Повідомлення

Факультет правничих наук

Нині в Україні юристів готують у багатьох вищих навчальних закладах, окремі з яких мають багаторічну історію, сталий професорсько-викладацький склад, певний авторитет та традиції.

І хоч порівняно з ними Факультет правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" дуже молодий (розпочав свою діяльність 1996 року), проте, за результатами різних соціологічних досліджень та експертних оцінювань, він належить до найкращих юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, став однією з елітних правничих шкіл країни.

Факультет здійснює підготовку юристів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та маґістр права, що відповідає IV, найвищому рівню акредитації. 2005 року на факультеті відкрито аспірантуру за двома спеціальностями: "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" (12.00.01) та "Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право" (12.00.03). В цьому ж році проведено перший набір аспірантів. Триває активна підготовка до переходу на триступеневу систему навчання (бакалавр, магістр, Ph.D.), що відповідатиме рівню міжнародних стандартів.