• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Центр інноваційних методик правничої освіти (ЦІМПО)

Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

Основні напрями наукових досліджень Центру:

 • Інноваційні методи і форми у вищій фаховій освіті
 • Юридична термінологія в європейському контексті
 • Мова права у професійній підготовці правників і нормопроектувальників

Конференції

Загальна інформація

Дослідження

Публікації

Конференції

Партнери

Центр інноваційних методик правничої освіти організував Міжнародну науково-методичну конференцію “Інноваційні технології у вищій юридичній освіті”, присвячену 390-річчю з дня заснування Київської братської школи та проведену в рамках Щорічної наукової конференції НаУКМА (25–28 травня 2005 р., НаУКМА).
Працівники та студенти – учасники ЦІМПО виступали з доповідями та долучалися до роботи таких конференцій.

Науково-практична конференція “Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”. 9 листопада 2005 р., Київ. Організатори: Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ України.
Доповіді:

 • Мелешевич А. А. Порівняльні аспекти мовної підготовки правників.
 • Артикуца Н. В. Актуальні завдання правничої лінгвістики в Україні.
 • Дубінська О. Щодо Кримінального кодексу України.
 • Удовиченко К., Розкладай І. Мовностилістичні вимоги до тексту законопроекту.
 • Губарєв К., Горбунова К., Когут Т., Яремко Т. Зміст і форми мовної підготовки спеціалістів і магістрів права у Національному університеті “Києво-Могилянська академія”.
 • Мороз Р., Упир П., Шульга А. Мовні знання і навички у професіограмі правника.

Міжвузівська школа-семінар “Нові технології в освіті (2–4 лютого 2005 р., Харків). Доповідь Н. В. Артикуци “Шляхи модернізації навчального процесу у вищій школі: досвід НаУКМА”.

Міжнародна наукова конференція “Українська термінологія і сучасність”. 13–15 вересня 2005 р., Київ. Доповіді Н. В. Артикуци “Актуальні завдання термінознавства у зв’язку з кодифікацією нового законодавства України” (пленарне засідання); “Основи вчення про юридичну термінологію” (секційне засідання).

Всеукраїнська науково-методична конференція “Сучасні технології підготовки фахівців в умовах подальшого розвитку вищої освіти України” (27–28 жовтня 2005 р.).
Доповідь Н. В. Артикуци “Інноваційні методики мовної підготовки спеціалістів і магістрів права у Національному університеті “Києво-Могилянська академія”.

Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Як підсумок організованої ЦІМПО конференції, підготовлено та подано до друку збірник Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали доповідей Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ, НаУКМА, 2005. – 598 с.

Діяльність та надбання Центру висвітлено також у періодиці та спеціальних виданнях.

2009

 • Артикуца Н.В. Законодавчі терміни та їх визначення // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М.І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М.І., Александрова Н.В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 39-44.

2008

 • Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова / Н.В. Артикуца // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М.І. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 44-50.

2005

Артикуца Н. В. Інноваційна модель вищої освіти у НаУКМА // Сучасні технології підготовки фахівців в умовах подальшого розвитку вищої освіти україни: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ЗНАДУ, 2005. – С. 22–23.

Інновації у вищій освіті. Бібліографічний покажчик // НаУКМА, Центр інноваційних методик правничої освіти / Уклад. Н.В. Артикуца. – К.: Стилос, 2005. – 202 с.

Інноваційні технології у вищій освіті: Інтерв’ю з Н. Артикуцою / взяв К. Губарєв // Юридична газета. – №1 (47) 16 червня 2005 р. – С. 12.

Слід сприяти формуванню творчих якостей майбутніх правників: Інтерв’ю з Н. Артикуцою / взяв Є. Підлісний // Український юрист (Журнал сучасного правника). – №8 (32), серпень 2005 р. – С. 67–69.

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна