• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Дні науки 2019
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік
Детальніше...
Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 061 Журналістика

Освітньо-наукова програма «Медіа та комунікації», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «061 Журналістика» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Програма розроблена робочою групою в складі:

Квіт Сергій Миронович – доктор філологічних наук,професор кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА;

Королько Валентин Григорович – доктор філософських наук, професор кафедри теорії і методики зв’язків з громадськістю НаУКМА;

Орлова Дарія Вадимівна – PhD з масових комунікацій, старший викладач кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА;

Романюк Вікторія Сергіївна – кандидат наук з культурології, заступниця Директора Могилянської школи журналістики;

Федченко Євген Миколайович – кандидат політичних наук, доцент кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА.

 

Гарант освітньо-наукової програми: Орлова Дарія Вадимівна – PhD з масових комунікацій, старший викладач кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА.

 

Програма  має на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців, які будуть здатні працювати за найкращими світовими стандартами, досліджувати та аналізувати тенденції у медіасередовищі, журналістиці та соціальних комунікаціях, розвивати теоретичне осмислення сучасних явищ у сфері медіа та комунікацій, здійснювати емпіричні дослідження із застосуванням якісних та кількісних методів, розвивати та посилювати дослідницьке середовище в Україні та інтегрувати українську науку про комунікації та медіа у міжнародний контекст.

 

«Цикл професійної підготовки» і наукову підготовку забезпечують кафедра «Могилянська школа журналістики» - унікальний освітній центр, що поєднує теоретичну підготовку, досвід практичної роботи і ґрунтовні дослідження в галузі медіа та комунікацій, кіно та журналістики.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Політична комунікація, пропаганда та дезінформація
 • Цифрові медіа, соціальні мережі та онлайн-поведінка користувачів
 • Медіасистема України в умовах соціально-політичної трансформації
 • Журналістська культура в Україні
 • Журналістські розслідування та професійні практики фактчекінгу і верифікації
 • Медіа та конструювання ідентичностей
 • Медіа, журналістика і конфлікт
 • Медійна політика та урядові комунікації
 • Гендерні аспекти в медіа
 • Візуальна комунікація та дослідження кіно
 • Медіаграмотність та методологія медіа освіти

 

Результати  наукових та практичних досліджень у сфері медіа та масових комунікацій було представлено на численних міжнародних подіях та опубліковано у західних наукових виданнях. PhD-студенти програми активно беруть участь у численних конференціях, літніх школах, наукових проєктах, отримують наукові стипендії та гранти, співпрацюють з провідними аналітичними центрами галузі. Детальніше про здобутки аспірантів програми

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Журналістика» за спеціальністю «Журналістика.

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна