• Наукові школи
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Дні науки 2019
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

Співробітники Центру під керівництвом д-р техн. н. А. Ф. Бурбана працюють над науково-дослідною темою "Розробка методів одержання чутливих нанополімерних систем та нанополімерів" (термін виконання: 2016-2018 рр.). 

 

Мета роботи: Основною метою проекту є моделювання та розроблення наукових основ одержання функціональних матеріалів, а саме термо- та рН-чутливих, магніточутливих, сенсорних, афінних та ін полімерних систем та нанополімерів, що здатні реагувати на зміну параметрів навколишнього середовища по механізму зворотного зв’язку. Розроблені полімерні системи слугуватимуть основою для створення комплексних супрамолекулярних систем, що можуть широко застосовуватися  в медицині та фармації,  а також для мембранних процесів ульта-, нанофільтрації, мембранної дистиляції.

Конференції

Загальна інформація

Дослідження та наукова діяльність

Публікації

Конференції

Партнери

2014

Доповіді співробітників Центру на міжнародних конференціях:

 1. Surface Modification of Polyacrylonitrile Membranes with Antibacterial, Anti-Biofouling and Easy-Cleaning Properties for Water Treatment / N.V.Potvorova, P.V. Vakuliuk, I.M. Furtat, A.O. Kalashnyk, K.V. Bondarenko, A.F. Burban // «EAST Meets WEST»: IWA 6-th Eastern European Young Water Professionals Conference 28-30 May 2014.: proceedings. Istanbul, Turkey., 2014. – P. 524.
 2. Inhibition of the biofilm formation process on the surface of modified polyacrylonitrile membranes for water treatment / Nadya Potvorova, Polina Vakuliuk, Iryna Furtat, Anna Kalashnyk, Anatolii Burban //  ICOM – 2014: The 10-th International Congress on Membranes and Membrane Processes July 20-25, 2014:  Book of Abstracts. – Suzhou, China., 2014. – P.1309.
 3. Production of hydrophobic membranes for galvanic wastewater treatment / Valerii Petruk, Polina Vakuliuk, Anatolii Burban // ICOM – 2014: The 10-th International Congress on Membranes and Membrane Processes July 20-25, 2014:  Book of Abstracts. – Suzhou, China., 2014. – P.931.
 4. Guanidine containing polyacrylamides / Vortman M.Y., Vakuliuk P.V., Furtat I.M., Bondarenko K.V., Lemeshko V.N., Trigub S.A., Ivanova T.S., Shevchenko V.V. // VIII Ukrainian-polish conference polymers of special applications October 1-4, 2014: Abstracts of reports. Bukovel, Ukraine., 2014. P. 136.
 5. Guanidine containing polyacrylamide hydrogel carrier / Vakuliuk P.V., Vortman M.Y., Bondarenko K.V., Furtat I.M., Lemeshko V.N., Trigub S.A., Ivanova T.S., Shevchenko V.V. // VIII Ukrainian-polish conference polymers of special applications October 1-4, 2014: Abstracts of reports. Bukovel, Ukraine., 2014. P. 130-131.
 6. Перспективы использования мембранной дистилляции для очистки и концентрирования сточных вод гальванических производств / Вакулюк П.В., Петрук В.В., Бурбан А.Ф. // VII Международный водно-химический форум, 7–11 апреля, 2014: СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: Москва, Россия, 2014. С. 60-61.
 7. Формування порожнисто-волоконних мембран для очищення високомінералізованих стічних вод / Петрук В.В., Крат О.В., Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф. // II Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 8-10 жовтня, 2014. Київ, 2014. С. 131-133.

Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2019

Cтатті

 • Improvement of separation and transport performance of ultrafiltration membranes by magnetically active nanolayer / Viktoriia Konovalova, Iryna Kolesnyk, Anatoliy Burban, Wojciech Kujawski, Katarzyna Knozowska, Joanna Kujawa // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2019. – Vol. 569. – P. 67–77. – https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.02.061.
 • Improved antifouling properties of polyethersulfone membranes modified with α-amylase entrapped in Tetronic® micelles / Iryna Kolesnyk, Viktoriia Konovalova, Kateryna Kharchenko, Anatoliy Burban, Katarzyna Knozowska, Wojciech Kujawski, Joanna Kujawa // Journal of Membrane Science. – 2019. – Vol. 570–571. – P. 436–444. – https://doi.org/10.1016/j.memsci.2018.10.064.
 • Каталітичні властивості поліетерсульфонових мембран, модифікованих наночастинками SnO2 / І. С. Колесник, О. Я. Джоджик, В. В. Коновалова, Г. А. Сорокін, Т. Г. Мешкова, А. Ф. Бурбан, С. М. Царик // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 135–148. – https://doi.org/10.15407/hftp10.02.135.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17668

 

2018

Cтатті

 • Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками магнетиту / В. В. Коновалова, І. С. Колесник, С. М. Царик, А. Ф. Бурбан // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 203–211. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15725
 • Fe2+ Removal from Water Using PVDF Membranes, Modified with Magnetite Nanoparticles, by Polyelectrolyte Enhanced Ultrafiltration / V. Konovalova, I. Kolesnyk, O. Ivanenko, A. Burban // Engineering and Protection of Environment. – 2018. – Vol. 21, № 1. – P. 39–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15618

 

Матеріали конференцій

 • Polyvinylidene fluoride membranes modification with TiO2 nanoparticles / I. S. Kolesnyk, O. O. Kravchenko, V. V. Konovalova, A. F. Burban // Chemistry, physics and technology of surface: Ukrainian conference with international participation, 23–24 May 2018. – Kyiv, 2018. – P. 85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15613
 • Модифікування поліетерсульфонових мембран поліелектролітними комплексами, функціоналізованими наночастинками SnO2 / І. C. Колесник, О. Я. Джоджик, В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан // Хімічні проблеми сьогодення : I Міжнародна (XI Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 27–29 березня 2018 р. : тези доповідей. – Вінниця, 2018. – С. 310. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15614
 • Photocatalytic properties of polysulfonic membranes modified with SnO2 nanoparticles / Kolesnyk I., Dzhodzhyk O., Konovalova V., Burban A. // Clusters and nanostructured materials (CNM–5) : international meeting, 22–26 October 2018. – Uzhgorod, 2018. – P. 58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15615
 • Савченко М. О. Розробка наноемульсій на основі хітозану та гіалуронової кислоти / Савченко М. О., Коновалова В. В. // Сучасні проблеми хімії : Міжнародна конференція студентів та аспірантів, 22–24 травня 2018, Україна. – [Київ], 2018. – С. 158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15616
 • Отримання мікроемульсій методом мембранної емульсифікації / Тамара Михайлова, Вікторія Коновалова, Андрій Маринін, Анатолій Бурбан // Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії : IV Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 23–25 жовтня 2018 року. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15617

 

2017

Cтатті

 

2016

 

У журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science core collection та (чи) Scopus, IndexCopernicus)

 

 1. V.Konovalova, K. Guzikevich, A. Burban, W. Kujawski, K. Jarzynka, J. Kujawa, Enhanced starch hydrolysis using α-amylase immobilized on cellulose ultrafiltration affinity membrane Carbohydrate Polymers,Volume 152,5 November 2016,Pages 710-717
 2. I.М. Tkachenko, N.A. Belov, Yu.V. Yakovlev, P.V. Vakuliuk, О.V. Shekera, Y.P. Yampolskii, V.V. Shevchenko / Synthesis, gas transport and dielectric properties offluorinated poly(arylene ether)s based on decafluorobiphenyl // Materials Chemistry and Physics 183 (2016) 279-287.
  10.1016/j.matchemphys.2016.08.028

 

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 1. Михальонок Я.С, Придьма С.О., Жалніна Г.Г., Момот Л.М., Бурбан А.Ф. Нові амінокислоти з сульфоновим фрагментом як будівельні блоки для твердофазного пептидного синтезу// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 183, стор. 18-26, 2016р.
 2. Колесник І.С., Харченко К.О., Коновалова В.В., Жалніна Г.Г., Царик С.М., Бурбан А.Ф. Методи одержання амфіфільних полісахаридів як міцелярних систем доставки лікарських засобів (огляд). //  Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 3-11, 2016р.
 3. Михальонок Я.С, Придьма С.О., Жалніна Г.Г., Момот Л.М., Бурбан А.Ф   Модифікування сульфоланів для синтезу нових сульфоамінокислот. //  Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 11-20, 2016р.
 4. Коновалова В.В., Побігай Г.А., Іваненко О.І., Царик С.М. Бурбан А.Ф., Перхун П.І. Модифікування полісульфонових мембран магнітними наночастинками// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 83, стор. 3-8, 2016р.
 5. Побігай Г.А., Мешкова Т.Г., Коновалова В.В., Савченко М.О., Бурбан А.Ф. Отримання целюлозних мембран з іммобілізованою глюкооксидазою// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 83, стор. 8-13, 2016р.
 6. Крикля С.О., Савченко Ю.М., Коновалова В.В., Полторацька Т.П. Гібридні рН- та термочутливі гідрогелі на основі полі вінілового спирту та акрилових мономерів// Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 20-29, 2016р.

 

 

В іноземних журналах

 

 1. V. V. Konovalova, YU. M. Samchenko, S. O. Kryklya, S. M. Schervakov, A. F. Burban, Z. R. Ulberg, Synthesis and characterization of multiresponnsive nano-sized hydrogel based on  N-isopropilacrylamide and magnetite //Journal of Applied Chemical Science International 6(3): 132-140, 2016

 

2014

 

 

У виданнях НаУКМА

 

 1. Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів / Колесник І. С.,Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 9-15.
 2. Шкавро З. М. Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення (огляд) / Шкавро З. М., Антонюк Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 65-78.
 3. Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Юхименко Н. М., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 25-30.
 4. Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих УФ-опроміненням, та дослідження їх властивостей / Момот Л. М., Михальонок Я. С., … Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 31-38.
 5. Бурбан А. Ф. Мембранна дистиляція в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод / Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 15-24.
 6. Отримання флуоровмісних мембран для очищення шахтних вод методом мембранної дистиляції / Вакулюк П. В., … Сергійчук С. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 38-42.
 7. Термочутливі гідрогелі з інкорпорованими вуглецевими нанотрубками / Коротич О. І., … Коновалова В. В., Самченко Ю. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 3-8.

 

 

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 

 1. Магнітно-активні ультрафільтраційні мембрани на основі целюлози / В. В. Коновалова, С. В. Горобець, Є. А. Полоз, А. Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 3. – С. 119-125 : мал.

 

В іноземних виданнях

 

 

 1. pH-sensitive Hybrid Hydrogel Materials with Incorporated Nanoparticles / S. O. Kryklia, Yu. M. Samchenko, T. P. Poltoratska, V. V. Konovalova // Proceedings Of The International Conference Nanomaterials: Applications And Properties. – 2014. – Vol. 3, No 2.
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна