Перелік спеціальностей

Освітній ступінь - магістр

 

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

Освітня програма:

 

034 Культурологія

Освітня програма:

 

033 Філософія

Освітня програма:

 

035.01 Філологія (українська мова та література)
Освітня програма:

Факультет економічних наук

051 Економіка

Освітня програма:

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма:

 

075 Маркетинг

Освітня програма:

 

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

Освітня програма:

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма:

 

122 Комп'ютерні науки

Освітня програма:

 

124 Системний аналіз

Освітня програма:

 

 

 Факультет правничих наук

081 Право

Освітня програма:

 

281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма:

 

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

Освітня програма:

 

101 Екологія

Освітня програма:

 

102 Хімія

Освітня програма:

 

104 Фізика та астрономія

Освітня програма:

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

052 Політологія

Освітня програма:

 

053 Психологія

Освітня програма:

 

054 Соціологія

Освітня програма:

 

061 Журналістика

Освітня програма:

 

073 Менеджмент

Освітня програма:

 

231 Соціальна робота

Освітня програма:

 

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна