• Дні науки 2022
  • Наукові школи
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік

15 березня 2021 р. о 14:00  на засіданні спеціалізованої вченої ради  26.06.07 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України відбудеться публічний захист дисертації   Новік Аліни Юріївни «Моделювання міграційних процесів як регулятор соціально-економічної стабільності» поданої на здобуття ступеня  доктора філософії у галузі фінансів  (Doctor of Philosophy in Finances) за моделлю подвійного захисту одночасно з захистом на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

 

Дисертація виконана впродовж навчання на PhD програмі «Фінанси» (2015-2019 рр.).

 

Науковий керівник:

Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Члени Дисертаційної комісії:

  1. Вітлінський Вальдемар Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
  2. Гур’янова Лідія Семенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
  3. Скрипниченко Марія Іллівна, доктор економічних наук, професор, член – кореспондент НАНУ, керівник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України.
  4. Негрей Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України.
  5. Семко Роман Богданович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

З повним текстом представленого дослідження та авторефератом можна ознайомитися за посиланням:

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна