Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Як підсумок організованої ЦІМПО конференції, підготовлено та подано до друку збірник Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали доповідей Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ, НаУКМА, 2005. – 598 с.

Діяльність та надбання Центру висвітлено також у періодиці та спеціальних виданнях.

2009

  • Артикуца Н.В. Законодавчі терміни та їх визначення // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М.І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М.І., Александрова Н.В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 39-44.

2008

  • Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова / Н.В. Артикуца // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М.І. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 44-50.

2005

Артикуца Н. В. Інноваційна модель вищої освіти у НаУКМА // Сучасні технології підготовки фахівців в умовах подальшого розвитку вищої освіти україни: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ЗНАДУ, 2005. – С. 22–23.

Інновації у вищій освіті. Бібліографічний покажчик // НаУКМА, Центр інноваційних методик правничої освіти / Уклад. Н.В. Артикуца. – К.: Стилос, 2005. – 202 с.

Інноваційні технології у вищій освіті: Інтерв’ю з Н. Артикуцою / взяв К. Губарєв // Юридична газета. – №1 (47) 16 червня 2005 р. – С. 12.

Слід сприяти формуванню творчих якостей майбутніх правників: Інтерв’ю з Н. Артикуцою / взяв Є. Підлісний // Український юрист (Журнал сучасного правника). – №8 (32), серпень 2005 р. – С. 67–69.

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна