Повідомлення

Факультет інформатики

До складу Факультету інформатики НаУКМА входить чотири кафедри: інформатики, математики, мережних технологій, мультимедійних систем, а також лабораторія інформатики. Основні завдання факультету — забезпечення базової вищої освіти з фундаментальних напрямів сучасної кiбернетики, інформатики та прикладної математики; підготовка фахівців широкого профілю, здатних розробляти та впроваджувати складні комп’ютерні системи, застосовувати методи системного аналізу та математичного моделювання під час розв’язання практичних задач в економіці, управлінні тощо, а також у теоретичних та прикладних науково-технічних дослідженнях.