• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD «Політологія»

 

Загальна інформація

Освітньо-наукова програма «Політологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у галузі знань «05 Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «052 Політологія» вибудовується на основі інституційної моделі наукової освіти і спільного навчального плану загальної підготовки аспірантів у НаУКМА, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання.

 

Освітньо-наукова програма «Політологія» спрямована на формування системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури й етики, здатності до інтелектуального ризику та перегляду наукових парадигм, уміння застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

 

Дисципліни фахової підготовки формують поглиблений рівень знань про природу й значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, володіння політичною теорією, категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки, дають знання концептуальних та методологічних основ політичної науки у міждисиплінарному контексті, а також дослідницьких навичок, достатніх для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи).

 

Тривалість навчання — 4 роки, освітня складова програми (мінімум 43 кредити) виконується в основному в перші 2 роки навчання, проте аспіранти мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору дисциплін усіх рівнів освіти, використання ресурсів неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності, якщо це відповідає дослідницьким інтересам і потребам виконання дослідження.

 

Основні напрями досліджень освітньо-наукової програми «Політологія»: політична теорія, методи дослідження, політичні феномени, політична філософія; політичні інститути, поведінка та процеси; урядування, публічна політика; суспільні трансформації, глобалізація та інтеграція, безпека, міжнародна та зовнішня політика.

 

Виконання освітньо-наукової програми «Політологія» забезпечується фаховою групою кафедри політології факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА із залученням фахівців із партнерських наукових інституцій та університетів.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

 

Нагорняк Тетяна Леонтіївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА

 

Проєкти освітніх програм

 

Проєкт змін до освітньо-наукової програми «Політологія» за спеціальністю «052 Політологія» у галузі «05 Соціальні та поведінкові науки» третього освітньо-наукового рівня освіти для здобувачів ступеня доктора філософії кафедри політології факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 жовтня 2023 року на адресу гаранта програми або подати через електронну форму.

 

Гарант програми: Нагорняк Т. Л.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна