Повідомлення

Сертифікатні програми

Перелік сертифікатних програм на 2018-2019 навчальний рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 1. Релігієзнавство 
 2. Мистецтвознавство 
 3. Перекладознавство 
 4. Історія дипломатії 
 5. Юдаїка
 6. Діджитал комунікації 
 7. Публічні комунікації: стратегії та прикладні комунікаційні технології 
 8. Урядові комунікації
 9. Міжнародне публічне право і права людини  
 10. Музеєзнавство
 11. Фізика біологічних систем
 12. Інноваційне підприємництво

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

 1. Теорія і практика зв’язків з громадськістю (Public Relations) 
 2. Зелений бізнес
 3. Комерційне право
 4. Кримінальна юстиція
 5. Оподаткування в сфері  бізнесу/«Business Taxation»
 6. Актуальні проблеми міжнародного публічного права (Current Issues of Public International Law)
 7. «GLOBAL ECONOMIC LAW» (англійською мовою)
 8. Антикорупційні міждисциплінарні студії
 9. Політичні технології у виборчих кампаніях