• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Наукові структури - центри та лабораторії

Наукова робота в НаУКМА виконується не лише на всіх  кафедрах, але й в окремих наукових підрозділах: інститутах, центрах, лабораторіях. Окремі наукові структури часто  мають міждисциплінарний характер, залучають до досліджень представників різних кафедр чи факультетів,  а також представників інших наукових чи освітніх інституцій, органів державного управління, провадять міжнародну співпрацю.  До роботи в наукових центрах  активно долучаються й студенти та аспіранти НаУКМА.  Наукові структури НаУКМА активно провадять ґрантову діяльність, публікують результати досліджень, організовують і беруть участь у наукових форумах різних рівнів, долучаються до проектів, що відповідають їхнім інтересам і статутним завданням. Аналітичні центри НаУКМА виконують важливу "третю місію" університету: вплив на публічну політику та розвиток суспільства, незалежний голос, який перекладає дослідження зрозумілою та доступною і для політики, і громадськості мовою.

 

Політика створення наукових центрів, організації іхньої  діяльності, звітності тощо відповідно представлена у  Положенні.
 

Зразок типового положення про центр.

 

 

Перелік наукових центрів (станом на 1.06.2022)

 

Центр ім. Жана Моне з європейських студій
Інститут німецького права

Києво-Могилянський Центр мови, культури та суспільства «Політея»

Науково-навчальний центр «Українська стратегічна ініціатива»

Центр безпекових і суспільних студій

Центр дослідження проблем верховенства права
Центр дослідження геноциду та прав людини

Центр інноваційних методик правничої освіти

Інститут громадянської освіти імені С.Рябова
Лабораторія генетики та клітинної біології кафедри біології
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні
Науково-дослідна лабораторія "Науки про Землю"
Науково-дослідний центр «Спадщина Києво-Могилянської академії»
Науково-дослідний центр кінематографічних студій
Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака
Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія»
Центр "Археологічна експедиція НаУКМА"
Центр європейських гуманітарних досліджень
Центр інноваційних методів викладання і вивчення європейських студій
Центр дослідження конфліктів та психоаналізу
Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства
Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку
Центр досліджень медіації та діалогу
Центр канадських студій
Центр мембранних досліджень
Центр молекулярних і клітинних досліджень
Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень
Центр польських та європейських студій ім. Єжи Гедройця
Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу
Центр соціального партнерства та лобіювання
Центр фінансово-економічних досліджень
Школа політичної аналітики
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна