Повідомлення

Факультет правничих наук

Нині в Україні юристів готують у багатьох вищих навчальних закладах, окремі з яких мають багаторічну історію, сталий професорсько-викладацький склад, певний авторитет та традиції.

І хоч порівняно з ними Факультет правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" дуже молодий (розпочав свою діяльність 1996 року), проте, за результатами різних соціологічних досліджень та експертних оцінювань, він належить до найкращих юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, став однією з елітних правничих шкіл країни.

Факультет здійснює підготовку юристів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та маґістр права, що відповідає IV, найвищому рівню акредитації. 2005 року на факультеті відкрито аспірантуру за двома спеціальностями: "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" (12.00.01) та "Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право" (12.00.03). В цьому ж році проведено перший набір аспірантів. Триває активна підготовка до переходу на триступеневу систему навчання (бакалавр, магістр, Ph.D.), що відповідатиме рівню міжнародних стандартів.

Докладніше про освітні програми на сайті факультету правничих наук https://law.ukma.edu.ua/introduction-and-training/programs/