• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Наукові школи
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 061 Журналістика

Освітньо-наукова програма «Медіа та комунікації», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «061 Журналістика» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Програма розроблена робочою групою в складі:

Квіт Сергій Миронович – доктор філологічних наук,професор кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА;

Королько Валентин Григорович – доктор філософських наук, професор кафедри теорії і методики зв’язків з громадськістю НаУКМА;

Орлова Дарія Вадимівна – PhD з масових комунікацій, старший викладач кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА;

Романюк Вікторія Сергіївна – кандидат наук з культурології, заступниця Директора Могилянської школи журналістики;

Федченко Євген Миколайович – кандидат політичних наук, доцент кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА.

 

Гарант освітньо-наукової програми: Орлова Дарія Вадимівна – PhD з масових комунікацій, старший викладач кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА.

 

Програма  має на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців, які будуть здатні працювати за найкращими світовими стандартами, досліджувати та аналізувати тенденції у медіасередовищі, журналістиці та соціальних комунікаціях, розвивати теоретичне осмислення сучасних явищ у сфері медіа та комунікацій, здійснювати емпіричні дослідження із застосуванням якісних та кількісних методів, розвивати та посилювати дослідницьке середовище в Україні та інтегрувати українську науку про комунікації та медіа у міжнародний контекст.

 

«Цикл професійної підготовки» і наукову підготовку забезпечують кафедра «Могилянська школа журналістики» - унікальний освітній центр, що поєднує теоретичну підготовку, досвід практичної роботи і ґрунтовні дослідження в галузі медіа та комунікацій, кіно та журналістики.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Політична комунікація, пропаганда та дезінформація
 • Цифрові медіа, соціальні мережі та онлайн-поведінка користувачів
 • Медіасистема України в умовах соціально-політичної трансформації
 • Журналістська культура в Україні
 • Журналістські розслідування та професійні практики фактчекінгу і верифікації
 • Медіа та конструювання ідентичностей
 • Медіа, журналістика і конфлікт
 • Медійна політика та урядові комунікації
 • Гендерні аспекти в медіа
 • Візуальна комунікація та дослідження кіно
 • Медіаграмотність та методологія медіа освіти

 

Результати  наукових та практичних досліджень у сфері медіа та масових комунікацій було представлено на численних міжнародних подіях та опубліковано у західних наукових виданнях. PhD-студенти програми активно беруть участь у численних конференціях, літніх школах, наукових проєктах, отримують наукові стипендії та гранти, співпрацюють з провідними аналітичними центрами галузі. Детальніше про здобутки аспірантів програми

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Журналістика» за спеціальністю «Журналістика.

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна