• Дні науки 2019
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Конкурс Western NIS Enterprise Fund
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Наукові структури НаУКМА поглиблено розробляють перспективні напрями досліджень, загально представлені в системі науково-навчальних структур факультетів університету. Часто пов’язані з певними кафедрами, наукові структури водночас залучають до роботи над спільними проектами представників інших наукових на навчальних закладів, провадять міжнародну співпрацю.
 

До роботи в наукових структурах активно долучаються студенти та аспіранти НаУКМА. В такий спосіб наукові структури сприяють розвитку та поширенню концепції поєднання наукової на навчальної діяльності в межах університету. До того ж, результати науково-дослідної роботи нерідко зумовлюють появу нових навчальних курсів, забезпечують матеріалами наукові дослідження студентів та аспірантів університету.
 

Наукові структури НаУКМА також провадять ґрантову діяльність, публікують результати досліджень, організовують і беруть участь у наукових форумах різних рівнів, долучаються до проектів, що відповідають їхнім інтересам і статутним завданням, а також створюють власні сайти для ширшого інформування про свою діяльність.

 

Центр ім. Жана Моне з європейських студій

Інститут німецького права
Лабораторія генетики та клітинної біології кафедри біології
Лабораторія фінансово-економічних досліджень
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні
Науковий центр НаУКМА «Києво-Могилянська школа дипломатії»
Науково-дослідний центр «Спадщина Києво-Могилянської академії»
Науково-дослідний центр кінематографічних студій
Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака
Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія»
Український центр досліджень Голодомору
Центр "Археологічна експедиція НаУКМА"
Центр європейських гуманітарних досліджень
Центр інноваційних методів викладання і вивчення європейських студій
Центр інноваційних методик правничої освіти
Центр дослідження конфліктів та психоаналізу
Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України
Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства
Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку
Центр досліджень медіації та діалогу
Центр канадських студій
Центр міжкультурної комунікації
Центр міжнародного захисту прав людини
Центр мембранних досліджень
Центр молекулярних і клітинних досліджень
Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень
Центр польських та європейських студій ім. Єжи Гедройця
Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу
Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА
Центр урбаністичних студій
Центр фізичних та хімічних досліджень біологічних систем
Школа політичної аналітики
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна