privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Кузьо Т. Війна Путіна проти України : революція, націоналізм і криміналітет / Тарас Кузьо ; пер. укр. Андрія Павлишина ; [вид.: К. Сігов та Л. Фінберг]. – [Київ] : Дух і Літера, [2018]. – 559 с.
 • Кузьо Т. Война Путина против Украины : революция, национализм и криминалитет / Тарас Кузьо ; пер. [с англ.] Дарии Литошенко ; [изд.: К. Сигов и Л. Финберг]. – [Киев] : Дух і Літера, [2018]. – 599 с.
 • Kuzio T. The sources of Russia’s great power politics : Ukraine and the challenge to the European order / Taras Kuzio, Paul D’Anieri. – Bristol, England : E-International Relations, 2018. – xiii, 150 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15108
 • Ситник К. М. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : монографія / К. Ситник, Т. Бевз ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Комісія з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : Наукова думка, 2017. – 368 с.
 • Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб'єктивності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин / Микола Гнатюк ; рец. Грицяк І. А., Римаренко С. Ю., Якушик В. М. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Житомир : Рута, 2013. - 316 с.
 • Кушніренко В.О. Держава в політичній історії Ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [ТОВ "Аграр Медіа Груп"], 2011. - 158 с.
 • Політологія : підруч. / за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – К. : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Моделювання соціально-політичної ситуації в Україні в 2008 році : лют. 2008 р. Вип. 38 : [Політичні ризики провалу демократичної коаліції / В. Бала, О. Голобуцький, В. Якушик … та ін.] / Агентство моделювання ситуацій. – [Київ: Інтертехнодрук], 2008. – 29 с.
 • Якушик В.М. Избирательные кампании 2007-2008 гг. : политтехнологи и политтехнологии / [автор и рук. проекта Алексей Голобуцкий ; науч. рук. проекта Валентин Якушик]. – [Киев] : [Агентство моделирования ситуаций], [2008]. – Вып. 44. – 50 с.
 • Дем'янчук О.П. Частное высшее образование в странах с переходной экономикой: достижения, возможности и препятствия / О.П. Дем'янчук, Даррелл Р. Льюїс, Дарвін Д. Гендель. – К., Факт, 2007. – 176 с.
 • Рябов С.Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку: Дослідження / Укл. С.Г. Рябов. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти" в Україні, 2005. - 103с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 2: Соціалістична партія України: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 52с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 3: Партія регіонів: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 54с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 4: Блок Юлії Тимошенко: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. - К., 2005. - 40с.
 • Бевз Т.А. Українська державність: ідеологія, політика, практика (система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва: Моногр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - 248с.
 • Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2004. - 173с.
 • Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / О.М. Майборода, Н.В. Беліцер, С.В. Бугаєв та ін.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К., 2004. - 311с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 1. - 422с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 2. - 422с.
 • Більш, ніж сусіди: Розширений Європейський Союз та Україна - нові відносини: Аналіт. звіт / Р.М. Павленко, Я. Боратинський, І. Бураковський та ін. - К.; Варшава, 2004. - 30с.
 • Рябов С.Г. Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 31: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 54-63.
 • Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні: Аналіт. звіт / С.Г. Рябов, С.О. Кисельов, О. Кисельова та ін. - К.: Тандем, 2004. - 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: київське протистояння (Київ у політичній моделі України: аналітико-прогностичне дослідження) / В. Бала, О. Голобуцький, В.М. Якушик та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. ІV. Основні претенденти: особливості інформаційних та піар-кампаній / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 105с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). V. Кандидат у Президенти України Віктор Ющенко: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 47с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). VІ. Кандидат у Президенти України Віктор Янукович: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 46с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. VІІ: Кандидат у Президенти України Олександр Мороз : можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. - К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. - 48с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.В. Гарань, О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал та ін.; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К: Генеза, 2003. - 696с.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: Правові і політ. проблеми / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - 366с.
 • Кресіна І.О., Цвєтков В.В., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2003. - 495с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К.: Генеза, 2003. - 696с.
 • Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / Р.М. Павленко, Г. Антонова, А. Біденко та ін.; Ред. Є. Радченко; Комітет виборців України. - К.: Факт, 2003. - 258с.
 • Рябов С.Г. Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Упоряд. С.Г. Рябов. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 174с.
 • Новое лицо Грузии (Грузия как политический и экономический партнёр Украины: аналитико- прогностическое исследование) сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - 80с.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. VІІІ: Кандидаты в Президенты Украины: Основные сведения и анализ расстановки сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - С. 3-17, 226-239.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. ІХ: Кандидаты в Президенты Украины: использование телевизионной рекламы / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. - К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. - 49с.
 • Деmyanchuk A., Lewis D.R., Hendel D. Private higher education in transition countries = Приватна вища освіта в перехідних країнах. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 97с.

Підручники, навчальні посібники

 • Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : навчальний посібник / Іван Гомза ; [рец.: Круглашов А. М., Работягова І. В., Якушик В. М.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – 175 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12291
 • Амельченко Н. А. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітньої школи з питань висвітлення тем (модулів) «Виборчий процес», «Політична система в Україні: участь громадян», «Законодавство для молоді» і «Молодь в урядових програмах» як складових громадянської освіти / Н. А. Амельченко. – Київ : [б. в.], 2017. – 87 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13344
 • Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : посібник / І. Гомза ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 186 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12291
 • Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі : регіональний вимір / [О. Гарань, …, І. Бураковський, М. Золкіна, …, М. Чабанна [та ін.] ; наук. ред. О. Гарань]. – Київ : Стилос, 2017. – 234 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13598
 • Чабанна М.В. Методичні рекомендації до курсу "Політичні партії та партійні системи" : для студ. ф-ту соціальних наук та соціальних технологій. Спеціальність «Політологія» / М.В. Чабанна. – К. : НаУКМА, 2008. – 35 с.
 • Рябов С.Г. Політологія: Підруч. – 3-е вид., перероб., доп. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2006. – [Підрозд. 2.1.] – С. 123-143.
 • Павленко Р.М. Методичні матеріали до курсу "Структура та функції державного управління" / Укл. Р.М. Павленко. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 46с.

Публікації /статті

2018

Cтатті

 • Бевз Т. А. Соборність України: виклики і загрози / Бевз Т. А. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2018. – № 1 (2). – С. 59–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15620
 • Бевз Т. А. Зовнішньополітичний вектор діяльності Дніпропетровського регіону: європейські цінності й орієнтири / Бевз Т. А. // Українські культурологічні студії. – 2018. – № 1 (2). – С. 59–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15621
 • Бевз Т. А. Історична пам’ять: виклики минулого і майбутнього / Бевз Т. А. // Університетська кафедра : альманах / гол. ред. Ю. Вільчинський. – 2018. – № 7. – С. 143–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15623
 • Бевз Т. А. Специфіка функціонування регіонального політичного режиму Дніпропетровщини в умовах російсько-української війни (2014 – початок 2018 рр.) / Бевз Т. А. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. – 2018. – № 1 (93). – С. 102–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15629
 • Haran O. How the US and EU Can Make the Kremlin Rethink Its Options in Ukraine’s Donbas [electronic resourse] / Oleхiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo. – Electronic data. – 2018. – April. – No. 521. – P. 1–6. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 07.12.2018). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16057
 • Haran O. Will Ukraine’s 2019 Elections Be a Turning Point? Unlikely, but dangers lurk [electronic resourse] / Oleхiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo. – Electronic data. – 2018. – November. – No. 552. – P. 1–7. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 07.12.2018). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16058
 • Рибачок Д. О. Санкції в політиці ЄС: приклад Російської Федерації 2014–2015 рр. / Рибачок Д. О., Фещенко Б. О., Гнатюк М. М. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 70–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16125
 • Khomenko V. The Rational Choice Theory as the Explanation of Coalition Formation in Germany 2017–2018 / Viktoriia Khomenko, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. – Chişinău, 2018. – No. 11. – P. 161–177. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15638
 • Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства / Зубрицька Л. Й., Побережник А. Я. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 95–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16123
 • Кисельов С. О. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова / Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 108–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16122
 • Kuzio T. Western historians of Russia and the Crimea: why do they continue to use imperialist and racist frameworks? [electronic resource] / Kuzio Taras // Cicero Foundation great debate paper. – 2018. – No. 18/02. – P. 1–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15107
 • Kuzio T. Russian and Ukrainian elites: a comparative study of different identities and alternative transitions [electronic resource] / Kuzio Taras // Communist and Post-Сommunist Studies. – 2018. – Vol. 51, Issue 4. – P. 337–347. – DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.10.001. https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2018.10.001
 • Kuzio T. Populism in Ukraine and Europe: Similar but Also Different [electronic resource] / Kuzio Taras // CGP working papers. Populism in Europe : An Overview / ed. Klaus Segbers. – Berlin, 2018. – № 9. – P. 16–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15111
 • Tolerance/Intolerance Problems in the Context of the Repressed Caucasians’ Ethno-Trauma Transformation / Irina S. Karabulatova, Makka M. Patieva, ..., Vladimir A. Kushnirenko [et al.] // The Social Sciences. – 2018. – Vol. 13 (3). – P. 490–495. – Includes bibliographical references. – Authors: Irina S. Karabulatova, Makka M. Patieva, Moldir Z. Seidina, Anna A. Podkopaeva, Vladimir A. Kushnirenko, Gulsina M. Niyazova. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13545
 • Левчук Б. О. Довіра як спосіб легітимації влади / Левчук Б. О., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 21–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16128
 • Гапоненко П. І. Інноваційна політика як фактор прискорення науково-технологічного розвитку країн в умовах глобалізації / Гапоненко П. I., Лось А. М., Мелих О. В. // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. Вип. 1. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2018. – С. 53–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16126
 • Молодцов О. В. Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін (Частина 2. Деякі думки щодо особливостей інституціональної матриці в Україні) / Молодцов О. В. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2018. – № 1. – [16 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15678
 • Yakushik V. The Timeless Value of a Pluralistic World / Valentin Yakushik // Future Human Image. – 2018. – Vol. 10. – P. 123–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15053
 • Yakushik V. Varieties of a Law-Governed State / Valentin Yakushik // Ukrainian Policymaker. – 2018. – Vol. 3. – P. 72–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15054

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Тенденції розвитку регіональних еліт та їх вплив на регіональний політичний режим / Бевз Т. А. // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07–08 вересня 2018 р.). – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 514–519. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15622
 • Єрємєєв О. С. До проблеми застосування міжпредметних зв’язків на заняттях з історії України в контексті сучасних тенденцій розвитку науки / Єрємєєв О. С. // Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 року. – Київ, 2018. – С. 104–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15634
 • Молодцов О. В. Реформа територіальної організації влади в Україні на основі асиметричної децентралізації / Молодцов О. В. // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 9-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. Ю. М. Бардачова [та ін.]. – Херсон, 2018. – С. 88–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15764
 • Радченко О. В. Методологія «інституціональної матриці» на прикладі децентралізації влади в Україні / Радченко О., Молодцов О. // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 18 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – Київ, 2018. – С. 132–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15679
 • Yakushik V. Competing Discourses of “Post-Colonialism” in Present-Day Ukraine / Valentin Yakushik // Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education : Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 24–25, 2018). – Kyiv : Publishing House of NPU Dragomanov, 2018. – P. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13158

 

Інше

 • Бевз Т. А. Результати аналізу формування, специфіки функціонування, особливостей трансформації регіональних політичних режимів в Україні: аналіз випадків / [Т. Бевз, Н. Ротар] // Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. – Ч. 2. – С. 71–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15619
 • Sydorchuk O. Ukraine after Euromaidan: Increased Pluralism amid Patronal Politics / [Oleksii Sydorchuk, Olexiy Haran] // Illiberal and Authoritarian Tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe / ed. M. Solska [et al.]. – Bern : Peter Lang, 2018. – Part 12. – P. 253–273. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15637
 • Гарань О. В. Проблеми консолідації українського суспільства після Євромайдану: здобутки і загрози / Гарань О. В. // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Історія : збірник наукових статей (до 100-річчя Національної академії наук України) / гол. ред. С. Пирожков [та ін.]. – Київ : ІМФЕ, 2018. – С. 55–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15631

 

2017

Статті

 • Бевз Т. А. Архіви політичних партій: реальність чи утопія? / Тетяна Бевз // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : збірка наукових праць. – Київ, 2017. – С. 26–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13381
 • Бевз Т. А. Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 213–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13346
 • Бевз Т. А. Особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиліття ХХІ ст. / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 230–264. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13379
 • Бевз Т. А. Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 77–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13380
 • Бевз Т. А. Теоретико-методологічні підходи та алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді / Бевз Т. А. // Університетська кафедра. – 2017. – № 6. – С. 191–208. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13345
 • Забузова О. В. До питання про виховання у ВНЗ України / Забузова О. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12417
 • Молодцов О. В. Деякі аспекти проблеми інституціональної синхронізації процесів децентралізації в Україні / О. В. Молодцов, О. В. Радченко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2017. – № 1. – [14 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13386
 • Молодцов О. В. До питання про європейську інституціональну ідентичність України / О. В. Молодцов // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2 червня 2017. – Київ : Терен, 2017. – С. 236–241. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13385
 • Якушик В. М. Исходные позиции. Как украинское экспертное сообщество встретит возможный шанс для восстановления целостности Молдавии? (часть первая) / Якушик В. М. // Вестник Тираспольской школы политических исследований / гл. ред. А. В. Дирун. – Тирасполь, 2017. – № 2. – С. 34–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13389
 • Haran O. Ukraine’s New Government Possibility of Progress or Another Pre-Term Election in Sight? / Olexiy Haran, Oleksii Sydorchuk // Ukraine in the Poroshenko Era: the Politics of Power, Reform, and War / PONARS Eurasia Policy Perspectives, September 2017. – 2017. – P. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13391
 • Haran O. The Demise of Ukraine’s «Eurasian Vector» and the Rise of Pro-NATO Sentiment / Olexiy Haran, Mariia Zolkina // Ukraine in the Poroshenko Era: the Politics of Power, Reform, and War / PONARS Eurasia Policy Perspectives, September 2017. – 2017. – P. 3–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13392
 • Khambekova K. Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public Administration Reform / Kristina Khambekova, Oleksandr Demianchuk // Studii Europene. – Chişinău, 2017. – nr. 10. – P. 109–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13480
 • Make laws not war: Ukrainian president and parliament push for peace resolution in Donbas [electronic resourse] / comment. O. Haran, P. Burkovskiy // Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. – Electronic data. – 2017. – 15 October. – Mode of access: Internet. http://dif.org.ua/en/article/make-laws-not-war-ukrainian-president-and-parliament-push-for-peace-resolution-in-donbas
 • Ukrainian Former Defence Minister about the Russian Military Provocation [electronic resourse] / Interview with Dr. Grytsenko // FNF East and Southeast Europe. – Electronic data. – 2017. – 15 September. – Mode of access: Internet. http://esee.fnst.org/content/ukrainian-former-defence-minister-about-russian-military-provocation

 

Матеріали конференцій

 • Бевз Т. А. Феномен суспільної довіри як складова процесу легітимації влади в умовах локальних політичних режимів / Т. А. Бевз // Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя : Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 2017. – С. 202–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13383
 • Забузова О. В. Особливості сучасної підготовки науково-педагогічних кадрів у вітчизняних ВНЗ / Забузова О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13333
 • Забузова О. В. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів: джерела конфліктів / Забузова О. В. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 15–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13292
 • Кушніренко В. О. Типологізація кавказького «радикального Ісламу» на Північному Кавказі в пострадянський період / Кушніренко В. О. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13384
 • Якушик В. М. Актуальність проблематики постколоніалізму і залежного розвитку в сучасному політичному дискурсі в Україні / Якушик В. М. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 травня 2017 року. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 29–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13378
 • Якушик В. М. Вооружённый конфликт как кризис восприятия и коммуникации / Якушик В. М., Саймонс Г. // Контентно-потокові моделі як тактичні інструменти комунікаційно-контентної безпеки : матеріали Міжнародного форуму з кризовості комунікацій, 22–23 травня 2017 року / [редкол.: Толок І. В., Прохоров О. А., Параніч О. П. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т, Військовий гуманітарно-лінгвістичний ф-т, Каф. військової журналістики. – Київ : [ВІКНУ], 2017. – С. 237–242. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11862
 • Якушик В. М. Рівні суб’єктності, компетентності та організованості як фактори економічної безпеки (геополітичний вимір) / Якушик В. М. // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали Міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25–27 травня, 2017 року. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – С. 45–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13390

 

Інше

 • Наїм М. Занепад влади : від владних кабінетів до полів битви й церков, а потім і до держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж колись / Мойсес Наїм ; з англ. пер. Олександр Дем’янчук. – Київ : Book Chef, 2017. – 446, [1] с.
 • Haran O. Ukraine’s Foreign Policy and the Role of the West / Olexiy Haran, Petro Burkovskiy // Eastern Voices: Europe’s East Faces an Unsettled West / ed. Daniel S. Hamilton, Stefan Meister. – Washinton, 2017. – P. 51–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13387

2016

Статті

 • Гнатюк М. М. Взаємозв'язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні / М. М. Гнатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – Серія «Політичні науки». – С. 79–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11628
 • Дем'янчук О. П. Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор / Дем’янчук О. П., Заставна М. С. // Магістеріум. Політичні студії. – 2016. – Т. 64. – С. 37–43. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9796
 • Chabanna M. Government's policy during the financial crisis of 2008–2009 in Ukraine : mitigating the social impact of economic recession Polityka rządu w czasie kryzysu finansowego 2008–2009 na Ukrainie – minimalizowanie społecznych skutków recesji ekonomicznej / Marharyta Chabanna // Facta Simonidis. – 2016. – Nr. 1 (9). – P. 191–202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11629
 • Чабанна М. В. Інституційні чинники пропорційності парламентського представництва українських політичних партій / Маргарита Чабанна // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2016. – Вип. 6. – С. 238–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11630
 • Чабанна М. В. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів / М. В. Чабанна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – Серія «Політичні науки». – С. 47–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11627
 • Якушик В. М. Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013–2015 рр. / Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – 2016. – Т. 186. – С. 43–53. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10295

 

Матеріали конференцій

 • Demianchuk O. European Studies – is it a Sufficient Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries? / Oleksandr Demianchuk // EU Relations with Eastern Partnership : Strategy, Opportunities, and Challenges. – 2016. – P. 263–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11631

 

Інше

 • Чабанна М. В. Подолання догматів тоталітарної ідеології щодо політики як суспільного явища / [М. Чабанна] // Політична наука в Україні : у двох томах. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Т. 2. – Розділ 1.1. – С. 9–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11459
 • Бєлашко О. Дослідження партійної системи України / [Бєлашко О., Якушик В.] // Політична наука в Україні : у двох томах. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Т. 2. – Розділ 4.4. – С. 248–279. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11460

2015

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А.Політичне відчуження в умовах представницької демократії / Амельченко Н. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 12-15.
 • Гомза І. А.Децентралізація, інфраструктурна влада та сепаратизм в авторитарних режимах / Гомза І. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 55-61.
 • Демянчук О. П. Стратегія національного розвитку : інституційний вимір / Демянчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 16-21.
 • Кисельов С. О.Громадянська освіта чи політологічна просвіта? / Кисельов С. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 26-29.
 • Толстов С. В. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні / Толстов С. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – С. 72-82.

У фахових українських виданнях

 • Демянчук О. П. Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні / Демянчук О. П. // Гілея. – 2015. – Вип. 102. – C. 412-416.
 • Дем’янчук О. П. Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні / Олександр Дем’янчук // Віче. – 2015. – № 22. – С. 10-15.

 

В інших виданнях України

 • Гомза І. А.Ведення війни, коерсивний приріст лояльності та будування держави : особливості стратегії сепаратизму / Гомза І. А. // «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» : тези доп. : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – Київ : Талком, 2015. – С. 56-58.
 • Гомза І. А.Держава-рантьє / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 149-150.
 • Гомза І. А. Політика незгоди / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 479-480.
 • Гомза І. А.Ресурсне прокляття / І. Гомза // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 574-575.
 • Гомза І. А. Тіллі Чарльз / І. Гомза // Історія політичної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / [Авдєєнко О. Д., Гомза І. А., Чабанна М. В. та ін.] ; за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 633-634.
 • Демянчук О. П. Державне управління – від філософії до менеджменту / Олександр Демянчук // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Демянчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 306-308.
 • Дем’янчук О. П. Кафедра політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» / О. Дем’янчук // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 291-292.
 • Кисельов С. О.Друга каденція А. Яценюка : результати та перспективи / Кисельов С. О. // Тези доповідей, виступів і пропозицій учасників ІІ-го круглого столу «Ситуаційні чинники особистісного та суспільного розвитку» (28 квітня 2015 р.) / Нац. акад. педагог. наук України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 8-9.
 • Кисельов С. О.Межі толерантності / Сергій Кисельов // «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» : зб. матеріалів IV Міжнарод. наук.-теорет. конф. 1-2 жовт. 2015 р. – Житомир : [Вид-во Євенок О. О.,] 2015. – С. 37-41.
 • «Природа нынешнего конфликта (конфликтов)» : [дискуссия] / А. Сушко, А. Пионтковский, ... А. Гарань [и др.] // Україна-Росія : діалог під час конфлікту : круглий стіл = Украина-Россия : диалог во время конфликта : круглый стол / [наук. ред. Є. Бистрицький ; упоряд. О. Білий] ; Міжнар. фонд «Відродження» (Україна), Ин-т экономического анализа (Россия). – [Київ : Агентство «Україна»], 2015. – С. 36-76.
 • Чабанна М. В.Атомізація суспільна / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 44-45.
 • Чабанна М. В.Європейська комісія / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 219.
 • Чабанна М. В.Європейська Рада / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 220.
 • Чабанна М. В.Європейський парламент / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 222.
 • Чабанна М. В.Європейський Союз (ЄС) / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 222-223.
 • Чабанна М. В.Корнгаузер Вільям / М. Чабанна // Історія політичної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / [Авдєєнко О. Д., Гомза І. А., Чабанна М. В. та ін.] ; за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 333-334.
 • Чабанна М. В.Маніпулювання психологічне / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 371-372.
 • Чабанна М. В.Мовно-етнічна ідентичність населення США : політичні та соціально-економічні аспекти / Маргарита Чабанна // Сполучені Штати Америки у сучасному світі : політика, економіка, право, суспільство : збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). Ч. 1 / [упоряд.: Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Центр американ. студій. – Львів : [Центр американських студій факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка], 2015. – С. 368-373.
 • Чабанна М. В.Партія кадрова / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 461-462.
 • Чабанна М. В.Політичний діловий цикл / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 511-512.
 • Чабанна М. В.Рада Європейського Союзу / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 558.
 • Чабанна М. В.Рада Європи / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 558-559.
 • Чабанна М. В.Соціалізація політична / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 616-617.
 • Чабанна М. В.Теорії прийняття політичних рішень / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 658-659.
 • Чабанна М. В.Теорія трансакційних видатків / М. Чабанна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / [О. Д. Авдєєнко, О. С. Александрова, ... І. А. Гомза та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 665-666.
 • «Эволюция национального сознания (этнический, гражданский, политический компоненты) в российском и украинском обществах» : [дискуссия] / Е. Быстрицкий, ... А. Гарань, ... М. Кирсенко [и др.] // Україна-Росія : діалог під час конфлікту : круглий стіл = Украина-Россия : диалог во время конфликта : круглый стол / [наук. ред. Є. Бистрицький ; упоряд. О. Білий] ; Міжнар. фонд «Відродження» (Україна), Ин-т экономического анализа (Россия). – [Київ : Агентство «Україна»], 2015. – С. 8-35.

 

Інше

 • Gomza I.The Winter of Our Discontent [Electronic resourse] : Emotions and Contentious Politics in Ukraine during Euromaidan / Ivan Gomza, Nadiia Koval // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. – Electronic data. – 2015. – № 1. – P. 39-62. – Mode of access: World Wide Web. – http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52673/48724 (viewed on April 19, 2016). – Title from the screen.
 • Haran' O.From "Hybrid War" to "Hybrid Peace" [Electronic resourse]: One More "Frozen Conflict"? / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy. – 2015. – July. – No. 369. – P. 1-6.
 • Будуємо нову Україну : збірник конференції, 26-27 листопада 2014 р., м. Київ / [редкол.: Демянчук О., Ярошенко Т., Пронкевич О., Смаглій К. та ін. ; Українське Фулбрайтівське коло]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 407 с. : іл., табл., фотоіл.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А. Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін / Амельченко Н. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 45-50.
 • Haran O. What Went Wrong with the Orange Revolution? / O. Haran // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 50-54.
 • Гнатюк М. М. Комунітаризація «політичної складової» зовнішніх зносин ЄС: Європейське політичне співробітництво / Гнатюк М. М. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 72-77.
 • Гнатюк М. М. Міжнародний актор та політична суб’єктність у дискурсі реалістського і ліберального підходів / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 44-48.
 • Gomza I. Contentious Politics and Repertoire of Contention in Ukraine: the Case of Euromaidan / I. Gomza // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 55-60.
 • Гомза І. А. Мультисекторальна класифікація авторитарних режимів / Гомза І. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 10-17.
 • Demianchuk O. Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives / O. Demianchuk // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 61-66.
 • Дем’янчук О. П. Зміни розподілу політичної влади в Україні після весни-2014 / Дем’янчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 23-28.
 • Кисельов С. О. Політична свобода: дилема індивідуального та соціального / Кисельов С. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 3-7.
 • Кушніренко В. О. Етнополітичний аспект формування традиційного ісламу в реаліях західно-кавказького соціуму / Кушніренко В. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 86-90.
 • Новічкова О. С. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона «Опіум інтелектуалів» (1955) / Новічкова О. С. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 29-33.
 • Чабанна М. В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії / Чабанна М. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 8-14.
 • Яковлєв М. В. Радянізація, русифікація та дерадянізація як категорії політичної постколоніальної історії країн Центрально-Східної Європи / Яковлєв М. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 24-28.
 • Пироговська Є. В. Типологія держав за їхньою могутністю / Пироговська Є. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 3-10.

В інших виданнях України

 • 2017 року Росії прийде капець : коли Крим повернеться в Україну : [думки експертів] / Михайло Басараб, Олександр Кочетков, ... Олексій Гарань [та ін.] ; записали Романія Горбач [та ін.] // Країна. – 2014. – 14 серпня (№ 31). – С. 22-25.
 • Гарань О. В. Зачем это было нужно : [комент. Олексія Гараня, проф. НаУКМА до статті Богданович К. Бассняш : после псевдовыборов в "ДНР – ЛНР" Украина получила свое Приднестровье] / Алексей Гарань // Фокус. – 2014. – 7 ноября (№ 45). – С. 6.
 • Гарань О. В. Action plan for Ukraine / by Oleksiy Haran // On the fault line : security in-between : Digest 7th Kyiv security forum (10-11 April, 2014). – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 44-50.

В іноземних виданнях

 • Haran O. The Poroshenko Phenomenon : Elections and Challenges Ahead / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Perspectives. – 2014. – September. – No. 336. – P. 13-19.
 • Haran O. Ukraine’s Long Road to European Integration / Olexiy Haran, Maria Zolkina // PONARS Eurasia Policy Perspectives : The Vilnius Moment. – 2014. – March. – P. 34-38.
 • Гнатюк Н. Н. Политическая структура Европейского союза в теоретическом дискурсе : между государственным и международным / Н. Н. Гнатюк // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. – 2014. – № 3. – С. 33-48 : табл.
 • Гнатюк Н. Н. Международная политическая субъектность ЕС : критерии оценки / Гнатюк Николай Николаевич // Вести Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. – 2014. – № 2. – С. 109-116.
 • Яковлев М. В. Антимайдан после Евромайдана в социальных сетях : образ врага и опасения жителей востока Украины / Максим Яковлев // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2014. – № 1. – С. 78-93.

Інше

 • Тертичний О. Перша спроба демократичної будови політичної партії в Україні : автобіографія української Демплатформи (1990–1991 роки) ; документи / Олександр Тертичний ; [редкол. : Є. А. Мачуський, М. В. Попович, В. Є. Хмелько та ін. ; наук. ред. Р. І. Ленчовський ; передм., рец. О. В. Гарань] ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 309 c. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Гнатюк М. М. Постмодерна дипломатія : роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 47-51.
 • Трегуб О. І. Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства / Трегуб О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 60-66.
 • Чабанна М. В. Прозорість діяльності суб'єктів прийняття владних рішень в Україні : доступ громадськості до публічної інформації / Чабанна М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 8-16.
 • Yakovlyev M. Postcolonial methodological framework for comparing postsocialist nostalgias (cases of East Germany and Ukraine) / M. Yakovlyev // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - P. 56-60.
 • Толстов С. В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / Толстов С. В., Якушик В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 147 : Політичні науки. - С. 39-46.

В інших виданнях України

 • Гарань О. В. Політичні інституції та демократичний процес / Олексій Гарань, Ігор Жданов, Світлана Конончук // Український демократичний барометр-2012 : аналітичний звіт / [за ред. І. Бекешкіної]. - К. : Фонд «Демократичні ініціативи», [2013]. - С. 6-32.
 • Гарань О. В. Авторитаризм, "плюралізм за замовчанням" і демократія в Україні / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 89-100.
 • Гарань О. В. Трансформаційні процеси в Україні : історичні, етнічні та політичні чинники / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 47-69 : табл.
 • Новічкова О. С. Демократія і право на іншість / Аліса Новічкова // Критика. - 2013.- Ч. 1-2. - С. 7-8.

В іноземних виданнях

 • Haran O. President Yanukovych’s Growing Authoritarianism : Does Ukraine still have European Prospects? / Olexiy Haran // PONARS Eurasia Policy Memo. - 2013.- No. 265. - 6 p.

Інше

 • Кохан Г. В. Явище політичної корупції : теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан ; [рец.: О. В. Гарань, М. М. Розумний] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 230, [1] с. - Включ. бібліогр.
 • Михельсон О. Навіщо Майдану "Майдан" : [комент.: І. Коліушко, голова правл. Центру політико-правових реформ, О. Гарань, проф. політології НаУКМА, С. Квіт, президент НаУКМА та ін.] / Олександр Михельсон // Український Тиждень. - 2013-2014.- № 52. - С. 36-39.
 • Демократический транзит [Електронний ресурс] : модели развития стран Южного Кавказа : аналитический доклад / [Кулик В. А., Якушик В. М., Бабич Б. Н. [та ін.] ; науч. ред. Якушик В. М., Манько О. Е.] ; Центр исследований проблем гражданского общества, Ин-т практической политики. - К. : ЦИПГО, 2013. - 42 с. - Включ. бібліогр.
 • Азербайджан [Електронний ресурс] : системная модернизация и политический выбор : аналитический доклад / [Кулик В. А., Якушик В. М., Бабич Б. Н. [та ін.] ; науч. ред. Якушик В. М., Манько О. Е.] ; Центр исследований проблем гражданского общества, Ин-т практической политики. - К. : ЦИПГО, 2013. - 42 с. - Включ. бібліогр.
 • Політичні аспекти охорони здоров'я на перетині глобального і локального / Тетяна Семигіна ; [рец. Римаренко С. Ю., Смолянюк В. Ф., Якушик В. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська Академія, 2013. - 398 с. : табл., схеми. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Амельченко Н. А. Рецензія на монографію І. В. Овчар «Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр.)» / Амельченко Н. А. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 68-70.
 • Амельченко Н. А. Стратегії легітимації влади в Україні в діяльності «помаранчевого» та «біло-блакитного» урядів (2004–2007) / Амельченко Н. А. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 28-34.  
 • Гнатюк М. М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях / Гнатюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 40-44.
 • Гнатюк М. М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європейської комісії / Гнатюк М. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 60-64.
 • Кушніренко В. О. Проблема суверенітету та громадянства в контексті осучаснення історичної шаріатської політико-правової доктрини / Кушніренко В. О. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 34-37.
 • Соломін О. А. Концепція правової держави : сучасний контекст / Соломін О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 3-6.
 • Чабанна М. В. Ставлення громадян до участі у процесі прийняття політичних рішень як параметр політичної культури сучасного українського суспільства / Чабанна М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 17-22.
 • Чабанна М. В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах / Чабанна М. В // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 7-14.
 • Яковлєв М. В.  Синергетична модель «нової людини» і світу / Яковлєв М. В., Гуменюк О. Г. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 42-47.
 • Якушик В. М. Роль сучасної України на Кавказі / Якушик В. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 46 : Політичні студії. - С. 55-60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Чабанна М. В.  Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності / Маргарита Чабанна // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - № 3(59). - С. 236-255.
 • Яковлєв М. В. Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій / Максим Яковлєв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - № 3(59). - С. 87-98.

В інших виданнях України

 • Амельченко Н. А. Солідарність / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 672-673.
 • Амельченко Н. А. Символіка політична / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 663-664.
 • Амельченко Н. А. Лукач Георг / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 410.
 • Амельченко Н. А. Комунітаризм / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 348.
 • Амельченко Н. А. Еллінек Ґеорг / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 240.
 • Амельченко Н. А. Екзистенціалізм / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 236-237.
 • Амельченко Н. А. Бердяєв Микола Олександрович / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 56-57.8. Амельченко Н. А. Арістотель / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 39-40.
 • Амельченко Н. А. Августин Аврелій / Н. Амельченко // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 8.
 • Гарань О. В. Тимошенко Юлія Володимирівна / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 711.
 • Гарань О. В. Мороз Олександр Олександрович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 467-468.
 • Гарань О. В. Єхануров Юрій Іванович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 260.
 • Гарань О. В. Народний Рух України / О. Гарань, О. Сидорчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 478-479.
 • Гнатюк М. М. Дихотомія наднаціонального і міждержавного в концептуалізації міжнародної акторності ЄС / Микола Гнатюк // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. (17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ) / [за заг. ред. Л. Л. Прокопенка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. упр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. - С. 54-55.
 • Дем’янчук О. П. Політика владна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 568-569.

 • Дем’янчук О. П. Політика публічна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 571-572.

 • Дем’янчук О. П. Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень / Олександр Дем'янчук // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (гол.) ... та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : [ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України], 2012. - С. 505-517.

 • Кисельов С. О. Апологетика / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 35.

 • Кисельов С. О. Вибір політичний / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 96.

 • Кисельов С. О. Відчуження політичне / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 105.

 • Кисельов С. О. Вінстенлі / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 111.

 • Кисельов С. О.  Геґель / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 129-130.

 • Кисельов С. О.  Гоббс / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 149.

 • Кисельов С. О.  Демократичний централізм / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 192.

 • Кисельов С. О.  Заколот / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 264.

 • Кисельов С. О.  Камю / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 312.

 • Кисельов С. О.  Лобізм / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 408-409.

 • Кисельов С. О.  Локк / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 409.

 • Кисельов С. О.  Меритократія / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 441.

 • Кисельов С. О.  Неурядові організації / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 500-501.

 • Кисельов С. О.  Повстання / С. Кисельов // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 561-562.

 • Умланд А. Двоголова Евразія / Андреас Умланд // Критика. - 2012. - Ч. 7-8. - С. 28-29.

В іноземних виданнях

 • Гарань А. В. География и экономика: интеграция как выбор / Алексей Гарань // Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сб. статей / [Центр геополит. исслед., Москов. центр Карнеги]. - Вильнюс : [б. в.], 2012. - С. 44-60 : табл.
 • Umland A. Nichtideologische Motivationen der "Swoboda"-Wähler : Hypothesen zum Elektorat der ukrainischen radikalen Nationalisten bei den Parlamentswahlen vom Oktober 2012 [Electronic resourse] / Andreas Umland // Ukraine-Analysen. - Electronic data. - [Bremen : Universität Bremen und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 2012]. - № 109. - P. 8-9. - Mode of access: World Wide Web. - http://ukraine-nachrichten.de/nichtideologische-motivationen-swoboda-w%C3%A4hler_3682_meinungen-analysen (viewed on June 13, 2013). - Title from the screen.
 • Umland A. EU-Ukraine Relations after the Ukrainian Parliamentary Elections : а new "Plan B" for Brussels' policies toward Kiev [Electronic resourse] / Andreas Umland, Iryna Solonenko // IP Journal. - Electronic data. - [S. l. : German Council on Foreign Relations, 2012]. - Mode of access: World Wide Web. - https://dgap.org/en/ip-journal/topics/eu-ukraine-relations-after-ukrainian-parliamentary-elections (viewed on June 13, 2013). - Title from title screen.

Інше

 • Ідеологія та політика [електронний ресурс] : науковий міждисциплінарний рецензований журнал. - Комп'ютерні дані і програми. - № 1 (1912)- . -[К. : Фонд якісної політики, 2012-] -номери. . - Видається два рази на рік в електронній формі. - Метод доступу: World Wide Web. - Назва з домашньої сторінки (переглянуто 27.05.2013). - Редкол.: Наталія Амельченко, Андрій Мелешевич ; Редактор: Михайло Мінаков ; Заст. редактора: Михайло Кольцов.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Кушніренко В.О. Сучасні концептуальні розробки сунітської моделі ісламської держави // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 3-8.
 2. Чабанна М.В. Громадянська участь у процесі прийняття політичних рішень на державному рівні як критерій демократичності політичного режиму // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 25-29.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Гнатюк М.М. Формування переговорної позиції та порядок укладання міжнародних договорів ЄС після Лісабона // Вибори та демократія. - 2011. - № 3. - С. 44-48.
 2. Чабанна М.В. Консолідована демократія: концептуалізація поняття та спроби вимірювання // Вибори та демократія. - 2011. - № 2. - С. 50-58.

В інших виданнях України

 1. Гнатюк М.М. Зміст і спрямованість угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 1. – С. 117-121.
 2. Зубрицька Л.Й. Час як ресурс державної влади // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 68-71.

В іноземних виданнях

 1. Якушик В.М. Комментарии к законопроекту "О языках в Украине" // Крымский политический диалог 2010. - М., 2011. - С. 209-225.

В іноземних журналах

 1. Гарань А.В., Яковлев М.В. Двадцатилетие независимой Украины: уроки развития // Вестник Института Кеннана в России. - 2011. - Вып. 20. - С. 35-44.

Інше

 1. Гарань А.В. (ред.) Украина, Россия и провал имперского проекта... / [под ред. А. Гараня]. – К. : [Стилос], 2011. - 73 с.
 2. Зубрицька Л.Й. (ред.) Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф. (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів (українською мовою) / [за заг. ред. Л. Й. Зубрицької]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. - 405, [1] с.
 3. Якушик В.М. (ред.) Україна в системі міжнародних заходів щодо придністровського врегулювання: пріоритети та інструменти : аналітична доповідь / [Г.В. Шелест ... [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Якушика] ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Регіон. філ у м. Одесі. – О. : Фенікс, 2011. - 100 с.

2009

 • Амельченко Н.А., Шейко Ю.О. Співвідношення влади, примусу та насильства в сучасних теоріях влади // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 3-8.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : С. Толстов, В. Якушик, В. Третьяков … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 1 (янв.). – С.18-21.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Анохин, Е. Минченко, В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 6 (март). – С.10-14.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 9 (май). – С. 12-15.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : К. Затулин, В. Якушик, В. Кулик … и др.] // Информ-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 10 (май). – С. 12-18.
 • Российские и украинские эксперты о политической ситуации на Украине : [на вопросы ред. отвечают : В. Якушик … и др.] // Информ.-аналит. мониторинг «Украина». – 2009. – № 14-15 (сент.). – С. 20-25.
 • Чабанна М.В. Основні підходи до аналізу прийняття політичних рішень у західній політичній науці // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 42-46.
 • Якушик В.М. The Influence of Afghanistan on Russian Foreign Policy Toward Central Asia After September 11, 2001 // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 74-79.

2008

 • Амельченко Н.А. Проект раціоналізації політики та його межі / Н.А. Амельченко // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В.М. Якушик, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – C. 5-14.
 • Амельченко Н.А. Просвітницький проект раціоналізації політики та його межі / Н.А. Амельченко // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький ... та ін. ; ред. тем. вип. : В. М. Якушик, О. В. Гарань, В. П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-14.
 • Гарань О.В. Дві стислі тези / О.В. Гарань // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 2. – С. 100.
 • Гнатюк М.М. Джерела формування геостратегічних пріоритетів Росії щодо України : неореалістський підхід / М.М. Гнатюк // Зовнішні справи. – 2008. – № 5. – 6 с.
 • Гнатюк М.М. Ставлення россійської зовнішньополітичної еліти до важливості України для геостратегії Росії / М.М. Гнатюк // Вибори та демократія. – 2008. – № 2. – C. 64-72.
 • Кисельов С.О. Політична культура в контексті загальнокультурного процесу України / С. Кисельов, С. Рябов // Магістеріум. Вип. 31 : Політичні студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : С. Г. Рябов, О. В. Клименко, С. О. Кисельов]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-19.
 • Кисельов С.О. Проблема свободи у Платона / С.О. Кисельов // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В. М. Якушик, О. В. Гарань, В. П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – C. 14-18.
 • Чабанна М.В. Політична культура тоталітарного суспільства / М.В. Чабанна // Наукові записки. Т. 82 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; ред. тем. вип. : В.М. Якушик, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко ; упоряд. В. М. Якушик]. – К. : Києво-Могилянська академія , 2008. – С. 34-40.
 • Якушик В.М. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблемы его реализации / В.Кулик, В. Якушик // Приднестровье в макрорегиональном контексте Черноморского побережья : сб. статей / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008. – No. 18. – С. 160-191.
 • Якушик В.М. Як політичні актори приходять до влади : [рецензія] / В. Якушик // Віче. – 2008. – № 11. – С. 39.
 • Бредіс І. Aspects of the Orange Revolution V : Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainuan Presidental Elections / Ingmar Bredies, Andress Umland and Valentin Yakushik (Eds.) // Soviet and Post-Soviet Politics and Society / Edited by Andreas Umland. – Stuttgart : Verlag. – Vol. 67. – 227 [12] p.
 • Якушик В.М. Aspects of the Orange Revolution V : Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainuan Presidental Elections / Ingmar Bredies, Andress Umland and Valentin Yakushik (Eds.) // Soviet and Post-Soviet Politics and Society / Edited by Andreas Umland. – Stuttgart : Verlag. – Vol. 67. – 227 [12] p.

2007

 • Винницький М.І. Україна і діаспора – можливості формування "світового українства" / Михайло Винницький // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 259–269.
 • Гарань О.В. Вибори – 2007: думки експертів / Олексій Гарань // Політичний портрет України. – 2007. – № 37–38. – С. 165–170.
 • Гарань О.В. Комуністична ідеологія : романтичні ілюзії і масове насильство / Олексій Гарань // Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії : нарис про комуністичну ідею у XX столітті = Le passe d'une illusion : essai sur s'idee communiste au XXe siecle : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і літера" / Франсуа Фюре ; [відп. за вип. К. Сігов та Л. Фінберг ; пер. з франц. В. Каденко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європейських гуманітарних досліджень]. – К. : Дух і Літера, 2007. – С. 795–799.
 • Гарань О.В. Оновлення політичної системи України / Олексій Гарань // Європейська та євроатлантична інтеграція : шлях до демократії. – К. : Ін-т євроатлантичного співробітництва. – К., 2007. – С. 3–5.
 • Гарань О.В. "Політична криза дала політикам добрий урок : жодна політична сила в Україні не може монополізувати владу" / О. Гарань // Парламент. – 2007. – № 2. – С. 60.
 • Гарань О.В.. Пошук оптимальної виборчої системи України – простір для дискусій / Олексій Гарань // Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні. – К. : Ін-т виборчого права, 2007. – С. 84–86.
 • Дем'янчук О. П. Політика як навчання та навчання політиці / О.П. Дем'янчук // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій : виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнар. наук. конф., м. Суми, 10-12 трав. 2007 р. – Суми, 2007. – Ч. 1. – С. 89–99.
 • Дем'янчук О.П. Стратегiчне оцiнювання стану освiти у сферi публiчної адміністрації / О.П. Дем'янчук // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 6 грудня 2006 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – С.
 • Рябов С.Г. Міркування про громадянське суспільство в контексті дилеми приватного та державного / С.Г. Рябов // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 69–75.
 • Солом'яний В. Реституція в цивільному праві : минуле та майбутнє / В. Солом'яний // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіон. наук.-практ. конф., 8-9 лют. 2007 р.) / [наук. ред. В.М. Бурдін] ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л. : [б. в.], 2007. – С. 347–349.
 • Солом'яний В. Субсидіарність реституції в римському та сучасному цивільному праві / Віктор Солом'яний // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 128–138.
 • Чабанна М. В. Дослідження сутнісних рис тоталітарного режиму та зіставлення його різновидів у межах теорії тоталітаризму / М.В. Чабанна // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.11–16.
 • Haran O. Orange Revolution : Origins, Successes and Failures of Democratic Transformation / O. Haran., P. Burkovsky. – Berlin : Naumann Foundation, 2007. – 15 p. – (Occasional Papers; 32)

2006

 • Дем'янчук О.П. Відкриті й приховані виклики державному управлінню в перехідному суспільстві // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. конф., м. Суми, 22-24 черв. 2006 р. – Суми. – Т. 1. – С. 45-49.
 • Дем'янчук О.П. Відповідність нинішньої системи управління і вироблення державної політики вимогам суспільства знань // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер.: Політичні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 54, Вип. 41. – С. 182-186.
 • Дем'янчук О.П. Застосування моделі «політичного ринку» до процесів формування державної політики // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 12-17.
 • Дем'янчук О.П. Політична освіта як чинник формування порядку денного публічної політики: теорія та українська практика // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 71-77.
 • Дем'янчук О.П. Розподіл політичної влади і реформування державного управління // Агора. – 2006. – № 2. – С. 71-79.
 • Дем'янчук О.П. Уроки Помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 113-124.
 • Дем'янчук О.П. Парсонс В. Публічна політика : вступ до теорії й практики аналізу політики / Пер. з англ. О.П. Дем'янчук. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. –519с.
 • Дем'янчук О.П. Уроки Помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні //Beyond Recognition? Ukraine and Europe after the Orange Revolution. – Oslo, Norway, 2006. -
 • Амельченко Н.А. Представницька демократія чи демократія участі? // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 8-12.
 • Амельченко Н.А. Проблема соціальної інтеграції в Україні у контексті осмислення досвіду Помаранчевої революції // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 61-72.
 • Амельченко Н.А. Тематизація та проблематизація солідарності українського суспільства в політичному та інтелектуальному дискурсах // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 194-205.
 • Амельченко Н.А. Чи можлива в українській політології «символічна революція» // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-23.
 • Голіченко Т.С. До питання про стратегії формування джерельної бази історико-філософських досліджень (історико-філософська полеміка Марціала Геру та Фердинанда Алькье) // Могилянський історико-філософський семінар: Матеріали засідань. Вип. 1: 2003-2005 / НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 104-105.
 • Голіченко Т.С. «Нарис сучасної французької філософії» («Очерк современной французской философии») Олексія Введенського як прецедент панорамного дослідження історії французької філософії XIX століття // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 23: Історико-філософські студії / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 63-69.
 • Голіченко Т.С. Парадокси рецепції сучасної французької філософії в Україні, або про те, чи гідна французька думка XX століття бути предметом історико-філософських досліджень // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 87-92.
 • Голіченко Т.С. La philosophie française du XIX siècle dans le miroir de la philosophie russe de la même époque // Практична філософія. – 2006. – № 2. – С. 205-214.
 • Кисельов С.О. Вибори 2006: політика та демократія // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 45-49.
 • Кисельов С.О. Демократизація в Україні: моделі демократії // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 38-47.
 • Кисельов С.О. Демократизація українського суспільства: утопії та реалії // Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. – К.: Етна-1, 2006. – С.
 • Кисельов С.О. Розвиток парламентаризму та процес демократизації в Україні // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Тернопіль; Л.: ЛА Піраміда, 2006. – С. 18-22.
 • Кисельов С.О. Analiza kampanii wyborczych i rezultatów wyborów do parlamentu ukraińskiego – partie lewicowe, 1998-2006. – Oslo, Norway: NUPI, 2006. – P.
 • Кисельов С.О. Democratization in Ukraine. Models of Democracy // Beyond Recognition? >Ukraine and Europe after the Orange Revolution. – Oslo, Norway: NUPI, 2006.
 • Кисельов С.О. The Return of the Regions? The Shift from the Left towards Regional Values. – Oslo, Norway: NUPI, 2006.
 • Кисельов С.О.Further Towards Post-Communism? From 'left' to Regions in Ukraine . – Oslo, Norway: NUPI, 2006. – P.
 • Кушніренко В.О. Зовнішньополітичні орієнтири України після Помаранчевої революції // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 157-163.
 • Рябов С.Г. Визнання опозиції – як умова визнання демократії в Україні // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 26-37.
 • Рябов С.Г. Методологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (науково-методичні рекомендації для вчителів ЗОШ) // Політична освіта в сучасні школі: психологічна модель (наук.-метод. посіб.) / За ред. І.В. Жадан; М-во освіти України у справах сім'ї, молоді та спорту, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К., 2006. – С. 113-138.
 • Чабанна М.В. Роль тоталітарної організації у здійсненні управління суспільством // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 57: Політичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 10-14.
 • Якушик В.М. Маніпулятивні виборчі технології та вирішення базових цивілізаційних проблем України // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: Матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16 берез. 2006 р. / Галицький ін-т ім. В'ячеслава Чорновола. – К.; Т.; Л.: ЛА Піраміда, Ред.-вид. відділ Галицького ін-ту, 2006. – С. 22-31.
 • Півтора роки після Помаранчевої революції: оцінка ситуації і перспективи / В.М. Якушик, Ю. Луковенко, Н. Магера та ін. // Психологія і суспільство. – 2006. – № 2. – С. 5-19.
 • Якушик В.М. Политические и цивилизационные аспекты украинской революции 2004-2005 гг. // ПОЛИТЭКС. (Политическая экспертиза). – 2006. – Т. 2., № 2. – С. 289-298.
 • Политические партии Украины: подготовка к парламентским выборам 2006 года. – Вып. 5: Российский вопрос / В. Якушик, В. Бала, А. Голобуцкий и др.; Агентство моделирования ситуаций. – К., 2006. – 40с.
 • Проблеми міжетнічного та міжконфесійного примирення в регіоні Західних Балкан / В. Якушик, Т. Того, Н. Стоїч // Політ. менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 173-175.
 • Якушик В.М. Українська революція 2004-2005 років: головні ознаки та форми вияву // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: За матеріалами міжнар. наук. семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року: Зб. наук. ст. / За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – С. 92-102.
 • Якушик В.М. Українська революція 2004-2005 років. Спроба теоретичного аналізу // Політ. менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 19-37.
 • Якушик В.М. The 2004-2006 Ukrainian Revolution and the Conflict of Various Types of Legitimacy // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ-Харків, 9-12 листоп. 2005 р. / За ред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я. Тація. – Х.: Право, 2006. – С. 170-179.

2005

 • Дем'янчук О.П. Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, підходи і процедури // Вибори та демократія. - 2005. - № 3. - С. 34-40.
 • Кармазіна М.С. Демократи. соціалісти й "третя сила" у боротьбі за владу (1991-1994 рр.) // Політ. менеджмент. - 2005. - № 6(15). - С. 49-57.
 • Кисельов С.О. Логіка Закону України "Про вибори Президента України" як показник логіки українського законодавства // Вибори та демократія. - 2005. - № 1. - С. 31-37.
 • Кармазіна М.С. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3(12). - С. 28-41.
 • Кармазіна М.С. "Первісний гріх" президентів (грані політичної корупції в Україні. 1991-2004 рр.) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 45: Політичні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 43-49.
 • Рябов С.Г. Опозиція як джерело альтернативної політики // Вибори та демократія. - 2005. - № 4. - С. 8-18.
 • Рябов С.Г. "Політична освіта має бути знаряддям демократизації суспільства, збереження стабільності і безпеки" // Парламент. - 2005. - № 6. - С. 31-33.
 • Стратегія розвитку освіти в Україні: проблеми і перспективи / В.М. Якушик, О. Коловіцкова, Ю. Луковенко та ін. // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 100-141.

2004

 • Бевз Т.А. Менталітет як надбання людської цивілізації // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - С. 292-302.
 • Бевз Т.А. Перша річниця діяльності Центральної Ради в оцінках її лідерів // Україна: від самостійності до соборності (22 січ. 1918-22 січ. 1919 рр.) / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - С. 84-93.
 • Бевз Т.А. Політична доктрина української партії соціалістів-революціонерів в контексті українізації // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Вип.7. - С. 77-83.
 • Голіченко Т.С. Інтелектуали у фокусі сучасних французьких соціологічних, політологічних та історичних досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 42-63.
 • Голіченко Т.С. Історик філософії у світлі історії філософії і vice versa // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 25: Філософія та релігієзнавство / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 25-30.
 • Голіченко Т.С. Лінгвістично-культурологічний підхід в історико-філософському дослідженні, або "Географії духу" (порівняння французької та німецької філософії у праці О. Введенського "Нарис сучасної французької філософії (1894) в контексті сучасної історико-філософської компаративістики) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 4-9.
 • Головко О.Б. Половецький фактор у політичному розвитку Південно-Західної Русі (остання третина XII - перша половина XIII ст.) // Східний світ. - 2004. - № 1. - С. 60-72.
 • Головко О.Б. Формування державних утворень в Східній Європі в IX- першій половині XIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Вип. 4. - С. 77-94.
 • Кармазіна М.С. Інститут президентства: походження та сутність феномена // Політ. менеджмент. - 2004. - № 3(6). - С. 36-51.
 • Кармазіна М.С. Інститут президентства: за і проти ( у світлі цивілізаційного досвіду) // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 112-125.
 • Кармазіна М.С. Політичні інститути: питання методології дослідження / Укр. іст. журн. - 2004. - № 12. - С. 3-8.
 • Клименко О.В. Деякі концептуальні підходи до визначення інформаційного суспільства // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2004. - С. 143-147.
 • Кресіна І.О., Савчук К.О. Віденська Декларація держав-членів Ради Європи 1993 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 545-546.
 • Кресіна І.О. Громадянське суспільство і проблеми народовладдя в Україні // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2004. - Вип. 25. - С. 36-49.
 • Кресіна І.О. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 587-588.
 • Кресіна І.О. Журавський Віталій Станіславович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 593.
 • Майборода О.М. Вчитися історії: (Проблеми викладання і осмислення предмета) // Історія в шк. України. - 2004. - № 7. - С. 2-6.
 • Майборода О.М. Глобалізація і вектор історичного розвитку України // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 139-143.
 • Майборода О.М. Етнонаціональний розвиток України у трансформаційний період // Актуальні проблеми вітчизняної історії XX ст.: Зб. наук. пр., присвяч. пам'яті акад. НАН України Ю. Ю. Кондуфора. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Т. 2. - С. 253-285.
 • Майборода О.М., Шкляр Л.Є. Етноцид // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 194-195.
 • Майборода О.М. Історична пам'ять у поліетнічному суспільстві (на прикладі інтерпретацій українсько-кримськотатарських відносин) // Людина і політика. - 2004. - № 4. - С. 3-9.
 • Майборода О.М. Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення // Політ. менеджмент. - 2004. - № 5. - С. 15-22.
 • Павленко Р.М. Важливе і масштабне дослідження // Вища освіта України. - 2005. - № 3. - С. 113. - Рец. на кн.: Лутай В.С. Основной вопрос современной философии. Синергетический подход. - К.: ПАРАПАН, 2004. - 156с.
 • Павленко Р.М. "Занепад парламенту" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 213-215.
 • Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 465-466.
 • Павленко Р.М. Уряд національної єдності // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 683.
 • Павленко Р.М. Форма державного правління // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 696-697.
 • Рябов С.Г. Абсентеїзм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 7.
 • Рябов С.Г. Авангардизм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 8.
 • Рябов С.Г., Дьомкін П.О. Агітація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 13.
 • Рябов С.Г. "Адміністративний ресурс" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 17.
 • Рябов С.Г. Асоційоване членство // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 40.
 • Рябов С.Г. Балотування // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 44.
 • Рябов С.Г. Більшість // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 47.
 • Рябов С.Г. Блок // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 60.
 • Рябов С.Г. Велика держава // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 66.
 • Рябов С.Г. Вибори // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 70-71.
 • Рябов С.Г. Вотум // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 91.
 • Рябов С.Г. Глава держави // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 105-106.
 • Рябов С.Г. Глава уряду // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 106.
 • Рябов С.Г. Громадянство / С.Г. Рябов. В.Ф. Погорілко // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 117-118.
 • Рябов С.Г. Інтереси соціальні / С.Г. Рябов, В.О. Трипольський // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 238-239.
 • Рябов С.Г. Колективної безпеки принцип // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 265-266.
 • Рябов С.Г. Конституційний нагляд // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 276.
 • Рябов С.Г. Мітинг // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 360.
 • Рябов С.Г. Неурядові організації // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 409-410.
 • Рябов С.Г. Нове політичне мислення // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 415-416.
 • Рябов С.Г. "Партія влади" // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 474.
 • Рябов С.Г. Партія політична // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 474-475.
 • Рябов С.Г. Передмова // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2004. - С. 3-6.
 • Рябов С.Г. Підданство // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 485.
 • Рябов С.Г. Подвійних стандартів політика // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 494.
 • Рябов С.Г. Поліс // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 497.
 • Рябов С.Г. Політична коректність // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 506-507.
 • Рябов С.Г. Права людини // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 531.
 • Рябов С.Г. Принципи міжнародного права // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 542.
 • Рябов С.Г. Регламент // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 563.
 • Рябов С.Г. Референдум // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 568-569.
 • Рябов С.Г. Символіка державна // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 605.
 • Рябов С.Г. Спікер // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 631.
 • Рябов С.Г. Типологія держав // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 659-660.
 • Рябов С.Г. Фундаменталізм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 701.
 • Ценз / С.Г. Рябов, В.О. Ващенко, В.С. Малишенко // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 712.
 • Рябов С.Г. Цензура // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 712-713.
 • Соломін О.А. Культурологія політики // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 301-302.
 • Соломін О.А. Фемінізм // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 689-690.
 • Федченко Є.М. Що видно у вікно можливостей? // Політика і час. - 2004. - № 2. - С. 55-62.
 • Якушик В.М. Федерація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 687-688.
 • Якушик В.М., Черниш О.М. Диктатура // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 154-155.
 • Якушик В.М. Конфедерація // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 290-291.
 • Якушик В.М. Режим політичний // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 563-564.
 • Якушик В.М. Республіка // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 567.

2003

 • Амельченко Н.А. Міф та нація - переплетіння філософського та політичного дискурсів // Філос. думка. - 2003. - № 6. - С. 50-75.
 • Бевз Т.А. Народовладдя як система українського державотворення (за творчим спадком Н. Григорієва) // Події і особистості революційної доби: Зб. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - С. 164-204.
 • Бевз Т.А. Політик і вчений ( До 120-річчя від дня народження Н.Я. Григорієва) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 2. - С. 74-88.
 • Бевз Т.А. Політичний аспект української національної ідеї // Україна: національна ідея: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 23 квіт. 2002 р. / НАН України. Ін-т історії України; Київ. міжнар. ун-т; Укр. Православна церква Київського Патріархату. - К.: КиМУ; Правові джерела, 2003. - С. 630-638.
 • Бевз Т.А. Соціологічна концепція виникнення держави Никифора Григорієва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - № 3. - С. 183-194.
 • Гарань О.В., Макєєв С. Політико-державні перетворення в Україні // Політичні і економічні перетворення в Україні та Росії. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 177-211.
 • Голіченко Т.С. Іпостасі тендеру // Українське кіно: євроформат. Хроніки громадських обговорень 1996-2003 роки. Кіносоціологія / Нац. Спілка кінематографістів України; М-во культури і мистецтв України; Укр. філос. фонд. - К.: Альтерпрес, 2003. - С. 209-211.
 • Головко О.Б. Альбрік та його хроніка // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 70.
 • Головко О.Б. Давня Русь у системі Byzantine Commonwealth // Східний світ. - 2003. - № 1. - С. 44-59.
 • Дем'янчук О.П. Держава і громадське суспільство як дійові особи в здійсненні освітньої політики // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали II міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002 р.: Наук. зб. / Ін-т вищої освіти АПН України; Одеська нац. юрид. акад.; Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - К., 2003. - С. 613-618.
 • Дем'янчук О.П. Політичні та інституційні аспекти впровадження закордонних моделей освіти в Україні // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос, 2003. - С. 102-112.
 • Кармазіна М.С. "Велика Україна", політичний ідеал М. Грушевського // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 459.
 • Кармазіна М.С. Глобалізація: місце і роль суб'єктів та об'єктів процесу // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С. 73-81.
 • Кармазіна М.С. Невідворотність демократії: Кращі місця вже заброньовані? // Віче. - 2003. - № 7. - С. 44-48.
 • Кармазіна М.С. Референдуми в Україні: законодавче регулювання та практика проведення // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2003. - С. 151-159.
 • Кисельов С.О. Ідеологія солидаризму і розвиток української національної держави // Душею завжди з Україною: Пропам'ятний зб. на пошану укр. правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Центр українознавства. - К.; Торонто: Фундація ім. В.Ю. Даниліва, 2003. - С. 443-454.
 • Кисельов С.О. Міра свободи індивіда у державі // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 92-100.
 • Кисельов С.О., Сальникова А. Національна ідентичність українців. Культурного і соціально-політичного // Політ. менеджмент. - 2003. - № 2. - С. 31-40.
 • Кресіна І.О. До питання про законодавче забезпечення політичної реформи // Право України. - 2003. - № 3. - С. 9-13.
 • Кресіна І.О. Евристичні можливості біогеодетермінізму // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 27-35.
 • Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 467-472.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є. Політична реформа: проблеми і перспективи // Віче. - 2003. - № 2. - С. 22-27; № 3. - С. 15-21; № 4. - С. 12-15.
 • Кушніренко В.О. Вестернізація в ісламських суспільствах // Політ. менеджмент. - 2003. - № 1. - С. 136-141.
 • Кушніренко В.О. Шаріатська концепція реформування державної системи в ісламських країнах // Людина і політика. - 2003. - № 2. - С. 37-47.
 • Майборода О.М. Ідентифікація "корінного народу" як суб'єкта етнополітичної сфери у світлі норм міжнародного права та етнополітичної практики зарубіжних країн // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія. / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - Вип. 22. - С. 55-63.
 • Майборода О.М. Релікти тоталітаризму в сучасній Україні // Наукові записки. Сер.: Політологія і етнологія./ Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2003. - Вип. 24. - С. 71-76.
 • Мейс Дж. Спадщина голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 8. - С. 465-468.
 • Мейс Дж. Україна як постгеноцидна держава, або: Як успадковані від СРСР структури блокують будь-які реальні реформи // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 7 (спец.). - С. 211-226.
 • Мейс Дж., Карабан В.І. Переклад з української мови на англійську мову: Навч. посіб.-довід. для студ. вищих навч. закл. освіти. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 608с.
 • Мейс Дж. У злочині геноциду винними були Сталін і його оточення // Віче. - 2003.- № 3. - С. 28.
 • Павленко Р.М. Аналітичне забезпечення суспільних змін в Україні // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С. 11-17.
 • Реалії та шляхи розвитку парламентаризму в Україні: погляд експертів / Р.М. Павленко, О. Дергачов, І. Когут та ін. // Нац. безпека і оборона. - 2003. - № 2. - С. 37-48.
 • Павленко Р.М. Розбудова аналітичної спроможності політичної партії // Побудова ефективної політичної партії / Упоряд.: І. Підлуська, О. Грязнова, В. Замятин; Фонд "Європа XXI" - К., 2003. - С. 58-87.
 • Рябов С.Г. Громадянське суспільство та політична культура // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002 р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос. 2003. - С. 273-283.
 • Рябов С.Г. До питання про класифікацію форм державного правління відповідно до параметрів політичної науки // Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство: Конф. випускників програм наук. стажування у США, 18-21 верес. 2003р. / Ін-т Кеннана. - К.: Стилос, 2003. - С. 265-271.
 • Рябов С.Г. Забезпечення виборчих прав громадян через освіту виборців // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв., 2003 р. - К.: Міленіум, 2003. - С. 51-53.
 • Толстов С.В. Концептуальні зміни та нові підходи в межах загальнополітичної парадигми міжнародної безпеки // Дослідження світової політики: Зб. праць вчених / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - 2003. - Вип. 25. - С. 3-26.
 • Чекаленко Л.Д. П.М. Калениченко ( До 80-річчя від дня народження) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 2. - С. 113-121.
 • Амельченко Н.А. Идея соборності в контексте современных философских образов социальности // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі: Укр. часопис рос. філософії. Вісн. т-ва рос. філософії при Укр. філос. фонді. Вип. 1. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2003. - С. 52-63.
 • Haran O., Tolstov S. Does "The Slavic Triangle" Exist from Kyiv's Perspective? // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч.: Суспільні науки: Ч. 2. / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк. - К., 2003.- С. 192-196.
 • Кисельов С.О. Философия любви: Эрос v/s ratio // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі: Укр. часопис рос. філософії. Вісн. т-ва рос. філософії при Укр. філос. фонді. Вип. 1. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2003. - С. 578-586.
 • Майборода О.М. Этнополитическая сфера в Украине // Политические и экономические преобразования в России и Украине. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 279-318.

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

"Русский мир": дискурс-аналіз концепту


Академічна доброчесність
Курс є необхідною складовою частиною вивчення антикорупційних студій. Цей курс дає можливість магістрантам застосовувати теоретичні знання, набуті у навчальному курсі, до процесу використання їх в майбутній практичній професійній діяльності. Курс "Академічна доброчесність" розрахований на магістрів 2 року навчання програми "Антикорупційні студії". Мета курсу - формування цілісної системи знань про сукупність моральних та юридичних принципів і правил, якими мають керуватися учасники освітнього та наукового процесів в академічному середовищі; розвиток практичних умінь і навичок для реалізації вищезазначених принципів та правил під час здійснення професійної та наукової діяльності. Завданнями цього навчального курсу є: o Ознайомити з визначенням поняття "академічна доброчесність" у відповідно до вітчизняного законодавства та зарубіжного досвіду; o Усвідомлення основоположних цінностей академічної доброчесності за допомогою розкриття понять "академічний плагіат" та "самоплагіат"; o Поглиблення навичок інформаційної грамотності в контексті академічної доброчесності; o Засвоєння знань з використання баз даних наукової інформації та он-лайн платформ для дослідників з метою верифікації джерел; o Формування умінь зі створення бібліографічного опису та посилань на джерела інформації в академічних текстах у тому числі за допомогою програмних продуктів (бібліографічних менеджерів); o Усвідомлення необхідності дотримання норм академічної доброчесності як реалізації основних цінностей в майбутній професійній діяльності.


Актуальні проблеми політичної науки (німецькою мовою)


Аналіз баз даних
Курс призначений для ознайомлення з методами інтелектуального аналізу даних для пошуку та обробки інформації, виявлення тенденцій та розробки моделей для прийняття рішень у сфері міжнародної політики та відносин.


Аналіз зовнішньої політики


Антикорупційна експертиза
"Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів і чинних нормативно-правових актів" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому в публічному адмініструванні. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Антикорупційний комплаєнс
The course focuses on anti-corruptioncomplianceas a topicofinterestsince itsemergenceincompaniesacrosstheglobe. Thiscourse looksatwhycompaniesadoptanti-corruptioncompliancemechanisms, what are the most common anti-corruption compliance mechanisms and how they work in Ukraine.


Антикорупційні кампанії громадських організацій
Антикорупційні кампанії громадських організацій є нормативною дисципліною Магістерської програми «Антикорупційні студії». Цей курс дозволить сформувати у студентів теоретичне і практичне уявлення про явище громадської адвокації. Слухачі цього курсу зможуть ознайомитись із законодавчими засадами діяльності громадських антикорупційних організацій, основами проведення адвокаційних кампаній в сфері антикорупції, прикладами успішних адвокаційних антикорупційних кейсів в Україні. Наприкінці курсу, студенти оволодіють навичками формування і реалізації громадських антикорупційних адвокаційних кампаній.


Арабська мова
Знання арабської мови дозволяє розуміти специфіку політики країн і міжнародних організацій, які мають потужний вплив на сучасні міжнародні відносини, насамперед, Саудівської Аравії, Ірану, Іраку, Пакистану, ОПЕК. Мета курсу - опанування навичками перекладу арабських текстів, перш за все, із соціально-політичної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики, лексики та практикою перекладу суспільно-політичних текстів.


Верховенство права та публічне адміністрування
Курс "Верховенство та публічне адміністрування" є необхідним для формування у майбутніх магістрів сучасного правового мислення, що базується на європейських цінностях, які ґрунтуються на визнанні і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв'язаність якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації принципу верховенства права. Курс дає змогу зрозуміти місце верховенства права в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових та службових осіб, його роль в забезпеченні прав і свобод людини, зокрема мешканців територіальних громад, в сфері надання органами місцевого самоврядування публічних послуг. Мета та завдання курсу "Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування": o утвердити в свідомості і стилі правового мислення студентів уявлень про верховенство права як загальногуманістичнуцінність, яка стоїть на стороні прав і свобод людини, здатна "приборкати" владу, захистити людину від її волюнтаризму, забезпечити стабільність і динамізм в умовах глобалізованого світу. o привити навики використовувати складові - принципи верховенства права у практичній нормотворчій діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в ухваленні правозастосовчих рішень. o сформувати вміння, які необхідно мати посадовим та службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно аналізувати правову теорію і практику, і, як наслідок - оцінювати публічні послуги, під кутом зору дотримання складових верховенства права. o сформувати у студентів вмотивованість дотримуватися принципів верховенства права у майбутній роботі в органах державної влади і місцевого самоврядування.


Взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства


Виборча кампанія: етапи та забезпечення


Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель
Мета дисципліни - ознайомити студентів з динамікою розвитку сфери публічних закупівель в Україні, чинним законодавством та процедурами в цій галузі; надати знання та навички щодо аналізу процесу проведення публічних закупівель та виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти сфери публічних закупівель, детально розглянуть ключові корупційні схеми в закупівлях, а також типові порушення. В рамках практичних занять студенти зможуть змоделювати проведення тендеру в режимі реального часу та дії різних інституційних елементів системи закупівель. Також, під час курсу студенти опанують практичні аспекти процедур оскарження публічних закупівель у контролюючих та правоохоронних органах.


Влада і політика: західноєвропейські підходи


Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи


Вступ до аналізу публічної політики


Вступ до геополітики
Геополітика має справу з територіально-просторовим виміром міжнародних відносин. В широкому розумінні, це дисципліна, що вивчає проблему впливу географічно-просторових факторів на політику. Геополітика свідомо зводить всю складність інтеракцій між різноманітними суб'єктами міжнародних відносин (серед яких є хто завгодно) переважно до взаємодії між державами. В цьому полягає певний недолік методу. Однак, в цьому і плюс: адже навчатися потрібно від простішого до складнішого, а геополітика - це одна з базових сходинок, яку необхідно здолати. На лекціях і семінарах ми крок за кроком будемо розглядати наступне. В плані теорії: обставини появи основних геополітичних теорій та концептів, їх еволюцію, зв'язок між ними та головні дискусії, які при цьому відбувались. Паралельно, а потім і більш предметно: історичну динаміку міжнародних відносин через призму геополітики, також зріз сучасної геополітичної ситуації. Трохи повертимо глобус: де і які є стратегічні шляхи, вузькі місця, ключові точки для проеціювання сили, ресурси, особливості розселення і т.д. Поговоримо про питання ієрархії держав, альянси і конфлікти, сфери впливу, боротьбу за гегемонію. Перейдемо до геополітичних стратегій ключових гравців - і як це все втілюється на практиці. Завершимо розглядом геополітичної ситуації довкола України та дискусією про можливі геополітичні сценарії за участю нашої держави. Будуть завдання на розвиток ерудиції, кмітливості та критичного мислення.


Вступ до єврейської цивілізації


Вступ до політичної науки


Вступ до політології


Вступ до програмування мовою Python


Гостьовий курс


Гостьовий курс - 1


Гостьовий курс - 1


Гостьовий курс - 2


Гостьовий курс - 2


Гостьовий курс - 4


Гостьовий курс - 5
Мета дисципліни - надати студентам знання про принцип незалежності судової влади та його значення для утвердження верховенства права у нашому суспільстві; сформувати розуміння феномену корупціі? та особливостей її прояву у системі правосуддя України. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупціі? та і?і? окремих проявів для здійснення якісного та ефективного правосуддя, надати і?м знання та сформувати вміння щодо встановлення чинників корупціі? в системі правосуддя та визначення заходів з їх усунення.


Гостьовий курс - 6
Мета курсу: Систематичне викладення основних макро- та мікроекономічних проблем та моделей та набуття базових навичок практичної роботи з макро- та мікроекономічними моделями. Завдання курсу: o Вивчення загальнотеоретичних основ розвитку макро та мікроекономіки ; o Розкриття основних наукових категорій, необхідних для вивчення курсу; o Розкриття механізму функціонування національної економіки на основі вивчення сучасних макро- та мікроекономічних теорій; o Висвітлення пізнавальної і практичної функцій макро- та мікроекономічної теорії; o Обґрунтування сутності основних макро- та мікроекономічних індикаторів; o Формування у студентів стереотипу глобального мислення.


Гостьовий курс-3


Громадянське суспільство в політичному процесі
Розвиток уявлень про громадянське суспільство в історії політичної теорії; основні сучасні концепції теорії громадянського суспільства; написання Статуту НУО; написання грантового проекту.


Демократія: від теорії до практики


Демократія: від теорії до практики
Мета: формування у студентів цілісного розуміння явища демократії, а також зміцнення знань, навичок та схильностей студентів, які пов'язані з ефективною громадянською активністю. Очікувані результати навчання: розуміння ролі влади в умовах демократії, прав громадян, процесів захисту прав людини і ролі, яку відіграє громадянське суспільство у моніторингу діяльності уряду та співпраці з ним, а також яким чином воно дозволяє громадянам самостійно чи колективно досягати цілей. Очікується також, що студенти розвинуть навички, пов'язані з ефективною громадянською активністю, зокрема: здатністю критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення, а також працювати спільно з іншими заради досягнення мети. З метою розвитку навичок студентів (у тому числі, але не обмежуючись, критичного мислення, активного слухання, досягнення консенсусу, публічних виступів, групової роботи та вирішення проблем) ініціатива з громадянської освіти IFES підкреслює важливість інтерактивних методик навчання (на противагу традиційним форматам лекцій).


Дискурс-аналіз


Діяльність міжнародних організацій в глобалізаційних процесах


Діяльність міжнародних правозахисних організацій


Економетрика


Економіка розвитку


Економічна політика європейських країн
Як питання національної безпеки впливає на прийняття економічних, політичних та інших рішень в європейських країнах та чому, незважаючи на географічні переваги, деякі країни все ще потерпають від "ресурсного прокляття"? Яким чином культура, екологія та технології впливають на нерівність між країнами? Яке значення має енергетична, екологічна. харчова та кібербезпека в формуванні національної та міжнародної політики? Яке місце альтернативної енергетики та сталого розвитку в політиці європейських країн? Як відстоювати інтереси країни на міжнародному рівні і чому державний брендинг - запорука підвищення інвестиційного клімату країни? Якою повинна бути соціальна і міграційна політика країни? Спираючись на основи економічної теорії та економічної політики, в рамках курсу студенти зможуть знайти відповіді на вищезазначені питання; отримають інструментарій для оцінки ефективності прийняття політичних рішень на прикладі європейських країн; навчаться застосовувати комплексний підхід для формування політики тощо.


Економічна політика країн ЄС


Економічний аналіз політики й урядування


Економічні та політичні аспекти аналізу політики


Експерти командної роботи


Електоральна політологія. Виборчі системи


Електронне багаторівневе врядування й Е-демократія


Етнополітичні процеси в міжнародних відносинах


Етнополітологія
Формування об`єктивного ставлення до етнополітичних відносин у суспільстві, розуміння природи та характеру етнополітичних рухів, пошуки оптимальних способів гармонізації етнонаціональних проблем. Базові етнополітичні знання, коло етнополітичних понять, категорій і термінів, ознайомлення з практикою вирішення етнополітичних проблем у різних країнах, уявлення про механізм практичного здійснення етнічної політики, про її основні форми і напрями.


Євразійські студії


Європейська зовнішня політика


Європейська політична історія


Європейське мистецтво від Альтамири до станц Рафаеля: ідеї, форми, функції


Європейське та міжнародне право


Європейські політики сусідства і Україна
Прояснення причин та намірів стратегічно-політичних дій різних акторів, прямо чи опосередковано залучених у процес розвитку європейської політики сусідства, особливо - України та ЄС.


Європейські соціальні стандарти та соціальна політика


Європейські студії
Історія та теорія європейської інтеграції, розбудова загальноєвропейських інституцій та політична культура європейського простору.


Європейські студії (німецькою мовою)


Зв`язки із засобами масової інформації


Зовнішня політика Європейського Союзу


Зовнішня політика ЄС
The objective of the course is to provide students with the analytical tools to understand the special nature of the EU foreign policy. In the first part particular emphasis is paid to theoretical approaches. The EU is not a classical actor in international relations as it enjoys more decision making powers than an international organization and less than a unitary state. As a second step the course looks at the institutional set up and competences for the EU's external relations. The next bloc analyzes a diverse set of EU external policies ranging from trade and soft security issues to diplomatic and military developments as well as taking a closer look at the European Neighborhood Policy and the Eastern Partnership and relations with Ukraine.


Зовнішня політика США
Курс знайомить із процесом творення і реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, розкриває теоретичні підходи, інституційні механізми, внутрішньополітичні чинники поведінки США на міжнародній арені. Особливу увагу приділено відносинам США із провідними державами та міжнародними організаціями й особливостям сучасної зовнішньополітичної стратегії.


Зовнішня політика та європейська інтеграція України
Мета курсу - дати студентам фахові знання про процес розвитку європейської інтеграції. Майже 70 років Європейський Союз є частиною європейського політичного життя, трансформуючи традиційний міждержавний європейський ландшафт. Більшість європейських держав стали його учасниками (або інтегровані певним чином, або прагнуть приєднатися). Як розпочинався інтеграційних проект? Чому лише шість держав стали ядром економічної та політичної інтеграції? Які ідеї та впливи формували інтеграційних проект? Як з часом змінювались пріоритети та напрямки європейської інтеграції? Яка сучасна політична конфігурація ЄС? Без належного обґрунтування історичні події часто стають предметом політичних маніпулювань Курс має на меті відповісти на ці та інші питання, покладаючись на історичні факти.


Зовнішня політика України
Курс "Зовнішня політика України" присвячений вивченню процесів формування та реалізації зовнішньої політики України та ставить за мету набуття студентами базових знань щодо участі України в сучасних міжнародних відносинах. Тематично курс складається із наступних блоків: теоретичні основи зовнішньої політики держави; концептуальні засади зовнішньої політики України; участь України в світових і регіональних безпекових і економічних структурах; взаємини із провідними акторами світової політичної системи, зовнішньополітичні пріоритети України в регіонах світу.


Зовнішня політика ФРН
Курс присвячений сучасному стану зовнішньої політики ФРН після об'єднання Німеччини. Передбачає глибокий аналіз розвитку основ зовнішньої політики країни. Торкається питання теоретичного пояснення зовнішньої політики та його застосування на практиці. Die Au?enpolitik Deutschlands steht nicht erst seit dem Ukraine-Konflikt und der Fl?chtlingskrise vor ganz neuen Herausforderungen. Seit der Wiedervereinigung 1990 hat sich die au?enpolitische Rolle der Bundesrepublik aufgrund der


Інститути ЄС


Інститути ЄС
Метою курсу є ознайомлення студентів з організаційними та структурними особливостями побудови та діяльності основних політичних інститутів ЄС, вивчення їхніх функцій, завдань та цілей діяльності. Даний курс зорієнтований на вивчення історії інститутів ЄС, ознайомлення з ключовими етапами поставання та розвитку інститутів ЄС, з ключовими постатями, які впродовж історії ЄС очолювали ті чи інші інститути ЄС. Одною з центральних цілей курсу є також дослідження особливостей прийняття рішень в структурах ЄС; основні риси наслідування традицій політичних систем країн ЄС та США та іноваційності інституціональної та політичної архітектури ЄС.


Інституційний механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС
"Інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Метою курсу є надати студентам знання про ознаки корупції у сфері партійної та виборчої діяльності, сформувати розуміння як ефективності інституційних механізмів запобігання відповідним корупційним діям, так і перспектив їх застосування в Україні Завданнями є ознайомлення студентів з принципами функціонування партійних та виборчих систем, ознаками партійної і виборчої корупції, способами запобігання відповідним корупційним діям; розглянути вплив політичної довіри та суспільного ставлення до корупції на її інституціоналізацію; визначити прояви та способи уникнення корупційних правопорушень у внутрішньопартійній діяльності; розглянути досвід європейських країн у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній; сформувати розуміння досвіду країн-членів ЄС у запровадженні інституційних механізмів мінімізації відповідних корупційних ризиків, навички оцінювання їх ефективності і можливостей застосування в Україні


Інституціональний аналіз: методи і практика
Під час курсу Ви дізнаєтеся про: правила та можливості застосування теорій неоінституціоналізму до дослідження політичних інститутів (формальних і неформальних) на різних етапах їхнього розвитку (інституціоналізації, рівноваги, нормативних періодів, занепаду); формування та функціонування у порівняльній перспективі таких політичних інститутів і інституціональних практик як: президентство, парламентаризм (депутатські привілеї та права, традиції голосування, фракційна дисципліна, процедури внутрішньопартійної демократії), політичні партії, виборчі системи, державна служба, лобізм, корупція, праймеріз тощо; застосування практичних методик для аналізу конкретних українських політичних інститутів (зокрема, на прикладах президентства і партійної системи в Україні, якості законодавчої роботи українського парламенту та ін.).


Історія дипломатії: XIX-XX ст.


Історія німецької політичної думки
Einf?hrung: Politische Ideen und politische Kultur in Deutschland / Methodologische Bemerkungen / Ideengeschichte als Studium / Martin Luther und Thomas M?ntzer Samuel Pufendorf / Die Anf?nge des modernen Staates / Aufkl?rung und Idealismus / Frankreich und England / Immanuel Kant / Georg Wilhelm Friedrich Hegel Liberalismus im 19. Jahrhundert / Marxismus / Deutsche Einheit / Die gescheiterte Revolution 1848 / Bismarck I. Weltkrieg und deutsche Kultur / Die "Ideen von 1914" / Krieg und politisches Denken im 20. Jahrhundert / Max Weber Politisches Denken der Weimarer Republik / Die Verfassung und ihre Feinde / Antidemokratisches Denken von Rechts II. Weltkrieg und die Schuldkultur / Nationalsozialismus und Faschismus / Rassismus und Antisemitismus / Karl Jaspers und das Problem der Schuld Politische Kultur im geteilten Deutschland / BRD und DDR im Kalten Krieg / 1968 / "Frankfurter Schule" / Karl Popper / Demokratisierung / Aktuelle Trends im deutschen politischen Denken nach der Einigung / J?rgen Habermas / G?nter Grass


Історія політичних вчень
Розвиток вчень про сутність, походження, соціальну роль, види, основні форми прояву політики, влади, держави. Аналіз знань про політику. Політичні концепції, традиції європейської думки. Передбачається ознайомлення з текстами (або їх перекладами), що вплинули на розвиток науки про політику.


Історія політичних вчень-2
Сутність, структура і функції політичної культури. Історичні типи політичної культури та їхній взаємозв’язок. Особливості української політичної культури. Закономірності політичної соціалізації.


Історія української політичної думки
Даний курс зорієнтований на вивчення історії ідей, теорій, концепцій, які формувалися упродовж тривалого історичного періоду від часів Київської Русі до сьогодення. Зміст курсу охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є: ідеї влади, державного управління, співвідношення політики і моралі. політичної волі, національного самовизначення, права і свободи людини, федерації і децентралізації, місцевого самоврядування, парламентаризму, конституціоналізму, Розкриваються основні віхи становлення і розвитку ідей національної державності, демократії, висвітлюються ідеї влади і держави в різні історичні періоди України.


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Кваліфікація корупційних правопорушень
Метою навчальної дисципліни є вивчення положень адміністративного та кримінального законодавства, доктринальних положень та матеріалів судової практики з метою правильної правової оцінки корупційних правопорушень. Завданнями дисципліни є одержання чіткого уявлення про види корупційних правопорушень, проблеми правозастосування у цій сфері та шляхи їх вирішення.


Кіількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-міжнародників та політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень і досліджень різних аспектів міжнародних відносин у межах кількісної дослідницької парадигми, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів та політологів за спеціальністю "міжнародні відносини" (291) як дослідників особливостей суспільнополітичної проблематики і специфічних політичних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямів сучасних суспільно-поведінкових наук. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Кількісні методи аналізу даних для публічної політики


Кількісні методи в соціальних науках


Кількісні та якісні методи у дослідженні корупції
Ознайомити слухачів і слухачок курсу зі специфікою використання методів збору і аналізу соціальних даних для розробки дизайну дослідження відповідно до дослідницьких питань, розробки інструментарію дослідження та основних підходів до аналізу емпіричних даних.


Компаративний аналіз моделей розвитку країн Азії


Корупція, державна політика та суспільство
Під час викладання курсу будуть розкриті поняття побутової (дрібної), великої політичної корупції, особливості корупції у державній та приватній сферах, а також політичної й судової корупції. Буде висвітлено специфіку корупції в "capturedstate" та підходи щодо протидії корупції у таких державах, окреслено причини та передумови корупції, розкрито основні причини високого рівня корупції у країнах з перехідною економікою. Слухачі дізнаються про можливі шляхи протидії корупції у країнах, що розвиваються.


Корупція, державна політика та суспільство
Цей курс є базовим курсом програми і присвячений питанням щодо сутності та природи корупції. Під час курсу будуть розкрити поняття побутової (дрібної), великої-політичної корупції, особливості корупції в державній та приватній сферах, особливості політичної, судової корупції та ін. Висвітлено особливості корупції в captured state та підходам щодо протидії корупції в таких державах. Окреслено питання щодо причин та передумов корупції. Розкрити основні причини високого рівня корупції в країнах з перехідною економікою. Обговоренні можливі шляхи протидії корупції в країнах, що розвиваються.


Корупція, екологія та право


Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн


Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Логіка
1 трим.,4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, мета якого - ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Логіка та методологія наукових досліджень
Основи наукової методології. Загальнонаукові методи. Методи, що використовуються в суспільних науках (кількісні, якісні). Принципи дослідження. Закони формальної логіки. Науковий апарат дослідження, публікації.


Люстрації в умовах демократичних трансформацій: теорія і практика впровадження


Магістерська робота
Магістерська робота - це наукове дослідження, яке засвідчує відповідний кваліфікаційний рівень знань, навички методологічно та методично грамотного виконання, виразної артикуляції результатів наукового пошуку, уміння робити обґрунтовані висновки та практичні рекомендації. Робота може мати характер теоретичного дослідження або ж теоретичних узагальнень на підставі первинного чи вторинного аналізу результатів емпіричних соціологічних досліджень. Обсяг магістерської роботи становить близько 110-145 тис. знаків. Магістерська робота студента має засвідчувати засвоєння ним обсягу знань, необхідних для отримання відповідної кваліфікації, набуття вміння здійснювати самостійний науковий пошук, застосовувати базисні дослідницькі методики, працювати з літературою, виразно артикулювати результати свого пошуку, аргументовано їх відстоювати, оформляти відповідно до загальноприйнятих стандартів. Магістерська робота лише до певної міри має бути інноваційною, тобто містити відкриття і розв'язання проблем. Головне її призначення полягає в тому, щоб переконати наукову громадськість та освітню адміністрацію - членів Державної екзаменаційної комісії - в тому, що її автор володіє категоріальним апаратом з відповідної галузі знань, знає основоположні концепції, вміє ідентифікувати проблеми, що потребують фахового розв'язання, професійно приступити до з'ясування їх природи, джерел та можливих шляхів подолання.


Магістерська робота
Магістерська робота студента має засвідчувати засвоєння ним обсягу знань, необхідних для отримання відповідної кваліфікації, набуття вміння здійснювати самостійний науковий пошук, застосовувати базисні дослідницькі методики, працювати з літературою, виразно артикулювати результати свого пошуку, аргументовано їх відстоювати, оформляти відповідно до загальноприйнятих стандартів. Магістерська робота лише до певної міри має бути інноваційною, тобто містити відкриття і розв'язання проблем. Головне її призначення полягає в тому, щоб переконати наукову громадськість та освітню адміністрацію - членів Державної екзаменаційної комісії - в тому, що її автор володіє категоріальним апаратом з відповідної галузі знань, знає основоположні концепції, вміє ідентифікувати проблеми, що потребують фахового розв'язання, професійно приступити до з'ясування їх природи, джерел та можливих шляхів подолання.


Макроекономіка


Макроекономіка та мікроекономіка
Мета курсу: Систематичне викладення основних макро- та мікроекономічних проблем та моделей та набуття базових навичок практичної роботи з макро- та мікроекономічними моделями. Завдання курсу: o Вивчення загальнотеоретичних основ розвитку макро та мікроекономіки ; o Розкриття основних наукових категорій, необхідних для вивчення курсу; o Розкриття механізму функціонування національної економіки на основі вивчення сучасних макро- та мікроекономічних теорій; o Висвітлення пізнавальної і практичної функцій макро- та мікроекономічної теорії; o Обґрунтування сутності основних макро- та мікроекономічних індикаторів; o Формування у студентів стереотипу глобального мислення.


Мас-медіа і політика в Україні і світі
Мета курсу - отримати розуміння того, як функціонують засоби масової інформації, а також навчитись критично підходити до аналізу роботи ЗМІ. Курс розділено на два блоки: теоретичний і практичний. У теоретичному блоці будуть розглядатися головні підходи до аналізу медіа. Практичний блок - це робота з аналізу сучасного українського медійного поля з запрошенням гостьових лекторів - відомих українських журналістів та редакторів, які безпосередньо зможуть розповісти студентам про роботу українських ЗМІ.


Медіація та розв`язання конфліктів (Medіation and Conflict Resolution)


Менеджмент і стратегічне планування у державному управлінні


Методи аналізу публічної політики
Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики. Суть, переваги та недоліки кожного з них на ситуативних прикладах уже проведених аналітичних досліджень в Україні та за кордоном. Критерії відбору і використання тих чи інших методів. Найпоширеніші комп’ютерні програми, які використовують аналітики політики як інструмент для досягнення поставленої мети та аналізу тієї чи іншої публічної політики чи програми. Студенти обирають методи аналізу публічної політики для проведення власних досліджень.


Методика досліджень політичних процесів у ЄС


Методика проведення наукових досліджень (німецькою мовою)


Методологія для іноземних студентів - політологів


Методологія дослідження корупції
Інтерактивний курс розрахований для студентів магістерських програм, аспірантів та аналітиків, практиків, які планують науково досліджувати корупцію. Основний тематичний фокус курсу - теорії та дизайн для дослідження корупції.


Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції


Міжнародне гуманітарне право


Міжнародне право
Курс розкриває особливості міжнародно-правового регулювання сфери міжнародних відносин. Він є коротким оглядом загальної та особливої частин міжнародного публічного права та базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права.


Міжнародний захист прав людини


Міжнародні відносини (німецькою мовою)


Міжнародні відносини у Східній Азії
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами знанням про країни Східної Азії, сучасні процеси, що відбуваються в регіоні. Завданням курсу також є розгляд Східної Азії в системі сучасних міжнародних відносин. У цьому курсі Східна Азія включає: КНР, Японію, Республіку Корея, КНДР. У сучасних умовах країни Східної Азії демонструють найбільш динамічні зміни у безпековому та економічному просторах. На тлі ініціатив регіонального співробітництва, реалізація яких гальмується невирішеними питаннями минулого, також виникають і нові джерела конфліктів. Зростання Китаю, "нормалізація" Японії, питання денуклеаризації Північної Кроеї - ці та інші питання додають як можливості, так і представляють виклики миру та стабільності в регіоні. Враховуючи такі динамічні зміни цей курс спрямований на розуміння змін в політичних, безпекових та економічних відносинах між країнами регіону. На додаток до регіональної складової розглядатимуться відносини країн регіону з США, Росією та Європейським Союзом.


Міжнародні відносини у Східній Європі (ЄС-Україна)


Міжнародні організації
Основні міжнародні організації сучасності. Види і структура міжнародних організацій. Рівень інтеґрації.


Міжнародні організації та глобалізація (німецькою мовою)


Міжнародні стандарти написання наукових робіт (англ. мовою)
Кількість насильницьких збройних конфліктів в світі - як міжнародного, так і внутрішньодержавного характеру - неухильно зростає. Збройний конфлікт в Україні поставив новітні виклики з точки зору гібридних безпекових загроз і системної роботи з конфліктом перед світовою спільнотою і науковцями. Курс "Врегулювання та трансформація збройних конфліктів" покликаний надати студентам глибоке розуміння природи і динаміки сучасних збройних конфліктів, а також механізмів вирішення таких конфліктів, та забезпечити основними навичками вирішення конфліктів. Курс є унікальним з точки зору поєднання індивідуальних навичок з навичками аналізу конфліктів і шляхів їх вирішення на різних рівнях - від політичних переговорів до системної роботи з конфліктом, яку проводять організації громадянського суспільства (multi-track approach to conflict transformation). Окрім цього, студенти отримають досвід порівняльного аналізу збройних конфліктів в різних конфліктних зонах (Руанда, Ліберія, Індонезія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія, країни пост-радянського простору). Окрема увага буде приділена аналізу конфлікту в і навколо України і моделюванню шляхів його вирішення з точки зору теорії трансформації конфліктів.


Місцеве самоврядування
Основною метою викладання курсу "Місцеве самоврядування" є формування державного службовця з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього креативних якостей характеру і високих навиків професійної діяльності, які необхідні для працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Створення в Україні високо розвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують нового покоління громадян України. Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті.


Міф у сучасному політичному дискурсі
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для розуміння та вирішення проблем створення демократичних політичних інститутів та ціннсної інтеграції українського суспільства.


Мультикультуралізм та полікультурність у сучасній Європі
The goal of this course is to gain expertise in the main debates pertaining to the issue of multiculturalism. In particular, we will focus on the theoretical perspective of multiculturalism, its requirement for public policy as well as philosophical and practical critiques of multiculturalism. Geographically we will address the experience of the countries with significant tradition of multicultural policies, such as Canada and the US, as well as draw on the examples from other cases when appropriate for the particular discussion. At the end of the course we will address the issue of multiculturalism in Soviet and post-Soviet society explicitly as well as discuss the main multicultural challenges and applications of multicultural policies in the case of Ukraine.


Національна безпека України: європейський контекст
Зовнішні фактори в системі забезпечення національної безпеки України, національна безпека України на етапі впровадження радикальних реформ, воєнна безпека і Воєнна організація України, національна безпека України в умовах воєнної агресії, загрози національній безпеці України, роль середнього класу і громадянського суспільства у зміцненні національної безпеки України, актуальні загрози національній безпеці України, способи їх попередження та локалізації, система забезпечення національної безпеки України, РНБО як ключова структура в системі забезпечення національної безпеки України, система оцінки та планування розвитку сил і засобів забезпечення національної безпеки України.


НДС "Вступ до наукових студій"
Зміст курсу полягає у тому, щоб студенти ознайомились з вимогами МОНУ до наукових статей, могли самостійно опрацювати необхідний матеріал, провести дослідження, описати його згідно з правилами, прийнятими в Україні та успішно публічно захистити результат своєї роботи.


НДС "Теорія прийняття політичних рішень"
охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є : способи і механізми вироблення управлінських рішень різного рівня в політичних системах з різними моделями розподілу політичної влади; врахування економічних, соціальних, юридичних і політичних чинників при підготовці проектів рішень; етапи формування та політологічні особливості процесу вироблення і впровадження політичних рішень; характер політичних та управлінських процесів за різних політичних режимів; роль громадських організацій і суспільних об'єднань у виробленні й ухваленні політичних рішень.


Німецька державна політика (економіка і право)
система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.


Німецька мова
Мовний курс «Німецька мова для студентів суспільних наук» готує до активної участі в німецькомовних заняттях.


Німецька мова
Мовний курс «Німецька мова для студентів суспільних наук» готує до активної участі в німецькомовних заняттях.


Німецька мова (для політологів)


Німецька мова (інтенсивний курс)
німецька академічна мова


Німецька та європейська економічна політика
The aim of the course is to pass on fundamental knowledge on German and European economic policy in the field of macroeconomic policies (monetary and financial policy) and sectoral policies (industrial, agricultural, transport policies). The course is based on Economics Macroeconomics and Microeconomics, as well as sectoral economics. The course equips the student with the basic theoretical tools and techniques appropriate for discussing contemporary German attitude for EU common economy development.


Німецьке публічне та конституційне право
Конституція ФРН у процесі регулювання правових відносин. Основні положення конституційного ладу, правовий статус громадян ФРН. Структура та функції органів державної влади, державний устрій і форма правління у ФРН.


Основи державної політики
розробка державної політики та здійснення державного управління як політичні процеси; методи і підходи до аналізу окремих етапів політичних процесів вироблення державної політики; основні завдання, цілі та використання аналізу державної політики і процесів державного управління.


Основи економічної політики


Основи європейського та міжнародного права
Курс Основи європейського та міжнародного права складається з серії лекцій та практичних семінарів з таких тем, як: вступ до законодавства ЄС, історія європеи?ськоі? інтеграціі?, правове становище Європеи?ського Союзу як міжнародноі? організації; інститути Європеи?ського Союзу, роль Суду Європеи?ського Союзу у тлумаченні права Європеи?ського Союзу; правовий режим в ЄС; розмежування компетенцій між Європейським Співтовариством та його державами-членами; відносини ЄС з Україною.


Основи журналістських розслідувань
Програма курсу включає ознайомлення студентів із ключовими етапами роботи над розслідуваннями,вивчення стандартів роботи, навчання різним методам, правилам, інструментам роботи журналістів-розслідувачів. Курс базуватиметься на практичному досвіді автора, отриманому за більше 10 років упроектах журналістських розслідувань, кожне заняття включатиме конкретні кейси для розбору в рамкахпроходження навчального курсу.Мета курсу:Ознайомити студентів із процесом створення журналістських розслідувань настільки детально та зпрактичних боків, щоб вони по завершенню курсу:1. отримали широке уявлення про жанр журналістських розслідувань на тему корупції, добреорієнтувались у журналістських стандартах та вміли легко вираховувати їхні порушення, отримали достатній ступінь медіаграмотності;2. зрозуміли роль журналістів-розслідувачів у ширшій антикорупційній екосистемі країни, усвідомилимеханізми їхньої взаємодії з антикорупційними громадськими організаціями та правоохороннимиорганами;3. засвоїли достатньо практичних навичок та знань для роботи над своїми власними матеріалами ужанрі розслідувань;4. були підготовлені до роботи в реальних умовах у проектах журналістських розслідувань в Україні,отримавши інформацію про методи, правила та суть внутрішніх робочих процесів таких редакцій.


Основи мережевого аналізу
Мета курсу - поглибити знання студентства магістерської програми "Антикорупційні студії" щодо аналізу соціальних мереж (socialnetworkanalysis). Курс складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична частина містить повторення процедур мережевого аналізу (розрахунок щільності, центральності, виділення зв'язаних підгруп, структурна еквівалентність, тощо), повторення основних принципів роботи у програмі UCINET for Windows та набуття навичок роботи з іншим програмним забезпеченням для SNA. Протягом семінарських занять студентство буде ознайомлене із практичними особливостями використання можливостей мережевого аналізу відповідно до дослідницьких мети і завдань. Це включатиме дослідження его-мереж, організаційних мереж та "керівних вузлів", політичних мереж та мереж розробки політики, а також мереж громадських організацій та мереж як агентів соціальних рухів та протестної активності.


Основи міжнародних відносин
Основні теорії міжнародних відносин: концепції багатополярного та двополярного світу, міжнародних конфліктів і застосування сили в міжнародних відносинах, геостратегічні концепції, феномен національних інтересів тощо. Процеси інтернаціоналізації суспільного життя та регіоналізації в сучасному світі. Теоретичні засади і практика зовнішньої політики України та найважливіших суб’єктів сучасної системи міжнародних відносин.


Основи наукового дослідження
курс є необхідною складовою частиною вивчення політології. Курс Основи наукового дослідження передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної політології як то "влада", "політика", "держава", "політична ідеологія", "політична ідентичність", " форма правління", " політичні партії".


Основи політичної аналітики
Курс передбачає ознайомлення студентів з основами політичної аналітики як науки, її теоретико-методологічними принципами та особливостями практичного застосування в політичній сфері, освоєння основних методів та методик політичної аналітики. Політичний аналіз розглядається в теоретико-фундаментальному, інструментально-емпіричному та практично-прикладному вимірах. Окрім теоретичних знань, студенти набувають базових практичних навичок та вмінь в контексті технології написання аналітичних документів. Після прослуховування курсу студенти повинні володіти знаннями щодо теоретичних засад політичної аналітики, методів аналізу в сфері політичних досліджень, особливостей проведення аналізу різноманітних політичних ситуацій та текстів, основ та процесу електорального аналізу, особливостей аналізу в сфері державної та публічної політики. А також вміти застосовувати різноманітні методи в процесі аналітичного дослідження та складати та грамотно оформлювати аналітичні документи (записку та звіт).


Основи сталого розвитку


Основи цивілізаційної теорії


Партійні та виборчі системи країн ЄС
типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту.


Підготовка аналітичних документів
Курс розрахований на новачків політичного аналізу (студентів) та фахівців-початківців. Навчає основам написання аналітичних матеріалів у сфері антикорупції, зокрема, як обрати актуальну тему і цільову аудиторію, як визначити дослідницьке питання, роботі з джерелами, принципам написання якісного та зрозумілого тексту, рецензування та адвокації. За підсумками курсу очікується, що слухачі набудуть як теоретичних знань, так і практичних навичок розробки, написання та адвокації аналітичних матеріалів у сфері антикорупції.


Поведінкова економіка як метод дослідження корупції
: Thiscourseintroducesstudentsto a growingfieldofbehavioraleconomicswith a viewof (anti-)corruption, whichusesinsightsfrompsychologyandexperimentaldatatoimproveeconomicmodelsofbehaviortodevelopeffectiveanti-corruptionpolicies. Ourgoalistounderstandhowpredictionsofeconomicmodelschangewhenweincorporatephenomenasuchasaltruism, lossaversion, andself-controlproblemsinthecontextof (anti-)corruption. Wewillcollectdatafromclassroomexperimentsandwilltrytoexplaintheobservedbehaviorusingbothstandardandbehavioralmodels. Althoughwewillquestionsomeassumptionsofstandardeconomicmodels, wewillnotcastawaythefundamentaltoolsandtechniquesofmainstreameconomics. Wewillcontinuetorelyonindividual-based, utility-drivenmodels, mathematicalformalizationofassumptions, andtheoriesthatcanbetestedwithdata.


Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень
Навчальна дисципліна "Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень" єміждисциплінарним навчальним курсом, що складається з трьох кредитів та передбачає вивченняінституту повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень, в механізмі протидіїкорупції та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Мета навчальної дисципліни - наданнякомплексних знань в сфері повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень,зокрема щодо міжнародних та національних правових стандартів, правового регулювання, органів,відповідальних за пошук та повернення активів як в Україні, так і закордоном, та надання студентамкомплексних знань про особливості функціонування системи розшуку та повернення активів.


Політекономія
Закономірності функціонування і розвитку економічних систем. Способи і методи ефективного використання обмежених виробничих ресурсів суспільства. Шляхи вирішення таких глобальних проблем, як «що, як саме, для кого і скільки виробляти?»


Політика в пострадянських країнах
Політичні інститути країн даного регіону. Особливості політичного процесу: правила, гравці, взаємодія між ними. Актуальні політичні питання, способи їхнього вирішення. Перспективи розвитку політичних систем у регіоні в контексті світових процесів.


Політика Франції щодо колонізації та деколонізації (1812 - 2017 рр.)


Політична антропологія
Мета курсу - зясувати особливості політико-антропологічного підходу до проблем влади, сучасної політики та продуктивність його використання при аналізі політичних реалій сучасної України. Даний курс розкриває специфіку політики в архаїчних, традиційних суспільствах та суспільствах, які модернізуються, в залежності від національної, етнічної, гендерної, расової ідентичності, архаїчних та традиційних міфів, символів і ритуалів. Особлива увага приділяється використанню політико-антропологічного підходу для розуміння пострадянської політики, зокрема, ролі архаїчних міфів, традиційної політичної культури, сакралізації влади та політизації етнічного, расового, гендерного та національного чинників в сучасних політичних процесах.


Політична географія
Формування політичної карти світу, геополітичних структур. Розміщення і територіальне поєднання політичних сил. Їхній взаємозв’язок з просторовою організацією політичного життя світу, окремих регіонів та країн.


Політична історія гумору: український та європейський виміри
В цьому курсі ви визначите для себе спорідненість та відмінність, подібність та своєрідність сміху, гумору, сатири, гротеску, іронії та сарказму. Ознайомитеся з історичними, політичними та традиційними контекстами різноманітних (здебільшого, європейських) феноменів сміху та гумору. В курсі йтиметься як про політичні акценти гумору окремих авторів (ми торкнемося творів Гашека, Джерома К. Джерома, О'Генрі, Ільфа та Петрова, Платонова, Булгакова, Аверченко, Зощенко, Бабеля, Войновича, Довлатова, Жванецького), так і про історію складання "інституцій" сміху та гумору (йтиметься про спеціальні гумористичні періодичні видання нашої країни та зарубіжжя, про сторінки гумору в "серйозній" періодиці, про телевізійні гумористичні серіали та програми). Окремий підрозділ курсу присвячений історії та стилістиці гумору в світовому кінематографі та театрі. Ви ознайомитеся також із сміховою культурою різних націй та народів (йтиметься про особливі стилістики та тематики "британського гумору, "єврейського гумору", "французького гумору", "американського гумору" і т. ін.). Звертаємо вашу увагу на те, що особливий наголос буде зроблено на історії політичного гумору, але не тільки: йтиметься також про політичні контексти різноманітних форм, персонажів, сюжетів та стилістики гумору


Політична історія європейської інтеграції


Політична історія і політична система німеччини
the history of political developments of German federal system and the roots of political powers of German's regions; political changes and advances of German democracy; the processes of cooperation and power divisions between the federal level and the level of L?nder, the principles of political and policy transparence in Germany.


Політична історія Східно-Центральної Європи
Аналіз причин і передумов сучасного політичного становища та формування держав у Осередді геополітичного просторі Світового простору.


Політична історія ФРН


Політична культура
Сутність, структура і функції політичної культури. Історичні типи політичної культури та їхній взаємозв’язок. Особливості української політичної культури. Закономірності політичної соціалізації.


Політична психологія
Результати психологічних досліджень основних соціально-політичних феноменів, як-от: політичної культури, політичних міфів, політичного лідерства, влади тощо. Механізми масової політичної поведінки, психологічні механізми політичної активності та її детермінанти.


Політична психологія


Політична психологія та іміджелогія


Політична реклама та SMM


Політична система Європейського Союзу
The goal of this course is to get aquatinted with the main approaches to EU public policy analysis and to offer students a framework to conduct their own research on the EU public policy. To realize the indicated goal, the course introduces major debates about Europe, the EU and Europeans; considers some of the questions connecting with the EU`s enlargement, integration and policy-making, analyzing 4 main theories (neo-functionalism, intergovernmentalism, rational choice theories (institutionalism) and constructivism), which are essential tools for analyzing a policy field. In the frame of the course the EU policy-making is approached from a policy cycle perspective (with its stages of agenda-setting, policy formulation, decision-making, implementation and evaluation). Particular attention is paid to governance (multilevel governance, new modes of governance, policy networks), Europeanization (downloading and uploading) and issues of legitimacy (democratic deficit). A number of policy domains are selected as case-studies. EU public policy provides conceptual and research tools for the critical analysis of public policy and a broad political and historical approach to European and International Studies. It centers on the policy process in the European Union. This course enables students to understand and critically analyze the way in which policies are made in the European Union and the implications thereof. Both formal and informal dimensions are covered. Emphasis is put on the unique character of policy-making in the EU, the diversity of the EU policies and issues of power and influence. The course does not go over all policy areas but reaches the framework and the tools required to analyze a policy area in depth.


Політична система Європейського Союзу


Політична система США


Політична система та зовнішня політика Європейського Союзу
actors and structures of the EU; history of how the European Foreign policy developed over time, its institutional and legal bases, the complexity of policy making within the EU.


Політична система України
Еволюція, структура, стан і перспективи розвитку політико-правових інститутів, політичних партій, громадських організацій, парламенту, уряду, судів, місцевого самоврядування, засобів масової інформації в Україні. Аналіз політичних процесів у зв’язку з правовими конструкціями та економічними інтересами.


Політична система ФРН


Політична соціологія


Політична теологія


Політична теорія та історія ідей (німецькою мовою)


Політична філософія
Метою викладання курсу " Політична філософія " є оволодіння майбутніми політологами сучасними філософськими концепціями політичного і політики для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів політичного і політики від традиційного до модерного та сучасного суспільства. Курс "Політична філософія" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу влади і політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Історія політичних вчень" і "Сучасні західні політичні теорії".


Політичне красномовство
Метою курсу є сформувати основні навички публічного політичного виступу. Для цього: 1. Визначити основні різновиди політичного красномовства та з'ясувати його місце у системі загальної риторики. 2. Ознайомитися з основними елементами структури промови. 3. Виділити моменти становлення політичної промови від підготовки до її виголошення. 4. Набути певні знання мистецтва полеміки. Ознайомитись з прийомами переконання слухачів


Політичне маніпулювання
Теоретичні підходи до визначення маніпулятивного впливу, цілі та прийоми психологічного маніпулювання, вербальні та візуальні засоби політичного маніпулювання, прояви маніпулятивного впливу у висвітленні політичних подій та у проведенні виборчих кампаній, здійснення тоталітарного політичного маніпулювання


Політичний аналіз та соціологічні дослідження у виборчих кампаніях


Політичний екстремізм
Курс "Політичний екстремізм" покликаний сформувати у студентів комплексні знання про природу, типи та особливості політичного екстремізму. Питання розглядаються з політологічної, соціологічної та психологічної перспектив. Комбінуючи широку теоретичну базу та дослідження ключових випадків, курс "Політичний екстремізм" сприяє поглибленню аналітичних і практичних навичок у студентів і суттєво розширює їхні знання про особливості появи, теоретичні обґрунтування та практичні кроки основних представників політичного екстремізму 20 ст.


Політичний копірайтинг


Політичний копірайтинг у виборчих кампаніях
Курс передбачає ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу в політичних комунікаціях , вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних текстів та створення невербального контенту, що використовується у політичних комунікаціях. Практичні заняття присвячено темам: "Написання та дизайн агітаційних листівок", "Технологія написання прес-релізу та прес-кіту", "Політична новина для, телебачення, радіо, періодичних друкованих ЗМІ, сайту, соцмереж", "Копірайтинг візуальної політичної реклами" тощо.


Політичні дебати та лобізм в політичному управлінні


Політичні інститути та публічні політики ЄС
Розглядаються різні публічні політики та їхня специфіка у державах-членах ЄС.


Політичні комунікації


Політичні партії та партійні системи
Ключові поняття: "політична партія", елементи (індикатори), функції політичних партій, "партійна система", пропонується класифікація політичних партій та партійних систем, характеристика їх основних типів.


Політичні системи (німецькою мовою)


Політичні традиції та цінності країн Східної Азії
Метою курсу є комплексне вивчення історії та політичних традицій країн Східної Азії. Курс спрямований на виявлення тенденцій подальшого розвитку країн Східної Азії. У даному курсі Східна Азія включає Китай, Тайвань, Японію, Республіку Корея та КНДР. В економічному вимірі Східна Азія є важливим рушієм світових процесів. Донедавна Японія була економікою номер два у світі. Зараз це місце належить Китаю. Економіка Республіки Корея також є важливим елементом світової фінансово-економічної системи. До того ж проблеми на Корейському півострові, територіальні конфлікти, гостра конфронтація у трактуванні історичних подій актуалізують регіон Східної Азії у політичному та безпековому вимірах системи міжнародних відносин.


Політологічна теорія держави
походження і сутність держави; взаємозв'язок політичної й державної влади; інституційна структура держави; політичні процеси в державі; взаємодія держави і громадянського суспільства.


Політологія


Політологія


Політологія


Політологія


Політологія державного управління


Політологія: теоретичний та прикладний аспекти
Курс "Політологічні підходи до вивчення корупції: погляд на корупцію" є нормативною дисципліною сертифікатної програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Викладання цього курсу передбачає розкриття основних понять політичної науки: політичний інтерес, політична система, політична влада, держава та її інституції, політичні партії, громадські організації, політичні ідеології та втілення їх у практичній політичній діяльності, зокрема політичними партіями, що увійшли до ВРУ. Розглядається політичний процес та його складові. Все це необхідно для розуміння механізмів та розробки засобів протидії корупції.


Порівняльна політологія
Основні поняття та методи порівняльної політології розглядаються на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних і посткомуністичних країн, а також країн «третього світу». Ознайомлення з першоджерелами західної політології сприятиме критичному осмисленню можливостей застосування її основних концепцій в аналізі пострадянських реалій.


Порівняльна політологія (німецькою мовою)


Порівняльне конституційне право
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, Північної Америки та Азії. У результаті вивчення дисципліни після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Північної Америки, Європи та Азії, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.


Пошук інформації в базах даних
Мета курсу - ознайомити студентів з відкритими та закритими базами даних, специфікою та інструментами пошуку інформації в українських та закордонних реєстрах, чинним законодавством та використанням інформації у інформаційно-аналітичній роботі з метою виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань та досудових розслідуваннях. Студенти отримають практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробки та використання інформації в українських та іноземних публічних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти пошуку інформації в базах даних, детально розглянуть принципи перехресного пошуку інформації для виявлення ознак кримінальних корупційних правопорушень. В рамках практичних занять студенти зможуть навчитися користуватися базами даних в режимі реального часу. Також, під час курсу в кейс-стаді складуть реальну інформаційноаналітичну довідку фізичної особи з використанням інформації з різних баз даних та спробують виявити ознаки корупційного правопорушення.


Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних
Під час курсу студенти отримують практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробці та використанню інформації в українських та іноземних публічних державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. Форма підсумкового контролю: практичні завдання.


Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції
Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому в публічному адмініструванні. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Правові засади та інституційні механізми запобігання та протидії корупції


Правові системи сучасності


Правові та політичні аспекти діяльності зовнішньої розвідки


Практика миротворчості: історія і сьогодення


Практика навчальна
Навчальна практика передбачає ознайомлення із роботою громадської чи державної установи. Перед проходженням практики кафедра проводить інструктаж студентів з питань організації та методики проходження практики, знайомить з графіком консультацій. На період практики студенти переходять у підпорядкування адміністрації установи в якій проходить практика. Студенти складають індивідуальний план практики, а по закінченню практики складають звіт про проходження практики.


Практика навчальна


Практика навчальна
Зміст і загальні принципи науково-дослідної роботи, специфіка дослідницької діяльності в Україні; структура дослідження; критерії оцінки якості дослідження.


Практика науково-дослідницька
Практика – необхідний елемент науково-навчального процесу підготовки маґістрів. Мета – закріпити навички дослідницько-пошукової діяльності, набуті студентами під час вивчення теоретичних курсів, сформувати уміння й навички прийняття самостійних рішень у науковій роботі, виховати потребу систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.


Практикум з SMM-комунікацій


Практикум з написання наукової роботи (німецькою мовою)


Проблема захисту права власності


Прогнозування , проектування та моделювання у кризовому суспільстві


Психологія переговорів у конфліктах


Публічний простір комунікативних практик


Публічні політики ЄС
розробка публічних політик у Європейському Союзі та в національних політичних системах держав-членів ЄС; основні підходи і методи аналізу публічних політик у ЄС; загальна інституційна характеристика процесів вироблення і зміст конкретних публічних політик за окремими напрямами діяльності ЄС.


Публічні фінанси


Регіоналізація Європи: політичний, правовий, економічний аспекти
Поняття регіоналізації і підходи до регіоналізації. Концепція «Європи регіонів». Культурні, політичні, економічні, правові визначення регіонів, їхнє співвідношення. Політика створення «єврорегіонів». Перспективи регіоналізації Європи в контексті розширення ЄС.


Регіональні студії: Африка


Регіональні студії: Індія та Індокитай


Регіональні студії: країни Далекого Сходу


Регіональні студії: країни Латинської Америки


Регіональні студії: пострадянський простір


Регіональні студії: США


Розслідування корупційних правопорушень
Курс буде присвячено висвітленню особливостей збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, латентного характеру корупційних злочинів, а також головних завдань розслідування. Друга частина курсу буде проведена у форматі симуляції проведення слідчих дій, case-study.


Світ і я: Історія культурних феноменів


Світова політична історія ХХ-ХХІст.


Свобода інформації та доступ до публічної інформації
"Право на доступ до публічної інформації" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Завершується дисципліна заліком. Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання та практичні навички щодо доступу до публічної інформації, зокрема, знання щодо: міжнародних стандартів в сфері доступу до публічної інформації; правових підстав обмеження права на доступ до інформації.


Соціальна антропологія сучасності: європейські моделі осмислення


Соціальна нерівність і корупція
Зміст курсу розкриває основні теоретичні засади та емпіричні результати дослідження взаємозв'язку соціальної нерівності і корупції у суспільстві. Передбачається знайомство зі змістом концептуальних положень, методами і результатами емпіричних досліджень причин і наслідків корупції, взаємозалежності між корупцією, соціальною нерівністю, зокрема економічною, освітньою, гендерною, суспільною довірою, інституційним устроєм суспільства та ефективністю урядування у розвинутих західних, незахідних та пострадянських суспільств.


Специфіка етнополітичних конфліктів і підходи до їх врегулювання


Стратегії комунікацій у сфері боротьби з корупцією
В наш час комунікаційна стратегія є невід'ємною частиною не лише бізнес-процесів чи політики, алей адвокації та громадської діяльності. Запропонований курс спрямований на надання професійнихзнань та практичних навичок в сфері стратегічних та публічних комунікацій для процесів просуванняантикорупційних реформ.Під час курсу будуть розглянути питання комунікаційної стратегії: від аналізу аудиторії та стейкхолдерівдо випрацювання необхідних комунікаційних інструментів та їх застосування. Важливою частиноюкурсу буде практичне навчання студентів щодо написання текстів та розробки меседж-боксів, публічнихінтервю, а також практика проведення публічних заходів, їх планування та реалізації. Курс побудованийз 4 блоків: 1) теоретична частина; 2) аналіз закордонних та українських case-study; 3) практична роботащодо розробки власної комунікаційної стратегії кожним студентом та її презентації; 4) практична робота вгрупах; розробка кейсу комунікаційної стратегії та її впровадження на конкретному прикладі


Стратегія і тактика європейської інтеграції
Засади здійснення європейської політичної та економічної інтеґрації. Рушійні сили, концептуальні основи й етапи інтеґраційного процесу в Європі.


Структура та функції державного управління
Основні підходи до вивчення державного управління. Структура його органів та функції на сучасному етапі розвитку суспільства. Місце державного управління в системі органів державної влади. Основні концепції аналізу процесу прийняття управлінських рішень, різновиди корупції та шляхи боротьби з нею. На прикладах з історії України й інших країн аналізуються основні напрямки адміністративної реформи, можливості оптимізації системи державного управління в сучасній Україні.


Структурний психоаналіз в суспільних та політичних науках


Суспільно-політична думка в інтелектуальній традиції Кембріджа та Оксфорда


Суспільно-політичні рухи


Сучасна зовнішня політика ФРН
система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.


Сучасна політика держав Східно-Центральної Європи


Сучасна політика держав Центрально-Східної Європи
Аналіз внутрішньої та зовнішньої політики держав регіону в їхніх взаємовпливах і порівнянні з Україною як найбільшою нацією на цьому просторі.


Сучасна політична філософія


Сучасна французька політична думка


Сучасні європейські підходи до влади і політики
метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства.


Сучасні західні політичні теорії
Метою викладання курсу " Сучасні західні політичні теорії " є оволодіння майбутніми політологами сучасними підходами, напрямками і концепціями західних науковців в якості способів теоретичного обґрунтування сучасних політичних ідеологій і практик та у функції методології аналізу актуальних соціально-політичних проблем сучасності


Сучасні західні політичні теорії - 1


Сучасні західні політичні теорії - 2


Сучасні методи досліджень у політології
Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Сучасні політичні ідеології
Різноплановість та багатовимірність поняття "ідеологія", як у політичному так і філософському планах; ідеологія - як платформа для утворення та консолідації політичних партій; уживання різноманітних ідеологій у сучасних політичних практиках, як на макро-, так і мікро- рівнях.


Сучасні політичні ідеології в Україні


Сучасні проблеми глобальної політики
Головні тенденції світової політики протягом кількох останніх десятиліть, зокрема вивчення фундаментальних трансформацій, що відбуваються в політичній сфері як на рівні окремих держав, так і на рівні міжнародної політики. У курсі застосовується широкий міждисциплінарний підхід: аргументація наводиться в політико-економічному та історико-філософському дискурсивних полях.


Сучасні проблеми глобальної політики


Сучасні теорії влади і політики


Сучасні теорії влади і політики
Метою викладання курсу "Сучасні західні політичні теорії" є оволодіння майбутніми політологами сучасними політичними теоріями в якості способів обгрунтування різних політичних ідеологій та методологій розуміння та розв'язання соціально-політичних проблем українського суспільства. Особлива увага приділяється застосуванню сучасного теоретичного знання про політику до розуміння демократичних трансформацій пострадянських та посткомуністичних країн в умовах глобалізації та полікультурності суспільства. Курс "Сучасні західні політичні теорії" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Соціологія", "Економічна теорія", "Історія політичних вчень", "Соціальна структура суспільства".


Сучасні теорії політики і влади


Теорії демократії


Теорії демократії
Вивчення поняття демократії, різних теоретичних трактувань цього політичного режиму та його підтипів, передумов його виникнення, ключових інститутів необхідних для його функціонування, взаємозв'язку демократії із соціально-економічною політикою держави, рівнем насильства, корупцією та зовнішньою політикою.


Теорії міжнародних відносин
Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції.


Теорія ігор
Курс присвячено застосуванню теорії ігор у аналізі політичних ситуацій та конфліктів, міжнародних відносин. У рамках лекційних та практичних семінарських занять передбачено детальний розгляд таких моделей: "Дилема в'язня" (Prisoner's Dilemma, PD), "Курча" (Chicken), "Полювання на оленя" (Stag hunt), "Страховка" (Assurance), "Глухий кут" (Deadlock), "Трагедія общин" (Tragedy of the Commons), "Диктатор" (Dictator Game) та інші.


Теорія суспільно-політичних організацій


Теорія та методи аналізу публічної політики
Подаються теоретичні засади аналізу публічної політики: сутність, місце в управлінні суспільним життям, системи розробки і здійснення, економічні, політичні та соціальні аспекти розробки і здійснення публічних політик, закономірності й особливості здійснення окремих етапів аналізу.


Технологія написання аналітичного документу
Аналітичний документ розглядається як практичний результат аналітичної роботи, експертизи та консалтингу на етапах підготовки, прийняття і реалізації політичних рішень. Студенти вчаться писати аналітичні документи, а також знайомляться з методологією і методичними вимогами до аналітичного стилю й аналітичного тексту.


Турецька мова


Турецька мова І
Турецька мова становить собою один із трьох мовних стовпів ісламської цивілізації і є одним з ключів до ісламу; знання її граматики дасть можливість майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин розуміти і решту тюркських мов, а вільне володіння турецькою дозволить ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками країни, яка є нашим економічним і стратегічним партнером, країни - лідера Чорноморського регіону, яка, як і Україна, тримає курс на ЄС.Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Турецька мова ІІ
Турецька мова становить собою один із трьох мовних стовпів ісламської цивілізації і є одним з ключів до ісламу; знання її граматики дасть можливість майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин розуміти і решту тюркських мов, а вільне володіння турецькою дозволить ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками країни, яка є нашим економічним і стратегічним партнером, країни - лідера Чорноморського регіону, яка, як і Україна, тримає курс на ЄС.


Український парламент : аспекти роботи та інструменти аналізу


Формальна логіка
1 трим.,4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, мета якого - ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Франція в фокусі культурних та політичних комунікацій


Французька мова


Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень у межах кількісної і якісної дослідницьких парадигм, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів як дослідників особливостей суспільно-політичної проблематики і специфічних політичних процесів в межах певних напрямах політології. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують про це створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву. В межах якісної дослідницької традиції студенти мають змогу активно опанувати інтерв'ювання, спостереження та аналіз дискурсу. В розрізі цієї дослідницької традиції наголос робиться на двох компонентах: опанування практики підготовки та проведення інтерв'ю чи спостереження, а також, з іншого боку, на якісній методології як інтерпретативному підході до аналізу даних. Студенти матимуть змогу провести інтерв'ю, при цьому поставити коректні запитання, вміти враховувати особливості респондента та відстежувати сам процес проведення інтерв'ю, зокрема зважати на мову тіла респондента, після чого вони на практиці опрацюють підходи до аналізу інтерв'ю в межах інтерпретативної дослідницької традиції.


Якісні методи політичних досліджень


Японська мова


Японська мова
Навчити студентів читати, перекладати японські оригінальні тексти соціополітичної, соціокультурної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики та необхідного лексико-ієрогліфічного мінімуму японської мови, а також практикою перекладу текстів названої тематики.


Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Завідувач
Маргарита Валеріївна Чабанна
кандидат політичних наук, доцент
корпус 4, кімната 223
(044) 425 60 48
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Методист
корпус 4, кімната 221
(044) 425 60 48
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Амельченко Наталія Анатоліївна
кандидат філософських наук, доцент

Бідочко Леся Ярославівна

кандидат наук, старший викладач

 

Гарань Олексій Васильович 
доктор історичних наук, професорГнатюк Микола Миколайович

професор, доктор політичних наукГоліченко
Тетяна Самійлівна

кандидат філософських наук, доцент


Гриценко Анатолій Степанович

кандидат технічних наук, доцент

 

Єремеєв Олександр Сергійович

кандидат наук, старший викладач Зубрицька Людмила Йосипівна 
кандидат політичних наук, старший викладач


Кисельов Сергій Олегович

завідуючий кафедри, кандидат філософських наук, доцент


Умланд Андреас
кандидат наук, доцент

Чабанна Маргарита Валеріївна
керівник магістерської програми, кандидат політичних наук, доцент, випускниця НаУКМА


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна