• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

Захист дисертації Дениса Іщенка (разова спеціалізована вчена рада 081-10-07-2023-10)
Детальніше...
Захист дисертації Оксани Крупини (разова спеціалізована вчена рада 033-22-06-2023-8)
Детальніше...

doc hub

Спеціальності в аспірантурі (PhD)

Повний перелік спеціальностей та спеціалізацій освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії у НаУКМА

 

032 Історія та археологія:ліцензований обсяг – 45 осіб

 гарант освітньо-наукової програми: Яковенко Наталя Миколаївна – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,  професор кафедри історії НаУКМА

спеціалізації:

- історія (забезпечує фахова група кафедри історії НаУКМА)

- археологія (забезпечує фахова група кафедри археології НаУКМА)

 

033 Філософія:ліцензований обсяг – 33 особи

гарант освітньо-наукової програми: Ткачук Марина Леонідівна – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету гуманітарних наук НаУКМА

 

034 Культурологія: ліцензований обсяг – 30 осіб

гарант освітньо-наукової програми: Собуцький Михайло Анатолійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА

Міжінституційна аспірантура - забезпечує фахова група з числа фахівців кафедри культурології НаУКМА та Інституту культурології Національної академії Мистецтв України

 

035 Філологія:ліцензований обсяг – 61 особа

гарант освітньо-наукової програми: Моренець Володимир Пилипович – доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри літературознавства НаУКМА

спеціалізації 

- теорія, історія української мови та компаративістика (забезпечує фахова група кафедри загального та слов’янського мовознавства НаУКМА; кафедри української мови НаУКМА)

- теорія, історія літератури та компаративістика (забезпечує фахова група кафедри літературознавства НаУКМА

 

051 Економіка:ліцензований обсяг – 13 осіб

гарант освітньо-наукової програми: Бураковський Ігор Валентинович- доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії НаУКМА

 

053  Психологія: ліцензований обсяг – 16 осіб

гарант освітньо-наукової програми – Чернобровкін В. М.

 

054 Соціологія:ліцензований обсяг – 39 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – Оксамитна С. М.

 

061 Журналістика: ліцензований обсяг – 16 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – Квіт С. М.

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування:ліцензований обсяг – 7 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – Лук’яненко І. Г.

 

073 Менеджмент:ліцензований обсяг – 16 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – Гуменна О. В.

 

081 Право:ліцензований обсяг – 62 особи,

гарант освітньо-наукової програми – Козюбра М. І.

Докладніше про освітні програми на сайті факультету правничих наук

 

091 Біологія (міжінституційна аспірантура): ліцензований обсяг – 80 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – Шевцова Л. В.

спеціалізації:

 - генетика, молекулярна біологія, біорізноманіття (забезпечує фахова група кафедри біології та екології НаУКМА)

- цитологія, клітинна біологія, гістологія (забезпечує фахова група кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА)

- біофізика, фізіологія (забезпечує фахова група Міжнародного Центру Молекулярної фізіології НАНУ)

- біотехнологія (забезпечує фахова група Інституту харчової біотехнології та геноміки НАНУ)

- молекулярна біологія, системна біологія (забезпечує фахова група Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ)

 

102 Хімія (міжінституційна аспірантура):ліцензований обсяг – 168 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – Голуб О. А.

спеціалізації:

- хімія мембран і дисперсних систем (забезпечує фахова група кафедри хімії НаУКМА)

- хімія високомолекулярних сполук (забезпечує фахова група Інституту хімії   високомолекулярних сполук НАНУ)

- біоорганічна хімія, нафтохімія і вуглехімія (забезпечує фахова група Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)

- органічна хімія (забезпечує фахова група Інституту органічної хімії НАНУ)

- фізична хімія, хімія поверхні (забезпечує фахова група Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАНУ)

- неорганічна хімія, фізична хімія (забезпечує фахова група Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАНУ)

- сорбція і каталіз (забезпечує фахова група Інституту сорбції та проблем ендоекології НАНУ)

- електрохімічна енергетика (забезпечує фахова група Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАНУ)

- колоїдна хімія (забезпечує фахова група Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАНУ

 

113 Прикладна математика:ліцензований обсяг – 13 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – Олійник Б. В.

 

293 Міжнародне право: ліцензований обсяг – 16 осіб,
гарант освітньо-наукової програми – Василенко В. А.
Докладніше про освітні програми на сайті факультету правничих наук
 
 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (міжінституційна аспірантура): ліцензований обсяг – 21 особа,

 гарант освітньо-наукової програми – Яловець А. Л., набір здійснюється Інститутом програмних систем НАНУ з 01 по 31 серпня 2018 року. Правила прийому

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна