Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Становлення Факультету гуманітарних наук розпочалося з часу відродження університету “Києво-Могилянська академія”. До складу факультету входять шість випускових кафедр: історії, філософії та релігієзнавства, культурології, літератури та іноземних мов (до 2007 року — кафедра філології), загального та слов’янського мовознавства, української мови. Вони забезпечують підготовку студентів за відповідними напрямами освіти двох кваліфікаційних рівнів — бакалавра та маґістра. На кафедрах також навчаються аспіранти та докторанти. З 2003 року діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями “Історія України” та “Всесвітня історія”.

На рівні бакалаврату факультет забезпечує навчання за такими напрямами освіти:

  1. Історія;
  2. Культурологія;
  3. Філологія;
  4. Філософія.