• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • Дні науки 2022
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

Наукові структури - центри та лабораторії

Наукові структури НаУКМА поглиблено розробляють перспективні напрями досліджень, загально представлені в системі науково-навчальних структур факультетів університету. Часто пов’язані з певними кафедрами, наукові структури водночас залучають до роботи над спільними проектами представників інших наукових на навчальних закладів, провадять міжнародну співпрацю.
 

До роботи в наукових структурах активно долучаються студенти та аспіранти НаУКМА. В такий спосіб наукові структури сприяють розвитку та поширенню концепції поєднання наукової на навчальної діяльності в межах університету. До того ж, результати науково-дослідної роботи нерідко зумовлюють появу нових навчальних курсів, забезпечують матеріалами наукові дослідження студентів та аспірантів університету.
 

Наукові структури НаУКМА також провадять ґрантову діяльність, публікують результати досліджень, організовують і беруть участь у наукових форумах різних рівнів, долучаються до проектів, що відповідають їхнім інтересам і статутним завданням, а також створюють власні сайти для ширшого інформування про свою діяльність.

 

Центр ім. Жана Моне з європейських студій
Інститут німецького права
Центр інноваційних методик правничої освіти
Центр дослідження проблем верховенства права
Центр дослідження геноциду та прав людини

Інститут громадянської освіти імені С.Рябова
Лабораторія генетики та клітинної біології кафедри біології
Лабораторія фінансово-економічних досліджень
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні
Науково-дослідна лабораторія "Науки про Землю"
Науково-дослідний центр «Спадщина Києво-Могилянської академії»
Науково-дослідний центр кінематографічних студій
Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака
Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія»
Центр "Археологічна експедиція НаУКМА"
Центр європейських гуманітарних досліджень
Центр інноваційних методів викладання і вивчення європейських студій
Центр дослідження конфліктів та психоаналізу
Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства
Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку
Центр досліджень медіації та діалогу
Центр канадських студій
Центр мембранних досліджень
Центр молекулярних і клітинних досліджень
Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень
Центр польських та європейських студій ім. Єжи Гедройця
Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу
Центр соціального партнерства та лобіювання
Центр фізичних та хімічних досліджень біологічних систем
Школа політичної аналітики
© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна