NYC Escorts
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Дні науки 2019
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Наукові школи

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...
2 грудня 2020 р. - ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТНОЮ ГРУПОЮ В МЕЖАХ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ PHD-ПРОГРАМИ "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА"
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «113 Прикладна математика»

Освітньо-наукова програма «Прикладна математика», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «113 Прикладна математика» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Цикл професійної підготовки та наукову підготовку забезпечує кафедра математики факультету інформатики НаУКМА. Основними напрямами наукових досліджень кафедри математики є проблеми дискретної математики, зокрема теорії графів і дискретних метричних просторів; керування випадковими процесами; еколого-економічне моделювання; теорія груп і напівгруп; оптимізаційні методи для задач машинного навчання, методи регуляризації та їх застосування; фінансова математика та математична статистика.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Дискретна математика: метричні властивості графів, динаміка на графах, спектральна теорія графів.
 • Алгебра: теорія груп і напівгруп, кільця і алгебри та їх застосування.
 • Керування випадковими процесами, еколого-економічне моделювання, стохастична оптимізація.
 • Оптимізаційні методи для задач машинного навчання. Методи регуляризації та їх застосування. Оптимальні методи ініціалізації нейронних мереж, спрощення структури мереж алгебраїчними та дискретними методами, ймовірнісні графічні моделі та ядерні методи.
 • Фінансова математика і математична статистика. 

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Олійник Богдана Віталіївна - доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики НаУКМА 

 

Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Доктор філософії у галузі «Математика і статистика» за спеціальністю «Прикладна математика»

 

 

NYC Escorts
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
Frilco Philippines Corporation E-tup Web Services