Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Advanced English for Academic Communication - 1


Advanced English for Academic Communication - 2


Академічне письмо


Англійська для вивчення природничих дисциплін


Англійська для підготовки проектних пропозицій


Англійська для професійної діяльності


Англійська мова


Англійська мова
Англійська мова для маґістеріуму. Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students The integrated course Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students prepares them for their future professional scientific and research work. The students acquire the knowledge to organize, and deliver different types of speeches as well as to write a research paper.


Англійська мова
Англійська мова для маґістеріуму. Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students The integrated course Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students prepares them for their future professional scientific and research work. The students acquire the knowledge to organize, and deliver different types of speeches as well as to write a research paper.


Англійська мова


Англійська мова
Англійська мова для маґістеріуму. Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students The integrated course Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students prepares them for their future professional scientific and research work. The students acquire the knowledge to organize, and deliver different types of speeches as well as to write a research paper.


Англійська мова
Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.


Англійська мова
Програма дисципліни "Міжнародні Відносини - Суспільні Комунікації - Регіональні Студії 1" базується на розвитку мовленнєвих компетенцій та комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу сучасних навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма чітко визначає: · цілі навчання, які модифікуються і уточнюються як в залежності від кінцевої мети курсу, так і від результатів поточного тестування; · специфікацію певних мовленнєвих навичок і умінь (а саме, комбінацію чотирьох основних макронавичок - читання, письма, слухання, говоріння, на основі яких визначаються мікронавички, наприклад, написання завдань з продуктивного письма: параграфу - опису, порівняння - протиставлення, біографії та інше); · систему типових моделей спілкування для тієї чи іншої мовної ситуації, що вимагає вивчення функціональної граматики. Програма дисципліни "Міжнародні Відносини - Суспільні Комунікації - Регіональні Студії 1" орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні B2 згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовленнєвих навичок (skills): читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для професійного користування мовою.


Англійська мова - 2


Англійська мова - 2 (практикум)


Англійська мова - 2: Англійська мова для менеджменту,маркетингу та туризму
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Business Administration. This task-based course contains a professionally grounded program which provides the further vocabulary habit formation, as well as the listening, speaking, reading and writing skill development. English for Management, Marketing and Tourism was developed in cooperation with the economic faculty students. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of students' needs and interest and we constantly brainstorm and surf the waves of our imagination, the net and media for fresh business ideas :). The course is communicative and can be presented as a professionally-oriented one designed for those who plan to develop a future career in Business Administration, Marketing, Management or Tourism. The objective of the English Course for Management, Marketing and Tourism is to develop the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for a successful written communication.


Англійська мова - 2: Англійська мова для міжнародної банківської справи ,фінансів та аудиту
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Finance, Banking, Auditing and Investment. The course contains a professionally based program which provides the further vocabulary and grammar habit formation, as well as the development of listening, speaking, reading and writing skills. A communicative and interactive course can be presented as a professionally-oriented and task-based one designed for those who plan to develop a future career in the area of Banking, Finance and Auditing. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of our students' needs and interest and we constantly surf the waves of the net, media and our imagination for fresh business ideas :). The objective of the English Course for International Banking, Finance and Auditing is to develop and activate the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for passing the ACCA Qualification.


Англійська мова - 2: Англійська мова для науковців
The focus of the course is on language rather than science. The course is set in a context to help students' motivation to use authentic modern materials concerning their major or minor fields. Modern scientific texts are used to cover some discussion points in Biology, Chemistry and Physics and stimulate further language practice. The language level is straihtforward and clear, and is supported by diagrams and photographs to aid understanding and help students with different learning styles. The course is designed to revise and consolidate the knowledge students have after the 1st and 2nd year of studying.


Англійська мова - 2: Англійська мова для професій типу "людина-людина"
The course is designed for future social workers, managers, teachers, psychologists, and all those whose future day-to-day work will involve face to face communication. During the course you are going to learn about and practice the usage of the specific features of English for interpersonal communication such as how to adjust the level of formality, how to ask and answer questions in different social settings, how to sound confident on the phone, etc. The course will consolidate and extend your general understanding and use of the English language. Besides, it will provide a great opportunity to develop your interpersonal skills and cultural awareness. As a result you will become more fluent in English, more successful in everyday communication and more likely to have a good career in future.


Англійська мова - 2: Англомовний економічний дискурс
Для всіх, хто планує працювати у міжнародних агенціях (економісти, маркетологи, правники, політологи, соціальні робітники), компаніях, що ведуть міжнародний бізнес, економічних та міжнародних редакціях масмедійних видань (філологи, економісти, маркетологи), наукових установах та міжнародних відділах банків (фінансисти). У навчальному курсі використовуються: - автентичні економічні документи (контракти, угоди різних типів, розписки, довіреності, тощо); - відеолекції провідних професорів Школи Бізнесу Гарвардського університету (Massachusetts, USA); - сучасні тематичні відеоматеріали телеканалів CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg, тощо; - лексичні та текстові матеріали відібрані з сучасних американських підручників з економіки; - відеокурс American Business English (Portland, Oregon, USA); - авторський посібник з ділової англійської мови. Всі матеріали курсу відцифровані та віддаються студентам для подальшого відновлення знань та інформаційних консультацій на протязі їх професійної діяльності.


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма
Наша мета: Навчитись писати англійською так само вільно, як і українською. Що ми для цього робимо? - читаємо класичні та сучасні літературні твори та аналізуємо їх - пишемо власні оповідання, фрагменти творів - діалоги, описи, монологи etc. - дискутуємо з приводу прочитаного та написаного - вчимося вживати в мові граматичні конструкції, сучасні англійські метафори, ідіоми та фразеологізми - тренуємося писати в різних літературних стилях та жанрах - відпрацьовуємо літературні прийоми - небоїмося бути співавторами Ернеста Хемінгвея, Курта Вонегута, Ф.С. Фітцджеральда Курс розрахований на студентів ІІІ р. н. Найкращі роботи публікуються в блозі курсу Creative Writing:http://workshopcreativewriting.blogspot.com/http://workshopcreativewriting.blogspot.com E-mail для додатковоїінформації: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма


Англійська мова - 2:Англійська мова ЗМІ
This is an upper-intermediate level course for students whose native language is not English. It is intended for learners who want to further develop their basic skills.The aim of the course is to develop speaking, listening, reading and writing skills on the basis of learner-centered approach. It takes into consideration students` needs and aspirations, and can be described as an occupational pre-experience course for those who would like to work for Mass Media.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
"English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are necessary for their qualification. "English for Professional Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for furrther successful studies on ESP and Master's programmes.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
"English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are neccessary for their qualification. "English for Professioal Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for further successful studies on ESP and Master's programmes.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Програма дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів спіціальності "Міжнародні Відносини - Суспільні Комунікації - Регіональні Студії" орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні B2 згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовленнєвих навичок (skills): читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для професійного користування мовою. Програма передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання, а також інші методичні засоби і прийоми, що сприяють навчанню усній мові і ситуативному мовленнєвому відтворенню. Банк роздаткових матеріалів з розмовних тем, проведення дидактичних ситуативно-рольових ігор поряд з іншими видами аудіовізуального унаочнення, допомагає створити фон мовного середовища


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)
Викладач: Ольга Бершадська, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мова курсу: англійська курс має на меті підготувати студентів до спілкування в міжкультурному контексті та мінімізувати ймовірність міжкультурних непорозумінь. Цілі курсу В результаті проходження курсу слухачі зможуть: " " підвищити рівень володіння англійською " мовою " " " відслідкувати як і які особисті " фільтри впливають на сприйняття співрозмовника і таким чином уникнути стереотипів " " " дослідити культури різних країн " " " визначити тип культури, до якого " належить співрозмовник і відкоригувати свою комунікативну поведінку відповідно " " " підтримати розмову різних рівнів " формальності з урахуванням доречності обговорення тих чи інших тем " " " оволодіти мовленнєвими прийомами " ведення перемовин " " " створити проект, який сприятиме " промоції української культури та підтримки позитивного іміджу України


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)


Англійська мова (міжнародна документація та листування)


Англійська мова (міжнародна документація та листування)


Англійська мова (МП Боржники)


Англійська мова (МП Боржники)


Англійська мова (основи синхронного перекладу)


Англійська мова (основи синхронного перекладу)


Англійська мова -2
Курс відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів і є важливою складовою вивчення англійської мови. Спеціаліст будь-якої галузі, окрім лексичного запасу в рамках професійної тематики, повинен володіти широким спектром навичок та вмінь практичного застосування знань іноземної мови, які допомагають налагодити контакт з іноземними колегами та сприяють взаєморозуміння в процесі міжособистісного спілкування. Курс розрахований на студентів 3 року навчання бакалаврських програм різних факультетів, вивчається протягом 2 семестів і передбачає залік. Мета курсу - формування необхідних комунікативних вмінь та навичок практичного володіння англійською мовою в усній та письмовій формах в межах зумовленої спеціальністю тематики. У результаті вивчення курсу студент повинен " вміти практично застосовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал для знайомства, проведення переговорів, консультування, інтерв'ювання, розв'язання конфліктів та в контексті інших професійно зумовлених ситуацій.


Англійська мова -2: Англійська мова для засобів масової інформації


Англійська мова -2: Англійська мова для професій типу "людина-людина"


Англійська мова 2: Англомовний економічний дискурс 2
It is concentrated on the further development of the following skills: - free communication in the sphere of Business English ; - critical reading of authentic specialized literature, economic newspapers and journals, - free comprehension of information of TV channels (CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg etc) and Internet; - analyzing and preparing of authentic national and international economic documents. All the materials of the course are digitalised and are given to the students for furthering renewal of their knowledge and information consultations in the course of their professional activities.


Англійська мова -2: Ділова англійська мова


Англійська мова в мас-медійному просторі


Англійська мова для журналістів -1
Writing for journalism Course Description The course focuses on critical thinking and thoughtful writing for journalism. The content introduces the highly advanced skills needed to write different categories of articles for different newspaper classes, such as broadsheets, middlebrow papers and tabloids. Students learn to think critically and to approach the writing process consciously from getting ideas for writing to digging out the background, collecting live information, and further on to organizing the material to a certain story structure, drafting and, finally to revising. Students also learn to implement the main fundamentals of reporting in their stories at different abstraction levels, paying special attention to facts. One of the goals of the course is to teach the student how to be more assertive in writing – not aggressively stating opinion – but, rather by presenting telling facts and revealing details. Another, yet even more important goal of the course is to develop a recognizable voice – an individual character in writing. During the course students will also be learning the main principles of good writing: to use well-chosen facts, thoughtful implications, clear organization, correct grammar and punctuation; to be informative and persuasive; to feel concern for one’s reader. Course work Each class has an assigned writing activity and a home assignment due in the next class. The course also requires the completion of the two bigger assignments including a description of a place and a profile feature of a person. All assignments must be presented in a portfolio, submitted at the end of the term.


Англійська мова для ЗМІ


Англійська мова для політологів
Our "English for Politologists" course is designed for those who would like to work in political or diplomatic fields. The aim of the course is to improve students' communication skills and knowledge of terminology which will help them to co-operate with foreign partners, process information dealing with politics, analyze crisis situations, offer and discuss possible solutions. The course focuses on real-life communication, which means that students will be engaged in a wide range of activities, such as case studies and role plays, individual presentations and debates. Participants will be provided with an overview of major international organizations and their role in international politics, gain a better understanding of the issues of leadership, diplomacy and intercultural awareness.


Англійська мова для правників


Англійська мова-1
Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.


Англійська мова-2 (інтенсив)
Мета курсу - практика написання літературних творів за короткий період часу. Слухачі курсу дізнаються про основні принципи та практичні аспекти написання прозових творів: - як створити потужну історію; - де знайти персонажів; - як "вдихнути життя" в героя; - як художні деталі та описи впливають на текст; - як працювати над мовою та власним стилем; - як знайти матеріал для літературної творчості. Creative Writing - це курс, в якому теорія щільно пов'язана з практикою. Після кожного заняття студенти пишуть творчі роботи - оповіді, есе, сценарії, діалоги до п'єс, вірші тощо. Найкращі роботи викладаються в блог курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/


Англійська мова-2: сучасні виклики суспільства
Providing step-by-step language skill development it helps students to become more analytical and responsible as learners. The students are taught how to integrate grammar and vocabulary into their professional speech and writing as Modern Society Challenges Course: - helps to consolidate students' understanding of the language issues; - teaches how to organize information and make connections; - stimulates how to think critically and write creatively (Various Reports, Articles, Research Papers); - gives and develops practical analytical and research skills; - offers valuable tips how to recognize language cues and to acquire new professional vocabulary effectively; - covers the functional language and grammar that people who major in social sciences require; - encourages students to take a proactive role in their learning; - provides a regular possibility for extended, prepared and unprepared speaking. Realistic, engaging themes (Cross-Cultural Competence, Intelligence Development, Social Dynamics, Empathy, Life Expectancy, Social Media, Personal Relations (Love, Friendship), Modern Person Development Needs, Gender Roles and Inequality, Quality of Life Standards and Approaches, Migration Issues, Social Death, Millennium Development Goals, Poverty and many others) offer authentic contexts so that contextualized exercises and frequent self-assessment help to grow students' confidence and performance. It also provides up-to-date listening to the lectures material of the Northern American Universities, note-taking and debates on the variety of social themes. To help students succeed in socialization a special emphasis is given to personalization. To encourage the learners' independence and to motivate them to develop communicative skills the students are suggested structured language tasks which include interviews, mini-talks, problem-solving exercises, discussions of the texts where the frequent performance is regarded as a central element in learner's progress. The flexible (part-negotiated) and multilayered syllabus offers constant opportunities for the learners to balance grammar, writing, listening and communication demands. So since the course is learner-centered and takes into consideration students' needs it can be described as an occupational pre-experience one for those who would like to move from practice to production in the social science issues in English through a variety of modern stimulating approaches.


Англійське академічне письмо


Білінгвізм у сучасному світі


Вступ до мовознавства
This course is an introduction to linguistic theory. The aim of this course is to make students aware of the complex organization and systematic nature of language, the primary means of human communication. Introduction to Linguistics clarifies main areas/fields of linguistics research, analyses principal results and ideas of modern linguistics and provides the scientific reasoning behind them, makes students familiar with basic terminology and techniques of linguistic analysis. This course is intended to develop skills of linguistic analysis and to apply this knowledge to the description of different languages. The course builds a foundation for the next level courses offered in the department.


Гендерна лінгвістика


ДЕК


Ділова англійська мова в професійній діяльності


Ділове листування англійською мовою
Метою курсу "Ділове листування" є допомога студентам вдосконалити письмову мову, ознайомлення студентів із різними видами ділового листування, а також підготовка студентів до роботи в тих умовах, де необхідні знання та вміння в сфері англійської письмової мови. Курс має на меті також доповнити знання з орфографії, лексики, граматики англійської мови, а також зробити письмову мову більш точною, адекватною сучасним вимогам ділового листування. Передбачено закріплення здобутих навичок за допомогою тестів, практичних вправ.


Інтенсивний корективний курс англійської мови


Інтенсивний курс англійської мови
Він може бути особливо корисним для студентів бакалаврату, які готуються до вступу до магістеріуму. The Course of English (3 credits) is aimed at learners who have completed an intermediate level of English. It provides development of the four skills (reading, listening, speaking, writing): ? It can be used for students revising and continuing their General English development. ? It can be especially recommended to students going to take Master Program of NaUKMA. Students will not only deal with all recent entrance tests but also have truly effective test-taking advice.


Інтенсивний курс англійської мови


Історія англійської мови
The course is aimed at English majors. During the term students will investigate the development of the English Language from an obscure Germanic dialect to a global language. The assignments are designed to explore the development of the English language from its Indo-European origins, through Old English and Middle English to Early Modern English and Late Modern English, before a brief look at English Today. Thus the course will encourage deeper reflection upon the journey of the English language from its ancient origins to today's dynamic and powerful communication tool. Students can expect to study texts that in themselves are valuable for literary and historical as well as linguistic purposes (deciphering, understanding, translating), and give grammatical characteristics of them. Types of changes will be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change will be discussed. Reading texts will be paired with case studies focusing on a selected aspect of particular interest. Students will also present case studies (grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization). Just as importantly, students will learn to articulate and defend their ideas, to turn research and critical thinking into cogent arguments, and to express themselves clearly and with style.


Когнітивна лінгвістика


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Комунікативні стратегії (практикум з англ. мови)


Контрастивна лінгвістика


Корективний курс англійської мови


Корективний курс англійської мови


Країнознавство


Критичне читання
Курс "КРИТИЧНЕ ЧИТАННЯ" на додаток до курсів публічного мовлення та академічного письма дає можливість поглибити навички, потрібні для наукової (академічної) роботи - Academic Skills. Курс розрахований на студентів 2-го курсу магістерських програм. Процес навчання критичному читанню має на меті поглиблене оволодіння основними загальними та специфічними академічними навичками читання, такими як intensive, extensive, speed, skimming & scanning reading у поєднанні з поглибленим аналізом структури наукового тексту та розвитком вокабуляру. Завданням курсу є розвиток багаторівневих вмінь і навичок критичного читання та мислення, а саме вміння аналізувати тексти, читати вибірково, оцінювати ідеї автора, вирізняти приховані значення та імплікації,синтезувати джерела та поглиблювати знання як загальнонаукової, так і спеціалізованої фахової лексики та лексико-граматичних структур, необхідних для формування навичок наукового (академічного) спілкування.


Курсова робота з англійської мови


Курсова робота з англійської мови


Лексикологія англійської мови
Курс має на меті ознайомити студентів з основними засадами лексикології і тенденціями в розвитку та збагаченні лексики англійської мови, які спостерігаються нині. У центрі уваги - системний характер лексики, її тісний зв'язок з іншими лініями мови, зокрема граматики та стилістики. Постійно проводиться зіставлення з відповідними фактами української мови. Серед питань, яким приділяється увага, такі як проблема слова, мотивація слова, слово і морфема, типи морфем, аломорфи, слотворення в сучасній англійській мові, типи словотворення і їх продуктивність, афіксація, суфікси та їх класифікація, напівафікси, гібридні слова, словоскладання в англійській мові, критерії складного слова та інші аспекти.


Лінгвістичні аспекти риторики


Лінгвометодологія


Література країни, мову якої вивчають


Методика викладання англійської мови
The course is designed for Philology students (preferably for English majors) who are interested in teaching EFL(English as a Foreign Language). It introduces students to a wide range of current instruction techniques, tools, and practices used in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) classroom instruction for students of various proficiency levels and for various skills or skill combinations. It also presents the study of EFL teaching theories of the 20th and 21st century and analyzes their development. Students study different trends of foreign language teaching, analyze principle EFL teaching methods and their changes in the contemporary TEFL environment, learn the basics of student-centered teaching, familiarize with types and methods of assessment, prepare theme-based project papers, perform individual tasks, analyze different sources for EFL teaching, practice in error analysis and error treatment, participate in discussions, and develop the skills to evaluate the methods of EFL teaching. By the end of the course students learn a number of practical, tried-and-true techniques that can actually be applied in the classroom.


Методика викладання англійської мови


Міжкультурна комунікація англійською мовою


Написання грантових пропозицій (Grants and Project Writing)


Науковий переклад


Нейролінгвістика та вивчення іноземних мов


Німецька мова


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену


Основи інформатики та прикладної лінгвістики


Основи редагування перекладу


Основи синхронного перекладу
Мета курсу - розвиток усного перекладу (послідовного та синхронного). Курс призначений для студентів, які володіють англійською мовою на рівні Upper-Intermediate, Advanced. У теоретичній частині курсу викладаються базові відомості про типи перекладу та вивчається перекладацька термінологія, технічні особливості забезпечення перекладу, риторичні принципи міжмовної та міжкультурної комунікації, пояснюються особливості професійної дипломатичної етики усного перекладу. Основна, практична частина курсу, передбачає виконання ряду вправ з використанням оригінальних матеріалів (аудіо записів існуючих виступів та доповідей), спрямованих на: - розвиток оперативної та довготривалої пам'яті; - вміння швидко переходити з вихідної мови на цільову та поєднувати семантичні системи двох мов; - володіння основаними техніками перекладацької нотації із застосуванням умовної системи перекладацького скоропису; - вміння забезпечувати послідовний/синхронний переклад доповідей суспільно-політичної, культурно-історичної та науково-технічної тематики з англійської мови на українську та навпаки в режимі семінару, презентації, прес-конференції.


Переклад в міжнародних відносинах


Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови


Прагматика перекладу


Практика мовна


Практика усного й писемного мовлення англійської мови


Практика усного й писемного мовлення англійської мови


Практика усного й писемного мовлення англійської мови


Практика усного й писемного мовлення англійської мови


Практикум з англійської мови
The course builds the skills and knowledge students need to express themselves confidently in a real English-speaking environment. Through authentic models of effective communication, students build fluency in the listening and speaking skills needed to achieve academic and personal success. Powerful ideas from TED Talks are used to develop essential 21st century skills, including critical thinking, collaboration, and visual literacy. The course is also relevant for students preparing to take internationally recognized tests or further studies at the master program. The course offers a variety of authentic materials that familiarise students with real English expressions (including figurative language) and scenarios to communicate effectively in the global community. The course creates opportunities for students to practice and sharpen a number of skills, including the ability to articulate and defend positions, consider different points of view, discuss controversial ideas, debunk a myth, rant or rave, enlist and evaluate evidence, and comment an infographic. Class meetings will include listening exercises, discussions, team debates, role-plays, case studies, individual, pair and group presentations. Inspired by TED speakers, students will deliver a short persuasive presentation of their own.


Практикум з перекладу


Практична граматика англійської мови


Практична фонетика англійської мови
Метою навчальної дисципліни "Практична фонетика англійської мови" є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями фонетики сучасної англійської мови, формування фонематичного слуху, артикуляційних навичок та навичок коректної ритміки й інтонування зв'язного мовлення; розвиток фонетичної компетенції студентів як складової мовної і комунікативної компетенції; практичне застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної фонетики у різних типах дискурсу. Завдання курсу "Практична фонетика англійської мови": " Створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу стосовно фонетичних закономірностей сегментного і надсегментного рівнів нормативного усного англійського мовлення. " Сформувати у студентів аудитивно-артикуляційні навички та вміння коректної вимови англійських звуків; " Розвинути в студентів сприйняття загального фонетичного образу слова в потоці мовлення; " Сформувати у студентів сталі ритмо-інтонаційні навички; " Розвинути у студентів уміння інтонування різножанрового й емоційного мовлення відповідно до комунікативної ситуації.


Публічне мовлення (англійське)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)
Викладач: Ольга Бершадська, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мова курсу: англійська цей курс для студентів, які хочуть покращити свої публічні виступи. Програма передбачає практичні завдання, які дадуть вам можливість пройти всі етапи підготовки до виступу. В результаті проходження курсу ви: " підвищите свій рівень володіння англійською мовою " навчитеся формулювати тему виступу так, що вона буде цікава і вам, і вашим однокурсникам " напишете структуровану промову, яку легко буде слухати " дізнаєтесь, якими мовними засобами утримувати увагу слухачів та зробити так, щоб вас зрозуміла і запам'ятали " попрацюєте над своїм голосом та мовою тіла ?


Редагування наукових текстів англійською мовою


Редагування перекладу


Семіотика


Спецкурс англійської мови


Спецкурс англійської мови
Remedial Grammar Course is designed for 24 practical hours and aimed at revision and consolidation knowledge of grammar topics acquired within English for Professional Needs Course. It is also intended to expand grammar competence in new grammar aspects, such as: Subjunctives, Inversion, Emphatic structures, Sentence patterns as well as Word formation. Remedial Grammar Course features: o numerous tasks that integrate grammar and listening skills; o creative activities that stimulate communication; o intensive practice that facilitate the development of skills to fulfill various test assignments. Remedial Grammar Course can not only foster your success in learning English, but also bring you joy!


Стилістика англійської мови


Сучасна лексика англійської мови
Курс має на меті ознайомити студентів з основними тенденціями в розвитку та збагаченні лексики англійської мови, які спостерігаються нині. У центрі уваги - системний характер лексики, її тісний зв'язок з іншими рівнями мови, зокрема граматики та стилістики. Детально вивчаються лексичні системи варіантів ангійської мови: британського (включно з регіональними), американського, австоралійського . Постійно проводиться зіставлення з відповідними фактами української мови.


Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови


Творче письмо англійською мовою


Теоретична граматика англійської мови


Теоретична фонетика англійської мови


Теорія мовної комунікації


Термінологія англійської мови


© 2012-2020 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна