• Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Дні науки 2022
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

Наукові дослідження

Поєднання навчання з науковою роботою – засадничий принцип системи вищої освіти, який сповідує Національний університет «Києво – Могилянська академія» з перших років свого відродження. Стратегічним пріоритетом НаУКМА є підтвердження статусу дослідницького університету, в якому створення нового знання через дослідження є засадничою функцією.

Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА – «Україна: людина, суспільство, природа» – це цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, суспільного та природничого профілів. Вона лишається незмінною впродовж багатьох років і об’єднує професорсько – викладацький склад та науковців університету, що представляють різні галузі науки. У 2015 році наукова робота в НаУКМА здійснювалась на 32 кафедрах, 6 факультетах і в 35 науково-дослідних центрах та лабораторіях, а загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників складала568 особи,з яких 120 докторів (це–21,13 %) і 294 кандидатівнаук (51,76 %).

Дбаючи про підвищення ефективності наукових досліджень, НаУКМА планує та організовує їх у кількох площинах. Перша площина – це науково – дослідні роботи, що здійснюються коштом державного бюджету України. Схвалені МОН теми проектів розпочинаються з нового календарного року і фінансуються відповідно до поданих бюджетів та розмірів державного фінансування фундаментальних і прикладних НДР. Друга площина – наукові проекти, що здійснюються кафедрами і науковими центрами НаУКМА за рахунок коштів з позабюджетних джерел (гранти від міжнародних та українських фондів). Третя площина організації наукової роботи – це науково – дослідні теми, що зареєстровані в УкрІНТЕІ і над якими працюють викладачі та аспіранти певної кафедри чи наукового підрозділу.

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна