privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:Наукові публікації

 • Бершадська О.В. Культура міжсуб’єктної взаємодії в професійній діяльності / Основи психології та педагогіки. – Методичний посібник. - К.: ТОВ «Інтерсервіс», 2011. — С. 164-171.
 • Левицький А.Е., Гусар М.В. та інші. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). – Київ: Логос, 2011.
 • Бершадська О.В., Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної підготовки фахівців // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: педагогіка. — Вип. 17. — 2011. — С. 51-58.
 • Мазін Д. М. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (Функції Я-оповіді) // Мандрівець. – 2011. - №4. – С. 68-71.
 • Павленко Л. І. Прагматический потенциал мысленной обратной связи в диалоге // Теоретичні та прикладні питання філології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Біла К. О, 2011. – С. 87-90.
 • Федорів Я. Р. Інавгураційна промова: аналіз ключових концептів у риториці Білла Клінтона / Я. Федорів // "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування": Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 8–9 квітня 2011 р. – У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011. – Т. 2. – С.107–111.
 • Федорів Я. Р. Лінгвокультурні засади інавгураційної риторики / Я. Федорів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур". – Київ, КНЛУ, 30 бер. – 1 квіт. 2011 р. (2 стор. подано до друку).
 • Федорів Я. Р., Федорів М. Л. Дискурс тоталітаризму: проблеми мовного вираження / Я. Р. Федорів, М. Л. Федорів // II Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Теоретичні і прикладні питання філології". – Дніпродзержинськ, 22–23 серпня 2011 р. – С. 21–26.
 • Fedoriv Ya. Academic Argument: a cross-cultural approach / Ya. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 21.
 • Fedoriv Ya., Kyryliuk O. The Cognitive Paradigm and Language Acquisition: A study into developing students' motivation in the ESP classroom / Ya. Fedoriv, // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Г. Гуд­ма­ня­на, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 243–247.
 • Fedoriv Ya., Solomashenko N. Mother Tongue Interference in EFL Academic Writing: NaUKMA case study / Ya. Fedoriv, N. Solomashenko, M. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 28–29.
 • Solomashenko N. Brainstorming in the Business English Classroom as an Effective Technique For Enhancing Creative Thinking / N.Solomashenko // "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування": Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 8–9 квітня 2011 р. – У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011.
 • Solomashenko N. Enriching Students’ Team-Building and Project Management Skills within Business English Course / N. Solomashenko // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Г. Гуд­ма­ня­на, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – C. 222-223.
 • Solomashenko N. Mother Tongue Interference in EFL Academic Writing: NaUKMA case study / Ya. Fedoriv, N. Solomashenko, M. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 28–29.
 • Fedoriv Ya. To Thank or Not to Thank: a Global Question. A study into inaugural discourse / Ya. Fedoriv // "Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication": The Twelfth International Conference on English and American Literature and Language. – 27–29 April 2011, Jagiellonian University, Kraków, Poland (4 стор. подано до друку)
 • Fedoriv Ya. Seeking Rhetorical Universals: A case study / Ya. Fedoriv // "Foreign Language Opportunities in Writing": International Conference on the Theory and Practice of Foreign Language Writing. – 13–14 June 2011, University of Łódź, Poland. – P. 3.

Участь у наукових конференціях і форумах

 • Батурська Л.А., Омеляненко Л.О. Developing critical thinking as an essential element of academic writing course. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Бершадська О.В. Формування культури міжсуб’єктної взаємодії у майбутніх соціальних працівників: результати дослідження / Наукова конференція «Актуальні проблеми педагогіки та психології професійної освіти», 26 січня 2011 р.
 • Бершадська О.В. Формування культури спілкування на практичних заняттях з іноземної мови в контексті інтегрованого навчання. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Бражник Н.В. Віртуальна класна кімната: оптимізація інтернет-спілкування між викладачем і студентами. / Дні науки в НАУКМА (Київ, 3 лютого 2011 р.).
 • Василькова І. М. Organization of Public Speech in Cultural Aspect / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 1 лютого 2011 р.
 • Василенко І.В. Особливості підготовки до письмових завдань в тестах TOEFL та IELTS. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Гісем С.О. Teaching Multilevel Classes. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Гусар М. В. Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата у приватних газетних оголошеннях / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 3 лютого 2011 р.
 • Китаєва С.О. Multimedia technologies in the course of Public Speaking. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Мазін Д. М. Сучасна кореляція цілей та методик і засобів вивчення англійської мови / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Павленко Л. І. Огляд сучасних методик викладання англійської мови: конкуренція чи взаємодія? / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Рябоконь Г. В. Комунікативні стратегії переконування у британському парламентському дискурсі та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відноси. / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 3 лютого 2011 р.
 • Сергієнко Л. В. Computer assisted language learning. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Фіногіна Т. С. Прагматичний аспект дієслів умовного способу у комісивних висловлюваннях. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Хименко С. А. Оцінний компонент у семантиці номінативних засобів на позначення зовнішності матері (на матеріалі англійської мови) / Дні науки в НАУКМА (Київ, 03 лютого 2011 р.).
 • Швидка Г. О. The advantages of the Credit Module System in the Course of English Master Program students. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.

Авторські та колективні монографії

 

 • Psychology and pedagogy as sciences for the development of the cultural potential of modern society : scientific monograph/ [H. V. Boryn, O. V. Varhata ... L. O. Nesterenko et al.]. – Riga : Baltija Publishing, 2022. – 496 p.
 • Translation under communism / [Christopher Rundle, Anne Lange, and Daniele Monticelli … Nataliia Rudnytska et al.] ; Christopher Rundle, Anne Lange, Daniele Monticelli, editors. – Cham : Palgrave Macmillan, 2022. – xvii, 484 p. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-79664-8.
 • Інклюзивна освіта. Досвід проекту : збірник статей / [упоряд.: Мазін Д. М., Найда Ю. М.] ; Канад.-укр. проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : Плеяди, 2013. - 212 с. - Включ. бібліогр.
 • Федорів Я.Р. Лінгвістичні моделі дискурсу публічних виступів. – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. - 187 с.
 • Омеляненко Л.О. Advanced Grammar Practice / Л.О. Омеляненко. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2008. – 300 с.
 • Problem words / уклад. І. Д. Піроженко ; [рец.: Сем'янків І. В., Шугай А. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови, Факультет гуманітарних наук. - Київ : НаУКМА, 2015. - 60 p. -  Includes bibliography

Підручники, навчальні посібники

 • Novikova H. English for information technology : навчальний посібник для студентів факультету інформатики / Hanna Novikova, Iryna Denysenko ; The National University of Kyiv-Mohyla Academy, The English Language Department. – Kyiv: [s. n.], 2022. – 87 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24332
 • Методичні рекомендації до написання і захисту курсових робіт англійською мовою для студентів бакалаврських програм ІІ та ІІІ років навчання спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» / укладачі: Павленко Л. І., Федорів Я. Р., Гусар М. В., Демидович О. М., Карапетян А. О., Мазін Д. М., Павлюк Н. В., Ушакова І. О., Фіногіна Т. С. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра англійської мови. – Київ : НаУКМА, 2022. – 34 с.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25568
 • English for natural sciences : підручник [для студентів вищих навчальних закладів природничих спеціальностей / укладачі:] O. Kucherova, L. Nesterenko, T. Prisna ; The National University of Kyiv-Mohyla Academy, English Language Department. – Київ : НаУКМА, 2021. – [273] р. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20676
 • Enjoy your way to exam : [навчально-методичний посібник / упоряд.: Піроженко І. Д., Сем’янків І. В., Шугай А. Ю.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет гуманітарних наук, Кафедра англійської мови. – Київ : [б. в.], 2021. – 164 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22860
 • Kucherova O. History of the English language : course guide / Olena Kucherova ; The National University of Kyiv-Mohyla Academy, English Language Department. – Київ : НаУКМА, 2020. – 109 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19611
 • Нестеренко Л. О. Academic writing : навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Людмила Нестеренко ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2020. – 37 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18913
 • Reference Book in IELTS Academic Writing / [compiler: A. Karapetian] ; The National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Faculty of Humanities, Department of English. – Кyiv : [s. n.], 2019. – 85 p.
 • Стирнік Н. С. Навчальний посібник з курсу «Англійська мова для міжнародних спеціальностей» [електронний ресурс] / [Стирнік Н. С., Качурець О. П.]. – Вид. 2-ге, допов. – Дніпро ; Київ : [б. в.], 2019. – [133 с.] – Без пагінації. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17289
 • Мазін Д. М. Globalisation : навчальний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Дмитро Мазін, Людмила Нестеренко ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : [б. в.], 2019. – 104 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17286
 • Contrastive grammar: theory and practice : [навч. посіб. / авт.-сост.: Н. Ф. Гладуш, Н. В. Павлюк] ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Kyiv : [s. n.], 2019. – 296 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15739
 • Civil society, human rights, and democracy : English for NGOs : student’s book / [course developers: Oksana Kharchenko, Nataliia Sytnyk, Fredric Larsson, Sofiia Kryshtal, Mariia Ivanova]. – Kyiv : [s. n.], 2019. – 223 p.
 • Civil society, human rights, and democracy : English for NGOs : teacher’s book / [course developers: Oksana Kharchenko, Nataliia Sytnyk, Fredric Larsson, Sofiia Kryshtal, Mariia Ivanova]. – Kyiv : [s. n.], 2019. – 252 p.
 • Англійська мова для спеціальності «Англійська та українська мови» (ІІ р. н.) : навчальна програма дисципліни / [уклад.: Доб’я О. О., Качурець О. П., Фіногіна Т. С.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Загальноуніверситетська каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2016. – 26 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11276
 • Нестеренко Л. О. Globalisation : навчальний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Л. О. Нестеренко ; [рец. : Л. А. Батурська, Д. М. Мазін, О. В. Ткачик] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2014. – 66 p. –  Includes bibliography.
 • Focus on Grammar and Syntax : навчальний посібник / [упоряд.]: І. Д. Піроженко, І. В. Сем'янків, Т. П. Сорокіна, А. Ю. Шугай ; [рец.: Мазін Д. М., Гусар М. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т гуманіт. наук, Каф. англ. мови. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 83, [1] с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Посібник з англомовного публічного мовлення / упоряд. : Г. Швидка, Д. Мазін, Л. Павленко, Г. Рябоконь, Я. Федорів, С. Китаєва ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2014. – 194 с. : іл., табл., схеми. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 •  Master at words / [упоряд. Піроженко І. Д., Сем’янків І. В., Шугай А. Ю. ; рец. Мазін Д. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [НаУКМА], 2012. - 234, [1] с. - Включ. бібліогр.
 • Бершадська О.В. Культура міжсуб'єктної взаємодії в професійній діяльності // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. – К. : НВП Інтерсервіс, 2011. – Розд. 3, тема 3. – C. 164–171.
 • Writing for Journalism / [уклад. Л. В. Федоряченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. англ. мови. – K. : [НаУКМА], 2009. – 35 p.
 • Куліченко Н.П. Tips for Success : зб. тестових завдань / Куліченко Н.П., Піроженко І.Д. – К. : Копіювальний центр НаУКМА, 2008. – 60 с.
 • Долинська О.Р. English in Medicine : навч.-метод. матеріали / О.Р. Долинська, І.Д. Піроженко. – К. : [б. в.], 2007. – 52 с.
 • Піроженко І.Д. Guess The Word ! : навч.-метод. матеріали / І.Д. Піроженко, І.В. Сем'янків, А.Ю. Шугай. – К. : НаУКМА, 2007. – 54 с.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до відеосерії "The Frugal Gourmet Collection" за темою "Food. Recipes". – НаУКМА, 2006. – 8c.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до художнього фільму "My Fat Greek Wedding" за темою "Family". – НаУКМА, 2006.
 • Горкун М.Г. Методична розробка занять з теми "Family" (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Горкун М.Г.Методична розробка занять з теми "Clothes" (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Духота О.В. "Food": For the 1-st year students of Baccalaureate /Укл.: О.В. Духота; НаУКМА. Загально-університетська кафедра англ. мови. – К., 2006. – 56c.
 • Залеська Л.М. Методична розробка до теми "Crime".– К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 32c.
 • Зернецький П.В. Тоталітарний та посттоталітарний дискурс // Мандрівець. – 2006. – № 6.
 • Іващенко П.А. Збірка граматичних вправ з теми "Modаl predicates." – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 20c.
 • Куліченко Н.П.,Піроженко І.Д., ВасиленкоІ.В. Збірка тестів для студентів ДДП. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 64c.
 • Куліченко Н.П. Завдання для розвитку інтегрованих навичок (WORK and EMPLOYMENT). – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 36с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми "Education" (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5 c.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми "Cultural Adjustment" (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка з теми "Work and Employment (ІІ курс). – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 36c.
 • Куліченко Н.П. Tests in English / Упоряд.: І.В. Василенко, Н.П. Куліченко, І.Д. Піроженко; НаУКМА. Кафедра англ. мови. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 64c. – (Метод. серія).
 • Tests in English / Упоряд.: І.Д. Піроженко, І.В. Василенко, Н.П. Куліченко; НаУКМА. Кафедра англ. мови. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – (Метод. серія).
 • Пироженко І.Д., Долинська О.Р. Adjectives and Adverbs (підготовчі) & (1 курс). – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.
 • Сорокінa Т.П. Методична розробка до відеофільму "Stepmother". – НаУКМА, 2006. – 6c.
 • Федоряченко Л.В. Умовний стан дієслова: Підруч. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 60с.
 • Шугай А.Ю., Сем'янків І.В. Методична розробка з лексики англійської мови в межах програми для І курсу бакалаврату. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70с.
 • Шугай А.Ю., Сем'янків І.В. Методична розробка з розвитку аудіонавичок у студентів І курсу бакалаврату. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70c.
 • Зернецький П.В., Орлов М.В. Англійська мова для правників: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / П.В. Зернецький,. - К.: Вид. дім "KM Academia", 2003. - 182 с. Укл.: Завдання для розвитку інтегрованих навичок (читання, письма, говоріння та слухання) для студ. II курсу за темою "Work and Employment" / Укл.: Н.П. Куліченко, Л.О. Омеляненко; Рец. О.В. Куровська. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 46с.
 • Зернецький П.В., Шемелін Д.А. Англійська мова для правників: Вправи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 163с.
 • Федоряченко Л.В. Emphatic Language: English for Journalism = Навчально-методичний посібник з курсу "Англійська мова для засобів масової інформації. Емфатичні конструкції". - K.: Копі-Центр НаУКМА, 2005. - 26с.
 • Zernetsky P., Bеrt S., Vеrеsоtsky М.А. Business English for Law Students: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. /. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 247с.
 • Semyankiv I.V., Shugay A.U. Listening comprehension tasks: For the 1st-year stulents of Bccalaureate / М-во освіти і науки України. НаУКМА. Загально- університет. каф. англ. мови. - К.: КОПІ-Центр НаУКМА, 2005. - 32с.

Публікації /статті

2022

Cтатті

 • Krylova-Grek Yu. Mass media as a factor influencing the concepts semantic field / Yuliya Mikhailivna Krylova-Grek // Signo. – 2022. – Vol. 47, Nr. 88. – P. 65–72. – https://doi.org/10.17058/signo.v47i88.17383. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23732
 • Kucherova O. Effectiveness of online testing in general English university course from teacher and student perspectives / Olena O. Kucherova, Iryna O. Ushakova // Information Technologies and Learning Tools. – 2022. – Vol. 87, No 1. – P. 185–198. – https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4812. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23097
 • Лівицька І. А. Семіотика суб’єктивованого ландшафту в наративному дискурсі англійського роману ХІХ ст. / Інна Лівицька // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / відп. ред. І. Л. Покровська ; Інститут філології Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – Вип. 72 (2). – C. 97–107. – https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.07. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24682
 • Мазін Д. М. Способи налагодження психологічного контакту у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови (на прикладі англійської мови) / Дмитро Мазін, Людмила Нестеренко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2022. – Вип. 51. – С. 591–597. – https://doi.org/10.24919/2308-4863/51-90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24684
 • Moiseyenko O. Retranslating Skovoroda’s conversation on happiness into English: language and cultural challenges / Olena Moiseyenko, Dmytro Mazin // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2022. – № 9. – P. 106–128. – https://doi.org/10.18523/kmhj270837.2022-9.106-128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24494
 • Нестеренко Л. О. Вплив акмеологічних умов на формування психолого-педагогічної культури викладача ЗВО / Людмила Нестеренко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2022. – Вип. 47, т. 3. – С. 245–251. – https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-3-40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24683
 • Нестеренко Л. О. Умови вдосконалення психолого-педагогічної культури викладача ЗВО / Людмила Нестеренко, Дмитро Мазін, Ірина Піроженко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2022. – Вип. 53, т. 2. – С. 237–243. – https://doi.org/10.24919/2308-4863/53-2-35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24685
 • Польщак А. Л. Фільм про гоніння Церкви в Україні / Анелія Польщак // Кіно-Театр. – 2022. – № 1. – С. 5–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24168
 • Rudnytska N. Contesting Ukrainian nationhood: literary translation and the Russian-Ukrainian conflict / Nataliia Rudnytska // Respectus Philologicus. – 2022. – No. 42 (47). – P. 94–109. – https://doi.org/10.15388/respectus.2022.42.47.111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24680
 • Rudnytska N. Translations of Ukrainian diaspora in Brazil: nation-building, ideological context and activism / Nataliia Rudnytska // Cadernos De Tradução. – 2022. – Vol. 42. – P. 1–20. – https://doi.org/10.5007/2175-7968.2022.e85574. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24681
 • Рудницька Н. М. Ідеологічно вмотивована асиметрія в перекладі як основний параметр ідеологічного впливу / Наталія Рудницька // Наукові записки. Серія: Філологічні науки / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2022. – Вип. 202. – С. 184–188. – https://doi.org/10.36550/2522-4077-2022-1-202-184-188. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24686
 • Ушаков A. C. Формування одухотвореного образу людини культури комплексом мистецтв / A. C. Ушаков // Культура України : збірник наукових праць / Міністерство культури і мистецтв України, Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 29–38. – https://doi.org/10.31516/2410-5325.076.03.

 

Матеріали конференцій

 • Husar M. The state of depression and our language / Husar Malvina // 4th ISPC “Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization| (August 19–20, 2022, Umeå, Sweden). – 2022. – Vol. 24 (121). – P. 153–158.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24678
 • Зернецький П. В. Когнітивні схеми інавгураційних промов американських президентів ХХІ століття / Павло Зернецький, Олена Кучерова // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 30–33.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24614
 • Зернецький П. В. Жанрові характеристики освітніх текстів / Павло Зернецький, Ганна Рябоконь // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 34–39.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24613
 • Rudnytska N. The West vs (Post)Soviet Russia: the ideological enemy’s image in English translations of fiction / Nataliia Rudnytska // International conference “Translation, Ideology, Ethics: Response and Credibility” : book of abstracts, 22–24 September 2022, Vilnius, Lithuania / Department of Translation and Interpretation Studies Faculty of Philology, Vilnius University. – Vilnius, 2022. – P. 81. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24907

 

Інше

 • Нестеренко Л. О. Психологічні аспекти застосування елементів комунікативних тренінгів у процесі викладання професійно орієнтованої англійської мови / Нестеренко Л. О. // Psychology and pedagogy as sciences for the development of the cultural potential of modern society : scientific monograph/ [H. V. Boryn, O. V. Varhata ... L. O. Nesterenko et al.]. – Riga : Baltija Publishing, 2022. – P. 291–308. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-198-5-12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24679
 • Rudnytska N. Translation and the formation of the Soviet canon of world literature / N. Rudnytska // Translation under Communism / Christopher Rundle, Anne Lange, Daniele Monticelli, editors. – Cham : Palgrave Macmillan, 2022. – P. 39–71. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-79664-8_3.

 

2021

 

Cтатті

 • Kucheriava O. Applying an aspect-oriented approach when developing an e-commerce system / Olga Kucheriava, Larisa Bachynska, Nataliia Holeho // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. – 2021. – Vol. 11, Issue 5. – P. 9–16. – https://doi.org/10.46338/IJETAE0521_02 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20943
 • Liashchenko O. Biology students’ perceptions of internet resources in learning English for academic purposes / Olesia Liashchenko, Tetiana Pylypchuk, Tetiana Vereshchahina // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – 2021. – Вип. 11 (79). – C. 206–209. – https://doi.org/10.25264/2519-2558-2021-11(79)-206-209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22653
 • Zernetsky P. Cognitive maps of discourses of British conservative and Australian liberal political manifestos / Pavlo Zernetsky, Olena Kucherova // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 35–49. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.35-49 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21752
 • Krylova-Grek Yu. Online learning at higher education institutions in Ukraine: achievements, challenges, and horizons / Yuliya Krylova-Grek, Mariya P. Shyshkina // Information Technologies and Learning Tools. – 2021. – Vol. 85, № 5. – P. 163–174. – https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.4660 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21843
 • Girnyk A. A psycholinguistic cross-cultural study of the concept “conflict” in India and Ukraine / Andriy Girnyk, Yuliya Krylova-Grek, Azizuddin Khan // East European Journal of Psycholinguistics. – 2021. – Vol. 8, Number 2. – P. 51–65. – https://doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.2.gir http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22639
 • Крилова-Грек Ю. М. Використання дистанційних технологій для формування інформаційної грамотності у дорослої аудиторії / Крилова-Грек Юлія Михайлівна // Technologies of Intellect Development. – 2021. – Vol. 5, No 2 (30). – [13] p. – http://doi.org/10.31108/3.2021.5.2.1 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22656
 • Крилова-Грек Ю. М. Використання діяльнісного підходу до вивчення продуктів письмового мовлення медіафахівця / Крилова-Грек Ю. М., Корніяка О. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [голов. ред. С. Д. Максименко]. – Київ, 2021. – Т. 5, вип. 21. – C. 100–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24436
 • Livytska I. Narrative discourse as an emergent phenomenon: global semiotic approach / Inna Livytska // Journal of Narrative and Language Studies. – 2021. – Vol. 9, Issue 16. – P. 57–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22655
 • Livytska I. An exploration of discoursal identity: the rhetoric of narrative writing / Inna Livytska // XLinguae. – 2021. – Vol. 14, Issue 2. – P. 157–168. – http://doi.org/10.18355/XL.2021.14.02.12 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22654
 • Moiseyenko O. Framing Kyivan Rus’ in modern American media / Olena Moiseyenko, Dmytro Mazin // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 5–21. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.5-21 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21754
 • Моісеєнко О. Ю. Маніпулювання образом «Київської Русі» в англомовних публікаціях російського медіа-ресурсу Russia Today (RT) / Моісеєнко О. Ю., Мазін Д. М. // Мовні і концептуальні картини світу. – 2021. – Вип. 3 (70). – С. 16–28. – https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.02 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22657
 • Нестеренко Л. О. Визначення компонентів комунікативної компетентності науково-педагогічних працівників / Людмила Нестеренко, Олена Кучерова // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2021. – Вип. 40, т. 2. – С. 261–266. – https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-2-42 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22731
 • Нестеренко Л. О. Основні принципи розвитку комунікативної компетентності викладача ЗВО / Нестеренко Людмила Олексіївна // Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки / МОН, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Факультет філософії та суспільствознавства. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – Вип. 41, т. 2. – С. 10–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22727
 • Pavlenko L. Headlines in The Guardian editorials: the syntax and semantics of noun phrases / Larysa Pavlenko // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 122–142. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.122-142 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21747
 • Pavliuk N. Translatability potential of legal discourse viewed from the philosophical perspective / Nataliia Pavliuk // Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi. – 2021. – Vol. 3, Issue 4. – P. 35–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22729
 • Ушаков А. С. Формування одухотвореного образу людини культури в університетському середовищі / A. C. Ушаков // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 2 (101), ч. 1. – С. 210–220. – https://doi.org/10.33216/2220-6310-2021-101-2_1-210-220
 • Шувалова М. В. Жанр оповідки в англомовних працях західних теоретиків літератури XX – початку XXI ст. / Марія Шувалова // Слово і час. – 2021. – № 5. – С. 101–117. – https://doi.org/10.33608/0236-1477.2021.05.101-117 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21763

 

Матеріали конференцій

 • Balatska N. I. Gender issues in Lesia Ukrainka’s literature heritage / Balatska Natalia Ivanivna, Kozeletska Iryna Stepanivna // Fundamental and applied research in the modern world : abstracts of VIII international scientific and practical conference, Boston, USA, 17–19 March 2021. – Boston, 2021. – P. 30–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22853
 • Kucheryava O. The features of functioning of the communication channel while managing an unmanned aerial vehicle / Olga Kucheryava, Nataliia Holeho, Larysa Bachynska // Сучасні напрямки розвитку автоматизації, транспортних систем, технічних та комп’ютерних наук : матеріали I Міжнародної спеціалізованої наукової конференції, 30 квітня 2021 р., м. Полтава, Україна / Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. – С. 31–33. – https://doi.org/10.36074/mcnd-30.04.2021.engineering.01 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22737
 • Bachynska L. Simulation-based education as an effective way to develop speaking skills / Лариса Леонтіївна Бачинська // Theory and practice of modern science : I international scientific and theoretical conference, 23 April, 2021, Kraków, Republic of Poland / European Scientific Platform. – Dallas : Primedia E-launch, 2021. – Vol. 2. – P. 14–15. – (Scientia : collection of scientific papers). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22736
 • Kucheryava O. Multiplatform software module for implementing the standard Easy Mesh of Wi-Fi network / Olga Kucheryava, Larysa Bachynska, Vladyslav Tupikin // Theoretical and practical aspects of modern scientific research : collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with proceedings of the I international scientific and practical conference, Seoul, April 30, 2021. – Seoul : 서울컨설팅그룹 ; Vinnytsia : Yevropeiska naukova platforma, 2021. – Vol. 1. – Р. 203–204. – https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v1.59 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22738
 • Kucheriava O. M. Software module of creating crossplatform applications based on React/React Native technologies / Kucheriava O. M., Holeho N. M., Bachynska L. L. // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XII-ої Міжнародної науково-практичної конференції (7 серпня 2021 р., м. Лісабон (Португалія), дистанційно) / [за ред. Є. О. Романенка, І. В. Жукової] ; Міжнародний економічний інститут (Есеніце, Чехія) [та ін.]. – Київ ; Лісабон : Кандиба Т. П., 2021. – C. 73–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23600
 • Верещагіна Т. О. Вплив педагогічної самоефективності на рівень викладання у ЗВО / Верещагіна Т. О., Лященко О. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 19–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21261
 • Husar M. The stylistic analysis of the figurative component of the concept “despair” in Lesia Ukrainka’s poetry collection “Thoughts and dreams” / Malvina Husar // Grail of Science. – 2021. – № 1 : I correspondence international scientific and practical conference “An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity” held on February 19th, 2021. – Р. 284–287. – https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.058 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22638
 • Заїкіна Л. В. Ідіологема «Євромайдан» в англомовних ЗМІ / Заїкіна Л. В. // Science 2021: research and innovation : abstracts of ХVІІ international scientific and practical conference, USA, Philadelphia, 29–30, March 2021 / [science editor: Solodka N. V.] – Dallas, 2021. – P. 64–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22637
 • Заїкіна Л. В. Архетипи та архетипні образи в сучасному літературознавстві / Заїкіна Людмила Вікторівна // Theoretical and practical aspects of modern scientific research : collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with proceedings of the I international scientific and practical conference, Seoul, April 30, 2021. – Vol. 2. – P. 13–15. – https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v2.02 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22734
 • Заїкіна Л. В. Поняття архетипу в концепції Карла Юнга та Ауробіндо Гхоша / Заїкіна Людмила Вікторівна // Grail of Science. – 2021. – № 4 : I correspondence international scientific and practical conference “Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences” held on May 7th, 2021. – P. 358–360. – https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.064 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22733
 • Заїкіна Л. В. Тексти засобів масової комунікації як комплекси ідеологем / Заїкіна Людмила Вікторівна // Theory and practice of modern science : I international scientific and theoretical conference, 23 April, 2021, Kraków, Republic of Poland / European Scientific Platform. – Dallas : Primedia E-launch, 2021. – Vol. 2. – P. 35–36. – (Scientia : збірник наукових праць). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22846
 • Зернецький П. В. Смислові особливості українського та австралійського політичного інтернет дискурсу: порівняльний аспект / Зернецький П. В., Кучерова О. О. // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 2 березня 2021 р., м. Київ / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20644
 • Крилова-Грек Ю. М. Психолінгвістичний аспект моделей масової комунікації в сучасному інформаційно-комунікативному просторі / Крилова-Грек Ю. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21282
 • Cyber safety in the digital educational environment: external and internal risks / Oleksandr Burov, Yuliya Krylova-Grek, Evgeniy Lavrov, Olena Orliyk, Svitlana Lytvynova, and Olga Pinchuk // Intelligent human systems integration 2021 : proceedings of the 4th international conference on intelligent human systems integration (IHSI 2021) : integrating people and intelligent systems, February 22–24, 2021, Palermo, Italy / Dario Russo, Tareq Ahram, Waldemar Karwowski, Giuseppe Di Bucchianico, Redha Taiar, editors. – Cham : Springer, 2021. – P. 364–370. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6_54
 • Кучерова О. О. Способи вдосконалення комунікативної компетентності викладача ЗВО / Кучерова О. О., Нестеренко Л. О. // International scientific and practical conference “Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience” : [conference proceedings], July 16–17, 2021 / University of Applied Sciences. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 196–200. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-114-5-50 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22732
 • Нестеренко Л. О. Вимоги до застосування окремих елементів психологічних тренінгів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ЗВО / Нестеренко Л. О. // International scientific conference “Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment” : conference proceedings, October 8–9, 2021, Łódź. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 112–115. – https://doi.org/10.30525/978-9934-26-146-6-30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22730
 • Федорів Я. Р. Кінодискурс війни: потрійна перспектива інтермедіальності / Федорів Я. Р. // Інтермедіальність на перетині наукових парадигм : ретроспектива і сучасність : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) КНЛУ, Київ, 20–21 травня 2021 р. / [відп. ред. О. П. Воробйова] ; МОН, Київський національний лінгвістичний університет [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22728

 

Інше

 • Demydovych O. Reflective journaling: metastrategy of EFL online classes at universities / Oksana Demydovych // Pedagogical challenges of modern education in the context of blended learning : scientific monograph / ed. by Sofiia Sokolova. – Warsaw ; Józefów : WSGE, 2021. – P. 25–35. – http://doi.org/10.5281/zenodo.5275066. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22735
 • Fedoriv Ya. Intermediality in public presentations / Yaroslava Fedoriv // Text–image–music: crossing the borders : intermedial conversations on the poetics of verbal, visual and musical texts in honour of Prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska / Andrzej Pawelec, Aeddan Shaw, Grzegorz Szpila (eds.). – Frankfurt am Main : Peter Lang, 2021. – P. 485–501. https://www.peterlang.com/view/9783631846698/html/ch48.xhtml

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Балацька Н. Motivation of students to learning English / Наталія Балацька // Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 березня 2020 р. / [за заг. ред. О. М. Акмалдінової] ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. – Київ : НАУ, 2020. – С. 16.
 • Balatska N. Pros and cons of distance learning in current developments / Balatska Nataliia, Kozeletska Iryna // Науковий вісник / КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». – 2020. – № 2 (28) : Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (19 червня 2020 року). – С. 42–46.
 • Гусар М. В. Інформаційно-побутовий дискурс та його структурні характеристики / Гусар М. В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі», 19–20 червня 2020 р. / Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Навчально-науковий інститут філології та журналістики. – Київ : Гельветика, 2020. – С. 80–83.
 • Husar M. V. The concept of positivity in private classifiedsof the section “for home” / Husar M. V. // International scientific and practical conference “Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries”, October 30–31, 2020, Venice, Italy :[conference proceedings]. – Riga: Baltija Publishing, 2020. – P. 275–278. – https://doi.org/10.30525/978-9934-588-90-7-74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21325
 • Holik O. Effective ways of the Speaking Club organization at medical universities / Olena Holik, Oksana Demydovych // II Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education, May 14,2020 : conference proceedings / [ed. board: N. Saienko et al.] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2020. – P. 17–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19289
 • Information security education systemin secondary school and assessmentof the level of anxiety of schoolchildren / Mikhail I. Bocharov, Irina V. Simonova, Tatyana I. Bocharovа and Anna Y. Zaika // Proceedings of the 17th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age (CELDA 2020), November 18–20, 2020 / [edited by Demetrios G. Sampson, Dirk Ifenthaler and Pedro Isaías ; associate editor: Luís Rodrigues]; organised by International Association for Development of the Information Society. – [S. l.] : IADISPress, 2020. – P. 11–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22373
 • Zaika A. The peculiarities of preparing of future teachers-philologistsfor research activity in Ukraine and EU / Zaika A. Iu. // Scientific and pedagogic internship “Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and the EU countries”, August 3 – September 11, 2020 / Cuiavian University in Wloclawek. – Riga : Baltija Publishing, 2020. – P. 97–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21076
 • Заїка А. Ю. Обґрунтування та реалізація методики підготовки майбутніх вчителів-філологів до дослідницької діяльності з учнями старшої школи / Заїка А. Ю. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття», 5 лютого 2020 року / наук. керівник: Чернобровкін В. М. ; [Національний університет «Києво-Могилянська академія»], Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 49–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17546
 • Зернецький П. В. Міжпропозитивні відношення в дискурсі американських блогів / Зернецький Павло Васильович, Кучерова Олена Олександрівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 44–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17621
 • Zernetsky P. Turn-taking within the interactions in British Parliamentary discourse / Pavlo Zernetsky, Hanna Riabokon // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 46–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17620
 • Krylova-Grek Yu. Blended learning method for improving students’ media literacy level / Yuliya Krylova-Grek and Mariya Shyshkina // ICT in education, researchand industrial applications : proceedings of the 16th international conference,ICTERI 2020, Kharkiv, Ukraine, October 2020 / Oleksandr Sokolov, Grygoriy Zholtkevych, Vitaliy Yakovyna, Yulia Tarasich, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Olexandr Burov, Serhiy Semerikov, Hennadiy Kravtsov (eds.). – [Aachen, Germany : RWTH Aachen University, 2020]. – Vol.2 : Workshops. – P. 1272–1285. – (CEUR workshop proceedings ; vol. 2732) http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19327
 • Cybersecurity in educational networks / Oleksandr Burov, Svitlana Lytvynova, Evgeniy Lavrov, Yuliya Krylova-Grek, Olena Orliyk, Sergiy Petrenko,Svitlana Shevchenko, and Oleksii M. Tkachenko // Intelligent human systems integration 2020: proceedings of the 3rd international conference on intelligent human systems integration (IHSI 2020): Integrating peopleand intelligent systems, February 19–21, 2020,Modena, Italy / [ed. by] Tareq Ahram, Waldemar Karwowski, Alberto Vergnano, Francesco Leali, Redha Taiar. – Cham : Springer, 2020. – P. 359–364. – (Advances in intelligent systems and computing ; vol. 1131). – https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_56.
 • Польщак А. Л. Значеннєве поле «боротьби» у концепті неба роману «Людина, яка була Четвергом» Г.К. Честертона /Польщак А. Л. // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі» (24–25 квітня 2020 р.). – Херсон : Молодий вчений, 2020. – С. 34–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19437

 

2019

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бершадська О. В. Впровадження компетентністного підходу: як оцінити здатність працювати в команді / Бершадська О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18117
 • Ushakova I. Some Aspects of Aesthetic Image of Man Representation in General English Classes / Iryna Ushakova // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнародної наукової конференції (11 квітня 2019 р.) / [відп. ред. Р. М. Ситняк]. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. – Вип. 5. – С. 173–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17278

 

Інше

 • Акерман Д. Дружина доглядача зоопарку / Діана Акерман ; пер. з англ. К. Дем’янчук, О. Бершадської. – Київ : BookChef, 2019. – 336 с.
 • Шеклі Р. Пастка на людей та інші тенета, капкани, омани, а також трохи жартів і вигадок : [оповідання] / Роберт Шеклі ; пер. з англ. О. Бершадської. – Київ : BookChef : [Форс Україна], 2019. – 272 с.
 • Заїка А. Ю. Методика і організація дослідницької діяльності у старшій школі / Заїка А. Ю. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17658
 • Pavliuk N. Intersemiotic and Interlingual Factors of Semantic Changes in Proper Names: Case Study of Hamlet as a Proper Name / Pavliuk Natalia // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія / [гол. ред. К. І. Мізін] ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання. – Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : Щербатих О. В., 2019. – С. 308–315. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1845

 

2018

Cтатті

 • Моісеєнко О. Ю. Мовні аспекти концептуалізації збройного конфлікту на сході України (2014–2018) в австралійському медійному дискурсі / Моісеєнко О. Ю. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія філологія. – Старобільск : ЛНУ, 2018. – № 7 (321). – С. 78–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15713
 • Pavlenko L. The Image of a Writer in Nobel Lectures Delivered by Laureates in Literature / Larysa Pavlenko // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 68–79.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14997
 • Serhiienko L.Typology of presentation structures in initial public offering texts / Serhiienko L. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 18. – С. 279–286. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15286
 • Ушакова І. О. Розвиток міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням / Ушакова І. О. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 3 (84). – С. 254–265. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15287

 

Матеріали конференцій

 • Бершадська О. В. Методи дослідження професійної міжособистісної компетентності майбутніх соціальних працівників / Бершадська О. В. // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 26–27 липня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти», Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16089
 • Bershadska O. Project-based learning in ESP course: enhancing social work curriculum [electronic resource] / Olga Bershadska // XIІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» / Факультет Лінгвістики НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1. – 2018. – [S. pag.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16090

 

 

2017

Статті

 • Павленко Л. І. Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата / Лариса Павленко // Мова : класичне - модерне - постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 104–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12637
 • Сергієнко Л. В. Типи та модальність креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова і культура : [науковий журнал] / гол. ред. Д. С. Бураго. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 131–138. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12891
 • Teodorovych A. English for Specific Purposes Course Module Tests: Any Standard Tasks? / A. Teodorovych // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць / [гол. ред. Т. С. Плачинда]. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. – Вип. 1. – С. 438–442. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12890
 • Vasylenko I. Academic English Course Design for PhD Program: Principles and Content / І. Vasylenko // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 31–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12419

 

Матеріали конференцій

 • Гриців Т. С. Феномени утрудненого та неутрудненого спілкування у педагогічній взаємодії / Гриців Т. С. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13337
 • Гусар М. В. Лінгвістичні фактори успішності приватних газетних оголошень у сучасній британській періодиці / Гусар М. В. // Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 березня 2017 року. – Харків : Центр наукових технологій, 2017. – С. 88–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12959
 • Гусар М. В. Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата як невід’ємна складова оферативних приватних газетних оголошень / Гусар М. В. // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 січня 2017 року). – Харків : Центр наукових технологій, 2017. – С. 100–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12960
 • Pavlenko L. I. An Integrated Approach to Reading and Writing / L. I. Pavlenko // Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі : матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару, 29 листопада 2017 року / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2017. – С. 78–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12892

 

Інше

 • Fedoriv Y. The art of public speaking: Interpretation, translation, adaptation [electronic resourse] / Fedoriv Y. // Language - Literature - the Arts: a Cognitive-Semiotic Interface / ed. E. Chrzanowska-Kluczewska, O. Vorobyova. – Peter Lang AG, 2017. – P. 197–217.http://dx.doi.org/10.3726/b10692

 

2016

Cтатті

 • Fedoriv Y. Speaking to the Global Audience: a Case Study into the Message Transformation / Yaroslava Fedoriv // Lege artis : language yesterday, today, tomorrow. – 2016. – Vol. 1, No 2. – P. 1–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12265
 • Zernetsky P. The Pandiscourse of the Internet / P. Zernetsky // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2016. – Вип. 62. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9319
 • A Canada–Ukraine collaborative initiative for introducing inclusive education for children with disabilities in Ukraine: participant perspectives / Tim Loreman, Donna McGhie-Richmond, Alla Kolupayeva, Oksana Taranchenko, Dymtro Mazin, Cheryl Crocker and Roman Petryshyn // School effectiveness and school improvement : an international journal of research, policy and practice. – 2016. – Vol. 27, no. 1. – P. 24–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11299
 • Павленко Л. І. Гіперекспліцитність висловлень та принцип кооперації Грайса / Лариса Павленко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 145. – С. 177–181. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11272

 

Матеріали конференцій

 • Нестеренко Л. О. Детермінанти формування психолого-педагогічної культури викладача іноземної мови / Нестеренко Л. О. // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (Київ, 17–18 березня 2016 р.) / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : Основа, 2016. – С. 209–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11555
 • Fedoriv Ya. R. Prospects of Applying Cognitive Technologies to Rhetorical Analysis / Fedoriv Yaroslava // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті : теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП, 8–10 жовтня 2016 р. – Черкаси : [б. в.], 2016. – С. 60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11278

2015

У виданнях НаУКМА

 • Мазін Д. М. Взаємне редагування письмових текстів на заняттях з англійської мови : фактори успішного впровадження / Мазін Д. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 40-43.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Brazhnyk N. Weblogs: a comparative structural analysis (on the material of weblogs written in English and Ukrainian) / Nadiya Brazhnyk // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 7-10.
 • Dukhota O. V. The role of psychological climate in gaining positive teaching results of an english lesson / Dukhota O. V. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 149-152.
 • Зернецький П. В. Основні контент-аналітичні характеристики Британського парламентського дискурсу (на матеріалі дебатів у Палаті громад) / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 33-36.
 • Зернецький П. В. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 60-65.
 • Нестеренко Л. О. Психолого-педагогічні критерії визначення рівня професіоналізму викладача ВНЗ / Нестеренко Л. О. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 106-112.
 • Сергієнко Л. В. Теоретичні аспекти лінгвістичного дослідження тексту проспекту емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 128-135.
 • Finogina T. Reflective teaching as a means of overcoming difficulties of the communicative approach / T. Finogina // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 80-83.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бражник Н. В. Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз / Бражник Н. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін.] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2014. – Вип. 11. – С. 26-32 : табл.
 • Павленко Л. І. Экспликационные структуры как способ выражения модальной оценки / Лариса Павленко // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 135-139.

В інших виданнях України

 • Мазін Д. М. Психологічні чинники формування педагогічної культури викладача іноземної мови / Мазін Д. М., Нестеренко Л. О. // Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 28 лют. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 100-102.
 • Майборода В. К. Формування акмеологічної компетентності науково-педагогічних працівників / Майборода Василь Каленикович, Нестеренко Людмила Олексіївна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – [Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2014]. – № 1. – Дод. 1 : Наука і вища освіта. – C. 53-55.
 • Нестеренко Л. О. Психологічна культура державного службовця / Нестеренко Л. О. // Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ : Основа, 2014. – С. 352-353.
 • Нестеренко Л. О. Особливості використання психологічних тренінгів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. О. Нестеренко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : [Грінь Д. С.], 2014. – Вип. 1. – С. 107-110.
 • Нестеренко Л. О. Уміння ефективно слухати як критерій професіоналізму викладача іноземної мови / Л. О. Нестеренко // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології навчання : матеріали VIIІ Міжнародної наук.-практ. конф. 23 січ. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 83-85.

Інше

 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Зернецький П. В. Аксіологія регулятивів мовлення в дискурсі британського та українського парламентів / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 38-43.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Зернецький П. В. Аксіологічна основа арґументації у британському політичному мовленні (на матеріалі дебатів у Палаті громад британського парламенту) / Павло Зернецький, Ганна Рябоконь // Мандрівець. - 2013. - № 6. - С. 59-67.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Зернецький П. В. Аргументаційна структура британського політичного мовлення : аксіологічний аспект / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 147-152.
 • Мазін Д. М. Міфопоетичні координати творчості С. Рушді / Мазін Д. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 99-102.
 • Федорів Я. Р. Передумови моделювання публічного дискурсу в контексті звуко-смакової синестезії / Федорів Я. Р. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 66-68.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Зернецький П. В., Рябоконь Г.Л. Стратегії мовленнєвої діяльності та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відношення (на матеріалі дискурсу британських парламентських дебатів) // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 30-36.
 2. Мазін Д.М. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (функції Я-оповіді) // Мандрівець. - 2011. - № 4. - С. 68-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Бершадська О.В. Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної підготовки фахівців // Вісник інституту розвитку дитини. – 2011. – Вип. 17. – С. 51–58.
 2. Бершадська О.В. Культура міжсуб'єктної взаємодії майбутніх соціальних працівників // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. - [К. : Гнозис], 2011. - Т. 5 (30) : Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. - C. 6-14. - Дод. 2 до № 3 журналу "Вища освіта України" ; Дод. 1 до № 2 збірника "Психологічні науки: проблеми і здобутки".

В інших виданнях України

 1. Павленко Л.І. Прагматический потенциал мысленной обратной связи в диалоге // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 87-90.
 2. Федорів Я.Р. Інавгураційна промова: аналіз ключових концептів у риториці Білла Клінтона // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (8–9 квіт. 2011 р.). У 3 т. Т. 2 : Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 107–111.
 3. Федорів Я.Р., Федорів М.Л. Дискурс тоталітаризму: проблеми мовного вираження / Федорів М. Л., Федорів Я. Р. // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 21–25.
 4. Solomashenko N.V. Brainstorming in the Business English Classroom as an Effective Technique For Enhancing Creative Thinking // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (8–9 квіт. 2011 р.). У 3 т. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – Т. 1 : Лінгвістика та методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. - С. 21-23.

2010

 • Федорів Я.Р. Маніпулятивна риторика: лінгвопрагматичний аналіз стратегій прихованого впливу // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 111 : Філологічні науки. - С. 7-10.
 • Федорів Я.Р. Хронотоп і його функція в розкритті концепту страху в романах Р. Андріяшика // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 111 : Філологічні науки. - С. 32-41.

2009

 • Павленко Л.І. Прагматичний потенціал псевдоінформативного перепитування в англійському розмовному мовленні // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 17. – С. 59-63.
 • Федорів Я.Р. Public Speaking Across Cultures: Problems and Challenges // The Art of Stylistics : Book of Abstracts, 28 July – August 1, 2009. / PALA 2009, Roosevelt Academy Middelburg. – Middelburg: Roosevelt Academy, 2009. – P. 21.

2008

 • Федорів Я. Р. Типологічні характеристики просодії англомовного дискурсу публічних виступів / Я. Р. Федорів // Наукові записки. Том 85 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький… та ін. ; упоряд. Л. Т. Масенко]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 77-85.

2007

 • Зернецький П.В. Тоталітарний та посттоталітарний дискурс / Павло Зернецький // Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 67–68.

2006

 • Павленко Л.І. Аргументативна функція гіперекспліцитних висловлень у англійському розмовному мовленні // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х., 2006. – № 725, вип. 48. – С. 81-84.
 • Павленко Л.І. Експлікаційні моделі діалогу в англійському розмовному мовленні // Нова філологія / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – №. 24. – С. 133-137.
 • Павленко Л.І., Топачевський С.К. Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – Житомир, 2006. – Вип. 27. – С. 131-136.
 • Федорів Я.Р. Spectrographic Analysis of Voice Dynamics Functioning in the Oratorical Discourse // Гума­нітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29-31 берез. 2006 р. / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2006. – С.
 • Хименко С.А. Семантична диференціація номінативного простору «материнство» в англомовній картині світу (на матеріалі лексикографічних джерел) // Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мови у відкритому суспільстві». – Чернігів, 2006. – С. 61-64.

2005

 • Зернецький П.В. Віртуальний простір доби глобалізації: процеси формування та ієрархія стратегій трансформації // Мандрівець. - 2005. - № 3. - С. 3-6.
 • Зернецький П.В. Дискурсивні особливості англомовної протестантської проповіді // Мандрівець. - 2005. - № 2. - С. 72-75.
 • Зернецький П.В. Трансформації віртуального простору та парадигми впливу мас-медійних дискурсів / П. Зернецький, О. Зернецька // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3. - С. 100-107.
 • Кучерова О.О. Семантичні стратегії й тактики побудови плану змісту британського газетного новинного дискурсу // Мандрівець. - 2005. - № 1. - С. 62-71.

2004

 • Куровська О.В. Забезпечення зворотного зв'язку в розвитку навичок письма ( на матеріалі англійської мови) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-63.
 • Горкун М.Г. Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 68-70.
 • Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л. Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Зернецький П.В. Мовленнєві типи особистості та розвиток змісту дискурсу. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 75-77.
 • Зернецький П.В. Типологія особистості: міжкультурні, психологічні та мовленнєві аспекти // Соц. психологія. - 2004. - № 3. - С. 119-131.
 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. "Чи прийме палата нашу подяку?." : Дещо про мовний вишкіл британських парламентаріїв // Віче. - 2004. - № 9. - С. 73-74.
 • Кучерова О.О. Дискурсивно-семантичні характеристики спортивної статті (на матеріалі англійської мови) // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки. Нац. педагог. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К.: Знання України, 2004. - С. 213-219.
 • Кучерова О.О. Замітка як об'єкт дослідження теорії комунікації ( на матеріалі британської преси ). // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / Редкол.: В. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. - К., 2004.- С. 84-87.
 • Кучерова О.О. Комунікативні стратегії тактики і прийоми в дискурсі британської газетної замітки // Мандрівець. - 2004. - № 4. - С. 39-44.
 • Кучерова О.О. Прямі та медійні мовленнєві акти у структурі плану повідомлення британського газетного новинного дискурсу // Мандрівець. - 2004. - № 5. - С. 15-21.
 • Рябоконь Г.Л. Аргументаційна структура британського парламентського дискурсу // Мандрівець/ - 2004. - № 4. - С. 51-69.
 • Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу / П.В. Зернецький., Г.Л. Рябоконь // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА. Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Рябоконь Г.Л. Семантичні міжпропозиційні відношення рівнозначності та імплікації у британському парламентському дискурсі // Мандрівець. - 2004. - № 5. - С. 22-29.
 • Рябоконь Г.Л. Функціонально-семантичні відношення нерівнозначності між пропозиціями порівняльної дискусії у Британському парламентському дискурсі // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. / Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Знання України, 2004. - С. 237-250.

2003

 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. PR - маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 101-103.
 • Зернецький П.В. Смислова модель маніпуляційного впливу в політичному дискурсі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1.: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 58-60.
 • Кучерова О.О. Зв'язність дискурсу англомовної статті // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1.: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 54-56;

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Advanced English for Academic Communication - 1


Advanced English for Academic Communication - 2
Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження. За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.


Академічне письмо
Курс "Академічне письмо" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів, що навчаються за спеціальністю "Філологія. Германські мови та література (переклад включно, перша - англійська)" і допомагає засвоєнню фахових дисциплін. Цей курс орієнтований на розвиток спеціалізованих мовних навичок, вмінь фахового спілкування та вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається "вище середнього" ("upper - intermediate", В2). У процесі підготовки навчально-методичного посібника застосовано комунікативний підхід до навчання. Курс спрямовано на вивчення англомовного академічного письма як різновиду наукового (академічного) спілкування. На практичних заняттях обговорюються проблемні питання, що передбачають розвиток навичок критичного мислення, а також виконуються завдання, виконання яких допоможе студентам сформувати вміння й практичні навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови для створення відповідних зразків академічного письма. Окремий акцент зроблено на організації й редагуванні власних академічних текстів та розумінні основних відмінностей між основними функціональними стилями.


Англійська для підготовки проектних пропозицій


Англійська мова
Метою курсу є формування у студентів практичних мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для набуття компетентностей майбутніх фахівців, зокрема уміння ситуативної адаптації власної комунікації, здатності до системного мислення, креативності; здатності до реалізації особистісного потенціалу саморозвитку, самостійного опанування нових знань; критичного мислення і здатності до коригування своїх комунікативних стратегій.


Англійська мова - 2


Англійська мова - 2: Англійська мова для менеджменту,маркетингу та туризму
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Business Administration. This task-based course contains a professionally grounded program which provides the further vocabulary habit formation, as well as the listening, speaking, reading and writing skill development. English for Management, Marketing and Tourism was developed in cooperation with the economic faculty students. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of students' needs and interest and we constantly brainstorm and surf the waves of our imagination, the net and media for fresh business ideas :). The course is communicative and can be presented as a professionally-oriented one designed for those who plan to develop a future career in Business Administration, Marketing, Management or Tourism. The objective of the English Course for Management, Marketing and Tourism is to develop the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for a successful written communication.


Англійська мова - 2: Англійська мова для міжнародної банківської справи ,фінансів та аудиту
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the spheres of Finance, Banking, Auditing and Investment. The course builds around a professionally based program which provides further vocabulary and grammar habit formation, as well as the development of listening, speaking, reading and writing skills. This communicative and interactive course includes professionally oriented and task-based activities, and it is designed for those who plan to develop a future career in the area of banking, finance and auditing. It is a student-centered course designed with the intention to cover the areas of the students' needs and interests and we constantly surf the waves of the net, media and our imagination for fresh business ideas :). The objective of the English Course for International Banking, Finance and Auditing is also to develop and activate the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing, etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for passing the ACCA Qualification.


Англійська мова - 2: Англійська мова для науковців
The focus of the course is on the language used in scientific discourse. The course is set in a context to help motivate students to use authentic modern materials concerning their major or minor fields. Modern scientific texts are used to cover some discussion points in Biology, Chemistry and Physics and stimulate further language practice. The language level is straihtforward and clear, and is supported by diagrams and photographs to aid understanding and help students with different learning styles. The course is designed to revise and consolidate the knowledge students have after the 1st and 2nd year of studying at undergraduate programs.


Англійська мова - 2: Англійська мова для правників
The course provides an overview of the key areas of Legal English that future lawyers should master to express themselves correctly and appropriately in both written and spoken communication. Through a wide variety of exercises and assignments based on authentic legal resources (texts, videos, audio tracks) learners will gradually advance their knowledge, life skills, and abilities. The English course is supposed to become a platform for student-driven learning where everyone benefits from group community wisdom.


Англійська мова - 2: Англомовний економічний дискурс
Для всіх, хто планує працювати у міжнародних агенціях (економісти, маркетологи, правники, політологи, соціальні робітники), компаніях, що ведуть міжнародний бізнес, економічних та міжнародних редакціях масмедійних видань (філологи, економісти, маркетологи), наукових установах та міжнародних відділах банків (фінансисти). У навчальному курсі використовуються: - автентичні економічні документи (контракти, угоди різних типів, розписки, довіреності, тощо); - відеолекції провідних професорів Школи Бізнесу Гарвардського університету (Massachusetts, USA); - сучасні тематичні відеоматеріали телеканалів CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg, тощо; - лексичні та текстові матеріали відібрані з сучасних американських підручників з економіки; - відеокурс American Business English (Portland, Oregon, USA); - авторський посібник з ділової англійської мови. Всі матеріали курсу відцифровані та віддаються студентам для подальшого відновлення знань та інформаційних консультацій на протязі їх професійної діяльності.


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма
Мета курсу - навчитись писати англійською так само вільно, як і українською. Що ми для цього робимо? Читаємо класичні й сучасні літературні твори та аналізуємо їх - пишемо власні оповідання, фрагменти творів (діалоги, описи, монологи тощо), дискутуємо з приводу прочитаного та написаного, вчимося застосовувати у мові граматичні конструкції, сучасні англійські метафори, ідіоми та фразеологізми, тренуємося писати в різних літературних стилях та жанрах, відпрацьовуємо літературні прийоми - і взагалі не боїмося бути співавторами Ернеста Хемінгвея, Курта Вонегута, Ф. С. Фітцджеральда. Курс розрахований на студентів ІІІ р. н. бакалаврських програм. Найкращі роботи слухачів курсу публікуються у блозі курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/http://workshopcreativewriting.blogspot.com


Англійська мова - 2:Англійська мова ЗМІ
This is an upper-intermediate level course for students whose native language is not English. It is intended for learners who want to further develop their basic skills.The aim of the course is to develop speaking, listening, reading and writing skills on the basis of learner-centered approach. It takes into consideration students` needs and aspirations, and can be described as an occupational pre-experience course for those who would like to work for Mass Media.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Метою програми є розвиток спеціалізованих мовних навичок та вмінь для спілкування англійською мовою як усно, так і письмово, оволодіння англомовним понятійним апаратом сучасної теорії міжнародних відносин та суміжних галузей,термінами, що використовуються в практиці міжнародно-правових відносин та вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається "вищесередній" ("upper - intermediate") на основі активізації та розвитку чотирьох основних навичок (skills), необхідних для успішного спілкування, а саме: сприйняття на слух та розуміння мови загального та фахового спрямування; усне мовлення з урахуванням спеціалізованої лексики; розвиток академічного письма різних типів; володіння ефективними методами читання та аналізу текстів загального характеру та за професійним спрямуванням .


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)
Мета курсу підготувати до спілкування англійською мовою у глобальному контексті з людьми з різних культур та до роботи в міжкультурній команді. Завдання курсу: показати, як наші особисті фільтри впливають на наше сприйняття інших та як уникати стереотипів; дати можливість дослідити культури різних країн; підвищити вашу впевненість при роботі в міжнародній команді.


Англійська мова (міжнародна документація та листування)
Програма дисципліни "Англійська мова (документація і листування)" передбачає комбінацію матеріалів з історії виникнення та практичного застосування міжнародних документів з безпосередньо текстами документів. У рамках курсу студенти повинні вивчити особливості мови міжнародних документів з метою оволодіння англомовним понятійним апаратом міжнародних конвенцій, декларацій, протоколів та угод, розвитку навичок перекладу такого типу документів, а також формування навичок ведення міжнародного листування. За результатами вивчення курсу студент повинен знати: загальні особливості англомовного офіційно-ділового стилю письмового мовлення та лексико-граматичні структури, необхідні для опанування міжнародної документації, вміти укладати дипломатичні листи та інших документів різних типів, аналізувати міжнародні документи, перекладати дипломатичні листи з англійської мови українською.


Англійська мова -2
Навчальна дисципліна "Англійська мова-2 …" є логічною складовою частиною вивчення англійської мови для студентів, які успішно прослухали нормативні курси з англійської мови на І та ІІ роках навчання бакалаврських програм і бажають надалі поглиблювати свої мовні компетентності в обраній предметній галузі. У рамках курсу "Англійська мова-2" слухачі мають можливість поглибити мовні знання у сфері своїх професійних зацікавлень - зокрема, економіки, фінансів, права, соціології, гуманітаристики тощо (залежно від конкретного обраного курсу) - і таким чином поглибити навички професійного англомовного спрямування. Тематично цей курс націлений на розвиток професійно орієнтованої лексики і граматичних конструкцій, які є характерними для відповідної професійної сфери застосування. Разом це забезпечує комплексне і ґрунтовне формування лексико-граматичних навичок через розвиток умінь аудіювання, говоріння, читання й письма. Методика викладання курсу ґрунтується на комунікативному підході до вивчення мови, що надає студентам можливість розвивати навички і вміння англомовного професійного спілкування в реалістично змодельованих ситуаціях.


Англійська мова для ЗМІ
The aim of the course "English for Mass Media" is to cover English topics and skills related to mass media, such as: media literacy; ways to analyze media content; different ways of manipulation; bias in media; various types of media; and language in media. During the course students study various types of mass media, analyze different sources of media, create their own content and improve their English skills. The course is practice-based and will allow students to apply the developed skills in a series of hands-on activities.


Англійська мова для медіа
Навчальна дисципліна "Англійська мова для медіа" спрямована на засвоєння основних понять і категорій мови як засобу масової комунікації та на вивчення сучасних тенденцій мовленнєвої комунікації у сфері медійних та міжкультурних контактів. Цей курс охоплює сучасні теми та тенденції світової журналістики, має практичне спрямування, а відтак відповідає академічним і професійним цілям студентів. Зокрема, навчальна дисципліна "Англійська мова для медіа" передбачає формування професійно спрямованої мовної компетенції: володіння понятійним апаратом у теорії масової комунікації; вміння розрізняти типи журналістських дискурсів, аналізувати соціокультурні параметри медіадискурсу та відповідні засоби й прийоми комунікації; здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Вивчення курсу є передумовою підготовки студентів до професійної діяльності у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації, мультимедійних медіа, різноманітної редакторської, видавничої, журналістської діяльності для міжнародної аудиторії.


Англійська мова для міжнародних тестів
Мета - покращити знання та мовленнєві навички з англійської мови, необхідні для успішної підготовки та проходження міжнародного тесту з англійської мови IELTS рівня Academic (IELTS Academic Test). Протягом курсу увага буде зосереджуватись на удосконаленні відповідних англомовних навичок з аудіювання, читання, письма та говоріння, відповідно до специфіки і структури тесту IELTS. Наприкінці курсу усі слухачі матимуть можливість пройти підсумковий тест, змодельований за зразком IELTS, із наданням індивідуального детального аналізу та рекомендацій стосовно подальшого розвитку англомовних компетентностей та стратегій успішного складання міжнародних тестів.


Англійська мова для правників
Мета курсу підготувати студентів-правників до англомовної комунікації у міжнародних юридичних компаніях та організаціях. Поставлена мета визначила вибір тем для вивчення, а також письмових та усних завдань, що покликані розвивати відповідні навички володіння професійною юридичною англійською мовою. Це дозволить укладати юридичні документи англійською мовою (статути, договори, довіреності, юридичні висновки тощо), вести перемовини з іноземними громадянами, сприяти вирішенню конфліктів, виступати в суді та ін. Курс охоплює такі галузі права, як корпоративне, договірне, міжнародне право, а також правові питання права власності на нерухоме майно, шлюбу та інші актуальні питання, з якими стикаються іноземці, що звертаються за допомогою до українських юристів. Курс передбачає індивідуальну та командну роботу слухачів під час реалізації проєктів за темами, що вивчаються. Для опанування спеціалізованої лексики й особливостей граматичних структур юридичної англійської мови використовуються оригінальні документи, статті та записи, що наближаю студентів до володіння професійною мовою англомовних юристів.


Англійське академічне письмо
Академічне письмо є важливою складовою вищої освіти, яка може полегшити процес виконання письмових завдань з інших курсів та/або написання наукових робіт. Курс розроблено для тих, хто працює чи має намір працювати з науковими текстами, їх читанням, аналізом інформації, написанням власних робіт з цитуваннями і посиланнями на першоджерела. Курс також розвиває критичне мислення, когнітивні та практичні навички, які є важливими для менеджерів у сфері охорони здоров'я. Курс поєднує в собі синхронне та асинхронне вивчення процесу письма від планування та структурування до створення лаконічних інформативних речень, абзаців, різних типів академічних текстів. Широкий спектр видів діяльності (повторення, вивчення нових тем, індивідуальні і групові завдання, самонавчання, обговорення, редагування, взаємне оцінювання) допомагає студентам досягти своїх цілей у написанні високо професійних академічних текстів.


Вступ до мовознавства
This course is an introduction to linguistic theory. The aim of this course is to make students aware of the complex organization and systematic nature of language, the primary means of human communication. Introduction to Linguistics clarifies main areas/fields of linguistics research, analyses principal results and ideas of modern linguistics and provides the scientific reasoning behind them, makes students familiar with basic terminology and techniques of linguistic analysis. This course is intended to develop skills of linguistic analysis and to apply this knowledge to the description of different languages. The course builds a foundation for the next level courses offered in the department.


Ділова англійська мова в професійній діяльності
The aim of the course is to develop skills of written and oral professional communication in the field of Democratic Governance in English at the level C1/Advanced ("experienced user"), in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR). By the end of the course, students will be able to: (i) make informative and persuasive speeches on topics related to Democratic Governance, taking account of current social and political contexts; (ii) write most common documents used in the field of state governance, choosing an appropriate format and communicating сomplex messages clearly; (iii) participate in the discussion during speech sessions, persuade, justify an opinion, give feedback, etc.; (iv) analyze information taken from authentic English-language sources, documents and research results in the field of public administration; identify the main ideas, structure, compare and establish links between parts; draw conclusions based on facts; (v) know a wide range of vocabulary units (including field-specific terminology), related to state governance.


Ділове листування англійською мовою
Мета курсу - допомога студентам вдосконалити письмову мову, ознайомлення студентів із різними видами ділового листування, а також підготовка студентів до роботи в тих умовах, де необхідні знання та вміння в сфері англійської письмової мови. Курс має на меті також доповнити знання з орфографії, лексики, граматики англійської мови, а також зробити письмову мову більш точною, адекватною сучасним вимогам ділового листування. Передбачено закріплення здобутих навичок за допомогою тестів, практичних вправ.


Інтенсивний корективний курс англійської мови


Інтенсивний курс англійської мови
"Інтенсивний курс англійської мови" спрямований на вдосконалення навичок ефективного спілкування англійською мовою, сприяє впевненому та гнучкому використанню мови в соціальних і професійних цілях та допомагає використовувати мову належним чином і з повним розумінням, доводити власну точку зору та розуміти інших. Протягом курсу студенти працюють з автентичним матеріалом (наукові конференції TED Talks, статті, інтерв'ю, відео), виступають з доповідями та презентаціями, ведуть дискусії, виконують завдання з написання есе та статей, вдосконалюючи, таким чином, рецептивні та продуктивні комунікативні навички. "Інтенсивний курс англійської мови" спирається на конференції TED Talks та забезпечує цікаве наповнення навчального процесу, знайомство з різними варіантами мови та акцентами, сучасну мову, розвиток навичок критичного мислення та публічного мовлення.


Історія англійської мови
The course is aimed at English majors. During the term students will investigate the development of the English Language from an obscure Germanic dialect to a global language. The assignments are designed to explore the development of the English language from its Indo-European origins, through Old English and Middle English to Early Modern English and Late Modern English, before a brief look at English Today. Thus the course will encourage deeper reflection upon the journey of the English language from its ancient origins to today's dynamic and powerful communication tool. Students can expect to study texts that in themselves are valuable for literary and historical as well as linguistic purposes (deciphering, understanding, translating), and give grammatical characteristics of them. Types of changes will be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change will be discussed. Reading texts will be paired with case studies focusing on a selected aspect of particular interest. Students will also present case studies (grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization). Just as importantly, students will learn to articulate and defend their ideas, to turn research and critical thinking into cogent arguments, and to express themselves clearly and with style.


Когнітивна лінгвістика
Навчальна програма з курсу "Когнітивна лінгвістика" розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня маґістра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів першого року навчання спеціальності 035 "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури(переклад включно)" та викладається англійською мовою. Навчальна дисципліна "Когнітивна лінгвістика" передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом із теорії когнітивної лінгвістики, вміння розрізняти підходи категоризації та концептуалізації, типи концептів, ментальних репрезентацій, картин світу та глибинних форм, визначати та аналізувати концептуальну метафору, політичну метафору, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.


Комунікативні стратегії
Курс "Комунікативні стратегії (практикум з англійської мови)" базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою на високому рівні та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та академічному й професійному контексті. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching). Програма відповідає навчальному плану підготовки магістрів, оскільки допомагає поглибленому засвоєнню фахових дисциплін, враховуючи той факт, що значна кількість фахової літератури викладена англійською мовою, і що деякі фахові предмети також можуть викладатися англійською мовою.


Корективний курс англійської мови


Країнознавство
Навчальна програма з курсу "Країнознавство" розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів лінгвістичних спеціальностей першого року навчання гуманітарного факультету національного університету "Києво-Могилянська Академія" та викладається англійською мовою, яка є другою робочою мовою університету. Курс орієнтований на вивчення географії, історії, соціально-політичної організації, культури, релігії та освіти, традицій та повсякденного життя Великобританії, США, та Австралії.


Критичне читання
Курс розрахований на студентів магістерських програм НаУКМА. Процес навчання критичному читанню має на меті поглиблене оволодіння основними загальними та специфічними академічними навичками читання, такими як intensive, extensive, speed, skimming & scanning reading у поєднанні з поглибленим аналізом структури наукового тексту та розвитком необхідного вокабуляру.


Лексикологія англійської мови
Курс спрямований на вивчення останніх тенденцій в лінгвістичній науці, він гармонійно поєднує теоретичні засади й практичну спрямованість. При вивченні цього курсу розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з англійської мови, а й з наукових питань. Зокрема, вони ознайомляться з етимологічним складом й стилістичними особливостями англійської мови, багатством та різноманітністю її виражальних засобів, словотворенням, синонімією, антонімією, паронімією, фразеологією тощо. Робота над цими темами дозволить студентові поглибити свої знання й вільно спілкуватися англійською мовою у різних сферах суспільного життя. Студенти опановують практичні навички лінгвістичного аналізу, творення і редагування текстів різних стилів; вчаться оцінювати рівень культури усного мовлення, виявляти мовні хиби, пропонувати шляхи вдосконалення мовного оформлення на матеріалі телепередач, професійних відеоматеріалів YouTube.


Лінгвістичні аспекти риторики
Курс закладає основи для подальшого розвитку мовної й мовленнєвої компетенції студентів, розвиває аналітичний підхід до процесу публічної комунікації, формує і вдосконалює техніку мовлення, забезпечує розвиток навичок правильного, свідомого, ефективного спілкування у глобалізованому культурному просторі, закладає фундамент професіоналізму фахівця гуманітарної сфери. Курс розрахований на студентів магістерських програм, які здобувають фах філолога, і буде корисний з погляду розвитку навичок критичного фахово зорієнтованого мислення. підвищення загальнокультурного рівня сучасної освіченої людини, яка володіє усіма виявами усної і писемної творчості, та забезпечення ефективного спілкування на рівні вимог сьогодення.


Лінгвометодологія
Курс "Лінгвометодологія" є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-філологів, здатних провадити науково-дослідну діяльність, зокрема інноваційного характеру, у галузі лінгвістики. Лекції та практичні заняття охоплюють таке коло питань: основні поняття лінгвометодології, принципи та методи сучасних лінгвістичних досліджень, основні галузі сучасної лінгвістики та специфіка галузевих досліджень. Значну увагу приділено самостійній роботі, яка дає можливість свідомо підходити до підготовки та засвоєння навчального матеріалу, формує навички наукового пошуку, аналізу матеріалу і є необхідною умовою формування науково-дослідницької компетенції філолога.


Методика викладання англійської мови
The course is designed for Philology students (preferably for English majors) who are interested in teaching EFL(English as a Foreign Language). It introduces students to a wide range of current instruction techniques, tools, and practices used in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) classroom instruction for students of various proficiency levels and for various skills or skill combinations. It also presents the study of EFL teaching theories of the 20th and 21st century and analyzes their development. Students study different trends of foreign language teaching, analyze principle EFL teaching methods and their changes in the contemporary TEFL environment, learn the basics of student-centered teaching, familiarize with types and methods of assessment, prepare theme-based project papers, perform individual tasks, analyze different sources for EFL teaching, practice in error analysis and error treatment, participate in discussions, and develop the skills to evaluate the methods of EFL teaching. By the end of the course students learn a number of practical, tried-and-true techniques that can actually be applied in the classroom.


Написання грантових пропозицій (Grants and Project Writing)


Нейролінгвістика та вивчення іноземних мов
Neurolinguistics is the study of the neural mechanisms underlying the acquisition, use, comprehension, and production of language in the brain. This is an interdisciplinary field informed by theoretical linguistics and psycholinguistics as well as cognitive neuroscience, neuropsychology, neurosurgery, computer science and evolutionary linguistics. In this course you will explore the key processes and functions of the human brain, which enable you to use your mother tongue as well as a foreign language to speak and interact with others. Objectives of the course: 1. To familiarize with the nature of language representations, brain anatomy and neuroscientific methods. 2. To acquaint with the various methodologies of acquisition of the mother tongue and a foreign language. 3. To design and pilot a language test suitable for the intraoperative testing. At the end of the course you will be able to: - Understand the basics of neurolinguistics, including basic knowledge of brain anatomy and neuroimaging methods. - Know a state-of-the-art picture of the neurophysiological bases of language including various brain and speech pathologies. - Identify the prerequisites of a good language test. - Design a language test for the intraoperative testing.


Основи міжкультурної комунікації англійською мовою


Основи наукової комунікації
Метою курсу є інтегроване оволодіння основними академічними навичками усного і писемного спілкування (які є продовженням загальномовних) - слухання, говоріння, читання й письма - у поєднанні з поглибленим вивченням функціональної граматики, збагачення вокабуляру студентів за рахунок загальнонаукової лексики та лексично-граматичних структур, необхідних для формування навичок наукового (академічного) спілкування. Курс складається з двох основних частин: Public Speaking та Academic Writing. Перша частина навчає основним правилам риторики, а саме, побудові промов (на інформування та переконування), написанні розширеного плану промови (Extended formal outline), оцінювання промови та написання відгуку. Метою курсу з академічного письма є навчання студентів правил написання академічних письмових робіт з дотриманням правил документування (MLA, APA тощо), вживання відповідного вокабуляру та дотримання правил пунктуації.


Основи семіотики
У рамках курсу будуть представлені основи семіотики та огляд сучасного розвитку семіотичних ідей. Семіотика розглядається як одна з фундаментальних основ для гуманітарних досліджень. Програма курсу передбачає аналіз різноманітних сфер семіотики, зокрема семіотики культури й мистецтва, невербальної семіотики, семіотики сучасних сфер життя, зокрема реклами і моди, а також проблем походження мови. Слухачі курси отримають практичний досвід комунікативного аналізу, практичного дослідження знаків різної природи, знакових систем та знакових ситуацій. Мова викладання - англійська.


Основи теорії та практики перекладу
Курс "Основи теорії та практики перекладу" є складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-філологів із широкою компетенцією та умінням перекладати усні та писемні тексти українською та англійською мовами. Практичні заняття охоплюють такі теми, як види перекладацької діяльності та їхні особливості; оцінювання якості перекладу; основні жанрово-стилістичні, лексичні, граматичні проблеми перекладу. Практичні заняття спрямовані перш за все на формування навичок перекладу текстів різних жанрів та подолання труднощів лексико-граматичного, стилістичного та лінгвокультурологічного характеру. Значну увагу приділено самостійній роботі, яка дає можливість свідомо підходити до підготовки та засвоєння навчального матеріалу, формує навички пошуку та аналізу матеріалу і є необхідною умовою формування здатності оволодівати сучасними знаннями та організовувати процес власного навчання.


Основи усного перекладу (послідовний та синхронний)
Курс є комунікативним і може бути представлений як професійно-орієнтований, призначений для тих, хто планує розвивати майбутню кар'єру в сфері синхронного та послідовного перекладу. У теоретичній частині курсу викладаються базові відомості про типи перекладу, про психофізіологічні аспекти діяльності перекладача-синхроніста, технічні особливості забезпечення синхронного перекладу, лінгвістичні та міжкультурні аспекти синхронного перекладу, функціональну систему та передбачення у синхронному перекладі, основні принципи побудови тексту,труднощі усного перекладу та помилки, які виникають у процесі передачі змісту оригіналу. Основна, практична частина курсу, передбачає виконання тренінгових вправ, спрямованих на розвиток навичок та здібностей синхроніста: реакції, розуміння, відставання, розпорошення уваги, двопотокового сприйняття та відтворення інформації, різних видів пам'яті, потокової трансформації, швидкої трансформації синтаксичних та лексико-семантичних конструкцій. Практика синхронного перекладу відбувається з використанням аудіовізуальних засобів на матеріалі аудіозаписів на основі лексичних тем курсу з англійської мови на українську та навпаки.


Основи художнього перекладу
Мета курсу полягає у формуванні навичок перекладу текстів різних жанрів у межах художнього стилю. Завдання курсу "Основи художнього перекладу" включають ознайомлення зі специфікою перекладацької діяльності при роботі з текстами художнього стилю та з типовими конвергентними та дивергентними стилістичними ознаками англо- та україномовних художніх текстів відповідних жанрів, з особливостями відтворення стилістичних засобів різних видів. Серед завдань курсу також вивчення впливу на переклад художніх текстів таких позамовних чинників, як соціокультурний, політичний, ідеологічний контексти оригінального та перекладеного текстів, часова дистанція між створенням оригіналу та виконанням перекладу, вплив ґендерного аспекту. Серед практичних завдань дисципліни - формування навичок перекладу, редагування та оцінювання якості перекладу різножанрових текстів художнього стилю.


Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови


Практика мовна
Здатність випускників НаУКМА успішно вирішувати професійні проблеми, орієнтуватися в різноманітних напрямах лінгвістичної діяльності визначає рівень їхньої конкурентоспроможності та відображає рівень ефективності роботи. Здійснення мовної практики з англійської мови дозволяє об'єктивно оцінити та розвинути обидва ці показники. Практичне застосування набутих під час навчання в університеті знань, навичок і вмінь дозволяє студентам зрозуміти справжню мету їхнього навчання, виділити пріоритетні напрями, надолужити прогалини у навчанні.х.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови
Програма навчальної дисципліни "Практика усного й писемного мовлення англійської мови" для спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях . В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших.


Практикум з англійської мови
Курс "Практикум з англійської мови" розвиває навички ефективної комунікації англійською мовою, допомагає впевнено та гнучко використовувати мову для соціальних, наукових та професійних цілей, використовувати її доречно, точно та вільно з повним розумінням, відрізняючи тонкі відтінки значень, доводити власні думки та розуміти інших. До того ж курс готує студентів до складання міжнародних іспитів з англійської мови, таких як IELTS. Протягом курсу студенти вдосконалюють рецептивні і продуктивні навички комунікації шляхом сприйняття автентичного матеріалу (статті, інтерв'ю, відео, фрагменти з програм BBC News та наукових конференцій TED Talks), написання есе, презентацій доповідей та ведення дискусій.


Практична граматика англійської мови
‘Practical Grammar’ Course is developed for ‘English and Ukrainian Languages’ major and is an integral part of the curriculum for linguistic specialties. Students cover various grammar topics and learn how to recognize, understand and use grammar patterns in oral and written speech. The course also helps to better understand grammar phenomena used in different professional spheres in a written and oral speech. As the result, at the end of the course students will know, understand and apply the main patterns, categories and phenomena of the English grammar.


Практична фонетика англійської мови
Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями фонетики сучасної англійської мови, формування фонематичного слуху, артикуляційних навичок та навичок коректної ритміки й інтонування зв'язного мовлення; розвиток фонетичної компетенції студентів як складової мовної і комунікативної компетенції; практичне застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної фонетики у різних типах дискурсу. Завдання курсу "Практична фонетика англійської мови" - створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу стосовно фонетичних закономірностей сегментного і надсегментного рівнів нормативного усного англійського мовлення; сформувати у слухачів аудитивно-артикуляційні навички та вміння коректної вимови англійських звуків; розвинути сприйняття загального фонетичного образу слова в потоці мовлення; сформувати сталі ритмо-інтонаційні навички; розвинути уміння інтонування різножанрового й емоційного мовлення відповідно до комунікативної ситуації.


Публічне мовлення (англійське)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)
This course is for the students who want to improve their public speaking. The program provides practical tasks that will lead you through all the stages of speech writing and preparation. During the course you will: increase your level of English and learn to choose the topic of the speech so that it is interesting both for you and your audience; write a structured speech that is easy to follow; learn to choose the language and stylistic means to hold the listeners' attention and make them understand and remember you; and work on your voice and body language.


Редагування наукових текстів англійською мовою


Редагування перекладу
Дисципліна "Редагування перекладу" забезпечує формування знань із основ редагування перекладних текстів (друготворів) у студентів для застосування їх у розв'язанні професійних завдань та у повсякденній філологічній, зокрема редакторській, практиці, а також - перекладацьких видах діяльності; курс забезпечує поглиблення загальнонаукової, лінгвістичної, перекладознавчої і соціокультурної компетенції студентів; формування когнітивної компетенції студентів у взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; формування позитивного ставлення студентів до редагування різножанрових перекладних текстів; розвиток здатності студентів до оцінки та аналізу редакторських стратегій, що допоможе їм успішно здобути високу кваліфікацію і стане передумовою їх подальшого професійного росту; формування професійної компетенції студентів шляхом ознайомлення їх із різними теоретичними засадами процесу редагування, теоретичними аспектами методів, способів і прийомів проведення відповідних видів діяльності та забезпечує залучення студентів до виконання професійно орієнтованих завдань, пов'язаних із критичною оцінкою перекладів; у формуванні вмінь наукового спілкування та полілогу, необхідних для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.


Спецкурс англійської мови
Remedial Grammar Course is designed for 24 practical hours and aimed at revision and consolidation knowledge of grammar topics acquired within English for Professional Needs Course. It is also intended to expand grammar competence in new grammar aspects, such as: Subjunctives, Inversion, Emphatic structures, Sentence patterns as well as Word formation. Remedial Grammar Course features: o numerous tasks that integrate grammar and listening skills; o creative activities that stimulate communication; o intensive practice that facilitate the development of skills to fulfill various test assignments. Remedial Grammar Course can not only foster your success in learning English, but also bring you joy!


Стилістика англійської мови
Мета курсу є розвиток наступних компетентностей: знати особливості стилістичної побудови англійської мови; орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях та критично їх оцінювати; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ; вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову в різних жанрово-стильових різновидах; усвідомлювати та вільно використовувати засади і технології створення текстів різних жанрів і стилів англійською мовою; здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів.


Сучасна лексика англійської мови
Курс спрямований на вивчення сучасної лексики англійської мови, включно із значущими елементами лексичної системи її варіантів. Студенти опановують практичні навички аудіювання варіантів сучасної англійської мови, вивчають їх лексичну специфіку. Вивченню також підлягають сучасні лексичні одиниці, що активно використовуються в англомовному сегменті соціальної мережі Twitter.


Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови
Функціонуючи в різноманітних мультилінгвокультурних контекстах, англійська мова має здатність адаптуватися до локальних лінгвокультур, репрезентуючи багату соціолінгвістичну історію, мультилінгвокультурні ідентичності, множинні норми використання та засвоєння. Метою навчальної дисципліни "Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови / Contemporary Linguistic Paradigm of World English Variants" є дослідження варіантів англійської мови в рамках підходу World Englishes. Дисціплина дозволяє зрозуміти англійську мову як поліетнічну, поліваріантну мову. Магістранти оволодівають новітньої інтегрованої методологією дослідження варіантів англійської, яка враховує як етнолінгвокультурні фактори локальної лінгвокультури, так і чинники глобальної лінгвокультури, та вивчають особливості регіональних варіантів англійської мови.


Творче письмо англійською мовою
Курс вчить студентів навичкам виразності через письмову мову у творчий та оригінальний спосіб. На ньому студенти навчаються писати поезію та прозу, досліджують свій унікальний письмовий стиль. Курс також охоплює теми розвитку персонажів, опису місць, діалогів та сюжету. Завдяки майстер-класам та зворотному зв'язку від викладача студенти вдосконалюють свої англомовні письмові навички та здобувають більше впевненості у висловленні своїх думок через письмо.


Теоретична граматика англійської мови
Навчальний курс "Теоретична граматика англійської мови" входить до циклу дисциплін нормативної підготовки. Предметом курсу є теоретичні засади граматичної побудови англійської мови. Курс з теоретичної граматики є спрямованим на поглиблення і систематизацію знань студентів з курсу практичної граматики англійської мови шляхом узагальнення, наукового осмислення і тлумачення задля формування професійно значущих філологічних якостей таких як уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ. Теоретичне вивчення граматики англійської мови передбачає: по-перше, прослуховування студентами лекційного курсу, спрямованого окреслити основні граматичні проблеми й підходи до їх вирішення у сучасних лінгвістичних концепціях; по-друге, проведення семінарських занять, покликаних закріпити й поглибити теоретичні знання шляхом аналізу та пояснення граматичних фактів у мовленнєвій комунікації англійською мовою.


Теоретична фонетика англійської мови
Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження фонетичних і фонологічних явищ англійської мови. Під час опанування курсу студенти вивчають наукові підходи і тенденції у дослідженні усного англомовного дискурсу, поєднуючи теоретичні та прикладні аспекти сучасних фонетичних студій. Зокрема, на поглибленому рівні вивчається алофонічна транскрипція, класифікація інтонаційних моделей та принципи їх вживання й інтерпретації. Студенти знайомляться з фоностилістичними особливостями англійської мови, багатством і різноманітністю її усних виражальних засобів, соціальною та регіональною варіативністю. При цьому слухачі оволодівають основними знаннями з теоретичної фонетики англійської мови у зіставленні з українською. Фонетичний матеріал подається у контексті, а фонетичні навички формуються під час виконання комунікативно зорієнтованих вправ і дослідницьких проектів.


Теорія мовної комунікації
Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння основних понять і категорій мови як засобу комунікації та на вивчення сучасних теорій мовної комунікації у сфері міжособистісного спілкування, спілкування в групі та в організації, медійної та міжкультурної комунікації. Дисципліна передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом у теорії комунікації, вміння розрізняти типи дискурсів, типи мовленнєвих актів, тактик і стратегій спілкування, аналізувати мультімодальні дискурси, соціокультурні чинники та розмаїття засобів комунікації, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.


Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Завідувач —
Мазін Дмитро Михайлович
кандидат філологічних наук
корпус 3, кімната 408,
тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: - 293)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спеціаліст кафедри —
Щенявська Алла Володимирівна,
корпус 3, кімната 410,
тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: - 294)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Провідний спеціаліст кафедри —
Мірошніченко Ірина Володимирівна
корпус 3, кімната 410,
тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: - 294)

 

Провідний спеціаліст лінгафонного кабінету —
Парубчак Надія Андріївна

корпус 3, кімната 409
тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: – 297)

 

Старший лаборант лінгафонного кабінету —

Матвієнко Ганна Олегівна

корпус 3, кімната 409

тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: – 297)

 

Лаборант лінгафонного кабінету —

Пікуза Марина іванівна

корпус 3, кімната 205

тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: – 296)

 

Бадьйор Наталія Борисівна
старший викладач

 

Балацька Наталія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Батурська Леся Арсенівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Бачинська Лариса Леонтіївна
старший викладач

 

Бершадська Ольга Василівна
старший викладач

 

Бузало Тетяна Йосипівна
старший викладач

 

Василенко Ірина Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Верещагіна Тетяна Олександрівна
старший викладач, PhD

 

Гісем Світлана Олександрівна
старший викладач

 

Гончарук Олена Василівна
старший викладач

 

Гусар Мальвіна Вікторівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Демидович Оксана Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Денисенко Ірина Віталіївна
старший викладач

 

Доб’я Олена Олегівна
старший викладач

 

Духота Олена Володимирівна
старший викладач

 

Жукорська Людмила Павлівна
старший викладач

 

Заїка Анна Юріївна
старший викладач

 

Заїкіна Людмила Вікторівна
старший викладач

 

Залєська-Зарічна Лариса Миколаївна
старший викладач

 

Зернецький Павло Васильович
кандидат філологічних наук, професор

 

Карапетян Аліна Овіківна
кандидат наук з державного управління, доцент

 

Качурець Оксана Петрівна
старший викладач

 

Кононець Юлія Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Китаєва Сусанна Олегівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Крилова-Грек Юлія Михайлівна
кандидат психологічних наук, доцент

 

Кучерова Олена Олександрівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Мазін Дмитро Михайлович
завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

 

Максимчук Наталія Миколаївна
старший викладач

 

Моісеєнко Олена Юріївна
доктор філологічних наук, професор

 

Нестеренко Людмила Олексіївна
кандидат наук з державного управління, доцент

 

Новікова Ганна Володимирівна
старший викладач

 

Павленко Лариса Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Павлюк Наталія Веніамінівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Панько Оксана Іванівна
кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Піроженко Ірина Дмитрівна
старший викладач

 

Польщак Анелія Леонідівна
кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Прісна Тетяна Борисівна
старший викладач

 

Ратушна Лідія Яківна
старший викладач

 

Рудницька Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Рябоконь Ганна Леонідівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Сем’янків Ірина Вадимівна
старший викладач

 

Сергієнко Леся Віталіївна
старший викладач

 

Сидорова Олена Юріївна
старший викладач

 

Соломашенко Наталія Василівна
старший викладач

 

Сорокіна Тетяна Петрівна
старший викладач

 

Тригуб Оксана Іванівна
старший викладач

 

Ушаков Артем Сергійович
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Ушакова Ірина Олександрівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Федорів Ярослава Романівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

Фіногіна Тетяна Степанівна
старший викладач, кандидат філологічних наук

 

Харченко Оксана Олександрівна
старший викладач

 

Швидка Галина Олександрівна
старший викладач

 

Шугай Алла Юріївна
старший викладач

 

Наукова робота кафедри

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Наукові дослідження на кафедрі англійської мови цілеспрямовано розвиваються у поєднанні двох основних напрямків:

1) комунікативно-орієнтованої методики викладання англійської мови та
2) дискурсивно-орієнтованих, багатоаспектних досліджень англомовних комунікацій.

Результати досліджень у рамках цих підходів застосовуються при навчанні англійської мови як іноземної на всіх рівнях викладання – бакалаврських, магістерських програм і програм для здобуття кваліфікації спеціалістів. Наприклад, актуальні досягнення сучасної риторики використовуються при навчанні курсу Public Speaking and Academic Writing для студентів МП І р.н. У навчальному процесі широко використовуються результати наукової роботи викладачів кафедри з неориторичної, соціолінгвальної, країнознавчої тематик.
Молоді викладачі кафедри англійської мови активно займаються науково-пошуковою роботою у галузі стилістики та порівняльного мовознавства англійської та української мов. Бражник Н.В., Гісем С.О., Іващенко П.А., Садич Т.В., Сергієнко Л.В. є пошукачами кафедри загального та слов’янського мовознавства НаУКМА з цієї тематики (наукові керівники: проф. П. В. Зернецький, І. Р. Буніятова)

Науково-методичними та науково-педагогічними напрямками розвитку зазначених досліджень є підготовка співробітниками кафедри статей для публікації у Наукових записках НаУКМА, студентами маґістеріуму наукових статей для інтернет-журналу “Теорія і практика комунікацій” Центру комунікативних трансформацій. Студенти отримують практичні знання та навички із сучасної риторики письмового англомовного тексту у процесі опису своїх наукових досліджень.

Під час наукових конференцій «Дні науки в НаУКМА- 2011» кафедра англійської мови, Центр комунікативних трансформацій при кафедрі англійської мови проводять секції та круглі столи, присвячені проблематиці комунікативно-орієнтованої лінгвістики, дискурсивним особливостям комунікацій, інноваційним методикам викладання англійської мови.

Нижче поданий неповний перелік навчально-методичних розробок кафедри, впроваджених у навчальний процес вивчення англійської мови:

Бершадська О. В. Розробка програми авторського курсу “English for Social Interaction” та впровадження курсу в навчальний процес в рамках дисертаційного дослідження з психології присвяченого формуванню культури спілкування студентів.

Бражник Н. В. Розробка навчально-методичного комплексу для навчального курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням (ІІ р.н., факультет соціальних наук і соціальних технологій)": Англійська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний комплекс дисципліни / Уклад. Н. В. Бражник. - К.: НаУКМА, 2011. - 39 с.
Мазін Д. М. Розробка і впровадження програми навчального курсу “Academic Writing-I” (Програми Докторської школи НаУКМА) – К.: НаУКМА, 2011 – 7 с.

Мазін Д.М. Розробка і впровадження програми навчального курсу «Стилі й напрями зарубіжної літератури ХХ століття: Екзистенціалізм у художній літературі» (для студентів БП НаУКМА). – К.: НаУКМА, 2011. – 6 с.

Соломашенко Н. В. Розробка і впровадження Програми навчального курсу «Business English» для студентів І-ІІІ р.н. бакалаврських програм.

Федорів Я. Р. Впровадження монографії Я.Федорів. "ЛІНГВІСТИЧНІ МОДЕЛІ ДИСКУРСУ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ: Нариси із сучасних культурно-мовленнєвих практик" – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 188 c. – у викладання курсів "Public Speaking for MP Students of NaUKMA" та «Риторика й культура мовлення» (Магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»).

Федорів Я. Р. Розробка Програми навчального курсу «РИТОРИКА Й КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ» (Магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»). – V триместр 2009-2010 н. р. / Уклад. Я.Федорів. – К.: НаУКМА, 2011. – 4 с.

Кафедра англійської мови

us

 

 

Read what our students write

 

Загальна інформація

Кафедра англійської мови забезпечує навчання студентів усіх рівнів фахової освіти – бакалаврату, маґістеріуму та аспірантури в НаУКМА, пропонуючи такі обов‘язкові курси:

 

 • загальної англійської мови (І рік навчання бакалаврських програм);
 • англійської мови для професійного спрямування за напрямками підготовки студентів І-ІІ років навчання бакалаврських програм;
 • англійської мови для студентів магістерських програм;
 • англійської мови для майбутніх науковців, які продовжують своє навчання в аспірантурі. 

 

Крім того, кафедра пропонує широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів з англійської мови, які враховують навчальні і наукові інтереси студентів різних напрямків спеціалізації на всіх рівнях підготовки.

 

Викладання ведеться за новітніми програмами, які базуються на досягненнях сучасної методики і суттєво відрізняються від програм інших ВНЗ України. В основі програми такого типу – теорія комунікативного навчання мови.

 

У навчальних програмах на перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою, яка необхідна також для успішного навчання у реаліях двомовного середовища згідно зі статутом НаУКМА. Основна увага приділяється розвиткові комунікативних умінь і навичок студента, ґрунтовному оволодінню сучасними формами писемного мовлення. Програми з англійської мови передбачають застосування новітніх методик викладання із активним залученням студента у навчальний процес. Це передбачає перехід від домінантної ролі викладача на занятті до ролі порадника, консультанта й ініціатора різних видів мовної діяльності. Програми вивчення мови узгоджені з методистами провідних міжнародних представництв в Україні та англомовних університетів світу (British Council, America House, English Teaching Resource Center, Grant MacEwan University), фахівцями програм «English Teacher Fellowship» і «Fullbright Fellowship» (США), а також враховувався багатий професійний досвід. накопичений викладачами кафедри завдяки участі у програмах обміну викладачами, стажування в університетах Європи та Північної Америки.

 

Програма з англійської мови передбачає системне й комплексне застосування сучасних технічних засобів навчання на базі комп’ютерного та лінгафонного кабінетів, а та­­­кож інші методичні засоби і прийоми, що сприяють розв’язанню проблем навчання усної мови та створенню ситуативного мовленнєвого середовища.

 

Перший етап вивчення англійської мови спрямований на вироблення навичок вживання мови як інструменту спілкування, триває протягом І і ІІ років навчання й передбачає засвоєння студентами основних мовних навичок (читання, письмо, активне спілкування, аудіювання, реферування) та опанування базовими і професійними темами, що дає можливість студентам вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. За цей період студент має вийти на високий рівень володіння англійською мовою (Upper Intermediate).

 

На другому етапі студент може обрати спеціалізований прикладний курс з англійської мови у рамках відповідного фахового напряму навчання, який пропонують факультети НаУКМА.

 

Етап подальшого вивчення англійської мови для студентів маґістерських програм (курс “Public Speaking and Academic Writing”) базується на набутих мовних знаннях і навичках та ставить за мету засвоєння вмінь, потрібних для наукової роботи. Особливий наголос робиться на таких важливих аспектах, як академічне письмо, професійні усні презентації із подальшою дискусією, вивченні лексичних і граматичних аспектів, які не охоплені традиційними курсами. Студентів ознайомлюють з основними лінгвістичними та стилістичними ознаками академічної англійської мови, засобами творення цілісного усного й писемного тексту, який продукується у процесі наукових пошуків.

 

Завдання курсу англійської мови для аспірантів полягає у вдосконаленні та подальшому розвитку знань майбутніх науковців у сферах професійного та ситуативного спілкування з академічною спільнотою за програмами міжнародного співробітництва. 

 

На кафедрі англійської мови також пропонуються програми інтенсивної підготовки з англійської мови для всіх охочих на­вчатися на бакалаврських або маґістерських програмах НаУКМА. 

 

Кафедра постійно залучає до роботи висококваліфікованих спеціалістів із великим досвідом викладання у провідних навчальних закладах України та зарубіжних університетах. Викладачі кафедри беруть активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники від зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та інші). 

 

Ресурсний центр для викладачів англійської мови (ETRC) (3 корпус, кім. 121) працює за проектом партнерства з Відділом преси, освіти і культури Посольства США в Києві, завдання якого – допомогти українським освітнім закладам у підготовці кваліфікованих фахівців у галузі викладання англійської мови у вищих і середніх навчальних закладах України, забезпечити викладачів та випускників, які спеціалізуються у викладанні англійської мови та американознавства, новітньою навчально-методичною літературою. 

 

Викладачі кафедри забезпечують діяльність багаторівневих курсів вивчення англійської мови, які базуються на досвіді багаторічних україно-канадських зв‘язків нашої кафедри. Ці курси пропонуються не тільки для студентів НаУКМА, а й для широкого загалу. Школа передбачає опанування 9 рівнями базової англійської мови з три­валістю кожного рівня до 8 тижнів, курс ділової англійської мови (4 рівні), підготовчі курси для студентів маґістерських програм, підготовчі курси для складання тестів за міжнародними стандартами (IELTS, TOEFL), підготовчі курси для абітурієнтів вищих навчальних закладів. Із 2009 року запроваджено курс «Англійська мова для підготовки до складання тесту з англійської мови незалежного зовнішнього оцінювання» для всіх потенційних абітурієнтів.

 

Премія Тараса Лукачука "Кращий викладач кафедри англійської мови"

 

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

 

Проекти освітніх програм

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкголдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Навчальний рік 2020/2021

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

"Англійська мова та українська мова" спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма Англійська мова та українська мова

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми О.Ю. Моісеєнко  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Навчальний рік 2021/2022

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

"Англійська мова та українська мова" спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

icon Освітня програма «Англійська мова та українська мова»

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 21 листопада 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми О.Ю. Моісеєнко Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна