• Дні науки 2019
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік
Детальніше...
Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...

doc hub

Освітньо - наукова програма PhD "Теорія, історія літератури та компаративістика"

Освітньо-наукова програма «Теорія, історія літератури та компаративістика», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «035 Філологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р. Зміст програми є результатом досвіду впровадження експериментальної міждисциплінарної PhD програми «Філософія і література» (2010-2015 рр.).

 

 Метою освітньої діяльності за ОНП «Теорія, історія літератури та компаративістика» є формування нової генерації сучасних літературознавців, які будуть здатні аналізувати явища української і світової літератур у широкому гуманітарному контексті, з дотриманням кращих наукових традицій філософського осмислення естетичних феноменів, зберігаючи при цьому та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняного літературознавства.  

 

Програма  забезпечує ґрунтовну й усебічну науково-теоретичну, науково-практичну і мовну підготовку аспірантів задля набуття ними інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної дослідницько-інноваційної діяльності, глибоко переосмислювати наявні та створювати нові знання і професійні практики у сфері теорії, історії літератури та компаративістики.

 

Програма  спрямована на формування активного дослідника, якому властиві не тільки знання власного фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами літературознавчого дослідження, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, також і різноманітні викладацькі, комунікаційні аналітично-консультативні та менеджерські навички.

 

Унікальності програми додає також її вкоріненість у дослідницьку діяльність  кафедри літературознавства НаУКМА яку  очолює професор В.П.Моренець, доктор філол.наук, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, гарант програми і керівник її проєктної групи.

 

ОНП з літературознавства створювалася на основі ретельного вивчення європейського і американського досвіду розбудови ІІІ-го рівня освіти. В.П. Моренець знайомився із досвідом докторських програм в університетах США (2006, 2008), був одним із розробників і виконавців міжнародних проектів (Tempus program “Ph.D in Europe” - 2005/06; Tempus program “Ph.D in European Universities” - 2010-2013), до формування ОНП залучалися фахівці, які самі здобули цей ступінь на Заході.

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня "Доктор філософії у галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія».

 

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна