• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Дні науки 2019
  • Наукові школи
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік
Детальніше...
Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Економіка"

Освітньо-наукова програма «Економіка», за якою проводиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «051 Економіка» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

Кафедра економічної теорії НаУКМА, в складі якої сформована проектна група для організації і забезпечення програми,  існує з часу відродження Києво-Могилянської академії в 1992 р.  Викладачі кафедри розробляють актуальні наукові напрями: інноваційна економіка,соціальна економіка, економічне зростання, структурна політика, економічна теорія технологічних змін, проблеми міжнародної торгівлі та торгівельної політики, європейська економічна інтеґрація, стратегія підвищення вартості фірми, реґіональна економіка, проблеми вищої економічної освіти в Україні тощо.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Бураковський Ігор Валентинович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії НаУКМА

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна