• Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD «Комп’ютерні науки»

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у галузі знань «12 Інформаційні технології» за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки» вибудовується на основі інституційної моделі наукової освіти і спільного навчального плану загальної підготовки аспірантів у НаУКМА, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання.

 

У межах фахових дисциплін ґрунтовно розглядаються: фундаментальні та прикладні наукові дослідження в сфері створення сучасних інформаційних систем; розвиток сучасних інформаційних та програмних технологій, орієнтованих на індустріальне виробництво програмних систем; інтелектуальний аналіз BIG DATA; розробка методів машинного навчання для задач обробки зображень та аналізу природної мови; проєктування, створення та підтримка онтологічних баз знань; засобів та ресурсів аналізу комп’ютерної алгебри.

 

ОНП «Комп’ютерні науки» орієнтована на проведення самостійних досліджень, які включають поглиблене вивчення методів (машинного навчання, нейронних мереж, комп’ютерної алгебри) алгоритмів і програмних засобів математичного моделювання та ефективної програмної реалізації інтелектуальних розподілених систем, які працюють із даними великого розміру. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи).

 

Тривалість навчання — 4 роки, освітня складова програми (мінімум — 43 кредити) виконується в основному в перші 2 роки навчання, проте аспіранти мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору дисциплін усіх рівнів освіти, використання ресурсів неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності, якщо це відповідає дослідницьким інтересам і потребам виконання дослідження.

 

Основні напрями досліджень освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки»: проблеми теорії графів; еколого-економічне моделювання; проєктування і програмна реалізація інтелектуальних розподілених систем обробки інформації, теоретичні й прикладні аспекти розробки баз даних і знань, сучасні задачі штучного інтелекту, ефективні технології роботи з даними великого розміру в реальному часі; оптимізаційні методи та програмний інструментарій вирішення задач машинного навчання і обробки природної мови; еволюційне програмування та генетичні алгоритми.

 

Виконання освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки» забезпечується фаховою групою кафедри інформатики факультету інформатики НаУКМА із залученням фахівців із партнерських наукових інституцій та університетів.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Малашонок Генадій Іванович — доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри мережних технологій факультету інформатики НаУКМА

 

  • Опис програми 
  • Навчальний план 
  • Відомості про самооцінювання 
  • Силабуси курсів 
  • Теми дисертаційних досліджень аспірантів
  • Програма візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна