Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 55

Кафедра англійської мови

us

 

 

Read what our students write

 

Загальна інформація

Кафедра англійської мови забезпечує навчання студентів усіх рівнів фахової освіти – бакалаврату, маґістеріуму та аспірантури в НаУКМА, пропонуючи такі обов‘язкові курси:

 

  • загальної англійської мови (І рік навчання бакалаврських програм);
  • англійської мови для професійного спрямування за напрямками підготовки студентів І-ІІ років навчання бакалаврських програм;
  • англійської мови для студентів магістерських програм;
  • англійської мови для майбутніх науковців, які продовжують своє навчання в аспірантурі. 

 

Крім того, кафедра пропонує широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів з англійської мови, які враховують навчальні і наукові інтереси студентів різних напрямків спеціалізації на всіх рівнях підготовки.

 

Викладання ведеться за новітніми програмами, які базуються на досягненнях сучасної методики і суттєво відрізняються від програм інших ВНЗ України. В основі програми такого типу – теорія комунікативного навчання мови.

 

У навчальних програмах на перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою, яка необхідна також для успішного навчання у реаліях двомовного середовища згідно зі статутом НаУКМА. Основна увага приділяється розвиткові комунікативних умінь і навичок студента, ґрунтовному оволодінню сучасними формами писемного мовлення. Програми з англійської мови передбачають застосування новітніх методик викладання із активним залученням студента у навчальний процес. Це передбачає перехід від домінантної ролі викладача на занятті до ролі порадника, консультанта й ініціатора різних видів мовної діяльності. Програми вивчення мови узгоджені з методистами провідних міжнародних представництв в Україні та англомовних університетів світу (British Council, America House, English Teaching Resource Center, Grant MacEwan University), фахівцями програм «English Teacher Fellowship» і «Fullbright Fellowship» (США), а також враховувався багатий професійний досвід. накопичений викладачами кафедри завдяки участі у програмах обміну викладачами, стажування в університетах Європи та Північної Америки.

 

Програма з англійської мови передбачає системне й комплексне застосування сучасних технічних засобів навчання на базі комп’ютерного та лінгафонного кабінетів, а та­­­кож інші методичні засоби і прийоми, що сприяють розв’язанню проблем навчання усної мови та створенню ситуативного мовленнєвого середовища.

 

Перший етап вивчення англійської мови спрямований на вироблення навичок вживання мови як інструменту спілкування, триває протягом І і ІІ років навчання й передбачає засвоєння студентами основних мовних навичок (читання, письмо, активне спілкування, аудіювання, реферування) та опанування базовими і професійними темами, що дає можливість студентам вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. За цей період студент має вийти на високий рівень володіння англійською мовою (Upper Intermediate).

 

На другому етапі студент може обрати спеціалізований прикладний курс з англійської мови у рамках відповідного фахового напряму навчання, який пропонують факультети НаУКМА.

 

Етап подальшого вивчення англійської мови для студентів маґістерських програм (курс “Public Speaking and Academic Writing”) базується на набутих мовних знаннях і навичках та ставить за мету засвоєння вмінь, потрібних для наукової роботи. Особливий наголос робиться на таких важливих аспектах, як академічне письмо, професійні усні презентації із подальшою дискусією, вивченні лексичних і граматичних аспектів, які не охоплені традиційними курсами. Студентів ознайомлюють з основними лінгвістичними та стилістичними ознаками академічної англійської мови, засобами творення цілісного усного й писемного тексту, який продукується у процесі наукових пошуків.

 

Завдання курсу англійської мови для аспірантів полягає у вдосконаленні та подальшому розвитку знань майбутніх науковців у сферах професійного та ситуативного спілкування з академічною спільнотою за програмами міжнародного співробітництва. 

 

На кафедрі англійської мови також пропонуються програми інтенсивної підготовки з англійської мови для всіх охочих на­вчатися на бакалаврських або маґістерських програмах НаУКМА. 

 

Кафедра постійно залучає до роботи висококваліфікованих спеціалістів із великим досвідом викладання у провідних навчальних закладах України та зарубіжних університетах. Викладачі кафедри беруть активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники від зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та інші). 

 

Ресурсний центр для викладачів англійської мови (ETRC) (3 корпус, кім. 121) працює за проектом партнерства з Відділом преси, освіти і культури Посольства США в Києві, завдання якого – допомогти українським освітнім закладам у підготовці кваліфікованих фахівців у галузі викладання англійської мови у вищих і середніх навчальних закладах України, забезпечити викладачів та випускників, які спеціалізуються у викладанні англійської мови та американознавства, новітньою навчально-методичною літературою. 

 

Викладачі кафедри забезпечують діяльність багаторівневих курсів вивчення англійської мови, які базуються на досвіді багаторічних україно-канадських зв‘язків нашої кафедри. Ці курси пропонуються не тільки для студентів НаУКМА, а й для широкого загалу. Школа передбачає опанування 9 рівнями базової англійської мови з три­валістю кожного рівня до 8 тижнів, курс ділової англійської мови (4 рівні), підготовчі курси для студентів маґістерських програм, підготовчі курси для складання тестів за міжнародними стандартами (IELTS, TOEFL), підготовчі курси для абітурієнтів вищих навчальних закладів. Із 2009 року запроваджено курс «Англійська мова для підготовки до складання тесту з англійської мови незалежного зовнішнього оцінювання» для всіх потенційних абітурієнтів.

 

Премія Тараса Лукачука "Кращий викладач кафедри англійської мови"

 

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

 

Проекти освітніх програм

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкголдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Навчальний рік 2020/2021

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

"Англійська мова та українська мова" спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма Англійська мова та українська мова

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми О.Ю. Моісеєнко  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Навчальний рік 2021/2022

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

"Англійська мова та українська мова" спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

icon Освітня програма «Англійська мова та українська мова»

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 21 листопада 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми О.Ю. Моісеєнко Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна