• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Економіка"

Освітньо-наукова програма «Економіка», за якою проводиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «051 Економіка» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

Кафедра економічної теорії НаУКМА, в складі якої сформована проектна група для організації і забезпечення програми,  існує з часу відродження Києво-Могилянської академії в 1992 р.  Викладачі кафедри розробляють актуальні наукові напрями: інноваційна економіка,соціальна економіка, економічне зростання, структурна політика, економічна теорія технологічних змін, проблеми міжнародної торгівлі та торгівельної політики, європейська економічна інтеґрація, стратегія підвищення вартості фірми, реґіональна економіка, проблеми вищої економічної освіти в Україні тощо.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Бураковський Ігор Валентинович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії НаУКМА

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна