• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

14 червня о 15:00 відбудеться захист дисертації Євгенія Гринишина

14 червня о 15:00 відбудеться захист дисертації Євгенія Гринишина, випускника міжінституційної аспірантури Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Інституту органічної хімії Національної академії наук України, подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 «Хімія» у галузі знань 10 «Природничі науки»: "Синтез та структурна модифікація піразоло[1,5-a]піразинових сполук" в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 26.008.001.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна