Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітньо-наукова програма: Теорія, історія української мови та компаративістика

Освітня програма: Теорія, історія літератури та компаративістика

Факультет гуманітарнтх наук

Навчання за спеціальністю 035.01 Філологія (українська мова та література) забезпечують:

освітньо-наукова програма "Теорія, історія української мови та компаративістика"

освітньо-наукова програма "Теорія, історія літератури та компаративістика"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр філології

Освітній ступінь

Магістр