейс Дж. Україна як постгеноцидна держава, або: Як успадковані від СРСР структури блокують будь-які реальні реформи // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 7 (спец.). - С. 211-226.
 • Мейс Дж., Карабан В.І. Переклад з української мови на англійську мову: Навч. посіб.-довід. для студ. вищих навч. закл. освіти. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 608с.
 • Мейс Дж. У злочині геноциду винними були Сталін і його оточення // Віче. - 2003.- № 3. - С. 28.
 • Павленко Р.М. Аналітичне забезпечення суспільних змін в Україні // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С. 11-17.
 • Реалії та шляхи розвитку парламентаризму в Україні: погляд експертів / Р.М. Павленко, О. Дергачов, І. Когут та ін. // Нац. безпека і оборона. - 2003. - № 2. - С. 37-48.
 • Павленко Р.М. Розбудова аналітичної спроможності політичної партії // Побудова ефективної політичної партії / Упоряд.: І. Підлуська, О. Грязнова, В. Замятин; Фонд "Європа XXI" - К., 2003. - С. 58-87.
 • Рябов С.Г. Громадянське суспільство та політична культура // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002 р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос. 2003. - С. 273-283.
 • Рябов С.Г. До питання про класифікацію форм державного правління відповідно до параметрів політичної науки // Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство: Конф. випускників програм наук. стажування у США, 18-21 верес. 2003р. / Ін-т Кеннана. - К.: Стилос, 2003. - С. 265-271.
 • Рябов С.Г. Забезпечення виборчих прав громадян через освіту виборців // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв., 2003 р. - К.: Міленіум, 2003. - С. 51-53.
 • Толстов С.В. Концептуальні зміни та нові підходи в межах загальнополітичної парадигми міжнародної безпеки // Дослідження світової політики: Зб. праць вчених / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - 2003. - Вип. 25. - С. 3-26.
 • Чекаленко Л.Д. П.М. Калениченко ( До 80-річчя від дня народження) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 2. - С. 113-121.
 • Амельченко Н.А. Идея соборності в контексте современных философских образов социальности // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі: Укр. часопис рос. філософії. Вісн. т-ва рос. філософії при Укр. філос. фонді. Вип. 1. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2003. - С. 52-63.
 • Haran O., Tolstov S. Does "The Slavic Triangle" Exist from Kyiv's Perspective? // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч.: Суспільні науки: Ч. 2. / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк. - К., 2003.- С. 192-196.
 • Кисельов С.О. Философия любви: Эрос v/s ratio // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі: Укр. часопис рос. філософії. Вісн. т-ва рос. філософії при Укр. філос. фонді. Вип. 1. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2003. - С. 578-586.
 • Майборода О.М. Этнополитическая сфера в Украине // Политические и экономические преобразования в России и Украине. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 279-318.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна