• Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Катерини Песоцької (разова спеціалізована вчена рада 081-28-12-2023-30)
Детальніше...
Захист дисертації Катерини Ященко (разова спеціалізована вчена рада 081-25-04-2024-37)
Детальніше...
Захист дисертації Артема Нікітіна (разова спеціалізована вчена рада 081-28-03-2024-36)
Детальніше...

doc hub

Вимоги до підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

 

 

• Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579

 

Процедура захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

 

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (Постанова КМУ №44 від 12.01.2022 р.)

 

Нормативні положення НАУКМА

Положення про Академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА (наказ №112 від 07.03.2018)

 

Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» про присудження ступеня доктора філософії (затверджено Наказом НаУКМА №244 від 01 липня 2022 р.)

 

Процедура захисту дисертації на здобуття ступеня доктора і кандидата наук

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

 

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2019 р.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

 

Законодавство України

Закон України «Про вищу освіту»

 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

 

Положення «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266

 

 

Інші нормативні положення НАУКМА — у розділі «Доступ до публічної інформації»

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна