Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2016

 

У журналах, що входять до наукометричних баз даних (WebofSciencecorecollection та (чи) Scopus, IndexCopernicus)

 

 1. V.Konovalova, K. Guzikevich, A. Burban, W. Kujawski, K. Jarzynka, J. Kujawa, Enhanced starch hydrolysis using α-amylase immobilized on cellulose ultrafiltration affinity membrane Carbohydrate Polymers,Volume 152,5 November 2016,Pages 710-717
 2. I.М. Tkachenko, N.A. Belov, Yu.V. Yakovlev, P.V. Vakuliuk, О.V. Shekera, Y.P. Yampolskii, V.V. Shevchenko / Synthesis, gas transport and dielectric properties offluorinated poly(arylene ether)s based on decafluorobiphenyl // Materials Chemistry and Physics 183 (2016) 279-287.
  10.1016/j.matchemphys.2016.08.028

 

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 1. Михальонок Я.С, Придьма С.О., Жалніна Г.Г., Момот Л.М., Бурбан А.Ф. Нові амінокислоти з сульфоновим фрагментом як будівельні блоки для твердофазного пептидного синтезу// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 183, стор. 18-26, 2016р.
 2. Колесник І.С., Харченко К.О., Коновалова В.В., Жалніна Г.Г., Царик С.М., Бурбан А.Ф. Методи одержання амфіфільних полісахаридів як міцелярних систем доставки лікарських засобів (огляд). //  Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 3-11, 2016р.
 3. Михальонок Я.С, Придьма С.О., Жалніна Г.Г., Момот Л.М., Бурбан А.Ф   Модифікування сульфоланів для синтезу нових сульфоамінокислот. //  Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 11-20, 2016р.
 4. Коновалова В.В., Побігай Г.А., Іваненко О.І., Царик С.М. Бурбан А.Ф., Перхун П.І. Модифікування полісульфонових мембран магнітними наночастинками// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 83, стор. 3-8, 2016р.
 5. Побігай Г.А., Мешкова Т.Г., Коновалова В.В., Савченко М.О., Бурбан А.Ф. Отримання целюлозних мембран з іммобілізованою глюкооксидазою// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 83, стор. 8-13, 2016р.
 6. Крикля С.О., Савченко Ю.М., Коновалова В.В., Полторацька Т.П. Гібридні рН- та термочутливі гідрогелі на основі полі вінілового спирту та акрилових мономерів// Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 20-29, 2016р.

 

 

В іноземних журналах

 

 1. V. V. Konovalova, YU. M. Samchenko, S. O. Kryklya, S. M. Schervakov, A. F. Burban, Z. R. Ulberg, Synthesis and characterization of multiresponnsive nano-sized hydrogel based on  N-isopropilacrylamide and magnetite //Journal of Applied Chemical Science International 6(3): 132-140, 2016

 

2014

 

 

У виданнях НаУКМА

 

 1. Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів / Колесник І. С.,Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 9-15.
 2. Шкавро З. М. Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення (огляд) / Шкавро З. М., Антонюк Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 65-78.
 3. Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Юхименко Н. М., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 25-30.
 4. Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих УФ-опроміненням, та дослідження їх властивостей / Момот Л. М., Михальонок Я. С., … Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 31-38.
 5. Бурбан А. Ф. Мембранна дистиляція в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод / Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 15-24.
 6. Отримання флуоровмісних мембран для очищення шахтних вод методом мембранної дистиляції / Вакулюк П. В., … Сергійчук С. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 38-42.
 7. Термочутливі гідрогелі з інкорпорованими вуглецевими нанотрубками / Коротич О. І., … Коновалова В. В., Самченко Ю. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 3-8.

 

 

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 

 1. Магнітно-активні ультрафільтраційні мембрани на основі целюлози / В. В. Коновалова, С. В. Горобець, Є. А. Полоз, А. Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 3. – С. 119-125 : мал.

 

В іноземних виданнях

 

 

 1. pH-sensitive Hybrid Hydrogel Materials with Incorporated Nanoparticles / S. O. Kryklia, Yu. M. Samchenko, T. P. Poltoratska, V. V. Konovalova // Proceedings Of The International Conference Nanomaterials: Applications And Properties. – 2014. – Vol. 3, No 2.
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна